Sunteți pe pagina 1din 34

1.

Numiți structurile chimice:

Dopamina

DOPA

Adrenalina

2. Numiti …

Tirozina

Adrenalina

Dopamina

3.

Tirozina

Noradrenalina

DOPA
4. Care este natura chimică a următorilor hormoni?

corticotropin
peptidă
a

aldosterona steroid

adrenalina derivat al tirozinei

5. Care este natura chimică a următorilor hormoni?

cortizolul steroid

hormonul antidiuretic peptidă

T3 derivat al tirozinei

6. Care este natura chimică a următorilor hormoni?


calcitriolul steroid

T4 derivat al tirozinei

calcitonin
peptidă
a

7. Care este natura chimică a următorilor hormoni?


calcitonin
peptidă
a

T4 derivat al tirozinei

calcitriolul steroid

8. Care este natura chimică a următorilor hormoni?


oxitocina peptidă

estradiolul steroid

melatonin
derivat al triptofanului
a

9. Care este natura chimică a următorilor hormoni?


gonadoliberin
peptidă
a

tromboxanii deriva ?i ai acidului arahidonic


testosteronul steroid

10.

Aldosteron

Colesterol

Cortizil

11.

Estradiol

Testosteron

Colesterol
12.

testosteron

Progesteron

Pregnenolona

13.

Pregnenolona

Cortizol

Estradiol

14.
Triiodtironina

Tironina

Tirozina

15.

Tirozina

Tiroxina

Tironina
1. Selectați hormonii care se sintetizează în următoarele glande endocrine:

glandă
calcitonina
tiroidă

adenohipofiz
hormonul luteinizant
ă

pancreas insulina

2. Selectați hormonii care se sintetizează în următoarele glande endocrine:

epifiză melatonina

adenohipofiz
hormonul luteinizant
ă

hipotalamus prolactostatina

3. Selectați hormonii care se sintetizează în următoarele glande endocrine:


glandele
parathormonul
paratiroide

pancreas glucagonul

adenohipofiză prolactina

4. Care este sediul sintezei următorilor hormoni? 

hormonul
glandele paratiroide
paratiroidian

tireoliberina hipotalamusul

corticotropina adenohipofiza

5. Care este sediul sintezei următorilor hormoni? 

hormonul foliculostimulant adenohipofiza

prolactostatina hipotalamusul

glucagonul pancreasul

6. Care este sediul sintezei următorilor hormoni? 

insulina pancreasul

melatonina epifiza

hormonul luteinizant adenohipofiza

7. Care este sediul sintezei următorilor hormoni? 

calcitonina glanda tiroid ă

hormonul de
adenohipofiza
creștere

gonadoliberina hipotalamusul

8.

Medulosuprarenala
Glanda Tiroida

Celulele Leysig

9.

Glanda tiroida

Cortexul Suprarenal

Corpul Galben

10.

Foliculii ovarieni
Cortexul Suprarenal

medulosuprarenala

1. Ce funcții îndeplinesc următorii hormoni?


aldosteron
reglează metabolismul hidro-salin
ul

calcitriolul reglează metabolismul calciului ?i al fosfa ?ilor

glucagonul reglează metabolismul glucidic

2. Ce funcții îndeplinesc următorii hormoni?


vasopresin
reglează metabolismul hidro-salin
a

calcitonina reglează metabolismul calciului ?i al fosfa ?ilor

insulina reglează metabolismul glucidic

3. Ce funcții îndeplinesc următorii hormoni?


cortizolul reglează metabolismul glucidic

factorul natriuretic atrial reglează metabolismul hidro-salin

hormonul foliculostimulant reglează dezvoltarea celulelor sexuale

4. Ce funcții îndeplinesc următorii hormoni?


aldosteronul reglează metabolismul hidro-salin

parathormonu
reglează metabolismul calciului ?i al fosfa ?ilor
l

somatotropin
reglează procesele de cre ?tere
a

5. Ce funcții îndeplinesc următorii hormoni?


estradiolul reglează dezvoltarea caracterelor sexuale
triiodtironina reglează metabolismul energetic

adrenalina măre ?te presiunea arterială

6. Ce funcții îndeplinesc următorii hormoni?


progesteron
reglează dezvoltarea corpului galben
ul

melatonina reglează ciclul veghe-somn

cortizolul posed ă ac ?iune antiinflamatoare

7. Ce funcții îndeplinesc următorii hormoni?


testosteronu
reglează dezvoltarea caracterelor sexuale
l

cortizolul posed ă ac ?iune imunosupresoare

triiodtironina reglează diferen ?ierea celulelor nervoase ?i osoase

8. Selectați hormonii ce reglează metabolismul hidro-salin


Select one or more:
a. somatotropina
b. aldosteronul
c. hormonul paratiroidian
d. factorul natriuretic atrial

