Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA GIMNAZIALA ,,STEFAN ISPAS’’

COM. MAGLAVIT,JUD. DOLJ


STR. CALEA SEVERINULUI NR. 75
TEL/FAX 0251328045
email: scoala_maglavit@yahoo.com
NR….. DIN ………

PROIECT DE PARTENERIAT
EDUCAŢIONAL
GRĂDINIŢĂ - ŞCOALĂ

DIRECTOR: prof.Dumitru Valentin


Coordonatori proiect:Prof. Invatamant prescolar:Tortolea Camelia
Prof.Velea Cristina
AN ŞCOLAR 2021-20122

ARGUMENT
In cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne,
se subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de
cooperare, consultare, comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop comun.
Integrarea copilului in şcoală presupune mai întâi formarea unor reprezentări corecte care să
le permită preşcolarilor o adaptare afectiv- motivaţională la mediul şcolar.În calitatea noastră de
părinti, educatori sau invăţători ne-am intrebat adesea: “De ce se manifestă adesea unele forme
de inadaptare a copiilor chiar din primele zile de şcoală? De ce unii elevi din clasa I nu fac faţă
cerinţelor şcolare?
Răspunsurile la aceste întrebări nu trebuie căutate doar in cunoaşterea particularităţilor de
vârstă şi individuale a copiilor sau in stilul de activitate al învăţătorului, ci se impune o
cunoaştere şi o analiză atentă a activităţii din grădiniţă şi familie- medii care asigură pregătirea
copilului pentru şcoală.
În acest scop , organizarea unor activităţi comune( şcoală-grădiniţă) ce vizează familiarizarea
copiilor cu munca şcolarilor, cu relaţiile ce se stabilesc între învăţător si elevi, elevi-elevi, ar face
ca reprezentările copiilor despre şcoală sa fie mai clare,mai coerente si mai apropiate de realitate,
acest lucru conducând la in debut şcolar optim.
Din acest motiv am considerat că un parteneriat şcoală-grădiniţă, prin intermediul căruia să
surprindem toate aceste aspecte, să le inţelegem si apoi să le sintetizăm într-o strategie, ar
permite egalizarea şanselor şcolarilor şi integrarea optimă a copiilor în clasa pregătitoare.
SCOPUL

- găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare pentru integrarea
şcolară a copiilor şi pregătirea părinţilor pentru integrarea copiilor în activitatea şcolară.

OBIECTIVEVELE PROIECTULUI
- structurarea unor modalităţi de cooperare între grădiniţă şi şcoală;
- asigurarea continuităţii de cerinţe între grădiniţă şi şcoală;
- formarea unei atitudini corecte a preşcolarilor faţă de şcoală;
- implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarităţii mici;
-schimb de metode concrete de lucru;
-cunoaşterea specificului activităţilor din grădiniţă de către învăţătoare;
-eficientizarea şi perfecţionarea modalităţilor de integrare a copiilor preşcolari in activitatea
şcolară;
-cunoaşterea individual a copiilor de către cadrele didactice, sub aspectul capacităţilor , ritmului
de dezvoltare, al abilităţilor şi inclinaţilor, al mediului familial din care provin
-cunoaşterea de către copii a sarcinilor şi a conduitei de şcolare.

GRUP ŢINTĂ

Preşcolari
Elevi
Învăţători
Profesori
Educatoare
Părinţii copiilor

DURATA

Noiembrie 2021- iunie 2022

IMAPACTUL PROIECTULUI ASUPRA RESURSELOR UMANE

Educatoarea şi învăţătoarea au avut posibilitatea să-şi valorifice experienţa acumulată la


clasă, să-şi lărgească sfera preocupărilor in ceea ce priveşte reuşita succesului şcolar al
copiilor.
Copiii se familiarizează cu acitvitatea şcolară.
Părinţii sunt informaţi cu cerinţele şcolii.

RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane:- preşcolari
-şcolari
-învăţători
-profesori
-educatoare
-părinţi
Resurse materiale: -dotările din sălile de grupă şi de clase
-materiale didactice
-aparat foto

FINALITĂŢI
 album cu fotografii de la activităţile desfăşutate
 realizarea de expoziţii cu creaţii ale copiilor
 diplome pentru copiii care s-au evidenţiat
 analiza desfăşurării parteneriatului
PROGRAM DE ACTIVITĂŢI
Nr. DENUMIREA LOCUL DE
crt. ACTIVITATII DESFASURARE PERIOADA PARTICIPANTI
şcolari, preşcolari,
“Voi fi şi eu şcolar” Școala diectorul unităţii,
1. Gimn.,,Stefan Octombrie învăţătoare,
-vizita preşcolarilor la şcoală. Ispas” 2021 educatoare,
profesori,
bunici,
părinţi
“Toamna, toamna harnica .“ Grădiniţa cu preşcolari, învăţătoare,
Program Normal Noiembrie educatoare,
2. -prezentarea unui program de nr.1 Maglavit 2021 bunici,
cantece si poezii dedicate părinţi
anotimpului de toamna .

“Sărbătorim marea unire.” şcolari, preşcolari,


,,Si eu am fost la Alba Iulia...” Școala Gimn. Decembrie învăţătoare,
-citirea poveştii ,,Stefan Ispas” 2021 educatoare,
-confecţionarea de steguleţe profesori,
4. tricolore bunici,
- dansuri populare specifice, părinţi
-cântec -Desteaptă-te, române!
,, Noi umblăm să colindăm” Grădiniţa cu şcolari
-interpretare de colinde, Program Normal Decembrie preşcolari
5. -cântece de iarnă, scenete, sorcova, nr.1 Maglavit 2021 învăţătoare
pluguşorul, educatoare
-confecfionare de materiale
specifice sărbătorilor de iarnă
“ Ziua porţilor deschise!” Școala şcolari, preşcolari,
6. - ateliere de lucru; Gimn.,,Stefan Februarie învăţătoare,
- vizitarea şcolii de către Ispas”,Maglavit 2022 educatoare,profesori,
preşcolari; mămici,
bunici
,,E ziua mamei!” şcolari, preşcolari,
- confecţionarea unor Grădiniţa cu Martie învăţătoare, educatoare
6. felicitări pentru mame; Program Normal 2022 mămici,
- cântece, poezii dedicate bunici
mamei.
7. “A venit primăvara !” şcolari
Grădiniţa cu Aprilie preşcolari
- încondeierea ouălor cu ocazia
Program Normal 2022 învăţătoare
sărbătorilor pascale educatoare

“Desenăm şi învăţăm!” Curtea Şcolii şcolari,preşcolari,


-desen pe asfalt cu temă dată, Mai învăţătoare, educatoare,
8. concurs de cultură generală 2022 părinţi, invitaţi de
onoare

9. “1 IUNIE-ZIUA COPILULUI!” Grădiniţa cu şcolari, preşcolari,


Program Normal Iunie învăţătoare, educatoare,
2022 mămici,
-participarea elevilor la serbarea
bunici
preşcolarilor.

EVALUAREA PROIECTULUI

Observarea sistematică a copiilor.

Expoziţii cu desenele şi materialele realizate de către copii.

Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor.

Discuţii cu partenerii de proiect care au contribuit la activităţile desfăşurate.

: ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE:

Expoziţii cu materialele rezultate în urma desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect.

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoare

S-ar putea să vă placă și