Sunteți pe pagina 1din 4

CURRICULUM VITAE

EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE

Nume Preoteasa Traian


Adresă Bucuresti strada Fabrica de Caramida,nr 1A,vila 38,sector 1, România
Telefon 0736644325
E-mail titipreoteasa@yahoo.com
Stagiul militar satisfăcut

Naţionalitate Română

Data naşterii 20.05.1966

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

• Perioada 01.08.2018 – prezent


• Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională Căile Ferate “CFR” SA, Bucureşti
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct
• Principalele activităţi şi Coordonare a activităţii Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA
responsabilităţi

5.09.2017 – 29.01.2018
• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului Ministerul Transporturilor
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Consilier
• Principalele activităţi şi Consiliere a Ministrului Transporturilor pe probleme feroviare
responsabilităţi

• Perioada 26.06.2006 – 31.07.2018


• Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională Căile Ferate “CFR” SA, Bucureşti
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Consilier
• Principalele activităţi şi Consiliere de specialitate
responsabilităţi

Pagina 1 - Curriculum vitae al dlui


[Preoteasa Traian]
• Perioada 15.05.2005 – 26.06.2006
• Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională Căile Ferate “CFR” SA, Bucureşti
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Consiliului de Administraţie, Director General
• Principalele activităţi şi Coordonarea activităţii companiei
responsabilităţi

• Perioada 01.05.2005 – 15.05.2005


• Numele şi adresa angajatorului SNTFC CFR Călători SA, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Bucureşti
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct
• Principalele activităţi şi Coordonarea activităţilor companiei
responsabilităţi

• Perioada 2001-2005
• Numele şi adresa angajatorului SNTFC CFR Călători SA, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Bucureşti
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Director
• Principalele activităţi şi Coordonarea activităţilor companiei
responsabilităţi

• Perioada 2000-2001
• Numele şi adresa angajatorului Regionala de Transport Feroviar Călători, Craiova
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Director exploatare
• Principalele activităţi şi Coordonarea activităţilor lucrative ale regionalei
responsabilităţi

• Perioada 1995-2000
• Numele şi adresa angajatorului Revizia de Vagoane, Craiova
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Şef Revizie
• Principalele activităţi şi Coordonarea activităţilor reviziei
responsabilităţi

• Perioada 1994-1995
• Numele şi adresa angajatorului Revizia de Vagoane, Craiova
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Şef Revizie adjunct
• Principalele activităţi şi Participare la coordonarea activităţilor reviziei
responsabilităţi

• Perioada 1990-1994
• Numele şi adresa angajatorului Revizia de Vagoane, Craiova
• Tipul activităţii sau sectorului de Transporturi
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Inginer
Pagina 2 - Curriculum vitae al dlui
[Preoteasa Traian]
• Principalele activităţi şi Activităţi de specialitate
responsabilităţi

STUDII ŞI CURSURI DE
SPECIALITATE

• Perioada 2005-2009
• Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări Inginerie Mecanică
însuşite
• Numele calificării primite Doctorat
• Nivelul în cadrul clasificării Studii doctorale
naţionale

• Perioada 2005
• Numele şi tipul instituţiei de Colegiul Naţional de Apărare
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări Studii de apărare şi securitate naţională
însuşite
• Numele calificării primite Absolvent
• Nivelul în cadrul clasificării Cursuri postuniversitare
naţionale (dacă este cazul)

• Perioada 2002-2004
• Numele şi tipul instituţiei de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Administraţie Publică
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări Administraţie publică
însuşite
• Numele calificării primite Masterat
• Nivelul în cadrul clasificării Studii masterale
naţionale

• Perioada 2003
• Numele şi tipul instituţiei de Căile Ferate Canadiene (Canadian National Railways), Montreal
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări Management în Calea Ferată
însuşite
• Numele calificării primite Absolvent
• Nivelul în cadrul clasificării Specializare
naţionale

• Perioada 1998
• Numele şi tipul instituţiei de Căile Ferate Britanice (British Railways), Londra
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări Marketing şi Posibilităţi de Transport pe Calea Ferată
însuşite
• Numele calificării primite Absolvent
• Nivelul în cadrul clasificării Specializare
naţionale

• Perioada 1985-1990
• Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Electrotehnică
învăţământ

Pagina 3 - Curriculum vitae al dlui


[Preoteasa Traian]
• Principalele subiecte şi calificări Electromecanică
însuşite
• Numele calificării primite Inginer
• Nivelul în cadrul clasificării Studii universitare
naţionale

• Perioada 1980-1984
• Numele şi tipul instituţiei de Liceul CFR, Craiova
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări Gestiunea infrastructurii feroviare
însuşite
• Numele calificării primite Subinginer
• Nivelul în cadrul clasificării Studii pre-universitare
naţionale

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei,
dar care nu sunt recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o diplomă.

LIMBA MATERNĂ ROMÂNA

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE


Engleză
• Abilitatea de a citi [bine]
• Abilitatea de a scrie [bine]
• Abilitatea de a vorbi [bine]
Franceză
• Abilitatea de a citi [satisfacator]
• Abilitatea de a scrie [satisfacator]
• Abilitatea de a vorbi [satisfacator]

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Membru al Comitetului Executiv al Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate (UIC), New Delhi (India)
– din 2006
ORGANIZATORICE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Microsoft Windows 9x/NT/XP – bine


Microsoft Office 97/2000/XP – bine
TEHNICE

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Participarea la conferinţe şi dezbateri organizate de UIC, precum şi la alte simpozioane ce
aveau ca temă calea ferată

Pagina 4 - Curriculum vitae al dlui


[Preoteasa Traian]