e. calcitonina
9. Selectați hormonii ce reglează metabolismul hidro-salin

a. triiodtironina
b. tiroxina
c. factorul natriuretic atrial
d. calcitriolul

e. vasopresina
10. Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului calciului și al fosfaților:

a. adrenalina
b. calcitonina
c. triiodtironina
d. calcitriolul

e. oxitocina
11.Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului calciului și al fosfaților:

a. tiroxina
b. parathormonul
c. calcitriolul
d. vasopresina

e. aldosteronul
12. Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului glucidic:

a. calcitonina
b. aldosteronul
c. glucagonul
d. adrenalina

e. melanotropina
13. Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului lipidic

a. glucagonul
b. oxitocina
c. aldosteronul
d. calcitonina

e. adrenalina
14. Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului lipidic

a. cortizolul
b. parathormonul
c. calcitriolul
d. insulina

e. vasopresina
15. Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului proteic:

a. oxitocina
b. melatonina
c. somatotropina
d. calcitonina

e. cortizolul
16. Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului proteic:

a. aldosteronul
b. triiodtironina
c. insulina
d. calcitriolul

e. vasopresina
17. Selectați hormonii ce participă la reglarea metabolismului proteic:

a. calcitriolul
b. triiodtironina
c. vasopresina
d. aldosteronul

e. insulina
1,Ce este caracteristic pentru mecanismul citozolic-nuclear de acțiune a hormonilor? 

a. este caracteristic pentru iodotironine


b. nu necesită receptori hormonali
c. necesită mesageri secundari
d. este caracteristic pentru hormonii peptidici

e. este un mecanism lent


2. Ce este caracteristic pentru mecanismul citozolic-nuclear de acțiune a hormonilor? 

a. receptorii hormonali sunt localizați în citozol


b. hormonul trece prin membrana plasmatică
c. implică activarea adenilatciclazei
d. este caracteristic pentru catecolamine

e. are loc reglarea activității enzimelor, proteinelor


3. Ce este caracteristic pentru mecanismul citozolic-nuclear de acțiune a hormonilor? 

a. este un mecanism rapid


b. este caracteristic pentru hormonii steroidici
c. receptorii hormonali sunt localizați în mitocondrii
d. implică participarea mesagerilor secundari

e. are loc reglarea expresiei genelor


4. Ce este caracteristic pentru mecanismul membrano-intracelular de acțiune a hormonilor? 
Select one or more:
a. este caracteristic pentru hormonii peptidici
b. implică activarea proteinkinazelor
c. este caracteristic pentru iodtironine
d. nu necesită receptori hormonali

e. nu necesită mesageri secundari


5. Ce este caracteristic pentru mecanismul membrano-intracelular de acțiune a hormonilor? 

a. are loc reglarea activității enzimelor, proteinelor


b. hormonul trece prin membrana plasmatică
c. receptorii hormonali sunt localizați în citozol
d. este lent

e. este caracteristic pentru catecolamine


6. Ce este caracteristic pentru mecanismul membrano-intracelular de acțiune a hormonilor? 

a. receptorii hormonali sunt localizați în nucleu


b. este caracteristic pentru hormonii steroidici
c. are loc reglarea expresiei genelor
d. implică participarea mesagerilor secundari

e. este un mecanism rapid


7. Selectați hormonii care acționează prin mecanismul citozolic-nuclear:

a. insulina
b. cortizolul
c. tiroxina
d. oxitocina

e. tireoliberina
8.Selectați hormonii care acționează prin mecanismul citozolic-nuclear:

a. triiodtironina
b. calcitonina
c. vasopresina
d. tireotropina

e. estradiolul
9. Selectați hormonii care acționează prin mecanismul citozolic-nuclear:

a. calcitriolul
b. corticoliberina
c. glucagonul
d. factorul natriuretic atrial
e. testosteronul
10. Selectați hormonii care acționează prin mecanismul citozolic-nuclear:
Select one or more:
a. adrenalina
b. hormonul antidiuretic
c. parathormonul
d. aldosteronul

e. progesteronul
11. Selectați hormonii care acționează prin mecanismul membrano-intracelular:

a. adrenalina
b. calcitriolul
c. estradiolul
d. tiroxina

e. insulina
12. Selectați hormonii care acționează prin mecanismul membrano-intracelular:

a. corticoliberina
b. triiodtironina
c. progesteronul
d. aldosteronul

e. vasopresina
13. Selectați hormonii care acționează prin mecanismul membrano-intracelular:

a. cortizolul
b. calcitriolul
c. testosteronul
d. somatostatina

e. calcitonina
14. Selectați hormonii care acționează prin mecanismul membrano-intracelular:

a. calcitriolul
b. testosteronul
c. somatostatina
d. factorul natriuretic atrial

e. cortizolul
15. Selectați mesagerii secundari ai semnalului hormonal:
a. triacilglicerolii
b. CMP ciclic
c. AMP ciclic
d. inozitol-fosfații

