Sunteți pe pagina 1din 8

TEST DE EVALUARE

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

CLASA A VIII-A

1
SUBIECTUL I (70 de puncte)

Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde cerințelor formulate.

Textul 1

„Ce frumos și-azi-noapte, draga mea ... Afară


Liniștea de aur se plimba pe drum.
Mii și mii de gânduri se făceau de pară,
Din adânc, pământul aducea parfum.

Am stat iar tot singur – numai eu cu mine –


Noaptea era-naltă, sufletul la fel.
Până-n depărtare, iarăși nu știu cine,
Luase codru-n brațe și dormea cu el.

Se făcuse noapte, una de mărgele ...


Luminând, un astru lumea căuta.
Barca lunii goală, într-un stuf de stele,
De nimic legată, tainic aștepta. [...]

Ce păcat că n-ai fost. Din tării uitate,


Despre ziuă, timpul, care nu dormea,
A suflat în stele de le-a stins pe toate,
A luat barca lunii și-a plecat cu ea.” (Virgil Carianopol, Iarăși)

Textul 2 Luna este situată la 384 400 km distanță față de Terra, fiind de aproximativ 4 ori mai mică
decât planeta noastră. Luna se rotește atât în jurul Terrei, cât și în jurul axei sale în aproximativ 27 de zile.
Durata acestor mișcări fiind egală, Luna expune permanent spre Pământ aceeași parte („față”). Luna este
acoperită de un strat gros de praf și prezintă numeroase cratere create de meteoroizi, pentru că nu are
atmosferă.
După poziția sa între Terra și Soare, Luna ne apare luminată diferit. Se pot identifica fazele Lunii în
imaginile A și B.

2
A.

1. Notează două elemente ale planului cosmic, identificate în textul 1. 2 puncte

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.
Sunt mărci ale prezenței vocii poetice cuvintele:
a) draga mea, numai eu cu mine, n-ai fost;
b) am stat, nu știu, dormea;
c) se făcuse, căuta, aștepta;
d) n-ai fost, nu dormea, cu ea.

Răspunsul corect: . . 2 puncte

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1:
Versul „Se făcuse noapte, una de mărgele...” creionează o imagine artistică:
a) sonoră
b) olfactivă
c) vizuală
d) tactilă

Răspunsul corect: . 2 puncte

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.

Fragmentul extras din poezia lui Virgil Carianopol, este:


a) un monolog liric adresat naturii.
b) un dialog cu ființa iubită.
c) o descriere obiectivă a unei nopți.
d) un monolog liric adresat unei persoane dragi.

Răspunsul corect: 2 puncte

3
5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea
acestuia,bazându-te pe informațiile din cele două texte. 6 puncte

Enunțul Corect Incorect


Eul poetic transmite sentimente de regret provocate de absența
iubitei.
Expresia „una de mărgele” conține o personificare a nopții.
Astrul care „lumea căuta” este soarele.
Imaginea „stuf de stele” aparține planului cosmic.
Luna se rotește doar în jurul Terrei, în aproximativ 27 de zile.
Luna Nouă este prima fază a satelitului.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual identificat în fiecare dintre fragmentele de mai jos.
6 puncte
a) „Barca lunii goală, într-un stuf de stele,
De nimic legată, tainic aștepta..”
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b) „Luna este acoperită de un strat gros de praf și prezintă numeroase cratere create de meteoroizi,
pentru că nu are atmosferă.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între
fragmentul selectat din poezia „Iarăși” de Virgil Carianopol și cel din Manualul de geografie pentru
clasa a V-a, Editura ArtKlett. 6 puncte

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4
8. Crezi că frumusețea naturii poate fi surprinsă cel mai bine noaptea sau în timpul zilei? Justifică-ți
răspunsul, în 50-90 de cuvinte, valorificând unul din texte.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

9. Asociază cu un alt text literar fragmentul din poezia Iarăși de Virgil Carianopol, prezentând, în
50 – 90 de cuvinte, o asemănare și o deosebire dintre ele. 6 puncte
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5
B.

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Conțin diftong toate cuvintele din seria:
a) liniștea, aur, făceau.
b) aducea, noaptea, dormea.
c) noapte, căuta, goală.
d) tainic, uitate, ziuă. 2 puncte

Răspunsul corect: .

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.


Seria care conține doar cuvinte formate prin conversiune este:
a) adânc, tainic.
b) adânc, parfum.
c) noaptea, luminând.
d) goală, tainic. 2 puncte

Răspunsul corect: .

3. Transformă construcția activă din enunțul „Luminând, un astru lumea căuta”, într-o construcție pasivă.
4 puncte
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei substantive în cazuri diferite, pe care le vei preciza. 6 puncte
„Se făcuse noapte, una de mărgele .../Luminând, un astru lumea căuta./Barca lunii goală, într-un stuf de stele,/
De nimic legată, tainic aștepta. [...]
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

6
5. Precizează numărul de propoziții din enunțul următor și tipul de raport sintactic existent între prima și a
doua propoziție: „Din tării uitate,/Despre ziuă, timpul, care nu dormea,/A suflat în stele de le-a stins pe toate,/A
luat barca lunii și-a plecat cu ea.”/ 6 puncte

Numărul de propoziții: ______________________________________________________________________


Tipul de raport sintactic: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește un enunț negativ, în care substantivul „timpul” să aibă funcția sintactică de atribut substantival
genitival (1) și un enunț afirmativ, în care substantivul „luna” să fie apoziție (2). 6 puncte
(1)______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(2) _____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

7. Enunțul următor reprezintă răspunsul unui elev.


Rescrie-l, corectând greșelile de orice natură. 6 puncte

Mi-ar place să cutreier această pădure magnifică regatul minunilor nopți.


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Subiectul al II-lea 20 de puncte

Redactează un text de cel puțin 150 de cuvinte, în care să relatezi o întâmplare neobișnuită
petrecută într-o călătorie. Vei folosi cel puțin o secvență narativă, o secvență descriptivă și o
secvență dialogată.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte

7
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1
punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării
ideilor – 1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1
punct; lizibilitatea – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 de
cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și