Sunteți pe pagina 1din 272

„Seriile Sabrinei

Jeffries creeaza
dependenta!“
Library Journal
COLECTIA

----------- -----------------------<SS^>-----------
- ^>--------------------------

SERI A „ $C O A L A P E N TR U M O S T E N I T O A R E “

Louisa North, o tanara incapatanata si libera, se bucura de indepen-


d e n t ei p se implica in in tot felul
felul de acte
acte de cari
caritat
tatee  ba chiar si in pol
poli
i
tica , in ciuda protestelor regalului ei tata. Prin urmare, cand Simon
Tremaine,
Tremaine, ravasitorul duce de Foxmoor,Foxm oor, de carecare a fost candva
candv a indragos
indragos
tita si cu care a fost la un paspa s de a se casatori  dar care care a pus mai presus
ambipile politice
p olitice si, din acest motiv,
motiv, a fost trimis in exil exil in
in India
In dia  se
intoarce
intoarce in Angli
An gliaa p se arata iar interesat
interesat de ea, Louisa
Lou isa nu poate
po ate sa nu
nuii
priveasca intentiile cu scepticism. Coplesita de indoieli, se intreaba
daca lui Simon
Sim on ii pasa
pas a cu adevarat de ea sausau urmareste doar doa r sa se razb
razbu
u
ne si sa isi
isi implineasca
implineasc a vechea
vechea ambitic
amb itic de a deveni primministru, ase se
menea bunicului
bun icului sau.
sau.
C and
an d focul dintre
dintre eiei se reapr
reaprinde
inde cu o fof o r t mistuitoare, Louisei ii
este imposibil sa se opuna pasiunii irezistibile. Insa in momentul in
care descopera motivul pentru care el o vrea de sotie si ii afla secretele
adanc ingropate,
ingrop ate, Loui
Lo uisa
sa jura ca o sa1 faca
faca sa plateasca scump.
Iar pr
pre|u
e|ull va fi pe masura... in sap inima lui. lui.

„Fan ii Sab rinei


rinei Jeffries vor devora aceasta
aceasta poveste
absolut savuroasa!"
R o m a n t i c  T 
 T i m e s

Sabrina Jeffries este autoarea a peste 40 de romane, vandute in


aproape 10 milioane de exemplare si traduse in 20 de limbi.
CapititoCuC1
Aprilie
Aprilie 182 1, Londra
Londra

Dragul
Drag ul meu
meu var
v ar Michael,
Michael,
11cunosti
cun osti pe ducele de Foxmoor,
Foxmoor, care
ca re a revenit
reve nit recent in A nglia
ng lia ?
Am au zit atate
at ate a povesti diferite
diferite despre
despre scandalul legat de plecarea
plecarea
lui, incat nu stiu ce sa mai cred. Lady Draker si Louisa, sora lui
Lord Draker,
Draker, cele
cele mai afectat
afe ctatee doua lady nu spun
spun nimi
nimicc despre asta .
Ducele
Ducele a pomenit despre acestace st lucru
lucru in preajma
prea jma altor
alto r domni?
Cu drag, a ta
Charlotte

Nu se schimbase
schim base nimic de sapte ani. ani.
Si totu l era schimbat.
Simon Tremaine, duce de Foxmoor, statea in balconul de granit
de deasupra gradinilor surorii lui, Regina, si studia atent oaspetii.
Poate el era pur si simplu diferit. Inainte de numirea in functia de
guvernator
guver nator general al Indiei
Indiei,, ar
a r fi
fi stiut
stiu t cu precizie
precizie cum sa se descurce
la acea intrunire a celei mai stralucite si mai bune parti din inalta
societate englezeasca.
Acum,
Acum, se sim tea ca un strain in propria
pro pria tara.
Un scartait ii rasuna in urechea stanga, reamintindu-i ca nu era
singurul strain.
strain. Se intinse sa-si scarpine pe burtica maimuta, anima-
lul lui de companie.
- Da, Raji,
Raji, petrecerile de aici sunsu n t foarte
foar te diferite de cele
cele de la Casa
Ca sa
Parlamentului din Calcutta, nu-i asa?
Nici o orchestra indigena care sa cante cu entuziasm mai mult
decat cu talent, nici o supa
sup a cu sos b oga t de curry si ardei iute, nici un
palmier
palm ier tropical plin de nuci de cocos. Aici Aici,, erau do ar harp isti profe-
sionisti, sosu ri frantu zesti si un gard viu din tisa subliniat de straturi
Sabrina Jeffries
Jeffries

Si o suita
suit a de chipuri
chipuri noi de asociat
asoc iat unor
uno r nume, o suita de membri
noi ai parlamentului de evaluat la acea petrecere a zilei de nastere a
fiului
fiului bastar
bas tardd al regelu
regelui.i.
Regina ar fi putut sa ma atentioneze daca voia sa invite pe fie
care blestemat de parlamentar din regat la petrecerea sotului ei, ii
spuse el lui Raji. Sunt surprins ca Draker a permis asa ceva. Era o
vreme cand siar fi baricadat
barica dat m osia
osi a in fata adunaturii
adu naturii de aici.
aici.
Simon porni spre treptele care duceau in gradinile luminate
de felinare,
felinare, apoi incremeni cand privirea lui lunga ateriz a teriz a pe femeia
cu parul
paru l negru
negr u care statea aproape
aproap e de capatul treptelor.
treptelor.
Louisa
Lou isa North, sora
so ra lui Drake
Draker.r. Care era tot fiica
fiica nelegitima
neleg itima a rege-
lui. Si chiar femeia care pusese ca el sa fie exilat in India.
Regina explicase foarte limpede
lim pede cum cumn c umnata
ata ei avea sa fie la pe-
trec
trecer
ere,
e, dar s a se astep te ca Louisa
Lou isa sa participe si sa o vada in cam e
si oase erau totusi doua lucruri total diferite.
In special cand
can d ea arata
arat a asa.
Ca reactie
reactie la tensiunea n eastep
east eptata
tata a stapanului lui, lui, R aji clanta
clantani
ni
din dinti. Simon incuviinta din cap.
D a, inainte era draguta.
draguta. Dar acum.
acum... ..
Candva in anii petrecuti in strainatate, tanara nevinovata si ciu
data care
care ii bantuise visele
visele inflorise intro
intro fru musete
mu sete rafinata.
rafinata.
Simon gemu. De ce anii inutili inutili petrecuti pe piatapia ta de casatorie nui
nui
afectase
afec taserara ochii ca niste
nist e bijuterii sau rasul
ra sul stralucitor?
straluc itor? De ce mesele ei
bogate de la curte nuinui transformas
transfor maseraera silueta
silueta ademenitoare intruna
intruna
corpolenta?
corpo lenta? Nu era catusi de putin corpolenta, la naiba naib a cu ea!
Dar diferita, da. Trasaturile ei de om de la tara, proaspete, erau
acum educate sa arate rezervare. Chiar rochia de seara, de culoarea
portelan ului albastru,
albastru , era discreta, un true feminin de o eleganta ta ta
cuta, care doar ii sugera intreaga bogatie a formelor. Si buclele de
fetiscana disparusera, inlocuite fund de un vartej sofisticat de bucle
negre care implorau sa fie desprinse si sarutate...
La naiba! Cum de indraznea sa sa1 mai afecteze asa a sa?? Bunicul lui sar
fi rasucit in mormant. Dupa purtarea lui nesabuita fata de ea, ba
tranul conte de Monteith fusese negru de furie. Simon nu avea sa
uite niciodata ce ii spusese la ultima lui vizita inainte de plecarea
spre India.
„Stiu
„Sti u ca o s a te dovedesti
doved esti la fel de lipsit
lips it de valoare ca tata l tau, ur
----------- - Tentru iubirea unut cfuce 
 
-------

La naiba cu el si cu „pregatirea“ lui. Simon demonstrase in India


ca bunicul matern se inselase, cad, cu exceptia gafei de la Poona,
guvernase cu pricepere. Iar acum, avea sai demonstreze barbatului
ca se inselase si in privinta Anglie Anglieii  cu sau fara Louisa. Isi dorea
doar ca bunicul
bunicul Monteith
Mo nteith sa nu fi fi murit
mu rit inainte de a fi fost
fo st m artor
art or la
triumful
triumf ul lui
lui Simon.
Simon.
Raji dansa fara odihna pe umarul lui, si Simon mangaie umarul
maimutei ca sa o linisteasca.
linisteasca.
 Da, impielitatule.
impielitatule. EsteE ste cel mai bine sa ne alaturam
alatur am multimii
mu ltimii ina-
ina -
inte sa ma vada careva,
careva, in special
special domnisoara
domn isoara North, cum cum mam a holbez
holbez
ca un indian flamand
flam and care admira
adm ira un bol de orez.
orez.
Merse cu paspasii mari
ma ri inspre scari.
scari.
 Excelen
Excelenta!
ta!
Simon se intoarse sa vada un slujitor care se grabea dea lungul
galeriei.
 Milad
Milady y mia
mia spus
spu s sa am grija de dumneavoastra,
d umneavoastra, zise zise barbatul
cand il ajunse
ajuns e din urma pe Simon. Simon. Excelenta Sa a cerut sa va intalniti
imediat in grad ina de trandafiri.
La naiba, altcineva pe care nu voia sa1 vada. Corespondenta
lui Simon
Simon cu fostu l lui lui prieten se lim itase la afaceri guvernam en
tale indiene.
 Ce doreste Excelenta Sa?
Slujitorul clipi.
N ... nu stiu. Am fost fo st trimis doar s a va chem.
chem. El se uita la Raji cu cu
prudenta. Sa va pun mai intai animalul in cusca lui? lui?
 Raji a luat parte
p arte la peste treizeci
treizeci de baluri
balur i in India.
India. O sa fie
fie bine.
bine.
Simon il las a pe slujitor s a piecepiece.. Spunei Excelentei
Excelentei Sale
Sale ca o s a m a
alatur numaidecat.
 Foarte bine, domnule, spuse slujitorul, parand evident nelinis
tit cand pleca grabit.
grabit.
Lui Simon nui pasa. Regele navea decat sa astepte, asa cum il
facuse el pe Simon sa astepte in toti anii aceia, ca sasi continue ca
riera politica.
Cobori scari
scarile,
le, doar
d oar pentru asi da sea s eam
m a ca drumul lui era blocat
de Louisa
Lo uisa si de doam na in varst va rstaa cu care discuta. Dumnezeule mare,
era Lady Trusbut. Era in stare sa o recunoasca oriunde pe baroana
iubitoare de pasari. Nimeni altcineva nar fi purta pu rtatt un evantai si o gen
gen
Sii/if ina Jeffries  —

Cand harpi
har pisti
stiii incep
inceptt it .i ~i inte
in terp
rprereteteze
ze o noua
nou a piesa
pie sa si Lady
L ady Trus
bu t isi intoar
in toarse
se capul s. s.t .r
.r;< nlte,
nlte, e l observa
obse rva ca pu rta chiar un paun
artificial am plasat
pla sat ingentos
ingentos in...in...
La naiba, Raji!
Raji!
Chiar cand Simon se gandi gand i la la asta
as ta,, se repezi
repezi spre animalul
anim alul de
companie, dar Raji alerga deja p£ scari dupa singurul lucru care
il putea
pu tea face sa devina ne asta m par^ pa r^t. t. Pasari
Pasarile
le false.
false.
Cu multa voiosie, Raji se urea pe spatele lui Lady Trusbut si se
cufunda in coafura ei dupa ceea ce credea el ca era o jucarie. Simon
se repezi dupa el blestemand, t res^ re s^ rin d cand Lady Trusbut
Trusb ut tipa...
tipa... si
continua sa tipe in timp ce Raji facu un salt in capul ei, tragand pu
ternic
ternic de ornamentul ata sat de p a fu l lui lui Lady
Lady Trusbut.
 Raji,
Raji, nu! porunci
porun ci el,el, dar vocea l u i fu complet acoperi aco peritata de
de oaspe
tii
tii panicati
pan icati care alegau sa o ajute.
Intre timp, Louisa incerca sa coravinga coravinga maimuta
maim uta sai vina in brate,
in vreme
vreme ce Lady Trusbut se c ufu nd ase intrun intrun fel
fel de incantatie
incantatie::
la1 de pe mine... Ia1 de pe mine... Ia1 de pe mine...
 Raji, vino
vino aid!
ai d! tipa Simon in tim p ce se apropia de ele ele..
De asta data, atat animalul
animalul lui de d e companie
companie,, cat si L ouisa il auzira
auzira..
Totusi, Raji il il ignora,
ignora, dar L o u isa is a nu. Capul ei ei se intoarse, cu ochiochiii
plini de o uluire
uluire trecatoare.
trecatoare. Apoi, trasaturile
trasatu rile i se destin
de stinsera
sera sub o
masca netulburata.
In tele g ca aceasta
aceasta creatur
creaturaa iti iti apartine.
Mie teama ca da. Se uita furios la animalul lui de companie.
Date josjo s in clipa asta, neispravitule!
neisprav itule!
Simon se intinse dupa el, el, dar R aji se dadu mai in spate, luan d cu cu
el paunul
paun ul si scotan d un alt tipat de l a Lady Trusbut. Pentru o maimu-
ta, Raji po seda
sed a un simt
sim t bine dezvodez voltat
ltat al instinctul
instinctuluiui de conservare.
conservare.
in
i n ra u tate
ta test
stii lucru
lucruririle
le,, Excelenta. Se teme de tine. tine.
 Singurul lucrulucru de carecare ii ii este team a este s a piard a pasareapasare a aia
blestemata, rabufni Simon, iritat ca ea putea sa1 numeasca „Exce
lenta", de parca erau straini.
Vai de mine, vai de mine! Lady Trusbut se apuca de cap, apoi
tipa cand Raji scormoni mai tare. tare. Hu trebuie
trebuie sa las ati creatura aia sa
distruga pau nul meu favori favorit! t!
 Este in regula,
regula, spuse Lo uisa. Sunt Su nt sigura ca putem gasi altceva altceva
ce sa distruga. Ea arunca o privire in jur, apoi apuca o cupa de la
----------- 'Tentru iubirea unid dfuce ----------  -

Louisa
Lou isa bau dindin cupa si zambi larg, cu degetul degetul mai aproape de m ai-
muta. Mmm, este foarte dulce.
Raji se apleca suficient de aproape pentru ai linge degetul, intai
cu grija, apoi
a poi cu nerabdare. LouisLo uisaa tinu cupa mai sus, iar Raji o atin
se cu o mana, in vreme ce in in cealalta tinea pasar ea.
Louisa trase cupa mai in spate.
 Oh, nu,
nu, baiete draga, trebuie sa vii a id dupa ea.
De indata ce Raji se apleca spre cupa, Simon se intinse sa desfa
ca degetele maimutei de pe paun. Raji arata daramat, dar la sfarsit
castiga punciul si sari pe umarul Louisei. Lady Trusbut fu uimita,
dar Louisa
Lou isa nici
nici macar nu n u clip
clipi.
i. Cu un calm
calm admirabil, lua ma imuta
im uta in
brate
bra te si ii intinse cupa.
cupa.
Cata vreme Lady Trusbut isi aranja cu frenezie coafura la loc,
Simon ii spuse Louisei:
 Lasami1
Lasami1 mie.
Hotomanul era sigur ca urma sa se indrepte direct spre spre paunul lui
Lady Trusbut
Trus but de inda
in data
ta ce termina punciul.
punciul. Dar, cand Louisa il tinu,
m aimu ta o apuca de corsajcorsaj si se tangui.
tangui.
 Se pare ca nu vrea sa s a vina lala tine,
tine, spuse
s puse ea, arcuind
arcuind o spranceana
neagra
ne agra ca pana corbului
corbului,, in timp ce il il legana pe Raji
Raji la piept.
piept.
Bineinteles ca nu, murmura Simon. Impielitatul de animal de
companie goli cupa, apoi ii arunca o privire satisfacuta lui Simon.
Tradator mic! Jumatate dintre barbatii din gradina asta ar da orice
sa fie unde este afurisitul asta chiar acum.
O rose ata se raspand
ra spand i dinspre
dinspre obrajii Louisei spre spre gat, pana
pan a aproa -
pe de sanii carei serveau lui Raji drept perna, facand ca pulsul lui
Simon s a se inte teasca asemenea
aseme nea fugii unui elefant car caree o luase raz
na. Dar privirea calma care o intalni pe a lui era atat de distanta de
parca
parc a nu
n u sar fi. intalnit
inta lnit niciodata.
 Daca
Daca nuti place
place unde sta acum animalul tau de companie, poa
te nar treb
t rebui
ui sa
sa1 iei la petreceri.
 Dumnezeule mare! Lady Trusbut, Trusb ut, care isi repara coafura, ridica
o man a manjita de sange. Bestia ma ranit! ranit!
Apoi, lesina.
In timp ce Simon
Simo n injura,
injura, Louisa
L ouisa spus
sp usee pe un ton poruncitor:
 Dami
Dami sarurile m irositoare.
irositoare.
U n de sunt? intreba Sim Simonon
---------- Sabrina Jeffries --------- —
-

Raji
Raji scapa cupa, dar, dar, cand se uita cu jind la Lady
Lady Trusbut  intinsa
pe jos  si la paunul ei, ei, Simon il prinse
prin se numaidecat
n umaidecat de incheietur
incheieturi.i.
 Nu, nu o sa faci asta,
asta , hotomanule.
hotom anule.
Louisa flutura deja sarurile mirositoare pe la nasu l lui Lady Trus-
but, in timp ce alte femei se inghesuira imprejurul cararii pietruite
ca sa o ajute. Simon se simti sim ti ca un intrus. Din nou.
nou.
 Iertatima, doamnelor, dar ar fi cel mai bine sa1 pun pe Raji in
cusca lui.
Nimeni nui acorda atentie, cu exceptia Louisei, care il privi
in treacat.
 Da, Excelenta, poti sati iei talpasita acum. Avem situatia sub
control.
Sasi ia talp asita acum.
acum. O replica
replica acida ii
ii statea
stat ea pe buze, d ar Raji
Raji
se lupta sa se eliber
elibereze
eze,, asa
a sa ca Simon nu putea sa stea sa se cert certe.
e.
T e rog
r og sai prezinti scuzele
scuzele mele lui Lady Trusbut.
Se departa cu pasi mari prin multime. Ignora soaptele celor
din jur, urea in graba scarile, apoi, odata ajuns inauntru, enerva
rea lui spori.
A i putea cred
credee ca eueu si femeia asta suntem doi straini,
straini, mormai
m ormai
el in timp ce se indrepta
in drepta furio s spre biblioteca enorm a a lui Drake Draker, r,
unde lasase cusca lui Raji. Poti sati iei talpasita acum, Excelenta...
Cum indrazneste sa ma alunge de parca as fi un afurisit de servitor?
Simon se uita
u ita incru ntat la Raji.
Raji. Si tu trebuia sa inrauta
inra utatesti
testi lucruri
lucrurile,
le,
nui
nui asa? Trebuia
Trebuia sa m a faci sa p ar un p rost in fat a ei. ei. Nenumarate
Nenumarate
baluri indiene fa ra nici un un incident, si tu alegi prima
prim a petrecere engle
engle
zeasca pentru
pen tru a ne faceface de ras pe amandoi.
amandoi.
Cu Raji protestand la fermitatea cu care il tinea stapanul lui,
Simon intra in biblioteca.
biblioteca.
 D ata viitoare cand
can d o sa cioplesc cevaceva pentru tine, neispravitule,
o sa fie o pereche de catuse.
Era o amenintare inutila;
inutila; Simon rareori il inchidea pe pe Raji in cus-
ca. Era probabil cauza pentru care ticalosul tipa indignat in timp ce
Simon il cara spre inchisoarea
inch isoarea lui.
lui.
Am uitat ca cioplesti, spuse o voce dureros de familiara din
spatele lui Simon. Obisnuiai sa faci asa un dezastru in camera camera de
oaspeti.
Simon gemu. La naiba. Mai intai Louisa, acum asta. Se intoarse
---------- - ‘Pentru iubirea unui cCuce ---------- -

In timp ce facu o plecaciune, cu Raji in brate, Simon se pregati


pentru
pen tru confruntarea stanjenitoare.
 Vioi baiatul, nui asa?as a?
Regele facu semn din cap spre Raji, care continua sa protesteze
pen tru retragerea lui iminenta din din inalta societate.
 De obic
obiceiei,, se po arta mai bine.
bine.
Simon il impinse
impin se pe Raji in cusca,
cusca, dadarr numai
numa i cand iiii dadu anima
lului de companie pasarea vesel pictata, jucaria lui favorita, Raji se
calma, strang
stra ngand
and la piept
piep t creatura cioplita
cioplita cu o afectiune paterna.
pater na.
George se strecura mai aproape ca sa priveasca cusca.
 Tu iai
iai cioplit
cioplit jucaria?
 Ciopli
Cioplitul
tul ma ajuta
ajut a sa
s a gandesc.
 Sa
S a faci planuri
planur i si comploturi, vrei sa spui.
Simon se s e uita la el cu prudenta.
pruden ta.
 U n talent de ca care
re teai
teai folosit si tu, din cate imi
imi amintesc.
amintesc.
Destul de adevarat. Regele il cerceta din priviri pe Simon.
Arati
Ara ti bine.
bine.
 Si tu la fel.
fel.
De fapt, George
George arata
arat a ca o balena umflata. 0 viata plina de
desfrau era trada ta de trasaturile
trasaturile pufoase
pu foase si de pielea
pielea palida.
palida.
 N u obisnuiai sa m a minti, minti, canalie
canalie obraznica
obraznica,, as
asaa ca nu incepe
incepe
acum.
Simon isi inabusi
inab usi un raset.
ra set. Obisnuia sa sa1 minta
min ta pe rege cu o regu
regu
laritate dureroasa... era modul in care avansase in cariera. Dar gata.
 Bine. Arati ca naiba. Asta As ta voiai sa auzi?
George
George facu o grim asa.
 Nu, dar este ade varat, nui nui asa?
Adevarul depinde de cum privesti lucrurile. Simon inchise cus-
ca lui Raji, intrebanduse ce punea la cale regele. Asa cum spunea
aghiotantul
aghiotan tul meu: „Este m ai bine bine sa
s a fii orb decat sa vezi lucrur
lucrurile
ile nu-
mai
ma i dintrun
dintrun punct de vedere“.
Numi livra o prostie luata de la o corcitura indiana, rabufni
George. Nu esti un nabab nerabdator sa tina discursuri despre ca
latoriile lui si sai distreze pe nesern eseriosi
iosi cu animalul lui de de companie.
Amandoi avem un de stin mai maret.
In vreme ce degetele lui incremenira pe incuietoarea custii lui
Raji, Simon spuse pe un ton neutru:
Sabrina Jeffries
Jeffries

Simon nu nega. Si nici nu dezvalui ca doar intro ora petrecuta


alaturi de cam arazii lui lui se lamurise
lamu rise cat de mult i se sch imbasera
imb asera ide
ide
ile despre politica in timpul petrecut in India. Guvernarea cu o in
dulgenta paternala functionase bine pentru oamenii de pe vremea
bunicului lui, lui, dar Revolutia
Revolutia franceza si dez ertarea am ericana schim-
basera asteptarile
asteptar ile oameni
oamenilorlor..
Din nefericire, vechea garda reactionase dur si instituise politici
draconice
draconice care care starn isera
iser a si mai m ulte probleme.
probleme. Trebuiau s a asculte
de vocile nemultumite. Ceea ce insemna revizuirea Camerei Comu
nelor in asa fel incat sai reprezinte nu doar pe cei mai bogati mosi
eri.
eri. Sim on nu n u avea de gand
gan d sa ii lase p e vechii
vechii lui aliati sa afle de node
node
lui idei
idei.. Trebuia
T rebuia sa o ia mai usor. VecheaVechea garda
gard a nu raspu
ras pund
ndeaea bine la
propunerile de reforma...
reforma... El trebuia
trebu ia sa se reasigure ca masurile
ma surile lui nu
ar insemna o rasturnare a guvernului. Schimbarea moderata, lenta
era singurul lucru care care avea sanse
san se sa fie acceptat.
acceptat.
Simon
Sim on se intoa
in toarse
rse si1
i1 gasi
ga si pe rege privin
privindu
du11 nesigur.
 Inseam
Inse amna na ca vrei
vrei sa mergi inainte
in ainte cu ambitia t a deo viata,
viata , nui
asa? M aiestatea Sa ii studie studie chipul
chipul.. Toata lumea se astepa step ta sa
s a mergi
pe calea familiei Monteith.
Monteith.
Atunci, toata lumea putea sa se duca naibii. Pentru ca, desi am-
bitia lui Simon era mai apriga ca niciodata, nu avea sa continue
pe calea bunicului si sa traiasca o viata de ipocrizie si de coruptie
morala secreta.
Sau sa aiba din nou dea face cu regele si cu intrigde lui. Maies-
tatea Sa era, in cel mai bun caz, imprevizibil si, in cel mai rau caz,
periculos.
 Nu mam hotarath otarat inca..
inca....
 Ba sigu r ca da. Ii arunca
arunc a lui Simon
Simo n o ocheada vicleana. Sau nai nai
fi dus pana la capat mandatul de guvernator general. Teai fi intors
in Anglia de indata ce te saturai de caldura, serpi si problemele cu
bastinasii.
bastin asii. Dar tu ai mers mai depar te cand un om mai slab ar fi spus:
„Am avere si rang. Cine mai are nevoie de politica? pol itica?""
Simon sari ca ars.
A m mers mai departe departe pentru ca am promis promis sa fac asta.
 Si pentru
pen tru ca tiam
tiam spu s ca nu o sa s a ai nic
nicii un viitor in politica
daca no faceai.
Cu siguranta, Maiestatea Sa voia s a insiste asu pra chestiuni chestiunii.i.
Tentru iubirea unui duce

Cu un zam bet videan,


vide an, regele
regele il incerc
incercui.
ui.
-A h, dar asta
ast a nu este exact ce am convenit,
convenit, nu-i asa ? Am Am spus
spu s ca,
daca pleci
pleci in India, nu o sa m a opun reintrarii tale in politica politica odat
o dataa ce
te intorci.
intorci. Nu am m entionat
entio nat nimic despre vreo sustinere.
Un acces puternic de furie ii arse maruntaiele lui Simon. Chiar
daca nu era surprin s ca M aiestatea S a desp ica firul in patru , reac reac--
tia a cestu ia iiii zadarn icea planurile
planurile pen tru Anglia.
Anglia. Oricat de mult
detesta gandul, schimbarea permanent! avea nevoie de complici-
tat ea regelu
regelui.i.
Dar sa fie blestem
bles tematat daca
d aca ajungea sa implore.
-Atunci, sunt pe cont propriu. Multumesc mult ca ai clarificat
ace st detaliu.
detaliu. Se intoarse
intoa rse spre usa. Acum, daca ma scuzi... scuzi...
- Asteapta,
Aste apta, naib a sa te ia! Ideea era era daca tu chiar
chiar ai nevoie
nevoie de spri-
 jin ul m eu nec
n econondi
ditio
tiona
nat..
t....
- 0 sa fac asa cum ai spus. Simon facu o pauza cand ajunse la usa.
Ultima oara cand mi-ai fluturat „suportul neconditionat" prin fata,
m-am trezit alungat. Multumita unui sarut nesabuit si unui pumn
de false promisiuni. Iarta-ma daca mi-am pierdut pofta de a mai
cauta favorurile tale.
- N u fi impertinent,
impe rtinent, Foxmoor.
Foxmoor. Stii al naibii de de bine
bine ca ceea ce ce
s-a intamplat cu Louisa a fost greseala ta. Ti-am spus sa n-o faci sa
creada ca o sa te casatoresti cu ea. Trebuia sa intorc privirea cand
m-ai sfidat?
In mod
mo d evident, aveau sa poarte discutia aceea, fara a se tine cont
de dorintele lui lui Simon. El inchise
inchise usa
u sa si
s i se intoarse
in toarse spre rege.
rege.
-M i-a i dat o misiune imposibila. S-o curtez, dar sa n-o n-o curtez. Sa
o conving sa m earga singu ra cu mine ca sa o po poti
ti intalni,
intalni, dar sa
s a nu-i
spun
spu n de ce.
ce. El rasufla apa sat. N-am putut sa-ti indeplinesc obiecti obiective-
ve-
le ramanand
raman and indiferent.
- Credeam
Credeam ca o sa te po rti ca un gentleman
gen tleman onorabi
onorabil.l.
Cu Louisa, a carei gura voluptoasa ii bantuia visele inca de
atunci?
- Pana si eu am limite.
limite.
George il scruta din priviri pe Simon.
- Este mu lt schim bata fata de tan ara pe care care o stiai atunci,
nu crezi?
Sabi mu Ji'ffi ics

Simon nu nega. !ji nid nu dezvAlui c i  doar intro ora petrecuta


alaturi de camarazii lui se lamurise cat de mult i se schimbasera ide
ile despre politica in timpul petrecut in India. Guvernarea cu o in
dulgenta paternala functionase bine pentru oamenii de pe vremea
bunicul
bunicului ui lui
lui,, dar Revoluti
Revolutiaa franceza si dezertare a am ericana schim-
base ra asteptarile
astept arile oameni
oamenilorlor..
Din
Din nefericire,
nefericire, vechea garda reactionase dur si instituisein stituise politici
politici
draconi
draconice ce care sta rnisera
rnise ra si m ai multe probleme. Trebuiau sa asculte asculte
de vocile nemultumite. Ceea ce insemna revizuirea Camerei Comu
nelor inin a sa fel incat sai reprezinte nu doar pe cei mai bog ati mosi
eri.
eri. Simon nu avea a vea de gan d sa ii lase pe vechii
vechii lui
lui aliati sa afle de noile
noile
lui idei
idei.. Trebuia sa o ia mai usor. VecheaVechea garda nu r aspun dea bine la
propunerile
propunerile de reforma... El trebuia sa se reasigure ca masurile lui nu
ar insemna o rasturnare a guvernului. Schimbarea moderata, lenta
era singurul lucru care care avea san se sa fie acceptat.
acceptat.
Simon
Sim on ses e into
in toars
arsee si1 gasi
ga si pe rege privind
privindu1
u1 nesigur.
 Inseam
Inse am na ca vrei sa mergi inainte cu ambitia amb itia ta deo
deo viata, nui
nui
asa ? M aiestatea Sa ii studie
studie chip
chipul
ul.. Toata lumea se aste pta sa mergi
pe calea familiei Monteith.
Atunci,
Atunci, to ata lumea putea s a se duca naibii naibii.. Pentru ca, desi am-
bitia lui Simon era mai apriga ca niciodata, nu avea sa continue
pe calea bunicului si sa traiasca o viata de ipocrizie si de coruptie
morala secreta.
Sau sa aiba din nou dea face cu regele si cu intrigile lui. Maies-
tatea Sa era, in cel mai bun caz, imprevizibil si, in cel mai rau caz,
periculos.
 Nu mam hotarat inca.. inca....
 B a sigur ca da. Ii arunca lui Simon o ocheada vicleana. Sau nai nai
fi dus pan a la capat m andatul de guvernator
guv ernator general.
general. Teai
Teai fi
fi intors
in Anglia de indata ce te saturai de caldura, serpi si problemele cu
bastinasii.
bastina sii. D ar tu ai mers m ai departe cand un un om mai slab ar fi spus:
„Am
„Am avere si rang. Cine Cine mai
ma i are nevoie de politica?"
Simon sa ri ca ars.ars.
A m mers
me rs mai departe pentr u ca am promis sa fac fac asta.
 Si pen tru ca tiam
tiam spus ca nu o sa ai nici nici un viitor inin politica
daca no faceai.
Cu siguran ta, M aiestatea S a voia sa insiste asuprn chestiunichestiunii. i.
Da. Dar am slujit mandatul cu credirRa, iar acum irni datorezi
sprijinul tau neconditionat pentru candidatma mea la functia de
primministru. D upa cum cum neam
neam In die s
-— ------- ‘Pentru iubirea unui cfuce ----------- -

Cu un zam
za m bet
be t viclean, regele il incercui
incercui..
-A h , dar
d ar ast a nu este exact ce ce am convenit,
convenit, nu-i nu-i asa ? Am spspus
us ca,
ca,
daca pleci
pleci in India, nu o sa ma opun reintrarii tale in politica politica od ata ce
te intorci.
intorci. Nu am m entio nat nimic despre vreo sustinere.
Un acces puternic de furie ii arse maruntaiele lui Simon. Chiar
daca nu era surpr ins ca M aiestatea Sa despica firul in patru, reac reac--
tia acestuia ii zadarnicea planurile pentru Anglia. Oricat de mult
de testa gandul, schimb area perm ane nta avea nevoie nevoie de compl
complicici-
i-
tate
ta teaa regelui.
regelui.
Dar sa fiefie blestem at daca ajungea sa implor implore. e.
-Atunci, sunt pe cont propriu. Multumesc mult ca ai clarificat
acest
aces t detaliu.
detaliu. Se into arse spre usa. Acum, Acum, daca da ca ma
m a scuzi
scuzi...
...
- Asteap
As teapta,ta, n aiba sa
s a te ia! Ideea era daca tu chiar ai nevoie de de spri-
 jinul
 jin ul m eu n eco
ec o ndit
nd itio
ionn at...
at ...
- O sa fac as a cum ai spus. Simon facu o pauza cand ajunse la usa. usa.
Ultima oara cand mi-a mi-aii fluturat „s uportul
uportu l neconditionat"
neconditionat" prin fata,
m-am trezit alungat. Multumita unui sarut nesabuit si unui pumn
de false promisiuni. Iarta-ma daca mi-am pierdut pofta de a mai
cauta
cau ta favor urile
urile tale.
- N u fi impertinent,
imp ertinent, Foxmoor.
Foxmoor. Stii S tii al naibii de de bine ca ceea ce ce
s-a intamplat cu Louisa a fost greseala ta. Ti-am spus sa n-o faci sa
creada ca o sa te casatoresti cu ea. Trebuia sa intorc privirea cand
m-ai sfidat?
in mod
m od evident,
evident, aveau sa po arte discutia aceea, aceea, fara a se tine cont
de dorintele lui lui Simon. El inchiseinchise usa
u sa si se
s e in toarse
toars e spre rege.
rege.
-M i-ai
i-a i dat o misiune imposibila. S-o curtez, dar sa n-o n-o curtez.
curtez. Sa
o conving
conving sa m earga singura cu mine ca s a o poti intalni intalni,, dar sa nu-i
spun
spu n de ce.
ce. El rasufla
rasu fla apasa
ap asa t. N-am pututput ut sa-ti
sa -ti indeplinesc obiecti
obiective-
ve-
le ramanand indiferent.
- Credeam ca o sa te p orti ort i ca un gentlem an onorabil.
onorabil.
Cu Louisa, a carei gura voluptoasa ii bantuia visele inca de
atunci?
- Pana si eu am limite.
limite.
George il scruta din priviri pe Simon.
- Este m ult schimb ata fata de tan ara pe care care o stiai atunci,
nu crezi?
----------- Sabrina
Sabrin a Jeffries
Jeffries ---------- -

Simon nu nega. Si nici nu dezvalui ca doar intro ora petrecuta


alaturi de camarazii lui se lamurise
lam urise cat de mult i se schim basera ide ide
ile despre politica in timpul petrecut in India. Guvernarea cu o in
dulgenta paternala functionase bine pentru oamenii de pe vremea
bunicului lui,
lui, dar
d ar Revolutia franceza
franc eza si dezertarea
d ezertarea am ericana
erican a schim-
basera asteptarile oameni oamenilor.
lor.
Din nefericire, vechea garda reactionase dur si instituise politici
draconi
draconice ce care starniser
starn iseraa si mai multe probleme. Trebuiau sa asculte
de vocile nemultumite. Ceea ce insemna revizuirea Camerei Comu
nelor in as a fel incat saisai reprezinte nu d oar pe cei cei mai bo gati mosi
eri.
eri. Sim
S imonon nu avea de gandgan d sa ii lase
las e pe vechii lui aliati sa s a afle de noile
lui ide
idei.
i. Trebuia s a o ia maim ai usor. Vechea
Vechea garda nu r aspund aspu ndea ea bine la
propunerile de reforma... El trebuia sa se reasigure ca masurile lui nu
ar insemna o rasturnare a guvernului. Schimbarea moderata, lenta
era singurul lucru care avea san se sa fie fie acceptat.
acceptat.
Simon
Sim on se intoa
int oarse
rse si1 gasi
ga si pe rege privind
privindu1
u1 nesigur.
 Inseamn
In seamnaa ca vreivrei sa mergi
m ergi inainte cu ambitia ta deo deo viata, nui
nui
asa?
asa ? M aiestatea Sa ii studie
studie chipu
chipul.l. Toata lumea se astep ast eptata sa mergi
m ergi
pe calea familiei Monteith.
Atunci, toata lumea putea sa se duca naibii. Pentru ca, desi am-
bitia lui Simon era mai apriga ca niciodata, nu avea sa continue
pe calea bunicului si sa traiasca o viata de ipocrizie si de coruptie
morala secreta.
Sau sa aiba din nou dea face cu regele si cu intrigile lui. Maies-
tatea Sa era, in cel mai bun caz, imprevizibil si, in cel mai rau caz,
periculos.
 Nu mam hotaratho tarat Inc
Inca.
a...
..
 Ba sigur ca da. ii arunca lui Simon o ocheada vicleana. Sau nai
fi dus pana la capat mandated de guvernator general. Teai fi intors
in Angba de indata ce te saturai de caldura, serpi si problemele cu
bastinasii. Dar tu ai ai mers mai d eparte cand un om mai m ai slab ar fi spus:
„Am avere si rang. Cine m ai are nevoie de politica? pol itica?""
Simon sarisa ri ca ars.
ars.
A m mers mai departe pentru pen tru ca am promis sa fac asta.
 Si pentru
pent ru ca tiam
tiam spu s ca nu o sa s a ai nici un viitor in politica
daca no faceai.
Cu siguranta, Maiestatea S a voia sa insiste asup ra chestiuni chestiunii. i.
-—-------  - ‘Pentru iubirea unui cfuce -— ------ -

Cu un za mb et viclean, regele il incercui


incercui..
-A h, dar asta nu este exact ce am convenit,
convenit, nu-i
nu-i asa? Am spus ca, ca,
daca pleci in India, nu o s a ma m a opun reintrarii
rein trarii tale in politica
politica od ata ce
te intorci.
intorci. Nu am m entionat
entio nat nimic despre vreo vreo sustinere.
Un acces
acces puternic de furie ii arse ma runtaiele lui Simon. Simon. Chiar
daca nu era surp rins ca M aiesta tea Sa de spica firul in patru , reac- reac-
tia acestuia ii zadarnicea planurile pentru Anglia. Oricat de mult
detesta gandul, schimbarea permanenta avea nevoie de complici-
tatea regelui.
Dar sa fie blestem at daca ajungea sa implore implore..
-Atunci, sunt pe cont propriu. Multumesc mult ca ai clarificat
acest
ace st detaliu.
detaliu. Se intoarse
into arse spre usa. Acum,
Acum, daca
d aca ma scuzi...
scuzi...
- Asteapta,
A steapta, naiba sa te ia! ia! Ideea era daca tu chiar ai nevo
nevoie ie de spri-
spri-
 jinul
 jin ul meu
m eu neco
ne condnditi
ition
onat
at...
...
- O sa fac asa cum ai spus. Simon facu o pauza cand ajunse la usa.
Ultima oara cand mi-ai mi-ai fluturat „suportu l neconditionat"
neconditionat" prin fata,
m-am trezit alungat. Multumita unui sarut nesabuit si unui pumn
de false promisiuni. Iarta-ma daca mi-am pierdut pofta de a mai
cauta favorurile tale.
- N u fi impertinen
imp ertinent, t, Foxmoor. Stii al naibii de bine ca ceea ce
s-a intamplat cu Louisa a fost greseala ta. Ti-am spus sa n-o faci sa
creada ca o sa te casatoresti cu ea. Trebuia sa intorc privirea cand
m-ai sfidat?
In mod evident,
evident, aveau sa poarte discutia aceea, aceea, fara a se tine cont
de dorintele luilui Simon. El inchise usa si se intoarse
intoar se spre rege.
rege.
- Mi-ai dat
da t o misiune
misiun e imposibila. S-o curtez, dar sa n-o curtez. curtez. Sa
Sa
o conving
conving sa me arga singu ra cu mine ca sa o poti intalni intalni,, dar s a nu-i
nu-i
spun de ce ce. El rasufla apa sat. N-am pututpu tut sa-ti
s a-ti indeplinesc obiec
obiective
tive--
le ramanand indiferent.
- Credeam ca o sa te porti ca un gentlem an onorabil. onorabil.
Cu Louisa, a carei gura voluptoasa ii bantuia visele inca de
atunci?
- Pana si eu am limitlimite.
e.
George il scruta din priviri
priviri pe Simon.
- Este mult schim bata fa ta de tanara pe care o stiai atunci, atunci,
nu crezi?
Schimbarea brusca de subiect il puse pus e si mai in garda. Mergeau pe
---------- - Sabrina Jeffrie s--------- —
Sabrina Jeffries

 S e sim te mai
m ai bine inin societate,
societate , mai ma i increzatoare.
increzatoare. El se xnc xncru
runt
nta.
a.
Prea xncrezatoare,
xncrezatoare, daca nxai ai intreba
intre ba pe mine.
 Probleme
Probleme in paradis,
paradis, M aiestate? spuse Simon sec. sec.
George se xncrunta la el.
Pr esup un ca sora ta tiatia povestit
po vestit despre
despre asta.
 Eu si Regina nu discutam despre Louisa. Louisa.
Regele se linisti.
F a ta ast a incapatanata ma innebuneste
innebuneste.. Refuza
Refuza oric
oricee pret
preten
en
dent, spune ca nu o sa se marite niciodata. La inceput, nam cre
zuto,
zuto, dar are dou azeci si sase de ani si inca na lasa la satt nici
nici un barbat
barb at
sa se apropie de ea. ea. Ii arunca lui Simon o privir priviree scu rta, mohorata.
mo horata.
Apoi,
Apoi, mai sun t activitati
activitatilele ei.
ei. Nam prot esta t cand a fo st la scoala
aia blestem ata a vaduvei
vaduvei Harris si le dadea sfaturi fetelor cum sa se
poarte la curte. Ma gandeam ca o sa o tina ocupata, din moment
ce Louisa
Lo uisa a su ferit m ult la mo artea art ea fiicei
fiicei mele
mele Charlotte, ca fiec fiecare
are
dintre noi. Dar acum sa amestecat cu reformatorii si se tot duce
la New gate...
gate...
 Inchisoarea?
In chisoarea? spuse
spu se el, curios fara voia lui lui..
 Exact. Ea si Societatea Doamnelor din Londra se due alaturi de
protestantii din Asociatia pentru Reabilitarea Femeilor Prizoniere
de la Newgate ca sa ofere ajutor.
Lucrul acesta il lua prin surprindere. Louisa nu i se paruse nicio-
data genul de femeie care sa mearga pe calea reformei, cu atat mai
putin a genului de reforma incomoda.
 Si fratele ei io
io permite?
 Draker este de acord,
acord, la naiba! O lasa chiar chiar si pe Regina sa mear-
ga cu ea.
ea. Prostul crede ca este bine b ine pen tru ele sasi ocupe timp ul cu cu
ceva „util“ si „de valoare".
Simon ridica din umeri.
M un ca de caritate este o ocupatieocupatie strave
straveche
che pen tru doamne.
 Pentru cele necasatorite? Care nar trebui sa aiba mintile mur
darite de depravarea
dep ravarea la cacare
re ar fx fx m artore
artor e acolo?
Amintindusi
Am intindusi de singura vizita la Newgate, Newgate, cu ani in urma, Simon
se cutremura. Barbatul avea dreptate. Detinutii pe care ii vazuse se
comportasera doar putin mai bine decat animalele. Si sa sio imagi
neze pe L ouisa acolo..
acolo....
Dar nu era problem a lui lui..
 S i cand Louisa nu se duce duce valvartej la Newgat
Newgate, e, ea si Societatea
Doamnelor din Londra aduna fonduri pentru asociatie. asociatie.
 De a sta vorbea
vor bea cu Lady
Lady Trusbut.
'— ------- - (Pentru iubxrea unui duce-----------

- Oh,
Oh, de la Lady Trusbut vrea mai mu lt decat bani. bani. Isi doreste
dore ste ca
natanga aia sa se alature Societatii Doamnelor din Londra ca sa...
George se opri brusc. Simon miji ochii.
- Ca sa ce? Ce-Ce-ii rau daca Lad y Trusbut
Trusbu t se alatura grupului carita-
bil al Louisei?
Regele
Regele intoarse
in toarse privirea.
privirea.
- Nimic. In afa ra faptului ca merg prin inchisori,
inchisori, bineinteles
bineinteles..
Era evident ca nu detaliul acela il ingrijora pe rege. Nu ca ar f i t
contat.
- De ce noua ocupatie a fiicei fiicei tale m-ar interesa pe mine?
m ine?
Privirea
Privirea lunga a Maiestatii
Ma iestatii Sale
Sale se intoa rse la el.
- Iti mai pas a de Louisa? Cand Cand Simon se incorda,
incorda, George
George adauga
in graba: Ce ar fi fi daca ti-as spune ca ai pute a sa o ai?
Simon fu cutremurat
cutrem urat de un fior,
fior, pe care il inabusi
inab usi cu cruzime.
cruzime. Era
o capcana.
- Sunt
Sun t sigur ca Louisa ar avea o opin opinie
ie foarte d ar a despre asta.
-Poate, daca ar sti. Dar vreau ca aranjamentul asta sa ramana
intre noi.
noi.
Simon trase
tras e adanc
ada nc aer in piept.
piept.
- Daca crezi
crezi ca o sa mai joc...
joc...
- Nu sugerez nimicnimic necinstit; de as ta data, m a refer serios la casa-
torie.
torie. Are
Are nevoie
nevoie de un s ot care sa o apere. Si tu esti so lutia logica.
- Eu! Propunerea il ului pe Simon. Doar nu vorbesti vorbe sti serios. Ce s-a
intamplat cu afirmatia aia cum ca ar trebui sa se marite din dragos-
te? Ca eu sunt incapabil de asta ?
Ceea ce era si adeva
a devarat,
rat, din nefericire.
nefericire.
-A m crezut ca o sa ga seasca
sea sca pe cineva.
cineva. Dar n-a gasit, si ma tern
tern ca
nu va gasi nicio
n iciodata.
data.
- Numai daca nu ma insor eu cu ea?
-Exact. Insoara-te cu ea, culca-te cu ea si fa-i un copil. Fa tot
ce este necesar
necesa r ca sa o tii acasa
acas a in siguranta.
Simon izbucni
izbucni in ras.
ras. Nu
N u era conversatia pe carecare se astepta
aste ptase
se sa o
aiba cu Maiestatea
Ma iestatea Sa.
-Cu siguranta, vezi ironia situatiei. Eu si Louisa... casatoriti...
- T i s-a parut
paru t destul de atragatoare candva. Chipul Chipul lui se intune-
intune-
ca. Sau cererea ei ca sa fii gonit ti-a schimbat sentimentele tandre
in dusmanie?
Incantarea lui disparu.
- Nu am pentru
pe ntru ea nici un fel de sentim ent, nici nici intr-un
intr-un sens, nici
nici
in altul.

17
-—------- Sabrina
Sabrina Jeffries
Je ffries----------- -

Minrinosule! Incercase sa o urasca. Furia lui, amestecata cu o


doza buna de dorinta frustrate, il consumase in primele zile petre-
cute la Calcutta. Isi petrecuse n optile in fantezii inflacarate, si-o si-o in-
in-
chipuise la milam ila lui,
lui, ajunsa
aju nsa sa-i implore iertarea si sa-i ofere to t felul
felul
de favoruri erotice. Dar munca grea si provocarea de a fi guverna-
tor
to r general
genera l ii
ii arsesera, in cele
cele din
din urma,
urm a, furia. Crezuse ca-si
ca-si potolise
dorinta
dor inta - pan a in in ziua aceea.
aceea. Nu ca ar fi contat. De as ta data, data , nu
avea sa-i mai permita Louisei, cu gura ei seducatoare si cutezanta
revigoranta, sa-i distraga aten tia de la ambitia lui. lui. Isi invatase
invata se lectia
lectia..
In plus, era limpede ca George ascundea adevaratele motive pentru
care
care voia ca Simon sa se insoareinsoa re cu ea si facea ca implicarea cu cu ea sa
fie
fie cu adev arat primejdioasa.
prime jdioasa.
- Nu o urasc pe Louisa, spuse Simon, dar, in aceste conditii, ca-
satoria cu ea ar fi un pas imprudent. Chiar daca as vrea eu, ea s-ar
opune. Este clar ca a pierdut orice interes pe care 1-a avut vreodata
pentru mine.
mine.
Exasperant,
Exaspe rant, dar adevarat, judecan
judecand d dupa reactia ei cand il vazuse
prima data.
-Este inca necasatorita. Si se imbujoreaza de fiecare data cand
este mentiona
m entionatt numele tau.
El isi ignora
igno ra tresarirea
tresar irea bru sca a inimii.
inimii.
- Chiar asa?
- De ce crezi
crezi ca tratez cu tine propunerea
propu nerea ast
a sta?
a? Pentru ca eu credcred
ca nutreste sentimente secrete pentru tine tine..
-Atunci, sunt chiar foarte secrete. Afurisita se purtase de parca
el era un gentleman oarecare pe care 1-ar fi intalnit la o petrecere,
nu primul barbat care o sarutase vreodata. Mai mult ca sigur n-am
vazut
vazu t nici urma de ele ele mai devreme.
devreme.
- O sa vezi. Pune-ti
Pune-ti la lucru farmecul. D umnezeu stie ca esti mai
eligibil
eligibil ca niciodata,
nicio data, dupa
dup a actiunile eroice din
din bata lia de la Kirkee
Kirkee..
El trase
tra se adanc aer in piept.
- Da, nu-i asa ca a fost eroic
eroic din
din pa rtea mea
m ea sa inchid
inchid usa
us a grajdu-
grajdu-
lui dupa
dup a ce au fugit
fu git caii?
caii?
Regele
Regele il privi curios.
-Ai actionat cu inteligenta. Nimeni nu te acuza pentru ce s-a
intamplat la Poona.
Nimeni in afara de el insusi. Pentru ca nimeni in afara de el in-
susi nu recunostea gravitatea judecatii gresite. Ar fi putut sa pre-
vina distrugerile de la Poona daca ar fi... Dar nu ii facea bine sa se
tot gandeasca. Invatase din experienta aceea, si acum chiar voia

18
- Tentru iuhirea unui duce

sa foloseasca asa cum trebuia ceea ce invatase. Si sa se revanseze


pentru
pent ru greseala
gresea la lui.
lui. Era d oar corect
corect asa.
- Problema este, incepu regele, ca Louisa inca tine la tine, sun t
sigur de asta. Si, daca ai reusit sa o faci sa se indragosteasca prima
data, poti
p oti s-o faci
faci sa se indra gosteasca si a doua.
Atractia ispitito are a acelei
acelei perspective il alarma.
alarm a. Nu avea nevoie
nevoie
de cei ca Louisa
Lou isa North
N orth in viata
via ta lui acum.
acum.
-A h, dar nu vreau
vreau s-o mai fac.fac.
-Chiar daca ma asigur ca o sa hi urmatorul prim-ministru?
Liverpool trebuie sa demisioneze dupa mizeria de la St. Peter’s
Field. Chiar si ceilalti ministri recunosc ca populatia s-ar linisti sa-i
vada demisia
dem isia..
Si ceilalti ministri erau chiar mai rai ca Liverpool, dar puteau fi
demisi daca Liverpool pleca. Judecand dupa parlamentarii cu care
vorbise Simon, sentimentul general era ca intregul guvern trebuia
dizolvat.
Probabil schimbarea era in aer. Probabil venise in sfarsit timpul
sa se renunte la tot ce era vechi inainte ca stejarul englezesc sa se
prabuseasca.
Dar asta
as ta nu insem na ca Simon putea sa aiba incre incredere
dere sa-i
sa-i dea lui
George toporul.
- Si ce
ce o sa faci daca Louisa refuza sa se m arite cu mine mine sa u pre-pre-
tinde ca i-am fran t inima a doua oara ? intreba
intre ba Simon. Nu. Nu o sa-mi
m ai rise iar cariera.
cariera.
Se apropie de usa.
- Cel
Cel putin, fa-ti timp ca sa te gande sti la asta, spuse regelregele.
e. Daca
faci ast a pen tru mine, it i jur ca nu o sa regreti. Si daca nu faci..
faci....
George isi lasa
las a cuvint
cuvintele
ele nespuse sa pluteasca
p luteasca in aer.
aer.
La naiba, regele
regele inca
inca avea puterea s a ii faca multe probleme.
probleme. Dar
de ce sa recurga la la am enintari cu privire
privire la casato ria Louisei?
Louisei? Nu avea
nici un sens.
Poate
Poate Simon tre buia sa descopere
descopere mai multe despre acea situatie
inainte de a lua o decizie.
- O sa m a gandesc la la asta.
Cel
Cel putin, pa na cand descoperea
descope rea motivele regelui.
regelui.
Din moment ce era clar ca nu avea sa scoata adevarul de la
George, ram anea o singura sur sa: Louisa. Poate Poate ca ea stia ce anume
provoca ingrijorarea
in grijorarea regelui
regelui..
Daca avea sa ii si spuna, era alta poveste. Va trebui sa fie fie ate nt cu
intrebarile, dar avea sa-si obtina
obtin a raspunsurile. Pentru ca nu indraznea
indra znea

19
---------- - Sabrina
Sabrin a Jeffries -----------

sa mearg
m eargaa mai departe
depa rte cu propriile planuri pa
pana
na nu stia
st ia exact ce
ce anu
anu
me punea
pu nea regele
regele la cale.
cale.

CapititoCuC2
Draga Charlotte,
N-am auzit niciodata altceva decat zvonuri despre ce s-a
intam
in tam plat
pl at intre
intre domnisoara North si FoxmFoxmoo oor.
r. Si care gentleman
ar indrazni sa-l intrebe
intrebe pe duce
duce despre
despre asta , dupa b atalia
ata lia de la Kir
Kir--
kee? Orice barba
bar batt ale carui cuvinte
cuvinte pot sa convin
convinga ga o mica
mica ar m ata
de indieni sepoy sa lupte si sa iasa invingatoare in fata unui dus-
man numeros nu este cinevacineva cu
cu care
care as vrea sa ma pun rau.
Tremurand de fried,
fried,
Varul tau
Michael

Deci
Deci ducele
ducele mare si tare inca provoca
pr ovoca probleme.
probleme. Louisa
Lou isa nu era sur
sur
prinsa.
prinsa . Totusi, maim uta fusese
fuses e ceva surprinzator. Si cine
cine Dumnezeu
Dumnezeu
venea cu o maimuta la un eveniment social? Doar cineva arogant si
convins ca avea sa fie binevenit, cineva caruia ii placea sa livreze
complimente care puteaupute au sa faca
fa ca orice
orice femeie
femeie sa rosea sca...
 Cat de rau este?
est e? intreba o voce
voce tanguitoare.
Louisa
Lou isa tresari. Trebuia
Trebuia sa examineze capul lui Lady Trusbut, care
era asezat
asez at in poala
p oala ei.
ei.
 Inc
Incaa nu miam dat seama.
Ea si baroana se aflau in salonul de la Castlemaine. In mod sur-
prinzator, dupa ce isi revenise din lesin, femeia se lasase cu tonul pe
mainile Louisei, inca stand intinsa pe canapeaua din damasc atunci
cand intrasera pentru ca Louisa sa se uite la capul ei, in timp ce un
servitor se dusese sa o aduca pe Regina. Data bind acea ocazie ne
asteptata de asi sustine cauza in fata femeii, Louisa fusese nevoita
sa nu se mai
m ai gandeasca
gande asca la Simon. Dumnezeule
Dumnezeule mare, nu trebuia sa se
gandeasca la el nici ca la „Simon“. Era ducele de Foxmoor pentru
ea acum, nimic mai mult. Daca ar fi avut putina m inte cu sapte ani in in
urma, siar fi dat seam
se am a inca de atunci,
atunci, indiferent de prostiile pe care
care
le indrugase el despre
despre ochii
ochii si parul ei si ce sim tea pen tru ea...
ea...

