Sunteți pe pagina 1din 6

Capitolul

Detergenţi
4
Aprecierea calităţii detergenţilor comportă verificarea
caracteristicilor organoleptice şi fizico-chimice.

4.1 Examinarea caracteristicilor organoleptice


a) Aspectul se determină vizual astfel:

• pentru detergenţii condiţionaţi în stare solidă, sub


formă de granule sau sub formă de praf, se apreciază uniformitatea
mărimii granulelor sau particulelor, prezenţa aglomerărilor şi
impurităţilor;
• pentru detergenţii condiţionaţi în stare lichidă se
examinează gradul de limpezime, omogenitatea, prezenţa impurităţilor
şi depunerilor.

b) Mirosul se examinează la produsul ca atare, cunoscând


că detergenţii trebuie să-şi menţină mirosul parfumat minimum 90
zile de la data fabricării, după care nu trebuie să aibă miros
neplăcut.

c) Culoarea se examinează vizual, apreciindu-se şi


uniformitatea acesteia. Pentru detergenţii lichizi examinarea culorii
se efectuează folosind o eprubetă, unde se introduce proba de
analizat, şi se priveşte prin transparenţă. Pentru o determinare mai
exactă se folosesc mostrele etalon pentru comparare.
Mărfuri nealimentare

4.2. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice


Verificarea caracteristicilor fizico-chimice ale detergenţilor
presupune în principal următoarele determinări: aspectul soluţiei de
concentraţie 1% produs, ph-ul soluţiei de concentraţie 1% produs,
densitatea în grămadă în stare netasată şi puterea de spumare.

4.2.1 Aspectul soluţiei 1% produs


Aspectul soluţiei de concentraţie 1% produs dă indicaţii
asupra solubilizării în apă a detergentului.

Mod de lucru
1 g de produs cântărit la balanţa tehnică se va introduce
într-un pahar Berzelius de 250 cm³ şi se dizolvă în 100 cm³ de apă
distilată, prin agitare cu o baghetă de sticlă. Se examinează apoi
aspectul soluţiei, prin transparenţă. Soluţia de detergent nu trebuie
să fie tulbure.

4.2.2 Determinarea pH-lui soluţiei 1% produs


Valoarea pH-lui soluţiilor apoase de detergenţi determină
domeniul de utilizare al acestora, astfel:
• detergenţii cu pH neutru până la slab alcalin sunt
destinaţi spălării produselor textile din lână, mătase şi fibre
sintetice;
• detergenţii cu pH-ul alcalin şi puternic alcalin sunt
destinaţi spălării produselor textile de natură celulozică (bumbac,
in, cânepă).
Pentru determinarea pH-lui cu ajutorul hârtiei indicatoare se
foloseşte soluţia de detergent pregătită pentru determinarea
aspectului soluţiei 1% produs. Cu ajutorul unei baghete de sticlă se
pune o picătură de soluţie pe hârtia indicatoare (sau se introduce
Mărfuri nealimentare

puţin capătul hârtiei indicatoare în soluţia de detergent 1% produs.


Se compară apoi culoarea obţinută cu scara de culori a cartelei
hârtiei indicatoare, citindu-se valoarea pH-lui, indicată în dreptul
culorii identice cu culoarea hârtiei pe care s-a aplicat soluţia de
detergent.

4.2.3 Determinarea densităţii în grămadă, în stare


netasată
Pentru detergenţii condiţionaţi sub formă de granule sau
praf, densitatea în grămadă dă indicaţii asupra uniformităţii formei
şi mărimii particulelor şi asupra solubilităţii (detergenţii cu
particule fine, de mărime uniformă se solubilizează mai uşor şi mai
complet).

Mod de lucru
Un cilindru gradat de 250 cm³, uscat şi cântărit la balanţa
tehnică, se umple până la reper cu detergentul de analizat. În timpul
umplerii, cilindrul se ţine înclinat, apoi prin rotire uşoară, se aduce
în poziţie verticală, lăsând să cadă produsul fără să se taseze.
Cilindrul umplut cu detergent până la reperul de 250 cm³ se
cântăreşte la balanţa tehnică.
Densitatea în grămadă, în stare netasată se calculează după
formula:
d = (m1 – m / 250) x 1000 (g/dm³)
m = masa cilindrului (g)
m1= masa cilindrului umplut cu detergent (g)

4.2.4 Determinarea puterii de spumare


Puterea de spumare este capacitatea soluţiilor apoase ale
detergenţilor de a uşura formarea spumelor şi de a mări stabilitatea
lor.
Mărfuri nealimentare

Referitor la spumare, se mai determină şi stabilitatea spumei


şi desimea spumei.
• Principiul metodei
Se măsoară volumul de spumă obţinut după căderea de la
înălţimea de 450 mm a 500 ml soluţie de detergent, pe o suprafaţă
lichidă din aceeaşi soluţie, aflată într-un cilindru gradat.
• Aparatura
Aparatura este formată dintr-o pâlnie de
separare, constituită dintr-un rezervor sferic (l)
cu capacitatea de 1000 ml, prelungit cu tubul (2)
cu lungimea de cca 200 mm, prevăzut la
extremitatea inferioară cu robinetul (3) şi cu un
reper (3’) la 150 mm deasupra robinetului .

Fig. nr. 33 Aparatul pentru determinarea puterii de


spumare

Mod de lucru
Pâlnia de separare se fixează pe un stativ metalic. La partea
inferioară a pâlniei se găseşte un cilindru gradat de 1000 ml, cu
ajutorul căruia se măsoară volumul de soluţie şi de spumă format.
Se prepară 1 l de soluţie detergent de concentraţie 1%,
într-un balon cu fund plat, folosind apa de canal. În cilindrul gradat
se introduc 50 ml soluţie, fără ca să se formeze spumă, turnând
soluţia pe baghetă.
Se introduc 150 ml soluţie de detergent până la reperul (3’)
de pe tubul cilindric al pâlniei. Se toarnă încă 500 ml în pâlnie, care
se lasă apoi să curgă liber în cilindrul gradat, până ce volumul
soluţiei ajunge la reperul (3’). Se măsoară exact volumul spumei
după 30 secunde, 3 minute şi 5 minute de la oprirea curgerii. Se fac
3-4 determinări, folosind aceeaşi soluţie şi se ia drept rezultat final
media aritmetică a rezultatelor obţinute.
Mărfuri nealimentare

Calcul

a) puterea de spumare (Psp) se exprimă în ml şi


reprezintă spuma formată după 30 secunde (Vo), 3
minute şi 5 minute după oprirea curgerii soluţiei (Vt) =
500 ml.

b) stabilitatea spumei (Ssp) se calculează cu formula:

Ssp = Vt/Vo

c) desimea spumei (Dsp) se calculează cu formula:

Dsp = 550 – Vt/Vo

Rezultatele se trec în tabelul următor:

Deter- Psp Ssp Dsp


V0 Vt3 Vt5
minare 30’’ 3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 5’
1

Valoare
medie

4.3 Lucrare practică


Să se aprecieze calitatea unui detergent, efectuându-se
examenul organoleptic şi fizico-chimic, completând fişa de
apreciere a calităţii conform tabelului de mai jos:
Mărfuri nealimentare

Fişă de apreciere a calităţii


Produs......................

Nr. Examinări Constatări


crt.
1 Ambalare şi marcare Natura ambalajului

Elementele de
identificare

2 Caracteristici Aspect
organoleptice
Miros

Culoare

3 Caracteristici fizico- Aspectul soluţiei de


chimice 1% detergent

pH-ul

Densitatea în
grămadă în stare
netasată

Puterea de spumare

4 Concluzii