Sunteți pe pagina 1din 1

Cum arăta Iisus Christos?

Iată o descriere a lui Iisus făcută de contemporanul Său, Publius Lentulus,


predecesorul lui Pontius Pilatus în funcţia de procurator al Iudeei (26 - 36 d.
Chr.) şi care, în această funcţie, era obligat să trimită rapoarte Senatului din
Roma despre cele mai importante evenimente din zona aflată sub autoritatea sa:
„Este un bărbat cu o înfăţişare nobilă şi trăsături atît de frumoase şi care exprimă
atîta maiestuozitate, încît oricine Îl vede nu poate să nu Îl admire. Are părul de
culoarea castanei coapte, iar de la nivelul urechilor pînă la umeri culoarea
devine cea a pămîntului, doar că foarte strălucitoare. Îl poartă despărţit de la
mijlocul frunţii, însă după obiceiul nazarieneilor“.
„Fruntea dreaptă şi senină, chipul fără urmă de riduri sau pete, cu o uşoară
nuanţă de bronz. Nările şi buzele fără cusur. Barba la fel de deasă ca şi părul, nu
prea lungă şi despărţită la mijloc. Ochii Săi serioşi te înfioară. Sînt ca razele
soarelui, iar strălucirea lor nu îţi permite să I te uiţi drept în faţă.
Cînd rosteşte vorbe de dojană, te înspăimîntă; plînge cînd trebuie să mustre.
Atrage iubirea oamenilor şi are o voioşie demnă. Se spune că nu a fost văzut
rîzînd, însă a fost văzut plîngînd. Are braţe şi mîini deosebit de frumoase. Este
fermecător cînd poartă o conversaţie, însă vorbeşte puţin; iar cînd vorbeşte, o
face cu deosebită modestie. Oriunde Îşi face apariţia, este de departe cel mai
frumos bărbat pe care l-a văzut sau şi-l poate imagina cineva; îi seamănă mamei
Sale, cea mai frumoasă fiinţă din această regiune.
În ceea ce priveşte cultura Sa, uimeşte întreg Ierusalimul. Deşi nu a studiat
niciodată, cunoaşte toate domeniile ştiinţei. Poartă sandale şi umblă cu capul
descoperit. Mulţi rîd cînd Îl văd, se tem, însă, şi tremură în prezenţa Lui sau cînd
le vorbeşte. Se spune că nu s-a mai pomenit un asemenea bărbat în zona asta.
Într-adevăr, din cîte mi-au spus evreii, nimeni nu a mai auzit asemenea
învăţătură înaltă cum o predică acest Christos, şi mulţi iudei cred în El şi în
natura Sa divină, pe cînd alţii au venit la mine să Îl reclame ca pe cineva care S-
a împotrivit Maiestăţii Voastre. Este un fapt cunoscut de toţi că nu a făcut
niciodată vreun rău, că, dimpotrivă, înfăptuieşte numai lucruri bune. Toţi cei
care Îl cunosc şi care au avut de-a face cu El spun că au avut parte numai de
lucruri bune şi de sănătate din partea Lui“.

S-ar putea să vă placă și