Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de recapitulare

PARTEA I
Citește cu atenție textul următor:
”- Am să durez o mănăstire pe pajiștea asta, de are să se ducă vestea în lume, zise el.
Și deodată se și apucă. Face mai întâi o cruce ș-o înfige în pământ, de înseamnă locul. Apoi se duce
prin pădure și începe a chiti copacii trebuitori: ista-i bun de amânare, acela de tălpi, ista de grinzi, acela de
tumurugi, acela de costoroabe, ista de toacă; și tot așa dondănind el din gură, iaca se trezește dinaintea lui
c-un drac ce iese din iaz.
- Ce vrei să faci aici, măi omule?
- Da’ nu vezi?
- Stai, mă! Nu te-apuca de năzbâtii. Iazul, locul și pădurea de pe-aici sunt ale noastre.
- Poate-i zice că și rațele de pe apă sunt ale voastre, și toporul meu din fundul iazului. V-oi învăța
eu pe voi să puneți stăpânire pe lucrurile din lume, cornoraților!
Dracul, neavând ce-i face, huștiuluc! în iaz și dă de știre lui Scaraoschi despre omul lui
Dumnezeu, cu năravul dracului. Ce să facă dracii? Se sfătuiesc între dânșii, și Scaraoschi, căpetenia
dracilor, găsește cu cale să trimită pe unul din ei c-un burduf de bivol plin cu bani, să-i dea pustnicului
Dănilă, ca să-l poată mătura de acolo.”
(Ion Creangă - ”Dănilă Prepeleac”)
*amânare (reg.)= lemn scurt cu care se prind grinzile unui tavan; talpă, tălpi (s.f.)=lemn gros care se așează
la partea inferioară a pereților unei case; tumurug, tumurugi (s.m., pop.)= lemn lung, rotund și gros
întrebuințat în construcții; cosoroabă, cosoroabe (s.f., reg.)= bârnă așezată orizontal pentru a susține
căpriorii.
A.

1) Scrie, într-un enunţ, titlul şi autorul textului dat.


2) Transcrie două structuri care indică spaţiul desfăşurării acţiunii.
3) Numeşte personajele care iau parte la acţiune.
4) Precizează motivul pentru care crezi că Dănilă Prepeleac şi-a ales acel loc pentru a construi o
mănăstire.
5) Notează o idee principală corespunzătoare ultimului paragraf al textului dat.
6) Explică semnificația structurii: ” dă de știre lui Scaraoschi despre omul lui Dumnezeu, cu năravul
dracului”
7) Indică sinonime potrivite cuvintelor: vă voi învăţa, pajişte.
8) Scrie câte un antonim pentru cuvintele: să se ducă, neavând, să dea.
9) Precizează numărul de silabe şi numărul de litere și sunete din cuvintele: năzbâtii, sfătuiesc,
stăpânire, chiti, cruce.
10) Motivează scrierea cu ii a cuvântului copacii.
11) Precizează valoarea morfologică şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate: Se sfătuiesc între dânșii,
și Scaraoschi, căpetenia dracilor, găsește cu cale să trimită pe unul din ei c-un burduf de bivol plin
cu bani, să-i dea pustnicului Dănilă, ca să-l poată mătura de acolo.”
12) Construieşte enunţuri în care verbul „a zice” să fie folosit la modul indicativ, timpul imperfect și mai
mult ca perfect.
13) Alcătuieşte o propoziţie simplă în care cuvântul „copac” să aibă funcţia sintactică de subiect.
Realizează transformarea acesteia într-o propoziţie dezvoltată, formată din cinci cuvinte.

PARTEA A II-A
Redactează o compunere de 8-10 rânduri în care să realizezi un dialog cu o ființă imaginară . Nu uita
să dai un titlu expresiv compunerii tale.