Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informatii personale

Nume/Prenume Buglea, Claudiu Paul


Adresa
Telefon
Fax
E-mail claudiu-paul.buglea@drept.unibuc.ro
bugleacp@yahoo.com

Cetatenia Română

Data nasterii 30.01.1974

Sex masculin

Experienta profesionala

Perioda 1996- prezent / 2003 - prezent


Functia sau postul ocupat Cadru didactic universitar /Lector universitar, discipline: Dreptul comertului
international, Drept international privat
Principalele activitati si Activităţi didactice şi de cercetare, secretar stiintific al consiliului facultatii
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept,. Bd. Mihail Kogălniceanu, Nr. 36-
46, Sector 5,Cod poştal 050107, Bucureşti, România
Tel: +40(21)307 73 76; +40(21) 307 73 47;
Fax: +40(21)313 95 75.

Educatie si formare
Perioda 1998-2005
Calificarea / diploma obtinuta Doctor în stiinte juridice cu teza „Solutionarea litigiilor dintre state si comercianti de
alta nationalitate”,coordonator prof.univ.Brandusa Stefanescu
Domenii principale studiate Dreptul comertului international

Numele si tipul institutiei de Academia de studii economice


invatamint
Perioda
1992-1996
Numele si tipul institutiei de Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept , Jurist / Licenta in Drept
invatamint / Calificarea /
diploma obtinuta

Conferinte
13/14 Aprilie 2007, Conferinta internationala Dreptul afacerilor 2007, Facultatea
de Drept, Universitatea din Bucuresti

14/15 Noiembrie 2008, Conferinta nationala Dreptul afacerilor pentru 2009,


Facultatea de Drept, Universitatea Babes-Bolyai, Cluj
27-28 mai 2011 Conferinta nationala a Noilor coduri ale Romaniei, Centrul
European de studii si cercetari juridice Timisoara

Aptitudini si competente
personale
Limba materna Romana

Limbi straine cunoscute


Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*) Abilitati de Abilitati de citire Interactiune Exprimare
ascultare

Franceza C1 Utilizator C1 Utilizator B2 Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator


experimenta experimentat independent independent independent
t
Engleza C2 Utilizator C2 Utilizator C2 Utilizator C1 Utilizator C2 Utilizator
experimenta experimentat experimentat experimentat experimentat
t
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale Participare sociala activa, comunicare, adaptabilitate

Competente si cunostinte de Office 2007, Internet


utilizare a calculatorului
Informatii suplimentare 1996/prezent
Avocat, membru al Baroului Bucuresti
2011
Arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial International Comercial de pe langa Camera
de comert si industrie a Romaniei
2008/prezent
Secretarul stiintific al consiliului Facultatii de drept – Universitatea Bucuresti

a se vedea Lista publicatii


Activitate ştiinţifică