Sunteți pe pagina 1din 8

SCOALA GIMNAZIALA ,,STEFAN ISPAS’’

COM. MAGLAVIT,JUD. DOLJ


STR. CALEA SEVERINULUI NR. 75
TEL/FAX 0251328045
email: scoala_maglavit@yahoo.com
NR….. DIN ………

DIRECTOR, BISERICA SF.NICOLAE MAGLAVIT

PROF.DUMITRU VALENTIN PREOT PAROH:TORTOLEA NICUSOR

„ Doamne, Doamne şi îngeraşii!”

DURATA PROIECTULUI: 1 AN

"Trebuie să-l ajuti cu ceea ce nu ai.


Dând ce nu ai, dobândesti si tu, cel gol, cel pustiit, cele ce-ti lipsesc."
NICOLAE STEINHARDT

COORDONATORI
Profesor inv.prescolar: Tortolea Camelia
Profesor inv.prescolar:Nica Elena
Paroh: Tortolea Nicusor
2021-2022

ARGUMENT

Trăim într-o lume în care timpul pare că se comprimă şi nu ne mai ajunge pentru câte
am avea de realizat. Părinţii sunt interesaţi să le asigure micuţilor doar bunăstare materială:
jucării care de care mai sofisticate, hăinuţe moderne şi scumpe, calculatoare, telefoane mobile,
dar fără să-şi dea seama uită să le ofere cel mai important lucru, „oxigenul” existenţei lor:
CREDINŢA.
Intregul proces educational din gradinita trebuie sa cultive calitati morale ca: integritate,
fermitate, perseverenta, deoarece ele il instituie pe posesor cu o putere ce-l intareste sa faca
binele, sa reziste raului si sa suporte impotrivirea- intocmai ca Cel care este”Lumina Lumii”.
De aceea , cadrul didactic are datoria de ai oferi copilului sansa integrarii intr-o societate
pusa in slujba progresului spiritual si moral.Trairea in spiritul onestitatii, promovarea valorilor
morale, iubirea de Dumnezeu si semeni, pot fi invatate de copii de la cea mai frageda varsta,
avand in vedere ca primii ani ai copilariei sunt hotaratori pentru evolutia ulterioara a
individului.Aceasta se realizeaza in familie, in biserica si in institutiile de invatamant. Copilul
mic este asemenea unei unei bucati de aluat din care poti modela, dupa voie diferite forme,
este o mladita cruda, pe care, daca o plantam
si o lasam sa creasca la voia intamplarii, ea va creste stramba, noduroasa, aplecata dupa voia
vanturilor sau a feluritelor intamplari.Daca insa mladita este ingrijita de aproape, sprijinita,
curatata de buruieni ea creste bine, dreapta , puternica si aduce roade bune.
Prescolarii poseda putine informatii despre viata religioasa, despre Biserica. Familiile,
ocupate doar cu asigurarea bunastarii familiei si a indeplinirii dorintelor, le ofera copiilor
exemple de comportamente ,dar fara explicatii suplimentare. Cultura fara religie e o cultura
unilaterala care ingusteaza orizontul cunoasterii si saraceste continutul vietii sufletesti; numai
cu ajutorul ideilor religioase putem face opera de educatie serioasa. Prin educatia religioasa se
urmareste explicarea obiectivului, a scopului si a imprejurarilor unor fapte ,ca prescolarii sa
poate distinge fapta morala de fapta imorala.
Cine le-ar putea explica mai bine aceste lucruri decat un preot, un slujitor al Bisericii?

SCOPUL PARTENERIATULUI:
Educarea preşcolarilor în spiritul valorilor moral – creştine, „iubirea de aproape”, „împlinirea de
fapte bune”, respectarea părinţilor şi a celorlalţi.
OBIECTIVELE PARTENERIATULUI:
 Formarea atitudinii de respect fata de sarbatorile crestine;
 Formarea atitudinii de respect fata de locul de rugaciune,biserica,fata de preotii
bisericii;
 Educarea abilitatii copiilor de a intra in relatii cu ceilalti;
 Formarea si stimularea trasaturilor de caracter, prietenie, respect,politete,ajutor
reciproc,omenie,darnicie;
 Cunoasterea unor obiceiuri crestinesti,specifice sarbatorilor religioase;
 Educarea atitudinilor de toleranta intre copiii care apartin diferitelor culte;
 Formarea virtutilor crestine si cultivarea comportamentului moral-religios;

