Sunteți pe pagina 1din 8

Testul 1

A. Evaluare scrisă

Enunţ:

1 Completaţi tabelul cu denumirea corespunzătoare a pieselor

Piese Scule 2) Faceţi asocierea dintre unelte şi scopul utilizării lor

I.
Unelte Scopul utilizării
a) Tăierea
unei cutii de
II. carton

III. 1.
b) Extragerea
unui jumper
c) Îndreptarea
pinilor la
IV.
cipuri
2.
d) Îndreptarea
pinilor în
V.
locuri greu
accesibile
(mufa PS/2)
3.
e) Curăţarea
capetelor
VI. de
4.
citire/scriere
a dischetei
f) Extragerea
circuitelor
integrate

5.
g) Pentru a
lumina
locurile
întunecate
6.
3) Apreciaţi cu adevărat respectiv fals următoarele

Adevărat Fals Moduri de întreţinere


Cleşte ruginit
Se şterge de praf cu o cârpă înmuiată în soluţie cu detergent; Se curăţa de
rugină cu şmirghel; Se scufundă în baie de ulei;
Se protejează cu husă specifică (dacă are)
Se depozitează în cutia de scule sau loc special amenajat

Aparatul de măsura
Se opreşte (dacă are buton de oprit-pornit).
Se şterge de praf cu o cârpă înmuiată (şi bine stoarsă) în soluţie cu
detergent; apoi se şterge cu o cârpă uscată;
Se pune (închide) capacul protector (dacă are)
Se protejează cu husa specifică (dacă are)
Se depozitează în loc ferit de razele soarelui
Penseta
Se opreşte (dacă are buton de oprit-pornit).
Se pune (închide) capacul protector (dacă are)
Se protejează cu husa specifică (dacă are)
Se depozitează în loc ferit de razele soarelui

Instrucţiuni pentru elevi

- La Subiectul 1 folosiţi imagini găsite pe internet. Fişierul cu subiectul 1 îl găsiţi pe discul D

- La Subiectul 2 faceţi asocierile folosind instrumentul de scris pe foaie.

- La subiectul 3 evaluaţi valoare de adevăr a modurilor de întreţinere din fiecare căsuţă pentru fiecare din numele sculelor
îngroşate. Marcaţi aceasta valoare printr-un x corespondator valorii de adevăr în partea stângă.

B. Evaluare practică

Proba practică:

1. Elevi sunt puşi să deşurubeze o sursă de alimentare ce în prealabil a fost asigurata cu tipuri diferite de şuruburi.

2. Elevi sunt puşi sa verifice tensiunea de ieşire la bornele sursei

3. Se pune la dispoziţia elevului manualul de utilizare a unui tester de reţea, testerul de reţea şi un cablu de reţea; Se lasă elevul
10 minute să studieze documentaţia; Se cere elevului sa explice altui coleg cum se foloseşte aparatul
Testul 2

A. Evaluare scrisă

Enunţ: I. Alegeţi răspunsul la întrebările:

1. Pentru întreţinerea unui calculator se recomandă:

a. evitarea şocurilor mecanice

b. aşezarea carcasei spre sud pentru a nu atrage praful

c. folosirea unei huse antistatice atunci când calculatorul este pornit

2. În timpul unei călătorii se recomandă transportarea calculatorului portabil:

a. învelit în hârtie

b. într-o geanta dedicată acestui scop

c. într-o geantă diplomat

3. Se recomandă transportarea calculatorului desktop :

a. înfăşurat într-o pătură;

b. într-o pungă antistatică;

c. în cutia furnizată la cumpărare

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:

a) A F Se recomandă folosirea calculatorului portabil în timpul deplasării pe teren accidentat

b) A F Se recomandă să nu se obtureze locaşurile de aerisire ale unui laptop în funcţiune

c) A F Se recomandă să nu transportaţi calculatorul portabil ţinând-ul doar de ecran

III. Completaţi spaţiile libere:

a. Salvarea datelor se poate face suplimentar pe ___________

b. Pentru verificarea integrităţii datelor se recomandă folosirea unui __________________

c. Pentru a avea cea mai bună vizibilitate la monitor se reglează ___________________

B. Evaluare practică

Sarcini de lucru:

a. Configuraţi un economizor de ecran (screen saver).

b. Configuraţi modul de economisire a energiei.

c. Curăţaţi carcasa calculatorului pus la dispoziţie.