e. prostaglandinele
16. Selectați mesagerii secundari ai semnalului hormonal:

a. diacilglicerolii
b. acetilcolina
c. serotonina
d. UMP ciclic

e. GMP ciclic
17. Selectați mesagerii secundari ai semnalului hormonal:

a. AMP ciclic
b. serotonina
c. histamina
d. GTP

e. Ca2+
1. Activarea proteinei Gi:

a. are loc sub acțiunea adenilatciclazei


b. are loc sub acțiunea complexului hormon-receptor
c. conduce la inactivarea adenilatciclazei
d. este însoțită de micșorarea concentrației AMP-lui ciclic

e. este un proces ireversibil


2. Activarea proteinei Gs:

a. are loc sub acțiunea complexului hormon-receptor


b. constă în disocierea proeinei G inactive în alfa-GTP și dimerul beta-gama
c. are loc sub acțiunea adenilatciclazei
d. este un proces ireversibil

e. implică substituirea GDP-lui din proteina G inactivă cu GTP


3. Activarea proteinkinazei A:

a. are loc sub acțiunea AMP-lui ciclic


b. nu necesită participarea AMP-lui ciclic
c. are loc sub acțiunea adenilatciclazei
d. constă în disociera subunităților reglatoare (R) de la subunitățile catalitice (C)

e. are loc sub acțiunea proteinei Gs

4. Adenilatciclaza:

a. este inactivată de fosfodiesterază


b. este activată alosteric de proteina Gs
c. este receptor pentru hormonii steroidici
d. catalizează reacția de sinteză a AMPc din ATP

e. este situată pe suprafața externă a membranei plasmatice


5. AMP ciclic:

a. se sintetizează sub acțiunea adenilatciclazei


b. se sintetizează din AMP
c. activează proteinkinaza A
d. activează proteina Gs

e. este scindat până la AMP de către fosfodiesterază 


6. Cofeina inhibă:

a. fosfoprotein fosfatazele
b. fosfodiesteraza
c. proteinkinazele
d. proteina Gs

e. adenilatciclaza
7. Fosfodiesterazele:

a. catalizează reacția de fosforilare a unor enzime reglatoare


b. catalizează reacția de scindare a AMP-lui ciclic până la AMP
c. sunt activate de adenilatciclază
d. catalizează reacțiile de sinteză a AMPc și GMPc

e. catalizează reacția de scindarea a GMP-lui ciclic până la GMP


8. Fosfoprotein fosfatazele:

a. catalizează reacția de scindare hidrolitică a fosfatului de la enzime, proteine reglatoare


b. catalizează reacția de fosforilare a unor enzime, proteine reglatoare
c. utilizează ca acceptor de fosfat ADP-ul
d. utilizează ca donor de fosfat ATP-ul

e. catalizează reacția de scindare a AMP-lui ciclic


9. Inactivarea proteinei Gs:

a. are loc sub acțiunea fosfodiesterazei


b. are loc sub acțiunea adenilatciclazei
c. implică asocierea subunităților beta și gama la complexul alfa-GDP
d. implică hidroliza GTP-lui

e. conduce la creșterea concentrației AMP-lui ciclic


10. Selectați mecanismele prin care este posibilă Întreruperea semnalului hormonal generat de
creșterea concentrației AMP-lui ciclic:

a. activarea fosfodiesterazei
b. activarea adenilatciclazei
c. activarea proteinkinazei A
d. desensitizarea receptorului

e. activarea proteinei Gs
11. Selectați mecanismele prin care este posibilă Întreruperea semnalului hormonal generat de
creșterea concentrației AMP-lui ciclic:

a. activarea fosfoprotein fosfatazelor


b. activarea fosfolipazei A2
c. inactivarea proteinei Gs
d. activarea fosfolipazei C

e. activarea proteinkinazei C
12. Referitor la proteinele Gs sunt corecte afirmațiile: 

a. sunt localizate în citozol


b. sunt proteine oligomere alcătuite din subunităţile alfa, beta şi gama
c. catalizează reacția de sinteză a GMPc
d. catalizează reacția de sinteză a AMPc

e. sunt legate cu nucleotidele guanilice


13. Proteina Gs activă:

  a. activează adenilatciclaza

b. este inactivată de fosfodiesterază


c. este mesager secundar al semnalului hormonal
d. reprezintă complexul alfa-GTP

e. activează proteinkinazele 
14. Proteinkinaza A activă:

a. catalizează reacția de sinteză a AMP-lui ciclic


b. catalizează reacția de fosforilare a unor enzime, proteine reglatoare
c. catalizează reacția de hidroliză a fosfatului de la enzime, proteine
d. utilizează ca donor de fosfat AMP-ul

e. utilizează ca donor de fosfat pirofosfatul


15. Proteinkinaza A neactivă:

a. reprezintă un tetramer proteic alcătuit din 2 subunități catalitice (C) și 2 subunități reglatoare (R)
b. catalizează reacția de sinteză a AMPc
c. este activată de fosfodiesterază
d. catalizează reacția de defosforilare hidrolitică a unor enzime, proteine