20
---- ------ (.Pentru iubxrea unux dues ---------- -

Simtea, ha! Barbatul nu avea nici urma de sentimente. Acelea


erau rezervate pentru muritorii de rand, nu pentru maretul duce.
Fusese o proasta
pro asta sa creada vreodata altce altceva.
va.
Dar chiar trebuia sa-i multumeasca. Din cauza lui, invatase sin-
gura s a fie
fie mai inteleapta, m odelandu-si compo rtamentulrtamen tul dupa cel al
Reginei si al doamnelor de la curte. Ducele nu mai era singurul care
putea sa-si ascunda adevaratele sentimente in spatele unui zambet
indescifrabil. Totusi, Louisei ii luase ani de zile sa invete cum sa-si
retina emotiile nestatornice, dar reusise, slava Cerului! Si in seara
aceea triumfase, il manevrase pe ducele cel puternic cu o atitudine
rezervata demna de o lady.
Daca mainile
mainile ei ar fi reusit
reus it sa nu
n u mai tremure, interiorul
in teriorul sa nu mai
m ai
vibreze si sangele sa nu-i mai curga dezlantuit
dezlan tuit prin vene
vene..
Ea se incrunta. Nu era corect. Cum putea canalia manipulatoare
sa o mai inflacareze
inflacareze si acum doar cu privirea fugara si tu lburatoare a
ochilor acelora albastri mistuitori? Nu avea nevoie de asta. In sfar-
§it,
§it, obtinuse
obtinus e san
sa n sa de a vorbi in privat cu baroan
bar oanaa sperioasa,
sperio asa, iar
i ar acel
acel
impielitat
imp ielitat mincinos nu avea sa ii strice strice acea sansa.
sansa .
- Nu po t sa gasesc rana,
rana, spuse Louisa.
Louisa.
Si se parea ca maim uta lasase ceva ceva urme ciudate
ciudate..
- Astea su nt graunte pentru pasari, se agita baroana.baroana.
- Graunt
Grauntee pentru pa sari?
Femeia avea graunte pentru pasari in par, pentru numele lui
Dumnezeu!
- Pasarile mele fac mizerie cand mananca, spuse Lady Trusbut,
de parca astfel se explica totul. Dar macar ele nu ataca oamenii
fara
far a motiv.
motiv.
- Da, pasarile sunt animale de companie dragute.
Cand nu-si depoziteaza
depo ziteaza mancarea
man carea in parul
paru l cuiv
cuiva.a.
- Ai pasari? intreba Lady Trusbut inviorata.
inviorata.
Ea avea pisi
pisici.
ci. Lor le placea sa manance
m anance pasari.
pa sari. Nu era momentul
mom entul
potrivit sa mentioneze as a ceva. ceva.
- Fratele meu are lebede,
lebede, se eschiva ea. ea.
-Nimeni nu „are“ lebede, draga mea, spuse Lady Trusbut cu dis-
pret. Sunt ornamentale si, in plus, irascibile. Dar un canar dragut
te incanta cu cantece ore in sir fara sa se planga. Sau, de exemplu,
cinteza, cu ale ei...
in vreme ce Lady Trusbut ciripi ciripi poetic despre stolul ei prieten os,
Louisa isi croi drum printre seminte si se intreba cum sa conduca
----------- Sadrina Jeffries
Jeffries -----------

discutia spre Societatea Doamnelor din Londra. La urma urmei, nu


voia sa o sperie pe baroana.
In cele din urma, Louisa gasi sursa sangelui si o acoperi
cu batista .
 Rana
R ana nu este preapre a grava.
grava. Doar
D oar o zgarietura.
zgarietura.
D oa re ca naiba,
naiba, protesta Lady Trusbut.Trusbut.
 S u n t sigura
s igura ca doare, sp use Louisa Lou isa xnteleg
xntelegatoa
atoare.
re. De in
in data ce
vine Regina, o sa puna pun a niste alifie pe ea. Stii, ea face munca voluntara
la spitalu l Chelsea.
Chelsea.
 O sa iau, prob probabi
abil,l, vreo
vreo boala nesuferita de la maimuta aia
odioasa.
Louisa
Lou isa isi inabusi dorinta de a sublinia ca Lady Lady Trusbut putea sa
ia la fel
fel de usor
us or o boala sis i de la pasarile ei.ei.
 Ai fost ata t de curajoasa, d raga mea. Altf Altfel
el,, nas fi reusit sa
s a scap
din
din incaierare.
incaierare. Ce inteligent
inteligent din par tea ta sa ispitesti
ispi testi creatura cu cu un
punci! Nu mas fi gandit niciodata la asta. Nu sunt atat de rapida.
Asa spun canarii mei. mei.
 Canarii
Canarii tai vorbesc?
 Nu fifi prostuta, sunt canari.
canari. Dar asta nu inseamn a ca nu pot sa
inteleg ce gandesc.
gandesc. Louisa inca in ca incerca
incerca sa descifreze intelesu l cuvi cuvin
n
telor ei, cand Lady Trusbut adauga: Sunt sigura ca ar fi de acord ca
felul
felul in
in care ai prins bestia
b estia aia
a ia indaratnic a a fost
fos t magnific. Lady Trus-
but inalta
in alta capul ca ca sa se uite la Louisa. Ai invatat
inv atat sa gand
g andesti
esti asa
a sa iute
de la micul tau gru p?
in sfarsit,
sfa rsit, sa nsa
ns a pe care
care o asteptase!
Am invatat multe lucruri de la doamnele bune si delicate din
Societatea Doamnelor din Londra.
 De cat timp esti mem bra?
 De trei ani.
ani. Eu am fost
fos t cea care a form at grupul.
grupul.
Lady Trusbut tatai.
 O tanara doamna ca tine ar trebui sa se gandeasca la casatori casatorie,e,
nu la reforma.
Louisa
Lou isa se incorda la auzul criticii criticii ata t de binecunoscute.
 M a gandesc
gand esc la ambel
ambele. e. Dar,
Dar, din moment ce gasesc timp doar
pentru una,
u na, constiinta imi imi dicteaza sa o aleg pe ultima.
Constiinta ei... si groaza ei furioasa. Chiar daca era adevarat ca
putea
pute a sa faca mai mult bine din rolul rolul celibatare
celibatareii reformatoare
reforma toare decat
din cel de sotie a vreunui lord insuportabil, era foarte adevarat ca
ceea cece o tinea departe
dep arte de casatorie
casa torie era gandul la ce implica aceasta.
Nasterea
Na sterea unui copi copil.
l. Doctori.
Doctori. Sange si teroare.
teroare.
----------- Tentru iubirea unui auce----------- -

Dupa cele
cele indurate de iubita ei sora sor a adoptiva, prin tesa Charlotte,
ea nu ar fi putut
pu tut sa
s a supravietuia
sup ravietuiasca
sca la asa ceva.
ceva. Indiferent de cate ori
isi spunea
spun ea ca femeile
femeile nastea
na steauu copiii
copiii in siguranta
siguran ta in fiecafiecare
re zi,
zi, afurisita
afur isita
de nastere
nast ere la care
care fusese
fuse se m artora
arto ra in
in secret ii ii era imprimata
imprim ata in minte.
Daca si o printesa putea sa moara in asemenea agonie, inconjurata
de cei mai
ma i buni
bun i doctori, oricine putea
put ea sas a sufere
su fere la fel, inclusiv ea.
0 trecu un fio fior.
r. Nici un barbat
bar bat nu m erita
erit a asa
as a ceva, nici
nici chi
chiar.
ar...
..
Louisa se incrunta. Cu siguranta, el nu merita, merita , canalia intriganta.
intrigan ta.
Furioasa,
Furio asa, isi reinnoi eforturile pe langa Lady Trusbut. Trusbut.
 Daca ai auzi chemarea constiintei
con stiintei tale,
tale, doamnele din Londra ar
fi onorate sa te primp rimeasca
easca in randul lorlor..
 Grupul nu este afiliat la Asociatia Quakerilor, cea despre care
am tot auzit?
 Da, cea
cea condusa de doam do amna na Elisabeth Fry. ry.
Lady Trusbut clatina din cap. cap.
N u sunt
sun t de acord
acord quakerii
quakerii.. Edward
Edward spune ca ei ei dispretuiesc
dispretuiesc
orice are pene.
„Edward“ era Lord Trusbut, care, se parea, gasise modul perfect
de a descuraja implicarea
im plicarea excentricei
excentricei luilui sotii.
 Ele nu fac decat
deca t sa nun u fie
fie de acord cu rochiile
rochiile extravagante.
extravaga nte. Ma
indoiesc ca dispretuiesc penele in mod special. Si Societatea Doam-
nelor din Londra nu este compusa co mpusa doar
d oar din quakeri
quakeri.. Doamna
D oamna H arris
este membra, dar si cateva dintre absolventele ei si doamne din inal inal
ta societate. Se uita in gentuta. Am aici aici o lista
list a cu doamnele care...
care...
Doa
D oam m na Charlott
Charlottee Harris? Directoa
Directoarearea Sc
Scol
olii
ii pentru Mostenitoare?
Louisa
Lou isa zambi
zam bi usor
us or la auzul poreclei celebre
celebre pentru
pe ntru scoala in care
ea daduse mai demult o mana de ajutor.
 Ei bine,
bine, este, de fap t, Scoala pentru
pe ntru Tinerele Lady Lady..
 Doamna
D oamna Harris are pasari, nui nui asa?
Dumnezeule mare, fem eia avea o singura fixatie. fixatie.
 Cred
Cred ca sia
sia achizitionat de curand un perus.
 Perusii sunt incantatori, foarte vorbareti. Lady Trusbut sovai,
de parca ar fi stat pe ganduri, apoi zambi spre Louisa. Foarte bine.
O sa donez fonduri grupului tau. Macar M acar atatat at pot
p ot sa
s a fac dupa ce mai
salvat
salva t de acel dracusor
dracu sor venit direct din iad. iad.
Bani. Louisa ofta.
 0 sa fim
fim foarte recunosc
recunoscatoare
atoare pentru donatie, doamna, dar am
fi cu ata t mai
m ai fericite
fericite daca
d aca ni teai alatura.
alatura.
 Oh, nu stiu.
stiu . Edward nu ar fi de acord.acord.
inainte
inain te sa apuce sa raspunda,
raspu nda, o voce de de barbat
barba t vorbi
vorbi din
din usa:

23
----------- Sabrina Jeffries —-------- -
Sab rina Jeffries

- Prostii! Cu siguranta, orice domn ar fi de acord cu organizatia


caritabila a domnisoarei North.
Surprinsa, Louisa ridica iute privirea si zari dusmanul care le
urmarea.
urm area. Oh,Oh, nu, de ce era el acolo? Si de de cat timp s tatea
tat ea acolo?
Cand dadu sa s a puna lista
lis ta in gentu ta, maini
m ainile le incepura sa-i tremu-
tremu-
re, si lista zbura pe podea. Simon se apleca sa o recupereze, apoi o
studie in treacat.
-Ce lista impresionanta de doamne ai aici, domnisoara North.
Membre ale grupului tau?
Refuzand sa raspunda, Lou isa intinse mana.
-T e rog...
rog...
- Cu siguranta.
Un zam bet inflori pe buzele lui, lui, in timp ce ii intinse lista.
Probabil radea de ea si de stangacia ei. Simon n-ar fi niciodata
neindem
nein demana anatic,
tic, oh, nu. Nu ducele cel cel abil.
abil.
Cand privirea lui se concentra
concen tra pe ea cu instinctul
instinc tul infailibil
infailibil al unui
tigru care isi fixa prada, ea se chinui din rasputeri sa nu roseasca
asemenea fetiscanei care fusese odinioara, sedusa de o canalie im-
petuoasa. Pana cand descoperise ca nu era nimic „impetuos“ in a-ti
avea inima distru
d istru sa de ducel
ducelee de Foxmoor.
Foxmoor.
- Dupa
D upa cum vez vezi,
i, spuse
sp use Lou isa cu acreala,
acreala, Lady Trusb ut este bine
acum, asaa sa ca nu te vom retine de la petrecer
petrecere. e.
- Nu ma m a deranjeaza, sp use el. Am venit sa-mi cer iertare pentru
comportamentul animalului meu de companie.
Lady Trusbut
Trusb ut se ridica si isi aranja fustele.
- Ce frum os din din partea ta sa te fi gandit la mine, mine, Excel
Excelent
enta.
a.
- Macar atat pot sa fac. fac.
Ii lua man a si apasa un sarut. Gestul curtenitor aduse un zambet
pe chipul femeii. Louisa isi inabusi un geamat. Se parea ca Simon
avea acel
acel efect enervant a supra sup ra oricarei femei.
femei. Cat se rugase
ruga se ca elel sa
se intoarca in Anglia mai sifonat... cu riduri si sfrijit, cu pielea arsa
si tabacita de soarele indian nemilos. In schimb, arata exact ca un
cuceritor care
care se intorcea aca sa ca sa-sisa -si primeasca
prim easca elogii
elogiile
le.. Tinuta de
seara impecabil croita ii ii accentua trupul
trup ul musculos
mu sculos si zvelt,
zvelt, iar zile
zilele
le
petrecute in soare
so are ii colorasera pielea in auriu,
auriu, potrivindu-se
potriv indu-se perfect
cu parul
par ul blond
blo nd ca de aur.
aur.
-Permite-mi sa-ti explic actiunile lui Raji, incepu Simon. Vezi
dumneata, el iubeste pasarile de jucarie, asa ca nu a putut sa reziste
la sans
sa nsaa de a le
le mangaia
mang aia pe ale ale dumitale.
dumitale.

24
---------- - Tentru iukirea unui cfuce -----------

S... sa le mangaie? scanci Lady Trusbut. E... el na incercat sa le


cioparteasca?
 I n nici
nici un caz.
caz. El considera
considera capasarile
cap asarile , adevarate
adevarate sau de jucar
jucarie,
ie,
sunt parteneri de joaca. Simon isi arcui o spranceana. Prefera cana
rii,
rii, chiar daca nu sun t sigur sig ur de cece.
Demon viclean! Trebuia sa o fi auzit pe Lady Trusbut cand vor
bise extaziata despre pasarile ei. Lady Trusbut incuviinta din cap,
asemenea
asem enea porumbeilor.
porumbeilor.
 Canarii
Canarii sunt incantatori, foarte prieten osi si sociab sociabil
ili.
i. Din
Din pura
intamplare,
intamp lare, eu am vreo cativa. cativa.
 Serios? RajiRaji sar bucura sai vada.
 Atunci,
Atunci, poate
p oate il aduci candva cand o sa vii intro intro vizita. Daca esti
sigur ca nu o sa s a le faca nici un rau.
rau.
Simon
Simo n se inclina
inclina..
 0 sa se po arte exemplar
exemplar.. Ii arunca Louisei o privire
privire fugara,
fugara, plina
de subinteles. Dar sper ca imi permiti sa o aduc si pe domnisoara
North. Se pare ca Raji raspunde mai bine la comenzile ei decat la
ale mele.
Louisa clipi. Pentru numele lui Dumnezeu, ce mai punea la cale
acum? Inainte
Inainte ca Lady Trusbut sa s a raspun da, el adauga:
A m uitat, o sa fie aproape imposibi imposibil,l, din mom ent ce sotul tau nu
agreeaza
agree aza eforturile caritabile ale ale domnisoarei
domn isoarei North.
N ... nam
nam spu s asta,
as ta, protesta LadyLady Trusbut,
Trusbut, parand
parand confuza.
confuza.
 Cred
Cred ca, daca nu este acord cu implicarea dumitale in grupul gru pul ei,
atunci nu n u este de acord nici nici cu munca lor caritabila.
caritabila.
Felul in care insista pe cuvantul „caritabila“ o lua pe Louisa prin
surprindere. Si o tulbura tulbur a pe Lady Trusbut.
 E i bine, nu..
nu.... vreau sa spun...
spun... sotul meu este un om bun. El cred credee
in mila crestineasca, dar asoc iatia este a tat ta t de politica, vezi dumnea
ta, si el nu crede
crede ca politica tine de com petentapeten ta unei femei
femei..
Louisa o privi, socata ca femeia chiar discutase despre grup cu
sotul ei. Tot timpul crezuse ca Lady Trusbut ignorase pur si simplu
invitatiile ei la sustinere. Cu ochii mijiti, Simon o privi in treacat
pe Louisa.
 Ce vrea sa spunaspu na prin
pr in ..polit
..politic"
ic"??
Louisa il fixa cu privirea.
 Noi credem
credem ca parlamentul ar trebui sa instituie anum ite re-
forme in inchiso
inchisori,ri, domnule. Si noua nu ne este teama team a sa le spunem
parlamentarilor parerile noastre. n oastre.
Privirea
Privirea luilui insist
in sisten
en ta o cerceta
cerceta pe a ei.
ei.
Jeffries 
Safarina Jeffries

 Inteleg
Inteleg..
Ea se foi pe divan. De ce ce avea sentim
sen timentu
entull ca el intelegea
inte legea mai multm ult
decat spunea ea? Stia el despre celelalte planuri ale lor? Nu, de unde
sa stie?
Simon
Simo n li zambi lui Lady Trusbut.
 Atunci,
Atunci, iti inteleg reticenta, doamna. Unii Unii barbati
bar bati sun
s un t atenti cu
politica lor,
lor, as a ca nu ai dori sa risti
r isti m ania sotului tau p rin alaturarea
cu un asemene
asem eneaa grup. Barbatii tiranicitiranici...
...
 Sotul
Sotu l meu nu este tiranic. Lady Trusbut pufni. El este un om
bland, generos.
 Da, bineinteles.
bineinteles. El cobori
cobori vocea.
vocea. Nuti
Nuti face griji,
griji, o sas a pastram
p astram
secretul.
secretul. Nu
Nu1 vom lasala sa sa
s a stie ca te asociezi cu dom nisoara
niso ara North
N orth si
cu companioanele ei periculoase. Nam vrea sa fim motivul pentru
care sa te abuzeze...
 Iti spun, domnule, miai inteles complet gresit sotul! Lady Trus-
but se ridica si se intoarse cu fata spre dusmanul onoarei sotului ei.
O sa vii in vizita si o sa o aduci si pe domn do mnisoara
isoara North.
N orth. Veniti
Veniti sam
bata, cand parlamentul nu e ste in sesiune, si atunci o sa vedeti cat de de
intelegator poate
poa te sa fie
fie sotul meu.
Simon incuviinta din cap, cu ochii stralucitori.
 iti multumesc,
m ultumesc, o sa facem intocmai.intocmai. Privi
Privire
reaa lui
lui insisten ta tasni
spre Louisa. Presupunand ca dom nisoara North o sa ma onoreze cu cu
compania
compan ia ei. ei.
Pe jum atate ametita,
am etita, Louis
L ouisaa se ridica.
ridica. Serios, ducele
ducele tocmai
tocmai o ma
nipulase pe Lady Trusbut ca sai acorde Louisei o intrevedere cu ea
si sotul
so tul ei? Dar de ce? La ce ii folosea
folo sea?? inainte
in ainte ca Lou isa sa s a apuce sa
sa1
intrebe, Regina intra in salon.
 Oh, aid
a id erai,
erai, Lady Trusbut?
Trusb ut? Se pare ca tiai
tiai revenit.
revenit.
Cu mandr
ma ndria ia flatata
flata ta de aten tia primita din partea
pa rtea surorii celebcelebre
re a
unui duce,
duce, baroan a isi atinse coafura
c oafura cu mana.
 Domnisoara
D omnisoara North a fos t foarte atenta cu mine. mine.
Louisa
Lou isa xixi zambi
zamb i cumn
c umnatei
atei ei.
 Iam spu s lui Lady TrusbuTru sbutt ca probabil ai vreo alifie
alifie tamaduitoa
tamadu itoa
re pentru
pen tru rana ei. ei.
 Da,
Da, desigur. Regina facu un sem n spre usa. u sa. Daca vrei
vrei sa vii cu
mine...
Lady Trusbu
Tru sbutt se grabi sprespre ea, dar,
dar, cand Lou isa dadu s a o urmeze,
Regina scutura
scu tura din cap.
cap.
 Nu este nevoie
nevoie sa ni te alaturi, draga mea. Facu un semn din
cap spre fratele ei. Insotesteo p e Louisa inapoi la petrecere, petrecere, vrei? Ai
---------- —‘Pentru iuhirea unui cfuce ----------- -

putea
pute a la fel
fel de
de bine sa te fa d util,
util, acum ca animalul tau de companie
este inchis.
- A s fi onor
onorat.
at.
Cu ochi stralucitori, Simon isi intinse bratul spre Louisa. Ea so-
vai, dar
d ar ultimul
ultimu l lucru pe care si si-1 dorea era
e ra ca el sa stie
st ie cat de mult
m ult o
nelinistea prezenta lui. in plus, avea nevoie sa descopere ce incerca
sa faca vicleanul.
vicleanul. Acela avea sa fie un excelentexcelent te st al stapan
sta panirii
irii ei de
sine.
sine. Daca
Daca putea sa stea netulburata langa Simon, putea, putea, in sfarsit,
sa se elibereze de el. Simplul fapt ca il lasase sa o conduca din salon
trezise lucruri stranii in interiorul ei. ei. Doamne,
Doam ne, dar el era ata t de bine
facut... putea sa-i simt a muschii incordati sub haina de lana. Fusese
dintotdeau
dinto tdeauna na un barbat
barb at viril
viril,, dar
d ar acum...
acum...
in m od clar,
clar, nu-si petrecuse ultimii cativa ani in spatele unui bi- bi-
rou. Umerii lui erau mai lati si trupul mult mai frumos dezvoltat.
Unde odinioara fu sese Adonis,A donis, acum era Z eus, si era la fel fel de increza
increza--
tor in puterea
pu terea lui precum cel mai cutezator
cutezat or dintre zei.
Se dadu intr-o
intr-o parte ca sa o lase lase sa treaca prin usa deschisa care care
ducea spre coridor, apoi isi puse in treacat mana pe spatele ei, in
timp
tim p ce o urma. Fiorul unei placed pla ced uitate o cutremura. Vai Vai,, Doamne!
Cand avea sa invete corpul ei lecti lectiile
ile pe care le invat
invatase
ase inima
in ima ei? Ca
el nu era de incredere? Cand avea sa fie fie cu un pas in groapa? Pentru
ca era evident ca trupu l ei tresarea de bucurie ca il avea aproape.
Al naibii trup fara minte! Ea trebuia sa-1 invete sa se poarte
frumos.
Cand el el ii
ii oferi din
din nou bratul, ea abia daca il atinse.atinse. Cu siguranta,
sigura nta,
putea
pu tea sa-si controleze pulsul daca pur si sim plu nu il atingea.
Din nefericire, el xi observa reactia. O apuca de mana si i-o apasa
mai h otarat pe bratul lui. lui.
- Te asigur,
asigur, n-am adus nici nici o boala
boa la din India.
India.
- Nu cred ca ai adusadu s vreuna, spuse ea, imbujorata.
imbujora ta. Era timpul sa-i
arate ca nu mai era fata naiva pe care o dezamagise cu multi ani in
urma. Dar ma intreb in ce noua intriga intr iga esti
es ti implicat, Excelenta.
Excelenta.
- Intriga?
Intr iga? spuse
spu se el ca un ecou
ecou,, in vreme
vreme ce se indreptau
indrep tau spre trep-
tele care duceau spre gradini.
-Aiureala cu Lady Trusbut ca sa o convingi sa ma primeasca in
casa ei. Ce faci? Si de ce o faci?
Ii arunca o privire furisa, intrebatoare, dar ochii lui ramasera fi-
xati drept inainte.
- M-ai ajutat
aju tat cu Raji,
Raji, asa
a sa ca am decis s a te ajut aju t cu baroana.
- Nici
Nici macar nu stii ce incerc
incerc sa fac, spuse
spu se ea.

27
---------- - Sabrina
Sabrina Jeffries
Je ffries -----------

- Poate
Poate ar trebui
trebui sa ma luminezi
luminezi..
Cuvintele
Cuvintele o pusera
puse ra numaideca
num aidecatt in garda. garda.
- De ce as vrea sa fac asta?
Privirea lui se intoarse spre ea.
-A m fos t prieteni
prieteni pe vre vremur
muri. i.
- N-am fostfo st niciodata
n iciodata priete
prieteni.ni.
Ochii lui li cautara pe ai ei, visatori, inflacarati... ametitori.
- Nu, banuiesc ca nu. nu. Oprindu-si
O prindu-si privirea asu pra buzelor bu zelor ei,ei, el co-
co-
bori vocea.
vocea. Prietenii nu se saruta sar uta,, nu-i asa?
Pulsul ei batea absolut nebuneste.
- Prietenii nu se mint si nu n u se tradeaza
tradeaz a unul pe altul.
altul. Am fost
pioni in jocul Maiestatii Sale. Sau, mai bine zis, e u  am fos t un pion. pion.
Tu ai fost un maestr
ma estru u de sah, ca el. el.
- Si ti-ai
ti-ai luat pur si simplu revansa pentru asta , spuse spus e el incorda
incordat. t.
Dec
Deci nu putem s a lasam to t ind dentu l asta in urma acum, acum, nu?
Numai Simon putea sa considere un eveniment care schimbase
complet via ta ei un simplu ..incid ..incident
ent". ".
- In cazul in care n-ai observat, eu 1-am lasat. Ii elibera bratul in
timp ce se ap ropiara
ropia ra de treptele gradinii.
gradinii. Acum,
Acum, daca m a scuzi...
scuzi...
Dar privirea lui lui se muta
mu ta intr-un punct aflat in spatele ei. ei.
-Vino
-V ino , spuse
spu se el pe neasteptat
neast eptatee si ii intinse
intinse iar bratul.
bratul. Sa facem o
plimbare prin pr in gradini.
gradini.
- Nu-mi inchipui
inch ipui de ce eu...
eu...
- Uita-te acolo
acolo jos, spuse el in soapt s oapta. a. Fiecar
Fiecaree invitat ne urmares-
te, asteap
aste ap ta sa fie m artor al explozi
exploziei, ei, mai ales dupa ce s-a intamplat
mai devreme cu Raji.
Ea ii
ii urmari
urm ari privirea,
privirea, si inim a ii ii tresari. Avea
Avea dreptate. Multimea
de jos devenise miste rios de linistita , aplecandu-se mai aproape ca sa
nu piarda „explozia“, asa as a cum o numise
nu mise el.
in timp
tim p ce nimeni altcineva, in afara af ara de familii
familiile
le lor,
lor, nu stia
st ia de an-
an-
tipatia totala dintre domnisoara Louisa North si ducele de Foxmoor,
ei stia u ca el fusese
fus ese odinioara cat pe ce sa o ceara de sotie, inainte sa
accepte brusc si misterios postul de guvernator general si plecarea
in India.
India. Barfele
B arfele circulasera
circulasera nebune
neb uneste ste dupa aceea, cateva
cat eva fragmente
ajungand si la urechile Louisei. Teoriile variasera deconcertant: ea
il parasise
para sise s i ii fransese inima; el o parasise si ii ii fransese
franse se inima; Ma-
iestatea
iesta tea Sa dezaprobase inexplicabi
inexplicabill legatura dintre ei si le le fransese
inimile
inimile amandurora.
amanduro ra.

28
------------Pentru iubirea unui cfuce----------- -

- A i doua optiuni, sp use Simon. Poti sa faci o pli plimbare


mbare prin gra-
gra-
dini cu mine ca sa arati ca suntem in relatii bune, ceea ce ar pune
capat speculatiilor. Sau poti sa ma Iasi balta, asigurandu-te ca o sa
fim barfiti
barfit i tot
to t anul
anu l urmator, cel cel putin. Ce alegi?
alegi?
Ea sovai, dar chiar nu avea de ales.
-Vai, Excelenta, spuse ea cu voce mieroasa, in timp ce il lua de
brat. As fi onorata
ono rata sa te insotesc.
Un zambet
zam bet u sor aparu
a paru pe buzele
buzele lui
lui..
- Ma gandeam eu.
in timp
t imp ce coborau treptele, oamenii
oamen ii ii ii priveau si vorbeau inin soap-
ta. La naiba cu toate! Ea avusese succes cu eforturile ei de reforma
gratie reputatiei fara cusur si evitarii scandalurilor. Avusese nevoie
de ani de zile la curte ca sa reuseasca sa faca fata zvonurilor... nu
doar despre ea si Simon, dar despre posibilul caracter nelegitim al
originii sale si scandalurile pe care mam a si fratele ei le provocasera provoc asera
in tinere tea ei.ei.
Isi faurise pen tru ea o viata utila, utila, se pu rtase cu decenta si invata-
se sa-si controleze impulsurile cele mai rele pentru ca nimeni sa nu
poata sa o compare cu mama ei desfranata. Dar totul atarna de un
fir de ata.
Ce groaznic ar fi fost ca barfele sa fie reluate, chiar cand Doam-
nele din Londra erau pe cale de a-i scutura pe lorzii infumurati, cu
ideile lor invechite...
invechite...
- Esti bine? intreba el.
- Minunat,
Minunat, spusespu se ea scurt.
scurt.
-A rati
ra ti de parca ai fi fi inghitit o broasca
broasc a raioasa.
Ea il privi lung.
-O b ... broas
broascaca rai
raioas
oasa?a?
- Stii, in India, se m anancaana nca broaste
broa ste raioase,
raio ase, spu se el,
el, cu chipul
chipul
lipsit
lip sit de expresie.
expresie.
- Glumesti
Glumesti..
Colturile buzelor
buzelo r lui se arcuira.
- Delo
Deloc. c. Aco
Acololo se servesc
serv esc cu mu star
sta r si marmelada.
marm elada. Si un pic de vin
de Madeira, ca sa distruga otrava.
- Otrava?
Otrava?
O conduse spre o carare carare margin
ma rginita
ita de narcise si margarete.
- Broastele
Broastele raioase su nt otravitoare
otravitoare daca n u pui vin de Madeira.Madeira.
Toata lumea stie asta.
----------- Sabrina
Sabr ina Jeffries ----------- -

-Acum sunt convinsa ca razi de mine, spuse ea cu un raset


nesigur.
Dar po vestea
ve stea lui o relaxase. in sfarsit,
sfarsi t, oamenii reveneau la la discu-
discu-
tiile
tiile lor,
lor, priva
p rivati
ti de spectacolul
spectacolul scandalos
scan dalos la care care se asteptase
astep tasera.
ra.
-Asa este mai bine, spuse el cu voce scazuta. Nu pot sa-i las sa
creada ca te torturez.
- Nu, asta n-ar fi de nici un folos imaginii tale publice, nu-i asa?
spuse ea incet.
- Sau imaginii tale. Cand ea, surp s urprins
rinsa,
a, il privi
privi in treacat, el ada-
ada-
uga: imi inchipui ca si o reformatoare trebuie sa-si faca griji pentru
imaginea
imagine a ei publica.
Ea ofta. Uitase ca el putea sa citeasca gandurile. Avusese intot-
deauna o abilitate ciudata de a sti exact ce anume anum e gandea
gande a ea.
ea.
Nu, era o prostie. El pur si simplu lasa la sa impresia
imp resia ca asta... era punc-
punc-
tul lui forte. Era felul
felul in care manipu la oamenii cu atat at ataa succes.
succes.
Si totusi, ea nu reusea
reusea sa scape de senzatia ca o luau de la capat
tocmai de unde se oprisera. Mergea langa de ea, ea, de parca iesise direct
din amintirile ei in gradinile de la Castlemaine. Chiar si parfumul
lui era ca pe vremuri - o combinatie am etitoare de coniac, coniac, lemn de
santal si sapun. Iar ea uitase cat de fermecator putea sa fie. Daca
inchidea ochii, putea sa se lase repede purtata inapoi in acele nopti
imb atatoare,
atatoare , pe vremea cand isi facea debutul
debutul si el dan sase
sas e cu ea mai
des decat se cuvenea,
cuvenea, tachinand-o si ispitind-o?
Sigur ca nu. Noptile acelea fuseser a o iluzie iluzie.. La fel era si aceasta.
„Ai grija, Louisa. Nu poate sa iasa nimic bun daca esti prietena cu
ducele
ducele de Foxmoor."
Foxmoor." Daca nu avea grija, pu tea sa se trezeasca trezea sca prinsa
prin sa
in cea mai recenta dintre intrigile lui. Numai ca, de asta data, avea
mai multe de pierdut decat inima ei. Si refuza sa-i permita ducelui
sa-i m ai rapeasca
rapea sca vreodata
vreoda ta ceva.
ceva.

CapitofuC3
Dragu
Dr agull meu var,
var,
Stiii foa rte bine ca nu ai tre mura
mu ra de frie
fried
d in
in fa ta nimanui. In
In
plus, Foxmoor nu a parut atat de fioros la petrecerea lui Lady
Draker; avea o maimuta care a scos la iveala tot ce este mai
Tentru hSirea unui duce

bun in
in el
el. Totusi,
Totusi, daca sta u sa m aga nd esc mai bine
bine,, m aimuta a
disp aru t mai tarziu - poate ca,
ca, la urma urmei,
urmei, Foxmoor
Foxmoor a avu t
ultimul cuvant.
Verisoara ta barfitoare,
Charlotte

Simon stiu exact cand Louisa isi ridica din din nou zidurile
zidurile de aparare
in fata lui.
lui. Crezuse
Crezuse ca se mai inmuiase, dar, judecand dupa zambetul zam betul
ei fals si dupa felul in care dadea din cap aprobator spre oricine tre-
cea pe langa
lang a ei, mom entul trecuse.
La naiba, se transformase intr-o femeie chiar tepoasa. Din cauza
lui? Sau din cauza noilor ei activitati? Nu putu s a nu observe, in timp
ce se apropiara
apro piara de doi parlam entari proem inenti, ca barbatii ii arun-
cara priviri intunecate. Privir Privirii ce se transfor
tran sform m ara in unele
unele de ingri-
ingri-
 jorar
 jor aree can
candd il zari
za rira
ra s i pe
p e el. ii
i i sp
spus
usee se ca org
o rgan
aniz
izat
atia
ia ei nu se tem
te m ea
sa-si exprime
expr ime parerile despre re forma inchisorilorinchisorilor.. Cat de de puternic se
exprimau? Cu siguranta, nu suficient de puternic incat sa enerveze
vechea garda. insa ins a a sa se putea
pu tea explica
explica ingrijorarea
ingrijorarea exagerata a rege- rege-
lui pentru
pen tru „siguranta
„sigur anta““ ei.
ei. Era implicate in in politica. Tot ce ce trebuia sa
descopere Simon era cum.
El ii zambi.
- N u ti-am multumit
multu mit inca pentru pen tru ajutorul
a jutorul pe care mi 1- 1-ai dat
cu Raji.
- Oricum, de ce Dumnezeu
Dumnez eu 1- 1-ai adus?
adu s?
- Este
Es te o petrecere in a er liber,
liber, si lui Raji ii ii mai place cate o petre-
cere din cand in cand.
-Ah, dar, de obicei, tie nu-ti plac esecurile. Ducele pe care il cunos-
team nu ar fi riscat niciodata sa-si enerveze potentialii sustinatori
pentru
pen tru a-ia-i face
face pe plac animalului sau de companie. companie.
- Oamenii
O amenii se schimba, rab ufni el. el.
El ar fi trebuit sa conduca interogatoriul acela, nu ea, pentru
numele lui Dumnezeu.
- Nu-
Nu-ii asa ? Cand el se zbarlizbarli,, ea adauga: Marturisesc ca am fost
chiar surprinsa
surpr insa ca ai un animal de companie, m ai ales unui exotic. exotic.
- De ce?
- Pentru
Pentru ca animalele de companie au nevoie nevoie de ingrijire,
ingrijire, si
s i un
barbat
barb at in pozitia ta are putin timp pe ntru asemenea lucru lucru..

31
Sabrina Jeffries ----------- -
---------- - Sabrina

- Din
Din nefericire, spuse
spu se el sec, nimeni
nim eni nu 1- 1-a inform
inf orm at pe Raji de
program ul meu incarcat inainte ca el sa ma m a adopte pe p e mine.
mine.
Ea dipi.
- Sa te adopte?
adopte?
- A fo st al sotiei aghiotantu lui meu, meu, care
care a murit...
mu rit... tragic.
tragic. Colin
Colin
a fost prea innebunit de durere ca sa mai aiba grija de el, asa ca 1-a
adus pe micut la inmormantare, vrand sa-1 dea pe Raji familiei ei.
Dar,
Dar, de indata
ind ata ce canalia
canalia m-a zarit, s-a agatat
aga tat de mine si n-a mai vrut
sa-mi dea drumul. Iar vinovatia il constransese pe Simon sa-1 pas-
treze. Destul de ciudat, chiar daca Raji era ca o amintire dureroasa
a judecatii gresite a lui Simon in India, creatura fusese salvarea lui
in acea perioad
peri oadaa difkila. Este cu mine de atunciatunci..
- Nici
Nici asta nu este genul tau. tau.
El schita spre ea e a un zambet
zam bet jalnic.
jalnic.
-Adevarat. Cu toate astea, uite-ma cu maimuta dupa mine. Ce
poate face un barbat?
Trasaturile ei se destinsera. Apoi, isi intoarse b rusc privirea si isi
drese glasul.
- Deci
Deci care
care sun t planurile tale?
Nu putea
pu tea sa-i spuna
spu na ca planurile lui se bazau
ba zau pe ce afla de la ea.
- N u sun t sigur.
sigur. Am venit in Anglia abia acum trei zile. zile. De ce ce
intrebi?
- Ai fo
fostst deja la parlament?
parlament?
-Da.
-Atun
-A tunci,ci, mi-am primit raspunsul.
El nu se prefacu
p refacu a-i interpre
inte rpreta
ta gresit
gres it cuvinte
cuvintelele..
-Pro
-P rovv in dintr-o familie de oameni
oame ni de stat, din partea
parte a mamei melemele..
- Si, din parte a tatalui, glum i ea, dintr-o familie de duci increzuti
si pierde-vara.
pierde-vara.
El chicoti.
- Observ ca ai devenit
devenit mult prea prieteno asa cu sora mea.
- Oh,
Oh, da, chiar daca daca ea vorbeste mai mult mu lt despre relatiil
relatiilee ilustre
ale mamei voastre decat despre ale tatalui vostru. Este pacat ca bar-
batii nu pot mosteni titluri din din partea
pa rtea mamei,
mamei, pentru
pen tru ca tu ai fi fi fost
un mo sten itor perfect al bunicului tau Monteith, faim osul osu l prim-
prim-mi-mi-
nistru. Si se pare ca el credea la fel. Din ce spune Regina, batranul
conte te-a pregatit
preg atit cu multa
mu lta atentie pentru
p entru a-i urm
ur m a pasii.
Amuzamen
Am uzamentul tul lui disparu. Avea sora lui habar ce implicase „p „pre-
re-
gatirea"? Dumnezeule, spera ca nu. Prefera ca ea sa nu stie nimic
----------- ‘Pentru iudirea unui duce ----------- -

despre acea perioad


per ioadaa umilitoare din viata lui. lui. Din feric
fericire,
ire, ea avusese
avuse se
mai putin
pu tin de-a face
face cu autorita rul bunic decat Simon.
-Da, presupun ca ai putea zice asta, spuse Simon taios. Cand
nu eram la Eton, petreceam mult timp cu el, pregatindu-mi o cari-
era politica.
- De asta toata lumea asteap ta sa fii fii prim-mi
prim-minisnistru.
tru.
El se uita la ea cu atentie.
- Si tu?
tu ? Ce asteptari
astep tari ai de la mine?
El avusese
avuse se de gand sa into arca discu tia spre grupul ei, ei, dar spatele
ei deveni rigid ca un stalpst alp de palanchin.
palanchin.
- Nimic.
Nimic. Cu exceptia faptulufaptuluii ca noi doi sa ne pu rtam civiliz
civilizat.at.
- Ne purtam
pu rtam civilizat
civilizat acum.
acum. El isi alese vorbele cu atentie. Daca
vrei, as putea sa te ajut cu grupul tau caritabil. Din moment ce se
amestec
am estecaa in politica...
politica...
-Noi nu ne amestecam, spuse ea cu hotarare. Suntem serioase
in privinta obiectivelor noastre. Intr-un fel sau altul, avem de gand
sa convingem parlamentul sa reformeze inchisorile.
intr-un fel sau a ltul? Cat de politic era grupul ei?
- Este o cauza buna.
buna.
-Daca ai sti ororile pe care acele sarmane femei le indura. De-
getele ei se infipsera in bratul lui, iar vocea ii rasuna chinuit. Este
timpul sas a se faca ceva in legatura cu asta.ast a. Si doar faptul ca niste par-
lamentari
lame ntari idioti au alergat la rege ca sa se planga de mine si sa spuna spu na
ca le influentez sotiile nu reprezinta un motiv pentru care sa oprim
promovarea cauzeicauzei noastre.
Ah, deci de aceea era regele atat de agitat. Totusi, sa incerce sa o
marite
ma rite era destul de exagerat.
-Poate domnii simt ca o tanara femeie nemaritata n-ar trebui
sa fie
fie implicata in refor ma inchisori
inchisorilor.
lor.
-Doar pentru ca celibatul meu ii impiedica sa ma calomnieze
public.
El o privi surprins.
- Ce vrei
vrei sa
s a spu i?
- Nu se po pott plange ca mi-ammi-am neglij
n eglijat
at sotu l sau copi
copiiiii,, a sa cum
fac cu doamna Fry. Libertatea de a ma dedica total cauzei mele le
ingreuneaza criticile. Mai ales de cand stiu in adancul inimii lor ca
dreptatea este de partea
pa rtea mea.
- Intele
Inteleg.g.
Deci regele voia ca ea sa se marite ca sa anihileze atacurile ei de
Ioana d’Arc. Ceea ce insemna ca fiecare barbat care era de acord

33
Jeffries -----------
----------- Sabrina Jeffries

cu targul MaiestStii Sale ar fi dobandit probabil un avantaj politic


semnificati
semnificativ.v. Dumnezeule mare, la ce se gandea gan dea el? Ar fi trebuit
trebu it sS fie
nebun sa ia in consideratie
consideratie cSsStoria cu Louisa. Louisa. Era maim ai bine
bine sa per-
mits ca activitStile ei sa ingreuneze relatia dintre rege si parlament.
George o merita pen tru dezas de zastru
trull creat de
de pScatele si de rSzbunSri
rSzbunSrile le
lui personale.
perso nale. A tata timp cat regele nu se opunea o punea activ reveniri
reveniriii lui
lui in
politica, Simon putea incS sSsi atingS obiectivele. Probabil avea sS
dureze mai mult, dar...
AdevSrat. Probabil mult mai mult. DupS sapte ani, jumState din
Camera Comunelor era nouS si cealaltS jumState isi amintea de Si-
mon n umai
um ai ca de bSrbatul care fScuse excursia in India in drumul lui
spre va rful ierarhiei
ierarhiei.. FSrS
FSrS sprijinul
sprijinu l regelui
regelui,, el sar fi lup tat cu morile
de vant ca sS devinS primministru, darSmite sS mai instituie orice
modificSri in politics. Astfel cS trebuia sS acorde mare atentie tar
gului regelui. Oricum avea nevoie de o sotie, nui asa? El privi in
treacSt cum Louisa m ergea in dreptul d reptul lui cu un calm neobisnuit.
neob isnuit. Fap
Fap
tul cS fusese doamna de companie a rSposatei printese Charlotte ii
dSduse rafinam ent, o invStase sS fie mai putin impulsivS. Rezolvase Rezolvase
problema
proble ma cu Raji
Raji cu deplinS
deplinS incredere
incredere in sine.
sine. Si interesul ei pentru
reform
refor m s era admira
admirabilbil,, atat
a tataa timp cat stStea
stStea la dista ntS de politics
politics..
Sau ii permitea sotului ei sSi conducS activitStile. Da, dacS
Simon se insura cu ea, ea, el putea
pu tea sS indrepte preocupSrile ei spre unele unele
mai potrivite p entru sotia primministrului.
primministrului. Putea chiar sS deturne deturne
ze entuzia smul
smu l ei nemSrginit
nem Srginit spre propriile obiective.
obiective.
„Pur si simplu, o vrei
vrei in patul
pat ul tSu.“
tSu.“ Era vocea perfidS a bunicului
bunicului
lui vrednic de dispret. El incremeni. In regulS, deci poate o voia pe
Louisa in patul
pa tul lui.
lui. Pofta de a o posedpo sedaa ii
ii rodea vintrea si ii inflScSr
inflScSraa
sangele prin
p rin vene.
vene. Ce om intre g la minte nu ar fi vrut vru t sS posede
pose de fru
musetea cu ochi de tSciune, sS sSrute gatul alb cu miros de liliac si
sSi
sSi simtS pulsul rapid sub lim bs? Dorinta aceea nu schimba nimic nimic..
DacS erau cSsStoriti, el putea sSsi controleze
controleze maim ai bine dorintele.
dorintele. SS
le tinS ca sS nu se amestece in politica lui, asa cum se intamplase
ultima
ultim a datS. Esti prea multmu lt un sclav al pasiunilor
pasiun ilor tale. El isi inSbusi o
injurSturS. Bunicul
Bunicul se inselase; el avea sS o demonstreze.
demonstreze .
Dar, inainte de a relua discutia cu Louisa, trebuia sS vadS cat de
serioasS era cand spu nea cS nu avea sS se cSsStoreascS niciodat niciodatS.
S.
O indreptS spre o cSrare pustie, in timp ce deschise un subiect
care
care sSi distrag S atentia.
BSnuiesc cS Lord Trusbut este unul dintre domnii care se
impotrivesc.
----------- - “Pentru
Pentru iubir
iubirea
ea unu
unui duce
duce ----------- -

In momentul de fata, nu. Credem ca ar putea sa ne spriji


ne obiectivele. Daca o sa reusim sa1 facem sa vada ca nu incercam
sa „rasturn
„rast urnam am““ guvernul sau alte prostii
pro stii de genul
genul......
 .. . Atunci,
Atunci, ar putea
pu tea sai perm ita sotiei lui
lui sa vi se alature.
alature. Si sa se
foloseasca de influenta
influenta lui
lui pentru cauza voastra.
 Da,
Da, asta este
este speranta noastra.
 Este
E ste de inteles, spuse Simon, in in timp ce o ducea
ducea mai depar
de parte
te de
multime, ruganduse
ru ganduse ca ea sa nu observe.
Dar Louisa era prea preocupata sasi faca griji pentru interesul
surprinzator al ducelui fata de grupul ei ca sa mai observe pe unde
cutreierau. Poate ca oamenii chiar se schimbau.
Si poate ca ea era o proasta sa se gandeasca numai la asa ceva.
Simon nu n u facea nimic
nimic fara vreun scop; purpu r si simplu, ea nu a flase inca
despre ce scop era vorba.
 Vorbeai
Vorbeai serios cand ai spus ca m a iei sai facem o vizita?
Bineinteles.
Ea il cerceta
cerceta indeaproape.
indeaproap e.
 Dar de ce? Si numi veni cu prosti pr ostiaa aia cu raspl
ra splata
ata ca team aju
tat cu Raji.
El ridica din umeri.
 Sprijinul
Sprijinul luilui Lord Trusbut e ste la fel dede importan
im portan t pentru obiec-
obiec-
tivele mele pe cat este pentru ale tale. Nu vad nici un motiv pentru
care nu neam uni fortele.
 Cu exceptia faptulu i ca eu nu am incredereincredere in tine.tine.
In dipa in care cuvintele ii iesira din gura, ea isi blestema limba
ascutita. Nu era un lucru lucru nonsalant
nonsalan t si relaxat de spus.
Probabil
Probabil ca el isi daduse
dad use seama
sea ma,, pentru
pen tru ca se opri sub un steja r cu
o coroana ampla, ca sai cerceteze chipul.
A m crezut
crezut ca ai spus ca ai lasat trecutul in in urma.
Ea se chinui
chinui sa ram
r amana
ana calma.
calma.
A st a nu inseam na sa uit lec lectii
tiile
le pe care
care leam
leam invatat.
invatat.
Un felinar chinezesc atarnat de o ramura joasa a stejarului tri
mitea fascicule de lumina prin parul lui auriu si licarea in ochii lui
minunati. Dintrodata, ea isi dadu seama ca, desi puteau sa auda
zgomotele de la petrecere, erau in esenta singuri, despartiti de mul-
time de un sir de mesteceni.
mesteceni.
El veni maima i aproape.
 Nici
Nici eu nu am u itat trecutul. Dar D ar se pare ca amintirile
amintirile mele dife
dife
ra substantial de ale tale.

35
—Sabrina Jeffries
Jeffries

Dorinta
Do rinta ne aste ptata,
pta ta, salbatica
salba tica din ochii
ochii lui vorbi
vorbi direct furiei
furiei sal-
sal-
batice pe care Louisa si-o inabusise inauntrul ei in toti acei ani. I se
taie rasuflarea.
- Ce vrei sa spui?
- Imi amintesc de valsurile lungi si de conversatiile si mai lungi.
Imi amintesc
amin tesc de o vreme cand aveai incredere incredere in mine.
mine.
-V rei sa spui, inainte sa descopar cat de false erau atentiile atentiile tale.
tale.
- Nu toate erau false,false, spuse
spu se el usor.
usor. Si tu stii asta.
Ridic
Ridicaa mana
m ana ca sa-i
sa-i prinda barbia intr-ointr-o strangere hotarata.
In timp ce isi cobori capul,
capul, un fior de nerabd are o cuprinse.
- Ce crezi
crezi ca faci? intreb a ea, cu toate ca stia fo arte bine ce facea.
- Descopar daca gustu l tau este la fel de bun pe cat imi amintesc. amintesc.
Apoi, ii acoperi gura cu a lui. lui. Doamne sfinte! Cu siguranta
sigur anta,, el avea
un gus
g ustt la fel de bun pe ca t si si-1 am intea ea. Amintirile o catapu ltara
inapoi,
inapoi, la prima data cand o s arutase, arut ase, cu o tandrete plina de magie, magie,
ce ii cucerise inima. Dar acum nu era atunci, iar sarutul acesta nu
era acela.
Hotarat,
Hota rat, inflacarat, luxurian t... era la fel fel de exotic si de tulburator
precum India pe care o guvernase. Felul in care gura lui o comanda
pe a ei, revendicand un raspuns rasp uns......
Si, ca o scolarita netoata, ea ceda, lasand sa apara partea aceea
feminina, secreta a placerii ei la gandul ca el tot o dorea dupa ce
ii facuse.
Lui! Dar ce ii facuse el ei?
Ea se retrase din sarut.
- Gata, Excelent
Excelenta, a, spuse
spu se ea, straduindu-se sa vorbeasca relaxat si
sa para netulburata.
- Nu este gata pentru mine, murmura el, in timp ce si pleca din
nou gura
gur a spre a ei.ei.
Ea se indeparta.
-Am terminat acum, domnule.
Foarte ag itata, se intoarse s a o ia in in graba spre carar
carare,
e, dornica sa
scape inainte
ina inte sa dezvaluie
dezvaluie cat de mult o afecta el. el.
Vocea lui asurzitoare
asurz itoare rasun
ra sunaa in intunericul din din spatele
spa tele ei.
-F oa rt e intelept
intelept din
din partea ta, Louisa.
Louisa. Nu ai vrut sa descopar
descopar ca ca,
la urma
urm a urmei,
urmei, nu ai lasat trecutul in in urma. As pute a sa profit.
profit.
Naiba
Naib a sa-
sa-1 ia pen tru ca iiii citise gandurile! Ea ar fi trebuit s a ignore
ironia si sa piece
piece,, dar ar ogan
og antata lui
lui era atat de enerva nta...
-Te inseli. Se intoarse spre el. Te asigur ca m-am lepadat de tine
pe deplin.

36
----------- - 'Pentru iubirea unux duce -----------

Ridicand innebunitor dintr-o spranceana, el se apropie tacticos


de ea.
- Atunci
Atunci,, de cece te grabesti sa pled
pl ed??
-N u vreau sa ne vada cinev cinevaa impreuna singuri
singuri si sa inceapa iar
vreo barfa.
- Nu este nimeni aici si nu vine nimeni. Schita spre ea un zam-
bet batjocoritor.
batjocoritor. Recunoaste mai degraba ca ti-e frica frica sa m a Iasi sa
te sarut.
- Cu siguranta,
sigura nta, nu mi-e
mi-e frica, pentru
pen tru ca eu..
eu....
Abia m-ai lasat sa-ti ating buzele cu ale mele. Asta n-a fost
un sarut adevarat. El ridica din umeri. Dar te inteleg... Nu indraz-
nesti
nes ti sa-mi dai un saru t adevarat, ca caci
ci ai putea
pu tea descoperi
descoperi ca inca inca ai
sentim ente p entru
ent ru mine. Privirea lui se fixa pe gura gu ra ei.
ei. Asta daca nu
cumva pur si simplu nu stii cum cum arata
ar ata un saru
sa rutt adevarat, intim.
intim.
Un sarut
saru t intim?
Facuse candva prostia sa lase un tip obraznic de la curte sa-i dea
un „sa
„ saru
rutt intim".
intim". Era dezgustator,
dezgu stator, si nu-i
nu-i placuse deloc.
deloc.
Un zambet
zam bet usor
u sor ii arcui
arcui buzele.
buzele. Cum puteapu tea s a se vindece
vindece maima i bine
de atractia aceea persis
pe rsisten
ten ta fa ta de Simon decat prin a- a-1 lasa
las a sa-i dea
unul dintre acele saruturi „intime“ murdare si stanjenitoare?
- Oh,
Oh, foarte
foar te bine.
bine. Facu un pas m ai aproape
aproap e si isi inalta chipul
chipul spre
el. Banuiesc ca nu o sa gasesti odihna pana nu o sa ai sarutul tau
„ adevarat".
adevar at". Deci,
Deci, sa-i dam
da m drumul, de acord?
Pentru o clipa,
clipa, el o privi fix,
fix, in mod evident nestiin d ce sa creada
despre capitularea ei neasteptata. Apoi, miji ochii si ii cuprinse iar
gura, si, de asta data, ii explora interiorul cu limba lui indrazneata,
cercetatoare. Oh, ea facuse o eroare de calcul semnificativa. Aparent
placerea celuilalt cand venea vorba despre un sarut „intim“ depin-
dea de iscusinta barbatului. Si Simon era, cu siguranta, sigura nta, iscusit.
iscu sit. Mult
prea
pre a iscusit. Ea gemu. De ce ce nu o avertiza se nimeni ca sarutul saru tul intim
insem
inse m na o serie de incursiuni elegante si catifelate in gura ei, ei, care ii
trimiteau bataile inimii intr-un galop nebunesc? N-ar fi trebuit sa
o atentioneze cineva ca un asemenea sarut putea sa o bage direct
in necaz?
El patrunse adanc, cu indarjire, sarutul lui fund un preludiu ire-
zistibil al seductiei. Delicios. Absolut tulburator, chiar daca ea nu
lesinase niciodata.
Dar se parea ca el, de fapt, ii astepta lesinul, pentru ca isi stre-
cura bratul
bra tul in jurul taliei ca sa o ajute sa-ti
s a-ti m entina
entin a echili
echilibrul
brul.. Daca
nu cumva o facea doar ca sa o traga mai aproape. Iar ea isi dorea
Jeffries — ---------
---------- - Sabrina Jeffries

la nebunie sa s a sim ta mainile lui pe ea, ea, im bratisarea


bratisa rea lui.
lui. Isi
Isi trecu mai
mai
nile peste pieptul lui, apoi, incurajata de bataia salbatica a inimii
lui, si le infasura in jurul gatului lui. Cat timp trecuse de cand un
barbat o facuse sa se simta dorita? Dorita nebuneste? Atat de mult
timp. Prea mult.
Crezuse ca putea
pute a sa renunte
renun te la barbati, dar Simon
Sim on isi batuse
ba tuse joc de
certitudinea
certitud inea ei doar cu un sarut. saru t. Asa
A sa cum isi batuse
batu se joc de sperantele
sperantele
ei prostesti cu mult timp in urma...
Socata
Soc ata de cat de repede cedase, isi de parta par ta gura de a lui.
lui.
 De ce faci
faci asta ? sopti ea.
ea.
 De ce ma Iasi? spu se el usor. usor.
Saruturile delicate pe care le apasa pe obrazul, maxilarul si gatul
ei o facura sa ameteasca dea dreptul.
Pen
P entrutru ca..
ca....
„Pentru ca sunt o proasta."
Cu toate ca ii dovedise ca nu lasase trecutul in urma, nu indraz
nea sa
sa1 lase sa fiefie con stient de asta.
 Pentru ca imi imi dau seam a ca este cel mai bun lucru pe care carell pu
pu
tem face ca sa trecem peste asta.
El incremeni.
 S a trecem pe ste ce? intreba
intreba el pe nerasuflate.
nerasuflate.
Chinuinduse sa stapaneasca vuietul nebunesc din pieptul ei, ea
se retrase.
Insistenta ta pentru un sarut adevarat. Acum, ca sa terminat,
am terminato si noi. noi.
A m terminato pe naiba! Respiratia lui lui deveni
deveni rapida
rapid a si greoaie,
in timp ce ochii lui licarira spre ea. Nu incerca sa sustii ca nai fost
deloc
deloc afectata.
afectat a.
Ea se prefacu
pre facu a se gandi.
 Stii, spuse ea usor, chiar nam fost. A fost un experiment inte
resan t, daca nu te superi...
superi...
Experiment!
 ...
.. . Ca sa vad singura daca am trecut peste treab a cu tine. tine. Ce usu
usu
rare sa descopar
desco par ca am reusit.
r eusit. Incurajata de succesul de asi fi ascuns
ascun s
adevaratele sentimente, se strecura din bratele lui si adauga cu un
zambet:
zamb et: Se pare ca nu mai ai nici nici o influenta
influenta asupra
asu pra m ea, Excelent
Excelenta.a.
Tremurul lui la auzul adresarii ei formale ii oferi un scurt mo-
ment de satisfactie. Pana cand el isi cobori privirea spre buzele
ei inflacarate.
 Ai fi putut
put ut sa ma pacalesti.
----------- 'Pentru ivdrirea unui duce ------------

Chiar daca zambetul ei pali,pali, era hotara ta sa aiba ultimul cuvant


cuvant..
- Oh,
Oh, imi pare
pare rau, n-am vrut sa s a sune asa. Saruti
Sarut i aproape la fel
fel de
bine ca fostii mei pretende nti. Dar eu am scopuriscop uri care nu te implie
implied,
d,
indiferent de cat de bine saruti.
sar uti. Ea ridica barbia. Si tot nu ama m incre-
incre-
dere in tine.
- Intotdeauna
Intotdeau na ai fo st dornica sa gand esti celecele mai rele
rele lucruri
lucruri des-
pre mine, rabufni el. el.
- Esti suparat doar pentru ca ai pierdut puterea de a ma avea la
degetul mic.
mic. Ei bine,
bine, societatea
socie tatea poate sa te linguseasca, dar eu macar
stiu cine esti.
El ii intalni
inta lni direct
dire ct privirea.
-N u stii nimic
nimic despre mine.
mine. Niciodatan -ai stiut.
stiut.
Ceva din vocea lui o facu sa-si doreasca sa-1 creada. Dar in-
vata se deja prea binebine ca limba
limba lui ascu tita m intea cu o pricepere
pricepere
desavarsita.
- Stiu destule.
destule.
Ea se intoarse si o lua maiestuos pe cararea pietruita. De acum
incolo, trebuia sa fie mai atenta. Nici o intalnire privata cu Simon.
Nici o plimbare lunga pe unde el putea sa o ademeneasca spre anu-
mite lucruri. Si gata cu saruturile. Cu siguranta, gata cu saruturile
intime! El se pricepea prea bine la asta pentru linistea sufleteasca
a unei
une i femei.
femei.