GRUP ŢINTĂ:
-preșcolarii grupelor mijlocii si mari din cadrul Gradinitei nr.1 Maglavit
BENEFICIARII PROIECTULUI:
- DIRECŢI: preşcolarii;
- INDIRECŢI: director,cadre didactice, părinţi, preot.
PARTENERI EDUCATIVI:
Scoala Gim.,,Stefan Ispas”Maglavit/Gradinita Nr.1 Maglavit.
Biserica Sf. Nicolae Maglavit
MIJLOACE DE REALIZARE:
Dintre numeroasele forme de realizare a educaţiei religioase putem aminti: exemplul,
educaţia, activităţi educative, rugăciunea individuală, cântecul religios, literatura şi arta cu
subiecte religioase, consilierea, , vizitele, excursiile etc.
METODE/TEHNICI/ PRINCIPII DE LUCRU:
Întâlniri de lucru, vizite, dialog, dezbateri, expuneri, expoziţii, atelier de lucru, vizionare dvd,
albume etc.
Educarea preşcolarilor în spiritul valorilor moral – creştine, „iubirea de aproape”, „împlinirea de
fapte bune”, respectarea părinţilor şi a celorlalţi.
REPERE TEMPORARE: an scolar 2021-2022
LOCAŢIA: - Gradinita Nr.1 Maglavit;
-Biserica Sf. Nicolae Maglavit
RESURSELE PROIECTULUI:
- umane: directorul,cadrele didactice, preotul parorh, părinții preșcolarilor;
- materiale: spaţiile de învăţământ ale grădiniţei şi al bisericii,albume cu fotografii, cărţi
de religie, lucrări ale copiilor, aparat foto;
- financiare: contribuţia părinţilor, sponsori;
- de informare: cărţi, pliante, icoane.
REZULTATE AŞTEPTATE:
- să-şi clădească cu încredere şi demnitate statutul de bun creştin.
TEHNICI DE MONOTORIZARE: fotografii.
EVALUARE: expoziţie, program artistic.
FINALIZAREA PROIECTULUI.
La finalul proiectului va exista un moment special în care se va sărbători reuşita şi se
vor analiza alte nevoi care să conducă la un nou proiect.
PROGRAM DE ACTIVITATI

DATA TEMA MODALITATI DE OBIECTIVE RESPONSABIL


REALIZARE
SEPT 2021 “Educatia prin - lansarea proiectului si Intalnirea partenerilor Educatoare
credinta!” intalnirea dintre parinti, implicati in proiectul Preot
copii director și cadrele educativ cu ajutorul
didactice căruia orice copil poate fi
ajutat şi sprijinit pentru a
dobândi cunoştinţe,
capacităţi şi atitudini
necesare în viaţă
Semnarea acordului de
parteneriat
OCT “Invatam sa - vizita umanitara Constientizarea copiilor Educatoare
2021 daruim” de a fi buni , milostivi, de Preot
a-si iubi si ajuta Parinti
aproapele, asa cum a
facut-o mantuitorul Iisus
Hristos.
Cultivarea sentimetelor
de dragoste, de respect si
recunostinta, de
intrajutorare fata de
parinti, fata de semenii
nostri, indiferent de
confesiunea din care fac
parte.
Intelegerea de catre copii
a ceea ce inseamna
milostenie, a importantei
acesteia, a iubirii fata de
aproapele si ajutorarea
lui la nevoie.
DEC “O, ce veste -Expoziție de lucrări Dezvoltarea interesului Educatoare
2021 minunata...” realizate de copii de a confectiona podoabe Preot
împreună cu părinții și si de a participa la Parinti
educatoarele la biserică impodobirea bradului de
-Serbare de Crăciun cu Craciun, atat la gradinita
participarea preotului și cat si acasa.
a părinților Dezvoltarea intersului si
dragostei fata de
colindele si traditiile
populare.
MARTIE “Daruim - activitate cu parintii Intelegerea de catre copii
2022 martisoare celor - sarbatoarea mamelor a importantei si Educatoare
dragi” necesitatii iubirii unii fata Preot
de altii. Parinti
Intelegerea de catre copii
a materializarii iubirii in
fapte bune pe care sa le
facem unul altuia.