e. este activată de adenilatciclază


16. Selectați enzimele active în formă defosforilată:

a. piruvat dehidrogenaza
b. glucozo-6-fosfataza
c. piruvat carboxilaza
d. acil-CoA carboxilaza 

e. hexokinaza
17. Selectați enzimele active în formă defosforilată:

a. glicogen fosforilaza
b. triglicerid lipaza
c. glicogen sintaza
d. fructozo-1,6-difosfataza

e. piruvatkinaza
18. Selectați enzimele active în formă fosforilată:

a. hexokinaza
b. piruvat dehidrogenaza
c. acil-CoA carboxilaza 
d. piruvat carboxilaza
e. glucozo-6-fosfataza
19. Selectați enzimele active în formă fosforilată:

a. fructozo-1,6-difosfataza
b. triglicerid lipaza
c. glicogen sintaza
d. glicogen fosforilaza

e. piruvatkinaza
20. Selectați hormonii receptorii cărora sunt cuplați cu proteina Gi:

a. calcitriolul
b. adrenalina (receptorii alfa2)
c. angiotenzina II
d. tiroxina

e. glucagonul
21. Selectați hormonii receptorii cărora sunt cuplați cu proteina Gs:

a. somatostatina
b. calcitonina
c. aldosteronul
d. adrenalina (receptorii beta)

e. tiroxina
22. Selectați hormonii receptorii cărora sunt cuplați cu proteina Gs:

a. cortizolul
b. parathormonul
c. insulina
d. calcitriolul

e. glucagonul
23. Toxina holerică:

a. activează fosfoproteinfosfatazele
b. inhibă proteinkinazele
c. inhibă activitatea GTP-azică intrinsecă a proteinei Gs
d. mărește numărul de receptori membranari

e. activează fosfodiesteraza
24. Viagra inhibă:
a. adenilatciclaza
b. proteinkinazele
c. fosfoprotein fosfatazele
d. fosfodiesteraza

e. proteina Gs
1. Calmodulina:

a. este generată sub acțiunea guanilatciclazei

b. este o enzimă membranară ce generează inozitolfosfați

c. este activată de AMP ciclic

d. reprezintă o proteină fixatoare de calciu

e. în complex cu calciu reglează activitatea unor enzime, proteine

2. Diacilglicerolii (în calitate de mesageri secundari):

  a. activează proteinkinazele A

b. inhibă fosfodiesterazele
c. activează adenilatciclaza
d. activează proteinkinazele C

e. activează guanilatciclaza
3. Referitor la mecanismul membranaro-intracelular de acţiune a hormonilor mediat de
diacilglicerol (DAG) şi inozitoltrifosfat (IP3) sunt corecte afirmaţiile:

  a. DAG şi IP3 se formează sub acţiunea fosfolipazei A2 din fosfatidilinozitol

b. DAG inhibă proteinkinazele C


c. este caracteristic pentru hormonii liposolubili
d. DAG şi IP3 se formează sub acţiunea fosfolipazei C din fosfatidilinozitol-4,5-difosfat

e. este caracteristic hormonilor, receptorii cărora sunt cuplaţi cu proteina Gp


4. Referitor la mecanismul membranaro-intracelular de acţiune a hormonilor mediat de
diacilglicerol (DAG) şi inozitoltrifosfat (IP3) sunt corecte afirmaţiile:
 

a. proteina Gp activează adenilatciclaza


b. sub actiunea complexului hormon-receptor are loc activarea proteinei Gp

c. proteina Gp inhibă adenilatciclaza


d. proteina Gp activează guanilatciclaza

e. proteina Gp activează fosfolipaza C


5. La scindarea fosfatidilinozitol-4,5-difosfaților membranari sub acțiunea fosfolipazei C se obțin:

  a. GMP ciclic

b. calmodulină
c. AMP ciclic  
d. inozitol-1,4,5-trifosfați

e. diacilgliceroli

6. Referitor la fosfolipaza C sunt corecte afirmațiile: 

a. este activată de proteina Gp

b. catalizează reacția de scindare a fosfatidilinozitol-4,5-difosfaților  


c. este activată de proteina Gs
d. catalizează reacția de scindare a fosfatidcolinei  

e. activează fosfodiesteraza
7. Referitor la fosfolipaza C sunt corecte afirmațiile: 

  a. este inhibată de cofeină 

b. este localizată în membrana citoplasmatică 

c. catalizează reacția de scindare a acidului arahidonic din fosfolipidele membranare 


d. este activată de hormonii steroidici

e. catalizează reacția de scindare a fosfatidilinozitol-4,5-difosfaților  


8. Inozitol-1,4,5-trifosfații:

a. catalizează reacția de sinteză a GMP-lui ciclic


b. activează guanilatciclaza
c. catalizează reacția de sinteză a AMP-lui ciclic
d. măresc concentrația citoplasmatică de calciu

e. inhibă fosfodiesterazele
9. Selectați hormonii receptorii cărora sunt cuplați cu proteina Gp:
a. vasopresina (receptorii V1)
b. adrenalina (receptorii alfa1)
c. calcitriolul
d. cortizolul

e. adrenalina (receptorii beta)


10. Selectați hormonii receptorii cărora sunt cuplați cu proteina Gp:

a. adrenalina (receptorii alfa2)


b. angiotensina II
c. glucagonul
d. oxitocina

e. iodtironinele

Capitol 11.

