Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 2, TG.

JIU

APEL COLABORATORI
Nr. 6, termen -28 octombrie !!!

Revista "Corespondențe", publicație on-line cu ISSN, se adresează personalului didactic și


elevilor din învățământul gimnazial și liceal. Pot fi publicate articole în limbile: română, franceză și
engleză. Materialele destinate publicării vor fi denumite astfel: NUME PROFESOR_SCOALA și se
transmit numai prin e-mail la adresa: revistacorespondentedidactice@gmail.com

În conținutul mesajului, autorul trebuie să indice următoarele date:


 numele și prenumele;
 instituția școlară în care își desfășoară activitatea;
 denumirea rubricii în cadrul căreia dorește să publice articolul;
 adresa de mesagerie electronică și un număr de telefon.

Lucrările elevilor vor fi trimise de profesorul coordonator. Acesta este responsabil de corectitudinea și
originalitatea materialului.
Reguli de tehnoredactare:
 format A4, tehnoredactare WORD 2003, font Normal 12 Times New Roman,
 la 1,5 rânduri, cu margini egale de 2 cm, text aliniat bloc (justify);
 titlul lucrării se va scrie cu font Normal 14, Times New Roman Bold,
 autorul și instituția cu font Normal 12, bold,.
 se vor folosi diacritice; alineatele, inclusiv titlurile paragrafelor vor începe de la distanța de
1Tab (1, 2 cm) faţă de setarea din stânga paginii;
 notele bibliografice se vor trece astfel: autor, titlul (italic), editura, anul, paginile.
 numărul admis de pagini, în funcție de conținut și specific, va fi următorul:
 2-3 pagini pentru proiectele didactice .(Nu se publică proiectele sub formă de tabel !)
 3-5 pagini, articol științific
 1-3 pagini, creație literară sau eseu liber
 se pot insera maximum șase fotografii la un articol științific.

Rubrici adresate CADRELOR DIDACTICE:


- CATEDRA
- RECENZII DE CARTE
- DESPRE ȘTIINȚĂ

Rubrici adresate ELEVILOR:


- RECENZII DE CARTE
- DESPRE ȘTIINȚĂ
- GÂNDIRI COTIDIENE –Tema pentru numărul 6: AUTUMNALE (Eseuri, desene, fotografii –
lucrării originale)

NOTĂ Colectivul de redacție are dreptul să realizeze o selecție a materialelor primite în vederea
publicării. Vor fi respinse materialele care nu respectă condițiile de tehnoredactare menționate și
tematicile propuse.