Sunteți pe pagina 1din 214

Ludovic Roman (n. 31 mai 1935, Sighetul Marma iei - d.

27 decembrie 1993,
Bucure ti) a fost un jurnalist i scriitor român de c r i pentru copii.
Începând de la vârsta de 13 ani a devenit corespondent al cotidianului
România Liber . A lucrat mai mul i ani ca jurnalist la reviste din Transilvania, a
colaborat la cele de informare tiin ific i a fost corespondent la Cluj al Agen iei de
pres Agerpres transmi ând informa ii cu caracter tiin ific.

În anul 1974 este transferat la Bucure ti ca redactor al Agerpres. În paralel


cu activitatea jurnalistic , a publicat mai multe c r i pentru copii dintre care cele
mai cunoscute sunt Racheta alb (1975) i Stejara (1977). C r ile sale au fost
publicate de Editura Ion Creang , singura editur pentru copii pe vremea aceea. El
a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.
În anul 1984, cele dou c r i men ionate mai-sus au fost ecranizate sub
forma unui film serial pentru copii (Racheta alb ), scriitorul semnând scenariul
acestui film.

În anul 1987 Ludovic Roman i-a înaintat demisia din cadrul Agerpres,
acuzând atitudinea de slug rnicie fa de regimul comunist a conduc torilor
agen iei i a refuzat s mai lucreze în presa comunist . Timp de doi ani a fost
omer, cu statutul de membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Dup Revolu ia din decembrie 1989, a înfiin at Editura pentru copii F t-


Frumos. Scriitorul Ludovic Roman a încetat din via la data de 27 decembrie 1993,
în urma unui atac de cord.

Aprecieri critice
E mult mirare, curiozitate, fantezie, tandre e în aceast carte. Racheta
alb ni-l prezint pe Ludovic Roman ca pe unul dintre scriitorii cei mai chema i s
scrie despre i pentru copii.
Vasile Rebreanu
Colabora i la Wikicitat Farmecul indiscutabil al acestei c r i (Racheta alb -
n.n.) se bizuie pe în elegerea exact a copil riei, pe recunoa terea principiului ce o
guverneaz : seriozitatea jocului. Ca o alt Alice, eroii lui Ludovic Roman intr într-o
" ar a minunilor", de data asta a tehnicii i tiin ei secolului XX, cu toate "armele"
pe care propria lor vârst le implic i sub forma care le caracterizeaz ac iunile,
jocul. Racheta alb este o carte de proz literar bine construit , o adev rata carte
pentru copil, deci i pentru cei mari.
Lauren iu Ulici

C ri
* Secven e clujene (Bucure ti, 1969)
* Aventurile farfuriei zbur toare (Ed. Ion Creang , Colec ia Clubul
temerarilor, Bucure ti, 1970) - 2 vol.
* Racheta alb (Ed. Ion Creang , Bucure ti, 1975; reeditat în 1980)
* Stejara (Ed. Ion Creang , Bucure ti, 1977)
* Die Weisse Rakete (Bucure ti, 1978) - traducere în limba german a c r ii
"Racheta alb "
* A fehér urhajó (Bucure ti, 1981) - traducere în limba maghiar a c r ii
"Racheta alb "
* The Sofar (Ed. tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1986)

Filmografie (scenarist)
* Racheta alb (1984) - serial TV