1. Selectați proteinele, sinteza cărora este indusă de următorii hormoni:


cortizol fosfoenolpiruvatcarboxikinaza

triiodtironina termogenina

2. Selectați enzimele, sinteza cărora este indusă de următorii hormoni:

triiodtironina Na+,K+-ATP-aza

cortizol fructozo-1,6-difosfataza

3. Selectați proteinele, sinteza cărora este indusă de următorii hormoni:

cortizolul lipocortinele

calcitriolul CaBP intestinală (calcium-binding protein)

4. Referitor la guanilatciclaza membranară sunt corecte afirmațiile:

a. domeniul extracelular reprezintă receptor hormonal


b. domeniul intracelular posedă acțiune catalitică
c. reprezintă o proteină transmembranară
d. guanilatciclaza este activată de proteina Gs

e. catalizează reacția de hidroliză a GMP-lui ciclic


5.Selectați compusul care activează guanilatciclaza citoplasmatică:
a. prostaglandinele
b. oxidul de azot
c. serotonina
d. adrenalina (receptorii alfa)

e. melatonina
6. Selectați hormonul care activează guanilatciclaza membranară:

a. aldosteronul
b. tiroxina
c. adrenalina (receptorii beta)
d. peptida natriuretică atrială

e. hormonul antidiuretic
7. Referitor la  mecanismul citozolic-nuclear de acţiune a hormonilor sunt corecte afirmaţiile:

a. receptorii hormonali sunt localizați în nucleu sau citozol  


b. complexul hormon-receptor reglează expresia genelor  
c. este un mecanism rapid 
d. are loc prin intermediul mesagerilor secundari

e. receptorii hormonali sunt localizați pe membrana citoplasmatică


8. Referitor la  mecanismul citozolic-nuclear de acţiune a hormonilor sunt corecte
afirmaţiile:

a. hormonul nu trece în celulă 


b. hormonul acționează prin interemediul mesagerilor secundari
c. este caracteristic pentru hormonii steroidici
d. este caracteristic pentru hormonii de natură proteică 

e. hormonul se leagă cu receptorii din citozol sau nucleu  


Capitolul 12
1.Corticotropina:

a. acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear 


b. este un hormon de natură steroidică 
c. stimulează sinteza și secreția catecolaminelor
d. stimulează transformarea colesterolului în pregnenolonă 

e. stimulează secreţia gluco- și mineralocorticoizilor


2. Hormonii adenohipofizari:
a. reglează secreția hormonilor hipotalamici
b. sunt derivaţi ai aminoacizilor
c. reglează sinteza și secreția hormonilor periferici 
d. acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear

e. sunt de natură proteică 


3. Selectați hormonii derivați ai proopiomelanocortinei (POMC):

a. lipotropinele
b. melanoliberina
c. hormonul foliculostimulant
d. somatotropina

e. hormonul adrenocorticotrop
4. Selectați peptidele derivate de la proopiomelanocortină (POMC):

a. endorfinele
b. melanotropina
c. somatostatina
d. hormonul luteinizant

e. vasopresina
5. Selectați hormonii adenohipofizari de natură glicoproteică:

a. oxitocina
b. melanotropina
c. corticotropina
d. tireotropina

e. hormonul luteinizant
6. Selectați hormonii adenohipofizari de natură glicoproteică:

a. vasopresina
b. hormonul tireotrop
c. hormonul de creștere
d. prolactina

e. hormonul foliculostimulant
7. Hormonii hipotalamusului:

a. sunt de natură steroidă


b. sunt derivaţi ai aminoacizilor
c. reglează secreţia hormonilor adenohipofizari
d. prezintă peptide scurte

e. sunt liberinele şi statinele


8. Hormonii neurohipofizari:  

a. sunt hormonii tropi


b. se produc în lobul anterior al hipofizei
c. sunt vasopresină şi oxitocină
d. prezintă nonapeptide 

e. acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear


9. Selectați hormonii somatomamotropi:

a. prolactina
b. oxitocina
c. hormonul de creștere
d. corticotropina

e. tireotropina
10. Hormonul foliculostimulant (FSH):

