Sunteți pe pagina 1din 6

C-ta an. IV, sem.

II
Dreptul transporturilor - varianta grila din testele colegilor

1 Printre documentele necesare intocmirii declaratiei vamale de import se numara:


a. Ambele documente

2. Evaluarea despagubirilor poate fi:


b. Judiciara, legala sau conventionala

3. Timpul de stalii reprezinta:


b. Perioada prevazuta in contract in care navlositorul trebuie sa efectueze operatia de incarcare-descarcare
fara a plati penalizari

4. Sistemul national de transport are, printre altele, urmatoarele componente:


c. Operatorii de transport si ai activitãtilor conexe transporturilor

5. Drepturile expeditorului izvorate din contractul de transport sunt:


c. de a modifica contractul de transport prin contraordin

6. Se foloseste in navigatia de linie:


a. Booking Note si/sau conosament (Bill of Lading), Berth Note

7. Nu este obligatoriu ca documentul de transport aerian sa contina:


a. Indicarea a cel putin unui punct de escala

8. Documentul de transport face dovada:


c. existentei contractului de transport, incheiat intre cărăus si expeditor

9. Pentru a decide daca un eveniment poate fi calificat forta majora sau caz fortuit, instantele judecatoresti se
calauzesc in aprecierea lor de urmatoarele criterii:
a. Ambele variante

10. Obligatiile expeditorului izvorate din contractul de transport sunt:


b. Sa puna la dispozitia carausului insotitori pentru transportul auto al unor produse vrac, care se cantaresc la
expeditor

11. Scrisoarea de transport aerian se intocmeste:


c. In trei exemplare, de catre expeditor, unul pentru transportator, unul pentru destinatar, iar unul, semnat de
catre transportator dupa primirea marfii, ii revine expeditorului

12. Potrivit conceptiei actuale, genul proxim al contractului de transport este:


b. Prestarile de servicii

13. Conditiile de fond ale contractului de transport sunt:


c. Capacitatea, consimtamantul, obiectul

14. Contractul de navlosire este:


c. Bilateral, comutativ, cu titlu oneros si consensual

15. Perioadele de stalii, contrastalii si de despatch se inscriu in:


a. Charter party;

16. In cadrul documentului de transport de marfuri, omisiunea clauzelor facultative prevazute la art. 415 pct 7
din Codul comercial, cu modificarile si completarile ulterioare:
a . Nu influenteaza validitatea actului
17. In cazul traficului aerian consolidat, gruparea expeditiilor se realizeaza de catre:
a. Casa de expeditii

18. Carausul este exonerat de raspundere:


b. Din cauza faptei expeditorului

19. Nu este o functie a conosamentului:


a. Functia de proba a predarii marfii catre destinatar

20. In cazul transportului aerian, instanta competenta a judeca litigiile este:


c. Ambele variante
(de la domiciliul paratului – oricare din ei expeditor sau destinatar)

21. Conventia privind contractul de transport international de marfuri pe sosele (CMR) se aplica ori de cate ori
contractul indeplineste urmatoarele conditii:
b. Este international, cu titlu oneros, efectuat pe o cale rutiera si cu un vehicul adecvat acesteia

22. Contractul de transport este:


c. Consensual

23. Dovada cantitatii efectiv livrate se face prin:


c. Air Waybill (AWB)

24’. Dovada cantitatii efectiv livrate se face prin:


c. Conosament

25. Nu sunt drepturi ale carausului, izvorate din contractul de transport:


c. De a decide soarta transportului deficitar

26. Exercitarea dreptului de retentie presupune:


b. Existenta unei conexiuni intre creanta si lucrul care trebuie eliberat

27. Exercitarea dreptului de retentie presupune:


b.Detentia sa nu fie viciata prin frauda

28. Angajarea raspunderii transportatorului aerian este conditionata de:


c. Formularea unei reclamatii, intr-un termen de maxim 21 de zile de la data primirii marfii, in cazul
intarzierii transportului

29. Efectul translativ de proprietate asupra marfii transportate:


c. Are loc odata cu predarea catre destinatar, in conditiile existentei in contract a clauzei CIF (cost,
insurance, freight)

30. Potrivit art. 415 din Codul Comercial, cu modificarile si completarile ulterioare, documentul de transport
de marfuri trabuie sa contina, printre altele:
a. Numele si locuinta carausului

31. Principalele obiective ale sistemului naþional de transport sunt:


b) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport;

31’. Principalele obiective ale sistemului naþional de transport sunt:


b. Asigurarea racordãrii lui la sistemele internaþionale de transport

32. Dreptul de retentie:


c. Poate fi valorificat impotriva avanzilor cauza cu titlu universal ai debitorului
33. Actiunea in raspundere in contra carausului:
c. In cazul primirii fara rezerve a marfii de catre destinatar, daca se dovedeste ca pierderea sau stricaciunea
nu se putea cunoaste in momentul predarii marfii catre destinatar

