Sunteți pe pagina 1din 1

DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 2021 - 2022

Vineri, 1 OCTOMBRIE 2021

TOȚI ANII DE STUDII ORA 10.00 - online, transmisiune live pe canalul YouTube al Facultă ții de Drept
Deschidere festivă - invita ți: Prof. univ. dr. Bogdan Aurescu - Ministrul Afacerilor Externe
Excelen ța Sa, Doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Republicii Franceze în România
Excelen ța Sa, Domnul  Christian Plate, Chargé d’Affaires a.i., Ambasada Republicii Republicii Federale Germania în România
Timothy Gerhardson, Consilier pentru presă și cultură al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România
Prof. univ. dr. Marian Preda - Rectorul Universită ț ii din Bucure ști
Conf. univ. dr. Claudiu Paul Buglea - Președintele Senatului Universită ț ii din București
Prof. univ. dr. François Guy Trébulle – Decanul de onoare al Școlii de Drept a Sorbonei - Universitatea Paris I Pantheon Sorbona
Prof. univ. dr. Traian Briciu - Pre ședintele Uniunii Na ț ionale a Barourilor din România
Prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu - Directorul Institutului Na ț ional al Magistraturii
Prof. univ. dr. Dan Oancea - Directorul Institutului Na țional pentru Pregătirea ș i Perfec ționarea Avoca ților
Teodor-Radu Iancu - Pre ședintele Asocia ției Studen ț ilor în Drept
Diana Radu – Președintele ELSA București
Diana-Maria Gogoa șă - Candidata care a ocupat prima pozi ț ie la concursul de admitere la Facultatea de Drept, sesiunea iulie
2021 Prof. univ. dr. Răzvan Dincă - Decanul Facultă ț ii de Drept a Universită ț ii din Bucure ști

ANUL I IF ORA 12.00 - Prof. univ. dr. Simina Tănăsescu – Judecător la Curtea Constitu țională a României – online, transmisiune live
ANUL II IF ORA 12.00 - Conf. univ. dr. Cristian Mitrache – Directorul Departamentului de Drept Penal - online, transmisiune live
ANUL III IF ORA 12.00 - Prof. univ. dr. Valerian Cioclei – online, transmisiune live
ANUL IV IF ORA 12.00 - Conf. univ. dr. Bogdan Bulai – online, transmisiune live
TOȚI ANII ID ORA 12.00 - Lect. univ. dr. Dragoș Costescu – Prodecan – Directorul departamentului ID - online, transmisiune live
MASTER ORA 12.00 - Prof. univ. dr. Simona Gherghina – Prorector al Universită ț ii din București - Directorul programelor de master la
Facultatea de Drept – online, transmisiune live
ŞCOALA DOCTORALĂ ORA 11.30 - Prof. univ. dr. Dana Tofan – Directorul Școlii Doctorale a Facultă ț ii de Drept – Sala „Petre Antonescu”

Întâlnirile video de la ora 12:00 pot fi accesate doar de membrii comunității academice a Facultății de Drept a Universității din București, prin folosirea adresei de email instituționale.