a. se sintetizează în foliculii ovarieni


b. stimulează dezvoltarea foliculilor ovarieni şi pregătirea lor pentru ovulaţie
c. controlează funcţiile glandelor sexuale
d. este de natură steroidică

e. inhibă spermatogeneza
11. Hormonul luteinizant (LH):

a. stimulează sinteza estrogenilor şi a progesteronei  


b. acționează prin mecanismul citozolic-nuclear
c. se sintetizează în corpul galben
d. stimulează dezvoltarea foliculilor ovarieni 

e. este de natură glicoproteică 


12.Oxitocina:

a. exercită acţiune contractilă asupra uterului în travaliu

b. contribuie la contracţia celulelor mioepiteliale în glanda mamară şi la ejecţia laptelui


c. se sintetizează în foliculii ovarieni
d. se mai numeşte hormon antidiuretic
e. este de natură steroidică
13.Prolactina:

a. se sintetizează în hipotalamus
b. stimulează dezvoltarea glandelor mamare şi lactaţia
c. controlează iniţierea şi întreţinerea lactaţiei
d. se sintetizează numai în glandele mamare

e. este un hormon de natură steroidă

14. Referitor la vasopresină sunt corecte afirmaţiile:

a. ţesutul-ţintă - epiteliul tubilor contorţi distali şi colectori ai rinichiului


b. ţesutul-ţintă - epiteliul intestinal 
c. în insuficienţa de vasopresină se dezvoltă diabetul steroid 
d. se mai numeşte hormon antidiuretic

e. menţine osmolaritatea şi volumul lichidului extracelular


15. Selectaţi efectele metabolice ale somatotropinei:

a. determină bilanţ azotat pozitiv


b. inhibă transcrierea şi translaţia
c. inhibă gluconeogeneza
d. stimulează sinteza proteinelor

e. inhibă lipoliza 
16. Selectați liberinele:

a. hormonul luteinizant
b. prolactina
c. hormonul foliculostimulant
d. corticoliberina

e. gonadoliberina
17. Selectați statinele:

a. somatostatina
b. prolactostatina
c. tireostatina
d. gonadostatina

e. corticostatina
18. Somatotropina (hormonul de creştere):

a. acţionează prin intermediul somatomedinelor 


b. reglează sinteza și secreția de somatoliberină
c. acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear 
d. controlează creşterea postnatală, dezvoltarea scheletului şi a ţesuturilor moi

e. inhibă procesele anabolice


19. Tireotropina (TSH):

a. este sintetizată în glanda tiroidă


b. este precursorul hormonilor tiroidieni
c. este derivat al tirozinei 
d. acţionează prin intermediul AMP ciclic

e. activează sinteza şi secreţia iodtironinelor


1. Calcitonina:

a. este hormon de natură steroidică   


b. reglează concentraţia calciului şi a fosfaţilor
c. este sintetizată de celulele C ale glandei tiroide
d. acţionează asupra intestinului și a rinichilor 

e. acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear


2. Referitor la 1,25 dihidroxi-colecalciferol (calcitriol) sunt corecte afirmaţiile:

a. sinteza calcitriolului este controlată de parathormon 


b. se produce în intestin din vitamina D alimentară         
c. este forma activă a vitaminei D3
d. se obţine prin 2 hidroxilări ale vitaminei D3 în ficat şi în rinichi     

e. participă la reglarea concentraţiei plasmatice de sodiu şi potasiu


3. Referitor la 1,25 dihidroxi-colecalciferol (calcitriol) sunt corecte afirmaţiile:

a. acționează prin calmodulină        


b. acționează prin inozitol-trifosfați
c. acționează prin AMP ciclic
d. promovează absorbția intestinală de calciu prin inducția CBP din epiteliul intestinal 

e. participă la reglarea concentrației de calciu și fosfați 


4. Hiperparatiroidismul se manifestă prin:

a. hipocalcemie
b. hiperfosfatemie
c. hipercalcemie
d. hipofosfatemie

e. hipernatremie
5. Hipoparatiroidismul se caracterizează prin:

a. osteoporoză
b. depolarizarea membranelor şi hiperexcitabilitatea celulelor musculare şi nervoase
c. mobilizarea calciului şi fosfatului din oase         
d. hipocalciemie şi hiperfosfatemie      

e. hipercalciemie şi hiperfosfatemie     
6. Hipoparatiroidismul se caracterizează prin:

a. hipocalciemie şi hiperfosfatemie      
b. hipercalciemie şi hiperfosfatemie     
c. mobilizarea calciului şi fosfatului din oase         
d. osteoporoză

e. depolarizarea membranelor şi hiperexcitabilitatea celulelor musculare şi nervoase


7. Selectați hormonii care reglează homeostazia calciului:        

a. calcitriolul
b. parathormonul    
c. calcitonină  
d. tireotropina
e. iodtironinele