Instrucţiuni pentru elevi La subiectul II evaluaţi valoare de adevăr a propoziţiilor. Marcaţi aceasta valoare prin încercuirea
corespunzătoare valorii de adevăr în partea stângă.
Testul 3

A. Evaluare scrisă
Enunţ: I. Alegeţi răspunsul la întrebările:
1. Când umblaţi cu procesorul se recomandă:
a. folosirea brăţării antistatice
b. să ne dezinfectăm în prealabil cu alcool sanitar
c. să purtăm haine care se încărca electrostatic
2. Componenta termică are rolul de a:
a. izola procesorul de restul componentelor
b. prelua căldura de la procesor şi a o transmite radiatorului
c. prelua căldura de la radiator şi a o transmite procesorului
3. Înlocuirea bateriei de pe placa de bază se face atunci când aceasta este:
a. mai veche de 1 an;
b. nouă;
c. descărcată .
II. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) A F Se recomandă lăsarea perilor din peria antistatica în soclul procesorului.
b) A F În caz de uitare a parolei din BIOS aceasta se poate reseta.
c) A F Se recomandă aplicarea în exces a componentei termice.

III. Completaţi spaţiile libere:


a. Curăţarea procesorului se face cu un tampon înmuiat în ___________
b. La mânuirea procesorului se recomandă folosirea __________________
c. Nu se recomandă atingerea contactelor procesorului cu ___________________
B. Evaluare practică
Sarcini de lucru:
a. Curăţarea unei plăci de bază;
b. Resetarea parolei BIOS-ului;
c. Înlocuirea radiatorului procesorului

C. Evaluare orală
Enunţ:
Răspundeţi la următoarele întrebări:
1. Ce sunt întrebările deschise ?
2. La ce folosesc întrebările deschise în domeniul mentenanţei calculatorului ?
3. La ce folosesc întrebările închise în domeniul mentenanţei calculatorului ?
4. De ce trebuie să verificăm problemele evidente?
5. De ce trebuie să încercăm soluţiile rapide ?
6. Când adunăm informaţii din computer ?
7. Unde sunt înregistrate problemele în Windows XP? Dar în Windows Vista ?
8. La ce foloseşte programul Event Viwer ?
9. Cum se pot vedea programele încărcate în memorie ?
10. Ce face programul CClener ?
11. La ce ajută utilitarul msconfig ?
12. Ce se recomandă după o încercare nereuşita ?
Instrucţiuni pentru elevi
La subiectul II evaluaţi valoare de adevăr a propoziţiilor. Marcaţi aceasta valoare prin încercuirea corespunzătoare valorii de adevăr in
partea stânga.
Testul 4

A. Evaluare scrisă
Enunţ: I. Alegeţi răspunsul la întrebările:
1. Când umblaţi cu memoria se recomandă:
a. Folosirea brăţării antistatice
b. Să ne dezinfectam în prealabil cu alcool sanitar
c. Să purtam haine care se încarcă electrostatic
2. Unitatea de hard disk se transportă:
a. în cărucioare speciale
b. pungi antistatice şi/sau cutii speciale
c. numai în cutii de plumb
3. Plăcile adaptoare se verifică dacă sunt bine cuplate:
a. la acelaşi dispozitiv hardware
b. în soclul procesorului
c. în soclurile de pe placa de bază
II. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:
a) A F Nu se recomandă scoaterea memoriei din soclu.
b) A F Plăcile adaptoare sunt: placa video, placa de reţea, placa de sunet, etc. .
c) A F Memoria nu poate fi transportata în pungă antistatică.

III. Completaţi spatiile libere:


a. Curăţarea memoriei se face cu un tampon înmuiat în ___________ .
b. La mânuirea memoriei se recomandă folosirea __________________ .
c. Nu se recomandă atingerea contactelor memoriei cu ___________________
B. Evaluare practică
Sarcini de lucru:
a. Înlocuirea hard disk-ului.
b. Înlocuirea unei plăci adaptoare.
c. Înlocuirea memoriei.