CapititoCuC4
Draga Charlotte,
Daca domnisoara
d omnisoara North
N orth si Foxmoor
Foxmoor sunt a ta t de in
in contrad
contradicti
ictiee
pe cat spun zvonurile, atunci poate ca ea chiar a furat maimuta
ducelui, ca sa-l enerveze. Chiar daca nu-mi pot inchipui ce ar pu
tea face cu o maimuta. Sa stii ca maimutele sunt niste reformism
foarte slabi.
slabi.
Prietenul tau barfitor,
Michael

Frustrare
Frust rareaa il
il rodea pe Simon
Sim on in timp
tim p ce Louisa isi lua zborul.
zborul. Ne-
sabuita
sabu ita invatase cat lipsise
lipsise el sa fie sofisticata in mai multe moduri,
Sabrina Jeffries ■

nu doar
do ar intr-unul
intr-unul.. Cineva o invatase
inva tase cum sa sarute.
saru te. Foarte bine. Prea
bine pentru sa natatea
nata tea lui mintala.
Iar ea indraznise sa numeasca sarutul acela un „experiment“?
Pe naiba!
Era cat pe ce sa piece dupa ea si sa-i ravaseasca gura pana recu-
nostea
no stea ca inca se gandea
gand ea la el.
el. Dar
D ar avea si elel mandria
mand ria lui.
lui. Nu
N u avea de
gand sa o lase sa vada vad a cat de departe era el el sa fi trecut peste ceea ce ce
avusese cu ea. Nu voia ca ea sa stie ca de mult isi dorea sa o guste...
si sa o guste si sa o tot guste...
Naiba sa o ia! Faptul ca o sarutase ar fi trebuit sa-i linisteasca
po fta, nu sa o asmu ta. Si de ce ce trebuia sa-isa-i pese
pe se daca Louisa
Lou isa il lasase
in trecutul ei? Sau daca isi petrecuse ultimii ani invatand trucuri
de seductie menite sa inflacareze dorintele unui barbat? Sau ca ii
perm isese vreunui
vreunui catelus
catelus neobraza t sa saru te gu ra aceea minuna minuna--
ta si su pla? Nu-i
Nu-i pasa. Nu trebuia sa-i sa-i pese. La palat, barbatii mai
furau din cand in cand saru turi tur i de la doamnele de companie, care ii ii
mai lasau
la sau din cand in cand. Daca perm itea vreunei gelozii nechi nechib-
b-
zuite
zuite sa il macine
macine nu facea de cat sa-si intensifi
intensificece pasiu nea p entru
ea - si nu era lucrulucru intelept. Mai ales daca avea de gand sa se in- in-
soare cu ea. Nu putea sa-i permita sotiei lui sa-1 stapaneasca prin
intermediul
intermed iul m adularului lui lui..
Sotie?
Isi inclesta pumnii.
pumnii. Da, sotie. Nu mai putea pu tea sa nege
n ege avantajele pe
care
ca re le presupu nea acceptarea
accep tarea targului
targ ului propus de rege.rege. Pe langa ceea
ceea
ce putea sa-i ofere regele, deputatii aveau sa fie dornici sa-si arate
recunostinta daca Simon o dom esticea pe Ioana d ’Arc ’Arc..
Chiar daca
dac a se putea
pute a dovedi
doved i a nu fi fi deloc
deloc usor. Tatal ei avea drepta-
te: era mai
ma i hotarata
hotar ata ca niciodata. Pur si simplu, invataseinvata se sa se ascun-
da in spatele acelui zambet de printesa.
Scoase un geamat. Cum putea macar sa ia in calcul stratagema
aceea nebuneasca, dupa toate lucrurile prin care il facuse sa treaca
afurisi
afu risita?
ta? Daca avea sa descopere vreodata
vre odata intreaga
intr eaga schema, avea sa sa-1
arda pe rug. Asa ca trebuia
trebuia sa se asigure pur si simplu ca nu urma sa
afle.
afle. La urm
u rmaa urmei, nu facea decatdeca t ce era cel
cel mai
ma i bine pent
pe ntru
ru ea. Din
informatiile pe care le adunase, ea o luase direct pe drumul pierza-
niei.
niei. Daca nu se insura cu ea, regele avea sa ga seasca sea sca o alta cale
cale prin
care sa o controleze si nu avea sa fie de bine. In plus, indiferent de
ce sustinea ea, Louisa inca il dorea. Altfel, nu ar fi sarit sa il sarute
cu inflacararea dulce
dulce a unei dansa
da nsatoatoarere in templu, arcuindu-si corpulcorpul
spre al lui,
lui, cu sanii generosi ap asati...

40
— --------  - Pentru iubirea unui duce -----------

Doamne
Doamn e sfinte, o dorea chiar mai mult m ult ca inainte.
inainte. Tanjea sa o dez dez
brace de atitudinea. ei rezervata, sai smulga agrafele din coafura so
fisticata si sas a eliberez
eliberezee oceanul acela de valuri negre si lucioase ca sai
curga peste umeri, sani si solduri. Apoi, sai ravaseasca in voie gura
aceea seducatoare, de fiecare data cand isi dorea, oriunde isi dorea.
Sa o puna
pu na sai mangaie cu paru l gatul, gatul, abdomenul... madularul...
0 injuratura plina de furie ii ii scapa printre buze, in vreme ce ce un
foe incandescent
incand escent ii involbura sangele. sangele. L a naiba, dupa tot to t ce indurase
indur ase
din cauza atractiei lui lui nedorite pentru
pen tru ea, el merita
me rita sa o aiba.
aiba. Cel
Cel mai
bun modm od de a se ocupa de obsesia aceea nebuneasca era sa se insoare
cu ea si sa si potoleasc a pofta. Apoi, Apoi, dorinta
dorin ta lui
lui avea sa se atenueze.
Nu il ajutase deloc sa lupte cu ea timp de sapte ani, asa ca trebuia sa
o cucereasca pe Lo uisa ca sasi s asi cucereasca propriile pasiuni. Ceea ce ce
avea sai ofere si tot ce isi dorea.
 Ai dreptate...
dreptate... fiica
fiica mea chiar
chiar sia pierdut interesul fata fat a de tine,
spuse o voce de langa el.
Simon se incorda. De cat timp se afla regele regele acolo?
acolo?
 Vad ca tiai
tiai pa str at talentul de spion. Iar ea nu sia pierdut inte-
resul fata
fa ta de mine, te asigur.
 Cu siguranta, asa a parut. Desigur, am auzit numai finalul dis
putei voastre, da r parea foarte sigura.. sigura....
 Vrei
Vrei sa ma m a insor cu ea sau sa u nu? intre ba el taios, u surat ca rege regele
le
nu fusese
fuse se m artor si la sarutul lor. lor.
George
George trase b rusc aer in piept. piept.
 Ai spus ca ai ai nevoie
nevoie de timp ca sa te gandesti
gan desti la asta.
A m avut tot timpul neces necesar ar..
Regele se opri.
 Oferta ramane
r amane in picioare,
picioare, da.
Simon se intoarse
into arse cu fata
fa ta spre el.
el.
Atun
At unci,ci, ar trebui
trebu i sa discu tam despre
desp re conditiile
conditiile intelege
intelegerii.rii.
Conditii? George se uita urat la el. Tiam spus deja ca te fac
primministru. La ce te mai astepti?
 La adevar. Ca fiica fiica ta se amestec
am estecaa in politica ta. Afisand un aer
relaxat, Simon se sp rijini de stejar. Ca este o paco ste in public public.. Si ca
orice
orice barbat
barb at care
care se inso ara cu ea isi asum a anumite
anum ite riscuri in cariera
lui politi
po litica.
ca.
George se facu alb la fata.
 Numi dau seam sea m a de unde ai tras o concluzi
concluziee atat
at at de ridi
ridicola.
cola.
 De la fiic
fiicaa ta. Care
Care,, spre deosebire de tine, tine, este dom
do m ica sasi
sas i ex-
pun a noul ei interes
interes fata
f ata de reforma politica
politica..

41
---------- - Sabrina Jeffrie s------------
Sabrina Jeffries

Simon isi incrucisa bratele la piept.


-Hai, Maiestate, sigur n-ai crezut ca poti sa ascunzi asta de
mine. Eu sunt cel care a aflat prima data ca Liverpool a fost refu-
zat de Canning, sunt cel care a prezis cu mult inainte de Conspiratia
de pe Cato Street
Str eet ca adeptii lui Spence urmau sa s a faca probleme. Asa ca
recunoaste: Societatea Doamnelor din Londra nu este un grup de
caritate, nu-i asaasa??
Regele sovai, apoi ofta.
- Nu, la naiba, nu este.
- Fac presiuni asupra parlamentului ca sa faca reforma inchiso-
rilor.
Vocea Maiestatii Sale scazu intr-atat incat Simon fu nevoit sa se
concentreze la m aximumaxim um ca sa-sa-1 auda.
- Mai
M ai intai,
intai, afurisitele
afur isitele alea au incepu t sa-si convinga sotii sa ridiridi--
ce problema reformei in sesiunile parlamentare. Si, daca vreun sot
refuza, i se refuza ce-si
ce-si doreste
dor este barbatul
bar batul cel mai mult.
m ult.
- Patul sotiei lui?
- La ce ar folosi asta ? Jum
J um ata te dintre
dintre barbati au amante, iar res-res-
tul sun t prea batrani
ba trani ca sa li se mai
ma i ridice
ridice steagul
steag ul in berna. Nu,
Nu, con-
con-
fortul
for tul de zi cu zi. Sotiile lor ascund
asc undeau
eau micile
micile lucruri care fac din casa
unui barb at un castel, lucruri precum trabucurile,
tra bucurile, coniacul si ziarele.
Unele
Unele chiar le porunceau bucatarilor sa serveasca m ese proa ste sau
le instruiau
instru iau pe slujitoare
slujitoare sa dea cu exagerat de mu lt apret camasilecamasile
sotilor
soti lor lor...
lor...
-Cred ca glumesti. Politicienii Angliei sunt redusi la tacere de
prea mult apret in camasi, pentru numele Domnului?
- Tu razi,
razi, dar un barbat
bar bat nu
n u petrece niciodata pre a mult timp la
dubul lui. Regele isi infipse bastonul in pamantul batatorit. Totusi,
barbatii nu le-au lasat sa-i incurce pana cand Societatea Doamnelor
din Londra nu au devenit o cauza celebra. Si acum, se zvoneste ca
Louisa are o noua abordare...
abordare...
-L o u isa a sta t in spatele...
spatele... acestei tactici
tactici „confort“?
„confort“?
-A m auzit ca ea a pus totul tot ul la cale
cale,, da.
Simon izbucni in ras.
- N u este amuzant, la naiba! mormai reg regel
ele.
e.
- B a cum
cum sa nu fie?! fie?! Num ai Louisa
Louisa putea sa g aseasca o cal cale
„domestica“ de a influenta politica. Este o fata desteapta, trebuie
sa recunosc.

42
Tentru iubirea unui cfuce

Si avea sa fie si o sotie desteapta.


deste apta. Chiar daca aveaavea sa fie nevoit sa o
dep aseasca
aseas ca in com ploturi ca sa o castige. castige. Provocarea
Provocarea il il facea d oar
sa o doreasca si mai mult.
 Fata asta
a sta desteapta
deste apta se indreapta spre o cadere cadere sigura
sigura daca mer-
ge pana la capat cu noul ei plan.
 Si care
care este noul ei ei plan? SaS a le
le faca pe doamne sa puna boabe de
mazare sub saltelele
saltelele sotilor?
sotilo r? Sa le le amane servirea cinei?
cinei?
 Sa participe
p articipe la viitoarel
viitoarelee alegeri
alegeri drept candidate.
candidate.
Informatia ii atrase atentia.
 Nu se poate sa vorbesti serios. serios.
Mias dori eu sa nu. Doamna Fry sia pus deja cumnatul din
Camera Comunelor sa le sustina sust ina cauza, asa
a sa ca se poate. Dar exista un
zvon care umbla prin targ cum ca Louisa se gandeste la un candidat
radical. Si stii prea bine ca, daca isi aduna doamnele ca sa sustina
vreun agitat,
agita t, o sa avem probleme.
probleme.
Chiar ca probleme.
probleme. Nici o asociatie de doamne doam ne nu avea priceperea
politica
politica pentru a ge stiona un asemenea candidat. candidat. Louisa nu ar reusi
decat sa faca veghea garda sa revina, ceea ce insemna ca avea sai
fie lui mai greu sa introduca schimbari intrun mod rezonabil. Mai
ales acum, ca echilibrul de putere din Camera Comunelor era atat
de instabil.
 E st e imprevizibila,
imprevizibila, continuaregele.
continua regele. Dar publicul
publicul o place.
place. Oame
Oame
nii vad cum rafinata dama de companie a raposatei lor printese iu
bite aduna dedicata donatii pentru sarmanele prizoniere. Nusi dau
seam
sea m a ca donatiile
donatiile aste a pot po t sa ajunga
ajun ga cat de curand la oriceorice nemer
nemer
nic despre
desp re care ea crede cai cai sustin e cauza.
 S i daca o expui
expui..
....
 Esti nebun? La cum sta u lucruri lucrurile
le acum, ar putea
pute a sa mobilizeze
in spatele ei jumatate din gloata. Ultima data cand un radical a in
ceput sa tina discursuri si sa traga in oamenii de rand, unsprezece
persoane au murit si alte cateva cateva sute au fo st ranite.
ranite.
Simon incremeni. Evenimentele de la St. Peter’s Field fusesera
in egala masura
masu ra greseala
gre seala guvernului si a radicali
radicalilor
lor,, dar era un lucru
care
care nu prea avea impo rtanta rtant a pentru parlamen t. Dupa acel acel dezastru,
fusesera votate „Cele sase legi“, si cei din vechea garda se purtasera
la fel ca intotdeauna  facand pe durii. durii. Anglia
Anglia nu era pregatita pen -
tru radicali. Louisa nu isi dadea seama? Bineinteles ca nu. Ca Ioana
d ’Arc,
’Arc, ea avea ochiochi doar pentru
pe ntru cauza ei.ei. Toate bune si frum oaseoa se cu
reforma
refor ma inchisorilor,
inchisorilor, dar aceasta
ace asta nu justifica tulburari politice.
politice.

43
----------- Sabrina Jeffries
Jeffries ----------- -

- Unii din cabinet sunt atat de indignati de activitatile ei, in-


cat vorbesc despre incercarea de a-i compromite reputatia, mor-
mai regele. Se gandesc ca, daca o discrediteaza, o sa puna capat
aceste i nebunii.
nebunii.
Dar asta ar distruge-o
distruge-o pe Louisa pentru totdeauna.
- Sigur nu aprobi o asem enea idiote idioteni
nie.
e.
-Nu, dar, daca nu fac ceva cat de curand, situatia o sa-mi scape
din maini. Vocea
Vocea ii tremura.
trem ura. Daca ii fac rau Louisei, Draker n-o sa ma
ierte in veci.
veci.
- Lasa-1
Lasa-1 pe Draker, eu nu o s a te iert in veci veci.. Cand regele ii arunca
o privire intrebatoare, el se incrunta. Nemernicii
Nemernicii din parlam ent ar a r fi
fi
trebuit sa reformeze inchisorile.
-Ar trebui sa faca multe lucruri, dar nu vor sa cheltuiasca bani.
In plus, ministrul de interne este total impotriva, din principiu, iar
in guvern este deja destul haos.
M aiestatea Sa ofta.
- Le-am spus lui Sidmouth si lui Castlereagh ca o s-o conving sa
renunte la societatea
societa tea ei, dar...
dar...
- Ea a refuzat.
r efuzat. Asa
A sa ca a devenit un pericol pentru
pen tru tine.
- Si pe buna dreptate!
dreptate! Nu-mi permit sa-i fac fac sa creada ca o sustin
pe fiica mea nelegitima sa sprijine candidati radicali. Si asa am deja
destule probleme cu parlamentul.
parlamentu l.
La fel urma s a aiba si Simon daca mergea inainte cu toata toat a nebu-
nebu-
nia. De ce sa-si asume un asemenea rise politic? Pentru ca nu avea
de ales. Nu putea sa-si atinga obiectivele daca Louisa facea zarva in
Camera Comunelor.
Comunelor. Cineva trebuia treb uia sa se ocupe de ea.
Iar asta
as ta putea
pu tea face el. Daca se in sura cu ea. Dumne D umnezeu zeu sa
sa-1 ajute,
dar ideea
idee a de a se ocupa de Lou isa ii involbura
involbura sangele in vene. vene.
-Asa ca o sa o dai pe Louisa oricarui barbat care o sa-ti rezolve
problemele cu ministrii si s i cu parlamentul.
- Nu oricarui barbat . George se incrunta. Dar tie chiar ti-a placut
dintotdeauna de ea...
- Si te-ai gandit ca o sa muse momeala m omeala..
La tonul lui sec, regele se facu rosu in obraji.
- Ia asculta aici
aici,, ti-am ascun
asc unss adevarul la inceput, pentru
pen tru ca mi-a
fost
fo st team
tea m a ca nu o sa accepti
accepti daca afli cat de grava este e ste situatia.
Simon se indeparta de stejar si isi sterse de praf mainile
inmanusate.
-Cand o sa inveti ca-mi place o provocare pe cinste? Mai ales
cand era vorba sa o duca in pat pa t pe ispitito area
are a fiica
fiica a regelui
regelui.. Pentru

44
‘Pentru iuklrea unui duce

totdeauna. Bineintel
Bineinteles,
es, acum, ca stiu totul, ma a step t la o recompen-
se mai
m ai mare
m are decat
de cat ce miai
miai oferit initial
initial..
Regele
Regele veni mai aproape,
ap roape, lumina razelor
raze lor lunii
lunii licarind
licarind prin parul
paru l
argintiu.
 Daca ai impre sia ca o sa te pla tesc sa s a te
t e insori cu fiica
fiica mea, im
pielitat
pielita t lacom
lacom ce esti, mai gandestete.
 Nu vreau bani.bani.
Afirm atia il maima i linisti
linist i pe George
George..
Atunci, ce vrei?
 Ceva mai concre
concrett decat promisiunea vaga de a ma sustine. O sa
ma faci
fa ci primministru, dar ai sa s a o faci in
in conditiile
conditiile mele.
mele.
Regele
Regele parea
pare a ingrijorat.
 Ce vrei sa spui?
 N u o sa mai aste pt niciodata
n iciodata ingaduinta ta. In clip clipaa in care
care o
sa ma insor, ma astept sa1 fi convins pe Liverpool sa demisioneze
din functia
functia de primministru. In ziua ziua nuntii mele,mele, m a astep
ast eptt sami
inmanezi demisia lui.
Regele pali.
 S i daca ast a o sa fie cat de de curand?
curand? Nu stiu daca...daca...
 Ai face bine,
bine, daca
d aca vrei sa o impiedic pe L ouisa sa s a participe
partic ipe la ale
ale
geri. Cand regele continua sa se arate nelinistit, Simon adauga: Nu
te grabi...
grabi... o sami ia o vreme sa s a o castig. Nu este vreo proa sta; stie ca
umbla pe nisipuri
nisipuri miscatoare. 0 sa il suspecteze pe oric oricee om de sta t
care
care vrea sa se insoare cu ea  mai ales pe mine. mine.
 Adevarat, m urmura rege regelele..
 Motiv pentru care care trebuie
trebuie sa stai d eparte de mine mine pana cand noi noi
doi ne logodim. O sa fie mai usor sa o conving sa se marite cu mine
daca are impresia ca tu nu esti de acord. Tonul ii deveni mai taios.
Nar trebui sa ai nicinici o problema
proble ma in a te preface ca nu esti de acord cu
mine  acum sapte sap te ani, erai gata
gat a sa te speli pe maini de mine mine..
0 imbujorare se intin se pe obrajii dolofani ai lui lui Geor
George.
ge.
Recunosc ca... nar fi trebuit sa ma grabesc atat de tare sa ur
mez sugestia Louisei despre cum sa te... disciplinez pentru gresea
la ta. Dar nu o sa se mai intample. De data asta, sunt cu totul de
partea ta.ta.
 Bun. Pentru ca, ca, data
d ata viitoare cand o sa m a pui sa aleg intre exil exil
si ami pierde viitorul in politica, o sa te dau naibii. Asa ca, daca se
intam pla sa nu reusesc cu Louisa, Louisa, nu o sa existe repercusi
repercusiuni uni asupra
m ea sa u asupra
asup ra carierei
carierei mele,
mele, neam inteles?
inteles?
 Ai cuvantul meu.
---------  - Sabrina
Sabrin a Jeffries -----------

- Si nici o repercusiune pen tru ea. Daca nu se m arita arit a cu mine,


mine,
atunci nu o sa mai incerci sa mituiesti pe nimeni altcineva ca sa
o curteze.
-D ac a tu nu o poti avea, nimeni altcine altcineva
va nu poate, nu-i asa?
Furia se stranse
stran se ghem in pantecul lui lui Simon.
Simon.
- Daca
D aca eu nu o pot avea, atunci ar trebui sa fie fie libera
libera sa aleaga pe
oricine
oricine isi doreste. Nu vreun nemernic pla tit de tata t ata l ei cleve
clevetit
titor.
or.
-Ai grija, Foxmoor, spuse George. Sunt totusi regele tau. Daca ai
impresia
imp resia ca o sa te las sa-mi
sa-m i dictezi
dictezi...
...
-B in e. La urma
urm a urmei,
urmei, se pare ca nu ai nevoie de mine. mine.
Se intoarse
into arse sa piece
piece..
-A ste ap ta,
ta , la naiba
naiba cucu tine,
tine, asteap ta! strig a rege
regele.le.
Simon se opri.
opri.
- I n regula,
regula, daca nu te insori tu cu ea, ea, nu o sa-i impun
impun pe nimeni
altcineva.
- Si o sa-i impiedici pe ministrii tai idioti sa incerce sa-i distruga
reputatia, sp use Simon cand se intoarse cu fata spre rege rege..
- O sa-mi dau silinta. RegeleRegele se opri. Dar tu nu o s a dai gres cu ea, ea,
nu-i
nu-i asa ?
- Nu, spuse Simon.
Simon. Si ar fi bine sa le spui si lor asta. Ma astep t sa
o lase pe Louisa in pace pana cand ii asigur pozitia. El se incrunta.
Pentru ca, daca aud o singura insulta la adresa reputatiei ei, le scot
limbile cu clestele. Ne-am inteles?
O expresie
expresie ciudata
ciud ata trave rsa chipul M aiestatii Sale.
Sale.
- Perfec
Perfect.t.
Simon scrasni din dinti. Nu ar fi trebuit sa-si spuna ultima afir-
matie; dadea de inteles ca ii pasa de Louisa mai mult decat voia sa
recunoasca. Si evident ca nu-si dorea ca regele sa stie, altfel putea
sa-si piard
p iardaa pozitia de negocie
negociere.re.
-N u o sa-mi fie de de ajutor in cariera
cariera sa am o sotie cu reputatia
patata.
-Oh. Nu m-am gandit la asta. Regele schita un zambet larg.
Doamne, ce bine este ca te-ai intors si ca esti in forma de zile mari.
Ai fost
fos t dintotd
d intotdeaun
eaunaa cel
cel mai bun consilier al al meu.
meu.
- N-am term inat cu conditiil
conditiilee mele,
mele, spuse
spu se Simon.
M aiestatea S a deveni
deveni brusc serios.
Simon se intoarse langa rege.
-Nu-1 lasa pe Draker sa afle de asta. La cum stau lucrurile, pro-
babil o sa se opuna partidei. Asadar, dupa ce ne logodim, ar trebui

46
--------------------------------  - Tentru iubirea unui cfuce - — ----------------------- -

sa marturisesti ca te-ai resemnat cu gandul casatoriei si apoi sa-ti


folo
fo loses
sesti
ti influenta
inf luenta pe care o ai asupra
asup ra lui ca sa-
sa-1 faci sa accepte.
accepte.
-Tu ai mai multa influenta asupra sotiei lui decat am eu asupra
lui, murmura regele.
-In orice chestiune legata de mine, nu mi-1 doresc dusman pe
Draker
Draker.. in absenab senta
ta mea, a dobandit
doband it o serie de legaturi util utile.
e.
Dintre cele care erau mai deschise la ideea de reforma a sistemu-
lui electoral
electoral din Anglia decat fostii camarazi ai a i lui Simon.
- O sa fac to t ce po t cu DrakeDraker.r. George
George il arunca o privire
privire posaca.
posac a.
Altceva? Ogarii mei preferati?
prefera ti? Colectia
Colectia mea de Rembrandt?
- Doar un singu r lucru.
lucru. Se chinui
chinui sa vorbeasca
vorb easca relaxat. Am un pri- pri-
eten caruia i-am promis ca il ajut sa avanseze avan seze in carie
carierara.. 0 sa ma
astep t sa ma sustii in eforturile
eforturile mele
mele..
Regele se sprijini cu putere in bastonul lui.
- Cine este acest prieten?
Dupa ce auzise insu lta regeluiregelui la adresa
adres a „corcituri
„corcituriii de aghiotant",
Simon
Sim on nu avea de de gand sa-i spun a M aiestatii Sale adevaruadevarul. l.
-A s prefera sa nu spun pan a nu termin de verifica verificatt situatia lui.
lui.
- Crez
Crezii ca o sa prom it sa sustin vreun prieten
prieten de-a
de-all tau fara s a stiu
despre cine
cine este vorba?
vorba ?
Doamne, chiar asa spera. Ar fi fost mult mai usor sa respecte ju-
ramantul pe care i-1 facuse sotiei lui Colin.
-N o i doi am am fo st mereu in aceeasi
aceeasi tabara politica
politica.. Sigur nici
nici un
prieten
priete n de-al
de-al meu nu ar a r reprezenta o problema pen tru tine. tine.
- Nu stiu, spu se regele
regele prudent. Se poate ca anii petrecuti in in India
sa-ti
sa-t i fi adus ceva
ceva prieteni nepotriviti.
- As
Astata este riscul pe care trebuie sa ti ti-1 asum
asu m i daca vrei
vrei sa m a insor
cu fiica
fiica ta. Daca Simon avea s a se arunce cu capul inainte in vartejul
care se numea Louisa North, atunci, pentru numele lui Dumnezeu,
avea sa-1
sa-1 faca
fac a pe rege sa-i ofere
of ere ceea ce voia.
Maiestatea
Ma iestatea Sa sovai, apoi spuse:
- Foarte bine, ticalos intrigant. O sa- sa-1 sustin
sus tin pe prietenul tau daca
intr-adevar trebuie.
-Vreau toate astea si in scris, insista Simon. Fiecare conditie
in parte.
Regele
Regele parupar u uluit.
-P en tru ce naiba ti-aiti-ai dori
dori asta?
- Pentru ca, daca renunti la intelegere de data asta, vreau sa am
ce sa arat
a rat ziarelor.
-N -a i indrazni.
indrazni. George
G eorge pufni. AstaAst a ar fi sinucidere
sinucidere politica.
politica.
---------- - Sabrina Jeffries -----------
Sabrina Jeffries -----------

 Si pen tru tine. II fixa pe rege cu o privire rece. rece. Un contract


contr act scris
scr is
o sa ne
n e lege.
lege. Pentru
Pentru ca refuz
refuz sa m ai sufarsufa r vreodata vreo consecinta
consecinta
in numele tau.
 Bine,
Bine, impielitatule, bine. bine. Speram ca trimiterea
trimite rea ta in India sasi
mai fi temperat aroganta, dar se pare ca mam inselat. inselat.
 Daca voiai sami temperezi
temperezi aroganta, nu trebuia trebu ia sa ma faci gugu
vernator general peste jumatate de continent, sublinie Simon.
Adev
A devarat.
arat. Dupa ce ce ai reusit s a conduci
conduci India
India,, te provoc sa spui
ca poti sa conduci Anglia cu o mana legata la spate. La urma urmei,
pentru
pen tru as ta teai
teai nascut. O licarire
licarire brusca se a prinse
prin se in ochii regelui
regelui..
Dar ramane de vazut daca po ti sa o conduci conduci pe fiica mea. Pana atunci,
atunci,
san sa ta
t a de a conduce
conduce Anglia este departe.
 Nuti face griji.
griji. Dupa cum ai spus, spu s, am facuto o datada ta sa
s a se in
dragos
dra gosteas
teascaca de mine; potpo t la fel dede bine sa o fac din nou. Iar o femeie
femeie
xndragostita este uso r de condus. condus.
 Atata timp cat nu te indrago stesti si tu de ea.
Un zambet
zam bet arcui buzele lui Simon la im posib ilitatea acestei ac estei idei.
idei.
 Nu tu sustineai ca sun t incapabil
incapabil sa iubesc?
iubesc?
Ah, dar inca esti interesat de Louisa, dupa toti anii astia,
nui asa?
Daca regele
regele putea sa fie direct,
direct, putea
put ea si Simon.
 Exista o diferenta intre dragoste si dorinta. Tu, dintre toti oa
menii, ar trebui sa stii asta.
George se incrunta.
 Vorbesti
V orbesti despre fiica mea.
 Pe care
care esti dispu s sas a o vinzi ca sa te salvezi in fat a parlamentu
lui,
lui, morm ai Simon. Grija ta parin teasca teas ca vine
vine cam tarziu, nu crezi?
crezi?
George se aprinse.
Suntem amandoi niste nemernici, in felul nostru, cred. Chiar
daca inca sper spe r ca o sa te porti
port i bine cu Louisa.
Louisa.
 Bineinteles. Altfel,
Altfel, nu m as insura
in sura cu ea.
ea. Dar,
Dar, din fericire
fericire,, pen-
pe n-
tru scopurile tale, su nt incapabil
incap abil sa iubesc.
iubesc.
„Pregatirea“
„Pregatirea“ bunicul
buniculuiui si o am anta tradatoare  Betsy  il invat invata
a
sera m ult prea bine pe Simon Sim on sasisa si inchida inima.
 Ceea ce este probabil un lucru bun, din moment ce dragostea
este un lux pe care nici un om de st at nu si si1 poate
poa te permite.
perm ite.
In acel
acel sens, bunicul Monteith
Mo nteith avusese
av usese dreptate,
dre ptate, chiar daca meto
da de instruire a lui era discutabila. Regele ofta.
 Chiar ai dreptate.
dreptate. Dumnezeu mie mie m artor ca dragoste
d ragosteaa nu mia
mia
fost
fos t niciodata
n iciodata de vreun mare folos. folos.

48
----------- - Pentru iubirea unui auce ------------
------------ -

Si Simon nu avea de gand sa permita iubirii sa-i distruga viata si


cariera. Avea sa-si pastreze obsesia in frau. Atata timp cat nu o lasa
pe Louisa
Lou isa sa-
sa-1 joace pe degete, puteau sa aiba o casnicie confortabila,
amiabila si onesta, in genul celei care putea sa-1 ajute sa-si atinga
scopul
scopu l fara sa se ingroa pe in ipocri
ipocrizie,
zie, cum se intamp lase cu casnicia
bunicului sau.
Pentru ca Simon avea de gand sa dovedeasca tuturor ca ar fi un
prim-ministru mai bun... un barbat mai bun... decat bunicul lui.
Atunci
Atunci,, po ate avea sa reu seasca sa reduca pen tru totdeaun a la tacere
tacere
in minte a lui
lui glasul insidio s al acelui
acelui barbat.
barba t.

CapitoCuf5
Dragul meu var,
h i dau drept ate cand spuispui ca maimutele
maimutele sunt reformisti
nepotriviti.
nepotriviti. D ar nu mai sunt
sun t sigurd
sigurd ca Louisa si Foxmoor se afld in
in
contradictie,
contradictie, pentru ca se plimbau prin gradinile
grad inile de la Castlema
C astlemaine
ine
cu aparenta simpatie. Asa ca poate au renuntat la ostilitati.
Verisoara ta romantica,
Charlotte

-  E necesar ca fetele sa-si incalzeasca vocile aici? Louisa isi masa


tamplele si se ruga sa aiba
aib a rabdare.
rabdare. Abia
Abia daca imi mai pot auzi gan-
durile
durile in zgomotul
zgomotu l asta
as ta infernal
infernal..
Capul doamnei Charlotte Harris se ridica brusc, buclele rosii
ca focul incepura sa-i tremure, iar Regina izbucni in ras. La patru
zile dupa petrecerea Reginei, erau asezate la o masa, in cea mai
mare sala de clasa de la scoala doamnei Harris. In general, doamna
Harris o folosea pentru intalnirile lunare la ceai, unde le prezenta
„Lectiile pentru mostenitoare" absolventelor ei care erau lansate
pe piata casatoriilor. Azi, vaduva oferise cu generozitate incaperea
Societatii Doamnelor din Londra pentru intalnirea lor obisnuita de
sambata dimineata.
Dimineata
Dimine ata trecuse de mult,
mult, asa
a sa ca majorit
ma joritatea
atea celorlal
celorlalte
te membre
plecasera.
plecasera. Dar Louisa era hotarata sa scoa ta de pe lista ei un lucru,
lucru,

49
---------- - Sabrina Jeffries
Jeffries ----- ------

in ciuda
ciu da geniilor muzicale ale prietenei
prieten ei ei, Lady Venetia
Venetia Campbell,
Campbell, si
a galagiei
galag iei lor.
lor.
 Nu mai pot suportasup orta a sta nici un macar minut. Louisa sari iute, iute,
gata sa trimita fetele la plimbare, apoi surprinse privirea plina de
subinteles
subintel es pe care Regina io arunca arunc a doamnei
doam nei Harris.
 Imi datorezi un siling, ii spuse Regina prietenei ei. Tiam spus
ca nu o sa reziste pana pan a la final.
final.
Cand Louisa clipi, doamna Harris scoase o moneda din gentuta
ei cu margele.
 In apararea Louisei
Louisei,, toate su ntem obosite. A fos t o zi lunga.
lunga.
 Adevarat. Regina lua lua silingul. Dar
D ar nici
nici una dintre no i nu se plan
ge de galag ia infernala pe care o fac cele cele trei
trei harpiste
harpis te care
care exerseaza
exerse aza
in liniste.
Louisa se indrepta din spate.
 Spuneam pur si simplu simplu ca.ca...
..
 Este in regula, draga. Doamna Harris se ridica. Au cantat des
tul. Sunt sigura ca au pus destul la incercare si rabdarea Venetiei.
Ea le spuse fetelor: Gata cu exersatul, dragilor. Puteti sa lasati har
pele deoparte.
Cand zgomotul se opri brusc si doamna Harris se aseza la loc,
Louisa
Lou isa facu la fel.fel.
 Multumesc, acum este mu lt mai bine. bine.
Regina isi dadu ochii ochii peste
pe ste cap.
cap.
 Nui
Nui da atentie Louisei,
Louisei, Charlotte.
Charlotte. Este o gasculita ta fno asa inca
de cand sa terminat
term inat petrecerea ta.
 Oh? spuse doamnadoam na Harris. Si ce ce anume
anume a provocat purtarea
purtare a asta
neobisnuita?
Judecand dupa reactia ei exagerata la buchetele elaborate pe
care le lasa fratele meu zilnic pentru ea la mine acasa, spuse Regina,
cu un zambet, pare sa fi dezvoltat o aversiune fata de crini. Ceea ce
este ciudat, p entru
en tru ca sunt florile ei preferate.
preferate.
 Este o aversiune severa? Ochi Ochiii albastri ai doamnei H arris stralu
stralu
cira
cira.. Doarme
D oarme pro st? Ofteaza in perna? Scrie Scrie balade romantice?
Foarte amuzant, murmura Louisa. Dau crinii afara cat pot de
repede de indata cei primim, ceea ce ar face oricine care are o aver-
siune fata
fa ta de ei.
ei.
Doamna
Doam na HarriH arriss rase.
rase.
 S i Foxm oor? Pe el inca nu 1a dat da t afara?
N u , spuse
spu se Regina
Regina,, dar se prea poate. II evita cu cu totul.
totul.
— --------Tentru iukirea unui duce 
 

-

Asta este absurd. Louisa studie lista de nume de pe masa din


fata
fat a ei.
ei. Sun t prea ocupata
ocupa ta cu
cu Societatea Doamnelor din Londra ca sa
stau acasa sa primesc vizit vizite.
e.
 Ocupata sa te ascunzi in in camera ta sa u sa te strecori
strecori afara din
casa cand vine el, el, vrei sa spui.
De cine se ascunde domnisoara North? intreba domnisoara
Eliza Crenshawe, una dintre harpistele care se indreptau alaturi de
Venetia spre masa.
 N u ma ascund. Pur si simplu, nam timp sa1 intretin pe fra tele tele
Reginei.
Te ascunzi de ducele de Foxmoor? se mira Eliza. Esti nebu
na? Eu as tremura de incantare daca barbatul asta ar veni in vizita
la mine!
Cand toti ochii se intoarsera spre Louisa, majoritatea reflectand
sentimentele Elizei, ea incremeni.
 N u m a ascund de nimeni.
nimeni. Cu o privire
privire aspra,
asp ra, lovi usor dege
tul in lista ei. Am fost teribil de preocupata ca sami dau seama pe
cine sa ne alegem drept drep t candidat. Tocmai
Tocmai de aceea ne aflam aici, aici, daca
va amintiti
am intiti..
Toate devenira serioase.
Ai dreptate, desigur, spuse Regina. Trebuie sa trecem si prin
celelalt
celelaltee chestiuni inainte dea investiga m ai mult; nar trebui s a in
cheiem
cheiem sedinta
sed inta pana
pan a nu rezolvam asta.
Eliza si Venetia se indreptara si se oprira langa fereastra cu pri
veliste spre drumul din fata al scoli scolii,
i, in timp ce restul fetelor se ase
zara intro avalansa de muselina alba. Lou isa le le urmari indeaproape
pe tinere.
Fetelor, stiti ca aceasta chestiune nar trebui discutata in afara
acestei incaperi.
Incuviintara la unison, privind cu ochi mari, dar dornice sa auda
mai
ma i multe.
multe.
 Daca nu credeti ca puteti sa va tineti gura, chiar si cu familiile
voastre, plecati acum, le avertiza doam na Harris. Harris. Sainte
Sa inteles,
les, domni-
domn i-
soara
soa ra Crenshawe?
Crenshawe?
Obrajii rotofei ai Elizei se colorara intrun rosu intens.
 Da, doamna.
 Sa continuam, atunci. Louisa
Lo uisa se uita pe ste lista
lis ta ei. Dintre
Dintre cei
cei trei
trei
barbati
barb ati cu care
care am ramas, cred in continuare ca Charles Godwin Godwin este
cea mai
ma i buna
bun a alegere.
alegere.
Regina se incrunta.

51
----------  - Sabrina Jeffries
Jeffrie s---------- -

 Iar eu cr
cred in continuare
continuare c ! este prea periculos
periculos.. Una este s ! ll
punem in functie
functie pe cumnatul
cumnatu l doamnei
doam nei Fry,Fry, si cu totu l altceva sa in in
cepem
cepem sa sustinem
sustinem radical
radicalii  parlamentarii o sa ne acuze ca instigam instigam
la revolutie. Mai ales daca discursurile domnului Godwin sunt la fel
de incendiare pe cat ii sunt sun t editorialele.
Sper sa fie. Oricat ar fi incercat, cumnatul doamnei Fry nu a
castigat
castig at nimic
nimic pentru noi. noi. A venit vremea sai scutu ram pe deputatii
astia batrani si pretenti
pretentiosi.
osi.
 Dar un candidat mai moderat...
moderat...
 O sa fie,
fie, pur $i $i simplu, igno rat. Asa cum a fost cumnatul
doamnei Fry. Radicalii macar stiu cum se fac lucrurile. Louisa
se intoarse spre doamna Harris. Iati mentionat ceva pan! acum
domnului Godwin?
Doam
Do amna na Harris
H arris ii
ii cunostea
cuno stea pe acel om de ani de zile, zile, inca de cand
activase in acelasi
acelasi regiment cu raposat
rap osatulul ei sot.
 Nu, nu vreau sa vorbesc cu el pana nu luam o decizie. Dar cred
ca o sa fie dispus sa o faca. Sa aratat deja foarte entuziasmat de
alte reforme.
 Prea entuziasmat, daca m ! intrebi pe mine, mine, spuse Regin
Regina. a. Cand
celelal
celelaltete doua femei isi arcuira
arcuira sprancenele,
sprancenele, ea o ft !. Dar presupun
presupu n ca,ca,
daca ai incredere in in el,
el, doam
doa m na Harris...
H arris...
Am
A m . Mi
Mia
a fost un bun prieten inca de la moartea moa rtea sotului meu.
 La fel de bun ca varul Michael? o tachina Regina. Regina.
Doamna Harris pufni.
 Nu prea pot sa1 numesc num esc prieten
prie ten pe varul Michael,
Michael, cand el in-
s is t! sasi pastreze identitatea
identitatea secre t!. NebunNebun inc!p
in c!p !tan at.
at . Nu sunt
absolut sigur! c! este cu adev!rat v!rul r!posatului meu sot, asa
cum sustine.
 La
L a naiba cu
cu toate! Ia uitativ
uitat iv!! la tr!su
tr!s u ra asta!
a sta! le intrerupse Eliza
Eliza
de la ferea
fer eastr!.
str!.
 P lea c! de acolo,
acolo, Eliza,
Eliza, o ce r t! doamn
d oamnaa Harris. Iar o lady nu folo folo
seste
sest e cuvinte precum „la naiba“.
 Este greu
greu s ! m ! abtin cand un faeton faeton cu asemenea blazon blazon nobinobill
distruge drumul spre scoal!.
Venetia
Venetia aru nc ! o privir
priviree pe fere astr!.
 Este un blazon ducal ducal??
Pe m !s u r ! ce fiecar
fiecaree ochi
ochi se intoarse spre Louisa,
Lo uisa, inima ei incepu
incepu
s ! b at ! nebu
nebunenestste.
e.
 - (Pentru iubirea unui duce ----------- -

 Trebuie sa fie chiar Foxmoor! exclama Eliza. Ce romantic pen


tru tine, domnisoara North! Este atat de indragostit, ca a batut tot
drumul din oras pana aici ca sa te gaseasca!
Tinerel
Tinerelee isi dusera mainile
mainile la piept si oftara intrun paroxism per-
fect de incantare feciorelnica.
 Nu fiti naive!
naive!
Mainile
Mainile Louisei fura cuprinse
c uprinse de un tremu r nebunesc, asa as a ca si le
ascunse
ascun se in fustele ei din din muselina roz.roz.
 Probabil
Probabil este unul dintre parintii vostri.
Doam na Harris ridica dintro dintro spranceana.
 Pe langa
lang a faptul
faptu l ca nici un duce
duce nar catadicsi
catadic si vreodata
vreodat a sasi
sa si in
scrie fiica la o scoala, ma indoiesc ca vreunul dintre parintii nostri
ar conduce un un faeton. Faetoanele su nt pen tru burlaci.burlaci.
 Ducele
Ducele nu sar deplasa
deplas a nicaieri caca sa ma
m a gasea sca pe mine. Cand
celelalte incepura sa zambeasca, Louisa se infurie. Este varul sau
pretendentu
preten dentull cuivacuiva..
Nu se pu tea sa fie fie Simon  ii transm
transm isese foarte clar
clar ca
ca nu mani
mani
festa
fes ta nici un interes pe ntru el, el, nici acum, nici vreodata.
vreodat a.
Totusi, el continua sa ii lase crinii aceia minunati si, cu fiecare
buchet, acelasi mesaj: „Cu siguranta putem sa fim macar prieteni.
A1 tau, Simon". Nu „ducele“ sau „Foxmo „Fox moor“.
or“. Simon. De parca nu n u ar fi
ranito niciod
ni ciodata.
ata. De parca
par ca ea nu
nu1 voise
vois e nicio
ni ciodat
dataa exilat.
De parca nu complota
co mplota cu dusmanii ei chiar si acum. acum.
Aceia era motivul pentru care incepuse toata povestea? Parla
mentarii ii cerusera sai distraga atentia de la activitatile ei? Ii cre
dea capabili de asa as a ceva si pe el la fel. fel. Pentru mai
ma i mult
mu lt de o clipa,
clipa,
crezuse ca isi dorea sa fie „prietenul“ ei.
Faetonul se opreste! Eliza se apleca sa vada mai bine. Coboa
ra un domn. Poarta o haina de un albastru cobalt, pantaloni de
un albastrudeschis si cizme inalte. Asa mult imi plac barbatii cu
cizme inalte!
Ea se intoarse
in toarse pentru
pen tru a le zambi, cu ochi ciocolatii
ciocolatii si stralucitori.
M ai ales
ales cand este chipes
chipes..
 S i tanar, adauga Veneti
Venetia.a. Nu se poate s a aiba mai mult de tre trei
i
zeci de ani.
Treizeci
Tre izeci si trei,
trei, spu se Louisa pe nerasuflate. Cand ele ele rasera, ea
isi prinse
prin se intre dinti buz a de jos. Daca este fratele Regine Reginei.i. Dar pro-
babil nu este.
 Uite, are o maimuta ! exclama Eliza. Eliza.

53
----------  - Sabrina Jeffries
Jeffrie s-----------

Louisa gemu. Minunat. Afurisitul venise sa o caute. Poate reu-


sea sa se strecoare spre grajduri pe scarile din spate... Dar nu, nu
putea
put ea s a piece
piece fara Regina
Regina.. Se intoarse
intoarse spre doamna
doam na Harris.
-Unde sunt copiile din Monitorul londonez? Cand profesoara
clipi nedumerita, ea adauga: Cele cu articolele domnului Godwin.
Sunt in biroul tau? Ma due sa vad...
- Sa te ascunzi
ascun zi acolo
acolo nu o s a te ajute cu nimic,nimic, spuse
spu se Regina.
Regina. II
cunosc pe fratele meu... O sa te gaseasca.gaseas ca.
-Atunci, este bine ca asta n-are nimic de-a face cu el. Louisa se
indrepta
indr epta spre usa. Ti-amTi-am spus, nu pot sa ma m a ocup de vizitele
vizitele lui
lui cand
avem atata
at ata treaba.
treaba.
-Regina are dreptate, draga, spuse doamna Harris. Nu poti sa-1
eviti
eviti pentru
pen tru totdeauna.
totdea una. Spune-i pur si simplu ca nu esti interesainter esatata si
pune punct intregii
in tregii povesti.
povesti.
-A m incercat
incercat deja
deja asta
as ta la petrecer
petrecere.e. I-am
I-am transmis
tran smis foarte limpede
limpede
ce simt.
-T otu
ot u si, el continua sa umble dupa dup a tine.
tine. Regina isi arcui
arcui o spran-
spran-
ceana blonda.
blonda . Trebuie
Trebuie sa fi fost
fos t foarte
fo arte convingatoare.
- Nu pot
p ot sa
s a cred
cred ca
ca evita un duce!
duce! exclama una dintre fete. fete.
- Nu-mi vine sa cred ca-1 evita pe barbatul care a guvernat pana
de curand India. Eliza isi tuguie buzele. Cui ii pasa ca este duce? Va-
rul de-al
de-al treilea al tatei este duce si este un nemernic.
- D omnisoara
omn isoara Crensh
Crenshaweawe!! o certa doamna Harris. Noi nu folosim folosim
niciodata cuvantul „nemernic“!
- Imi pare rau, mu rmura Eliza. Eliza.
Louisa isi inabusi un zambet, amintindu-si discutii discutii asemanato are
cu guvernanta ei. Eliza, cu limba ei ascutita si cu frumusetea natu-
rala,
rala, ii amintea de cum fusese ea la saptesprezece ani: ani: incapatanata,
incapa tanata,
dar naiva, o prada usoara p entru intrigi intrigile
le lui
lui Simon.
Simon.
Dar acum, era mai in varsta si mai inteleapta. Cu siguranta,
putea sa se ocupe de un duce enervant de atragator. Si doamna
Harris avea dreptate... nu putea sa-1 evite pentru totdeauna, nu
cand ea locuia la sora lui. Era mai bine sa rezolve relatia cu el o
data pentru totdeauna.
totdeauna.
- Va trebui sa fiu fiu mai ho tarata
tara ta in refuzul meu.
meu.
- Pentru unii barbati, este nevoie nevoie sas a fii
fii de mai
ma i multe ori,
ori, spuse
spu se
doamna Harris.
- Mai ales cand barbatul stie ca minti, minti, spuse Regina sec sec..
Cu o incruntare, Louisa se intoarse spre cumnata ei.
- Nu mint.
mint.
----------- Tentru iudirea unui duce ----------- -

- Nu? Atunci, de ce ce te-ai to t ascuns


ascu ns de el? Pentru ca ti-eti-e team
tea m a
ca o sa cedezi in fata insistentelor lui. Regina facu ochii mici. Sau,
si mai rau, ca o sa descoperi ca s-a schimbat. Ti-e frica sa-1 vezi asa
cum este.
Louisa
Lou isa pufni.
pufni.
- Pretentia lui caca s-a schimbat po ate sa s a te pacaleasc a pe tine,
tine, dar
nu pe mine.
- Stiai ca el si Maiestatea Sa sunt in conflict inca de la intoarce-
rea lui? Se presupune ca din cauza interesului reinnoit al lui Simon
pentru tine.
tine.
Fiorul imposibil de infra
infranat
nat care
care puse stapan ire pe Louisa o irita,
mai ales cand vazu privirile pline de invidie si de veneratie ale tine-
relor doamne.
- N u prea cred ca M aiestatea
aiestat ea Sa
S a ar fi in dezacord cu vechiul
vechiul lui
consilier.
-Azi-noapte, Simon a plecat de la White’s de indata ce a sosit
regele, continua Regina. Marcus a fost de fata. Asta nu dovedeste
sinceritatea lui Simon?
Cu siguranta, detaliul
detaliul acesta
aces ta o tulbura.
tulbura. Se intrebase daca regelregelee il
convinsese pe Simon sa-i distr aga atentiaate ntia in schimbul vreunor avan-avan-
taje politice. Dar da ca erau intr-o relatie conflictuala...
- Nu pricepi? continua Regina.
Regina. L-ai crezut
crezut ata t vreme un ticalos,
incat ai prefera sa te ascunzi
ascunz i de propriile
propriile sentimente
sentim ente decat sa accepti
accepti
ca s-a schimbat.
-T e inseli, iti zic eu, spuse
spus e Louisa.
Lo uisa. Si nu m a ascund!
- De cine? intreba o vocevoce masculina
mascu lina profunda.
Ea tresari, apoi se intoarse si-1 gasi pe Simon in pragul usii, cu
ochii stralucitori.
-D e nimeni,
nimeni, spuse
spu se ea, cu un nod in gat. Nu N u ma ascund... de nimeni.
nimeni.
in timp ce Raji ganguri ceva si toate doamnele din spatele ei, cu
exceptia Reginei,
Reginei, se aplecara in reverente
reverente adanci, Simon spuse:
- Ma bucur sa aud asta. Pentru Pentru ca numai lasii se ascund. Si nu
te-am conside rat niciodata o lasa.
Louisei i se aprin sera obrajii.
obrajii. O merita; chiar fusese
fus ese o lasa. Saru-
tul lui
lui indraznet
indrazne t si pasion
pas ionalal din padure o tulburase, dar evitarea ade- ade-
varului nu rezolva niciodata
nicio data nimic.
nimic. M ajordomul aparu in spa tele lui
Simon, paran d infuriat.
infuriat.
- Iertati-ma, doamnelor. Am vrut sa anunt prezenta Excelentei
Sale,
Sale, dar a insist at sa
s a va surprinda.
- Bineinteles
Bineinteles ca a insistat.

