Sunteți pe pagina 1din 7

SCOALA GIMNAZIALA ,,STEFAN ISPAS’’

COM. MAGLAVIT,JUD. DOLJ


STR. CALEA SEVERINULUI NR. 75
TEL/FAX 0251328045
email: scoala_maglavit@yahoo.com
NR….. DIN ………

PROIECT DE
PARTENERIAT
EDUCAŢIONAL

,,COPILUL SI
CARTEA„

Moto:
,, Nu este alta si mai frumoasa si mai de folos in toata viata omului zabava decat
cetitul cartilor „

1
Miron Costin

COORDONATOR PROIECT:
Prof. inv. Prescolar Tortolea Camelia
Prof.inv prescolar Nica Elena
PARTENERI :
Gradinita nr.1 Maglavit
Biblioteca ,,Marin Sorescu” Maglavit
BENEFICIARI :
-prescolarii grupelor mijlocii si mare
- parinti
-educatoare
-bibliotecar

DURATA PROIECTULUI ; anul scolar 2021-2022

2
ARGUMENT

Respectul pentru carte şi gustul pentru lectură par a-şi fi diminuat


importanţa şi semnificaţia pentru tânăra generaţie. Din păcate, accesul
informatizat la cunoaştere - prin maniera facilă în care se realizează,
îndepărtează copilul de actul complex al cunoaşterii prin lectură.
Acest aspect, dar şi convingerea că gustul pentru lectură poate fi
educat începând chiar de la vârsta preşcolara , curiozitatea care-i
caracterizeaza, interesul pentru lumea minunata a cartilor, a povestilor
si povestirilor m-au determinat să iniţiez acest parteneriat.
Considerăm că este bine ca, încă din perioada preşcolara, copilul
trebuie să fie atras spre carte, spre lectura de calitate,ca o
componentă esenţială a pregătirii acestuia pentru şcoală, în vederea
dezvoltării aptitudinii pentru şcolaritate.
Comunitatea locala are un rol important in desvoltarea
personalitatii copiilor. Alaturi de celelalte reprezentante ale
comunitatii, scoala,biserica,primarie, politie,etc.biblioteca contribuie la
pregatirea copiilor pentru o integrare sociala adecvata. Prin aceasta
colaborare mi-am propus sa-i familiarizez pe copii cu institutia locala si
cu regulile ce se impun in aceasta institutie , sa-i introduc in lumea
cartilor, sa le formez o atitudine pozitiva fata de carte, sa le dezvolt
dorinta de a merge intr-o biblioteca si de a inprumuta o carte.

3
SCOPUL PROIECTULUI:
& Familiarizarea prescolarilor cu institutia locala si constientizarea rolului pe
care il are o biblioteca intr-o societate;
& Trezirea inresului pentru alcatuirea unei biblioteci personale cu sprijinul
parintilor;
& Dezvoltarea capacitatii de intelegere si transmiterea de intentii, ganduri,
semnificatii mijlocite de limbajul oral si scris;
. & Motivarea copiilor pentru activitatea cu cartea, în vederea pregătirii acestora
pentru un debut şcolar favorabil.
OBIECTIVE:
& Să înţeleagă importanţa cărţii în viaţa omului;
& să înţeleagă importanţa mesajului scris;
& să manipuleze cu grijă cartea;
& să cunoască elemente importante, distinctive, ale unei cărţi (coperţi, foi,
pagini, titlu, autor, text scris, imagine, numerotarea paginilor);
& să comunice impresii despre cărţi lecturate - audiate;
& să cunoască reguli de respectat în împrumutarea, lecturarea, returnarea
cărţilor împrumutate de la bibliotecă;
& să diferentieze cartile de alte tiparituri : ziare, reviste,postere, pliante,etc.
& să –si cultive sentimente de pretuire si dragoste fata de frumusetea si
armonia limbii romane:;
& să manifeste interes pentru carte.
EVALUAREA PROIECTULUI
& Concurs de recitari,, Cel mai bun recitator „
& Concurs de povestiri,, In lumea povestilor”
& Expozitii cu lucrari ale copiilor organizate cu ocazia unor evenimente
importante
& Programe artistice prezentate la biblioteca
& Expozitii cu carti realizate de copii

