Sunteți pe pagina 1din 2
Agentia de w ? Dezvoltare Regionala Sud Invitatie la concurs pentru achizitionarea serviciilor media audiovizuale Denumirea organizatiei contractante: Agentia de Dezvoltare Regional Sud (ADR Sud) Sediul organizatiei contractante: orasul Cimislia, bd. Stefan cel Mare nr. 12, raionul Cimislia, MD- 4101, Republica Moldova, olgagorban75@gmail.com , luminita.netedu@adrsud.gov.md Persoana de contact: Luminita Netedu, Specialist in comunicare si relatii cu APL, mob. 060011717 (0241)2 6844, e-mail |uminitanetedu@adrsud.gov.md_ Obiectul achizigiet: servicii media audiovizuale. Limba de lucru: limba romana. Tipul contractului: Prestiiri servic Perioada prestirii serviciilor: septembrie 2021 - octombrie 2021. Cerintele fasa de serviciile solicitate: Compania selectata va realiza urmitoarele sarcini si tipuri de servici: Denumire produs final Parametri Responsabilitatile companiei ‘Durata: pandila 20 minute; Format grafic: Generic, Titre, Intro; Stilistica filmarilor: in format compatibil cu retelele sociale si TV; Formatal filmarilor: digital, Elaborarea scenariuluf; coordonarea confinutului cu echipa ADR Sud; pregiitirea filmului in format pentru TVsionline, Asigurarea traducerit fn limbajul semnelor. Film de promovare calitate minima: HD (High »Regiunea de dezvoltare _| Definition), format video 4K/25p, Sud in sprijinul locuitorilor | Audio: 48kHz regiunii” Prestatorul va asigura post- productia (montaj video/grafic, sonorizare (Voice over Ro), Color Grading, Mixare sunet). Prestatorul va utiliza resurse audio licentiate, cu. drept de autor. (coloana sonora, efecte audio). Difuzarea filmului, in eter TV in prime- time cu reluare in alte zile. Durata: 10 de zile Asigurarea difuzarii filmului (eter ‘TV, IPTV, Website) cel pugin in raza Regiunii de Sud (raionului Cimislia). Promovarea si difuzarea filmului Precizari: *Toate serviciile vor fi realizate in perioada septembrie 2021 - octombrie 2021. Aspecte organizationale: Contractantul tsi va desfaisura activitatea sub supravegherea direct a echipei ADR Sud. Contractantul va activa in afara oficiului ADR Sud si va participa la toate sedintele ce vizeazii realizarea filmului, Structura si consinutul filmului vor fi elaborate refesind din cerintele ADR Sud. Candidafii eligibili: Entitatile eligibile pentru a participa la acest concurs sunt companii specializate in prestarea serviciilor media audiovizuale. Ceringe fata de oferta financiara: Contractantul va elabora o oferté financiara detaliata, in MDL, cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere. Ceringe specifice fata de candidasi: = experienta in domeniul artelor vizuale; - _ experienfa in elaborarea productiei audiovizuale (filme, spoturi, reportaje TV); - abilitatea de a lucra in termeni de timp restransi. Dosarul de aplicare va include: ~ Portofoliul companiei aplicante: CV-ul si o list cu referinge (link-uri) la produsele relevante realizate din ultimii 2-3 ani; ~ Copia certificatului de fnregistrare a intreprinderit; ~ Extrasul din Registrul de statal persoanelor juridice, eliberat de Agentia Servicti Publice; = Declaratie pe propria rispundere privind criteriile de excludere si absenta conflictelor de interese; - - Termenul executirii si livrarii produsului solicitat; ~ Ofertii tehnic’, care va descrie viziunea aplicantului; = Oferti financiard detaliati, cu indicarea costurilor per unitate si totalul. fn procesul de prestare a serviciilor de consultangi va fi delegata 0 persona responsabili din partea organizafiei ADR Sud pentru a asigura comunicarea activa cu contractantul in vederea implement cu succes a activitatilor respective, Achitarea servicillor va avea loc in baza actelor de predare-primire si acceptiirii_ produsulut (livrabiletor) final Modalitatile de participare la concurs: oferta se expediazi la adresa electronica olgagorban7S@gmail.com , luminita.netedu@adrsud.gov.d cu atasarea setului de documente scanate, cu indicatia fn titlul mesajului ,Concurs de achizitie servicii media audiovizuale”. Termenul-limiti de prezentare a ofertelor: 1 octombrie 2021, ora 17.00. Dosarele expediate dupa expirarea termenului limita vor fi respinse. Limba in care se prezinta ofertele comerciale: limba romani, Pentru detalii suplimentare ne putefi contacta: la numdrul de telefon Luminita Netedu, specialist tn comunicare si relatii cu APL, mob. 060011717 (0241) 26844, e-mail Director ADK: ‘ Olga GORBAN

S-ar putea să vă placă și