55
----------- Sabrina Jeffries
Jeffries ---------- -

Lou isa reusi sa schiteze


schiteze un zambet distant. Ducel Ducelee este foarte in-
sistent. La fel ca sora lui, cu care semana uimitor de bine, amandoi
blonzi, cu ochi albastri si indrazneti. Numai ca indrazneala Reginei
era invioratoare. A lui Simon era pur si simplu primejdioasa. Asa
cum era in clipa aceea,aceea, cand
can d el o fbca
fbca cu o privire insolen ta.
 Nu prea
pre a miai
miai dat de ales, do mnisoara
mniso ara North. Se pare ca ai uitat
de intalnirea noastra.
 Despre
D espre ce vorbesti?
 Noi doi ar trebui sa mergem in vizita vizita lui
lui Lady Trusbut,
Trusb ut, ai uitat?
uitat ?
Alene, isi mangaie maimuta
maim uta pe burta. Raji Raji astep
ast epta
ta cu nerabdare.
nerabdare. Dar,Dar,
cand am trecut pe la resedinta din oras ca sa te iau, mi sa spus ca
esti aici.
O tacere adanca se asternu in incapere. Pana si fetele stiau ca a
castiga sprijinul lui Lady Trusbut fusese unul dintre scopurile prin
cipale ale Louisei.
N a m crezut
crezut ca vorbesti
vorbesti serios. Ea isi ridica
ridica barbia provoca
provocator tor..
La urm
u rmaa urmei, Excelenta,
Excelenta, ai prostu l obicei
obicei de
de a nu vorbi serios.
Ignorand rasuflarile xntretaiate din spatele ei, el il muta pe Raji
pe umar.
Atunci, dami sansa sa demonstrez ca miam invins proastele
obiceiuri.
Ca pentru a confirma cuvintele stapanului lui, Raji continua
sa sporovaiasca frenetic, strangand la pieptul blanos sculptura
de lemn a unei pasari. Pictata intrun intrun galbendeschis, era evident ca
 ju c a ria
ri a era
er a foar
fo arte
te u za ta si fo arte
ar te iubi
iu bita
ta.. Un cana
c anar.
r. Deci Sim
Si m on nu o
m intise pe Lady Trusb ut cand ii ii spusese
spuse se despre
d espre slabiciunea lui lui Raji
Raji
pen tru canari.
canari.
Era un detaliu
detaliu care o puse pe ganduri. Simon Sim on isi intinse bratul.
bratul.
 Mergem? Faetonul ne asteapta.
Chiar daca ideea de a petrece timp singura cu Simon intrun fa
eton o tulbura, nu indrazni sa rateze ocazia de a obtine sprijinul lui lui
Lady Trusbut. In plus, el nu prea putea sai faca avansuri la lumina
zile
zilei,
i, cu o maim uta si un randasran das drept insotitori.
Dar,
Dar, mai
m ai intai, ea si doam nele ei trebuiau sasi aleaga ale aga candidatul.
H a i sas a facem asa, domnule. Lasama sami inche incheii intalnire
intalnirea, a,
apoi mergem. Poti Poti sa m a astepti
ast epti la parter.
parter.
El se incorda, dar, inainte sa apuce sa se impotriveasca, Eliza
rabufni
rabufn i cu un: un:
 Poate ca ar trebui sa ram ana si Excelenta Sa. Probabil Probabil iiii cunoas
te pe tot
t otii eventualii tai candi...
candi...

56
-—-------- (Pentru iubirea unui educe ----------- -

-Taci,
-Ta ci, Eliza
Eliza!! Louisa ii arunca indiscretei fete o privire
privire mustratoa-
mustrato a-
re.
re. Ti-am spus ca nu este subiect de dezbatere generala.
generala.
Eliza se incrunta.
- Oh,
Oh, exact.
Louisa
Lou isa isi intoarse privirea spre Simon.
- Mai ales cand nu stim de ce ce parte se
s e afla ducele
ducele cand vine
vine vorba
despre problema noastra.
- S i nici
nici nu pot sa-ti spun, cand nu esti sincera
sincera cu
cu mine
mine,, riposta
Simon.
- Ce vrei
vrei sa spu i? i-o
i-o intoarse ea.
ea.
El inain
in ainta
ta in incapere.
-Ai spus ca vrei sa-ti sustii cauza in parlament, dar ai evitat
sa-mi spui cum. A trebuit sa aflu din alte parti despre tacticile
tale neortodoxe.
Aflase despre tacticile ei?
Toate se uitau lung la el cand Simon adauga:
- Si, cu siguranta
siguranta,, nu mi-ai spu s niciodata
n iciodata ca vrei
vrei sa-ti propui pro-
pro-
priul candidat in Camera Comunelor.

CapititoCuC6 
Draga Charlotte,
Cu siguranta
sigurant a i-ar f de ajutor domnisoarei
domnisoarei North sa renunt
renuntee la
ostilitatile ei cu Foxmoor. Toata lumea este convinsa ca ii va urma
lui Liverpool
Liverpool inin functia de prim-ministru.
prim-ministru. D ar nu reusesc sa o vad
pe domnisoara North ca ducesa a lui. L-ar atrage intr-un dans ve-
sel, si am auzit
auz it ca lui Foxmoor nu-i
nu-i place sa danseze.
Varul tau cu idei,
Michael

Inima Louisei i se opri in piept. El nu ar fi trebuit sa stie despre


aspiratiile lor politic
politice.
e. Nimeni
N imeni din parlam ent nu ar fi trebuit s a stie
pana ce Societatea Doamnelor din Londra nu-si aranja sprijinul. Se
putea
pu tea gandi
gan di la un singur m od prin care
care sa fi aflat.
aflat.
Dar cand se u ita urat la s ora lui,
lui, Regina se ridica.
ridica.
- Nu te uita la mine, eu nu i-am spus.

57
Sabrina
Sabr ina Jeffries
Jeffries

Nu, nu mia spus. Simon zambi. Nu degeaba am fost candva


consilierul
consilierul regelui
regelui.. Stiu cum s ! fac rost de informatii, m ai ales da c!
se refer!
ref er! la politic!.
In timp ce isi intinse palaria de castor spre majordom, doamna
Harris spuse:
 Atunci, sigur stii cat de nemultune multumiti
miti o sa fiefie unii dintre prietenii
prietenii
tai din
din parlament cand o sa auda au da c ! ne ajuti
ajuti..
 Ca v ! ajut?
ajut?
 Luando pe Louisa ca sa sa1 cun
cu n oasc!
oa sc! pe Lord Trusbut.
Trusbu t.
Ah.
A h. Cu greu as putea sa numesc „ajutor“ „ajuto r“ organizarea
organizarea unei inta intal
l
niri
niri cu familia Trusbut. Da Darr, daca vreti un ajutor adevarat,
adev arat, as putea
sa vi
vi1 ofer. Dupa
D upa ce ma convin
co nvingeti
geti ca ar trebui sa s a o fac.
Sa il convinga?
convin ga? Ce obraznicie!
obraznicie!
 Nu suntem interesate de ajutorul t!u , spuse sp use Lo uisa taios.
taios.
Su
S u n tem
te m interesate
interesate de ajutorul oric oricuiui,, interveni doamna Harri Harris.s.
Mai ales de ajutorul unui ba barba
rbatt cu pozitia ta so cial!.
cia l!.
Ea ii
ii aru n c! lui Simon
Simon o privire
privire scrut!to are.
 Intre
Intrebare
barea, a, Excelent!,
E xcelent!, nu este d ac ! vrem vrem ajutorul t! u , ci de de ce
ce
ni1 oferi.
 N u vi1 ofer.
ofer. inc !. in primul rand, ar trebui s ! stiu m ai mul mul
te despre cauza voastr!, scopurile voastre, metodele voastre de
actiune...
 Vre
Vreii s ! ne spionez
spionezi, i, spuse
sp use Louisa.
Louisa.
El sch it! spre ea un zamb et glaci glacial
al..
Miam adunat cu usurint! celelalte informatii despre grupul
vostru. Asa c a , da c! as vrea vrea s ! v ! spionez
spionez,, do m nisoar! North North,, nu
nu
mias pierde
pierde vremea
vremea s ! vorbesc cu voi voi,, care
care sun teti atat at at de b!nui
b!nu i
toare. Mas imprieten i cu vreun membru m embru mai putin pruden p rudent. t. El incu
incu
viint! din cap spre Regina. Sau mias asalta sora cu intreb!ri.
 Ceea ce ce, ca s ! fim cinstiti,
cinstiti, spuse Regina
Regina,, nu a f!c ut .
A m venit s!m i indepl indepline
inesc
sc promisi
promisiunea
unea fa t ! de tin tine,
e, con tinu!
Simon
Simon.. Discutati
Discutati despre
despre politic!, as a c ! am subliniat
subliniat c ! pot s ! v ! ajut.
ajut.
El zambi incordat.
incordat. Dar Dar, inainte s ! sustin
sust in orice
orice organizatie, m ! astep t
s!i cunosc scopurile si metodele de actiune. Cu sigurant! intelegeti
asta. Cand el ele p!st
p! st ra se r! prudent t!cere a, el a d !u g ! cu o ridi ridica
care
re din
din
umeri:
umeri: Desigur,
Desigur, d ac ! nu vreti ajutorul
ajuto rul meu...
meu...
 Ce anume vrei vrei s ! stii? intreb
in treb ! doamna Harris.Harris.
 Fii
Fii ate
at e n t! aici,
aici, zise
zise Louisa. Eu nu nuii spun nimic
nimic p a n ! nu stiu si-
gur c ! putem
pu tem s ! avem incred incredere
ere in
in el
el.
----------- Tentru iubirea unui duce -----------

 Bineinteles ca nu, o surprinse


surp rinse Simon spunand . Dar de de ce
ce nu ma
lasati sa observ cum functioneaza grupul vostr u pentru cateva zile? zile?
Cum ar putea
pu tea sa fie asta o problem a? Isi arcui o spranceana. Daca nu
cumva ceea ce am auzit este adevarat, iar Societatea Doamnelor din
Londra chiar are de gand sa pu na la cale cale o revolutie
revolutie nebuneasca.
Celelal
Celelaltete doamne raser a usoruso r incordat, dar L ouisa sim ti un gol in
stomac. Cu siguranta stia foarte multe dupa doar o saptamana. Si,
daca stiau si ceilalti oameni de stat ce stia el, nu era de bine. Daca
refuza sai perm ita sa observe, putea sa trezeasca si mai multe multe sus
piciuni la adresa aspiratiilor politice ale grupului ei. Si nici asta nu
era de bun augur. Dar daca il lasa sa ..observe", trebuia sai indure
prezenta. Sau trebuia? Ii veni brusc o idee. idee.
 Ce zici, doamna Harris? Ai vrea ca ducele sa observe noul tau
comitet?
 A s fi onorata. D oamna H arris zambi. zambi. Daca nu il il deranjeaza
deranjeaza
sa vina a id de doua ori ori pe saptam
sa ptam ana pentru intalni
intalnirilrilee noastre.
Sigur ca nu, spuse Simon. As putea sami insotesc sora si pe
domnisoara
dom nisoara North.
North.
 Oh, dar eu nu sun t membra
memb ra a comitetului ei, ei, zise
zise Louisa si zam -
bi zeflemitor.
Fata lui se intuneca.
 Atunci
Atunci,, lasam a sa observ
ob serv comitetul tau.
tau.
Ea zam
z ambi
bi dulce.
dulce.
 Comitetul doamnei Harris o sati ofere o perspective mai buna
asupra
asupr a organizatiei
organizatiei noastre.
Ce minunat era sa fie, in sfarsit, cu un pas inaintea lui Simon.
Daca el avea de gandgan d sai evalueze scopurile
scop urile politice, lucrul acela acela avea
sa il impiedice.
impiedice. Si, daca era sincer interesa t de grupulgrup ul ei,
ei, indatoririle
actuale ale doamnei H arris aveau sa ii ofere ofere o imagine
imagine excelenta des -
pre activitatile
a ctivitatile lor.
lor.
El o privea banuitor.
 Ce anume, mai m ai exact, face comitetul asta
as ta??
Louisa se indrepta spre masa.
 Daca m ai ai la dispozitie
dispo zitie cateva minute, Excelenta, o lamurim
totul.
 Desigur
D esigur,, spu se el si o urma ri cu privirea.
privirea.
El ii tinu scaunul cu un zambet de pradator, iar ea intelese cum
trebuia sa se simta o gazela cand era incoltita. Ea se scutura de sen
zatia aceea. Nu era incoltita. Gasise o cale cale ca sa scape de el el pen tru o
vreme, nui asa?asa ?

59
Sabrina Jeffries
Jeffries

Si slava Cerului ca gasise! Trebuia numai sa te uiti la chipesul


afurisit... care le facea deja pe fete sa roseasca si sa se balbaie cand
doam na H arris i le le prezenta. Chiar si Venetia
Venetia se imbujora
imb ujora usor, iar pe
ea nici
nici un barbat
ba rbat nu o afectase
afec tase vreodata.
vreod ata.
Ce Dumnezeu avea Simon de transfor tran sformm a femei perfect rezonabi-
rezonabi-
le in
in niste smintite aiurite? Era, Era, oare, abilitatea luilui de a face o femeie
sa se sim ta de parca o asculta nu mai pe ea, ca ii acorda atentie numai
ei? Sau era
e ra pur si simplu
simplu aerul lui poruncitor? El trase tras e un scaun pen-
tru doamna Harris, cu o grade masculina minunat de privit, fiecare
miscare intentiona
inte ntionata, ta, nici un gest
ge st in plus. Si, de indat
in dataa ce se asezara
cu totii si el ocupa scaunul din fata Louisei,Louisei, ea nu reusi
r eusi sa nu observe
cat de bine il controla
controla pe Raji.
Raji. El lovi usor in ma sa, iar m aimuta
aim uta urea
urea
exact in acel loc,loc, strangan
stran gand d canarul
cana rul de jucarie
jucarie la pieptul lui acoperit
de blana
blan a alba. Eliza,
Eliza, care
care ocupase
oc upase scaunul de langa
lang a Simon, scoase un
oftat feciorelnic.
- Maimuta t a este adorabila, Excele Excelentnta.
a.
-N-ai vazut cum a scapat creatura in coafura unei femei, spu-
se in gluma Louisa. Adorabilul asta face varsare de sange daca nu
esti atent.
- Numai atunci cand i se prezinta ispita adeevata, spuse Simon. Simon.
Credea ca paunul
paun ul lui Lady Tru sbut sbu t era o jucarie.
jucarie.
- Ca sculptura
sculptu ra asta
ast a mica, spus
sp usee Eliza. De unde ai luat-o?
luat-o?
- Probabil
Probabil a cioplit-
cioplit-oo chiar Simon,
Simo n, spuse
spu se Regina, ii place sa cio- cio-
pleasca in lemn.
lemn.
- Serios?
Ser ios? intreba doamndo amn a Harris,
H arris, cerc
cercet
etan
andu
du-1-1 pe Simon intr-o intr-o
noua
nou a lumina. Este foarte bine. bine.
- Cioplitul imi tine mainile ocupate in timp ce mintea mea cauta
sa rezolve o problema, spu s puse
se el.
Louisa uitase de obiceiul acela ciudat al lui. Odata, sculptase si
pentru ea un crin in miniatura
miniatu ra splendid, do ar pen tru ca ii spusesespu sese ca
ii placeau crinii. Era singura amintire despre el pe care o pastrase.
-A i in vatat sa cioplesti
cioplesti in India?
India? intreba Eliza
Eliza..
- Nu, zise
z ise Simon
Sim on cu un chicot.
chicot. Tatal meu m-a invatat.
Louisa clipi. Rareori il auzise vorbind despre parintii lui. Aflase
mai multe despre ei de de la Regina deca t aflase vreod
vr eodataata de la
la el.
el.
- Este adevarat
ad evarat ca ai fost primul duce duce care
care a serv it drept guverna-
guverna-
tor general
genera l in India?
In dia? intreba Eliza cu admiratie.
admiratie.
- Dom
D omnisoa
nisoara ra Crenshawe
Crenshawe,, ince
i nceteaza
teaza sa-1 m ai bati
ba ti la cap pe duce,
duce,
spuse doamna Harris.
--------- —‘Pentru iubirea unui duce -----------

 Este
E ste in regula. Simo n arunca
arun ca spre Eliza o priviprivire
re amabila. Si nu,
nu,
nu chiar
chiar.. Wellingt
Wellington on a serv
s ervit
it cu mult inain tea mea, chiar chiar daca nu era
duce la vremea
vrem ea aceea.
 Nici Simon nu a fost primul din familia noastra care sa piece
in India, spuse Regina. Si fratele mai mic al mamei a servit acolo.
Unchiul Tobias a fost locotenent acolo pentru... Cat a stat, Simon?
Doi ani? Inainte s a moaramo ara de malari
malarie.
e.
Expresia
Expre sia luilui Simon se intuneca.
Trei ani. Se lasa pe spate. Dar am vorbit destul despre India...
Vreau sa stius tiu ce face comitetul doam nei Harris.
Zambetul
Zambetu l lui incordat
incord at ii atrase
atra se aten
a ten tia Louisei. Tot ce ce auzise de la
Regina despre unchiul lor era ca sarmanul plecase sasi caute noro
cul
cul si ca,
ca, in schimb,
schimb, murise
mu rise singur. O poveste
pov este fo arte trista.
trist a. De asta
ast a il
supara
sup ara pe Simon sa se ga ndeasca la ea? ea?
Oh,
Oh, dar
d ar de ce ii pa sa ei? Se chinui sa fiefie aten
a tenta
ta la ce spunea
spu nea doam -
na Harris.
Harris.
 i n prezent, evaluam activitatile care care ar putea
pu tea sa le aduca veni
veni
turi durabile femeilor condamnate, in timp ce le invatam abilitati
utile, explica doamn
doa mnaa Harris. Avem nevoie de o activitate care care sa im
plice putina pregatire, din moment ce nu avem suficienti voluntari
pen tru asta.
ast a. Totusi,
Totusi, trebuie sa ne aduca un venit bun.
 Cat de bun? intreba Simon.
 Su ficient cat sa ne su stin a proiectele...
proiectele... scoala din inchisoare,
haine si astern utu ri suplimentare si matroane in loc loc de gardieni
gardieni
barbati.
 De ce
ce ar trebui
trebui sa le platiti voi pe matroane,
matro ane, nun u este responsabi
resp onsabi
litatea sistemului penitenciar? intreba Simon in timp ce il scarpina
pe Raji pe spate.
Asa ar trebui sa fie. Furia dezlantuita de o asemenea nedrep
tate se aprinse in pieptul Louisei. In schimb, gardienii sunt platiti
din taxele percepute de la prizonierele sarace. Asa ca bineinteles ca
sun t niste brute care care isi folosesc pozitia ca sa necajeasca femei femeile,
le, sa
le supuna... Ea se opri, amintindusi de fetele mai tinere. Hmm...
avansurilor lor.
 Iar parlamentul
parlamentul nu considera ca ca asta este o problema, spuse Re- Re-
gina. In ciuda rapoartelor intocmite de comisii, deputatii refuza sa
instituie reformele adecvate.
adecvate.
 Ministrul de interne sustine ca „o sa elimine frica de pedeapsa
in randul
ran dul claselor criminale".
criminale".
Simpla amintire a discursului involbura sangele Louisei in vene.

61
Jeffries ----------
----------- Sabrina Jeffries -

A st a suna foarte tipic tipic pentru Sidmouth. Voce Voceaa lui


lui Simon
Simon
era usor incordata. Pentru el, reforma este egala cu revolutia si
radicalii.
 Iar pentru tine nu? intreba doam na Harris. Harris.
0 expresie enigmatica ii traversa
trav ersa chipu
chipul. l.
 Depinde de reforma. Dar inteleg de ce ce vreti sa
s a va prezentati
prez entati cu
un candidat propripropriu.
u. Si, daca ma iertati ca spun asta , as putea sa va
fiu
fiu mult mai m ai de folos daca vas sfatui...
Oh, da, interveni Louisa, sunt sigura ca amicii tai politicieni
tiau
tiau spus
spu s exact cumcum sa ne sfatuiesti.
El o ii arunca o privire scrutatoare.
 Ma suspectezi ca sunt sun t agent provocator?
 Numi inchipui
inchipui de ce ar trebui sa s a fac asta.
ast a. Vocea
Vocea iiii era presara ta
de sarcasm. Ce sa fie suspect la un duce cu aspiratii politice si care
doreste sasi petreaca timpul alaturi de reformatoare, in loc sa se
insote
ins oteasc
ascaa cu tovarasii lui
lui de la club?
club?
Cu un zam z ambet
bet gales, el cobori privirea spre gura gur a ei.
ei.
 Chiar
C hiar si un duce cu aspiratii
asp iratii politice
politice poate sa aiba un motiv mo tiv per-
sonal ca sasi doreasca sa sfatuiasca... o prietena. prietena.
Cand cuvintele lui le le facu ra pe eleve sa ch icoteasca,
icoteasc a, ea isi inal
inal
ta capul.
 Bine.
Bine. Domnule, atata at ata timp cat
c at iti limitezi
limitezi sfaturile
sfatur ile la a ne ajuta
sa gasim o activitate care sa ne aduca un venit pentru femeile con
damnate, m a bucur bucur sa aud as ta.
Eliza ii arunca
aru nca o privire plina de adoratie.
Poate ca ducele ar putea sa ne spuna cum sa le invatam pe
condamnate sa ciopleasca in lemn. Nu ar fi o activitate care sa ne
aduca venit?
 N u este o idee prea buna bu na sa le dai cutitecutite prizonierelor,
prizonierelor, Eliza,
Eliza,
raspun se Louisa, enervata de atitudinea adoratoare a fetei fetei..
Simon
Simo n se sprijini la loc de scaunu l lu lui.
 Poate ca nar merge prea bine cu cioplitul, dar femeile tale ar
putea
pu tea sas a picteze sculpturile altcuiva.
altcuiva.
 S i cine
cine o sa ne furnizeze
furnizeze sculpturile?
sculpturile? Tu? il lua Louisa Lou isa peste
picior.
El ridica dintro
dintro spranceana.
sprancean a.
 Bineintele
Bineinteless ca nu.
nu. Dar as p utea sa s a va furnizez vopseaua.
Regina batu din palme.
palme.
Aproape am uitat. Una dintre investitiile bunicului Monteith a
fost
fo st o fabrica de vopsele din Leeds. Ia Ia lasato lui Simon.

62
---------- - Tentru iubirea unwi duce -----------

 I n fiecar
fiecaree an, producatorii de jucarii din din Londra scu lpteaza mii
de trasur
tras urii de jucarie, soldatei,
solda tei, chiar si area lui Noe cu animale.
Simon se apleca inainte, entuziasm ul colorandui
colorandui obrajii
obrajii bronza
bro nzati
ti
intro nuanta rosiatica.
 Mai su nt cateva luni pan a la Craci Craciun.
un. Daca ar fi fi sa faceti
face ti un par
par
teneriat cu sculptorii in lemn alb...
 Lemn
Lem n alb? ciripi Eliza.
Eliza.
Pin, ii explica Louisa, surprinsa de faptul ca Simon cunostea
termenul.
 Lea
Leatiti putea pune pe doamne s a vopse v opseasca
asca jucari
jucariilile,
e, continua
continua
Simon. Si, Si, daca
d aca le
le vindeti de Craci
Craciun,
un, o sa faceti bani frumos i.
Fara prea mare tragere de inima, Lo uisa uis a admise
adm ise ca era o idee buna.
Incepu
Incepu sa gandeasca
gand easca strategii pentru desfasurarea
desfasu rarea activita
activitatii
tii..
O... sa fie nevoie sa gasim sculptorii si pe cineva care sa trans
porte vopseaua
v opseaua si sa instruiasca
instruias ca femeil
femeile.
e...
..
Un obiect ateriza pe masa in fata ei. Speriata, ridica privirea si
descoperi ca Raji Raji traversa m asa si aseza
asez a canarul inaintea ei. ei.
 Imi pare rau, Raji,
Raji, spu se ea, dar,
dar, daca mergem pe proiectul asta ,
o sa
s a avem nevoie de sculpturi
sculptu ri noi pe care
care sa
s a le pictam.
pictam.
Cand isi inalta capul de parca el chiar chiar o asculta, toa ta lumea
lum ea de la
m asa rase. Apoi,Apoi, maim
m aimuta
uta sari
sa ri in
in poala ei.
ei.
Oh! exclama ea cand o apuca de corsaj. Cand isi stranse bratele
in jurul dragalasei
drag alasei creaturi,
creaturi, aceasta
ac easta se ghemui
ghem ui cu cu un oftat
oft at multumit.
multum it.
Pentru numele lui lui Dumnezeu, despre ce este vorba v orba aici?
aici?
 Se pare ca te place,
place, spuse
spu se Simon intrun murm ur ragusit. Si Raji Raji
este foarte special. De cand a murit proprietara lui anterioara, este
foarte prudent
prud ent cu femeil
femeile.
e.
 Nui asa ca este adorabil? spuse Eliza pe nerasuflate. Crede ca
esti ea sau ceva de genul.
Louisei i se puse un nod in gat in timp ce ii mangaia blana
maimutei.
 Nu spune prostii.
prostii. Spera
Sp era doar sa faca rost de la mine mine de un pahar
de punci. Dar, in secret, era induiosata. Nu se deranja prea tare sa
cerceteze de ce. Si evita si privirea lui Simon, speriata de ce putea
sa vada acolo
acolo.. Unde
Unde ram asesem ?
Comitetul doamnei Harris o sa desfasoare un proiect ca fe-
meile sa picteze jucarii. Regina lovi usor cu creionul in masa. Dar
trebuie
trebuie sa avem avem grija la copi
copii,i, sa nu m anance vopseaua.
 Sunt
Sun t copiii
copiii in Newgate?
O incruntare increti frunte a inalta a lui Simon. Simon.
---------- - Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s-----------

 Din pacate, da, spuse doamna Harris, cu o expresie intunecata.


Politica
Politica este
es te de ai inchide
inchide pe cei mici cu mamele mame le lor. Numai
Nu mai in New-
gate sunt doua sute optzeci si sapte de femei si o suta treisprezece
copii
copii care
care aua u sub sase
sas e ani, inchisi alaturi de ucigasi si talhari.
Louisa isi amintea bine de indignarea resimtita cand ii vazuse
pentru
pen tru prim a oara pe sarm anii copilasi copilasi subnutriti si dezbracati,
dezbracati, obli-
obli-
gati s a va da cumcum mamele lor lor isi vindeau
vindeau trupul ca sa obtina mancare mancare
si haine pent
pe ntruru bietii lor
lor copii
copii.. Slava cerului
cerului ca As Asocia
ociatia
tia si Societatea
Societat ea
Doamnelor din Londra Londra imbunatatisera
imbu natatisera situatia. Dar nu de ajuns; nu
inca. Raji se ghem ui mai aproape.
Chiar siau nascut copiii acolo. Iti poti inchipui? Cu un singur
doctor, trebuie sa ne chinuim sa le salvam pe femei de la moartea
provocata
provoc ata de febra nasteriina sterii sau de pierder
pierderile
ile de sange...
sange...
 Louisa,
Lo uisa, draga,
d raga, tia
tiaii dem onstrat
onstra t punctul
punctul de de vedere,
vedere, spuse doam-
na Harris, aruncand o privire spre eleve, care se uitau la Louisa cu
ochi
ochi mari, caci caci nu pareau sa se fi gandit vreodata vreo data la pericolele
pericolele naste-
nast e-
rii.
rii. Si Simon
Simo n o privea,
privea, cu o intrebare tacut t acutaa in ochi.
ochi. Iar ultima persoa
na careia voia L ouisa sai dezvaluie cea mai intunec intu necata
ata frica era el.
el.
D e aceea trebuitrebuiee sa s a avem fondurile
fondurile necesare
necesare,, spuse ea pe pe
nerasuflate. Daca nu pentru femei, macar pentru copii. Un zambet
ii arcui buzele. Si ei meritamer ita jucarii.
jucarii. Ea arunca o privireprivire spre doamna
doam na
Harris. Sa nu uiti ca ca induzi
indu zi si asta staa in proie
proiectct..
 Numi place sa intrerup, domnisoara North, dar noi doi avem
de facut o vizita la familia Trusbut. Trusbu t. Simon aruncaarun ca o privire
privire la ceas.
ceas. Si
este deja
d eja trei si jumatate.
Doamna Harris schita spre Louisa un gest prin care o invita
sa piece.
piece.
 Dute, dute. Lady Trusbut este prea importanta ca sa fie igno
rata. Putem sa discutam
discutam marti despre candidate
Simon se ridicase deja si ocolise masa.
 Ce se intampla marti?
Louisa se ridica
ridica si ea.
ea.
 Atunci ne...
ne... Se opri cand ii veni o idee. idee. Atunci
Atunci trebuie ne aparat
apara t
sa vii sa ne observi. Si, daca vrei sa ajuti, poti sati aduci trasura si
orice
orice alt mijloc
mijloc de transpo
trans port rt de care poti sa te dispensezi.
Hai, Louisa, o avertiza Regina, ma indoiesc ca fratele meu ar
vrea sa...
 El a spu
s pu s ca vrea
vrea sa observe, nui nui asa? Si cum cum s4 observe mai
bine daca nu din tra sur a lui? In plus, near near ajuta sa avem mai mul mul
te trasuri.
----------  - 'Pentru iuSirea unui duce ----------- -
-

- Cu siguranta, raspu nse doam na Harris cu dispret in in glas.


- La ce?
Simon parea
pare a ingrijorat.
ingrijorat. Louisa zambi.
zambi.
- Este timpul sa plecam, nu crezi? Desi conacul Trusbut nu este
departe, este
es te deja tarziu.
tarziu. Daca suntem
sun tem nevoiti
nevo iti sa ne intoarcem ina-ina-
inte de lasarea serii...
- Bine. Simon ridica
ridic a de pe masa
ma sa canarul de jucarie al lui Raji
Raji.. Dar
D ar
m a aste
a ste pt sa-mi explic
explicii pe drum de ce
ce vrei trasurile mele.
mele.
El facu semn spre usa si ea se grabi sa iasa, cu un zambet care
devenea tot mai larg cu fiecare pas. Daca lucrul acela nu il descuraja
de la orice fel de intrigi in care era implicat, nimic nu av ea sa o faca.

CapitofuC7 
Dragu
Dr agull meu var,
var,
Drag ostea lui
lui Foxmoor
Foxmoor pentru dans trebui trebuiee sa se f ameliorat,
ameliorat,
pentru ca o curteaza fa ra rusine
rusine pe Louisa. Chiar a fost de acord acord sa
ajute Societatea Doamnelor din Londra, lucru care ma ingrijorea-
za. Pentru ca,
ca, daca
da ca exista
e xista vreun
vreun om care a r putea sa s a reprezinte
reprezinte un
un
pericol pentru
pent ru scopurile noas
n oastre
tre politice,
politice, acela
ace la este
est e ducele
ducele..
Prietena ta ingrijorata,
Charlotte

Simon clocotea cata vreme el si Raji o asteptara pe Louisa la usa


biroului doamnei Harris. Afurisita refuzase sa-1 vada toata sapta-
mana, doar ca sa-1 faca sa accepte sa observe comitetul gresit, de
inda
in data
ta ce o incoltise, intr-un
intr-u n final.
final.
Se gandea sa-1 faca sa renunte la curtatul lui, nu-i asa? Foar-
te bine, avea sa o lase sa-si faca de cap, dar numai pentru o vreme.
Pentru ca, pentru a se ocupa de actiunile ei politice, trebuia sa stie
cat de departe
depar te mergea, ceea ce insemna
insem na sa
s a fie
fie mai aproape de ea.
ea. In
plus, curtatul unei femei era al naibii de complicat cand femeia
se facea
fa cea inaccesibila.
inaccesibila.
Macar o avea pen tru acea vizita,
vizita, dar si
s i pen tru marti. Se incrunta.
Fara indoiala
indoiala mai nascocise vreun
vreun nou test
te st cu toata pov estea aceea
despre nevoia de trasuri.

65
---------- - Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s-----------

 Esti ga ta ? intreba ea, in timp ce iesea din biroul doamnei Harris,


purta
pu rtand
nd o palarie
p alarie ciudata
ciu data din piele
piele de foca si o haina scu rta si alba. alba.
Lui
Lui i se taie
t aie rasuflarea. C um reusea afurisita
afu risita sa
s a arate a tat
ta t de atra
atra
gatoare in asemenea haine simple? In perioada petrecuta in India,
vazuse sute de dansatoare din temple hinduse, in sariuri ademeni
toare, dar nici
n ici una dintre ele ele nu aratase
ara tase atat
ata t de incantator
inca ntator ca Louisa
intro
intro hain
h ain a incheiata pan a la gat. Nici Nici una dintre ele nui nui inflacarase
sangele in vene facandu1 sa se intrebe despre formele matasoase si
feminine care se ascundeau sub satin...
 Simon? intreba ea, cu obrajii imbujoranduise sub privirea lui
plina de dorinta.
 Da. Sun t gata. Bine.Bine.
La naiba cu imaginatia lui bogata! Se ruga sa nu ii mai reziste
mult, altfel
alt fel avea sasa1 faca sa implore.
Se indreptara spre faetonul care ii astepta. Cum lui ii placea sa
conduca si Raji se bucura sa stea ste a pe acoperis, ii intinse animalul paju paju
lui sau. C ateva minute mai tarziu, arm a rmasarii
asarii lui
lui se intorceau intrun
intrun
trap lejer spre Londra.
Londra.
Privind intro
intro parte, el observ a ca Louisa sta tea te a rigida si dreapta,
exact ca so ra lui cand abordaabo rda cea mai impunatoare
impu natoare atitudine. Numai
ca zambetul care incoltea pe buzele Louisei era mult prea neastam
parat
pa rat pen tru Regina.
Regina. Si, de de departe, mult
mu lt prea ispititor.
Isi indrepta atentia spre drum, inainte sa apuce sasi recunoasca
fata de sine nevoia de a ravasi gura aceea somptuoasa, chiar acolo,
in vazul lumii.
lumii.
 De ce vrei trasuri marti? intreba el taios, ca sasi ia mintea de
la buze ei.
ei.
Treb
Tr ebuie
uie sas a transporta m cateva femei femei condamnate pe o distanta
scurta,
scurta, a tata tot.
tot.
Atunci,
Atunci, de ce zambea
zamb ea ata t de arogant?
Tr an spo rtul nu este responsabilitatea
responsabilitatea inchis
inchisorii
orii??
 Da, dar, de obiceobicei,
i, le
le pun in carute deschise, si nu ne dorim a sta st a
pentru
pen tru ca...
ca... Zambetul ei disparu. Ei bine, bine, nu este
e ste intelept.
Lasama sa ghicesc... Condamnatele incatusate in carute des-
chise
chise atr ag atentia
ate ntia publica.
publica. Ceea ce ce inseam na ca femeile
femeile sunt
sun t supuse
supu se
batjocurii
batjoc urii si insultel
insultelor.
or.
 Si sunt
su nt maltratate
ma ltratate de barbati
bar bati lipsiti de sentim ente. Vocea ei de de
veni inflacarata. Si se arunca in ele cu rosii stricate, cu oua si... Ea se
opri cand isi dadu seama cat de mult ii dezvaluise. Oricum, neam
gandit
gan dit ca trasurile private ar fi mai bune decat carutele carutele..

66
Tentru iubirea unui cfuce

-  Sunt convins ca asa v-ati gandit, sp use el iritat. Mai ales ales trasuri-
le m e l e . De ce
ce sa va supu neti propriile
propriile trasu ri la toanele unei multimi
zgomotoase atunci cand ar fi mult mai distractiv sa le supuneti pe
ale mele?
- Nu-ti cerem
cerem sa faci
fac i nimic din ceea ce nu ne facem si noi. Ii arun- arun-
ca o privire provocatoare. Ai spus ca vrei sa observi.
- Da,
Da, asaas a am spus. Iar impielitata nu ratase ocazia de a- a-1 taxa.
Dar,
Dar, oricat mi-ar placea sa m a strecor uneori prin legume stricate, as
prefera sa ofer trasuri
trasuri mai potrivite scopurilor tale tale..
Ea incremeni.
- Daca sugerezi birje, am incercat si asta. Nu ni le inchiriaza cu
nici un pret. Nu pentru asta.
Totusi, afu risita isi dorea
do rea sa-
sa-1 faca sa-s
s a-sii expuna
expu na la tot felul
felul de abu-
zuri propriile trasuri costisitoare.
- Proprietarii de birje o sa-si asume asum e riscul daca li se ofera sti-
mulentul potrivit. Cum ar fi niste asigurari din partea unui duce ca
pierderile le vor fi acoperite.
Ce bine ca avea o avere de cheltuit. Altfel, Altfel, sa-s
s a-sii convinga viitoarea
viito area
sceptica
scep tica sotie sa aiba aib a incredere in el avea
ave a sa
sa-1 duca, in cele
cele din urma,
urma ,
la faliment.
Cand ea nu spuse sp use nimic, el adauga:
-Ar merge asa? Sau esti hotarata sa-mi vezi trasurile devastate
de multime?
-A st a nu este este o gluma, spuse ea. Grupul nostru este serios serios
cand vine vorba despre asigurarea unui tratament uman pentru
femeile astea.
- N u suficient de serios. Era inca enervat enerv at de cum cum il
il manipula-
se mai devreme. Altfel, n-ai refuza sa te folosesti de talentele mele
atunci
atun ci cand ti-ar conveni.
conveni.
-Inceteaza sa ma mai provoci sa te implic in treburile noastre
politice. isi indoi mainile in poala. Stiu ca nu sa ne observi este
scopul tau.
- Cu siguran ta, nu este singurul
sin gurul meu scop, murmura
m urmura el.el.
- Ce vreivrei sa spui?
sp ui?
El sovai, dar era mai bine sa fie fie cinstit atunci cand putea. Dintot-Dintot-
deauna ajunsese mai departe cu sinceritatea decat cu minciuna.
„Toata povestea cu curtatul este o minciuna", ii rasuna in minte
glasul bunicului. „Si tu ma faci pe mine ipocrit?" Simon scrasni din
dinti. Nu era o minciuna... chiar avea de gand sa se insoare cu ea.
---------- - Sabrina
Sabrina Jeffries
J effries---- ----- -

Isi
Isi ascund ea, pur si simplu, motivele pentru ca era singuru l mod de a
castiga ce era cel cel mai bine pentru
pen tru toa
t oata
ta lumea - inclusiv pe ea. ea.
- Sigur
S igur ca este evident ce vreau. Vreau sa fiu cu tine, Louisa.
Ea se uita piezis la el.
-De ce? Ti-a spus regele ceva? O tine intruna cu activitatile
mele...
- N-are nimic
nimic de-a face cu regele,
regele, spuse
sp use el,
el, apoi
ap oi isi
is i regreta
regre ta min-
min-
ciuna sfru nta ta. Dar,
Dar, Doamne, uneori il il determ ina sa minta. Esti cea
mai banuitoare femeie pe care am intalnit-o vreodata. Sa fereasca
Dumnezeu sa incerc incercee un barbat
bar bat sa te curteze..
curteze....
- Sa m a curteze! RasulRas ul ei muzical il calca pe nervi. Imi faci curte?
Ca sa vezi!
vezi!
- Nu este cel cel mai magulitor
mag ulitor raspu ns, m urmura
urmu ra el el.
- Nu, nu, iarta-ma, sunt magulita, chiar sunt.
Umerii i se scuturau sub hohotele de ras, si isi stranse mainile
inmanusate.
- Pot vedea cat est i de magulita. Mai ca lesini. lesini.
Ea ii
ii arunca o privire
privire malitioasa.
malitioa sa.
- Vrei
Vrei sa ma vezi lesinand?
lesinand?
-A s vrea sa te vad ca ma iei in serios.
serios. Pentru
Pentru ca,
ca, de data asta, am
toate intentiile sa te castig.
Ochii
Ochii ei se intunecara.
intunecar a.
-T u chiar
chiar vorbesti serios, nu-i
nu-i asa?
asa ?
- N-as spune asta ast a daca.
daca...
..
El se opri
op ri prea tarziu.
tarziu.
- N-ai
N-ai vorbi serios?
serios ? incheie ea pentru el, el, cu un zam bet pe buze.
Parca
Parca imi
imi amintesc
amin tesc ca ai vorbit cat se poate de neserio s cu mare usu-
rinta prima data.
El se infurie.
- Lucrurile
Lucrurile s-au schim bat de atunci.atunci. E u  m-am schimbat.
Mai mult decat isi dadea ea seama, chiar daca avea un motiv
ascuns
ascu ns ca sa o curteze
curteze..
- Nu
N u esti
es ti singurul. Parea ca incerca sa se convinga
co nvinga pe sine la fel de
mult
mu lt ca pe el. De De aia n-are
n-are nici un ro st sa-mi faci curte.
curte. Nu mai sunt su nt
nebuna naiva care tresarea le fiecare cuvant pe care il rosteai.
- N-ai
N-ai fo st niciodata vreovreo nebuna.
El se incorda, dar nu vedeave dea nici o cale
cale de iesire din
d in discutia
discu tia aceea.
Era evident
evident ca nu puteau s a m earga mai departe fa ra sa discut discute.
e.

68
----------- - Tentru iufiirea unui duce ------------

La cata galagie facea Raji si cum faetonul avea plafonul ridicat,


probabil ca pajul lui Simon nu putea sa-i auda. Dar, doar ca sa se
asigure, Simon cobori vocea. vocea.
- Eu eram nebunul,
nebunul, Louisa. Am crezut ca po pott sa
s a fac ce-m
ce-mii ceruse
regele fara
far a sa sufere cineva.
cineva. Tonul lui deveni plin de amaraciune. Din
pacate, am o tendinta enervanta de a ins ista cu mult peste punctul in
care alt barba t ar bate in retragere.
retragere.
- Serios?
Se rios? spuse
spus e ea rece.
rece. Ia spune mai multe.
multe.
- Chiar n-amn-am vrut sa s a spun
s pun ceea ce
ce am zis, jur.
jur. Isi stranse
stra nse mainile
pe fraie si se uita lung la drum, in noapt ea aia, cand mi-ai mi-ai spus
spu s ca nu
trebuie
trebuie sa ne mai vedem vedem pana p ana cand nu ajungi la varsta majoratului,
majoratului,
mi-am vazut toate planurile prabusindu-se. Cuvintele mi-au scapat
pur sis i simplu...
simplu...
El se opri si isi dadu seama de cat de nepotrivit suna tot ce spu-
nea. Totusi, era adevarat. Disperat sa nu piarda influenta regelui,
rostise cuvintele fatale, care li schimbasera viata pentru totdeauna:
„Fugi cu mine. Te Te iubes
iubesc. c. Marita-te
Mari ta-te cu mine".
O secunda dupa aceea, le regretase. Chiar in agonia tineretii, isi
daduse seama ca m ersese prea departe. departe. Si totusi, nu si le le retrasese.
Iar cand chipul ei se aprinsese si ii spusese da, sa o sarute paruse
ceva
ceva firesc
firesc.. Mai ales cand visase la saru tul acela saptam ani de-a ran ran--
dul,
dul, se gandise
gan dise la ea nopti intregi, disperat
disper at sa
s a o atinga...
- Ideea, domnule, este ca, spuse Louisa, nu-mi mai pasa pa sa daca
dac a te-ai
te-ai
schimbat. N-am de gand sa ma marit cu nimeni, niciodata. Nici cu
tine, nici cu vreun alt al t barbat.
barba t.
El refuza sa o creada. Si sora lui sustinu se acelasi lucru pana pan a cand
cedase in fata avansurilor lui Draker. Asa ca, daca Louisa avea de
gand
gan d sa-sa-1 descurajeze, trebuia sa se stradustr aduiasca
iasca mai
m ai mult.
mult.
-O ric e ai spune, nu es ti genul de de femeie
femeie care sa...
sa...
- Sa-si dedice
dedice viata
viat a unei cauze?
- Sa renunte
renunte la barbati. Esti prea pasion ala ca sa induri o viata de
fata batrana.
-Doar pentru ca m-am topit toata cand m-ai sarutat acum
sapte ani...
- Si acum
acum patru nopti, morm ai el el.
-T i-am spus, a fost un experiment.
experiment. Nu a insem nat nimi nimic. c.
El o privi piezis.
- Si de asta
as ta m a eviti.
eviti. Sarcasmul
Sarcasm ul lui deveni mai inversunat. De a sta
erai gata azi sa te duci sa te ascunzi...
ascunzi...
Jeffries 
Sabrina Jeffries

 B a nu eram!
eram! Cu o privire furioasa
furioa sa peste umar, ea isi cobori gla gla
sul.
sul. Cauza mea este ma i importa
imp ortantanta ca mine
mine ori ca tine sau ca tot ce
sa intam plat vreodata
vreo data intre noi.
Dar o imbujorare i se d esenaese na in obraji si mainile ii tremurau, ceea
ce provoca inauntrul lui un iures de sen zatii triumfatoare.
triumfat oare.
 Dovedestemi!
 Poftim?
Poftim?
 Dovedestemi ca este mai im portanta porta nta cauza
cau za decat orice
orice altceva
altceva..
Lasama sa va sfatuiesc comitetul. Stii foarte bine ca pot sa fiu de
nepretuit
nepretu it pentru
pen tru voi. Si nu veni cu aiureala aia cum ca nu ai incredere incredere
in mine. Daca voiam sati aflu secretele, o faceam. faceam . Dar
D ar dami o san
sansa,sa,
si pot sati fiu de mare folos in evolutia ta prin lu mea politicii. politicii. Vreau
Vreau
sati fiu de folos.
Cel
Cel putin, pan a cand se insura cu ea. ea. Nu avea nimic impotriva gru gru
pului
pului ei admirabil,
admirabil, dar se indrepta u spre un sfa rsit rsi t urat daca aveau
aveau sa
o asculte in continuare pe ea. Grupurile reformiste care se plasau de
partea
part ea gresita
gre sita a opiniei public
publicee reuseau doar sasi dea cauza inapoi. inapoi.
Din mome
mo ment nt ce ea era singura
singu ra care le le impinge
imp ingeaa spre politica, lear
fi fost
fos t mult mai bine fara ea. Apoi,Apoi, puteau
putea u sa se intoarca
intoa rca la ajutorul pe
care
ca re il ofereau
ofereau femeilor din inchisori pan p anaa cand reformele lor puteau
sa fie adop tate intrun ritm rezonabil de oameni rezonabili ca el. el.
Si daca scoaterea
scoatere a Louisei din grup le afecta si scopurile caritabile?
„Numai in Newgate
Newgate sunt doua do ua sute optzeci si sapte de femei si o suta
treisprezece copii, inchisi alaturi de ucigasi si talhari. Copii, pentru
numele lui lui Dumnezeu, cu va rsta rst a sub sas
sasee ani.“
ani.“ Nu conta, isi spu se el, el,
ignorand agita
a gitatia
tia propriei constiinte.
c onstiinte. Uneori,
Uneori, chiar si cauzele admi admi
rabile
rabile trebuiau s a fie sacrificate pentru atingerea unui bine suprem.
El avea de gand sasi respecte pactul diavolului incheiat cu regele,
indiferent de consecinte.
consecinte. Cu cat ii ii oprea mai repede im ersiunea poli-
tica, cu atat mai binebine pentru
pent ru to ata lumea. P lesni din din fraie.
fraie.
 Daca, intrade
intradevar,
var, cauza ta este mai importa
imp ortanta
nta decat „mine sau
tine",
tine", atunci
atu nci de ce sa nu m a Iasi sa te sfatuiesc?
sfatu iesc? Aruncandui
Aruncandui o privi privirere
cu subinteles, el adauga: Binexnteles, daca nu poti sa rezisti sa fii in
preajma mea pentrupen tru ca te doare prea tare trecutul
trecutul nostru
nostr u sau
sa u te ispi
ispi
tesc sa renunti la ideil
ideilee tale nobile despre casatorie...
 Nu te flata
fl ata singur, rabufni ea. ea.
Atunci, folosestema. Cu sapte ani in urma, eu team folosit
pentru
pen tru scopurile mel mele.
e. Acum
Acum,, ai san
s ansa
sa sa te foloses ti de atractia mea
nesa buita in cauza ta politica
politica..
Simti
Sim ti cum il scruteaza
scru teaza cu privi
privirea.
rea.

70
--------- —Tentru vufoirea unui cfuce——------ -

 Cum sa fiu sigura ca nu este inca una dintre intrigile tale?


 Poti
Poti sa m a Iasi sami dovedesc sinceritatea.
sincer itatea. Daca sustii ca orici
orici
ne se poate reforma, nu poti sami oferi acelasi tratament pe care il
oferi condamnatelor tale? Ce o sa te coste sa te folosesti de relatiile
si cunostintele mele in politica?
 Ar putea sa ne coste totul daca folosesti impotriva noastra ceea ceea
ce ai aflat.
 Oricum, faptul ca nu stii ce faci ar putea sa va coste totul. Toc
mai de aceea voia sa se insoare cu ea si sa. o convinga sa iasa din po-
litica. In plus, o sami rise propria cariera sustinand public un grup
care
care ii nemultumeste
nemultume ste pe parlamentari.
Atun
A tunci,ci, de ce ce o faci? intreba ea taios.
Pentru ca te vreau, spuse el cu voce scazuta. De sotie. Si, daca
sati sfatuiesc grupul este singura cale prin care pot sa te castig,
atunci am sa o fac.
Cuvintele o facura sa cada pe ganduri. Paru ca era pregatita sai
dea un raspuns, apoi clipi si arata spre un bulevard larg, marginit
deo parte si de alta cu ulmi, care se intersecta cu drumul principal
chiar in fa ta lor.lor.
Trebu
Tr ebuie ie sa cotim aic aicii ca sa ajungem a casa la Lady Trusbut.
Trusbut.
La naiba, asa era. El coti numaidecat, si ea se izbi de el. Cand se
apuca de piciorul
piciorul lui lui ca sasi
sa si pastreze
pa streze echili
echilibru
brul,
l, muschii
m uschii lui
lui tresarira
tresarir a
la atingere. Ea dadu sasi retraga mana, dar el o prinse si o lipi de
coapsa lui. ii intalni privirea si, pentru o fractiune de secunda, isi
zari propria
pro pria dorinta oglindita
oglind ita in ochii
ochii ei.
ei.
Acea strafulgerare
strafulge rare de pasiune
pas iune ii dadu curaj. In timp ce se apropia
ra de casa,
ca sa, isi
i si impleti degetele
deg etele cu ale ale ei.
ei.
 O sa ma m a Iasi
Iasi sa te sfatuie sc? Sau S au vrei
vrei sa m a condamni sa ma
inchin tie de la distanta, sa tanjesc dupa tine singur in patul meu,
indragostit si...
 Cate aiureli spui. Dar un zambet sovaitor se iti pe buzele ei, si
Louisa
Lou isa nu incerca
incerca sasi
sas i eliberez
eliberezee mana. Iti dau cel cel mult o sap tam ana
an a
inainte sa s a te plictisesti sa ma curtezicurtezi si sati indrepti
indrepti atentia spre o
femeie mai potrivita.
N am
a m obosit sa te curtez curtez ultima
ultima data, nuinui asa? Ii arunca o pri-
vire malitioasa. Mam oprit doar pentru ca miai cerut sami fac
bagajele si sa plec in India. India.
 Nu trebuia
t rebuia sa s a pleci.
pleci. Incremenind,
Incremenind, ea isi trase tra se mana
m ana din prin
prin
Jeffries 
Sabrina Jeffries

primministru si sa te fi insurat cu mine, in schimb. Dar nu ai


facuto.
Blestemanduse ca adusese in discutie trecutul lor tulburator, el
opri faetonul
faetonu l in fata
fat a impresionantului
imp resionantului conac conac in in stil Palladin
Palladin al fami
fami
liei
liei Trusbut, apoi se intoar se cu fata spre ea. ea.
 A i dreptate.
d reptate. Am ales exilul
exilul inin fata casatoriei.
casatoriei. Pentru ca, ca, la fel
fel ca
tine,
tine, a fo st o vreme
vreme cand am crezut ca existau amb itii mai importan
te decat tine sau decat mine. mine.
Ea isi arcui o spranceana.
 Sigur
Sigu r nu o sa pretinzi ca nu mai crezi crezi asta.
asta .
 N u mai credcred ca
ca esti intotdeauna obligat sa alegi, alegi, raspunse el.el. Nu
exista nici
nici un motiv pentru care sa nu le putem avea pe am andoua 
ambitiile noastre si... In timp ce pajul lui cobori, luandu1 pe Raji cu
el,
el, Simon isi is i cobori glasul
glasu l si adauga:
adau ga: Si pasiunile noastre.
La momentul potrivit.
 Intr
Introo lume
lume ideala,
ideala, am p utea sa le avem avem pe amandoua, dar in in
lumea reala...
reala...
Noi facem lumea reala, Louisa. Simon cobori din faeton. Daca
nu credeai asta, nu mai erai o reformatoare.
reformatoare . II lua pe Raji de la paj si
il lasa pe neastam
neasta m parat
para t sa i se urce
urce pe umar.
umar. Asa ca fa lumea sa fie asa
cum vrei.
vrei. Asa cum vrem amandoi.am andoi. Dami
Dami o sansa.
san sa. ii intinse m ana ca
sa o ajute sa coboare.
coboare. Lasam
La sam a sa fiu cu tine.
tine.
Ea se uita mult timp la mana lui. Soarele se inalta la orizont in
spatele capului ei, invaluindo intro lumina de culoarea chihlimba
rului care
care ii si ascundea
ascund ea ex presia
pre sia de pe chip.
chip.
Dar, in cele din urma, ii permise sa o ajute. In timp ce ea sovai
langa
lang a faeton, cu obrajii imbujora
imb ujorati ti si cu privirea coborata, el isi ina ina
busi nemilos
nem ilos dorinta
do rinta de a o sar uta
ut a pan a cand ea avea sa cedeze cedeze cucu to
tul. Daca o facea de rusine la usa familiei Trusbut, nu avea sa1 ierte
in veci.
 O sa ma gandesc la la propunerea ta...,
ta..., spuse ea, si o sati transmit
raspun
rasp unsulsul pana la sfarsitu
sfar situll zilei,
zilei, Excelent
Excelenta. a.
Cu o incruntare, el ii aseza mana pe bratul lui, apoi o conduse
spre trepte.
 Pana atunci,
atunci, o sa te conving sami spui Simon, Sim on, iti jur.
jur. Cum faceai
faceai
pe vremuri.
 A st a se intam pla pe vremea cand erai erai altc
altcinev
ineva.a. Ea se intoar-
intoar-
se la aerul ei calm si detasat. Simon pe care1 cunosteam eu era o
plasmuire a imaginatiei mele. Adevaratul ducele de Foxmoor era...
este un strain pentrupen tru mine. Si, pana pan a nu ajung sa1 cunosc mai bine, bine,
---------- -'Pentru iuhirea unui duce ----------- -

am s a mam a port
po rt cu el
el la fel cum ma po rt cu orice orice alt strain
stra in pe care
care toc-
toc-
mai
ma i 1-am
1-am cunoscut.
„Nu pentru m ulta vreme, vreme, frumusetea
frum usetea m ea intelige
inteligenta"
nta",, isi spuse
sp use
Simon, in timp ce urcara scarile. „Nu daca am si eu ceva de spus in
povestea asta.“
Raji trecu
trecu de pe un umau marr pe altul,
altul, apoi
apo i sari. Cand ateriza pe uma-
rul Louisei, el rase.
- A facut o pasiune pentru tine. tine. Simon isi indrepta privirea
privirea spre
buzele ei ademenitoare. Cam la fel fel ca proprietarul
prop rietarul lui.
lui.
Chiar daca ea se inrosi, privirea
p rivirea ii ii ramase
ram ase sceptica.
sceptica.
- Daca n-as
n-as sti eu m ai bine,
bine, as cred
credee ca ai pus la cale povestea
pov estea asta
ast a
cu Raji.
- L-am antrenat s a faca anum ite lucruri lucruri,, dar sa sara in bratel
bratelee tale
nu este unul dintre ele. Pasiunea pentru tine si pasiunea pentru pa-
sari
sar i ii apartin cu totul.
Usa se deschise, si majordomul ii pofti inauntru, ducand cartile
lor de vizita la la stap an
anaa sa, cata vreme
vreme ei asteptara.
- Ei bine,
bine, so pti Louisa, sa ne rugam ca nu o sa mai m ai faca
faca o pasiune
pentru
pen tru coafura
coafura lui
lui Lady Trusbut.
Trusbut.
- Atata timp cat se abtine de la purtat pu rtat paun i pe cap,
cap, totul o s a fie
bine. Si apropo... Scoase din buzunarul de la haina canarul lui Raji
si i-1 intinse maimutei, care statea atarnata de gatul Louisei. Nu ar
strica sa-si
sa- si aiba jucaria la indemana.
- Bine, spuse ea cand Raji isi lua jucaria. Trebuie sa o impresio-
nam pe Lady Trusbut.
Noi?
Simon isi inabusi un zambet.
- Si pe Excelenta Sa, desigur, adauga adau ga ea.
ea.
-Tocm
-T ocm ai de aceea
aceea sunt aici
aici,, spu se Simon.
Avea sa fie complicat. Amandoi aveau nevoie de sprijinul lui Lord
Trusbut,
Trusb ut, dar, daca Simon isi amintea bine, curtenitorul curten itorul domn credea
ca femeile trebuiau protejate cu orice pret de lumea rece si cruda.
Ceea ce ce insem na sa le tina la dis tantatan ta de inchisori. Ca sa nu mai vor- vor-
bim despre
d espre parlam ent. Majordomul
Majordom ul se into arse si ii invita sa sa-1 urme-
ze, apoi porni din loc intr-un ritm sustinut, care ii dadu lui Simon
prea putin timp pentrupen tru a examina conaculconacul atat de bine pe cat ii pla pla--
cea sa o faca atunci cand isi evalua adversarii. Dupa ce traversara in
graba un coridor
coridor fara covoare,
covoare, fara portrete si in care mirosea usor a
ulei de in, fura condusi
condu si intr-un salon privat,p rivat, plin cu coliv
colivii
ii de pa
pasar
sarii -
doar cateva goale. Cu un zambet, Lady Trusbut facu o reverenta,
Jeffries --------- —
----------- Sabrina Jeffries

in timp ce sotul ei cel grizonant facu o plecaciune vaga peste bas


tonul de fildes in care se sprijinea. Dupa expresia sumbra de pe
chipul
chipul baronului, el nu parea pa rea la fel de incan tat ca Lady Trusb ut de
vizita
vizit a lor.
lor.
Baron
Ba roneasa
easa se repezi inainte, cu ochii ochii caprui stralucitori.
 Excelenta, suntem atat de incantati sa te primim in vizita. Isi
intoarse capul spre Louisa. Si pe tine, domnisoara North, bineinte
les. Cumnata
Cu mnata ta nu a venit cu voi?
A m venit cu faetonul meu, as a ca nu era loc si pentru ea, ii ii ex-
plica Simon. Lady Trusbut se apropie mai mult de locul in care Raji
era asezat pe umarul Louisei si se uita atent la el. Vai, chiar are un
canar de jucarie?
 Preferatul lui, spuse Simon. Chiar daca, dupa cum stii, are si o
anum ita slabic
slabiciune
iune pentru paunii in miniatura.
miniatura.
Lady Trusbut scoase un raset cantat. cantat.
Are,
A re, intrade
intradevar.
var. Facu un semn spre un divan divan presarat
pre sarat cu pene
galbene. Va rog, luati lu ati loc o clipa.
clipa.
De indata ce el si si Louisa se ase zara impreuna
im preuna vizavi
vizavi de sotii Trus-
but, care se asez ara fiecare
fiecare pe cate un fotoliu,
fotoliu, bar oneas
on easaa ceru sa li se
aduca ceaiceai.. Raji
Raji,, neast
n eastamam par at cum era,
era, se aseza imediat in curbura
curbura
bratului Louisei si isi ingropa fa ta la pieptul ei. ei.
Louisa
Lou isa rase.
rase.
 Numi spune ca faci pe timidul acum, micut impielitat ce esti.
Dupa toate
toa te necazurile pe care leai provocat
provoca t noaptea
noap tea trecuta?
tre cuta?
Cand Raji se uita adorator la ea, ea il mangaie. Dintrodata, Si-
mon
mo n simti
sim ti o strangere
stranger e de inima. Era usor sa sio inchipuie inchipuie pe Louisa
mangaindu1
mangaindu1 pe copilul lui, lui, gan
g angu
gurin
rindd la fiul
fiul lui
lui cu ochi caprui si par
castaniu sau dezmierdand cu blandete o fiica adorabila, cu par car
liontat. Cand Simon simti un nod in gat, fu nevoit sa intoarca pri
virea. „Toate la timpul lor. O sa ai si asta, daca ai rabdare." Ce pacat
ca nu se sim tea deloc rab dator dat or in clipa
clipa aceea, cand senz atia mainii ei
pe coapsa lui inca inca ii era proasp
pro asp ata in amintire
amintire..
 Mai, micutul
m icutule,e, spus
sp usee Lady
Lad y Trusbu t catre
catre Raji,
Raji, in timp ce sotu l ei
continua
continu a sa se uite fix la ei. ei. Nu te sp eria de noi.
noi. E sti printre prieteni
aici
aici.. Fluturan
F luturandusi
dusi mana,
man a, ea scoase o serie de sunete ciripitoare.
ciripitoare. Gra
Gra
nat
na t si Opal, Rubin
Rubin si Safir,
Safir, veniti aici!
aici! Avem
Avem oaspeti!
oasp eti!
In timp ce un card de canari coborara pe bratele si umerii ei,
Simon spu se in gluma:
 Cum?
C um? Nu1 avem si pe D iamant? iaman t?
■---------- Tentru iu&irea unui duce---------- -

- Diam ant este


e ste bolnav
bolnav.. Lady Trusbut facu un sem n spre o coli colivie
vie
din celalalt colt al camerei. Se odihneste, sarmanul. De unde ai stiut
de el?
- O presupunere
presupu nere norocoasa,
n orocoasa, spuse el, el, schimband o privire
privire cu Lord
Trusbut, care continua sa ramana morocanos de tacut, cu mainile
pe genunchi.
Lady Trusbut lua o pasare pasa re pep e degetul eiei.
- Hai, Smarald,
Smar ald, saluta
saluta-1-1 pe Raji.
Raji.
Smarald facu mai mult m ult de atat
ata t - canta. Raji ridic
ridicaa deodata capul
capul
si, din doi timpi si trei miscari, isi arunca jucaria deoparte si se
avanta
avan ta spre Lady Trusbut.
- Raji,
Raji, nu! strig
st rigaa Louisa
Lo uisa si se repezi dupa
dup a el.
el.
Dar Simon o prinse de brat.
- Este in regula.
regula. Doar priveste.
priveste.
Maimuta se strecura in poala lui Lady Trusbut, apoi se aseza si
asculta, fascinat. Lady Trusbut zambi.
- Uita-te
Uita-te la tine!
tine! Un gentleman
ge ntleman desavarsit.
- Stie s a faca diferen
d iferenta ta dintre pasarile adevarate
adevara te si cele
cele de jucarie,
jucarie,
explica Simon. Are Are mare grijag rija cu pasarile adevarate. Numai pe jucarii
le jumuleste.
Lady Trusbut isi aduse pasarea mai aproape de Raji, care scoase
un ofta
o ftatt de placere.
placere. Atunci cand canarul se opri din ciripit, ciripit, Simon
Sim on ii
dadu lui Raji o comanco manda da in hindi.
hindi.
Raji aplauda si toata to ata lumea rase, chiar
chiar si Lord Trusbut, inainte s a
se opreasca brusc.
- Ce i-ai
i-ai spu s? intreb
in trebaa Louisa.
- I-am spus sa-si arate ara te aprecierea pentru
pent ru cantec. Asculta de unele
unele
comenzi
comen zi doar daca i le le dau
d au in hindi.
hindi.
- Vorbesti
Vorbesti hindi? intreba Louisa, evident surprinsa.
- Puti
Putin.n.
Necunoasterea limbii oamenilor pe care ii conduceai putea sa
duca la dezastru, dupa cum aflase prea bine din tragediile de la
Poona. Daca ar fi fi. putut
pu tut numai
num ai sa asculte barfele de prin piete atunci,atunci,
asa
as a cum invatase s a le asculteasculte mai
m ai tarziu, poate...
poate...
Nu, asemenea
asem enea gan duri duceau la nebunie. nebunie. incerca sa se revanseze
pentru acea greseala. Acea reevaluare nesfarsita a punctelor in care
gresise
gre sise nu
n u facea decat
d ecat sa-1 impiedice
impiedice sa-si concentreze energia p e in-
dreptarea
dreptare a lucr
lucruri
urilor.
lor. Louisei i se taie rasuflarea si isi intoarse aten tia
spre locul in care
care Raji dadea
dad ea acum sa se in tindatind a spre ca
canar
nar..

