Sunteți pe pagina 1din 7

Evaluare sumativă

la biologie
unitatea de învățare ,, Celula-unitatea de bază a vieții”

Data susţinerii testului:

Conţinuturi evaluate:
Celula-unitatea de bază a vieții

Obiective:

O1: Să identifice tipurile de celule animale în baza imaginilor


O2: Să compare celula animală și vegetală, evidențiind asemănări și deosebiri
O3: Să recunoască în imagini tipuri de țesuturi vegetale și să indice localizarea
acestora în plantă
O4: Să realizeze un text științific în care să precizeze părțile componente ale unui
organism vegetal și animal, sistemele din organismul animal, numească câte
trei organe din organismul vegetal și animal și rolul acestora.

Domenii cognitive/ Cunoaştere şi Aplicare Analiză/Sinteză Total itemi


Conţinuturi înţelegere
Celula-unitatea de 2 itemi 2 itemi 2 itemi 6 itemi
bază a vieții
Total % 33,4 33,4 33,4 100%

RELAŢIA „DOMENII COGNITIVE – CONŢINUTURI –


OBIECTIVELE DE EVALUARE”
Domenii cognitive/ Cunoaştere şi Aplicare Analiză/Sinteză
Conţinuturi înţelegere
Să identifice tipurile de Să recunoască în Să realizeze un text
Celula-unitatea de celule animale în baza imagini tipuri de țesuturi științific în care să
bază a vieții imaginilor vegetale și să indice precizeze părțile
localizarea acestora în componente ale unui
plantă organism vegetal și
animal, sistemele din
organismul animal,
numească câte trei
organe din organismul
vegetal și animal și rolul
acestora
Să compare celula
animală și vegetală,
evidențiind asemănări și
deosebiri
Nume prenume__________________________ Clasa_________________
Data______________ Punctaj acumulat_______

Evaluare sumativă
la biologie în clasa a VII-a,
unitatea de învățare ,, Celula-unitatea de bază a vieții”

Nr. Conținutul itemului Scor


or
1 Definește termenii de mai jos. 0
1.Țesut__________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________
2
2. Organ ________________________________________________________________
3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 4

2 Identifică tipurile de celule din imaginile de mai jos și scrie denumirea în spațiul rezervat 0
sub fiecare imagine.
1
2
3
4
5
1____________________ 2.____________ 3_____________________ 6

4______________________ 5_______________ 6_____________________

3 Imaginile de mai jos reprezintă țesuturile vegetale.


a)Selectează denumirea țesutului din șirul următor: 0
- Țesuturi conducătoare; țesut de depozitare din tuberculi; țesut de apărare cu celule 1
stomate; țesut asimilator din frunze.
2
b) Scrie unde sunt localizate aceste țesuturi în plantă.
3
4
5
6
7
8
Răspuns:
a)1.__________ 2.____________ 3.________________ 4._______________
b)1._____________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________

4 Recunoaște tipurile de celule și indică 2 asemănări și 2 deosebiri ce pot fi observate


în imagine.
a) Tipuri de celule:______________________________________________
b)Asemănări:

1_____________________________ 0
1
2_____________________________
2
3
Deosebiri: 4
5
1_______________________________
6

2_______________________________

5 Completează schema alăturată cu noțiunile corecte. 0


1
Organism Țesut 2
3

6 Realizează un text maxim din opt rânduri, întitulat ,, Organismul, ansamblu de sisteme de 0
organe. Pentru aceasta:
1
- precizează părțile componente ale unui organism vegetal și animal;
- enumeră sistemele din organismul animal; 2
- numește câte trei organe din organismul vegetal și animal și rolul acestora. 3
4
________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 8
________________________________________________________________________ 9
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 10
________________________________________________________________________

Convertirea punctelor în note:


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
37-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-8 7-5 4-3 2-1

Barem analitic
Ite Răspuns corect punctaj
m
1 Țesut- grupare de celule 4p
Organ- grupare de țesuturi Câte 2p pt fiecare definire corectă

Se acceptă și altă definire corectă


2 1. Sangvină 6p
2. Sexuală, ovul
Câte 1p pentru determinarea
3. Nervoasă
corectă în baza imaginii a fiecărei
4. Musculară
celule
5. Osoasă
6. Epitelială
3 1. țesut de apărare cu celule stomate/ suprafața 8p
organelor
Câte 1p pentru determinarea
2. țesut de depozitare din tuberculi/ tubercul
corectă în baza imaginii a fiecărui
3. țesut asimilator din frunze, parenchim/ frunze
țesut ai plantei
4. țesuturi conducătoare/ xilem, floem, prezente în
toate organele plantei Câte 1p pentru indicarea localizării
a fiecărui țesut

4 Celula vegetală și celula animală 6p


b)Asemănări: 2p tipurile de celule
Câte 1p dacă se indică 2 asemănări
1_celule eucariote
și 2 deosebiri ce pot fi observate în
2_unitate morfo-funcțională a organismului imagine.

Organite comune- nucleu, citoplasmă, membrană ș.a.


Se acceptă și alte variante de
Deosebiri: răspunsuri corecte
1_c.v. caracteristică regnului vegetal, iar c.a. regnului
animal
2_c.v. conține perete celular, plastide, vacuole

5 Organism-sistem de organe- organ- țesut - celulă 3p


Câte 1p pentru completarea fiecărei
casete corect
6 10p
Realizează un text maxim din opt rânduri, întitulat ,, Organismul, ansamblu de sisteme de
organe. Pentru aceasta:
- precizează părțile componente ale unui organism vegetal și animal; 3p
- enumeră sistemele din organismul animal;3p
- numește câte trei organe din organismul vegetal și animal și rolul acestora. 3p

1p- succesiunea logică, formularea clară a ideilor


Total 37p
Convertirea punctelor în note:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
37-36 35-33 32-29 28-24 23-18 17-12 11-8 7-5 4-3 2-1

Nume prenume__________________________ Clasa_________________


Data______________ Punctaj acumulat_______

Evaluare sumativă
la biologie în clasa a VII-a,
unitatea de învățare ,, Celula-unitatea de bază a vieții”
pentru elevii ci CES

Nr. Conținutul itemului Scor


or
1 a)Ce reprezintă imaginea?
___________________________
b) Recunoaște trei structuri specifice acestei celule: 0
1.____________________ 1
2
2._____________________ 3
4
3._____________________

2 Identifică tipurile de celule din imaginile de mai jos și scrie denumirea în spațiul rezervat
sub fiecare imagine.

0
1
2
3
1____________________ 2.____________ 3_____________________

3 Asociază prin săgeți tipurile de țesuturi vegetale din imagini..


0
1
2
3
A.Țesuturi conducătoare
4

B. Țesut asimilator din frunze.

4 Completează desenul cu denumirile organelor plantei de la 1 la 5.

0
1
2
3
4
5
5 Completează schema alăturată cu noțiunile corecte.. 0
1
Organism Țesut 2
3

6 Clasifică organele enumerate în șirul de mai jos în 2 coloane, conform apartenenței 0


organismului vegetal ți animal.
1
- Inimă, floare, rinichi, ficat, fruct, rădăcină, plămâni, encefal, frunză, semință.
2
3

Organism vegetal Organism animal 4


5
____________________ ____________________ 6
7
____________________ ____________________
8

____________________ ____________________ 9
10
____________________ ____________________

_____________________ ____________________

Convertirea punctelor în note:


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
29-28 27-26 25-23 22-19 18-15 14-9 8-6 5-4 3-2 1

S-ar putea să vă placă și