Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicaţie HTML rezolvată

1. Lansaţi în execuţie editorul de texte Notepad şi definiţi structura unui document HTML căruia îi
veţi da titlul “Pagina mea”.
2. Aplicaţi un fundal de pagină exprimat în cod culoare de tipul “#408080” (Grass Green).
Rezolvarea punctelor 1 şi 2:
<html>
<head>
<title> Pagina mea </title>
</head>
<body bgcolor="#408080">
</body>
</html>

Rezultatul este

3. Salvaţi fişierul cu numele “Orar.html” (File → Save As → Orar.html).


4. Afişaţi înainte şi după titlul de la începutul paginii câte o linie de grosime egală cu 15 pe 50% din
pagină, culoare roz.
5. Textul “Orarul meu” pe care îl veţi introduce va avea stilul Heading 1, culoare albastră, aliniat la
centru.
Rezolvarea punctelor 4 şi 5:
<html>
<head>
<title> Pagina mea </title>
</head>
<body bgcolor="#408080">
<hr width="50%" size="15"
align="center" color="#FF00FF">
<h1 align="center"><font
color="#0000FF">ORARUL
MEU</font></h1>
<hr width="50%" size="15"
align="center" color="#FF00FF">
</body>
</html>
Rezultatul este
6. Creaţi un tabel cu 5 coloane şi 3 linii care va conţine pe prima linie
zilele lucrătoare ale săptămânii, iar pe următoarele două linii primele
două ore din fiecare zi.
7. Aplicaţi celulelor cu “Informatică” un fundal de culoare galben.

Rezolvarea punctelor 6 şi 7:
Pentru a scrie cu diacritice, folosiţi codurile din tabelul alăturat:
<html>
........
<hr width="50%" size="15" align="center" color="#FF00FF">
<table border="1" width="70%" align="center">
<tr>
<td>Luni</td><td>Mar&#355;i</td><td>Miercuri</td><td>J
oi</td><td>Vineri</td>
<tr>
<td>Matematic&#259;</td><td
bgcolor="yellow">Informatic&#259;</td><td>Rom&#226;n
&#259;</td><td>TIC</td><td bgcolor="yellow">
Informatic&#259;</td>
<tr>
<td>Fizic&#259;</td><td
bgcolor="yellow">Informatic&#259;</td><td>Englez&#259;
</td><td>Sport</td><td>Desen</td>
</table>
</body>
</html>
Rezultatul este