Sunteți pe pagina 1din 1

Notă informativa

Subsemnata, , medic stomatolog al clinicii ”X”, cu sediul pe adresa


mun. Chișinău, strada X, confirm necesitatea urgentă a vizitei pentru
tratament stomatologic al D-nului x, nascut pe x. Vizita este
programată în data de x. Pacientul traversează granița cu actul de
identitate nr. __________________. Pe tot parcursul perioadei de
tratament pacientul va fi monitorizat conform normelor stabilite de
Comisia Extraordinară de Sănătate Publică.

Pentru a fi prezentată organelor competente.