APR “Invierea - participarea la Sfanta Intelegerea de catre copii Educatoare


2022 Domnului- impartasanie- vizita ca rugaciunea este cea Preot
Sfintele Pasti” preotului la gradinita mai directa cale de a Parinti
ajunge la Dumnezeu, de
a sta de vorba cu el, de a-
i spune bucuriile si
necazurile, de a-i
multumi ca ne ajuta sa ne
implinim dorintele si de
a-i cere sa ne sprijine
totdeauna in toate
intentiile si lucrarile
noastre bune.
IUN “Un copil - expozitie de lucrari, Verificarea, fixarea si Educatoare
2022 milostiv si un om desene, picturi, sistematizarea Preot
drept” fotografii cunostintelor copiilor in Parinti
ce priveste textele
religioase ale
rugaciunilor, cantecelor
si poeziilor invatate
anterior.
REZULTATE
În urma derulării acestui proiect ar trebui sa constatam următoarele:
- schimbări de comportament ale copiiilor în viaţa de zi cu zi, îndeosebi atitudinea lor faţă de părinţi.
Educaţia religioasă i-a ajutat să cunoască îndatoririle pe care le au faţă de ei înşişi, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ce-i
înconjoară pentru a deveni buni creştini. Au învăţat să-l iubească pe Dumnezeu şi să creadă în El, să deosebească
binele de rău, să ştie ce trebuie să facă pentru a trăi creştineşte, curaţi ca îngerii la trup şi suflet.
- schimbări de comportament ale parinţilor. Atmosfera de iubrire, înţelegere şi respect creeză un climat
favorabil bunei creşteri şi dezvoltări a copilului. Acasă copilul spune rugăciuni şi comentează scene biblice,
petrece şi respectă sarbătorile creştine alături de părinţi.
- educatoarele şi preotul paroh vor reuşi să directioneze atenţia copiilor şi a părinţilor spre principiile
morale creştine. Se realizeaza dezvoltarea forţelor fizice şi sufleteşti pentru înfăptuirea binelui individual şi
comunitar.
În concluzie copiii işi formeaza un profil moral creştin, virtuţi inspirate de divinitate, devin persoane
deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenenii.

Sc.Gim.,,Stefan Ispas”Maglavit

Gradinita nr.1 Biserica Sf. Nicolae Maglavit


SCOALA GIM.,,STEFAN ISPAS”MAGLAVIT BISERICA SF. NICOLAE MAGLAVIT
NR. ……../………………………. NR. ……../……………………….
DIRECTOR, PREOT PAROH,
PROF. DUMITRU VALENTIN TORTOLEA NICUSOR

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi ,……………………..

1. Părţile contractante:
A) Scoala Gim.,,Stefan Ispas,,Maglavit/G.P.N.nr.1 Maglavit reprezentată prin : dir. prof. Dumitru
Valentin şi prof. înv. prescolar Tortolea Camelia si prof. înv. prescolar Nica Elena, în calitate de
coordonator proiect.
B) Biserica Sfantul Nicolae-Maglavit reprezentata de Preot Tortolea Nicusor in calitate de
Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre coordonator şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în cadrul proiectului educaţional ,,IUBITI,
CREDETI, DARUITI !”.
3. Grup ţintă:
- Prescolarii grupei mari din cadrul Gradinitei nr.1 Maglavit
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
 să informeze copiii şi părinţii despre organizarea proiectului;
 să organizeze expoziţii cu lucrările copiilor precum si vizite la biserica;
 să respecte termenele de desfăşurare a proiectului;
 să emită şi să distribuie diplomele participanţilor;
 să desfasoare activitati cultural-artistice cu teme religioase.
B) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
 să mediatizeze proiectul în cadrul comunităţii locale;
 să pregătească materialele pentru activităţi;
 să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea proiectului
educaţional.
OBLIGATII COMUNE:
o Stabilirea locaţiei şi a timpului de desfăşurare acţiunilor pentru a nu perturba activitatea
celor doi parteneri.
o Iniţierea de acţiuni tematice şi practice de cunoaştere a cuvantului lui Dumnezeu.
o Mediatizarea rezultatelor obţinute în condiţii stabilite de comun acord.
5. Durata acordului:
Prezentul protocol se încheie în doua exemplare,
exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este
valabil pe perioada anului şcolar 2017 – 2018.
6. Clauze finale ale acordului:
Proiectul educaţional, face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea
de relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ şi institutiile locale, educarea preşcolarilor în
spiritul valorilor moral – creştine, „iubirea de aproape”, „împlinirea de fapte bune”, respectarea
părinţilor şi a celorlalţi si susţinerea unor momente artistice cu caracter umanitar.

SC.GIM.,,ST.ISPAS”MAGLAVIT BISERICA SF. NICOLAE MAGLAVIT


DIRECTOR, PREOT PROH,
PROF. DUMITRU VALENTIN TORTOLEA NICUSOR

S-ar putea să vă placă și