FINALITATEA PROIECTULUI
& Copiii isi formeaza deprinderea de a merge sa imprumute carti de la
biblioteca insotiti de parinti si bunici ;
& Realizarea unor minibiblioteci la fiecare grupa impreuna cu copiii

4
ACTIVITATI PLANIFICATE
PROIECT DE PARTENERIAT,, COPILUL SI CARTEA”
An scolar 2021-2022

Nr.crt. ACTIUNEA CINE PARTICIPA LUNA


1. ,,In lumea fascinanta a prescolari,educatoare, Octombrie
cartilor” personalul bibliotecii
-vizita prescolarilor la
biblioteca
„Rapsodii de toamna”-lectura
din poeziile lui Toparceanu
2. ,, Cartea, prietena mea „ prescolari,educatoare, Noiembrie
-vizita la o bilioteca-„ Cum personalul bibliotecii
imprumutam o carte?”
Cri.cri, cri toamna gri”-poezia
inchinata Toamnei in cartile
pentru copii
3. ,,La multi ani tara mea iubita„ Prescolari, educatoare, Decembrie
–expozitie de desene si lucrari personalul bibliotecii
practice, organizata in cadrul
bibliotecii
4. O mare si frumoasa prietenie- Prescolari, educatoare, Ianuarie
Eminescu si Creanga personalul bibliotecii Februarie
-lectura educatoarei-enele Martie
povesti de Creanga/Eminescu
- concurs de poezii
-sa redea prin desen personaje
din povestile cunoscute
5. ,In lumea minunata a basmelor” prescolari
-Concurs-,,Recunoaste educatoare Aprilie
personajul si spune din ce
poveste face parte „
6. Reconditionare de carti Prescolari Mai
Educatoare
7. ,, Si noi stim sa facem carti „- -prescolari
realizarea unei ,, carti” la -educatoare Iunie
activitatile alese

5
GRADINITA nr.1 Maglavit
BIBLIOTECA ,,Marin Sorescu”Maglavit

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat astăzi, 23 septembrie 2021 între


 Grădiniţa nr.1 Maglavit, reprezentată prin prof. inv. prescolar Tortolea
Camelia şi Nica Elena, în calitate de organizatori si coordonatori ai proiectului
educaţional „Copilul şi cartea” şi
 Biblioteca,,Marin Sorescu” Maglavit, reprezentată prin Doamna bibliotecar
Sandu Valentina în calitate de PARTENER în proiectul educaţional „Copilul şi
cartea”.
Coordonatorul se obligă:
 Să popularizeze în rândul copiilor şi familiilor acestora acţiunile
cuprinse în programul prezentului proiect
 Să pună la dispoziţia participanţilor materialele informative legate de
proiect
 Să asigure participarea tuturor preşcolarilor la activităţile propuse
prin programul proiectului
 Să mediatizeze activităţile cuprinse în proiect
Partenerii se obligă:
 Să colaboreze cu grădiniţa coordonatoare la realizarea proiectului
 Să colaboreze la cunoaşterea şi acoperirea nevoilor de informare şi
educare ale copiilor, pentru implicarea în acţiuni de promovare a
interesului pentru carte şi lectură
 Să pună la dispoziţia organizatorilor materialele şi spaţiul necesare
desfăşurării acţiunilor cuprinse în proiect
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pentru
perioada octombrie 2021 - iunie 2022.
Prezentul Acord de parteneriat a fost încheiat la data de 23 septembrie în
două exemplare.Orice modificare va fi făcută cu acordul tuturor părţilor.

Gradinita nr.1 Maglavit Biblioteca ,,Marin Sporescu” Maglavit

6
Prof.inv.prescolar, Responsabil,
Tortolea Camelia Bibliotecar,Sandu Valentina

S-ar putea să vă placă și