Sunteți pe pagina 1din 3

Nume prenume__________________________ Clasa________Data________

Evaluare sumativă
la biologie în clasa a VII-a,
unitatea de învățare ,, Organismul uman și sănătatea”

Nr. Conținutul itemului Scor


or
1 Definește termenii de mai jos. 0
1.Imunitate_____________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________ 2
2. Metabolism ____________________________________________________________ 3
_________________________________________________________________________ 4

2 a)Completează legenda cu denumirile a 6 organe digestive. 0


1.________________________________ 1
2
2.________________________________ 3
4
3.________________________________ 5
6
4.________________________________

5.________________________________

6.________________________________
b) Scrie câte o funcție pentru 3 organe digestive identificate mai sus, menționând și denumirea lor 0
1.______________________________________________________________________ 1
2_______________________________________________________________________ 2
3.______________________________________________________________________ 3

3 Coloana A conține denumiri de structuri ale sistemelor vitale, iar coloana B- funcțiile lor.
Înscrie, în spațiul rezervat din coloana A, cifrele corespunzătoare din coloana B. 0
Coloana A Coloana B 1
a) Rinichi____ 1. Transportă sângele spre inimă 2
b) Ficat ____ 2. Organ de fonație 3
c) Cavitatea nazală____ 3. Formarea urinei 4
d) Artere_____ 4. Transportă sângele spre organe 5
e) Faringe____ 5. Determină mirosul, purifică aerul 6
f) Uretere ____ 6. Formează bila 7
g) Vene ____ 7. Unește căile respiratorii și digestive 8
h) Laringe_____ 8. Transportul urinei spre vezica urinară
4 Compară circulația sistemică și cea pulmonară, completând tabelul următor: 0
1
Circulația sistemică Criterii de deosebire Circulația pulmonară 2
Camera inimii de unde 3
pornește circuitul 4
5
6
7
8

5 Grupează noțiunile, formând 3 triade, respectând următoarea consecutivitate: sistem vital- 0


organ-funcție. 1
Sistem circulator, cavitate nazală, pompează sîngele, vezica urinară, sistem respirator, inimă, 2
sistem excretor, încălzește și umezește aerul, depozitează urina. 3
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6 Completează tabelul: 0
Efecte Efecte de scurtă durată Efecte de lungă durată 1
Substanțe 2
Alcoolul 3
4
5
6
7
Fumatul 8
9
10
11
12
Drogurile
7 Ai fost invitat(ă) la o emisiune televizată despre sănătate. Elaborează o listă de recomandări (cel 0
puțin 6) care s-ar referi la orice persoană, pentru a menține în stare de sănătate toate sistemele de 1
organe a omului! 2
______________________________________________________________________________ 3
______________________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________________ 5
______________________________________________________________________________ 6
______________________________________________________________________________ 7
______________________________________________________________________________ 8
______________________________________________________________________________ 9
______________________________________________________________________________ 10
______________________________________________________________________________ 11
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Convertirea punctelor în note:


10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
55-53 52-50 49-45 44-36 35-25 24-12 11-8 7-5 4-3 2-1

S-ar putea să vă placă și