Instrucţiuni pentru elevi


La subiectul II evaluaţi valoare de adevăr a propoziţiilor. Marcaţi această valoare prin încercuirea corespunzătoare valorii de adevăr în
partea stângă.
Testul 5

A. Evaluare scrisă

Enunţ:

I. Alegeţi răspunsul la întrebările:

1. Prin „Windows Update” se poate face actualizarea:

a. Sistemului de operare şi a aplicaţiilor furnizate de firma Microsoft

b. Sistemului de operare şi a aplicaţiilor furnizate de firma Ubuntu

c. Programului antivirus

2. Actualizarea antivirusului este necesară pentru:

a. ca acesta să recunoască viruşi mai vechi

b. ca acesta să recunoască noii viruşi

c. ca acesta să recunoască noile programe


3. Programul Scandisk execută:
a. deschiderea unui document
b. închiderea calculatorului
c. verificarea integrităţii discului

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:


a) A F Nu se recomandă efectuarea verificării de erori a harddiskului
b) A F Devirusarea este operaţia de înlăturare a viruşilor
c) A F Infectarea calculatorului nu se poate realiza din internet

III. Completaţi spatiile libere:


a. Memoria se testează pentru a verifica posibilele___________
b. Un fişier, necesar sistemului de operare, se poate copia prin folosirea opţiunii __________________
c. Pentru a salva datele de pe hard disk se poate folosi utilitarul ___________________

B. Evaluare practică
Sarcini de lucru:
a. Actualizarea sistemului de operare
b. Efectuarea unei devirusări
c. Folosirea programului de back-up

Instrucţiuni pentru elevi


La subiectul II evaluaţi valoare de adevăr a propoziţiilor. Marcaţi această valoare prin încercuirea corespunzătoare valorii de adevăr în
partea stânga.

Testul 6

A. Evaluare scrisă
Enunţ:
I. Alegeţi răspunsul la întrebările:
1. Un posibil defect al mufei cablului UTP este:
a. ruperea clemei de siguranţă.
b. fire desprinse în priza de reţea.
c. echipament de reţea nealimentat.
2. Desprinderea prizelor UTP din soclurile lor poate fi determinată de :
a. ruperea clemei de siguranţa a mufei UTP.
b. deplasarea echipamentelor fără să se ţină cont de legarea lor la prize UTP.
c. ca acesta să funcţioneze mai bine.
3. La un router, ledul stins corespunzător unei conexiuni cu un calculator indică:
a. oprire emisiei/recepţiei wireless.
b. oprirea ruterului.
c. calculatorul oprit sau fir desprins.

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a propoziţiilor:


a) A F Nu recunoaştem un hub defect dacă alimentat indică prin leduri conexiuni inexistente.
b) A F La un media convertor dacă ledul corespunzător etichetei “Link” este stins atunci înseamnă că
conexiunea este oprită.
c) A F Nu se recomandă protejarea cablurilor în jgheaburi.

III. Completaţi spaţiile libere:


a. Verificarea comunicaţiei dintre 2 calculatoare se face prin comanda ___________ .
b. Se poate afla IP-ul unei staţii, prin comanda __________________ .
c. Pentru a vedea locurile prin care trec pachetele de date ___________________ .

B. Evaluare practică
Sarcini de lucru:
a. Verificarea unui cablu UTP.
b. Verificarea comunicaţiei între două calculatoare.
c. Monitorizarea conexiunii locale.

Instrucţiuni pentru elevi


La subiectul II evaluaţi valoare de adevăr a propoziţiilor. Marcaţi aceasta valoare prin încercuirea corespunzătoare valorii de adevăr în
partea stânga.
Evaluare sumativă a modulului
Mentenanţa sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare

Timp de lucru: 50 minute

Enunţ:

Având la dispoziţie un sistem de calcul, va trebui să-i verificaţi funcţionalitatea. După terminarea verificării veţi susţine o prezentare
orală, care va conţine:

1. Verificările hardware efectuate

2. Verificările de funcţionare efectuate

3. Verificările software efectuate

4. Motivele ce v-au determinat să efectuaţi aceste verificări

Instrucţiuni pentru elev

Înainte de a vă apuca de verificare veţi efectua o documentare prealabilă, veţi studia documentaţia tehnică a fiecărei componente a
sistemului de calcul.

Puteţi evidenţia în prezentare problemele descoperite şi propuneri pentru rezolvarea acestora.

Folosiţi, când este nevoie, brăţara antistatică şi eventual covorul antistatic respectiv sculele din dotare.