75
----------- Sabrina Jeffries----------- -

- Sa fii bland, baiete, il avertiza Simon, apoi isi repeta comanda


in hindi.
Dar Raji era atent ca de de obicei si mangaia
m angaia pasare
pas areaa cu venera
veneratie.
tie.
-N u-m
u- m i vine
vine sa cred
cred,, spu
s puse
se Louisa pe nerasuflate.
nerasuflate. Uita-te
Uita-te la
la mi
mi-
cutul impielitat. Este in extaz. Si este si atat de bland. Ea arunca o
privire
privire piezisa spre Simon. Ca sa nu mai vorbim vorbim ca este bine dresat.
Tu 1-ai dresat?
-Nu, a fost al unui artist ambulant inainte sa ajunga la sotia lui
Colin. Se pare ca obisnuia sa poarte o vestuta stupida si o palarie
rosie. El zambi spre Raji. Dar nu ne mai ocupam cu lucruri atat de
umilitoare acum, nu-i asa, prietene?
Raji isi turui
tu rui raspunsul.
- Ce a sp us? intreba
intreba Lady Trusbut
Tru sbut cu seriozitate.
seriozitate.
Simon clipi.
- Sa flu al naibii daca stiu. Probabil ceva de genul: „Cand o sa-mi
dai din nou de mancare, badaran mare si plin de pareri de rau?“
- Oh, nu, sigur nu a sp us ceva atat de imprudent. Lady Trusbut isi isi
intoarse
intoa rse capul spre celecele trei pa sari
sa ri care se urmareau
urmar eau pe umarul
um arul ei.
ei. Ce
Ce
spuneti, doamnelor? Da, stiu. Ducele glumeste. Nu si-ar lasa nicio-
data animalul de companie
companie sa moaramoa ra de foame, su nt convinsa.
convinsa.
-Se pare ca pasarile lui Lady Trusbut vorbesc cu ea, murmura
Louisa.
-Ah, spuse Simon. Nu-i zice lui Raji, altfel o sa se astepte sa-i
traduc.
Lady Trusbut
Trusbu t se indrepta
indre pta in fotoliu.
fotoliu.
-Canarii mei sunt foarte destepti, domnule. Sunt bijuteriile
coroanei mele. Ea ii arunca sotului ei o privire sfioasa. Edward imi
cumpara cate unul la fiecar fiecaree Craciun
Craciun,, nu-i asa
asa,, draga?
Urechile batranului se facura rosii.
- Sunt mai ieftini decat bijuteriile
bijuteriile adevarate, nu-i
nu-i asa, Foxmoor?
-I m i inchi
inchipui
pui.. Observand privirea intelegatoare
intelegatoare pe ca care
re baronul
o arunca
arun ca spre sotia
s otia lui,
lui, Simon adaug
a dauga:a: Chiar daca am auzit
a uzit ca bucuria
unei sotii merita orice cheltuiala.
Lordul Trusbut ii intelese remarca, pentru ca isi baga mana in
buzunarul de la haina.haina.
- Sotia mea pare sa considere cauza domnisoarei North una de
buna-cuviinta. Cu o incruntare, scoase sco ase din buzunar
buzu nar o bucata
buc ata de har-
har-
tie.
tie. I-am spus ca sun t dispus
dispu s sa fac o mica donatie.
donatie.
---------- - “Pentr
Pentru
u iufiir
iufiirea
ea un
unui cfuce
cfuce----- ------ -

Baronul ii intinse hotarat lui Simon cecul. Ignorand felul in


care Louisa se infoie, Simon dadu sa1 ia, dar Lord Trusbut nu ii
dadu drumul.
 Banuies
B anuiesc,
c, Foxmoor,
Foxmoor, ca sum a asta o sa fie de
de ajuns pentru a pune
capat
cap at incercarilor
incercarilor domnisoare i North
No rth de ami implica sosotia
tia in poves
tea a sta cu Societatea Doamnelor din din Londra.
Londra.
 Edward
Edward,, te rog! exclama Lady Trusbut.
 Vorbe
Vorbescsc serios. Batranul baron
baron scortos intalni
intalni plin
plin de speranta
spe ranta
privirea lui
lui Simon. Nu o sa accept ca so tia m ea sa umble prin inchi
inchi
sori. Si, daca iti pasa de domnisoara North, o so tii si pe ea departe
de inchisori. Sunt convins ca esti de acord, domnule, ca doamnele nu
au ce sa caute la Newgate.
Newgate.
Conversatia tocmai devenise complicate, dar, din fericire, nu im
posibila.
posib ila. Simon schita
sch ita un zambet
zamb et larg spre Lord Trusbut.
 Sun
S untt de acord
acord,, domnule. Newgate nu este un loc potrivit
potr ivit pentru
o lady.

CapititoCuC8
Draga
Dra ga Charlot
Charlotte,
te,
Ai motive intemeiate sa fii prudenta. Dupa cate se pare,
ambitia lui Foxmoor de a deveni prim-ministru nu s-a schimhat,
asa ca, daca domnisoara North il ia de sot, va ocupa locul doi
dupa ambitia lui.
Al tau,
Michael

Louisei aproape i se opri inima in in piept. Cum indraznea Simon sa


fie de acord cu barbatul acela? Aplecandu se in fata, se pregati sai
impar
im partase
taseasc
ascaa lui
lui Lord Trusbu
Tru sbutt cateva
cateva dintre gandurile ei,ei, dar Simon
isi puse m ana pe bratu l ei si o stranse
stran se in semn de avertizare
avertizare..
 Newga
Newgate
te nu este un loc pentru doamne, repeta el. Lord Tru s-
but dadu drumul cecului bancar. Simon se uita la el, se incrunta,
apoi il indoi si il lovi uso r de genunchi.
genunchi. Intradevar
Intradevar,, nu
n u este deloc
deloc un
loc pentru femei. Totusi, sunt sute de femei acolo, care sunt tratate

77
----------- Sabrina Jeffries
Jeffries ——------- -

putin mai bine ca niste animale. Si cu siguranta nu esti de acord cu


una
un a ca
c a asta, nui asa?
asa ?
Louisa scoase un oftat, apoi il fixa pe Lord Trusbut cu o privire
intrebatoare.
intrebatoare. Lord Lord Trusbut se uita u rat la amandoi. amandoi.
 Sunt
Sun t niste criminale
criminale.. AstaA sta este altceva.
altceva.
Eliberandui bratul, Simon se lasa pe spate si ii arunca Louisei o
privire rabdatoare.
rabdatoare.
E a intelese.
intelese.
 Nu sunt toate criminalcriminale. e. Aproape o treime dintre ele isi asteap
ta procesul, ceea ce inseamna ca nau fost condamnate. Si sunt si
copii acolo
acolo,, supu
s upu si mizeriei si umilintelor unei inchisori doar pentru
ca mamele lor au fost trimise acolo. Sigur nu crezi ca locul copiilor
este dintro inchisoare, domnule.
S ig u r nu,
nu, dar
dar..
....
 In ciuda
ciuda celor
celor afirmate
afirmate de Lord Sidmouth, noi nu sustinem su stinem ca
femeile trebuie
trebuie sa scape de pedeap sa. Dar am con statat sta tat ca, daca li se
impun reguli si o ocupatie adecvata in inchisoare, ele devin adesea
cetateni
cetate ni care respecta legea de indata ce sun t eliberate. eliberate. Ea isi alese cu
grija cuvintele. Dar pana cand parlamentul nu accepta sa hnanteze
supraveghetoare permanente si invatatoare, avem nevoie de multe
femei din organizatii de caritate care sa le ofere aceste servicii. Am
de tes ta sa vedem cum prizonierele
prizonierele se intorc la vechiul
vechiul lor stil de via
via
ta pen tru ca doamne ca mine mine si ca sotia dum italeitale nu su nt acolo
acolo pen-
tru a da o mana
man a de ajutor
ajutor..
Si, daca te ingrijoreaza siguranta doamnelor, spuse Simon, eu
am de gandgan d sa le insotesc de acum acum incolo.
incolo.
 Serios? spuse Lord Trusbut. O sa le le inso testi la Newgate
Newgate??
Louisa fu la fel de sur prin sa ca baro baronul
nul..
 Ori
O ri de cate
cate ori
or i pot. El il il fixa pe baron
baro n cu o privire aspra. Este o
cauza demna. Iar daca doamn ele au micile micile lor cauzele,
cauzele, de ce sa nu le
facem pe plac?
Louisei nui placea sa s a il auda vorbind desp re reforma
refo rma inchisorilor
ca despre un c apriduaprid u femeiesc, dar nu putea sa nege efectul pe care care
cuvintele
cuvintele lui il il aveau asu pra lui Lord Trusbut.
Omul se lasa pe spate , frecandusi man erul din hides al bastonu bastonu 
lui,
lui, de parca era un glob de cristal crista l al unui prezicato r si credea ca avea
sa gaseasca
gasea sca rasp unsu ri pe sup rafata lui lui neteda
neteda..
Simon ins ista cu punctul lui de vedere vedere..
Sunt personal interesat de organizatia domnisoarei North.
Foarte personal.

78
(Pentru xubirea unui duce

Cuvintele parura sa-i dea de gandit lui Lord Trusbut, cad arunca
o privire
privire spre so sotia
tia lui.
lui.
- Ce cre
crezi
zi,, Lillian? Asta este ceva ce ai vrea sa s a faci?
Lady Trusbut
Trusbu t privi lung spre locul in in care Raji sporo vaia cu cana-
cana-
rul lui.
lui.
- Ei bine...
bine... vezi tu,tu, Edward,
Edward, multe dintre prietenele
prietenele mele se alatu-
ra actiuni
actiunii.i. Si nu pot sa nu m a gandesc cat de trist este ca sarmanii
copii trebuie sa sufere pentru faradelegile mamelor lor. Daca as pu-
tea sa
s a fiu de vreun
vreun folos pentru
pen tru ei..
ei....
Dintr-odata, Louisa isi dadu seama ca familia Trusbut nu avea
copii, in ciuda faptului ca erau casatoriti practic dintotdeauna. I se
stranse
strans e inima
inim a in piept la vederea atentiei cu care care baroneasa se ocupa
de pasarile ei, ei, la cat de bland
b landaa era cu Raji.
Raji.
-Am fi incantate daca ati aduce la inchisoare cativa canari la un
moment dat, spuse Louisa incet. Copiilor le-a placea la nebunie sa-i
auda cantand.
Lady Trusbut se lum ina la fata.
- Chiar
Chiar crezi
crezi asta
as ta?? Opal canta cel mai ma i bine,
bine, chiar daca si Smarald
are voce buna, il ridic a pe Sm arald la nivelul ochilor. ochilor. Ce crezi,
crezi, draga?
drag a?
Ti-ar placea sa distrezi niste n iste copii
copii saraci?
Pasarea isi cobori capsorul, iar Lady Trusbut incuviinta din cap,
apoi schita spre Lo uisa un zamb et inflacar inflacarat.
at.
- Ar fi fericita
fericita sa mearga.
Louisa arunca o privire spre Lord Trusbut, care se uita lung la
sotia lui, cu o delicatete coplesitoare, care o facu pe Louisa sa simta
un nod in gat. Oh, sa fii iubit asa. Ar merita sa-ti asumi riscul de a
avea un copii
copii.. Si Sim on trebuia
tre buia sa fi remarcat, pe ntru ca vocea ii era
groa
gr oasasa cand vorbi din din nou.
-Atunci, ramane stabilit. Lady Trusbut o sa se alature micului
grup al domnisoarei North.
Domnul Trusbut isi in toarse privirea privirea spre Simon, dintr-odata in- in-
versunat.
- Dar ea o sa me arga la NewgateNewgate numai daca esti si tu prezent.
- Bineinteles, spu se Simon. Ma voi voi ocupa de sigura nta ei in orice
moment.
Restul vizitei trecu intr-o amorteala fericita pentru Louisa. In
timp ce explica proiectul la care se gandeau, se minuna de usurinta
cu care fu prezentat acesta de Simon, de cat de ferm il asigura pe
Lord Trusbut ca urm a sa aiba succes. succes. Chiar se intampla as ta? ChiarChiar
se putea ca Simon
Simon sa fie cu adevarat entuz iasmat iasm at de cauza lor?
' — ------- Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffries ------------

Si se putea
p utea ca totul sa fie fie cu adevarat pentru ea?
Nu indra
ind raznzneaea sa-si permits
permits.. sa creada asaa sa ceva.
ceva. Totusi, el o apara-
se in fata lordului influ influent
ent.. Chiar
Chiar fusese de acord sa le insoteasca la
inchisoare
inchisoare - si, si, p e deasupra
deasupra,, de fata cu martori.
Sigur nu era ceva care sa dureze. El avea lucruri mai importan-
te de facut decat sa le insoteasca pe doamne la Newgate. Daca nu
cumva era sin cer in privinta curtatului...curtatului...
Gandul ii strecura in pantec un iures de caldura. Necuratul stia,
cu siguranta,
siguranta, cum sa o ispiteasca. Stia ea mai bine decat sa aiba in- in-
credere in el. Dar se putea ca Sidmouth sa-1 fi trimis pe Simon sa
provoace haos chiar in mijlocul lor. Dar, daca era asa, Simon gresea,
declarand public ca era „intere sat personal" perso nal" de grupul lor.lor. Ministru-
lui de interne n u avea a vea sa-i
sa-i placa deloc.
deloc.
Cand dadura
dad ura sa se ridi ridice
ce si sa piece,
piece, Simon o uimi
uimi cand ii returna
return a
cecul
cecul lui Lord Trusbut.
Tru sbut.
- Desigur,
Desigur, acu m poate va lasa inima sa fiti mai generos.
Uluita de indraz neala nea la lui
lui,, ea spuse:
-Excelenta...
- Nu, ducel
ducelee are dreptate, raspunseraspu nse Lord Trusbut. Daca sotia sot ia mea
urmeaza
urm eaza sa participe, sunt bucuros bucuros sa ma m a supun.
supun.
El il invita pe Simon sa m earga earg a cu el
el in birou, lasandu-le pe ea si
pe Lady Trusb ut singure. Aruncand o privi privire
re spre usa
u sa deschisa,
d eschisa, Lady
Trusbut cobori vocea.
- Excelenta
Excelenta S a pare foar te indragostit
indr agostit de tin
tine.
e.
„Nu exista nici un motiv pentru care nu putem sa le avem pe
amandoua.
amando ua. Ambitiile
Ambitiile noastre. Si pasiuni pasiunile
le noastre." Louisa reusi sa
schiteze un ras tremurat.
- Doar
D oar m a aju ta d atorita legaturii noastre de famil familie.
ie.
-Prostii, draga mea. Nici un barbat nu este atat de preocupat
de ruda surorii lui fara vreun motiv. Eu recunosc un pretendent se-
rios cand vad unul. unul.
Exact
Exa ct ce nu ii trebu ia ei. ei. Sau
Sa u ce nu voia.
voia.
Cu exceptia momentelor cand el se uita la ea. Cand isi impletea
degetele cu ale ei. Si cand ii ravasea gura in xntunericul ademenitor
alnoptii...
- S ssttt
ss ttt , se intorc, o ave rtiza Lady Lad y Trusbut. In timp ce cei cei doi bar-
bar-
bati
ba ti se apro piara dinspre
d inspre coridor,
coridor, ea adauga:
adaug a: O sa le povestesc
poves tesc si pri-
pri-
etenelor mele, doamna Peel si doamna Canning, despre grupul tau.
Amandoua
Am andoua fac acte de filantropi filantropie. e.

80
‘Pentru iubirea unui cfuce

Louisa rasufla intretaiat la generozitatea baronesei, dar si la ale


gerea abila a prietenelor. Robert Peel si George Canning erau par
lamentari care sustineau cauza Louisei. Daca era ca sotiile lor sa
i se alature...
Abia reusind sasi retina entuziasmul, Louisa stranse mana ba-
ronesei.
Ar fi minunat... multumesc! Voi trei ar trebui sa veniti in vizi
ta saptamana viitoare, ca sa pot sa va explic mai pe larg obiectivele
grupului nostru.
Apoi, ea si Simon isi luara ramasbun si plecara spre Londra, in
vreme ce amurgul cobora cobora usor ca mata sea p este campurile
campurile verz
verzi.i.
Louisa
Lou isa rasufla prelung
prelung..
 Nu
N u imi vine sa cred cat de bine a decurs intalnirea! Incerc Incerc de caca
teva saptam
sa ptam ani s a o fac pe Lady Trusbut s a ni se alature. Ea il lovi in
 joac
 jo acaa pe
p e Simon
Sim on in brab rat.
t. Dar tu 1ai
ai pu s pur
p ur si simplu
sim plu pe Raji la lucru,
luc ru,
iar ea mia propus sa m a prezinte prietenelor ei importante. importante . Nu este e ste
minunat?
min unat? Cand Simon nu raspunse, raspu nse, ea arunca o privirpriviree spre locul
locul de
unde el manuia faetonul
fae tonul cu o indemanare iscu sita, parand pa rand ganditor.
Ce sa intamplat? StareaStar ea ei vesela se domoli.
domoli. Te temi ca Lord Trusbut
Trusb ut
o sa se razgandeasca
razgan deasca si o sa incercincercee sati afecteze cariera?
 Cu greu.
greu. Cand el ii surprinse privirea intrebatoare a tintita tinti ta spre
el, Simon se chinui sa schiteze un zambet. Trusbut este un om de
caracter
caracter.. Daca spune ca o sati sustin a grupul, atunci asa o s faca.
 Atunci
Atunci,, de cece esti supara
su parat?t?
 Nu sunt
sun t suparat.
supara t. Eu...
Eu... Isi
Isi intoarse privirea spre drum, cu pumnii
inclesta ti pe fraie.
fraie. Ai vazut cum sa uitat Tru sbut la ea?
 L a sotia lui?
lui? Da.
Da. Mi sasa parut foarte dulcdulce.
e.
Pentru un moment,
mom ent, el nu spuse nimic. Cand vorbi din nou, vocea
lui trada o n ostalgie care ii franse inima.
 Tatal
Tatal meu nu sa uitat niciodata asa la mam a mea, in toti anii anii
cat au fost casatoriti.
Fu surprinsa
surpr insa sas a il auda
aud a vorbind
vorbind despre ceva ata t de personal.
 Regina
Regina spunea ca parintii vostri erau mai degraba formali cand
erau impreuna.
 Formali? El scoase un ras aspru. Reci Reci este mai aproap e de ade
var.
var. Tatal isi petrecea tim pul la clubu clubull lui,
lui, iar mama
ma ma  impreuna
impreu na cu
prietenele ei.
ei. Dragos
D ragosteatea ei pen tru jocul
jocul de faraon era un subiect sen
sibil pentru bunicul Monteith. El credea ca tata ii corupsese fiica.
 Este motivul pentru care bunicul tau tea facut protejatul lui?
Pentru ca ginere
ginerelele lui era un cartofor im prastiat?
pras tiat?

81
---------- Sabrina
----------- Sabrina Jeffries
Jeffrie s------------

- Ai putea spune
spu ne asta.
ast a. Vocea lui pastra
past ra o incordare
incordare stranie.
stran ie. Proba
Proba--
bil nu este o coincident! ca bunicul Monteith m-a luat sub aripa lui
dupa ce i-a murit al doilea flu. Din moment ce mama era maritata,
nu mai
m ai avea pe cine sa terorizeze.
- Sa terorizeze?
tero rizeze? Cuvintel
Cuvintelee lui lui pline
pline de venin o surp rinsera.
rinse ra. Ce a
facut bunicul tau...
- Era doar foarte h otarat, s puse el la repezea repezeala.
la. Schita spre ea un
zam bet
be t indurerat. Ca mine.
mine.
- Dar nu ca tatal tau, sa intele
inteleg. g.
- Nu. Tata nu avea nici nici o ambitie
amb itie pentru
pen tru nimic altceva decat va-
natoarea de gaste si jocul de vist. In primii ani de casnicie, asta a
deranjat-o pe mam a. O resemn are obos o bosita
ita rasuna
rasu na in vocea lui
lui Simon.
Simon.
In mome
mo mentulntul in care ea a murit, nici nici unuia din
din ei nu-i
nu-i mai pasa atat
ata t
de mult de celalalt incat sa se mai m ai deranjeze.
-D a ca este vreo consolare
consolare,, nici nici parintii
parintii mei nu se m ai sinchiseau.
sinchiseau.
- Care din ei?
Ea ofta.
- Buna observatie. Dar este valabil pentru oricare dintre posibilii
mei tati. Atentia aco rdata m amei de catre catre rege era limitata
lim itata la dormi-
dormi-
tor. Iar barbatului care mi-a dat numele lui nu putea sa-i pese prea
mult de mam a, altfel nu i-ar i-ar fi
fi. perm
per m is M aiestatii Sale sa aiba o relati
relatiee
nerus
ne rusina
inata
ta in publi
publicc si pe termen
term en lung cu ea. ea.
Compasiunea de pe chipul lui Simon nu reusi sa-i atenueze cu
nimic durerea.
- Imi pare rau, Louisa.
- Pentru ce? Ea se chinui sa pastreze o voce rezervata. Nu este
vina ta ca m ama am a mea era o.. o.... femeie usoara. Dar nu reusi sa se adu- adu-
ne sa rosteasca cuvintele, chiar daca isi auzise foarte des fratele
numind-o asa pe mama lor. Privind orbeste spre drum, se stradui
sa-si revina.
revina. Era ciudat cum cum trecutul putea sa apara de nicaieri nicaieri si
si sa
te tulbure in cel mai nepotrivit dintre momente. Ai cunoscut-o pe
mama, nu-i asa? A ramas la familia ta dupa ce Marcus a alungat-o
de la Castlemaine.
El se incorda.
- Eu eram la scoala.
- Dar sigur
sigu r nu tot timpul.
timpul. Cand el nu spuse spus e nimic,
nimic, ea adauga: Era Era
chiar
chiar asa
as a o...
o... desfrana
des frana ta cum spune Marcus?
El sovai indeaju ns de mult incat ea sa afle raspunsul.
-Nu.
-Mincinoside!
---------- -Pentru iufoirea unui cfuce ----------- -

El isi into arse privirea spre ea.ea.


 Conteaza
Conteaza??
 Reputatia scandaloasa a familiei mele a fost unul dintre moti
vele pentru care mai considerat nepotrivita pentru casatorie, dupa
cum prea bine iti amintesti.
 Ce te face
face sa crezi
crezi ca
ca team considerat nepotrivita?
nepo trivita?
 A fos t destul de evident cand cand ai plecat fara sa te insori cu cu
mine. Si apoi, nu ai scris si nici nu miai dat de inteles in vreun fel
ca tiamlipsit.
 Nu credeam ca o sami accepti sc risorile dupa felul in care care
mam pur p ur ta t cu tine.
tine. Intradevar, chiar si d upa ce mam in tors,
nu mam gandit ca o sa accepti sati fac din nou curte. Nu
pana nu neam sarutat.
 Cand
C and mam dovedit a fi la fel de desfran ata ca mama.
Louisa...
N u , vreau sa stiu. Nu despre noi doi... doi... Banuiesc ca inteleg de ce ce
teai purtat cum teai purtat. Vreau sa stiu despre mama. Ea trase
adanc aer in piept. Intotdeauna mam intrebat cum era. Cand eram
mica, ea nu a fost apro ape niciodata
n iciodata prezenta. Pentru ca fusese fuse se teri
bil de multumita sasi ignore copiii si sotul pentru privilegiile de a fi
am anta
an ta regelui
regelui.. Apoi,
Apoi, dupa ce tata
ta ta a murit cand eu aveam zece ani si
Marcus a alungato,
alungato, nu mi sa perm is s a o revad.
revad.
Louisa inghiti in sec. Marcus facuse ce crezuse ca era drept. Dar
tot durea faptul ca in cei patru ani cat mai traise mama ei, dupa ce
plecase
plec ase de la Castlemaine,
Castle maine, nu incercase in nici un fel sasi
sas i revada fiica.
fiica.
De aceea Louisa se apropiase atat de mult de mama ei vitrega. Pen-
tru ca si Charlotte fusese abandonata, lasata in grija indiferenta a
regelui, in timp ce mama ei, regina Caroline, isi gasise un iubit in
strainatate.
strain atate. Nu era drept. Nici o femeie femeie nu trebuia sa punapun a pasiune a
in fata copiilor ei. Mai bine nu aveai deloc copii decat sa ii tratezi cu
atat de putin respect.
Sau sa mori la nasterea lor, lasandui la voia afectiunii nestator
nice a tatalui lor. Continuara sa mearga in tacere, campurile de ovaz
stralucind verzi
verzi in soarele care
care apunea. Cand intrara pe o portiune
portiun e de
drum de langa parculparcul Richmond,
Richmond, marginita
marg inita de stejari batrani, chiar
chiar
si tropaitul cailor
cailor incepu sa sune infundat.
infund at.
Ea ofta.
O ricum
ricu m , mam gandit... ca ai putea pute a sami spui..
spui....
 Dincol
Dincolo o de asem anarea
an area fizica
fizica pe care
care o ai cu mam a ta, nu sem eni
deloc cu ea, daca de asta iti faci griji, spuse Simon.

83
SaSrina
SaSr ina Jeffries-
Jeffries-

Sa-si faca griji?


griji? O bantuia neincetat su spid unea un ea ca mostenise fi- fi-
rea desfran
des fran ata a mamei ei. ei. Simon
Simo n nu avea habar cat de inflacarata
inflacarata era
noaptea,
noap tea, nu n u stia
st ia despre locuri
locurile
le intime pe carecare si le atingea in timp timp ce
tanjea
tanje a dupa
du pa ceva ce ce stia ca era rau pentr u ea.
Totusi, poate ca stia.
- N-ai spus tu chiar
chiar in dupa-amiaza as ta ca sun t prea pasionala ca
sa raman
ra man fata
fat a batrana?
batra na? zise ea cu voce tare.tare.
- O femeie
femeie poate
poa te fi pasionala
pasion ala fara sa fie desfrana ta, la fel fel cum un
barbat
barba t se poate
p oate bucura de o ma sa buna bun a fara sa fie
fie lacom.
lacom. Desfrana-
Desfrana-
tele
tele - si craii
craii - sunt
sun t lacomi
lacomi dupa placerea trupeasca. Nu fac discri discrimi-
mi-
nari si sunt
su nt incapabili sa asculte chemarea
c hemarea constiinte i sau a ratiunii,
ratiunii,
ceea ce ii face adesea sa se poarte nesabuit.
- Ca mama.
Tacerea lui fu raspun sul pe care ea il astepta.
Dintr-odata, ea se gandi gand i la ceva
ceva cece o facu sa sim ta un fior prin prin tot
to t
corpul.
- E a a fost vreodata...
vreodata... adica.
adica..... tu si mama ati fost vreodata..
vreodata....
- Cu siguranta, nu. Mamei tale ta le ii placeau barbatii m ult mai in var var--
sta. Cand a stat la noi, eu aveam doar optsprezece ani. Eram prea
tanar. El se uita orbeste la drum. Pentru ea, ea, cel putin.
- Ce vrei
vrei sa spui?
Ce alta femeie fusese dornica sa aiba un tanar tan ar iubit? Si de ce ce gan-
gan-
dul la un tana
ta narr Simon in bratele unei femei mai in var sta st a si mai expe-
expe-
rimentate facea ca geloziagelozia sa se aprinda
aprind a inauntrul ei? ei?
-Nimic. El coborx privirea spre drum, cu masca nepasatoare a
omului de stat imprimata hotarat pe chip. Deci esti multumita de
rezultatele vizitei
vizitei noastre, nu-inu-i asa ?
Ea voia sa insiste pe langa el, dar se temea sa afle ce voise sa
spuna.
-Sunt mai mult decat fericita. Se pare ca ai avut dreptate... poti
sa fii
fii foarte
foa rte util pentru
pen tru grupul
grupu l meu.
meu.
El pocni din fraie.
-A st a inseamna ca o sa-mi permiti sa te sfatuiesc? sfatuiesc?
Era, cu siguranta, greu sa-i respinga oferta. Daca Simon intro-
ducea reformele in parlament, putea sa castige, presupunand ca
reusea sa-si recastige influenta avuta inainte de a pleca in India -
si, judecand dupa reactiile lui Lord Trusbut, nu avea sa treaca prea
mult timp inainte
ina inte s a o recastige. Dar era ceea ceea ce
ce ii
ii oferea? SauS au cauta
doar sa-i distruga eforturile politice?
----------- - (Pentru iubirea unui cfuce -----------

-Inca nu mi-ai spus cum te plasezi in raport cu reforma


inchisorilor.
-I n ca n-am vazut ce presupune.
presupune.
Era exact ce o deranja... felul in care ii evita intrebarile. Si faptul
ca daca ii accepta ajutorul insem na sa fie in in preajma
prea jma lui,
lui, sa discute cu
el... sa trezeasca vechi sentimente. Sentimente asupra carora nu in-
draznea sa revina.
revina.
Bataile inimii ii ii vuira in urech
urechi.i. Merita sa-si
sa -si asume
asum e riscurile?
Inainte
Inainte sa apuce
apuce sa primea
p rimeasca
sca un raspuns, cevaceva mare
mare si blanos i se
rostogoli peste umar si ii ateriza in poala. poala. Ea rase, usurata sa-si mai
amane
ama ne decizia o vreme.
vreme.
- Raji, impielitatule. Credeam ca preferi sa mergi pe acoperis.
- Se pare ca nu si atunci cand esti tu prin preajma.
preajma. Simon arunca
o privire
privire severa spre animalul lui de companie. Ar trebui sa o Iasi in
pace pe sarm ana femeie. Nu este ingrijitoarea
ingrijitoarea ta.ta.
-Nu ma deranjeaza, spuse ea, leganand in brate adorabila
creatura.
Simon ii spuse ceva in in hindi animalului lui.
lui. Se apropiau
ap ropiau de un co-
pac cu ramuri joase
joa se si, brusc, Raji se catara pe acope risul faetonului,
apoi sari in stejar si disparu.
- La naiba! Simon opri brusc faetonul. Afurisitul face numai ce
vrea. Trebuie
Trebuie sa-1 recuperez inainte sa ajungaajung a prea departe. Sari din
faeton, apoi se intoarse
in toarse spre ea. Ar trebui sa vii si tu. tu. Cum te iubeste,
poate reu sesti sa-1 convingi sa se intoarca.
- Bineinteles
Bineinteles..
il lasa pe Simon sa o ajute sa coboar
coboare,e, apoi se indrepta spre padu-padu-
rea in care
care disparuse
dispa ruse Raji.
Raji. Simon ii dadu pajului niste ordine inainte inain te
sa i se alature.
Nu vedea nici urma de Raji si incepu sa-si faca griji ca nu aveau
sa-1 mai gaseasca. Nici macar comenzile urlate de Simon nu dadura
rezultate. Dupa
Dup a mai
ma i multe clipe
clipe in care
care umblara si strigara, ajunsera
ajuns era
la capatul padurii. Inca nici urma de Raji.
Simon se intoarse spre ea.
-Trebuie sa asteptam pana termina de explorat. Ceea ce o sa se
intample
intam ple in cele
cele din urma.
- Dar ar putea sa se raneasca!
raneasca!
- Este o maimuta. Poate
Poate nu-ti
nu-ti dai seama,
seama, scumpo, dar maimutele
chiar isi petrec cea mai mare parte din timp prin p rin copac
copaci.i.
-Foarte amuzant, spuse ea, dar cuvantul „scumpo“ rasuna in
pieptul
piep tul ei in cel mai ingrij orator mod.

85
--------- —Sabrina, Jeffries ---------- -
Sabrina, Jeffries

Am putea la fel de bine sa asteptam sa ne gaseasca el. Si-


mon facu un un semn spre un stejar prab usit la la pam ant. Hai Hai sa ne
asezam , vrei?
vrei?
Ea ii arunca o privire scrutatoare.
 Nu near
near gasi mai usor d aca ramanem in faeton?
 Nu neaparat. El se se indrepta spre bustea n si il sterse cu manusile
de piele, pe care
care mai apoi si le scoase
sco ase si lele lovi
lovi usor
uso r de coapse, in plus,
as prefera
pre fera sa stau
sta u aici
aici decat pe marginea
marg inea unui drum prafuit, nu?
Scotandusi haina
haina,, o puse peste bustean, b ustean, apoi ii facufacu semn sa se
aseze. Nu paru sa se gandeasca la faptul ca ramasese scandalos im im
bracat doar in camasa si in vesta cu dungi. Sau se gandea? O suspi
ciune se trezi in mintea
minte a ei.ei.
 Ce iai
iai spu s lui Raji in in hindi  lucrul car caree a p arut
ar ut sa1 faca sa sara
din faeton?
 Iam spus sa te lase in pace. pace. Simon isi a seza p alaria pe bustean. bustean.
Probabil
Probabil a inteles ca trebuia sa fuga.
 La naiba! Ea isi puse mainile in sold. Am vazut va zut cat de bine
bine teai
descurcat cu el azi;azi; tia ascu ltat toate
to ate comenzi
comenzile. le. Asa
A sa ca recunoaste...
recunoaste...
de fapt, nu iai
iai spus
spu s sa
s a ma lase in pace, nui nui asa?
Un zambet
zamb et reticent
reticen t ii arcui buzele.
buzele.
 Esti mult prea desteapta pen tru binel binelee tau.
 Foarte d esteapta pentrupen tru masinatiunile unui crai ca ca tine,
tine, spuse
spu se
ea pe un ton dojenitor. Acum, zimi ce iai sp spus
us lui Raji.
Un licar de neasta
nea stam m par
pa r luci in ochii lui. lui.
I am spus: „Dute
„Dute sa gasesti
gases ti banane
bananele"le"..
 Stii foarte
f oarte bine ca aici nu exista e xista bananieri!
 Exact
Exact..
El se indrepta
in drepta spre ea. ea. Un tremur uso r o cuprinse.
 Dar o sa se piarda
piarda sau.
sau.....
 Nuti face
face griji
griji pentru el. Zambetul lui lui intunecat o facu s a sim ta
cum i se inmoaie genunchii.
genunchii. A fo fostst instruit
in struit sas a caute o vreme,
vreme, apoi sa
se intoarca la stapa nul nu l lui.
lui.
Ezitand intre ras si indignare, ea se retrase din calea lui.
V rei sa spui ca 1 1ai trimis
trimis pe micut sa vaneze banane salbatice? salbatice?
Asta
Ast a este groaznic!
groaznic!
 Crede
Credema,ma, nu exista nimic care care sai placa lui lui Raji mai
m ai mult decat
o partid a zdravana de sa rit prin copaci. copaci. El o urmari
urm ari cu gratia delicata
a unui pradator.
pradator. In plus, un barbat ba rbat trebuie
trebuie sa gaseasca
gasea sca o modalitate
prin care sa fie singur cu femeia pe care o curteaza, nui asa?
'— ------- - Tentru iufoirea unui duce ---------- -

Cuvintele plutira in aer, ademenind-o cu fructul interzis, ingrijo-


rand-o cu realitatea. Inca o data , facuse o mare greseala. Si,
Si, judecand
judecand
dupa privirea de pradator de pe chipul lui Simon, ar fi. facut bine sa
ba ta iute in retragere.
retragere.

CapititoCuC9
Dragul
Dra gul meu
meu var,
var,
De ce nu se poate ca domnisoara North si ducele sa-si urmd-
reasca amandoi
am andoi ambitiile?
am bitiile? Ipoteze
Ipoteze ca
ca ale tale se refer
referaa la motivele
motivele
pentru care femeile ca mine refuza sa se marite... pentru ca, de
indata ce ne-am realizat visul vietii, nu ne dorim sa il aruncam
deoparte pentru placerile
placerile dubioase ale casatoriei.
Verisoar
Verisoaraa ta infuriata,
Charlotte

Simon nu fu surprins
surpr ins ca Louisa se prinsese
prin sese a tat
ta t de repede
repede de tru-
tru-
cul lui... Abia daca ii venea sa creada ca ii permisese sa mearga atat
de departe.
Ea se grabi sa se intoarca pe cararea care ducea spre drumul
principal.
- Se face tarziu,
tarziu, domnule. Ar trebui sa ne intoarcem in oras.
Se gandea sa fuga de el, nu-i asa? La naiba daca avea sa si
reuseasca.
Cautand in buzunaru l de la vesta,
vesta , el striga:
- Nu vrei sa stii cati bani a dona t Lord Trusbut pentru Societatea
Doamnelor din Londra?
Afirmatia o facu sa se opreasca. Ea sovai, probabil gandindu-se
daca era intelept sa isi infr unte dusmanul
dusm anul in locul
locul acela ascuns privi-
privi-
rilor,
rilor, dar refo rmatoar
rm atoarea
ea din ea iesi
iesi invingatoare
invingatoare in fat a fetei batrane
batra ne
si prudente.
Cand se intoarse cu fata spre el, Simon flutura cecul. Chipul ei se
intune ca.
ca.
-Cecu
-C ecu l imi
imi apartine mie - si tu stiistii asta. Ea isi
isi intinse
intinse o mana.
Da-1 incoace.
Sabrina Jeffries
Jeffries

- „Da-l
„Da-l !ncoace?“
!nco ace?“ El El chicot
chicoti.i. A sta poate
po ate sa functioneze
functio neze pen tru sora
mea cand are de-a face cu acel pierde-vara de frate al tau, dar eu nu
sun t ata t de usor de condus. Cu un raset, ras et, in desa cecul
cecul la loc
loc in buzu-
buzu-
nar. Dar, daca
d aca il vrei, trebuie
treb uie s a vii sa-1
sa-1 iei.
iei.
Chiar daca o imbujorare ii colora obrajii minunati, min unati, ochii ei licarira
in lumina care devenea
devenea tot m ai difuza.
- Nu o s a raspun d la jocurile
jocurile tale,
tale, ii spuse ea cu condescendenta
tipica a unei femei. Da-mi cecul, Excelenta.
Zambetul
Zam betul lui disparu.
-Spu
-S pun n e-m i Simon
Sim on si titi-1 dau.
-Excelenta, Excelenta, Excelenta...
- O sa te fac sa-mi spui Simon chiar daca este ultimul lucru lucru pepe
care
care il
il fac in viata
viat a mea, m arai el, apoi se indrepta spre ea. ea.
Ea se rasuci
ra suci pe calcaie
calcaie si fugi
fu gi de el.
el.
-Acum, n-am s-o mai spun niciodata, domnule, zise ea, in timp
ce se strecura printre mesteceni si ulmi, panglicile de le corsaj flutu-
rand in urm a ei ca o coada de cometa. Din feric fericire,
ire, fustele o impiedi
impiedi--
cau sa inainteze prea iute, iute, asa
a sa ca el o ajunse
ajuns e din urm a in cateva clipe clipe..
Apucand-o de talie, o trase spre el atat de tare, incat ii facu palaria
sa zboare.
zboare.
- Spune-mi Simon, ii suiera el in in ureche,
ureche, in timp ce posteriorul
posterioru l ei
dragut se lipi perfect de vintrea lui. Spune-mi Simon, altfel nu o sa
mai vezi niciodata cecul.
Ea inceta sa se mai zbata, si, pentru o clipa, Simon crezu ca ie-
sise invingator. Pana cand ea isi infipse tocul cizmulitelor in tibia
lui. Tare.
-Au!
Ducele o elibera numaidecat. Afurisita il lovise!
Louisa se intoarse
in toarse si-si strecura
strecura mana
m ana in buzunarul lui lui,, smulgand
cecul
cecul cu un striga
str igatt triumfator.
triumf ator. Cand il cit citi,
i, increm ent
- Oh,
Oh, Doamne!
Simon ridica privirea
privirea spre ea, in timp ce isi freca tib ia ranita.
- Sper ca-ti incalzeste inimioara
in imioara mercenara.
- Doua sute de lir lire!
e! Stii ce putem s a facem cu doua do ua sute
su te de lire?
lire?
-Sa inchiriati birje? murmura el in vreme ce se indrepta de
spate.
- Se adauga
ada uga frum os la fondulfondul pentru candidatul nostru.
El incremeni.
incremeni. Nu si daca da ca el avea ceva de de spus
sp us in acea chestiune. Ea
----------- - ‘Pentru iubirea unui cfuce ---------- —

-Hmm... ce suma oferise Lord Trusbut inainte sa-1 convingi sa


o modifice?
- Douazeci
Doua zeci de lire.
lire. Cand
Can d privirea ei uimita
uim ita se atinti
at inti spre el,
el, Simon
adauga:
adaug a: L-am incurajat cu cu tarie sa maim ai adauge un u n zero.
zero.
Dupa ce ii promisese in privat ca avea sa impiedice grupul sa-si
urmeze aspiratiile politice. Poate ca Trusbut era dispus sa satisfaca
noul interes pentru
pen tru reform a al sotiei,
sotiei, dar era la fel de prudent
prud ent ca toti
ceilalti lorzi cand venea vorba sa lase un grup caritabil sa tropaie
prin tara cu un candidat politic discutabil care sustinea discursuri
incendiare.
- Multumesc. Aprecie
Apreciezz foarte
fo arte mult.
Multumirile
Multumirile ei ii tulburara con stiinta, insa is i spuse ca avea sa se
revanseze
revansez e fata
fat a de ea de indata
ind ata ce se casatoreau.
Cu remuscarea licarind in ochii ei, Louisa impaturi cecul, apoi il
strecura in buzunarul rochiei.
- Imi pare rau ca te-am lovit.lovit. A fost
fos t urat din partea
pa rtea mea. Asta
As ta este
cu mult mai m ai mult decat ma astep tam, tam , Excelenta.
Excelenta.
Daca ii mai spunea „Excelenta“, avea sa o ia pe sus.
- Sigur
Sigu r merit mai multm ult decat o simpla multumire,
multumire, spuse el.
Ea incremeni.
incremeni.
- Ia asculta
ascu lta la mine!
mine! Nu su nt genul de femeie care sa ofere... ofere...
- Spune-mi Simon, la naiba.
Ea facu
fa cu ochii mari.
-Oh.
Culoarea aprinsa care care i se desena
dese na in obraji il lua prin surprindere.
- Credeai ca o sa-ti cer ceva altceva,
altceva, nu-i asa?asa ?
Ea cobori privirea.
-N u , eu nu... m-am gan dit doar doar caca..
....
- Ca voiam sa-ti
sa- ti cer un sarut.
sa rut. Sau ceva la fel de scandalos.
scanda los. El veni
mai aproape.
aproa pe. Poate
Poate chiar sperai sa s a fac asta.
- Sigur ca nu! Dar nu reusi sa-i intalneasca privirea. Ti-am spus
deja ca nu imi doresc sa...
Luand-o prin surprindere, o cuprinse in brate, apoi o saruta.
Dintr-odata, hotarat...
hota rat... scurt. Cand ea ridica ridica uimita privirea spre el, el,
el spuse:
spuse :
- Poftim,
Poftim, ti-ai prim it sarutul.
sarutu l. Acum,
Acum, spune-mi
spun e-mi Simon.
Izbucni
Izbucni intr-un
intr-un ras pe carecare il inabusi
inabusi repede. Buzele i se stran sera
din nou intr-o linie
linie severa, dar tresarirea
tresa rirea lor usoara
usoa ra o dadu
dad u de gol.
gol.

89
---------- —Sabrina
Sabrina Jeffr
Je ffr ies
ies-----------

-T i-am
i-a m spus ca nu o sa fiu ata t de familiara cu tine. tine. Se impinse
impinse in
pieptul lui.
lui. Si cu sigurant a n-am vrut
vru t sa...
Simon o saruta din nou, dar, inainte ca ea sa-1 dea la o parte, el
se retrase.
- Sunt bucuros
bucuros sa-ti dau cat de multe
multe sarutur
saru turii vre
vrei,
i, atata
ata ta timp cat
imi spui Simon.
Ea parea prinsa intre
intre manie si am uzament.
- Stii foarte
foar te bine ca nu voiam sa-ti
s a-ti cer sa...
sa...
El se apleca pentru a o saruta din nou, dar ea isi apasa in graba
mana
man a pe buze.
buze.
- Inceteaza cu cu asta,
asta , domnule!
domnule!
-Simon, o indemna el peste degetele inmanusate. Spune-mi
Simon si m a opresc.
opresc.
Louisa
Lou isa izbucni in ras.
- Esti surd ? Ti-a
Ti-amm spus, nu o sa-ti ziczic Simon p ana nu ajung sa te
cunosc cu adevarat.
Ii opri mana cu buzele, apoi incepu sa-i sarute degetele inmanu-
sate, unul cate unul.
-D ec i preferi sa te sar ut in continua
continuare.
re...
..
-Stii ca nu m-am referit la asta, spuse ea cu o voce soptita si
ragusita.
Totusi, ea nu il dadu la o parte si nici nu incerca sa-1 opreasca, in
timp ce el ii descheie nasturii de la manusa si o deschise ca sa apese
un saru t pe pielea carecare mirosea
mir osea a liliac.
liliac. Cand pulsul ei incepu sa bata
nebuneste, pulsul lui lui zvacni
zvacni ca reactie.
reactie. Nu era ata a tatt de imuna la el pepe
cat pretindea,
pretinde a, slava Cerului!
Cerului!
-Ai maini atat de frumoase. Ii scoase manusa si saruta fiecare
centimetru pe care care il
il descoperi.
descoperi. Degete a tatta t de delicate.
delicate.
Rasuflarea ei se revarsa intr-un ritm inflacarat, iute pe frun-
tea lui.
- Nu fi ridi
ridicol
col!! Am degete scurte si boante. De aceea cant ata t de
rau lala harpa. Toata lumea
lumea spune asta.
-T o at a lumea se insala.
insala. ii indesa man usa in buzunarul de de la pan-
pan-
taloni, apoi isi trecu buzele peste aratatorul ei ca sa-i sarute palma
goala. Cand degetele ii cuprinsera obrazul, aproape intr-o mangaie-
re,
re, el tresari. Imi amintesc
amint esc cum suna ha rpa ta. Era minunata.
Ea rase zgom otos.
-Atunci, ori esti nebun, ori esti surd, ori iti amintesti cum suna
harpa
ha rpa unei alte femei. Poate a Reginei.
Reginei.
---------- -'Tentru iubirea unui cfuce ----------- -

 La Calcutta, nu visam mainile surorii mele. Nu visam ca degete-


le ei sami
sam i mangaie obrazul. Vocea Vocea lui deveni mai profunda.
profu nda. A sa cum
o fac acum.
Incremenind, ea incerca sasi retraga mana, dar el nu o lasa si ii
saru ta palma
palm a pana ce ea se inmuie.
inmuie.
 Nu cred ca teai gandit la degetele mele nici macar un minut,
spuse
spu se ea, dard ar dorinta din ochiiochii ei lasa
la sa de inteles ca isi dorea ca el sa
spun a adevarul.
adevarul.
Destul
Destu l de ciudat, el chiar zicea zicea adevarul.
Nu? El se opri din dezmierdatul palmei ei si trecu la cealalta
mana,
ma na, apoi ii freca inelarul prin man usa. Ai o cicatri cicatrice
ce pe a doua ar
ticulatie, chiar aici
aici,, cu care teai ales cand tea musc
m uscatat un terier. Miai
povest
pov estit it despre asta
as ta la cina aceea de de la familia Iver
Iversl
sley
ey..
Cand ii permisese pentru o fractiune de secunda sa o tina de
mana
ma na goala, pe pe sub masa.
Iti...
It i... iti amintesti
amintesti asta?
Ochii ei se facura mari si de un negru intens, care il ispiti sa se
piarda cu totul in ei. Ii scoase si cealalta manusa si o baga in buzu
nar. Punand mainile ei pe umerii lui, o trase mai aproape si o lipi de
corpul lui, de la coapsa, pana la piept.
 Eu imi amintesc totul, spuse el cu rasuflarea intretaiata. Apoi,
ii captura buzele cu ale lui, cu sangele inflacarat de nevoia de ai ra
vasi
va si gura dulce
dulce.. La
L a naiba cu luatul usurel,
usurel, avand
avan d grija sa nu o sperie.
Singurul mod prin care putea sai zdruncine scutul de Ioana d’Arc
era sai aduca aminte ca era o femeie atragatoare, prea pasionala ca
sa se iroseasca pentru totdeauna ca fata batrana. Prea pasionala si
mult prea
pre a seducatoare
seducato are ca sa fie descrisa
descr isa in cuvint
cuvinte.
e. Avea gust
gu st de ceai
ceai
si prajituri cu lamaie  innebunitor de englezesc, si totusi, la fel de
exotic pentru
pen tru el ca orice
orice amestec
ameste c de lapte de migdale si nuca de co-
cos. Iar cand isi deschise buzele moi ca de matase, alaturanduise,
intalnindui limba, la fiecarefiecare dezmierdare,
dezmierdare, fu nevoit sa se stapane
stap aneas
as
ca pentru a nu o culca in padurea de mesteceni si de brazi si sasi
satisfaca nevoile coplesitoare. Pentru o femeie care parea sa fi dus
in ultimul timp o viata de calugarita, cu sigura nta excela excela la saruturi.
Num ai gandul la toti tot i barbatii
barbat ii care
care indraznisera sa o sarute
sarut e cat el fu
fu
sese plecat in India il il facu sa o sarute mai apasat,
apa sat, mai posesi
posesiv...
v...
Ea isi desparti gura de a lui, chinuinduse sa respire, cu mainile
afundate
afund ate acum in parul paru l lui.
lui.