Start again Save Fill in correct re sponses

8. Parathormonul:

  a. creşte fosfatemia

b. inhibă absorbţia calciului şi fosfaţilor din intestin


c. stimulează reabsorbţia calciului
d. inhibă reabsorbţia fosfaţilor în rinichi

e. creşte calcemia
9. Care este rolul parathormonului în metabolismul vitaminei D 3? 
a. activează sinteza vitaminei D3 din provitamina D 
b. activează sinteza provitaminei D din colesterol
c. stimulează sinteza calcitriolului prin activarea 25-hidroxilazei din ficat
d. stimulează sinteza calcitriolului prin activarea 1-hidroxilazei rinichiului 

e. favorizează absorbția intestinală a vitaminei D3


10. Parathormonul:

a. se sintetizează în formă activă         


b. este sintetizat în glanda tiroidă       
c. acţionează prin AMP ciclic
d. se sintetizează sub formă de preprohormon

e. este derivat al tirozinei

Capitolul 14

1.Selectați efectele metabolice ale T3 and T4: 

a. posedă efect anabolic asupra glucidelor şi lipidelor (glucide, lipide)


b. scad viteza metabolismului bazal
c. reglează echilibrul între producerea de căldură și sinteza de ATP
d. reglează metabolismul calciului și al fosfaților

e. stimulează fosforilarea oxidativă în mitocondrii și utilizarea oxigenului


2. Selectați efectele metabolice ale T3 şi T4:

a. reglează metabolismul oxidativ prin inducţia Na+/K+-ATP-azei     


b. stimulează fosforilarea oxidativă în mitocondrii şi utilizarea de O 2          
c. inhibă ATP-sintaza și complexele lanțului respirator
d. în concentraţii fiziologice posedă efect decuplant puternic

e. reglează diviziunea şi diferenţierea celulară, îndeosebi a sistemului nervos şi scheletic


3. Selectați manifestările clinice ale hipofuncţiei glandei tiroide la copii (cretinism):

a. tahicardie
b. creșterea temperaturii corpului
c. exoftalmie 
d. statură joasă 

e. retard mental
4. Selectați manifestările clinice ale hipofuncţiei glandei tiroide la maturi (mixedem):
a. micsorarea temperaturii corpului
b. statură joasă 
c. bradicardie
d. retard mental

e. exoftalmie 
5. Iodtironinele:

  a. sunt derivate ai tirozinei

b. sunt sintetizate în glandele paratiroide


c. reglează metabolismul calciului şi al fosfaţilor
d. sunt sintetizate în glanda tiroidă 

e. acţionează prin mecanismul membranaro-intracelular

6. Referitor la biosinteza iodtironinelor sunt corecte afirmaţiile:

a. are loc prin iodurarea tirozinei libere


b. are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tironinei
c. are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tireoglobulinei
d. oxidarea iodului şi iodurarea tirozinei sunt catalizate de tireoperoxidaza

e. pentru iodurarea tirozinei se utilizează iodul oxidat (I +)


7. Referitor la biosinteza iodtironinelor sunt corecte afirmaţiile:

a. are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tironinei


b. pentru iodurarea tirozinei se utilizează iodul oxidat (I +)
c. oxidarea iodului şi iodurarea tirozinei sunt catalizate de tireoperoxidaza
d. are loc prin iodurarea resturilor de tirozină din componenţa tireoglobulinei

e. are loc prin iodurarea tirozinei libere


8. Referitor la reglarea sintezei şi secreţiei iodtironinelor sunt corecte afirmaţiile:

a. are loc sub acţiunea tireoliberinei şi a tireotropinei


b. nivelul scăzut de T3 plasmatic inhibă sinteza tireotropinei
c. glanda tiroidă posedă mecanisme de autoreglare independente de tireotropină
d. tireotropina inhibă secreţia iodtironinelor

e. în cazul unui conţinut scăzut de iod se sintetizează preponderent T 4 


9. Tireoglobulina:

a. este hormon reglator al hipotalamusului


b. este hormon tiroidian
c. este proteina de transport a hormonilor tiroidieni
d. este hormon trop al hipofizei 

e. este o glicopriteină-precursor al hormonilor tiroidieni


10. Selectați proteinele transportoare de iodtironine:

a. globulina fixatoare de tiroxină (TBG) 


b. hemoglobină
c. transferina
d. prealbumina fixatoare de tiroxină (TBPA)

e. albuminele plasmatice
11. Selectați proteinele transportoare de iodtironine:

a. hemoglobină
b. prealbumina fixatoare de tiroxină (TBPA)
c. albuminele plasmatice
d. globulina fixatoare de tiroxină (TBG) 

e. transferina
Capitol 15
1. Selectați celulele pancreatice în care se sintetizează următorii hormoni:

