Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 30 septembrie - 1 octombrie 2021

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 11.00

1 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului


Republicii Moldova nr.86/2021 privind aprobarea componenței nominale
a comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 248 din 22.09.2021 lectură
finală
Prezentat - Biroul permanent
2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare – art.15; Legea
concurenței nr.183/2012 – art.44; ș.a.)
nr. 214 din 02.09.2021 lectură finală
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, L.Nicolaescu-Onofrei, I.Babici,
I.Talmazan, A.Mija, M.Gonța, Gh.Agheorghiesei,
A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, M.Adam, V.Grădinaru,
E.Qatrawi, V.Jacot, R.Marian, I.Șpac, I.Groza, Gh.Ichim,
O.Stamate, Ig.Chiriac, M.Morozova, L.Novac, M.Popșoi,
A.Cătănoi, V.Spînu, Iu.Dascălu, N.Davidovici, Iu.Păsat
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.156/1998 privind sistemul
distribuit
deputaților public de pensii (art.8, 12, 16, 33, )
nr. 233 din 09.09.2021 lectura
II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport 4 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 27 din Legea privind
distribuit
deputaților sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018
nr. 239 din 14.09.2021 lectura
II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca
1
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

5 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr.121/2001


cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație
nr. 241 din 16.09.2021 lectura
II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, L.Carp
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate – art.7, 8, 11,
ș.a.; Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale –
art.2, 4, 10, ș.a.; ș.a.)
nr. 169 din 04.08.2021 lectura
II
Lege organică
Inițiatori - deputații O.Stamate, R.Vasiloi, L.Grosu, B.Marcoci,
A.Cheptonar, V.Spînu, R.Marian, I.Șpac, A.Racu, M.Druță,
O.Canațui, Vl. Bolea, V.Roșca, L.Carp, V.Grădinaru, A.Belîi,
D.Istratii, A.Băluțel, E.Sinchevici
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.789/1996 cu privire la
Curtea Supremă de Justiție (art.7, 91)
nr. 213 din 02.09.2021 lectura
II
Lege organică
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, L.Nicolaescu-Onofrei, I.Babici,
A.Mija, M.Gonța, A.Munteanu-Pojoga, M.Druță, I.Șpac,
D.Istratii, R.Marian, I.Groza, Gh.Ichim, Ig.Chiriac, M.Adam,
M.Morozova, O.Stamate, L.Novac, M.Popșoi, A.Cătănoi,
V.Spînu, Iu.Dascălu, N.Davidovici, V.Grădinaru, Iu.Păsat,
V.Jacot, E.Qatrawi, I.Talmazan
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport 8 Proiectul de lege privind utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere
distribuit
deputaților alocate de Fondul Monetar Internațional
nr. 251 din 22.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport 9 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre


distribuit
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind
Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 – finanțare adițională”
nr. 254 din 24.09.2021 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Sănătății)
2
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport 10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


distribuit
deputaților nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor; Codul
fiscal nr.1163/1997 - art.96)
nr. 255 din 27.09.2021 lectura
I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
11 INTERPELĂRI

S-ar putea să vă placă și