91
Sabrina Jeffries ■

Ce altceva... iti mai amintesti din timpul nostru petrecut


impreuna?
Macar nu n u il alunga
alung a din nou.
nou.
In mod evident, mai multe decat tine. Isi rosti cuvintele mai
aspru
asp ru decat
dec at avusese de gand gan d si ii dezmierda usor gatul. Presupun ca
erai prea ocupat cu toti idiotii de la curte ca sa te g and esti la mine. mine.
 Idiotii
Idiotii de la curte?
 Cei
Cei care
care teau
teau invatat s a saruti
saru ti as a bine.
bine.
Isi dori sasi fi fi tinut gura afurisita cand ea se retrase ca sa se uite
la el,
el, cu o expresie ranita.
ran ita.
 Deci crezi
crezi ca sunt o desfran
de sfranata,
ata, ca mama
ma ma mea.
La naiba, stiasti a cat
ca t de sensibila
sensib ila era la acel
acel capitol.
capitol.
 Daca te credeam o desfranata, nu te mai curtam. Cand ea in
cerca sa se elibereze din imbratisarea lui, el nu o lasa. Dar este evi-
dent ca ai invatat s a sarutisar uti de la cineva.
cineva.
Ea se uita lunglu ng la el
el.
 Si daca as a s fi facut asta
a sta ? Tu cate
cate zeci
zeci de femei
femei ai sa rutat
ru tat cat ai
fost plecat?
 Nu
N u mai crede
crede daca tias spune.
 B a sun t sigura ca teas teas crede
crede.. Ea isi impinse barbia inai inainte.
nte.
Probabi
Probabill ai avut un sir de amante am ante indiene in in sta re sa rivalizeze
rivalizeze cu al
al
unui rajah.
 Nu, spuse
sp use el incordat. Nici o amanta.aman ta.
Ochii
Ochii ei ei licarira luminos
lum inosii in lumina
lum ina ce se estom pa.
Atun ci, femei usoar usoare.
e.
 Nici
Nici.. Am fost celibatar ca ca un calugar timp de s apte ani.ani.
Ea il privi sceptica.
 Nu mai su nt o fata naiva, deci nu trebuie trebuie sam i protejezi sen
sen
sibilitatile delicate. Am vazut si am auzit destule la Newgate ca sa
stiu ca, de obicei, barbatii nusi neaga... anumite lucruri. Imi poti
spune adevarul.
 De ce teas minti in privinta
privin ta asta?
as ta?
 Ca sa cred ca teai teai pas tra t pen tru mine sau vreo prostie de ge ge
nul asta.
El schita spre
sp re ea un zam bet indurerat.
Motivele mele au fost mai practice. Nam vrut sa rise sa ma
expun la boala  sau la tradare. Am avut o multime de ocazii ca sa
observ ce pericol era sami iau o amanta indiana  mai ales pentru
un barbat aflat in pozitia
pozitia mea.
----------- ‘Pentru iubirea unui duce ---------- -

Avand in vedere alternativele, sa se satisfaca singur paruse cea


mai prudenta.
Totusi, Louisa
Lo uisa nu parea
par ea convinsa.
convinsa.
 Atunci
Atunci,, ar
a r trebui sa te duci numaidecat
num aidecat intro
intro casa
ca sa de toleranta,
domnule.
 Poftim?
Poftim?
Sigur nu ii sugerase
sugera se sa...
A m vazut cat de morocanos devin devinee Marcus
M arcus atunci
atunci cand Regina
Regina
este plecata
pleca ta mai multe
mu lte zile
zile,, a sa ca nu pot decat sami inchipui
inchipui cat de
suparatori sunt sapte ani de celibat. Ceea ce explica de ce curtezi o
femeie care nu vrea sa se marite cu tine. Ai nevoie de o solutie mai
putin perman enta  de o femeie femeie usoara sau de o amanta...
 Nu vreau o femeie
femeie usoara.
Vazuse destule femei usoare in timpul ,,pregatirii“ bunicului cat
sai ajunga pen tru o viata intreaga. Acela era motivul cel cel mai impo r-
tan t pentru
pen tru care
care se abtinuse in India,
India, chiar
chiar daca
daca nu putea sai spuna
ei asa ceva.
ceva.
 Si cu
cu siguranta nu vreau
vreau o amanta.
am anta. Nu dupa intalnirea
intalnirea cu aman-
am an-
ta lipsita
lip sita de inima a bunicului
bunic ului lui,
lui, Betsy.
Betsy. Ii cuprinse
cupri nse obrazul in palma.
palm a.
Vreau o sotie.
so tie. Te vreau
vrea u pe tine.
Cand isi trecu
trecu degetul p este buzab uza ei de jos,
jos , ea se infiora.
infiora.
D a r eu nu te vreau,
vreau, se impotrivi ea, cu o urm a de de disperare
in voce.
Atunci, de ce esti geloasa pe presupusele mele partenere din
India?
O prin sese la cotitura, si ea stiu, caci se facu rosie. rosie.
Am fost meniti sa fim impreuna, Louisa. El o lipi de copac si
o prinse in cursa lui. Si amandoi o stim. Deci nu are rost sa ne tot
impotrivim.
Si, cuprins de un sentiment de victorie, isi cobori din nou gura
peste
pe ste a eiei.

CapititoCuC10
Draga
Dra ga Charlot
Charlotte,
te,
Stii ca iti admir realizarile. Dar cu siguranta esti singura.
Da, casnicia
casnicia ta a fost dezastru oasa, da
dar,
r, daca ai putea sa reie
reieii viata

93
----------- Sabrina Jeffries
Jeffr ies ----------- -

de la capat, nu exista cineva


cineva cucu care ai f fost m ai fericita? Si nu
ti-ai fi
fi lasa
las a t deoparte ambitiile
ambitiile pentru acest ba rbat?
rb at?
Mii de scuze
scuze de la varul
va rul tau,
Michael

Louisa gemu cand Simon o saruta din nou. Nu era ceea ce isi do-
rea, acest dulce... ametitor... Doamne sfinte, iar avea aceeasi reactie
asupr
asu praa ei - el si corpul lui tare, inflacarat, care o tineatine a lipita de copac.
copac.
Cum de reusea sa-i sa-i anihileze
anihileze ata t de usor rezistenta?
rez istenta?
Asa ceva
ceva nunu i se
se intam plase niciodata cu alti barbati, num ai cu cu
Simon. Numai el parea capabil sa o ispiteasca sa-si uite scopul,
fricile...
- Simon,
Simon, te rog, so pti ea, in timp ce el presara
pre sara saruturi
saru turi de-a lungul
maxilarului
maxilaru lui ei.ei. Poate daca
da ca implora...
El scapa printre buze un r aset ase t triumfator.
-Ti-am spus ca o sa te fac sa-mi spui Simon inainte de lasarea
serii.
Acum,
Acum, nu avea sa il mai p oata oa ta convinge
convinge nicioda
nicio data ta ca nu il
il dorea. Si
avea sa profite
profite din plin
plin de
de faptu l ca stia - ca intotdeauna.
intotdeau na.
-I m i cunosti ata t de bine bine firea desfran ata, spuse ea cu
amaraciune.
- N u desfranata,
desfran ata, pasionala
pasio nala,, zise el,el, cu rasuflarea
rasuflar ea xntre
xntretai
taiata.
ata.
Nimic
Nimic nu estee ste in neregula cu asta.
Doar atat
ata t timp cat il il saruta,
saruta , se gandi ea iron
ironic
ic..
- Daca tete credeam o desfrana ta, Louisa, nu te mai curtam.
Ea incremeni. Se putea ca modul prin care sa-1 descurajeze sa o
curteze sa fiefie atat
ata t de simplu?
Nici un barbat care isi petrecuse sapte ani de celibat ca sa evite
complicatii
complicatiile le sau boala
bo ala nu si-ar fi dorit o sotie promiscua.
prom iscua. Si trebuia
trebuia
sa faca ceva
ceva inaint
inaintee sa se marite
m arite cu un barbat putea
pu tea sa o indeparteze
indeparteze
de cauza ei pentru ca ea sa-i poarte copiii...
Nu,
Nu, asa
a sa ceva
ceva nu trebuia sa se intample.
- „Desfranata“ este exact lucrul la care ma refer, murmura ea pe
obrazul lui aspru. Aveai dreptate despre „idiotii de la curte“. M-au
invatat
inva tat sa sarut.
sa rut. Si alte
altele.
le.
El se opri, cu gura pe gatu g atull ei.
ei.
- Si altele?
altele?
Cu inima batandu-i nebuneste, ea infrum useta minciuna.

94
——----- - 'Pentru iufairea unui duce ----------

 Da.
Da. Am incercat sa m a impotrivesc, am incerca incercatt s a o ascund, dar
mai descoperit.
El se retrase ca sa se uite lung la ea, cu ochii ca doua flacari
albastre.
 Despre ce vorbesti?
Ea sovai. Risca multmu lt daca rostea acea afirmatie.
afirmatie. La cat ca t se chinuise
chinuise
sa lase in urma reputatia familiei ei, indraznea sasi distruga brusc
toate eforturile?
Indraznea sa nu? Faptul ca o ajutase cu Lord Lord Trusbu t nu insemn a
ca putea sa aiba incredere
incredere in el.
el. Interesul lui
lui insisten t vizavi
vizav i de candi-
d ate
at e lor era ingrijorator.
ingrijorator. Si daca ea ceda in fata avan surilorsuril or lui,
lui, doar
ca sa afle ca faceau
faceau parte
pa rte dintro
dintro alta intriga...
intriga...
Nu, nu putea
pu tea sa su po
porte
rte acel gand. in plus, el era singurul
singu rul barbat
care nu putea sau nu avea sa faca vreun rau reputatiei ei. Nu pu-
tea sa riste sa provoace vreun scandal familiei surorii lui. Daca avea
sa incerc
incerce, e, ea avea sa s pun a pur si simplu tuturor ca el mintea ca sa
se razbune pen tru ca il trimisese in India. India.
Ii arunca
arun ca o privire necuviincioasa,
necuviin cioasa, in genul celor
celor p e care
care isi inchi
inchi
puia
pu ia ca lear fi arun cat m ama am a ei.
ei.
 Dupa ce ce tu ai plecat inin India si eu mam
mam dus la curte, curte, am fost
fos t
foarte suparata. As a ca am facu t cateva cateva lucru
lucruri
ri pe care am aju ns sa le
regret. Am Am permis catorva barbati sa gu ste din din afectiunile
afectiunile mele.
mele.
El miji ochii.
 Sa guste cum?cum?
 Stii tu...
tu... s a m a sarute, sa ma atinga intim si.. si.... ei bine,
bine, lucruri
lucrurilele
pe care
care o lady nar trebui sa le faca.
 Cum ar fi sai perm ita unui barbatbarb at sa faca dragoste
drag oste cu ea? spuse
el cu raceala.
Ea se chinui sa nu se imbujoreze.
 Su nt fiic
fiicaa mamei mele, stii asta.
 Se pare ca esti, spuse el pe un ton la fel de indescifrabil ca ex
presia de pe chipul lui in lumina tot mai difuza. Desi este ciudat ca
nu sa mentionat
m entionat asem enea lucru despredespre tine.
tine. D impotriva, oamenii
spun ca ai fost un model mod el de bunacuviinta.
A m avut grija si am fo st discreta
discreta..
 Inteleg
Inteleg..
Dar nu ii dadudadu drumul
drumu l  si ea nusi dadea seam a daca o crede credea.
a.
 S  a intam plat la curte,
curte, asa ca regel
regelee a fost obligat
o bligat sa o ascunda,
intelegi.
Cuvintel
Cuvintelee acelea starn ira o reactie din pa rtea lui. lui.

95
Sabrina
Sabrin a Jeffries
Jeffries

-Regele stia despre aceste... fLirturi?


Minciuna i se opri pe buze, dar, daca Regina avea dreptate, regele
si Simo n erau in con flict, asa ca Simon nu avea sa incerce incerce nici
nicio-
o-
data sa confirme afirmatiile ei.
- Bineinteles. El trebuia sa fie fie cel care
care sa m usam alizeze totul
si sa-i oblige pe gentlemeni sa-si tina gura. Ea isi impinse barbia
in fata.
fa ta. Daca nu m a crezi,
crezi, intrea
intreaba-1
ba-1..
- N-as vrea sa-ti creez si mai multe probleme, spuse Simon, cu o
incordare ciudata
ciud ata in voce.
voce. Chiar daca ma intreb de ce mi-ai destainui
micul tau secret.
Ea reusi s a ridice din umeri.
umeri.
- Vrei
Vrei sa-mi
sa-m i faci curte,
curte, asa
as a ca m-am gandit
gan dit ca este corect sa s tii ca
nu mai su nt casta. InainteInainte ca toate lucruril
lucrurilee sa m earga mai departe,
intelegi tu.
-Ah...
-A h... chiar intele
inteleg.g. Si su nt u surat s a aflu de trecutul
trecutul tau.
tau.
- Da, esti?
Nu se astepta
aste ptasese la o asemen ea reactreactie.
ie.
Nici la felul in care o tinea acum, aplecandu-se spre ea, cu mana
care
care ii mangaia
man gaia talia
tali a cu o atingere diafa na care ii facea sangele sa i se
involbureze in vene. Gura lui ii atinse in treacat urechea.
-Oh, da, sopti el. Te-am dorit dintotdeauna. Cu siguranta,
stii asta.
Faptul ca-
ca-ii spuse asa cevaceva,, desi ea pretinsese ca era o desfranata,
ii trimise un iu res de incantare prin t ot corpul. Apoi, Apoi, el il
il distruse.
-Si acum, nu mai trebuie sa ma insor cu tine. De asta mi-ai
spus, nu-i asa? Ca sa-mi dai de inteles ca o sa-mi permiti anumite
libertati?
- In nici un
u n caz!
Ticalosul, impielitatul...
impielitatul...
-Vrei sa fii amanta mea, Louisa? Cu gura lui inflacarata care i se
plimba pe langa ureche, el ii descheie sacoul, apoi isi strecura mana
pe dinauntru si ii cuprinse un san prin rochie. Nu este ca si cum ai
avea ceva de pierdut. Iar eu pot sa flu la fel de discret ca oricare dintre dintre
ceilalti iubit
iubitii ai tai.
Naiba sa-1 ia! Lucrurile nu mergeau conform planului. incerca in
zadar sa-i
sa-i indeparteze mana.
- N u incer
incercam
cam sa sugerez.
sugerez... ..
- Desigur,
Desigur, as putea
p utea sa
s a m a insel,
insel, si
s i se poate ca tu sa fi inventat po-
vestea despre trecutul
trecutul tau sordid doar ca sa m a descurajezi.
descurajezi.

96
----------- ‘Pent
Pentrru xubxrea unux cfuce
cfuce ----------  -

Ea incremeni, apoi se retrase si gasi o expresie de amuzament


stralucin
stra lucind d pe chipul
chipul lui.
lui.
Ticalosul arogan t radearade a de ea! Oh,
Oh, ar fi trebuit sa stie ca nu avea
sa o creada. Era mereu ata t de innebunitor de sigur de el, intotdeau-
na atat de sigur de ea. Avea sa-i stearga zambetul acela de pe buze
chiar daca a sta ii aducea pieirea.
pieirea.
Ii forta m ana sa se apese m ai hotarat pe sanul ei ei.
- S a mint? Nu,Nu, serios. Doar te avertizez
avertizez,, a sa cum se cuvi cuvinene..
Infasurandu-si bratele pe dupa gatul lui, se lipi de el, asa cum
vazuse ca faceau unele dintre femeile nelegiuite de la Newgate cu
prizonierii barbati.
Spre satisfactia ei, zambetul lui disparu. Numai atunci se intinse
sa-1 sarute, implicandu-si buzele, limba si dintii intr-un sarut cat de
indraznet
indra znet fu ea in in stare sa ofere.
ofere.
Dar senzatia de victorie fu de scurta durata. Mana lui se misca
pe sanul ei, mangaind, framantand, tachinand. O simti chiar prin
rochia de muselina si ca m asuta asu ta de in,
in, chiar
chiar prin bumbacul subtire al
corsetului. Atingerea hotarata trimise inauntrul ei un iures de sen-
zatii, pana
pa na in degetele de la picioare,
picioare, inta rind sfarcul
sfarcu l intr-un nod du- du-
reros, scotand
scotan d de la ea un geam at gutural.
gutural.
Apoi,
Apoi, el prelua coman da asupra asu pra sarutului, si ea se pierdu, inecan inecan--
du-se in gustul
gu stul si in
in parfum
parfu m ul lui.
lui. Atacurile
Atacurile gemene ale bmbii si ale
mainii lui o facura sa se inflacareze, mai ales cand erau cuplate cu
apasare
apa sare a tare a coapsei lui pe moliciunea dintre picioare picioare ei,
ei, facand-o
sa tanje
t anjeasca
asca dupa ceva necunoscut. Se prabu sea in raiul acela acela naval-
naval-
nic inin care salaslu
sal asluiau
iau doar
d oar ei doi.
doi.
Pe jumatate uluita, il simti cum ii scoate esarfa, apoi isi strecura
m ana neobra
ne obrazata
zata pe sub rochie,
rochie, cam asuta
asut a si corset, ca sa-i dezmier-
dezmier-
de sanul gol. Cat de scandalos!
Cat de delicios!
delicios! Isi desp
de spar
arti
ti socat
soc ataa buzele de ale lui,
lui, dar
d ar el nici ma-
car nu se opri din mangaieri.
man gaieri. Cu privirea atin at intit
titaa ca o ploaie calda de
vara asupra
asup ra ei, ii lua sfarcul intre degete, furand un oftat o ftat de pe buzele
ei,
ei, facand-o sa-si doreasca m ai mult. mult.
-Inca nu intelegi? Foamea coplesitoare de pe chipul lui era o
completare nebune asca a foamei foa mei pe care
care o trezea
trez ea in sanul ei. ei. Nu-mi
pasa
pa sa daca te-ai
te-ai saru tat cu toata blestem ata de armata, daca ai dus un
singur bar bat sau zece in patul pat ul tau. Te vreau. Te-am
Te-am vrut dintotdea-
una. Ai fost ca un microb in sangele meu ani de zile. Asa ca am de
gand sa te am. Minte-te si minte-ma cat vrei, dar, in cele din urma,
o sa fii a mea.

97
----------- Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s------------

Ea se simti coplesita
cop lesita de
de o emotie puternica  pe cat de puternica,puternica,
pe atat de ingrijoratoare.
Amanta ta, vrei sa spui? intreba ea, cu mainile ingropate in
parul
par ul lui.
lui.
 Sotia
Sot ia mea. li desfacu usor us or corsajul
corsaju l si panglicile
panglicile camasutei. Desi
nu ma deranjeaza sa am noaptea nuntii inainte de nunta, credema.
Cand ei ei i se taie rasuflarea, el continua sasi presare saruturile
sar uturile pe
maxilarul ei, pe gat, pana spre sanii ei, apoi trase in jos straturile
de haine ca sa expu na un singur sing ur san. Ea facu ochiiochii mari.
mari.
Simon...
Vr eau doar sa te gust. Sa imi ajunga ajunga pana cand o sa impartim impartim
un pat.
 Nu o sas a impartim niciodata...
niciodata...
El isi inchise gura fierbinte peste pe ste sanul ei.
ei.
Doamne sfrnte! Ce nebunie mai era si asta? Era mult mai intere
santa
san ta decat
d ecat fanteziile secrete care ii tulburau neincetat noptile, mult
mai ademenitoare chiar decat mangaierile furise din timpul noptii.
Limba lui facea sfarcului ei lucruri care ii smulsera un strig s trigat
at gutural.
Apoi,
Apoi, cu mana
ma na ii freca mai jos prin rochia de zi, intro intro maniera
man iera foarte
scandaloasa.
scand aloasa. Uneori,
Uneori, si ea se atingea
ating ea acolo,
acolo, dar nu se simte a nicioda-
ta asa... de parca era in flacar
flacari,
i, scanteind
scan teind si arza nd atat
at at de aprig.
aprig...
..
Ai gust de nectar, spuse el pe nerasuflate pe sanul ei. Atat de al
naibii de dulce.
Ea isi cobori capul
capul ca sa apese
ap ese un sarut
sar ut in parul
par ul lui auriu.
auriu.
Te simt ca... oh... Doamne...
Acum, cealalta mana ii mangaia celalalt san prin straturile de
haine, iar flacarile se aprinsera mai stralucitoare in pantecul ei, co
plesindo ca foculfocul nebunesc, consumando. D ata nu se s e oprea...
Sim on ... Simon...
Simon... sa nu...
nu...
 Sa nu tanjesc dupa tine? El desena saru turi aspre de pe sa -
nul pana pe gatul ei. Sa nu am nevoie de tine? Ai macar habar
cemi faci?
El isi arcui soldurile spre locul pe care tocmai il frecase, iar ea
simti ceva foarte tare care se impinse in ea.
Asta, scumpo, este ceea ce trezesti in mine de fiecare data cand
te vad. Buzele lui ii ii dezmierdar
dezmie rdaraa urechea. Vreau sa fiu inauntrul
inau ntrul tau.
Vreau sati dovedesc ca pasiun pa siuneaea dintre noi nu este niciodata o gre gre
seala. Si pot sa fac asta daca imi imi dai sansa.
El isi apleca gura spre celalalt san si o linse cu atata iscusinta,
o tachina atat de abil cu dintii, incat ea se arcui spre el, ademenita
----------- (Pentru iubirea unui cfuce -----------

de promisiunea
promisiun ea ca el el sa se cufunde inauntrul
inaun trul ei si sa-i satisfac
satis facaa dorin-
dorin-
tele
tele infierbantate,
in fierbantate, dureroase...
dureroase...
O minge blanobla noasa
asa ateriza
ater iza in capul lui Simon, sporovaind,
spo rovaind, tragan-
du-1 de
de par
pa r si
s i smulgandu-i
sm ulgandu-i pe aman a mandoi
doi uluiti din pacla lor senzuala.
Simon sari inapoi, cu ochii ochii aprinsi de frustrare, in timp ce isi lua
animalul de companie.
-L an a ib a , Raji
Raji,, apari inin cele
cele main epotrivite momente
momente!!
- Sau
Sa u in cele
cele mai potrivite, in functie de perspective, sop soptiti ea.
Tocmai se apropiase suficient de mult de iad incat sa simta cum
caldura flacarilor
flacarilor se strecura pana p ana la ea. Slava cerului
cerului ca Raji
Raji o trasese
tras ese
inapoi. In timp ce Simon se lupta cu maimuta lui furioasa, ea in-
cerca
cerca innebunita sa- si aranjeze hainele. hainele. Cum putu se sa-i perm ita lui
Simon
Sim on sa... Ce fel de de usuratica
usur atica era ea,
ea, consum
con sumata
ata de dorinte, flacari si
de un dulce si ametitor...
Raji sari pe umarul ei, apoi se intoarse sa maraie la Simon. Jude-
cand dupa
dup a expresia sur s urprin
prin sa de pe chipul lui Simon, animalul
an imalul luilui de
companie nu mai facuse niciodata asa.
-Ce Dumnezeu... Maimuta sporovai cu Simon atat de infuriata,
incat Simon se incrunta. Oh, pentru numele lui Dumnezeu, nu poti
sa crezi
crezi ca ii faceam vreun rau. rau.
Cand Raji isi infa sura b ratele pe dupa gatu l Louisei, ea il il stran-
stran-
se tare.
-Cred ca Raji isi revendica drepturile asupra mea, spuse ea cu
glas tremurator, tem andu-se andu -se ca nu avea sa m ai fiefie in stare sa-si
sa -si revi
revi--
na dupa momentul acela.
- Pe naiba isi revendica
revendica!! Simon se intinse dupa dup a Raji,
Raji, doar ca sa
vada cum animalul ii da peste mana. Simon se uita urat la Raji. Ai
grija, impielitatule...
- S a nu
nu-1 pedepsesti!
pedep sesti! spu se ea in timp ce linistea m aimutaaimu ta agitata .
Macar are suficienta minte ca sa stie ca noi n-ar trebui sa facem...
lucrurile
lucrurile astea.
Privirea
Privirea lui Simon se intoarsein toarse spre ea, cu ochii
ochii lui albastri intune-
cati ca miezul noptii in in ima amurgului.
-Ai dreptate, bineinteles. Scapa o respiratie tremuratoare. Imi
pare rau, m-am lasa t dus du s de val.
val. Dar po
pott sa m a controlez,
controlez, iti jur.
jur. Tre-
re-
buie sa-mi dai sansa sa...
- Sa m a seduci?
seduci? Sa m a compromiti?
- Nu!
Nu! Isi trecu
trecu o mana
man a prin par. Bineinteles ca nu. nu. Sa te curtez.
curtez.
- Dar nu vreau
vreau sa m a curtezi
curtezi!!
Privirea lui de cuceritor o fixa cu inflacarare.
----------- - Sabrina Jeffries ---- ------ -

T otusi,
otu si, te tope sti in bratele
bratele mele ori ori de cate
cate ori ne ne sarutam. Nu
incerca
incerca sa negi ca ma doresti,
doresti, cand po t sa simt...
simt...
 Da, te doresc, spusespu se ea in graba, inainte ca vorbele lui lui sa o ispi
ispi
teasca. Ea inca nu isi revenise de pe urma afirmatiei sale surprinza
toare....
„Ai
„Ai fost
fo st ca un microb in sangele
sang ele meu anian i de zile.
zile.““
Doar
Doa r pentru ca el o dorea nu insem na ca putea pu tea sa
s a ii incredint
incredinteze.
eze...
..
inima sau visurile ei. El El nu fusese
fuses e de paparte
rteaa reformei nici inainte...
inainte... Se
putea ca sederea lui in India sa sa1 fi schimbat ataa tatt de mult? Se indoia.
indoia.
Si nu indraznea
indrazn ea sa riste sa afle ca nu era asa. Ultim a data da ta cand o tra
tra
dase, aproape ca o distrusese.
Recu
R ecu nosc
no sc ca ma ispitesti. Si ai dreptate..
dreptate.... inca simt... o legatura
legatura
cu tine.
Mangaie blanabla na lui Raji si cobori vocea.
vocea.
 Dar ast a nu schimba nimic. nimic. Sunt hotarata
ho tarata sa nu ma marit. marit. Mo
Mo
tiv pentru carecare miam... miam lu at decizia.
decizia.
El incremeni.
 Despre?
Despre?
 Daca vrei cu cu adevarat
adevara t sa ne ajuti,
ajuti, atunci poti
po ti sa
s a fii observator
observato r inin
comitetul doamnei Harris. Dar asta este tot. Pentru ca noi doi nu o
sa lucram niciodata
n iciodata impreuna.
 L a naiba, Louisa...,
Louisa..., incepu
incepu el sa spuna
sp una si se apropie, dar Raji Raji se
puse pe facut scandal. Inclestandusi pumnii, Simon se uita incrun
tat la ea.
ea. Iati
Iati putin timp ca sa te gandesti
ga ndesti la asta. Acum,
Acum, esti pur si
simplu ingrijora
in grijoratata de lucrurile
lucrurile pe care tocmai leam leam facut.
 Nam nevoie de timp. Stiu ce vreau vreau..
„Stiu ce trebuie
trebuie sa fac ca sa ram an in siguranta. Ca sa ma tin de
planul meu.
Furia de pe chipul lui o ingheta
ingh eta pana
pan a in maduva
madu va oaselor.
 Pentru numele lui Dumnezeu...
Dumnezeu...
 A st a este
e ste decizia
decizia mea finala,
finala, Simon.
Simon.
Apucandusi palaria si esarfa, o lua la fuga prin padure, cu Raji
agata
ag atatt de corsajul ei.ei. Trebuia sa ses e intoarca la drum ul principal,
principal, unde
unde
era pajul, unde Simon avea sa fie obligat sa se poarte ca un gentle-
man si ea putea sa se retraga din nou in consolarea atitudinii ei
rezervate de doamna.
Evitand privirile
privirile curioase ale randasului, ea il aseza asez a pe Raji pe ban
ban
cheta, apoi aranja la loc esarfa, isi incheie sacoul sisi puse palaria.
Cand urea
urea in birja, ascunses
ascu nsesee toate
to ate dovezile
dovezile purtarii
purta rii ei necu
necuvii
viincio
ncioa
a
se cu Simon. Putea numai sa se roage ca randasul lui sa fie discret.
----------- 'Pentru iubirea unui duce

Auzi un sunet tunator de copite venind dinspre Londra si, daca era
cineva cunoscut, avea sa coboare capul ca sasi ascunda ascun da fata.
Lucru care se dovedi inutil atunci cand trasura se opri la cativa
metri. Prea tarziu, ea recunoscu blazonul si unifo rma argintie a per per
sonalului fratelui ei.
Marcus sari din trasura, urmat indeaproape de Regina.
 De ce
ce stai aici pe margin
m arginea ea drumului?
 Imi pare rau,rau, Louisa, spuse Regina in graba, dar stii cum este
fratele tau. Cand a auzit ca team lasat sa pleci singur cu Simon la
Lady Trusbut, sa infuriat.
Slava cerului ca Louisa revenise la faeton inainte sa apara Mar-
cus, altfel 1ar fi batut pe Simon de sa1 asculte cu urechea chiar in
clipa aceea.
 La naiba! exclama SimonSim on din padure. De ce ce nai...
nai...
Louisa se incorda
incorda.. Numai el putea sa aleaga m omentul nepotrivit
in care sasi faca ap aritia. Inima ii ajunse in gat. II privi in treacat treac at si
scoase
scoa se un oftat
of tat de usurare
usur are cin
c in d il zari complet imbracat. Fratele ei se
intoarse spre duce cu o incruntare feroce.
 Ce naiba se inta mpla
mp la aici
aici,, Foxmoor?
Fox moor?
Animalul de companie al Excelentei Sale a fugit in padure, spu-
se Louisa inainte ca Simon sa apuce sa raspunda, iar ducele sa dus
sa1 caute.
Afirmatia
Afirm atia intoarse f uria fratelui
fratelu i ei
ei spre ea.
ea.
 Oh? Atunci
Atunci de ce ce maimuta
ma imuta sta in poala ta?
Ea isi impinse
impinse barbia inainte,
inainte, mult prea o bisnuita s a ii faca fata
fratelui ei morocanos.
 Pentru ca sia gasi t drumul
drumu l inapoi, catac ata vreme 11a cautat
cau tat ducel
ducele.
e.
Ea ii arunca
aru nca lui Simon
Simo n o privire in timp ce il lua pe Raji in brate. Vezi, Vezi,
Excelenta? Raji este in siguranta.
„Tee rog, numi face problem e", il implora
„T implo ra ea in tacere.
Simon trase aer in piept si, pentru o clipa, ea se temu ca avea
sa o faca mincinoasa. Nu avea sa rateze momentul... probabil sa o
compromita era cel mai bun mod prin care sa o duca la altar. Dar
urma sa aiba o surpriza daca incerca, pentru ca nu avea sa1 lase
pe Marcus sa o forteze sa se m arite cu cineva. cineva. Simon scoase
sco ase un oftat,
apoi
apo i se apropie de ei cu o expresie la fel de de negraitoare
negraitoa re pe chip pe cat
spera
spe ra s a fie a ei
ei.
 Comportam
Com portam entul tipic al lui Raji, Raji, ma
m a tem. Impielitatul
Im pielitatul sia
sia facut
un obicei din a sari prin copaci, si mam temut ca nu1 mai gasesc.

101
101
---------- - Sabrina Jeffries
Jeffries -----------

El zambi
zamb i dista nt spre fratele ei. ei. Dar a facut o pasiune
pasiu ne pen tru sora
so ra ta.
Trebuia sami dau seama ca o sa se intoarca la ea.
 Da, si acum este bine,
bine, spu se ea.
Chiar daca fratele ei paru
pa ru suspicio
su spicios,s, atitudinea
atitud inea lui se imbuna.
imbuna.
 Ei bine, nici unul din voi narnar trebui sa fie a id dupa
dup a lasarea intu
nericului
nericului.. Drumurile pot p ot fi periculoase.
Da. Simon isi indrepta privirea spre Louisa, o multitudine de
emotii licarind in in adancim
a dancimea ea de otel a ochilor
ochilor lui.
lui. Chiar vorbeam mai
devreme despre primejdiile unui drum singuratic, nui asa, domni
soara North?
Ticalos insolent... el si „primejdiile unui unu i drum singuratic". Ce stia
el despre asta? El nu fusese niciodata nevoit sa aduca pe lume un
copil
copil in sange si groaza, nu fu sese niciodata nevoit sa riste s a aiba in in
credere in cineva care se putea transforma cu usurinta intrun tiran
dupa ce se marita cu ea. Barbatii aveau toata puterea in Anglia. Si,
daca nu erai sigu ra ca po poti
ti sa
s a ai incredere intrun barbat...
Ea zambi
zamb i mieros.
mieros.
 Apropo
Apropo de drumuri
drumu ri primejdioase,
primejdioase, as putea sa m a intorcintorc cu Mar-
cus pentru restul drumului. O sa ajungi acasa mai repede daca nu
trebuie sa m a mai duci si pe mine, Excelenta.
Nu ma deranjeaza, spuse taios Simon, strangand din dinti
de furie.
 Stiu. Ea il
il aseza
asez a pe Raji pe bancheta,
banch eta, apoi
apo i sari din faeton inain
te ca el sa apuce sa opreasca. Dar asa o sa fie mai usor. Intradevar,
acum, ca nu se mai temea ca avea sa fie prins pri nsaa intro imbratisare pa
sionala
siona la cu Simon, isi dori sa sa1 pupe pe fratele ei preapre a protector pen-
pe n-
tru ca venise dupa ea. In timp ce se indrepta spre tra sura su ra lui
lui Marcus,
ii spuse lui Simon: Chiar
Chiar sper sati
sa ti placa sa fii
fii ob servator
servato r in comi
comitete
tul doamnei Harris,
H arris, domnule. Si multumesc
multu mesc ca mai ajutat cu familia
Trusbut. A fost
fos t foarte frum os din din partea ta.
 N e vedem marti, nui asa, Simon? cirip ciripii Regina din
din spatele ei.ei.
Louisa isi inabusi un geamat. Uitase ca il rugase sa li se alature. Cu
greu putea sa mai bata in retragere acum. Ticalosul afurisit o stia
prea bine,
bine, pentru ca un zambet brusc ii lumina fata.
 Oh, o sa fiu acolo.
acolo. De abia astept.
as tept.
Intorcandusi privirea de la expresia lui triumfatoare, Louisa
urea in trasu ra fratelu i ei,ei, dar, inainte ca Marcus s a o ajute, Simon
adauga:
 N u uiti ceva
ceva,, domnisoara North?
— -----  - Tentru iufiirea unui cfuce ----------

Ea se intoarse spre el, inima aproape oprinduise in piept


cand vazu ce ridica spre ea. Manusile ei. Cele pe care si le bagase
in buzunare.
Ignorand incrun tarea fratelui ei, se duse sa le ia de la Simon. Simon. Cesi
Cesi
mai dorea sa le fi fi putut folosi ca sai stearga
stear ga zambetul zeflemitor
zeflemitor de
pe chip!
 Multumesc. In graba, si le trase pe maini. Am uitat ca mi leam leam
scos ca sasa1 hranesc pe Raji la Lady Trusbut. Ma bucur at at de mult
ca tiai amintit
am intit ca ti leam d at tie.
tie.
Era o poveste stran ie, in cel maima i bun caz,
caz, motiv
mo tiv pentru care care rasul
lui scazut
scazu t o facu sasi doreasca
doreasc a sa
sa1 plesneasca.
plesneasca . Dar macar
maca r nu incerca
incerca
sai saboteze spusele.
Cu placere, domnisoara North. Sunt intotdeauna fericit sati
fiu de folos.
Ochi
Ochiii lui
lui coborara spre esa rfa ei stramba, si ea e a multumi Cerurilor
ca Marcus nui putu put u vedea privirea insinuanta.
insinuan ta.
Glasul lui Simon rasuna ca un mormait ragusit care ii taie
rasuflarea.
 Data viitoare cand o sa fim singuri,
singuri, o sa m a asigur
asigu r cami
cami las mai
mutica enervanta acasa.
Nu avea cumcum sa inteleaga gresit ce voia sai tran sm its sau hotara
rea concentrata care care ii intuneca fata frumoasa.
 Nu o s a mai
ma i existe
existe o data viitoare,
viitoare, murmu ra ea. Iti promit asta.
in timp ce se indrepta spre trasura lui Marcus, simti cum privi-
rea inflacarata a lui lui Simon o urmarea. Daca o ma i prindea vreodata
singura, fierbinteala din din sangele lui era in
in stare
star e sa
s a o inflacar
inflacareze
eze si pe
ea, si aveau sa se a prinda impreuna, arzan d totul in calea calea lor  tot
to t ce
planuise, toate lucrurile pentru care se luptase. In timp ce ea, Mar-
cus si Regina o pornira la drum, ea nu se uita pe fe reastra ca sa vada
daca Simon ramase sai urmareasca plecand. De fata cu Regina si
Marcus, nu n u indrazni
indrazni.. Cand il surprinse
surpr inse pe fratele
fra tele ei incruntanduse,
ea ii intalni
inta lni privirea cu un calm rece.
rece.
 Ai ceva de de spus, Marcus?
 S a ai grija, ingerul meu. Foxmoor este un om periculos. periculos.
Marcus! striga Regina. Fratele meu nu este capcaunul despre
care vorbesti
vorbest i tu.
 Nu? Ai uitat cum tea manipulat
man ipulat chiar si pe tine...
tine...
Asta a fost acum cativa ani, spuse Regina. Nu mai este omul
care era atunci.

103
----------- - Sa far
farina
ina Jeff
Je ffri
riee s-

 N u sun t atatata t de sigur de de asta, spuse Marcus.


Marcus. Inca se joaca cu
inima surorii
sur orii mele.
mele.
Aiurea! Louisa se chinui sa vorbeasca pe un ton relaxat. Inima
mea este
es te bar icadata
icad ata impotriva
im potriva ducelui de de ani de
de zile.
zile. Nu trebuie sati
faci griji
griji in aceasta
ace asta privinta.
Marcus ridica dintro
dintro spranceana.
sprance ana.
Atunci, de ce manusile tale erau la el? Nu sunt prost, Louisa.
Stiu cum action eaza un barb at ca el. el.
 Probabil asa cum ai actionat si tu in nenumaratele ocazii cand
tu si Regina ati intra t in belelebelele inainte sa te insori cu ea.
Rasul inabusit al Reginei ii provoca lui Marcus o incruntare
adanca.
 Acol
Acolo, o, a fo st alta
alt a poveste. Eu si Regina eram indrago stiti.
Louisa ofta. Cu siguranta, nu putea sa su stina stin a un asemenea lucru
pentru ea si Simon. Doar pentru ca se parea ca reuseau sasi tina
mainile unul departe de celalalt nu insem inse m na ca erau indrago stiti. Ne
sabuiti, poate. Nebuni,
Nebuni, cu siguranta
sigura nta.. Dar nu indragostiti.
indra gostiti.
Eu si Simon nu ne mai incurcam unul cu altul de data asta.
El a acceptat sa ajute Societatea Doamnelor din Londra, dar asta
este tot.
Ea schita spre fratele ei un zam bet vesel. vesel. Marcus
M arcus pufni.
pufni.
A m vazut
vazu t cum se uita la tine,
tine, de parca erai o potarniche rotofeie
rotofeie
in care abia a ste pta pt a sasi infiga
in figa colti
coltii.
i. Teai
Teai gandit ca interesul lui ne
ne
aste ptat
pta t ar putea
pute a face
face parte dintr
dintroo intriga,
intriga, ca sa se razbune pe tine
tine
pentru
pen tru ceea ce ce iai
iai facut?
Fiorul care o strabatu ii alunga zambetul. Acest lucru nu iar fi
trecut niciodata prin minte; era prea ocupata sa caute un motiv po-
litic
litic pentru comportam entul lui. lui. Niciodata
N iciodata nu crezuse
crezuse ca motivatia
lui ar pu tea fi la felfel de simpla
simp la ca razbunarea.
Pentru ca spusese ca lasase trecutul in urma. Pentru ca recunos
cuse ca ceea ce ii facuse fusese fus ese gresit.
Pentru ca o sarutase ca un barbat care chiar avea intentii
serioase.
Dar saruturile lui lui puteau sa m inta  o mintisera
min tisera si inainte.
inainte. Oh,
Oh,
era asa o proasta sa nu ia in calcul motivul cel mai evident pentru
care
care sas a nu aiba incredere in el. el.
 Nu
Nu1 baga
ba ga in seam
sea m a pe Marcus, spuse Regina. Simon Sim on nar putea
pu tea
sa fie
fie niciodata
nicio data ata
a tatt de diabolic
diabolic...
...
A sta
st a ai sustinu t si acum
acum sapte ani, ani, spuse Marcus
Marcus taios.
taios.
----------- Pentru iubirea unui duce ----------- -

- Era un tanar idiot si nesabuit pe atunci. A facut multe lucruri


bune pen
p entru
tru tara lui de atunci. A invatatinv atat din greseli.
greseli. Sunt
S unt sigura
si gura de
asta. Ea se uita urat la sotul ei. Chiar Chiar tu ai recunoscut la la un mom ent
dat ca mandated
mandated lui de guvernator
guve rnator general a f o st ireprosabil.
ireprosabil.
Un muschi se incorda in maxdarul m axdarul lui Marcus.
- A st a a fost
fo st inainte
inainte sas a se apuce sa o curteze
curteze din nou pe sora mea.
Si inainte s a aud...
aud...
Cand el se opri, Lou isa sim ti un gol in stomac.
-Ce?
- Este doar un zvon si nici nu pot sa fiu sigur ca este adevarat,
dar...
dar... Marcus ofta. Se presupune ca Sidmouth si s i prietenii lui se gan-
gan-
deau sa incerce sa-ti compromita iremediabil reputatia... punand
vreun idiot sa te compromita.
Golul din stomac se facu tot to t mai mare.
mare.
- Si tu crezi
crezi ca Simon...
Simon...
- Nu
N u stiu, ingerul meu. Spun doar do ar ca este posibil.
- N-ar face
face niciodata
nicio data ceva ata t de ingrozitor!
ingrozitor! prote
pr otesta
sta Regina.
-A r putea
putea..
Louisa se cutremura
cutremu ra cand isi aminti cum o intrebase daca voia sa
fie
fie aman
am anta ta lui
lui.. Nu vorbise serios. Sau vorbise
vorbi se serios?
serio s?
- Nu conteaza
con teaza carecare sun t motivele
motivele lui,
lui, spu se ea incordata. N-am
de gand sa mai raman vreo data singura cu el, el, asa ca n-ar
n-ar putea sa-mi
compromita reputatia.
reputatia.
-Hai, Louisa..., incepu Regina.
- Vorbesc serios, Regina.
Regina. Stiu ca speri ca eu si Simon Simo n sa ne casato-
rim intr-o buna zi, zi, dar a sta
st a nu
n u o sa se intample.
intam ple. AsaAs a este cel
cel mai bine
bine
pentru toata lumea, te asigur.
Acum, daca reusea reuse a sa-si
sa-s i convinga
convinga si inima stupida!

CapititoCuC11
Dragu
Dr agull meu
meu var,
var,
Nu este nevoie sa-t
sa -tii ceri scuze. In ceea ce ii priveste
priv este pe Foxmoor 
Foxmo or 
si Louisa, daca ducele are impresia ca insurandu-se cu ea o sa re-
useasca sa o tina sub papuc, va avea o mare surpriza. Nu am mai
----------- - Sabrina Jeffries
Jeffries — -------- -

intalnit niciodata o femeie atat de hotarata sa-si urmeze calea


c um
um e s t e L o u i s a .
P r i e t e n a t a p e n t ru
r u t o td
td e a u n a ,

Charlotte

Luni seara, dupa ce o sarutase ultima data pe Louisa, Simon in-


tra nelin istit intr-unul dintre
dintre saloanele de la Traveller
Travellers.
s. Dintre
Dintre toate
cluburile lui, Travellers era singurul cu suficienta diversitate de ziare
ca sa se potrive
po triveasca
asca scopurilor
scop urilor lui.
lui. Dar,
Dar, dupa ce parcurse problemele
problemele
din presa
pre sa radicala timp de do ua ore, isi pierdu rabdarea.
Partial pentru ca ceea ce citise il supara mai mult decat se astep-
tase. Dar mai ales pentru ca aceeasi femeie afurisita care ii bantuia
noptile ii tulbura acum si zilele. Putea sa simta inca gustul pielii cu
parfum
parfu m de liliac,
liliac, sa ii mai au da inca delicioasele
delicioasele gemete
gem ete de placere,
placere, sa
o simta cum se abandona sub atingerea lui.
La naiba! Se plim ba printre coloanel
co loanelee cu caneluri,
caneluri, recunoscator
recunos cator ca
cei prezenti in club se afl.au in camera de jocuri sau in sala de mese,
lasandu-i lui salonul. Daca 1-ar fi vazut atat de agitat, 1-ar fi chinuit
fara m ila cu intrebari.
intrebari.
Fusese chinuit suficient. Si ce naiba trebuia sa mai faca dupa ce
o alungase?
„Asa se intam pla atunci cand iti iti Iasi
Iasi madularul sa- ti stapaneas-
ca ratiunea."
-T aci
ac i din gura, batrane, murmu
mu rmura ra el spre vocea bunicul
bunicului.
ui. Amin
Amin--
tirea remarcilor cinice ale bunicului nu il chinuisera asa in India. Cu
exceptia perioadei scurte de dupa eroarea de judecata de la Poona,
vocil
vocilee se s tinse sera de indata ce Simon primise ves tea despre moar- moar-
tea bunicului,
bunicului, la scurt
scur t timp dupa
dup a ce sosise in India. Dar acum reveni
reveni--
sera, iar L ouisa il facea sa-si piard a capul..
capul....
Gemu. Criticile
Criticile bunicului erau bin em eritate de d ata as ta; chiar chiar
ca madularului lui lui ajunsese sa-i stapan easc a ratiunea. El o speri speri--
ase. Si nu reusea sa-si dea nicicumnicicum sea ma cum sa recastige terito-terito-
riul pierdut.
Dupa ce isi luase cu raceala ramas-bun, se asteptase ca ea sa evi-
te vizita lui din dimineata aceea. In schimb, ea o acceptase ca orice
alta lady din inalta societate... cu o curtoazie rigida si o siguranta
impenetrabila. Numai prezenta Reginei il impiedicase sa o apuce
pe Louisa
L ouisa de bratel
bratelee ei frum oase si sas a o scuture pan a ii baga minti-
le in cap. De ce era nevoie ca sa o convinga sa aiba incredere in el?
— ------ - Tentru iubirea unui duce---------- -

Saruturile si mangaierile nu functionau, si ea ii intorsese oferta de


ajutor
aju tor intro scuza prin
p rin care sa
sa1 evite.
evite.
„Femeie incapatanata. Afurisita de ea.“
 Foxmoor, spuse
spu se o voce
voce slaba din spatele
spatele lui,
lui, si Simon se intoar
se, pregatit sa ia capul celui care indraznea sa1 deranjeze.
Dar isi inghiti cuvintele furioase de indata ce vazu cine era; in
susi
sus i ministrul
ministr ul de interne. Si bunul lui prieten, Castlereagh,
Castlereagh, m inistrul
de externe.
 Sidmouth,
Sidmouth, sp use el.
Sidmouth
Sidm outh se apropie
a propie de Simon, cu prudenpru dentata unui ogar care care adul
adul
meca un arici. Si bine facea. in clipa aceea, Simon ar fi fost tare
incantat
inca ntat sa raneasca
ra neasca n asul arogantului
a rogantului cu cativa dintre
dintre tepii luilui.. Pri
Pri
virea lui Sidmouth se atinti spre ziarul pe care Simon il lasase
deschis pe o masa, ceva care se numea L o n d o n M o n i t o r, r ,  publicat de
un tafnos pe nume Godwin. Ministrul de interne se incrunta, apoi
isi indrepta
indrep ta privirea spre Simon.
Am auzit ca tiai petrecut ceva timp cu ceata de gaini care se
perinda
perind a pe langa domnisoara North. North.
 Sora mea face parte din ceata ceata asta, asa
as a ca ai grija ce
ce spui.
spui.
 Regele mia zis ca ai de gand sa le zadarnicesti activitatile. To
tusi, am auzit ca ai stors
sto rs doua sute
sut e de lire
lire de la Trusbut
Trusb ut pentru
pentr u cauza
lor.
lor. Obrajii uscativi ai lui Sidmouth se inrosira. Stii ca o sa folosea sca
banii ca sasi sustina
sustin a candidatul.
candidatul.
 Daca au sansa,
sansa , da. Dar
D ar nam
nam de gand sa le las.las.
Buzele subtiri ale lui Sidmouth se arcuira intrun zambet
batjocoritor.
Cum ai de gand sa le opresti? Insurandute cu domnisoara
North? Cand ea respinge orice pretendent?
 Pe mine nu o sa m a respinga, spuse Simon. Cu timp... timp...
Timp! Nu avem timp. In fiecare zi, grupul sau atrage tot mai
multe femei de partea cauzei ei. Inainte sa te dezmeticesti, o sa sus-
tina mai multi candidati la alegeri, Camera Comunelor o sa fie pli
na de radicali si o sa mai avem inca o Societate a Uniunii Patriotice
din Manchester...
Si atunci, o sa va asigurati ca o sa fie arestate sau ucise la
St. Peter’s Field, asa cum ati facut cu membrii Societatii din Man-
chester, rabufni Simon.
Sidmouth pali si lui Castlereagh i se taie rasuflarea. Dar, inainte
ca oricare
oricare din eiei sa apuce sas a spuna
sp una ceva,
ceva, Simon
Simo n adauga:
 - Sabrina Jeffries
Jeffries -----------  -

Nu, nu puteti sa faceti asta, nui asa? Pentru ca una este sa


arestezi fermierii care cer reprezentare in guvern si cu totul alta
e sa arestezi doamne din inalta societate care incearca sa imbrace
copiii
copiii de prin inchisori si s a prev ina ca femeile
femeile sarace sa fie fie violate de
garzile lor.
Sidmouth se indrepta de spate cu condescendenta aroganta arogan ta pen-
tru care era cunoscut.
Tu de ce parte esti, Foxmoor?
Numai cu un efort reusi Simon sasi recapete sangelerece. Ce
nebunie
nebunie il determinase s a vorbeasca a tat ta t de sincer? Probabil
Probabil tot ce
citise despre „Masacrul Peterloo", asa cum il numeau radicalii. In
India citise doar versiunea T i m e s ,   care, chiar daca intelegatoare
cu multimea, nu fusese nici pe departe atat de infioratoare precum
cea a presei
pr esei radicale
radicale..
El se incuraja ca sasi rostea
ro steasca
sca minci
m inciuna.
una.
 A voastra, bineintele
bineinteles.
s.
 Inc
Incep
ep sami pun intrebari, spu se Sidmouth taios. Ma gandeam
ca vrei sa calci
calci pe urmele bunicului tau. Dar el miar fi fi elogiat
elogia t raspun
sul la afacerea de la St. P eter’ s Field.
Field. M onteith stia ca oamenii aveau
nevoie
nevoie de o mana
man a hotarata.
 Dar eu nu suntsun t M onteith, sp use el incordat. Totusi, noi n oi doi im
partasim
par tasim anumite
anum ite griji
griji comune.
comune. Sunt de acord acord ca
ca domnisoara
dom nisoara North
si prietenele ei sunt implicate pan a peste pest e cap. Si, daca vrem sa impie
dicam inca o „afacere“ St. Peter’s Field, am face mai bine sa le pes
cuim din iaz inainte sa ne inece pe toti. Sidmouth il fixa cu o privire
rece.
rece. Dar trebuie sami d ati timp ca sa m a ocup ocup..
Pentru ca, atunci cand totul se termina, sa se asigure ca lorzi ca
Sidmouth nu aveau sa mai guverneze Anglia cu un pumn de her.
Cu siguranta, Simon nu avea sa tolereze tolereze niciodata un aseme nea om
in cabinetul lui
lui.. Sidmouth
Sidmo uth schita
sc hita spre el o incuviintare reticenta.
 Foarte bine.
bine. Dar numai putin timp, altfel o sa luam situatia in
mainile noastre.
Pe naiba aveau sa ia! S tapanind
tapa nindusi
usi mania,
man ia, el incuviinta din cap. cap.
 Acu
Acum,m, daca
d aca ma scuzati,
scuza ti, domnilor,
d omnilor, am inta rziat
rzia t la o intalni
intalnire.
re.
Daca mai raman ea inca o secunda in prezenta lui Sidmouth, Sidmouth, risca
sa sp una ceva ce avea sa regrete. Dar, Dar, la naiba, omul ast a staa il scotea
scotea din
minti. Nu isi dadeau
dade au seam
se amaa ca, daca nu se ocupau de cei cei care
care voiau sa
fie reprezentati, aveau sa continue sa fie la mila multimilor infuria-
te? Nu, Sidmouth
Sidm outh era dintro
dintro alta epoca, tra indi
in dinn continuare cu frica
unei versiuni englezesti a Domniei Terorii. Simon iesi in graba din
----------- - (Pentru iufkrea unui cfuce -----------

club, oprinduse doar ca sasi recupereze palaria si haina de la por


tar, si ceru sa i se aduca faetonul. CitiseCitise cat suport
sup ortase
ase in seara
sea ra aceea.
Descoperise mai mult decat isi dorise. dorise. Sperase
Spe rase sasi
sa si dea seam a care
care
dintre prietenii Societatii Doamne lor din din Londra
Lond ra erau susceptibili sa
devina candidati
ca ndidati pentru
pen tru Camera Comunelor.
Comunelor. In schimb,
schimb, citise
c itise nenu
nenu
marate articole care laudau activitatea lor, elogiau binele pe care il
faceau, in ciuda nebunilor ca Sidmouth. Dar acelea fusesera ziarele
radicale. In presa mai traditionala, apareau vesnicele nemultumiri
legate de faptul ca femeile se ocupau de chestiuni care care depaseau
dep aseau sfera
sfe ra
lor de competent:!. Era ingrijorat gandinduse cat de pe muchie se
aflau, mai ales acum, ca aveau de gand sa s a intre in politica.
politica. In timp ce
se indrepta spre casa, isi lasa deoparte nelinistea. In ziua ce urma,
avea sa mai aiba o sansa ca sa schimbe decizia Louisei cu privire la
casatorie. Pana atunci, nu putea face nimic. In plus, avea si altceva
de facut. Cu toate zilele petrecute in parlament sau facandui curte
Louisei si noptile pline de intalniri sociale pe care nu putea sa le
ignore daca avea de gand sa reintre in politica, avusese avu sese putin tim p la
dispozitie ca sa cerceteze situati
situ atiaa lui
lui Coli
Colin.
n. Dar nu putea sa m ai ama
ne. La urma
u rma urmei, avea o promisiune pe care trebuia sa o respecte.
De indata
inda ta ce ajunse acasa,
acasa , isi chema majord omul omu l in birou.
birou.
 Mai adumi una dintre cutiile
cutiile cu
cu scrisori ale bunicului
bunicului Monteith.
Simon isi scoase haina. Si spunei unuia dintre lachei sami aduca o
cina rece.
rece. Nam m ancat
an cat la club
club..
 Foarte
F oarte bine, domnule.
Dupa ce majordomul lui pleca, Simon il cauta pe Raji, pe care il
zari m otaind
otain d in locul lui prefera
pref eratt de langa foe. Biroul era cuscacusca tem -
porary a maimutei cand nu era plecata cu Simon. Slujitorii erau
atenti sa nui dea drumul daca usa era inchisa.
Simon aprinse mai multe lumanari si se pregati pentru o seara
lunga petrecuta cautand prin scrisorilscrisorilee bunicului
bunicului Monteith,
Monteith, dar avea
putine sperante sa s a gaseasca
gase asca ceva
ceva.. Omul acelacelaa fusese prea viclean
viclean ca
ca
sa la se in urm a documente incriminato
incriminatoare.are. Probabi
Probabill arsese scrisorile
scrisorile
periculoase
periculo ase de indata
ind ata ce le primise.
Totusi,
Totusi, poate rata se vreuna. Sau poate gase a vreo vreo scrisoare, altfel
altfel
inofensiva, care
care putea
pu tea sa se refere la cineva care care sa confirme
confirme afirma
tia lui Colin. Simon trebuia sa incerce.
Dupa ce majordomul se intoarse cu cutia, cutia, Simon se aseza la birou.
birou.
Dar,
Dar, dupa numai
num ai o ora, incepu s a vada in ceata. ce ata. La naiba cu bunicul
lui, pentru ca pastrase fiecare scrisoare de la fiecare lacheu. Chiar
daca Simon putea sa ignore cateva doar dupa semnatura, fusese
---------- Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s----------- -

nevoit sa parcurga multe altele. Nu se stia niciodata cand vreun bi


letel
letel de lala adm inistrator pute a sa contina
contina vreo
vreo referinta importanta.
Simon tocmai se apucase sasi sas i manance sendvisul, cand majordomul
majordomu l
lui intra in camera.
 Lord Draker este aici ca sa va vada, domnule.
domnule. Sunteti
Sun teti aca sa pen
pen
tru el?
Simon se cam aste pta la vizita
vizita aceea inca
inca de
de sam bat a noaptea, dar
acum nu prea avea a vea chef de prelegerile
prelegerile cumnatului
cumna tului sau.
Totusi, nu sisi1 dorea pe Draker
Drak er drept
drep t dusman.
dusm an.
 Da, trimite1
trimite1 aici.
aici.
Abia daca maima i avu timp sa verifice
verifice ca Raji
Raji inca
inca dorm
d ormeaea inainte ca
ruda
rud a lui cat un munte sa si faca intrarea.
 Seara
S eara buna, Foxmoor
Foxmoor,, spuse taios vicont
vicontele
ele..
Seara buna, Draker. Simon surprinse privirea majordomului si
spuse: Lasane singuri.
Apoi,
Ap oi, se ridica si se duse pa na la m asa laterala ca sasi toarne un
pahar de coniac.
Dupa ce Draker inchise usa in urm a majordomului,
majordomu lui, Simon ridica
decantorul spre el, cu o spranceana arcuita. Cand vicontele incuvi
inta din cap, Simon ii turna si lui un pahar, apoi se apropie de el si
i1 inti
in tins
nse.
e.
 Nu este cam tarziu pentru vizite vizite de complezenta?
 Stii prea bine ca nu este o vizita de complezenta.
Daca cumnatul lui putea sa fie scurt si la obiect, atunci si Simon
putea.
Ai fost vizibil nemultumit cand ai vazuto pe Louisa cu mine
sam bata seara.
seara.
Simon se intoarse si se aseza in spatele biroului.
Nemultumit nu este cuvantul potrivit. Draker se prabusi
intrun fotoliu din fata biroului. Dar iam promis Reginei ca nu ma
bag. Cu o incruntare, bau niste coniac. Desigur, asta a fost inainte
sa aflu ca ai venit azi in vizita la sora mea. Cu flori. Dupa ce ea ma
asigura
asig uratt ca nai nici
nici un interes rom antic fatafa ta de ea.
Tia spus ea asta? Simon isi tranti atat de tare paharul de co-
niac, incat varsa putin pe birou. Cu o incruntare, sterse bautura cu
servetelul de pe tava pe care ii ii fusese
fuses e adu
a dusa
sa cina.
cina. Afurisita
Afu risita si incapa
incapa
tanata femeie...
 Ai grija, Foxmoor! Cea despre care care vorbesti esteest e so ra mea.
Simon
Sim on il privi cu raceala.
raceala.
 Numi
Numi spune ca nai nai gandit niciodata asta.
-—------- Tentru iubirea unui duce -— -------  -