insulina celulele beta

somatostatin
celulele D

2. Selectați celulele pancreatice în care se sintetizează următorii hormoni:

polipeptida
celulele alfa
pancreatică

glucagonul celulele F

3. Selectați ce modificări sunt caracteristice pentru diabetul zaharat:

a. creșterea concentrației plasmatice de fosfolipide


b. micșorarea concentrației plasmatice de acizi grași liberi
c. hiperglicemie și glucozurie
d. cetonemie și cetonurie

e. hiperproteinemie
4. Selectați ce manifestări clinice sunt caracteristice pentru diabetul zaharat:
a. bradicardie
b. litiază biliară
c. polifagie
d. hipertermie

e. poliurie
5. Selectați ce manifestări clinice sunt caracteristice pentru diabetul zaharat:

a. retard mental
b. polidipsie
c. hiperpigmentație
d. exoftalmie

e. tahicardie
6. Selectați efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:

a. activează lipoproteinlipaza
b. inhibă sinteza lipidelor
c. măreşte sinteza corpilor cetonici
d. stimulează lipoliza

e. inhibă trigliceridlipaza din ţesutul adipos


7. Selectați efectele insulinei asupra metabolismului proteic:

a. stimulează conversia aminoacizilor în glucoză 


b. inhibă biosinteza proteinelor
c. stimulează degradarea proteinelor
d. stimulează biosinteza proteinelor

e. determină bilanţ azotat negativ


8. Insulina stimulează:

a. utilizarea glucozei în ciclul pentozofosfaţilor       


b. transformarea aminoacizilor în glucoză     
c. scindarea glicogenului
d. transportul glucozei în ţesuturi

e. conversia glicerolului în glucoză    


9. Selectaţi efectele metabolice ale insulinei asupra metabolismului glucidic:

a. inhibă glicogensintaza
b. inhibă enzimele reglatoare ale glicolizei     
c. activează glicogenfosforilaza
d. induce sinteza glucokinazei în hepatocite

e. activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei


10. Selectaţi efectele metabolice ale insulinei:

a. favorizează sinteza trigliceridelor, glicogenului, proteinelor (efect anabolic)


b. reglează concentraţia calciului şi a fosfaţilor
c. exercită acţiuni mitogene: influenţează creşterea fetală, diferenţierea celulară, procesele de
regenerare
d. sporeşte degradarea lipidelor, glicogenului, proteinelor (efect catabolic)   

e. reglează sinteza ATP-lui şi producerea căldurii


11. Glucagonul:

a. este un derivat al triptofanului


b. este o polipeptidă
c. este un compus de natură steroidă
d. se sintetizează în celulele insulare beta

e. se sintetizează în celulele insulare alfa


12. Glucagonul:

a. acţionează prin mecanismul citozolic-nuclear


b. are efect hipoglicemiant
c. este sintetizat în formă de pre-pro-glucagon
d. se transformă în hormon activ prin proteoliză limitată

e. se sintetizează în formă activă


13. Glucagonul:

a. stimulează sinteza proteinelor


b. inhibă lipoliza
c. inhiba catabolismul proteinelor
d. activează gluconeogeneza

e. activează lipogeneza
14. Insulina:

a. are acţiune hiperglicemiantă   


b. se sintetizează în formă activă
c. este alcătuită din lanţurile polipeptidice A (21 aminoacizi) şi B (30 aminoacizi) 
d. este produsă de celulele beta ale pancreasului

e. este hormon de natură steroidă        


15. Referitor la mecanismul de acţiune a insulinei sunt corecte afirmaţiile:

a. subunitățile beta ale receptorului insulinic posedă activitate tirozinkinazică


b. subunitățile beta ale receptorului insulinic sunt situate extracelular şi leagă insulina
c. receptorul insulinic este cuplat cu proteinele Gs
d. mecanismul de acţiune a insulinei este o formă particulară a celui membrano-intracelular    

e. receptorul insulinei este un complex heterotetrameric α2β2   


16. Referitor la mecanismul de acţiune a insulinei sunt corecte afirmaţiile:

a. receptorul insulinic este cuplat cu proteinele Gp


b. subunitățile alfa ale receptorului insulinic sunt situate extracelular şi leagă insulina
c. subunitățile alfa ale receptorului insulinic posedă activitate tirozinkinazică
d. insulina este lipofilă și trece prin membrana citoplasmatică

e. receptorul insulinei este localizat în membrana citoplasmatică

17. Secreția de glucagon este inhibată de:

a. somatotropină
b. hipoglicemie
c. hipocalciemie
d. somatostatină

e. hipernatriemie
18. Secreția de glucagon este stimulată de:

a. hiperglicemie
b. hipoglicemie
c. insulină
d. agoniştii beta adrenergici

e. hipernatriemie
19. Secreţia de insulină este inhibată de:

  a. adrenalină

b. somatostatină
c. somatotropină
d. calciu
e. glucoză
20. Secreţia de insulină este activată de:

  a. somatotropină

b. glucoză
c. adrenalină
d. somatostatină

e. calciu
s

S-ar putea să vă placă și