34. Nu conduce la o amanare a transferului dreptului de proprietate a marfii transportate prezenta in contract a
urmatoarelor clauze:
b. Free on board

35. Conosamentul incarcat la bord (shipped on board) se elibereaza pe baza:


a. Ordinului de imbarco (mate’s receipt)

36. Termenele de executare ale contractului de transport feroviar:


c. Incep sa curga de la orele 0.00 a zilei care urmeaza celei de primire a marfii la transport

37. Pentru angajarea raspunderii carausului, reclamantul nu trebuie sa dovedeasca:


b. Culpa carausului

38. Licentele de transport rutier sunt acordate de:


c. Autoritatea Rutiera Romana

39. Bunurile, proprietate publica din domeniul transporturilor, pot fi, potrivit art. 18 din O.G. 19/1997:
a. Date in administrare institutiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

40. Conducatorii de vehicule rutiere nu sunt obligati:


b. Sa obtina o licenta de transport

41. Clauza penala se stabileste de catre:


b. Parti, in cadrul evaluarii conventionale a despagubirilor

42. In virtutea privilegiului asupra marfii transportate, carausul nu are dreptul:


c. De a vinde incarcatura in scopul realizarii sumei datorate de debitor, ca pret al deplasarii

43. In conformitate cu „Regulile uniforme privind Contractul de Transport International Feroviar al Marfurilor
(CIM)”, in cazul angajarii raspunderii carausului in caz de pierdere a marfii
b. Este obligat sa-l despagubeasca pe cel indreptatit pentru prejudiciul suferit efectiv (damnum emergens)

44. Documentele care stau la baza calcularii staliilor sunt:


b. Statement of facts si time-sheet

45. In virtutea privilegiului asupra marfii transportate, carausul are dreptul:


c. De a retine marfa pana la plata pretului deplasarii (dreptul de retentie)

46. Raspunderea carausului actioneaza:


c. Pentru intarziere in executarea transportului

47. Nu constituie obligatii in cadrul contractului de navlosire:


c. Plata de catre armator a navlului

48. Valoarea in vama – determinata in tara noastra prin aplicarea Acordului General pentru Tarife si Comert
(GATT) – este:
c. Un pret CIF

49. Detentiunea exercitata de caraus asupra marfii transportate:


a. Este exercitata pentru altul, lipsindu-i elementul animus
50. Detentiunea exercitata de caraus asupra marfii transportate:
b. Se exercita in baza unui titlu juridic

51. Retentorul are asupra bunului asupra caruia poarta dreptul de retentie:
c. O garantie reala imperfecta

52. In portul de destinatie cheltuielile cu destivuirea si cotarea marfurilor in hambare:


b. Sunt suportate de armator

53. Cererea de tonaj este:


b. Un document tipizat care reprezinta dispozitia data de catre agentii economici brokerului, de a angaja
nave in numele si pe contul lor

54. Semnatura carausului pe documentul de transport de marfuri este, potrivit, art. 415 din Codul comercial, cu
modificarile si completarile ulterioare:
a. Facultativa

55. Scrisoarea de trasura trebuie intocmita de:


c. Expeditor

56. Obligatiile expeditorului izvorate din contractul de transport sunt:


a. Sa intocmeasca scrisoarea de trasura

57. Raspunderea in caz de transport cumulativ:


b. Revine primului caraus, care are actiune in regres impotriva carausului urmator s.a.m.d.

58. Navlositorul este:


a. Beneficiarul contractului de navlosire

59. In cazul transportului feroviar contractul se considera incheiat:


b. In momentul in care calea ferata a preluat marfa la transport, confirmata prin aplicarea stampilei pe
scrisoarea de trasura

60. Calitatea de subiect activ al actiunii in raspundere, in cazul transportului aerian, o poate avea:
a. Si expeditorul, in masura in care si-a exercitat dreptul de dispozitie asupra marfii

61. Serviciul public subventionat de transport se poate realiza numai daca:


a. Sunt indeplinite obligatia de exploatare, de transport si cea tarifara

62. Are aceeasi forta probatorie cu a scrisorii de transport aerian:


a. Chitanta de primire a marfii

63. Firma specializata in efectuarea ansamblului operatiunilor necesare ca marfa sa ajunga la destinatar se
numeste:
a. expeditor;

64. Transporturile pot fi in functie de obiectul de activitate?


b. De persoane sau de marfuri

65. Caracteristicile proprii contractului de transport sunt:


c. Exercitarea activitatii de caraus ca profesie de sine statatoare

66. Posesorul conosamentului sau recipisei de depozit:


a. Este fie proprietarul marfii, fie titularul unei garantii reale asupra acesteia