Draker se uita lung la el, apoi schita cea mai scurta incuviintare
din cap.
-Uneori, poate sa fie putin dificila.
-Dificila? Asa numesti tu o femeie atunci cand pretinde ca nu
este deloc
deloc interesata
intere sata de tine, cand stii prea bine ca... ca... Fara
F ara sa uite cu
cine
cine vorbea,
vorbea, Simon isi is i tempera
temp era tonul.
tonul. Ii fac curte surorii tale. Si daca
o sa recunoasca
recun oasca si s i daca nun u de fata
fat a cu tine,
tine, este un fapt
fa pt pe care i 1-am-am
prezen
pre zentattat foarte clar.
clar.
Cu ochi
ochi mijiti
mijiti,, Draker se las a pe sp ate in fotoliu.
fotoliu.
- Poate
Poate ca ii este greu sa te creada.
creada.
- La naiba cu toate! Mai intai mi-o mi-o spune ea, si acum tu. Simo n
se intinse
intin se dupa
d upa pumnalul lui si bucata de lemn de deasupra biroului biroului,,
apoi
apo i incepu sa ciopleasca lemnul, lemnul, cu lovituri iuti si furioase. Voi Voi doi
sun teti o pereche
pereche pe cinste...
cinste... suspiciosi
suspicio si ca naiba, mereu siguri ca lu- lu-
mea s ta sa va tradeze.
tradeze.
- N u lumea, spu se Draker sec. sec. Doar tu.tu.
Simon se opri si il fixa pe Draker cu o privire incruntata.
- Vreau sa ma ins or cu ea, si de data a sta n-am nevoie nevoie de consim-
consim-
tamantu
tam antull tau. Louisa
Lou isa este perfect
perf ect capabila sa ia propriile
propriile deci
decizii
zii.. Asa
ca poti, pur si simplu, sa te impaci cu ideea.
- Nu
N u ma impac cu nimic nimic pana nu suntsu nt sigur
sig ur de motivele
motivele tale
tale..
- Sunt
Su nt aceleasi ca ale ale oricarui alt barba t care vrea sa se insoare
insoa re cu
o femeie, il asigura el. Cred ca o sa fie o sotie buna si-mi place com-
pania
pan ia ei...
ei...
- Si esti indrago
indragostit
stit de ea?
Evitand privirea lui Draker, Simon se intoarse la doplitul lui.
Trebuia sa minta, dar sa o minta pe ea si familia ei il bagase in pro-
bleme ultima data dat a - si voia sa facafac a lucrurile
lucrurile mai bine lucrurile
lucrurile de
asta data.
data.
- La un moment
mom ent dat, regele
regele a sustin ut ca sun t incapabil
incapabil dede iubir
iubire, e,
si ma
m a tern
tern caca se poate sa fi avut dreptate. Dar chiar chiar simt
sim t o mare afec-
afec-
tiune pentru
pen tru ea.
-A st a nu prea
prea ma linisteste,
linisteste, spu se Drak
Draker
er..
- Stiu. Dar incerc sa fiu sincer. Privirea lui se atinti spre Draker.
imi dau seam a ca meritati asta.
Draker il privi
privi arogant,
arog ant, cu raceal
raceala,
a, scrutator.
- Poate
Poate ca asta o sa te mai linisteasca.
linisteasca.
Lasand deoparte piesa pe care o cioplea, Simon scoase dintr-un
serta
se rta r ceva si il puse pe birou.
----------- Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s------------

in timp ce Draker studie teancul gros de hartii, o expresie nein


crezatoare
crezat oare ii traver
tra versa sa chipul plin de cicatrici
cicatrici..
A sta
st a este o un contrac
contractt de casato
casatorie.
rie.
 Da. Lam facut saptamana trecuta. Din cate iti dai seama, o
sa aiba o alocatie generoasa, o parte de mostenire pentru copiii
nostri...
 Ma indoiesc ca o sai pese pe se prea
p rea mult
m ult de asta.
asta . Ei bine,
bine, cu ex ex
ceptia copiilor... Spre surprinderea lui Simon, Draker zambi. Chiar
daca existenta unui contract de casatorie casatorie reuseste sa linisteasca una
dintre banuielile mele.
Oh?
 Nu
N u conteaza. El citi contractul,
contractul, apoi se la sa pe spate,
spa te, cu o expre-
expre-
sie aroganta
aroga nta pe chip.
chip. Cam sigur de sanse le tale, tale, nui
nui asa?
 Eram,
Eram, pana in dimineata asta , m ormai el, el, simtinduse m ai bin bine,e,
acum ca Draker primise decent toata povestea. Sora ta poate sa fie
rece ca o iarna arctica atunci cand vrea.
 Da vina pe pe Regina
Regina pentru asta. asta . Louisa a ad op optat
tat la perfec
perfectie
tie
vechiul stil al surorii tale. Draker isi privi lung coniacul. Ar trebui
sa te avertizez: Louisa pretinde ca nu este interesata sa se marite
cu nimeni.
 Regina
Regina a spu s acelasi
acelasi lucru
lucru pana in noaptea in care a acceptat sa
se marite cu tine.
 Dupa ce am compromiso. Privirea lui Draker se indrepta iute
spre el.
el. Sper ca nu planuiesti
planu iesti nimic asemanator.
 Sa planuiesc?
planuie sc? Nu. Nu. Simon
Simo n se gandi o clipclipa,
a, inainte sa adauge, ma -
nat de onestitate: Dar nu pot sa prom it ca nu o sa se intample. Cand
vine vorba despre Louisa, se pare ca am probleme... El se opri, in
timp ce chipul
chipul lui
lui Draker incepu
incepu sa se intunece.
intunece. Tot ce pot po t sa promit
este ca o sa fac tot to t posibilul ca ca sa evit un asem eneaene a lucru.
lucru.
Chiar daca expre sia lui lui Draker era inca intunec ata, el nu spuse
nimic. Ramase pur si simplu cu spatele lipit de fotoliu si isi bau
coniacul.
Dupa o clipa
clipa,, Simon
Sim on se aventura s a spuna:
 Nu pari ata t de suparatsup arat pe cat m as fifi astep tat de ideea
ideea ca vreau
vreau
sa ma insor cu Louisa.
Louisa.
Draker isi inva rti coniacul in pahar.
 Nu pot sa flu suparat pe ceva ceva cece ar putea sa nu se intample. Iar
adevarul este ca... Ofta. Imi fac griji pentru obsesia ei cu Societatea
Doamnelor
Doam nelor din Londra. Cauza lor este buna, recunosc. Dar nu po pott sa
nu ma gandesc
ga ndesc ca..
ca....
---------- - Pentru iubirea unui duce-----------

- Ca ea merita mai mult.


Draker isi indrepta privirea spre el. el.
- Exact. A fost o vreme cand am crezut ca nu aveam nici o sansa
sa ma insor
in sor vreodata.
vreodata. A fost o perioada lunga lunga si singuratica
singuratica din viata
mea, pep e care nu o doresc nimanui, cu atat m ai putin surorii mele. mele.
- Nici
Nici eu nu i-as
i-as dori-o.
dori-o. Simon lovilovi usor bucata
bu cata de lemn,
lemn, apoi ofta.
Uite,
Uite, Draker,
Draker, stiu
s tiu ca am a vut neintelegerile
neintelegerile noastre si nu te condamn
daca ma dispretuiesti dupa tot ce i-am facut Louisei acum sapte ani.
Dar nu su nt acelasi barb at care care eram atunci. Intalni privirea cumna-
cumna-
tului sau. Cred
Cred ca ca pot s a fiu un sot bun p entru ea. Si o s-o tratez cu
bunat
bu natatea
atea si respectui pe care le le merita.
Ridicandu-se
Ridicandu-se din fotoliu, Draker isi puse pu se jos
jo s paharu
p aharull gol.
gol.
- Sa ai grija sa faci asta . Se apleca peste birou, cu umerii umerii lui
lui masivi
incordati. Pentru ca, daca o ranesti pe sora mea, jur ca te ucid, chit
ca-mi esti cumnat.
Simon ii intalni
intalni privirea fara sa clipeasca
clipeasca..
- Intele
Inteleg.
g.
Cu un efort, se abtinu sa nu sublinieze ca Draker ar fi reusi sa il
omoare numai daca se lu ptau cu mainile mainile goale, pen tru ca Simon pu-
tea sa-1 infranga intr-un duel cu sabii sau pistoale, cu o mana ma na legata
lega ta
la spate.
Draker se indrepta
indrep ta spre usa, apoi se opri.
- Voiam sa te mai intreb ceva. Inca de cand Regina a auzit ca nu-
mele aghiotantului tau este Colin Hunt, a fost curioasa sa stie daca
este doar o coincidenta faptul ca numele numele lui
lui este acelasi cu al raposa-
tului unchi care
care a slujit
sluji t in India.
India. Regina chiar spunea
spun ea ca te-a intrebat
intre bat
si intr-o scrisoare, d ar nu i-ai raspuns.
Degetele luilui Simon se stranse
stra nsera
ra pe bucata de lemn de pe birou.birou.
- Este un nume foarte comun comun..
- N u asta am intrebat eu. eu. El se indrepta de spate.spate. Si cred
cred ca
ca
Regina are dreptul sa stie daca are vreun var pe undeva, chiar si
unul nelegitim.
nelegitim.
-Sunt de acord. Un oftat scapa printre buzele lui Simon. Dar
nu sun t sigur de de raspuns.
Draker ridica dintr-o spranceana.
- Nu esti sigur? Sau nu vrei sa spui?
- N u sunt sigur.
sigur...
.. El arata spre
spre scrisori.
scrisori. De fapt, m a ocup
ocup de asta
chiar acum.
- E l pretinde ca este fiul nelegitim al unchiului unchiului tau? intreba
Draker.

113
Sabrina
Sabrin a Jeffries
Jeffries -

Nu.
Era purul adevar, chiar daca lucrurile omise erau atat de impor
tante m eat riscau sa fie fie zguduitoare.
zguduitoare.
T otu si, veri
verific
ficii asta.
 Da. Iti promit ca tu si Regina o sa fiti primii care o sa afle cand
gasesc un raspuns.
Nu avea de gand sa spuna mai multe fara sa fie absolut sigur ca
putea sasi dovedeasca afirmatiile. Dupa ce pleca Draker, el se in
toarse la birou si mai lua scrisoare. In ciuda epuizarii si a faptului
ca trebuia sa se trezeasca dimineata devreme ca sa fie la Newgate
si sa o ajute pe Louisa, avea nevoie sa stie adevarul. Doar astfel
putea sa indrepte teribila greseala facu ta la Poona
Poona..

CapitofuC12
D r a g a C h a r lo
l o t te
te ,

Am aflat recent ca Foxmoor a vorhit luni intre patru ochi cu


L o r d S id
i d m o u t h . S e p o a t e s a n u fi
fi f a s t n im
i m ic
i c , d ar
ar , d a t a f i n d u r a
ministrului de interne fata de Societatea Doamnelor din Londra,
s u n t t e n t a t s a v a a v e r t iz
i z e z , p e t in
i n e s i p e p r i e te
t e n e l e t al
ale , s a f t i
in g a r d a .
V a r u l t a u i n g r i jo
jo r a t ,

Michael

Soarele abia daca se ivise la orizont marti dimineata, cand


Louisa dadu piept cu Brutus Tiranul inauntrul portilor inchisorii
Newgate.
Louisa il poreclise asa in secret pe domnul Treacle pentru ca
gardianul nu fuse se decat o mare pacoste de cand
cand Societatea D oam-
nelor din Londra angajase o supraveghetoare care sa1 inlocuiasca,
ceea ce dusese la redistribuirea lui in sectia de barbati. Lui Brutus
nui placea acel lucru, oh, nu. Prizonierii barbati nu erau la fel de
folositori pentru gusturile lui lascive. Daca ar fi putut sa faca asa
cum isi dorea ea, 1ar fi dat afara din inchisoare de mult timp, dar
varul lui era domnul Brown, guvernatorul inchisorii, asa ca lucru-
rile
rile rama sesera asa.

114
— ------------------------- 'Pentru iubirea unui duce--------------------------------  ---

Azi, ii punea serios la incercare rabdarea.


Miai spus saptamana trecuta ca opt birje sunt de ajuns,
spuse ea.
 Ca sa transpo
tra nsportati
rtati femeile,
femeile, domnisoara North. Brutus isi baga
degetele in buzunarele veste i lui soioase. Dar si gardienii trebuie sa
m earga
earg a cu ceva.
ceva.
 Gardieni
Gardieniii ne inso tesc mereu calare calare..
 Da. Cand femeile sunt su nt in carute.
carute. Dar
D ar azi nu o sa m earga in
in caru-
c aru-
te,
te, nui asa? Si nu putem sa riscam sa le lasam sa scape. scape.
 Sunt
Sun t cu catuse!
catuse! Cat de departe sa ajunga pana cand sa le prinda
un paznic?
Brutus isi incrucisa
incrucisa bratele
bratele groase p este piept.
piept.
 O trasura ar putea sa scape si sa dispara inainte ca vreun gard gardi
i
an s a o mai prinda.
prinda.
Oh, pentru numele lui Dumnezeu, mai avea putin si il lovea pe
ticalos; era greu sa reziste atunci cand avea dea face cu ranjetul
lui slinos.
„Stai cuminte, Louisa. Nu rezolvi niciodata nimic dacati iesi din
fire.“
fire.“ In schimb,
schimb, se hot
h otari
ari sa
s a ii arunce o privire glaciala.
glaciala.
 De cate trasuri avem nevoie?
 Nu cunosc.
cunosc. Spun
Sp un do ar ca,ca, daca avem doi gardieni
gardieni la o trasura 
unul in fata si unul inauntru  , nu o sa reusim niciodata sai sai bagam
pe ei si
s i pe cele saizeci
saizeci de femei
fe mei in opt
o pt birje.
 Iam
Iam spus
sp us lui Simon sa inchiriez
inchiriezee mai multe,
m ulte, interveni Regina,
dar tot
to t nu o sa fie de ajuns.
ajuns.
 La urma
urm a urmei,
urmei, cred ca trebuie
trebuie sa ducem restul detinutelor tot
in carute.
Brutus nicinici m acar nu se deranja sasi ascunda
ascu nda bucuria.
bucuria.
 Nu folosim carute, rabufni Louisa.
 Ce sa intamplat? intreba doamna Fry, atrasa de agitatia de la
porti. Ea si ceilalti membri quaker impartisera pachete cu andrele,
fire
fire si resturi de tesatu
tes atu ri pentru
pentr u ca detinutele sa co asa paturi, care sa
fie vandute in Australia, iar Louisa detesta de testa sa o distraga de la sarcina
ei. Totusi, fiica de bancher, frumos imbracata, o femeie de patruzeci
de ani, ale carei trasaturi prietenoase ii ascundeau vointa de her,
avea adesea
ad esea succes candcan d venea vorba sa sa1 determine pe B rutus sa se
poarte cuviincios.
Dupa ce Louisa ii explica situatia, doamna Fry il fixa cu cea mai
severa dintre priviri.
 O sa discut ast a cu guvernatorul, domnule. domnule.

115
------------ - Sabrina Jeffries ~—--------- -

Brutus
Brutu s ridica dindin umeri.
umeri.
 Pe
Pe mine nu ma afec teaza cu nimic nimic daca o faci.faci. Si situatia
situa tia nu se
schimba cu nimic
nimic  tot putine birje sunt.
 Putem
Putem sa s a folosim si trasu ra mea, interveni
interveni doamna Harris. Harris. Cum
numai eu si Venetia
Venetia am venit azi, azi, putem sa mai m ai primim trei femei.femei.
Discutia despre cine mai era dispus sasi ofere trasura era inca
in desfasurare cand sosi Simon.
D e ce sun t trasurile aliniate in in fata ? intreb a el el cand li se
alatura.
Louisa li arunca lui lui Brutus
Bru tus o privire
privire de pur dispret.
 Pentru ca domnul Treacl Treacle,
e, aici dede fata, abia astea
a stea pta
pt a sa
s a faca un
spectacol public din femeile astea.
 Nu e vina meame a ca nu vati gandit
gand it la gardieni,
gardieni, spus puse
se el taios.
 Nu miai
miai spus
spu s ca trebuie sa m a gandesc. Louisa isi impinse bar
bia atat
a tat de in fata , incat gulerul din dantela al mantalei imblanite ii ii
zgarie gatul. Asa ca ajutama,
ajutam a, daca..
daca....
Simon pas i intre ea s i gardian.
gardian.
 Care este problema?
prob lema?
Intrun
Intrun gheroc si pantalo ni de un cenusiuinchi
cenusiuinchis, s, Simon era prea
putin evident imbracat ca un lord lord,, a sa ca Brutus
Bru tus abia
a bia daca ii arunca
o privire.
 Prea
Prea multe femei pe ntru birje.
 Atun
Atunci,
ci, o sa inchiriem mai multe, spu se Simon. Sau S au facem doua
drumuri.
 N u se poate. Nu este timp. timp. Cormoranul pleaca peste doua ore. ore.
Asa ca trebuie sa folose
fo losesti
sti carutele, sef u ’ . Nai
Nai de ales.
ales.
Erau cuvinte
cuvinte neinspirate
neins pirate pe care
care sa i lele spui lui Simon. Indreptan
Indreptan
duse de spate,
spa te, el sp
spus
usee cu voce rece:
rece:
A s vrea sa vorbesc cu guvernatorul
guvernatorul inchiso
inchisorii
rii..
 Guvernatorul
Guv ernatorul nare
nare timp de nicinici un quaker,
quaker, spu
s puse se Brutus.
 Eu nu sunt quaker.
quaker. Su nt Foxmoor.
Foxmoor. Si vreau sa vorbesc cu gu- gu -
vernatorul. Acum, spuse el, imaginea perfects, a unui aristocrat
arogant.
Fu nevoie
nevoie de o secunda
secun da pentru
pen tru ca pronun tarea numelui sa isi faca
efectul
efectul,, dar,
dar, cand se intam pla, ranjetul de pe fata lui Brutus se sterse ster se
intro clipita.
F... Foxmoor? Ducele?
 In persoana.
perso ana. Fara sasi ia privirea de la la Brutus,
B rutus, Simon ii facu
semn Reginei. Femeia aceasta este sora mea. Domnisoara North

116
---------- - Pentru iufarea unut duce ---------- -

este cumnata ei si o foarte buna prietena de-a mea. S-ar putea sa vrei vrei
sa mentionezi as ta cand il il aduci pe guvernator.
guvernator.
- Da, Excelenta,
Excelenta, mormmor m ai barbatul, apoi pleca in graba.
De indata ce pleca, Simon se into arse spre doamne.
- Spuneti-mi cum cum de s-a intamplat
intam plat asta.
Pana cand se intoarse Brutus, Louisa il pusese deja la curent pe
Simon cu tactica pe care o avea acel barbat si cu dispretul lui fata
de reformatoare.
Domnul BrownBrown veni iute in urma ur ma lui Brutus,
Bru tus, cu rasuflarea intre-
taiata,
taia ta, ca un spaniel care care se chinuia
chinuia sa-i faca pe plac stapanului.
- Excelenta, se pare ca a apar ut o neintelegere..
neintelegere....
- Da, asa
a sa se pare,
pare, spuse
spu se Simon il il stilul lui imperios, pe care ea nu
reusea
reu sea nicicum
nicicum sa si-1 desavarseasc
desav arseasca. a. El arunca o privire
privire spre Brutus
B rutus
de parca s-ar ft ft uitat
uita t la un gandac. Omul
Omul dumneav
dum neavoastra
oastra ne-a spus sa
aducem opt birje.birje. Acum, spune ca nu sun t suficiente.
suficiente.
Brutus
Brut us se uita la Simon cu ochi ochi ucigatori, dar
da r domnul
dom nul Brown
Brown scu-
scu-
tura furios
furio s din cap.
cap.
- O greseala nevinovata.
nevinovata. Rezolva
Rezolvam m imediat
ime diat situatia.
- 0 idee
idee excelen
excelenta,ta, din moment ce eu si aceste doamne trebuie trebuie sa
ne folosim acum propriile trasuri. Doar daca nu aveti vreo alta suges-
tie? Cand domnul Brown Brown dadu sa deschida gura, Simon adauga: Una
care
care sa nu implic
implicee folosirea carutelor
ca rutelor deschise?
Domnul Brown inchise gura.
-inteleg. Si dumneavoastra aveti o trasura proprie, domnule?
intreba Simon.
- Da, striga unul dintre gardieni,
gardieni, inainte ca guvernatorul
guvernatoru l sa apuce
sa raspunda. Louisa il recunoscu pe barbatul care era mereu amabil
cu femeile.
femeile. Isi tine tra sura
sur a in spate, cum sa nu?!
- Bine.
Bine. Simon zambi
zam bi distan
dist antt catre
catre guvernator. Sun t sigur ca o sa
fiti
fiti bucuros
bucuros sa va ad augati
auga ti trasura la transpo rt, nu-i nu-i asa, dom nule?
Numai
Num ai cu mare dificultate Louisa reusi sa-si sa-s i inabuse zambetul.
Domnul
Dom nul Brown pali. pali.
-Aaa... da... Excelenta, bineinteles.
- Pentru ca altfel ar trebui sa-i mentionez „greseala nevinovata"
bunului meu prieten, Lord Mayor, Mayor, iar el nu ar fi deloc multumit.
- Eu...
Eu... o sa fiu bucuros
bucuro s sa-mi ofer trasur a, Excelenta.
Excelenta.
Cu o incuviintare
incuviintare din cap, cap, Simon se in toarse
toar se spre femeile care se
strangeau grabite
grabite..
- De cate
cate birje
birje mai
m ai avem nevoie,
nevoie, doam nelor?
- De doua, spuse doamna Harris, daca tinem copiii in poala.

117
---- ------- Sabrina
Sabrina Jeffries ------------

 Pe
Pe urmatoarea strada stau stationate
stationa te cateva birje,birje, spuse gard
gardii
anul care ii ajutase. Daca garantati pentru plata lor, Excelenta, o sa
vad cat de multe po t sa aduc.
aduc.
Simon ii intinse mai multe coroane.
 Platest
Platestele
ele si pastreaza
p astreaza restul
restul..
Louisa stia ca era mai mult decat facea gardianul intro luna.
Chipul
Chipul i se imbujora si ii multumi
multum i recunoscator
recunos cator lui Simon
Simo n inainte sa
piece valvartej.
Cu o privire aroganta, Simon se intoarse spre Brutus.
 Se pare, domnule,
dom nule, ca problema
proble ma noan oastra
stra sa rezolvat. Vocea ii eraera
plina de sarcasm. Asadar, poate ca ar trebui sa trecem la treaba, din
moment ce navele ne asteapta cu atata nerabdare.
Louisa avu timp doar sa schiteze
schiteze spre Simon un zambet recunos-
cator,
cator, inain te ca gardienii
gardienii sa inceapa
ince apa procesul ob ositor
osit or de incarcare
incarcare a
femeilor si a copiilor in birje.
Oh, cum avea sa ii reziste cand facea lucruri minunate, cum ar
fi sa1 infrunte pe Brutus? Sau sa1 informeze pe Marcus ca voia cu
adevarat s a se marite cu ea? Inca nu ii ii venea sa creada ceea ce ii spuspu
sese fratelui ei cucu o noapte
noa pte inainte  ca SimonSimon ii aratas
ara tasee lui Marcus
Marcus
contractul de casatorie. Presupunerea lui ar fi trebuit sa o infurie. in
schimb, ii facuse inima sai creasca in piept  si totul numai pentru
ca atentia lui se dovedise a nu fi un complot.
complot.
Trebuia sa fie nebuna. Ea arunca
arun ca o privire
privire spre el chiar cand ter-
ming de vorbit cu vizitiul unei birje.
birje. Ii surprinse privirea, si privirea
trecatoare pe care io trimise o cuprinse intrun hires de nerabdare,
mai ales cand o insoti cu un zambet atat de stralucitor, incat prac
tic ii luase ochii. Simtind ca i se taie rasuflarea, ea isi intoarse iute
privirea.
privirea. Aceea
Aceea era problema
problem a cu Simon  el lua ochii tuturor, tuturor, asa
as a
cum trebuia sa fi facut Lucifer cand se prabusise din rai ca un inger
de lumina.
Chiar si Marcus se transf
tra nsform
orm ase in tradator
trada tor ca urmare a straluc
straluci
i
rii lui Simon. Dupa discutia cu Simon, Marcus nu insistase sai mai
atraga atentia. Chiar
Chiar recunoscuse
recunoscuse ca probabil se inselase cand spuse
se ca Simon
Simo n ii facea curte ca sa o compromita.
Din nefericire
nefericire,, doam na H arris ii daduse ceva vesti ve sti tulburatoare in
dimineata aceea: Simon fusese vazut vorbind in privat cu Lord Sid
mouth
mo uth chiar inainte ca Marcus sa1 fi vizitat. Simtea Sim tea un gol in stomac
de fiecare
fiecare data cand se gandea. Dar asta ast a putea
put ea sa in semne
semn e orice.
orice. Ori
Ori
cat de
de mult o enerva, Simon era membru
mem bru al partidului lui Sidmouth.
Sidmouth.
----------- - ‘Pentru iufoirea unui duce -----------

Nu insem
inse m na neap
n eapara
aratt ca era de acord cu cu ideile
ideile lui;
lui; erau o multime
multim e de
membri
mem bri in partidu l luilui Sidmouth
Sidm outh care
care nu erau de acord acord..
Dar Sim on era unul unu l dintre ei? Sau totu t otu l  chiar si concontr
trac
actu
tual
al
de casatorie  era doar o minciuna elaborate pe care o pusese pu sese la cale
cale
ca sai distruga rep utatia?
Sigur nu. Sigur stia ca Marcus nu avea sa permita niciodata asa
ceva.
ceva. Desigur,
Desigur, faptul
fap tul ca Marcus nu n u incuviintase nu il il oprise cu sapte
ani in urma...
La naiba cu Simon! Dupa toti anii aceia, inca reusea sa provoace
hao s in viata ei. Si, aparen t, nu era mai bine preg atita decat inainte inainte
ca sasi dea
d ea seama
seam a care ii erau motivel
motivele. e. Unii
Unii barba
ba rbati
ti trebuiau sa vina
si cu instructiuni de folosire,
folosire, pentru
p entru numele lui Dumnezeu.
Dumnezeu.
Totusi, el il infruntase pe Brutus pentru pen tru ea.
Domnisoara North? spuse un gardian, smulgando din gandu
rile ei obsesive. Vam pus intro trasura cu femeile pe care ni leati
mention
me ntionat,at, daca este in regula.
regula.
 Este minunat,
m inunat, multumesc.
Il urma pe gardian pana la o birja. Arunca o privire rapida prin
curtea
curt ea inchisorii
inchisorii.. Fiecare trasur
tra suraa era plina, m ai putin faeto nul nu l lui Si-
mon. Din fericire, mai ramasese doar o femeie, tragand dupa ea un
copil care nu avea mai m ult de trei tre i ani.
ani.
Cand Louisa
Lou isa se intreb a daca sa renunte in favoarea femeii la locul locul
ei din trasura, Simon se apropie de prizoniera cu un zambet amabil
pe buze.
 Se pare, doamna,
doamna , ca veti merge cu mine. mine.
Louisa se uita uimita la Simon. Putea sa accepte o condamnata
in trasura lui preferata? Serios? Ochii femeii se facura mari atunci
cand privi faetonul, cu panourile lui aurite, cu tapiterie din damasc
si cu cei doi armasari mandri. Femeia inca nu isi daduse seama cine
era Simon,
Simon, dar nu avea cum sa nu ob serve ca trasura si proprietarul proprietarul
acesteia
ace steia erau de calitate.
calitate. Ea scutura
scutu ra din capcap..
Nu, domnule, e... e prea frumoasa pentru cineva ca mine.
Simon se apleca spre ea.
Adevarul este ca este prea frumoasa chiar si pentru mine, dar
mam supus
su pus pentru ca o prefera caii caii.. Ii face sa se sim ta importanti,
va dati
d ati seam a. Si trebuie sami
sam i pastrez
pas trez caii fericiti,
fericiti, altfel m a fac
fac sami
irosesc timpul.
Brutus interveni:
 Nu puteti s a o luati acolo,
acolo, Excelenta.
Excelenta. Trebuie sa mearga m earga un gar-
gar -
dian cu ea.
ea.

119
Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffries

Privirea plina de o furie dispretuitoare a lui Simon era, intr-ade-


var,
var, dem na de admiratie. Dar spuse spu se cu fermitate, pe un ton glacial
glacial::
- Gardianul
G ardianul poate
poa te sa se inghesuie in fata cu pajul meu. Simtiti-va
liber sa va alaturati
a laturati daca sun teti cu adevarat ingrijorat
ingr ijorat ca o femeie
femeie cu
un copil poate
poa te incerca sa scape.
Brutus se facu rosu ca racul cand isi dadu seama ca ducele toc-
mai ii spusese ca era un mincinos. Dar, inainte sa raspunda, deti-
nuta spuse:
-Va rog, domnule, e in regula. Flacaul meu a fost bolnav, si e
foarte posibil sa-si... verse micul dejun in trasura dumneavoastra
minunata. Mergem intr-o caruta. Nu e asa rau. inghitind in sec, isi
puse mana
ma na pe capul baiatului. Oamenii adunati adun ati nu o sa arunce nimic
intr-o
intr-o mam
m amaa si fiul lui
lui,, m a gandesc.
- Cu siguran
sigu rantata nu o sa arunce. OchiiOchii lui Simon licarira intr-o
intr-o nu-
anta
an ta sclipitoare de albastru. Pentru ca ca o sa fie
fie nevoie
nevoie sa
s a ma
m a loveasca
pe mine mai intai. Si o ridica, cu catuse si toate cele, in faeton. Apoi,
Simon ingenunche langa baiat. Daca incepe sa te doara burtica, ma
anunti
anun ti si ne oprim,
oprim, bine?
Baiatul se uita cu ochi mari la el, cu degetul mare in gura, apoi
incuviinta din cap.
Simon ridica baiatul cu o asemenea grija, incat Louisa simti cum
i se strange inima in piept. Si de ce baiatul trebuia sa fie un ingeras
adorabil,
adorabil, ale carui bucle blonde se leganau legan au dulce
dulce cand se ghemui in
poala mamei lui? Era prea usor sa ti-1 inchipui ca fiu al lui Simon,
plecand la o plimbare cu tatal tat al lui.
lui. Sa se inchipuie
inchipuie mamm amaa a copil
copilulu
ului,i,
lipindu-i
lipindu-i capul la piept, indreptandu-i caciulita si m urmurand urmu rand in ure-
ure-
chile lui prostioare care sa il linisteasca.
Nu reusi sa-si intoarca privirea de la Simon, in timp ce se urea in
faeton si un gardian li li se alatura
ala tura pe bancheta din fata. Nu se gandise
niciodata
niciod ata la elel in postur
pos turaa de tata. Condus de ambitiile lui lui,, da. Maes-
M aes-
tru al seductiei,
seductiei, cu siguranta. Dar in stare sa aiba aib a grija de un fiu sau
de o fiica? Nu. Pana acum.
Oh, la ce se gandea ea? Nu isi dorea nici o parte din durerea si
chinurile nasterii, cu doctori cruzi care aveau lipitori si bisturie.
Isi intari hotararea. Nici o casatorie pentru ea, oricat de mult o
ispitea Simon. Louisa se aseza la locul locul ei
ei cu un oftat
of tat de usurare
usurare.. lata
ceva cu care putea sa se descurce: femeile condamnate. Le invatase
sa citeasca cat timp isi asteptasera procesele. in ciuda diferentelor
de pozitii sociale,
sociale, se simtea
sim tea bine cu ele,
ele, pentru
pen tru ca nu le pas a cu ce ce era
----------- -Pentru iuSirea unui duce ----------- -
imbracata sau daca spunea ceea ce gandea. Intr-adevar, o implicara
in ba rfa lor cand trasurile
trasurile o pornira din loc.
loc.
Amy, asiste
asi stenta
nta unui postavar,
po stavar, condamnata
condamna ta pentru furt,
fu rt, se aple-
aple-
ca in fata.
- Barbatul
Barbatul care
care i-a pus pe Lizbeth
Lizbeth si pe baiatul ei in trasu ra lui
chiar este duce, domnisoara North?
Martha,
Ma rtha, femeia
fe meia de langa
lang a ea, pufni.
pufni.
- Gasculito,
Ga sculito, ce sa caute un duce aici? aici?
Cand celelal
celelalte
te incepura sa o tachineze pe Amy, Amy, Louisa
Lo uisa le spu se in
graba:
-Da, este duce.
- V-am spus eu ca este! Amy arunca o privire privire plina de bucurie
bucurie spre
Martha. Nu ca este ceva? Pun pariu ca Lizbeth nu se astepta in veci
sa stea langa un duceduce..
- N u stiu de cece sa nu,
nu, spu se Martha.
M artha. Probabil
Probabil ca a sta t destul de
des in poala unui duce pe la taverna. Ea o inghionti pe Amy. Si nu
doar in poala lui,
lui, ma astept.
Celelalte femei se strambara si Louisa se incrunta.
- Doamnelor, ce spun eam despre evitarea discutiilor neplacute?
Ele
Ele devenira imediat
ime diat serioase.
se rioase.
-D a, domnisoara,
domnisoara, raspunsera la la uniso
unison.
n.
Dar nu putea sa le condamne ca reveneau la vechile obiceiuri;
aveau emotii in privinta viitorului lor. Iar cu perdelele birjei trase,
prin care se strecura ciudat
ciuda t lumin
luminaa zoril
zorilor,
or, spa tiul devenise un mesa-
ger sumbru al calatoriei care le astepta, cand aveau sa fie inghesuite
sub punte
pun te in celule
celule mici.
mici.
Amy ii arunca o privire ganditoare.
- Vrem sa fim bune, chiar vrem. vrem. Dar am au zit lucruri
lucruri despre ceea
ce se intam pla cu femeile care pleaca pe nave... nave...
- Stiu. Si Louisa a uzise povestile. Cu trei ani in urma, o nava de
condamnati fusese capturata de pirati. Dar, daca aveti grija de voi,
barba
ba rbatii
tii buni o sa va tra teze cu respect.
respect.
- Si ceilalti
ceilalti?? rabufni
rab ufni M artha. Ei sun t cei cei care ne ingrijoreaza.
ingrijoreaza.
-Trebuie macar sa incercati sa ramaneti hotarate in principiile
voastre. Pentru ca asta este sansa voastra la o viata noua, numai sa
aveti puterea
puterea sas a profita ti de ea.
-To tusi, spuse Martha, m a bucu bucurr ca prietena mea a reusit sa-misa-mi
cumpere niste buretei.
Louisa se uita la ea intrebatoar
intrebatoare. e.
- Burete
Buretei?
i?

121
121
............... Jeffries -
. Sabrina Jeffries --------- -

- Nu vorbiti despre asta de fata cu domnisoara North, neghi neghioabe-


oabe-
lor, le mustra Amy.
- De ce
ce nu?
nu ? intreba M artha. PoatePoate sa fie util si pentru
pe ntru ea.
ea. la r Dum-
Dum-
nezeu stie ca nimeni dintre domnii sau doamnele din lumea buna nu
o sa-i
sa-i spuna
spu na despre
d espre asa
a sa ceva. Martha
M artha se u ita cu raceala
raceala la Louisa.
Louisa. Bu-Bu-
reteii se fo losesc
lose sc ca sa
s a nu
n u ai copii.
copii. Ii xnmo
xnmoii in
in ote
o tett si ii bagi in...
in...
-M arth
ar th a! spuse Amy taios. Nu fi asa necuviinci
necuviincioasa.oasa.
- Este in regula, rasp unse uns e Louisa,
Lo uisa, tulburata.
tu lburata. De ce nu aflase de
asta pana acum? Cu siguranta, auzise destule despre actul in sine,
de la detinute. Chiar auzise despre prezervative pentru barbati,
dar ce putea sa foloseasca o femeie daca voia sa-si pastreze scopul
secret? Nu prea putea sa strecoare
strecoare o asemenea masura ma sura de contcontrac
racep-
ep-
tie pe... chestia
ches tia sotului ei.ei. Bureteii astia. Chiar
Chiar functioneaza?
functione aza?
- In mare parte, spuse
spu se AmAmy. Sa eviti o sarcina nu este niciodata un
lucru sigur.
sigur. Oricum,
Oricum, nu trebuie sa-i folositi...
folositi... nu cu barbatul
barb atul minunat
m inunat
si bogat cu care trebuie sa va maritati. El o sa aiba destui bani ca sa
se descurce.
-Poate domnisoara North nu se gandeste la nici un sot, spuse
M artha
arth a cu viclenie
viclenie.. Poate vrea sa-si
sa- si ia un iubit...
- Sigur
Sigu r ca nu. O imbujorare colorac olora obrajii Louisei. S unt un t doar curi-
curi-
oasa, pentru ca tinerele ma intreaba despre asemenea lucruri.
Celelalte doamne parura sa-i accepte minciuna flagranta, dar
Martha ridica dintr-o spranceana, in timp ce se lasa in spate si isi
incrucisa bratele la piept.
Louisa inspira profund ca sa se linisteasca.
linisteasca.
-B arb atu l nu poate...
poate... ei bine
bine..
.... sa sim ta buretelul
buretelul??
Amy rase de stan jeneala
jenea la ei.
ei.
- Oh,
Oh, dom nisoar a, ar trebu i sa lasa ti femeile femeile m aritate sa le le in-
in-
struiasca pe tinere despre asemenea lucruri. Nu ma deranjeaza
sa le explic eu asta. Martha ii arunca Louisei o privire scrutatoa-
re. Un barbat nu observa mai nimic cand isi face treaba. Atata
vreme cat feme ia sta acolo si il las a sa fac a ce ce vrea, el nu o sa sim ta
niciodata diferenta.
- E ste si mai rapid,
rapid, spuse o alta femeie,
femeie, si toate rasera.
Louisa clipi. Suna extraordinar de... pragmatic, mai degraba ca
imperecherile la care participase din greseala prin inchisori inainte
ca ea si reformatoarele
reform atoarele ei sa fa ca ordine.
ordine. Sigur nu suna su na deloc
deloc asema-
nator cu furtuna salbatica de senzatii pe care saruturile lui Simon o
trezeau inlauntrul
inlaun trul ei.
ei. Sustin
S ustinuu privirea Marthei
M arthei cu o privire
privire ce se voia
perfect nevinovata.

122
Tentru iufarea unux duce

 Si de unde poate...
poate... o tan ara sa ia bureteii astia ?
Martha
Ma rtha ridica din
din umeri.
 D oamna Baker de pe Petticoat
P etticoat Lane ii are.
are.
Chiar vinde si o solutie speciala in care sai inmoi, nui asa,
Amy? spuse alta femeie. Dar Amy parea sa isi fi pierdut interesul,
pentru
pen tru ca trasese perdeluta la o parte si se uita lung pe pe strada.
 Uitate la ei,
ei, vulturii,
vulturii, abia astea
a stea pta sasi
sas i zareasca
zarea sca prada.
Louisa dadu perdeluta de langa ea deoparte si facu o grimasa
cand vazu strazile pline cu guracasca, unii dintre ei avand cosuri
pline cu gunoaie.
 De ce nu azvarl cu nimic? intreba Amy. Sigur stiu cine suntem.
Plecarile navei apar mereu prin ziare, si pot intui ce se intampla
dupa gardieni.
 Faptul ca sunteti tra nsportate
nspor tate in trasu ri nu mai reprezinta nici nici
o distractie, specula Louisa.
Totusi, vederea unei multimi care murmur mur muraa si arunca
a runca priviri intu
necate la intrea ga procesiune o cutremura.
cutremura.
 Ducele
Ducele ala din
din fata
fa ta ii impiedica,
impiedica, spuse Martha.
Marth a. Oamenii nu stiu
cum sa reactioneze cu trasurile elegante.
elegante.
Louisa incuviinta din cap. Totusi, nu reusi sa se scuture de sen
zatia de rau augur care o cuprinse, mai ales cand isi dadu seama cat
drum m ai aveau de de parcurs. Putea
P utea doar sa se roage ca prezenta mar
canta a lui Simon
Simon sas a tina
t ina la departare multimile,
multimile, pentru ca trasurile
trasurile
sa ajunga
ajung a la docuri
docuri..

CapititoCuC13
D r a g u l m e u v a r,
r,

M u l tu
t u m e sscc p e n t r u s f a t , d a r eu
eu s u n t i n to
t o t d e a u n a i n g a r d a in
 ju
 j u r u l c e l i b a t a r i lo r . E i a u a c e a s t a t e n d i n t a d e p l o r a b i l a d e a s u r -
p r i n d e p e c in
in e v a,
a , i a r o f e m e i e m a t u r a c a m i n e e s te
te f o a r t e g r e u d e
surprins. Prieten a si ve risoara ta,

Charlotte

Simon privi incruntat in timp ce isi conducea faetonul pe stra-


zile blocate de maturatori care carau gunoaie, zarzavagii, ajutoare

123
---------- - Sabrina Jeffries
Jeffries ---------- -

de brutari... oricine avea timp si inclinatie sasi verse frustrarea pe


decizia guvernului prinprin urm arirea condam natelor. Avea Avea sentimentul
ca, daca se uita direct la ei, vraja ciudata de ai tine in ordine sar fi
distrus, si sar fi
fi instalat
insta lat haosul.
La cum stateau lucrurile, murmurul vocilor escaladase. Cat de
mult putea sa stea sub control o multime furioasa? Nu isi dorea
sa afle.
Simon isi inclesta maxilarul. Acela nu era un loc pentru Louisa,
Regina sau celelalte doamne. Sai lase pe membrii quaker sa conti-
nue reforma inchisorilor
inchisorilor  ei stiau cum
cum sa faca fa ta oamenilor simp simplili..
Insa doar
d oar gandinduse ca Lo uisa se confruntase
confrun tase maim ai devreme cu cu gar
gar
dianul
dianul,, si isi simti inima stra punsa
pun sa de teama.
Ea putea, al naibii de bine, sa nu mai faca asa ceva vreodata.
Daca nu il lasa
las a pe Simon sa o indrume, atunci el avea sa se asigu re ca
Draker sa primeasca o relatare detaliata a evenimentelor din acea
zi, ca so indrume el. In orice caz, Simon avea de gand sa puna capat
activitatilor ei.
Asta este corabia? gangavi baietelul de langa el, aratand spre
cele
cele cateva catarge carecare se ridicau deasupra
dea supra raului
raului..
 Este una dintre ele,ele, spuse Simon.
 O sa1 vad pe tata acolo? intreba el cu speranta data de varsta
frageda.
Taci,
Ta ci, Jimm y, murmura
murm ura mam a lui lui inainte
inainte ca Simon sa po ata ras
punde. Surprinzand privirea lui Simon, ea ii zise: Iam spus ca tatal
lui este marinar.
Daca acela era adevarul, puteapu tea oricine sa creada
cre ada ce voia, dar, jude
cand dupa expresia ei bantuita,
bantuita , tatal ii abando nase probabil
p robabil cu mult
timp inainte de nasterea lui Jimmy.
Un asemenea lucru era obisnuit, dar tristetea faptului in sine il
afecta pe Simon. In regula, poate el intelegea de ce Louisa simtea
ca nu putea sa stea deoparte si sa lase asemenea mici tragedii sasi
urmeze cursul obisnuit. Dar trebuia sa mearga atat de departe?
Sa predea cursuri la inchisoare era un lucru lucru;; sa se puna
pu na la dispozitia
dispoz itia
acestor femei era altceva. Sau la mila gardianului aceluia nenorocit
care mergea calare inaintea faetonului. Treacle ii amintea dureros
de tare lui Simon de batausii Maratha care jefuisera si incendiasera
Poona, pana cand englezii ajunsesera sai opreasca. Sau sa culeaga
bucatile ramase, in functie de cum priveai situatia. Mirosul intepa
tor de fum si sange inca bantuia noptile lui lui Simon.
Simon.

124
(Pentru iuhxrea unui duce

Acum, procesiunea sumbra se apropia de o intersectie aglomera


ta de langa docu docuriri,, si Trea
Treaclclee facu un semn s a se opreasca pa n ! tre tre
cea lumea. In timp ce astepta aste ptau,
u, nelinistea
n elinistea luilui Simon spori,
spo ri, in special
cand il vazu pe Treacle
Treacle vorbind cu un guracasca.
Ticalosul se uita in spa te la Simon, si t ana anarulrul cu care
care vorbea o lua
la fu g ! sa
s a imprastie n iste vesti prin multime.
multime. In cateva cli clipe
pe,, strigate
inabusite izbucnira de peste tot din multime, asemenea scanteilor
unui fulger pestepes te Marele Desert
De sert Indian.
Indian.
Simon gemu cand auzi cateva franturi: „ducele si amanta lui“,
„bastardul lui Foxmoor" si „privilegiile nobilimii". Nu dura mult
pana
pa na sa descifre
descifrezeze restul po vestii ce ce se raspand
rasp andea ea prin multime
multime.. AnuAnu
me, ca el el isi transporta
transp orta personal
perso nal am anta  probabil femeia de de langa
langa
el  la docuri
docuri.. Ca lui ii fusese permisperm is sa ocoleasc
oco leasc ! metodele
metodele obisnuite
obisnuite
in virtutea faptului ca era duce. Ca urma sasi ia fiul bastard cu el,
dupa ce amanta
am anta ii era expediata.
Era un mod de a masura cat de incordati erau oamenii, faptul ca
acceptau minciuna lui Treacle in loc sa ia in considerate absurdita
tea ei. Daca un duce voia sa impiedice ca amanta lui condamnata sa
sufere pentru infractiunile ei, siar fi folosit influenta cu mult ina-
inte ca ea sa ajunga la proces. Dar multimile erau rareori logice. Nu
fu de prea mare ajutor nici faptul ca fiul pasagerei lui avea aceeasi
culoare de ten cu a lui Simon. Intersectia se elibera, si Simon dadu
bice cailor inainte ca Treacle sa dea ordinul, dar raul fusese facut.
Mormaielile multimii crescura pana ce ajunsera un vuiet continuu,
apoi un vacarm in in to ata
at a regula. In cateva minute, incepura sa zboare
obiecte prin aer.aer.
El auzi cumcum gunoiul lovea tra surile din spatele lor, lor, izbinduse in
panouri,
pano uri, speriind caii caii.. in timp
tim p ce garzile calare
calare se strad uiau sa s a resta
bileasca ordinea,
ordinea, Simon isi indemna arm asarii sa m earga mai repe repe
de, si birjele il urmara la scurt timp. Ei gonira pe ultimul kilometru
spre docuri printre legume legum e putrezite si laturi. Din mom ent ce putini put ini
oameni din multime
multime indraznira sa arunce ceva ceva in
in Simon,
Simon, pasage
pa sagera ra si
fiul
fiul ei
ei erau inin mare parte
par te salvati  totusi, el isi arunca haina peste ei. ei.
Din fericire, de indata ce ajunsera la docuri, ii asteptara mai multe
garzi. Ei si oamenii calare reusira sa tina piept multimii pentru ca
pasagerii
pasa gerii sas a poata
po ata cobori fara sa fie fie raniti
raniti..
Dar femeile nu reusira sa scape de batjocuri si, in timp ce prima
dintre trasu ri fu golita, o femeie din grupul grupu l Louisei reaction!.,
reaction!., urland
blesteme spre multime.
multime.

125
----------- Sabrina Jeffries
Jeffries ----------- -

Simon tocmai ii ajuta pe pasagera si pe fiul ei sa coboare atunci


cand arunca o privire spre Louisa, care o mustra pe femeia supara-
ta. El vazu un barbat din multime inaintand printre gardieni si ri-
dicand mana, si, inainte ca oricine sa poata reactiona, barbatul isi
arunca
arun ca proiectilul.
proiectilul.
Dar nu erau rosii putrezite, ci o piatra mare.
Simon se repezi spre Louisa, dar totul se intampla prea repede -
tot ce reusi sa faca era sa priveasca
p riveasca ingroz it cum piatra lovi din din plin.
plin.
Louisa se datin a, apoi se prabusi la pamant.
-Louisa!
Simon, cuprins de panica, reusi sa traverseze in graba distanta
ramasa.
In clipa in care barbatul care aruncase piatra isi dadu seama ca
lovise femeia nepotrivita, o lua la fuga, dar Simon era prea disperat
sa-i mai pese.
Cand Simon ajunse la Louisa, pe p e femeia
fem eia care
care il batjocorise pe bar-
bat o apucara isteriile.
isteriile.
- Liniste!
Liniste! porunci
po runci el, cu
cu inima batandu-i nebuneste
nebu neste in piept.
El ingenunche langa Louisa, ca sa-i ia pulsul. pulsul. Macar pulsul batea
regulat si puternic, chiar daca ochii ei ramaneau inchisi si bratul ii
era moale in stranso area lui. lui.
-Oh, Dumnezeule, este moarta, nu-i asa? Femeia condamna-
ta isi frangea mainile, refuzand sa piece de langa Louisa. Au omo-
rat-o,
rat-o, si este numai vina mea! Mi-a Mi-a spus
spu s sa-i ignor,
ignor, dar a trebuit s a le
spun ce gandesc...
- Nu este m oarta, gemu el. Acum, Acum, du-te
du-te de a id si lasa-ne
lasa-ne sa
s a ne
ocupam de ea.
Un gardian o impinse pe femeie deoparte pentru ca Regina isi
croi drum pana la ei.
- Cum
Cum se simte?
- Nu stiu.
stiu. Simon abia daca mai putea s a respire din cauza cauza apasarii
din piept. Fie a lesinat, fie este inconstienta.
incon stienta. Ai la tine sarurile?
saru rile?
- Nu mergem cu gentutele
gentute le la inchisoare.
inchisoare.
El putea
pu tea sa-si
sa- si imagineze foarte bine de ce ce.
-Atun ci, trebuie sa o scot din din toata nebunia asta.
- Ia birja.
birja. Regina arata spre u sa ram asa inca deschisa a unei tra- tra-
suri din apropiere. O sa m a ocup eu ca faetonulfaetonu l sa-ti fie returnat.
- Ar trebui
trebui sa ve niti cu mine, tu s i prietenele tale. AiciAici nu este
e ste un
loc sigur.

126
----------- (Pentru iubirea unui duce —--------

 Prostii,
Prostii, spuse Regina, gardienii au deja d eja multimea
mu ltimea sub control.
control.
Si noi trebuie sa inmanam pachetele femeilor care au venit din alte
inchisori. Pleaca.
Pleaca. 0 sa revin acasa cat po pott de repede
repede..
Fata palida a Louisei il nelinistea mai mult in clipa aceea. Dupa
cei transporta trupul moale in trasura, Simon aseza capul Louisei
in poala lui. Din fericire, dezmeticita de vederea unei reformatoare
lovite, multimea se dadu la o parte ca sa permita trecerea trasurii, si
ei se grabira spre resedinta Draker din Mayfair. Cutremurat de tea
ma, Simon ii scoase boneta. Cat de usor putu, isi trecu mainile prin
parul ei, ca sa ii verifice ranile. Umflatura de la cap ii inteti panica.
Era mult prea
pr ea mare.
Louisa rasufla constant, dar el nu se simti mai linistit. Cum
sa fie cand ochii ei ramaneau inchisi, iar capul ii cadea la fiecare
zdruncinatura a trasurii? Injurand, el indeparta agrafele din par
in zona umflaturii si desfacu nasturii de sus ai mantiei imblanite.
Cum ea tot nu se trezi, el ii ii scoase m anusile s i incepu sai frece
frece m ai-
nile umede si reci, nestiind ce altceva sa faca. Daca scapa teafara
din asta, el intentiona sa se asigure ca nu urma sa m ai aiba in veci veci
o asemenea experienta. Avea sa o ia de sotie si sa o inchida pe una
dintre prop rietatile lui.lui. Avea sa le mituiasc a pe membrele
m embrele Societatii
Doamnelor din Londra sa stea departe de ea. Avea sa recurga la
orice ca sa o tina in siguran ta.
Fu cea mai lunga calatorie din viata lui Simon.
Ajuns la resedinta din oras a lui Draker, Simon cobori din tra-
sura cu ea in brate si se grabi spre scari. Cum intra, majordomul lui
Draker se apropie.
apropie.
 Excelenta!
Excelenta! Ce sa intamplat?
intam plat?
D om nisoa
nis oara
ra N orth a suferit un accident,
accident, rabufni Simon
Simon.. Chea
Chea
ma1 imediat pe fratele ei.
E... el nu este aid, domnule, spuse majordomul. Este plecat la
familia
fam ilia Tattersall pen tru o zi. zi.
Atunci, trimitei de veste, pentru numele lui Dumnezeu. Si
cheama
cheam a un doctor.
doctor. El se indrept a spre ampla
amp la scara centrala. Care
Care este
dormitorul domnisoarei North?
 Ultimul de pe coridor, pe parte a dreapta.
Trim
Tr im ite un lacheu
lacheu cu saruri
saruri..
Simon urea scarile cu pretioasa lui povara. Dormitorul ei era
spartan
spa rtan , cu un covor simplu de Bruxelles
Bruxelles si mobilier mode st. Perfect
pentru
pen tru Ioana d ’Arc
’Arc.. El putea numai sa se roage ca ea sa nu sfarseasc a
precum faim oasa sfanta:
sfanta : ucisa de mainile
mainile judecatorilor
judecatorilor ei.
ei.

