Sunteți pe pagina 1din 3

Tema: Atelier de discuție:

„Limba nu este un atribut al puterii, este puterea însăși.” (R.Barthes)

Evocare:

 Simboluri ale unui stat/țară;


 Specificul unui popor

Definiție DEX:

Limbă – 1. Sistem de comunicare alcătuit din sunete articulate, specific oamenilor, prin
care aceștia își exprimă gândurile, sentimentele și dorințele; limbaj, grai. 2. Limbajul unei
comunități umane, istoric constituită, caracterizat prin structură gramaticală, fonetică și
lexicală proprie ♦ Fel de exprimare propriu unei persoane, în special unui
scriitor. 3. Totalitatea altor mijloace și procedee (decât sunetele articulate) folosite spre a
comunica oamenilor idei și sentimente. Limba surdomuților. 4. (Înv. și reg.) Vorbă,
cuvânt; grai, glas.

În al limbilor tezaur
Pururea o să rămână
Limba doinelor de aur,
Limba noastra cea română.

Nu există nimic mai de preț pentru un popor decât graiul matern, întrucât acesta este
plămânul prin care respiră întregul neam și suflarea în care se contopește sufletul român .

 Vizionați/audiați materialul – Brio Sonores Imnul național


https://www.youtube.com/watch?v=U1fFAghPxYo

Realizarea sensului:

 Comentați citatele:

„Limba este focul veghetor al Patriei, suflarea ei caldă, sănătatea ei liber ziditoare de
frumos. Limba este frumuseţea activă a patriei.” (Gr.Vieru)
„Două lucruri am întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până la capăt: Biblia şi Limba
Română.” (Gr.Vieru)
„Limba este creaţia omului prin Dumnezeu. Mai sus omul nu s-a putut ridica. Mai sus
Dumnezeu a ridicat numai stelele pe cer şi brazii pe munţi.” (Gr.Vieru)
„Nu cunosc un dar mai frumos din partea unui musafir decât acela de a-mi elogia ţara în
limba casei mele”. (Gr.Vieru)
 Audiați cântecul - Ion și Doina Aldea-Teodorovici „Limba română”
https://www.youtube.com/watch?v=cx6nJq_GhlE
 Citiți informația dată. Exprimați-vă părerea!

Nichita Stănescu: „Limba română este patria mea”

„A vorbi despre limba în care gîndești, a gîndi – gîndire nu se poate face decît numai într-
o limbă – în cazul nostru a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea
lucrurilor concrete nu poate fi decît exprimată în limba română. … Ce patrie minunată
este această limbă! Ce nuanță aparte îmi dau seama că ea are! Această observație, această
relevație am avut-o abia atunci cînd am învățat o altă limbă.”

„Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate și frumoase. Dar atît de proprie, atît
de familiară, atît de intimă îmi este limba în care m-am născut, încît nu o pot considera
altfel decît iarbă. Noi, de fapt, avem două părți coincidente, odată este patrie de pămînt și
de piatră și încă odată este numele patriei de pămînt și de piatră.

Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este o patrie. Limba română este
patria mea. De aceea, pentru mine, muntele munte se zice, de aceea, pentru mine iarba
iarbă se spune, de aceea, pentru mine izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine viața se
trăiește.”

 Amintiți-vă poezii despre limbă:

Gr.Vieru „În limba ta”


Alexei Mateevici „Limba noastră”
Dumitru Matcovschi „Cu limba noastră”
Gr.Vieru „Limba noastră cea română” etc.

Reflecție:

 Interpretați afirmația lui Ion Druță: „Limba, istoria și pământul sunt cei trei piloni
pe care se ține o națiune.”

 Identificați în poezia lui D.Matcovschi elemente specifice țării/poporului nostru:


Dumitru Matcovschi – „Limba maternă”

Limba maternă, ca floarea eternă


De busuioc şi de dor –
Dor de ţârâne, de doine bătrâne,
De freamătul codrilor.

Ea ne adună, cu soare şi lună,


Cu viitor şi trecut –
Frunză de laur, bătută în aur
De-un meşter necunoscut.

Vine din vreme şi suie-n poeme,


Lângă baladă şi rost –
În mit, în ţară naşte-o mioară,
Frate păstorul mi-a fost.

Vine din soarte, păşind peste moarte,


Cu bucurii şi dureri –
În cer, departe, Luceafărul arde,
Astăzi mai tânăr ca ieri.

Limbă preasfântă, mereu neînfrântă,


Simplu vorbită de zei –
Iară şi iară senin mă-nfioară
Dulce melodica ei.

Limbă de pâine, de neam ce rămâne,


Casă cu masă în prag –
Cântă şi plânge, când roua o frânge
Ramură verde de fag.

Limbă de pace, de suflet ce tace


Neînfricat şi imens –
Creşte pământul şi umple cuvântul
Cu adevăr şi cu sens.

Limba maternă, ca floarea eternă


De busuioc şi de dor –
Dor de ţărâne şi de doine bătrâne,
De freamătul codrilor.

Extindere:

 Găsiți alte texte/cântece despre limbă (câte 1 exemplu)


 10 citate celebre despre limba română

Temă pentru acasă: Text argumentativ în baza unui citat despre limbă.

S-ar putea să vă placă și