67. In contractul de transport, nu se poate limita raspunderea carausului:


a. Pentru dol sau culpa grava

68. Termenul de prescriptie al actiunii in raspunderea transportatorului aerian este:


a. De doi ani de la data sosirii la destinatie a marfii
c. De doi ani de la data preluarii marfii de catre transportator

70. Potrivit Conventiei Natiunilor Unite adoptata la Geneva la 24 mai 1980, referitoare la transportul
intermodal, instanta competenta este cea de la:
b. Locul predarii marfii destinatarului

71. Potrivit Conventiei Natiunilor Unite adoptata la Geneva la 24 mai 1980, caracterele juridice ale contractului
de transport intermodal sunt:
c. Comercial, sinalagmatic, comutativ, cu titlu oneros, real (daca e la c.. valid, daca e la b invalid)

72. Sechestrul asupra marfii transportate:


b. Se solutioneaza prin procedura urgenta a ordonantei presedintiale;

73. La ajungerea marfii la destinatie, carausul poate cere sechestrul:


a. Daca destinatarul nu poate fi gasit

74. Documentul care serveste la organizarea transportului pana la frontiera vamala a tarii exportatoare si la
efectuarea formalitatilor vamale de export este:
a. Dispozitia de transport si vamuire

75. Conventiile care reglementeaza transporturile feroviare sunt:


b. COTIF/CIM, R.I.V.

76. ETA reprezinta:


b. Data aproximativa de sosire a navei in port

78. Obligatiile destinatarului izvorate din contractul de transport sunt:


a. Sa plateasca sumele restante datorate carausului

79. In transporturile maritime in caz de contrastalii:


a. Navlositorului i se pretinde o suma suplimentara

80. Navlosirea navei nude (bare boat charter) presupune:


• b. Reunirea intregii gestiuni asupra navlositorului

81. Dispozitiile art. 440 din Codul comercial care instituie decaderea se aplica
c. Actiunii carausului pentru pierderea sau stricaciunea bunurilor transportate

82. Forta majora poate avea ca efect:


• a. Ambele variante

83. Riscul pieirii fortuite a marfii:


•c. In cazul bunurilor determinate generic, revine cumparatorului din momentul predarii lor catre caraus;

84. Conform Codului comercial, sunt cauze de exonerare de raspundere a carausului, pentru pierderea si avaria
marfurilor, cat si pentru intarzierea in efectuarea transportului
c. Ambele variante

85. In conformitate cu „Regulile uniforme privind Contractul de Transport International Feroviar al Marfurilor
(CIM)”, dreptul expeditorului de a modifica unilateral contractul de transport nu se stinge in momentul in care:
c. destinatarul a refuzat primirea marfii
86. Dreptul de retentie al carausului:
b. Nu poate fi refuzat in cazul in care exista disputa intre caraus si destinatar

87. In mod teoretic, momentul inceperii operatiunii de navlosire il constituie:


b. Primirea de catre broker a „cererii de tonaj”

88. Pentru serviciile prestate, brokerul primeste din partea armatorului:


a. Un comision care este stipulat in Charter Party, sub forma de procent, care se aplica asupra navlului, a
navlului mort si a contrastaliilor

89. Nu este principiu fundamental aplicabil transporturilor rutiere:


c. Respectarea regulamentului privind circulatia pe drumurile publice

90. In cazul transportului aerian, este obligat sa furnizeze informatiile necesare indeplinirii formalitatilor cerute
de autoritatile vamale sau de politie:
c. Expeditorul

91. In cazul Conventiei T.I.R. marfurile transportate:


b. Beneficiaza de avantaje de ordin vamal, menite sa faciliteze traficul international de marfuri

92. Termenul de livrare a marfii catre destinatar se interpreteaza in favoarea


c. Carausului

93. Pentru buna organizare si repartizare a bunurilor pe nava, se intocmeste documentul:


b. Cargo-planul

94. Dreptul de retentie al carausului asupra marfii transportate:


a. Nu se confunda cu exceptia de neexecutare a contractului;

95. Ori de cate ori o pierdere sau avarie a marfii se datoreaza naturii lucrului, carausul nu trebuie sa probeze:
b. Ca a notificat anterior preluarii marfii pe expeditor, despre acest aspect

96. Contractul „Berth Note” se utilizeaza:


c. In cazul navigatiei tramp si de linie care nu lucreaza dupa orare precise

97. Obligatiile carausului izvorate din contractul de transport sunt:


b. Sa constate viciile aparente in ambalare

98. Potrivit art. 415 din Codul Comercial:


a. Expeditorul se poate desemna el insusi ca destinatar

99. Agentii de navlosiri (chartering brokers) au rol de:


c. Intermediari in incheierea contractului de navlosire

100. Conventia natiunilor unite adoptata la geneva la 24 mai 1980 instituie o prezumtie de pierdere a marfii
daca aceasta nu a fost predata in termen de:
A. 90 de zile consecutive de la data fixata pentru livrare

S-ar putea să vă placă și