127
---------- Sabrina Jeffries
Jeffries ---------- —

Ea nu misca nici atunci cand el o intinse pe pat, ceea ce spori


strangerea ca de menghina a groazei groazei pe care Simon o sim tea in piept. piept.
Aghiotantul lui simtise, probabil, acelasi lucru cand se intorsesera
de la Poona si o gasisera
gas isera pe sotia
sot ia lui Colin
Colin pe moarte,
moarte , din cauza unei
lovituri de sabie primite in abdomen.
Vechea
Vechea vinavin a bine se culcusi inlaun trul lui Simon, dar el nu-i nu-i dadu
importanta. Louisa nu avea sa moara! Nu! El nu avea sa ingaduie
asa
as a ceva
ceva..
Se grabi spre biroul ei ca sa ia un scaun si incremeni cand zari
ce se afla langa calimara: crinul pe care i-1 sculptase el cu ani in
urma. Ea il pastrase, in ciuda minciunilor si inselaciunilor lui. Lua
scaunul, il il puse langa
la nga m arginea patului, apoi se aseza asez a si ii
ii scoase ghe-
tutele. Picioarele ei pareau atat de mici si de fragile in sosetele albe.
Simon isi intoarse privirea spre fata ei vlaguita. Louisa trebuia sa
traiasca. Trebuia.
Trebuia. Viata fa ra ea...ea...
Nu, nici
nici nu voia sa se gand easca la asa ceva. ceva. Ii apuca mainile in ale
lui si se ruga. Nu fusese niciodata o persoana perso ana religioasa,
religioasa, dar se ruga
pentru tot ce pretuia.
pretuia.
Se mai ruga inca atunci cand Louisa gemu si intredeschise pleoa-
pele.
pele. Eap rivi inju r, confuza.
confuza.
- De cece sunt
sun t acasa ? Si de ce esti aici,
aici, Sim on?
Menghinea
Mengh inea din din pieptul lui se relaxa.
relaxa. Ea stia
s tia unde
u nde era! Asadar,
Asada r, nu
putea sa fie lovita atat de rau, slava Domnului. El isi inghiti emotia
din gat si ii strans e mainile.
mainile.
- Ssttt,
Ss ttt, iubito.
iubito. Nu incerca
incerca sa vorbesti acum.
- De ce nu? Ea se incrunta
inc runta.. Ultimul lucru pe care mi- mi-1 1 aminte
am intesc
sc e
ca ieseam
ieseam din trasura...
trasura...
- Cineva a arunc at o piatra,
pia tra, care
care te-a lovit,
lovit, si ai cazut.
cazut.
Confuzia ii increti fruntea frumoasa.
- A s a se explica de ce ce m a doare capul.
capul. Ea isi freca scalpul,
scalpul, apoi
facu o grimasa. Dar de ce ar azvarli cineva cu piatra in mine?
- Era destinata unei femei femei condamnate.
- Condam
C ondam nata... Oh, nu, trebuietrebuie sa m a intorc la docuri!
docuri!
Se ridica brusc, apoi apo i scoase un suspin
su spin plin de naduf. Cu o injura-
injura-
tura, Simon o apasa inapoi pe pat.
-Trebuie sa te odihnesti. Cel putin, pana o sa fiu sigur ca esti
in regula.
- Dar trebuie
trebuie sa ajut s a dam pachetele,
pachetele, sp use ea cu amaracamaraciune,
iune,
chiar daca inchise
inch ise ochii.
ochii.

128
---- ------- ‘Pentru iuhirea unui cfuce -— ------- -

- Nu te dudd ud nicaieri acum.


acum. Regina si celelal
celelalte
te doamne au lucrur
lucrurile
ile
sub control.
control. Pe langa
lan ga asta
as ta,, nu esti in stare
sta re sa le ajuti. Ai un cucui
cucui urat,
si nu o sa stim cat de rau este pan a nu vine un doctor sa- sa-1 vada.
-Un doctor!
Ochi
Ochiii ei se deschisera,
des chisera, si panica ingrozita
in grozita din ei il cutremura.
cutremura.
- In nici un caz. Serios, sunt bine.
Ea se impinse si, inainte ca el sa o poata opri, isi duse picioarele
la marginea patului si se ridica. El insusi in picioare, o prinse exact
in momentu l in care care ea se apleca in fata.
- La naiba! Se aseza inapoi pe scaun, cu ea in brate. Opreste-te,
fir-ar sa fie, inainte sa cazi si sa-ti mai faci un cucui.
Slava Dom nului nului ca ea nu se impotrivi, ci doar se asez a in poa- poa-
la lui.
- Eu..
Eu.... eu chiar
chiar sun t bine, sa stii. AmAm nevoie numai de o clipa clipa sa...
sa-mi treaca ameteala.
Simon ii puse capul pe pieptul piep tul lui,
lui, injurand.
- Esti cea mai incap atanata
atana ta femeie din din lume,
lume, stii a sta?
- Cu siguranta, nu. Deschise ochii ochii si ii zambi
zamb i usor. Trebuie
Trebuie sa fie
cineva mai incapatan
inca patanatat pe undeva.
undeva.
- Nici
Nici nu vreau
vreau sa m a gandesc, spu se el ragusit.
Ea se cuibari in bratele lui si isi freca obrazul de haina lui aspra.
Dintr-odata, ea se indepaind epa rta si se uita
uit a lung la pieptul lului.
- Unde este haina ta?
-Numai Dumnezeu stie. Am pus-o peste insotitorii mei atunci
cand multimea a inceput sa arunce cu gunoaie. Zace probabil probabil calcata
in picioare pe docuri.
docuri.
O expresie plina de remuscare traversa chipul ei.
- Oamenii
Oamenii aceia ingrozitori
ingrozitori ti-au stricat frum osul faeton?
Lui Simon nu-i venea sa creada ca ea isi facea probleme pentru
aseme
ase me nea lucr
lucru.
u.
- Nu-mi
Nu-mi pa sa daca 1-au stricat.
Iritarea din glasul lui o facu sa s a tresara.
-Daca nu-ti pasa de faetonul tau, atunci de ce esti atat de
suparat?
-Dumnezeule mare, femeie, tu de ce crezi? Am pierdut aproa-
pe zece ani din viata mea cand ai cazut la pamant. Isi freca nasul
de parul ei, adaugand cu voce scazuta: Nu-mi pasa de faetonul meu
sau de haina mea, nici chiar de faptul ca oamenii cred acum ca eu
am o am anta si un ba stard care care au plecat in Australia.
Australia. Imi pasa doar
de tine.

129
---------- - Sabrina Jeffries
Jeffries -----------

Chipul ei se imblanzi si incepu sa zambeasca. Pana cand asimila


ultima parte
p arte a vorbelor lui.
lui.
- Amanta? Despre
Despre ce tot vorbesti?
El ii spuse ce credea ca provocase agitatia multimii. Ea se
incrunta.
- Pare
Pare sa fie exact ce ar face Brutus.
Bru tus.
- Brutus?
Brutus?
-Domnul Treacle. Eu ii spun Brutus Tiranul, dupa felul in care
se comporta
com porta cu femeile
femeile..
Ducele
Ducele isi stranse
stra nse tare bratele
b ratele in jurul ei.
ei.
- Si este genul
gen ul de persoan
per soan a vulgara cu care
care ai de-a face..
face....
- Mai
M ai bine m a confrun
con fruntt eu cu elel decat femeile acelea. Cel putin, el
stie ca nu poate ameninta
ame ninta o femeie de rangul meu. meu.
- Oh? spuse Simon cu inflacarare. Numai sa incite o revolta im-
potriva ta...
Ea se retrase incruntata.
- Ai spus ca piatra nu era pen tru mine. mine.
- Conteaza
Con teaza prea putin. Tu esti cea pe care a lovi lovit-
t-o.
o.
O bataie la usa anunta
anu nta in trarea lacheul
lacheului,
ui, care se opri
op ri cand o zari
pe Louisa in bratele lui lui Simon.
-I ... imi pare rau,
rau, Excelenta.
Excelenta. Am adus sarurile.
Louisa sari
sa ri rosind de pe genunchii
genunchii lui Simon.
Simon. De asta data, se tinu
bine pe picioare.
- Multumesc, ii spuse ea lacheului, indepartand mana lui Simon
cand el se ridica si incerca sa o aseze iar pe pat. Dar dupa cum vezi,
nu mai
m ai e nevoie. Sun t bine acum. acum.
Lacheul
Lacheul se uita de la Lou isa la Simon.
Simon.
- Excelenta, doctorul nu era acasa. E xista alt doctor pe care doriti
sa-1 chem?
- Nu, sp use ea in acelasi timp in care Simon zise:
- Bineinteles.
Bineinteles.
- Simon! striga
strig a ea. Ti-am spus, nu o sa accept
acce pt nici
nici un doctor.
doctor.
Ignorand protestul ei, Simon se indrepta spre birou si nota nu-
mele si a dresa
dres a propriului doctor.
doctor. Apoi,
Apoi, se into arse si iiii dadu bilete-
bilete-
lul lacherdui.
lacherdui.
- Daca nu este la adres a ast a, atun ci sigur o sa fie la Sfantu l
Bartolomeu.
Cand lacheul incuviinta din cap si pleca in graba, grab a, Louisa
Louis a se repezi
spre usa.
-Intoarce-te in clipa asta! N-am spus ca poti...

130
Tentru ivdirea unui duce

Simon o prinse de mijloc, apoi inchise usa, o incuie incuie si puse cheia
cheia
in buzunar.
- Gata cu cu toate astea, Ioana d’A d ’Arc
rc.. 0 trase spre pat. Nu o sa m ai
pleci nicaier
nicaierii pana cand doctorul nu spu ne ca poti sa faci asta.
Ea se retrase cu o putere neas teptata
tepta ta si se elibera
elibera din stransoare.
- Fara doctori!
doctori!
- Pentru numele lui Dumnezeu. Ai putea pu tea avea
av ea o fractura sau...
- N-am nicinici o fractura. Sunt
Sun t convinsa ca as s ti daca as avea.
avea.
- O sasa-1 lasam p e doctor sa stabileasca asta .
- Nu-mi plac doctorii! Frica ii invada
invad a chipul.
chipul. Ei fac femeile sa san-
gereze cu celcel mai mic pretext. Pe langa ast a, m a simt sim t mai bine in dip
di p a
asta.
ast a. Se rasuci
rasuci meet fara sa se impied
impiedice.
ice. Vezi?
Vezi? 0 sa fiu bine.
bine. Nu
N u este
nevoie de nici un doctor.
- Sa
S a vedem ce ce spune
spun e fratele tau.
Furia o facu sa se imbujoreze.
- Nu poti
po ti sa-i spui lui Marcus despre asta.
- Pe naiba nu pot. Trebuie sa stie in ce pericole intrati tu si Regina
cand el se intoarce cu spatele.
-Stie deja.
-A m serioase indoieli
indoieli - altfel
altfel n-ar
n-ar lasa-o pe so tia lui
lui sa participe.
participe.
Cu ochii mijiti, veni spre ea. Si tu nu o sa ma implori sa nu-i spun.
Asa ca inapoi in pat. Acum. Acum.
Ea renu
r enunta
nta sa-1
sa-1 contrazica.
-Sim
-S im on , nu trebuie sa-i spui nimicnimic lui Marcus.
Marcus. Te stiu... O sa faci
sa sune si mai rau. rau.
- Mai rau,
rau, tipa el. Cum ar putea
pu tea su na mai
m ai rau? Aproape ca ai ai fost
fos t
omorata.
Ea isi impinse barbia in fata.
- Si tu aproape ai fo st omorat
omo rat la batalia de la KirkKirkee
ee,, cand nu erai
erai
nici macar soldat. Nu s-a gandit nimeni de doua ori ca-ti risti viata,
dar eu trebuie sa stau acasa si sa nu fac nimic, ca o fata cuminte,
nu-i asa?
- L a naiba,
naiba, Louis
Louisa..
a....
- N u poti sa-i spui. Te rog.
rog.
Bolborosind o injuratura, el isi trecu degetele prin parul deja
ciufulit.
- O sa afle oricum maine din ziare ziare..
-N-a aparut nimic in ziare nici inainte, spuse ea ridicand din
umeri. Nu N u stiu de cece ar aparea ceva despre a sta st a acum.
—---------- Sabrina Jeffries -----------

- Inainte! Simon facu un pas spre ea. Vrei Vrei sa spui ca ai m ai fost
ranita...
- Nu! Cand se indeparta suficient de el, se grabi sa-i explice. Am
mai vazut multimea aruncand cu diverse, atata tot. Nu ni s-a per-
mis niciodata sa insotim carutele, dar am intalnit la docuri femei
condamnate, asa ca am putu t sa le dam pachetele. pachetele. Si apoi
apoi,, am vazut
ca ele indurau... Ea se incrunta. Este de neconceput. Si ziarele n-au
publicat nimic, te asigur. Ei tolereaza comportamentul asta. Asa
ne-am decis ca n-ar trebui sa se mai intample vreodata asa ceva.
Aruncandu-i o privire rugatoare, ea adauga: Si, daca tu !i spui lui
Marcus, el o sa refuze sa ne mai lase pe mine si pe Regina sa ne du-
cem acolo
acolo,, si
s i apoi si alti sot i o sa urm eze exemplul asta, iar Societa-
Societa-
tea Doamnelor din Londra o sa piarda jumatate din sustinere - si
totul din cauza unei pietre stupide.
„Foarte bine", se ga ndi el. el.
- Data viitoare,
viitoare, ar putea
pute a azvarli inin tine cu o caramida.
caramida.
- Data viitoare,
viitoare, o sa port
p ort o palarie
palarie de otel.
otel.
El se incrunta.
- Chiar daca nu-i spun eu lui Draker, o sa-i spuna Regina.
- Prostii! Ea este la fel de implicate ca mine si stie cum ar reactio-reactio-
na el.
el. De indata
ind ata ce o sa vada ca sun t bine,bine, n-o sa scoa
s coata
ta o vorba
vorba..
Probabil ca nu. Regina era la fel de incapatanata ca Louisa.
- Haide, Simon, nu prea pre a cred ca ai vrea sa fii la cutite cu noi doua,
nu-i asa? Zambetul brusc al Louisei facu sa i se opreasca inima in
piept. Si sigur nu vrei sa fii la cutite cu mine. mine.
Avea de gand sa-1 seduca pentru a uita de ingrijorarea lui? Pe
naiba d aca reusea.
reusea.
- Noi suntem deja la cutite, iti amintesti? Dupa ziua de azi, vrei
sa ma
m a alungi din preajma
prea jma ta. Asa
A sa ca,
ca, oricat de mult te-ar enerva, o sa
am grija
g rija de tine.
- Poate am fost putin cam grabita cu tine ieri. Ea ridica barbia.
Daca as spune ca o sa te las pana la urma sa observi comitetu comitetull meu?
El o privi indelung, apoiap oi spuse
sp use usor:
- Nu-i
Nu-i suficient.
suficient.
-Atunci, daca as spune ca ai putea sa-mi faci curte? Ea il urmari
pe sub
su b genele coborate seducator. As ta este ceea ce vrei, vrei, nu-i
nu-i asa?
Oh, Doamne, da. Asta si mai mult. Si, daca o curta, putea sa se
asigure ca ea nu-si mai risca din nou viata.
El se incrunta. Slabe sanse. Louisa putea sa se implice in mul-
te probleme, in timp ce el li facea curte, in special daca il lasa

132
----------- Tentru ivJoirea unui cCuce ----------- -

sa se chinuiasca sap tam ani an i intregi. Cel putin cu Drak Draker,


er, Simon avea
ceva
ceva sanse sa puna ca pat activitatil
activitatilor
or ei  presupunand
presupuna nd ca acesta nu
lear lasa pe afurisitele de femei sa1 convinga de contrariu.
 Nu o sa rise sa te vad m oarta. Facu Facu un pas spre ea. Acum, Acum, inapoi
in pat, scumpo, ca sa ma due due sa vad daca fratele tau sa into...into...
Ea ii opri cuvintele cu un sarut. Un sarut foarte dulce, foarte
tandru, iar inima lui batu mai repede. Cand se desprinse, ochii ei
straluceau la fel de negri si de inflacarati precum ai dansatoarelor
profesioniste
profe sioniste indiene care care ii ispiteau pe soldati.
solda ti.
Spre disperarea
disperare a lui,
lui, trupul
trupu l i se trezi la viata
via ta precum corpul acelor acelor
soldati nesabuiti.
 Ce crezi ca faci? se enerva el, strangand pumnii ca sa no ia pe
sus
su s si
s i sa o care in pat.
 Iti arat ce bine
bine poa te sa fiefie intre noi.
noi.
Ea isi incolaci
incolaci bratele in jurul gatului lui, ap oi se ridica iar pe var
furi ca sa1 sarute, de asta data trecandusi limba peste buzele lui.
Atat
At at de inocent...
inocent... ata t de seducator. Si el el era doar un barbat. Aproape
o pierduse, iar acum...
Cu un geamat,
geam at, el o trase apro ape si o sarut
sar utaa adanc, pasiona l, plim
plim
band usi limba intre buzele ei calde calde,, primitoare,
prim itoare, iar si iar.
iar.
Cand,
Cand, in sfarsit, el se retrase,
retra se, respiratia
respir atia ei era intretaiata
intre taiata,, iar ochii
ochii
ademenitori straluceau spre el.
 Vezi
Vezi cum
cum ar pute a sa fie? sopti
sopt i ea.
ea. Iar daca o sa p astrezi
astre zi secret
secre t ce
ce
sa intam plat azi, eu o sa... o sa... Ea se chinui chinui sa zamb easca. O sa te
las sa ai cate saru tari vrei.
vrei.
El dadu
dad u sa o elibereze,
elibereze, socat
so cat de faptul ca ea negocia cu el folosin folosin
dusi sarutarile,
sarutarile, dar
d ar si ingrijorat pentru ran a ei. ei. Insa nu parea rani-
ta. Dimpotriva, arata... bine. Foarte bine. Suficient de bine cat sa fie
devorata dintro singura inghititura, cu parul ei negru ca noaptea
care se revarsa in dezordine peste umeri si buzele rosii de la sarutul
lui apasat.
Sangele ii vuia in urechi.
urechi.
Acu m ? Aid? spuse el cu glas ragusit.
ragusit.
Ea se juca cu o su vita din parul lui. lui.
D ac a de asta este nevoie
nevoie ca sa pastrezi tacerea..
tacerea....
Fratele tau poate sa apara in orice moment, iar cand o sa ne
gaseasca
gase asca impreuna.
impreuna.....
 Nu o sa se intoarca decat peste cateva ore. ore. A plecat
plecat la Tattersall
Tattersall
azidimineata si nu se intoarce niciodata pan a dupaamiaza tarziu. tarziu.
Dar Draker fuse se chemat...
chemat...

133
----------- Sabrina
Sabrina Jeffrie
Jef friess-----------  -

Oh,
Oh, bine, ea nu auzise a sta. sta . Ceea
Ceea ce insem na ca ea nu stia sti a ca pu
pu
teau fi surprinsi.
surpr insi. Mintea lui incepu
incepu sa lucreze frenetic.
frenetic. Putea
P utea fi
fi exact
ocazia de care avea nevoie
nevoie pentru
pent ru a o proteja. Sa pun a capatcap at suferin
suferin
tei lui.
lui. Sa se
s e insoar
in soaree cu ea.
ea.
O cuprinse de mijloc de parca totul era aranjat. Intradevar, ii
promisese
prom isese lui Draker
Draker sa nu o compromita, d ar asta ast a fusese inainte de
a o vedea cum aproape isi daduse duhu duhul.l.
 Si Regina o sa fie la Newgate pentru cateva ore bune, continua
ea, dorind sa spuna orice ca sa1 supuna pe Simon vointei ei. In plus,
iam auzi intrand in casa si am avea timp suficient ca sa ne oprim
din
din sarutat.
saru tat.
El se cam indoia. NiciNici nu era la fel dede sigur
sigu r ca ea ca Draker ar opri
activitatile ei reformatoare daca Simon ii spunea ce se intamplase.
Dar, atata timp cat Louisa credea asta, Simon putea obtine ceea ce
voia  san sa de a o compromite
compromite..
El trebuia sa o convinga sa m earga suficient de dep arte meat m eat sasa1
faca pe Draker sa ii oblige sa se casatoreasca, iar el putea sa se su-
puna. Dumnezeule, daca asta insemna sa o cucereasca, el putea sa
indure si bata ia pe care fratele ei avea sa io dea, cu siguranta.
 Asad ar? intreb a ea cu voiosie
voiosie.. Neam
Neam inteles?
 N u inca.
inca. Vreau
Vreau mai mult pentru tacerea mea decat cateva cateva
sarutari.
Intentionat, el se uita lung la locul in care gulerul descheiat al
mantiei imblanite lasa sa se vada o bucaticabucatica ademenitoare din trupul
ei.
ei. Chiar un pic ma i mult.
O rosea ta ii colora obrajii
obrajii intrun
intrun stacojiuinchis, dar ea nu d adu
inapoi.
 Ce vrei
vrei sa spu i?
El puse
pu se m ana pe ste pieptul
piep tul ei si isi apropie gura de urechea ei. ei.
Mangaieri interzise. Mangaieri intime interzise. Vreau sa te
ating. Vreau sa te gust si sa dezmierd trupul tau gol...
 Nu se poate asa ceva ceva..
Ea se indeparta de el, desi ochii ei pastrau o caldura sclipitoare
care se potrivea cu focul din interiorul lui.
Atunci, eu si fratele tau o sa purtam o lunga si foarte detaliata
discutie despre activitatile tale.tale.
Se detesta din tot sufletul ca o presa cu atata rautate, dar era po
sibil
sibil sa nu mai aiba vreodata o asemenea san sa. Cum altfel altfel putea sa
o faca sa se marite cu el daca nu starnindui dorintele? Daca o facea
sa inteleaga ce dulce
dulce putea
pu tea sa
s a fie casnicia...
casnicia...

134
----------- 'Pentru iuSirea unui cfuce -—--------  -

- Nu o sa iti iauiau virtutea, sp use el ca sa o linisteasca. Doar sa ne


simtim amandoi bine. Destul cat sa o compromita. Dupa ce termi-
nam, poti fi din nou nou cat de in tepata
tep ata vrei
vrei..
Insa
Ins a el s-ar asigura ca ea nu avea s a mai vrea. Niciodata. Si, bine- bine-
inteles, el putea
put ea sa se controleze suficient cat s a ii ofere ofere placere
placere fara
sa o posede. Asteptase sapte ani; ani; mai putea aste pta o vreme vreme pana in
noapte
noa pteaa nuntii
n untii lor
lor..
Ea il privi
privi absenta,
absen ta, pep e chipul
chipul ei furia razboindu-se cu dorinta. Dar
nu era proa sta. Stia ce voia el el sa spu na. Probabil
Probabil era cu cu adevarat in-
in-
grijorata
grijo rata ca Draker
Draker putea
pu tea sa-i limiteze activitatile
activitatile - si in egala masu-
ra hot arata
ara ta sa
s a nu-
nu-1 lase - altfel,
altfel, nici
nici macar nu a r fi luat in calculcalcul un
asemenea targ nerusinat.
nerusinat.
In cele
cele din urma, privirea
priv irea ei o intalni pe a lui.
-Tre buie sa juri
juri pe on oarea ta ca nu o sa ma compromiti.
compromiti.
- Jur.
Jur.
Trebuia pur si simplu s a o faca sa se simta a tat de inflacara inflacarata
ta si de
tulburata, incat sa piarda notiunea timpului timpului..
- Si trebuie
trebuie sa juri ca acum o sa fie fie singura d ata cand ma faci sa-ti
cumpar tacerea cu... mangaieri scandaloase. Pentru ca, daca te in-
torci maine si ameninti
amenin ti ca ii spui lui Marcus..
Marcus....
- Pe onoarea mea, o sa fie doar o singur a data. De o data dat a era nevo-
nevo-
ie.
ie. Doar
D oar daca nu...
nu... Dar trebuie sa-mi prom iti ca m a Iasi sa fac asa cum
vreau. Fara impotriviri la mangaierile pe care le crezi prea in time.
Am fos t de acord
acord sa nu te compromit. El cobori usor uso r privirea.
privirea. Si asta
as ta
e singurul lucru cu care am fost de acord.
Chipul ei fu strabatu
strab atutt de panica.
- Dar nu poti s a sta i aici o jumatate
jum atate de zi.. zi....
- O sa m a opresc cand vine doctorul, in in regula?
El se ruga ca Draker sa ajunga inainte.
-Bine. De indata ce il gonesti pe doctor dupa ce apare. Cand
Simon se incrunta, ea adauga: Nici un doctor si nici o vorba catre
Marcus.
Marcus. A sta ne e ste intelegerea.
intelegerea.
Ea se credea atat de isteata.
- N u esti in situatia sa negocie
negociezizi,, scru
scrunpo
npo,, ii reaminti elel.
- Daca nu vreivrei oferta..., spu se ea intep ata si dadu sa se intoarca.
intoarca.
- O s-o accept.
accept.
Nu-i
Nu-i mai dadu nici nici o san sa sa se razgandeasca s i o lua in in brate.
brate.

135
—Sabrina Jeffries -

Cctp
tpititoCuC14
D r a g a C h a r lo
l o t te
te ,

C u g r e u a s p u t e a n u m i o f em
e m e ie
i e d e t re
r e iz
iz e c i s i d o i d e a n i „ b a t r a -
n a “.
“. N i c i n u - m i i m a g i n e z c a t o a t e s u r p r i z e l e n u s u n t h in
i n e - v en
e n i te
te
p e n t r u t in
in e . T u n u e s t i a t a t d e n e a v e n t u r o a s a p e c a t p r e t i n z i .
V e r i so
s o r u l t a u „ b d t r a n “,

Michael

Nebunie, curata nebunie. Louisa se clatina sub atacul violent al


sarutarilor lui Simon. Ce o apucase de propusese asa ceva? In mod
cert, piatra ii stersese ratiunea. Insa nu putea sa-1 lase pe Simon
sa-i povesteasca lui Marcus despre acea zi. Daca fratele ei afla ca
ea fusese ranita... Nu, nu avea curajul sa riste. Daca si ea, si Regina
erau nevoite sa isi inceteze activitatea, grupul nu avea sa supravie-
tuiasca. „Prostii“, spuse constiinta ei. „Vrei doar sa vezi ce intelege
Simon prin «mangaieri in time»“...time»“...
Precum celcelee de acum; man a lui ii fram an anta
ta un san, in timp ce gura
lui o invada
invad a pe a ei cu o dorint
do rintaa care o oglindea
oglind ea perfect
perfe ct pe a ei. Dum-
Dum-
nezeule,
nezeule, cele
cele mai ciudate
c iudate part i ale trupului ii erau incordate,
incordate, tanjeau
ta njeau
dupa
du pa gura
gur a lui,
lui, degetele lui...
lui...
Apoi,
Apoi, el ii
ii desfacu m antia si o indeparta.
- Simon! striga ea in timp ce rochia ei de lana i se facu ghem la
picioare.
- Piele
Piele goala,
goala, iti am intesti?
intes ti?
El veni in
in spatele
sp atele ei pentru
pen tru a-i desface corsetul.
- Dar daca intra
in tra cineva
cineva......
- N u te ingrijora,
ingrijora, scumpo.
scum po. Cu sarutari
saruta ri fierbinti
fierbinti,, el ii tachina
urechea delicata, obrazul in flacari, zona de pe gatul ei unde pulsul
zvacnea furios. Usa este incuiata.
Ea se impotrivi, chinuindu-se sa-si recapete ratiunea.
- Cum ramane cu servitorii?
serv itorii? Ei au chei
chei..
- Da, dar nu le-ar folosi fara f ara permisiune.
perm isiune. L acheul il
il aduce pe doc-
doc-
torul meu.
meu. Cand bate s a ne anunte de so sirea acestuia, o sa m erg pe
coridor,
coridor, si acolo
acolo o sa ma gaseag aseasca
sca familia
fam ilia ta.
-D ... doctorul n-o sa spuna... ceva...ceva... cuiva?

136
f.Pentru
.Pentru iufa
iufarrea unu
un ui cfu
cfuce

- II platesc bine ca sa fie discret.


discret. El ii desfacu corsetul, apo i il il arun-
ca.
ca. 0 sa platesc si servitorii ca sa taca, daca trebui trebuie.
e.
Suna extrem de intelept... mult prea intelept pentru cum o fa-
cea sa se simta. Mana lui ii cuprinse un san ca sa-1 tachineze, sa-1
dezmierde si sa o scoata din minti. Si cealalta mana... Oh, Doamne
sfinte, ce facea?
O freca
freca intre
intre picioare
picioare asa cum facusefacuse in padure, de as ta datada ta mult
mai intim, mult mai... erotic. Din moment ce nu purta pantalonasi,
doar camasuta fina de olanda se interpunea intre degetele lui si cea
mai ascunsa
ascu nsa parte a trupului ei ei.
- Esti
Est i atat
ata t de um eda si de fierbint
fierbinte,e, scumpo,
scum po, sp use el cu voce gu- gu-
turala.
turala. Stii ce
ce inseam na astaas ta pentru
pen tru mine?
El stia despre umezeala, caldura? Bineinteles. Indiferent de ce
sustinuse
sustin use despre celibatul
celibatul sau,
sau, avusese
av usese probabil multemulte femei la viata
lui. Altfel n-ar sti cum sa faca asa... foarte... oh, Doamne sfinte. Ce
atingea de o facea
facea sa simta...
Un suspin scapa printre buzele ei. Ea se arcui nebuneste in mai-
nile lui, dorind mai mult. El o saruta cu foe pe gat in jos, iar ea isi
into arse capul ca sa-i intalneasc
intaln eascaa buzele.
buzele.
Cand se privi o clipa in oglinda, avand mainile lui poruncitoare
peste
pe ste ea si gura luilui posedandu-
posedan du-ii gatul,
gatul, imagin
im aginea
ea lor impreuna o exci-exci-
ta si mai mult - pan a cand isi dadu seam a cum ar fi reactionat cinev cinevaa
care i-ar fi vazut.
-Sim
-Si m on , daca
d aca servitorii...
servitorii... descui
descuie..
e.... usa...
- O sa te gaseasca intinsa, imbracata imbracata sumar,
sumar, in pat, asteptand
doctorul. Luand-o prin surprindere, o ridica in brate. Pentru ca exact
acolo o sa fii.
fii.
Cu un suspin, ea isi pusepus e bratele in jurul gatului
ga tului lui.
lui. Era o greseala
grese ala
in logica lui
lui,, dar nu put
p utea
ea sa o descifreze cand privirea lui ii ii cerceta
cerceta
trupul cu o intentie ispititoare. Cu camasuta pe ea, cu greu putea
fi numita dezbracata, dar era mai putin decat purtase vreodata in
prezenta
prezen ta unui barbat.
barb at. Si Simon parea sa vad a prin ea cand o intinse
pe pat si se lasa deasupra ei, cu ochii intunecandu-se in acel albas-
tru asemenea cerului care ii trimitea intotdeauna un fior navalnic
de-a lungul coloanei. Cand ii dezlega camasuta cu o miscare rapida,
apoi o cobori expunandu-i sanii, chipid ei se aprinse, dar sfarcurile
ei neobrazate, scandalos de rebele, se transformara in pietricele sub
privirea
priv irea lui.
lui.
- Stii de
de cate ori mi te-am imagin at asa? as a? spuse el in timp ce se
strecura in pat lan ga ea. CateCate nopti sufocan te la Calcutta am indurat

137
----------- Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s------------

invocand imagini cu tine goala sub mine? Ma intrebam daca sanii


tai sun
s untt la fel de plini
plini pe cat pareau. El ii mangaie, !i dezmierda. Ma
intrebam daca sfarcurile tale sun t precum ciresele, ciresele, mici si carnoase,
sau ca prunele negre care se increteau de dulceata cand le atingeam.
El se apleca peste sanii ei. ei. Sau
S au le
le gustam
gusta m asa...
Limba lui ii ii linse
linse sfarcurile,
sfarcurile, si ea isi ina busi
bus i un geam at. Cuvintel
Cuvintelee
lui o seduceau la fel ca mangaierile lui diavolesti. Se cutremura doar
la simpla
simp la vedere a capului
capului lui
lui blond
blond pe sanu l ei.ei. Targul asta fusese
fuse se o
greseala. Mai mult de atat, atat , si ea avea sa il implore sa o ia, ia, macar
m acar pen
tru a usura dorinta din sanii si din vintrea ei. Fara a mai mentiona
locul dintre picioare pe care el il dezvaluia, tragand in sus camasuta,
centimetru cu centimetru. El chiar o mangaie acolo, degetul lui ta
chinand locul care tanjea dupa...
Dumnezeule mare, nu pu tea sa1 lase s a faca fa ca a sa ceva,
ceva, caci avea sa
fie pierduta. Nu era sigura ca Simon nu ar fi compromiso daca era
destul de nebuna incat, in culmea extazului dorintei ei neobrazate,
sa spuna ca il dorea. Dar acceptase deja sa1 lase sa o atinga si sa o
guste, iar,
iar, daca ea nu se stapan ea, el avea sa distrug dis trugaa tot
to t ceea ce con
con
struise
stru ise pana
pa na in clipa
clipa aceea.
aceea.
„Atata vreme cat femeia sta pe spate si lasa barbatul sa faca ce
vrea, el nu o sa stie niciodata diferenta." Da! Asa trebuia sa faca...
sa stea pe spate si sa sa1 lase sa faca orice
orice dorea. Sa S a nu perm ita senti
mentelor ei nerusinate
nerusina te sa o ispiteasc a sa raspu nda, nda , cum facea in aceaacea
clipa,
clipa, cand
ca nd ii
ii mangaia
man gaia parul
pa rul si isi arcuia soldurile
so ldurile spre
spr e ale lui..
lui....
Ea se chinui sa revina pe pat. Doar sa1 lase „sasi faca treaba".
„Apoi, totul o sa se termine si virtutea ta o sa fie intacta."
El se muta
mu ta ca sai
sai suga celalalt
celalalt san si ea fu nevo ita sa se stradu ias
ca din rasputeri s a nui tina capul stran s la piept. In schimb, schimb, apuca in
pumni astern uturile si le stran se tare. „Gandestete la la altceva
altceva decat
la gura lui blestema ta. Gandestete la Newgate. Newgate."" Ea isi pironi privirea
privirea
deasupra ei, spre baldachinul alb din muselina al patului. Alb. „Da,
gandestete
gandeste te la proiectul cu dop litul de statu ete. Ce o sa faci cu banii?
Simon si doamna Harris sau intalnit din nou? Trebuie sa1 intreb
mai tarziu. Poate...
Poate...""
 Ce faci?
faci? rabufni
rab ufni Simon.
Ea isi muta
mu ta privirea
privire a de la baldachin
baldach in spre locul in care el el plana
plan a dea-
de a-
supra
sup ra ei, incrun
incruntat.
tat. Un sentiment
sentime nt de vinovatie ii infierbanta
infierbanta obraji
obrajii.
i.
N ... nu stiu ce vrei sa spui. spui.

138
------------ ‘Pentru iubirea unui duce---------- -

 B a da, stii. Acum cateva clip clipee erai excitata, iar acum...
acum... Privire
Privireaa
lui se muta cu subinteles spre locul in care ea strangea asternutul
patului ca sa ram ana in viata. Te impotrivesti.
impotrivesti.
 Poate
Poate nu sunt a tat de pasionala cum cum ai crezut
crezut.. Zambi fortat. Sau
poate nu gasesc a sta st a la fel de
de captivant ca tine.
Furia
Fur ia ardea
arde a pe chipul lui.lui.
 Sau poate incerci
incerci sa pui rapid capat intelegerii noastre cum stii
tu m ai bine.
bine.
La naiba cu omul acesta si abilitatea lui rara de ai citi gandurile.
Astai mai degraba un mod arogant de a privi lucrurile. Presu
pui ca eu...
 N u presupun
pre supun nimic. Te Te cunos
cunosc..
c.... Preferi sa mori decat sami
perm iti sa castig
castig.. Deci
Deci te sustrag
su stragii de la intelegerea
intelegerea noastra.
Cu o obraznicie
obraznicie voita, Simon se apleca si isi plimba limba in jurul
sfarcului ei, si un tremur delicios o traversa din cap pana in picioare.
Disperata, ea riposta.
 Ai spus ca vrei sa m a atingi si sa ma gu sti; nai zis nimic nimic despre
reactia
reac tia mea. Sau sati fac si eu aceleasi lucrur lucruri.
i.
Ah, dar sunt destul de arogant sa vreau totul. Asa ca dai dru
mul, opunemi rezistenta. Intindete inapoi, gandestete la Anglia
si tine mainile aproape de tine. El ii lua un sfarc intre dinti, facan
du1 sa se intarea
inta reasca
sca pe data
da ta cu atingerea
ating erea senzual
senz ualaa a limbii lui.
lui. Apoi,
Apoi,
ii dadu drumul si afisa un zambet malitios. Dar asta o sa ma faca mai
determinat sa te am zvarcolindute sub mine, atinganduma, gus
tanduma
tandum a si implorandum a sati ofer placer placere.e.
Oh, cata
cat a ingam
ingamfare!
fare! Cum isi permitea?
 Pastreazati
P astreazati discursurile pentru parlamenpar lament, t, Excelen
Excelenta.
ta. Aic
Aicii este
o lupta pe care
care no
no po ti castiga folosindul
folosindule. e.
Ea isi regreta imed iat vorbele
vorbele batjocoritoare. A sa el nu avea sasi
gasea
gas easca
sca linistea pan a cand nu o cucereacucerea complet.
 Atun
Atuncici,, este un lucru bun ca nu intentionez
intention ez sami folosesc d is-
cursurile,
cursurile, spuse el ragu sit. Si batalia
bata lia continua.
Ea abia isi trase rasuflarea cand el el prinse m arginea camasutei si
ridica,
ridica, apoi o stran se deasud easupra
pra sanilor ei. ei. Asa ram ase complet expuexpu
sa in fa ta ochilor
ochilor lui,
lui, de la piept
piep t pana la jartierele
jartier ele de sub genunchi.
genunchi.
Simon
Sim on ii cerceta trupul
trupu l gol cu o privire devoratoare.
devorat oare. Apoi, precum
Wellington la Waterloo, el se napusti asupra ei cu o viclenie necru
tatoare, parjolindui sanii goi si sfarcurile cu sarutari, scaldandule
cu urmele fierbinti ale limbii lui, chiar cand mana lui se cufunda

139
----------- - Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s-----------

fara teama intre picioarele ei. Numai ca, de asta data, el nu se opri
la o dezmierdare - oh, oh, nu. El isi strecura degetul af urisit urisi t inauntrul
feminitatii ei alunecoase intr-o miscare tot atat de curajoasa pe cat
de socanta. Ea suspina
susp ina la indrazneala invazieiinvaziei lui,
lui, cand el incepu
incepu sa
o mangaie,
mangaie, inauntru
inaun tru si in afara, m ai intai cu un deget, apoi cu doua. doua.
Oh, Dumnezeu sa o pazeasca de mana lui abila, care parea sa stie
cum sa o excite. Ea isi inabusi strigatul ce i se urea in gat si stranse
iar asternutu rile incercand
incercand sa nu se agite. inchise ochii ochii,, dar asa fu si
si
mai ate nta la gura
gu ra lui,
lui, care
care isi croi
croi un drum din sa rutari
ru tari cu gura des-
chisa spre abdomenul
abdom enul ei, ei, limba lui repezindu-se la buricul ei pentru
o dezmierdare de-o clipa, inainte sa continue in jos spre...
Ochii ei se deschisera.
-Si m on , ce faci.
faci...
..
- Pot sa te gust oriunde
oriunde vreavreau,u, iti am intesti?
Degetele
Degetele lui se retrasera din interiorul
interiorul ei,
ei, dar
da r numai
num ai ca sa despar-
despar-
ta carliontii incalciti si sa dezvaluie partile fragede privirii lui laco-
me.
me. Cand ea isi tinu rasuflarea, pe jum atate nelinistita, pe juma tate
intrebatoare, el ii acoperi feminitatea cu gura.
Dumnezeule! Ce Dumnezeu... ce voia... oh, nu era corect.
Acum,
Acum, gura
gu ra lui patrunse in interiorul ei, ispitind-o,
ispitind-o, dar nu-i
nu-i dadu
suficient.
suficient. Daca Simon guvernase
gu vernase India la fel de competen
co mpetentt cum gu- gu-
verna trupul ei, nu era de mirare ca toata lumea ii lauda actiunile.
Limba lui ii apasa petalele ce zvacneau, si ea se auzi gemand ca in-
tr-un vis. Simti cum coapsele i se arcuiesc pentru a-i intalni gura.
Dar nu se mai putea opri, cum nu putea sa opreasca imaginile care
ii inundau min tea... cu Simon care o purta pur ta in brate,
brate , care isi facea
griji pen tru ea, care
care o cucerea
cucerea cand limba lui lui se afund
afu ndaa mai adanc si
mai adanc.
adanc.
Ea nici
nici nu isi mai dadu seam sea m a ca iiii cuprinse capul si ca isi stranse
strans e
mainile
mainile in parul lui lui - pana
pan a cand el intreba
intreba ragusit:
- Ma doresti?
doresti?
Sunetul
Sune tul vocii lui o sperie, si-si
si -si cobori privire a spre chipul lui.lui. Chiar
daca ea se aste pta
pt a sa vada
v ada rautate
rauta te acolo,
acolo, ochii lui straluceau totu si de
o dorinta brut a atat de incandescenta,
incandescenta, incat se simti trav ersata de un un
fior. Atat de puternic, incat nu se mai simti in stare sa-1 ignore. Ea
incuviinta din cap.cap.
-Spune-o, Louisa, ii porunci el. Spune „Simon, te vreau".
-Te vreau... Simon, zise ea chiar in timp ce isi arcui solduri-
le, incercand in zadar sa-i intalneasca gura. Cu ochii stralucind

140
---------- - Tentru iu£)irea unui duce — ------ —

de o satisfactie intunecata, el reveni la mangaierile lui pacatoase.


Curand, o facu sa tremure
trem ure si sa se s e zvarcoleasca,
zvarcoleasca, implorand
imploran d pana cand
vocea ei fu ragusita de strigate, pana ce crezu ca avea sa moara daca
nu ating
at ingeaea apogeul
apo geul pe care il oferea gura lui. lui...
..
Cand atinse punctul culminant, o str abatu aba tu un flux de energie
energie din
cap pana
pan a in picioare,
picioare, si un s trigatri gatt i se opri in
in gat; se prinse de el si il
tinu fa ra rusine, fara sa-i pese ca pierduse pierduse batalia. Pentru
Pentru ca ea pa-
pa-
rea castigatoare.
castigatoa re. Si Simon sim ti ca ea castigase. 0 adem enise ca sa-1
lase s a o satisfaca, dar ea inca nu il atinsese, si tanjea sa sim ta mai- mai-
nile ei pe el.
Cu o ultima privire aruncata spre delicatesa pretioasa din care
tocmai se adapase, se ridica peste trupul ei ei.
- Atinge-ma, scumpo, te rog..., rog..., gemu
gem u el,
el, abia
ab ia constient
con stient de cuvin
cuvinte.
te.
Atinge-ma si tu... te implor...
- Unde? Cum?
Dintr-odata dornica sa-i faca pe plac, incepu sa-i sarute umerii.
Sarutarile
Saru tarile ei delicat
delicatee il innebunira.
El isi smulse cam asa din pantaloni, rupse n asturii de la pantaloni
si izmene, apoiapo i ii
ii apuca o manm anaa si i-o
i-o introduse
introd use nerabda
nera bdator
tor inauntru.
Madularul
Madu larul lui lui tare era ataa tatt de dornic
dornic de ea, incat zvacni la prima prim a atin-
gere a degetelor
deg etelor ei.ei. Suspinan d, ea ii ii dadu drumul,
drumu l, iar el gemu.
gemu.
- Este in regula. Ii stra nse mana ma na pe el. Slava Domnului ca ea il
lasa, pentru ca altfel ar fi putut muri. Trebuia sa se miste. El ii arata
cum trebuie sa-1 mangaie. Freaca. Tare. Cand ea o facu, un geamat
gutural
gutu ral ii scapa printre buze. Da, asa. a sa. Dumnezeule, n-ai idee...
idee... cat de
bine ma simt.
-A m o vaga idee, il il tachina ea, cu un zambetzam bet inflacarat, apoi apa-
sa tare, facfacandu
andu-1-1 sa sco ata un geam at de placere. placere.
- S ti a m ca esti cu adevarat...
adev arat... Cleopatra...
Cleopatra... nu Ioana d’A d ’Arc
rc.. Se im-
im-
pinse in pumnul
pumnul ei mic.mic. Seducand
Sed ucand barbatii ca sa se predea.predea.
-Seducand? Il saruta de-a lungul gatului. M-ai implorat, iti
amintesti?
El abia isi mai aducea aminte cum il chema, dar isi aminti ca
o implorase. Si ea il il implorase pe el. el.
- Recunoaste, scum po, ca te-ai predat preda t prima.
-T i-ai
i-a i inchipuit
inchipuit doar,
doar, spu
s puse
se ea, zambind
zam bind viclean,
viclean, miscarile
miscarile ei deve
deve--
nind m ai ferme si mai ma i repezi.
repezi.
Dumnezeu
Dumnezeule, le, era n ascu ta pentru
pen tru pasiune.
------------- Sabrina Jeffries  ------------- -

- La naiba, a sa am facut. Se apleca si o saru ta fugar. Si o s-o s-o


fac iar.
Apoi, in timp ce el se indrepta inevitabil spre eliberare, o saruta,
ii mangaie sanii de matase, pana cand ea se cutremura si se zvarcoli
din nou sub el.
Undeva in in mintea
min tea lui,
lui, auzi o bataie la usa, dar fu constient de ea
abia cand urm a un alt zgom ot, de cheie
cheie rasucita in broasca.
El nu avu
avu timp s a se departeze
departe ze inainte ca vocea lui
lui Draker sa rasu-
ne in mintea lui infierbantata:
- La n aiba cu tine,
tine, Foxmoor, da-te jos de pe sorasor a mea!
Simon gemu. Nu dorise sa se intample asa, nu voise ca ea sa fie
vazuta
vaz uta astfel. Luptandu-se
Luptan du-se cu nevoia
nevoia arzatoare de a se eliber
elibera,
a, se ros-
togoli de pe ea si se ridica, tragand asternuturile peste ea. Cu spa-
tele la Draker, el isi ridica pantalonii. Privind chipul ei imbujorat si
socat, el murmura:
- Imi pare rau, scumpo. Iarta-ma.
Inainte de a se intoarce, el auzi alte voci in spate
sp atele
le lui,
lui, cea a surorii
ei spunand:
spunand :
- Marc
M arcus,
us, cum se simte?
Apoi,
Apoi, urma
ur ma o pauza dureroasa.
d ureroasa.
- Oh,
Oh, Dumnezeule mare!
Fu de ajuns ca erectia lui sa dispara pe data, injurand, se intoar-
se cu fata spre ei, observand privirea ingrozita nu numai a Reginei,
ci si a cel putin trei membre din Societatea Doamnelor din Londra,
toate inghesuite la intrarea in camera. Apoi, privirea lui se opri la
Draker, iar Simon trase adanc aer in piept. Estimase gresit reactia
cumnatului lui. La urma urmei, nu avea sa primeasca doar o mama
de bataie de la Draker.
Draker.
Draker avea, pur si simplu, sa-1 ucida.

CapititoCuCIS 
D r a g u l m e u v ar
ar ,

0 s a f i i s u r p r i n s s a a f li
l i c a d uc
u c el
ele s i p r i e t e n a m e a L o u i s a s e v o r  
c a s a t o r i i n c u r a n d ? A m f o s t d e f a t a c a n d si
s i - a u a n u n t a t lo
l o g od
od n a .
D a r n u c re
r e d e t o t ce
ce a u z i d e s p re
r e a s t a . ..
.. F o x m o o r n u a f o s t g a s i t

142
Tentru iuSirea unui duce

d e z b r a c a t in
in d o r m i t o r u l e i.
i. D e s i a r p u t e a l a fe
f e l d e b in
in e s a f f o s t,
t,
p e n t r u c a e a a p r o a p e e r a.
a.
P r i e t e n a t a n e o b r a z a t d e b a rf
r f it
i t o a re
re ,

Charlotte

- Gaseste-ti
Gaseste -ti martorii,
ma rtorii, Foxmoor, spu se Marcus cu o voce pericu- pericu-
loa sa care o infiora pe Louisa.
-Nu! tipa ea in acelasi timp cu Regina. Tragand asternutul in
 juru
 ju rull ei, Loui
Lo uisa
sa sari
sa ri din pat.
pa t. Fara
Fa ra duel, Marcu
Ma rcus.
s. Este
Es te vina
vi na m ea,
ea , nu
a lui.
Marcus se uita ur at la ea.
- A pro fitat de tine in timp ce erai ranita, pentru pen tru numele lui lui
Dumnezeu!
Ei i se taie rasuflarea.
- Cum ai aflat despre... Si de ce nu esti la Tatter sall? Niciodata
N iciodata nu
te intorci ata t de devreme.
devreme.
-Un lacheu m-a adus, replica Marcus.
- Din ordinul cui? Nu am a m trimis
trim is dupa...
- Eu am facut-o,
facut-o, spuse
sp use Simon scurt. in t imp ce erai
erai inconstienta.
inconstient a.
Ea inca incerca sa puna lucrurile cap la cap atunci cand Marcus
racni:
- Inconstienta! Marcus il urmari
urma ri pe Simon. Vai,
Vai, derbedeu mizera-
mizera-
bil, o sa-ti
sa- ti rup picioarele unul
un ul cate unul!
unul!
-Opreste
-O preste -te! Louisa se asezaasez a intre
intre fratele
fratele ei si Simon.
Simon. Si nu m-a
atins. Si,
Si, de indata
ind ata ce m-am trezit, a trimis dupa doctor.
doctor.
Dupa ce el il chemase deja pe Marcus. Semnificatia acelui lucru o
lovi in plex.
plex. Doam ne sfinte, el aranjase acel ingrozitor.
ingrozitor...
..
-Stiai ca Marcus o sa vina. Ea abia putea respira de durere, si ii
arunca lui Simon o privire scurta ce-1 acuza de tradare. Cand ai ac-
ceptat intelegerea
intelegerea mea, stiai ca el o sa ne gase asca impreuna cu mult
inainte de sosirea doctorului.
- Ce intelegere?
intelegere? rabu
r abufni
fni Marcus.
-Taci din gura, Marcus! Il fixa cu privirea pe Simon. Stiai,
nu-i asa?
El sovai, apoi incuviinta din cap.
-Dar de ce? Ea fu strabatuta de un fior. Nu, nu raspunde. Stiu
de ce.
Sa duca la bun sfarsit ce voise Sidmouth. Isi muta privirea spre
femeile care trageau cu ochiul in camera, apoi gemu. Oh, si facuse
----------- Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffrie s----------  -

totul atat de eficient. Ea putea sa se bazeze pe Regina si pe doamna


Harris s a pastreze
pastre ze tacerea, dar celelal
celelalte
te doua...
doua...
O cuprinse disperarea. Una era o barfitoare r ecunoscuta, si cealal cealal--
ta era o membra noua. Nu avea sa treaca mult pan a cand povestea pove stea sa
se raspan
ra span deasca
dea sca prin grup si femeile sa inceapa sa piece din din Societa-
tea Doamnelor
D oamnelor din Londra.
- Presupun ca stiai foarte bine ca vin si ele, zise ea cu rasuflarea
intretaiata.
- Sigur
S igur ca nu,
nu, rabufni el. Regina mi-a mi-a spus ca ramane la docuri sa
imp arta pachetel
pachetele. e.
-Aveam de gand sa mergem toate, spuse Regina repede, dar
doamna Fry a spus ca membrele quaker se puteau descurca si m-au
trimis acasa. Doamna Harris si celelalte au venit fiindca erau ingri-
 jora
 jo rate
te de ran
r anaa ta.
-Cu siguranta, nu pentru asta ar fi trebuit sa fie ingrijorate,
marai
ma rai Marcus. Si o sa am capul lui pe o tipsie...
-Taci, Marcus! spusera la unison Louisa si Regina. Louisa se in-
toarse spre Simon. Deci a fost doar d oar o fericita coinci
coincident^
dent^ pentru tine
ca au venit
ven it si ele.
ele.
- Daca vrei
vrei sa vezi lucrurile
lucrurile asa , spuse
spu se el cu
cu precautie.
precautie.
Si acum, ea era compromise. Daca Simon nu se casatorea cu ea,
era sfarsitul. Si de ce ar face-o? Isi atinsese
atins ese scopul
scop ul - sa o discrediteze
discrediteze
in fata colegelor ei reformiste. II lasase sa o faca, intrase in capcana
exact ca un iepure care topaise in vizuina tigrului.
Suferinta
Sufer inta exploda in manie.
manie.
-Impielitatule!
Remuscarea traversa chipul lui inainte sa se transforme in hota-
rare pura.
-Ti-am
-T i-am spus ca vreau sa ma casatoresc cu tine. tine. Asadar, am vazut
ocazia si nu am ratat-o.
ratat-o.
Louisa
Lou isa clip
clipi,
i, luata
luat a pe mom ent prin surprindere.
- Tu...
Tu... tu n-ai facut
facu t asta
as ta la solicitarea lui Sidmouth?
Sidm outh?
- Nu! Socul i se citi pe chip.chip. Cum ti-a
ti-a trecut prin
pr in cap asa
as a ceva? Nu
ti-as face niciodata
nicio data asta.
Simon nu lucra pentru Sidmouth. El chiar voia sa se insoare cu
ea - atat de mult, incat o compromisese intentionat. Sfasiata intre
eliberare si manie, ea nu rezista
rez ista cand el o cuprinse de mijloc si o trase
langa el.
-Asta este ocazia potrivita sa anuntam ca o sa ne casatorim, nu
crezi, scumpo?

144
rPentru
Pentru iufairea
iufairea un
unui cfu
cfuc
ce

Isi intoarse privirea spre ea, provocand-o sa o contrazica. Regina


scoase un oftat, asemenea celorlalte doamne, dar Marcus se incrun-
ta doar
d oar si dadu sa se indrepte spre Simon. Simon.
-A s prefera
prefera sa te stran g de gat. gat.
Regina il il apuca de b rat pe Marcus.
Marcus.
- N u o sa sa-1 strangi
stran gi de gat. Asta ar compromite-o pe Louisa. Ea
trebuie sa se marite cu el, el, iar tu stii asta.
Louisa se uita de la Simon la Regina, cu sufletul la gura. Regina
avea dreptate.
dr eptate. Dar,Dar, Dumnezeule mare, ce alegere! Daca nu se marita ma rita
cu Simon, pierdea to t ce realizase.
realizase. Si daca
dac a se m arita
arit a cu el.
el...
..
- Louisa?
Lou isa? o indemna Simon. Cum Cum ea ram ase nemiscata,
nem iscata, el le arun-
ca celorlalti
celorlalti o privire intuneintu necat
cata.
a. Mi-as dori cate va clipeclipe singur
sing ur cu lo-
lo-
godnica mea, a sa ca daca puteti sa s a ne acordati putina intimitate...
intimitate...
-Intimitate? intreba taios Marcus. Ai avut deja prea multa
intimitate.
-Marcus, pentru numele lui Dumnezeu! spuse Regina cu
asprime.
Cu maxilarul
maxilarul incordat, Marcus o privi lung pe Louisa.
-T u ce zicizici,, ingerasule? Vrei
Vrei sa stai singura cu derbede
derbedeul ul asta?
Ea zambi fortat.
- Da, te rog.
Avea
Avea nevoie
nevoie de intim itate ca sa-i suceascasuc easca gatul.
-Zece minute, spuse taios Marcus. Dupa zece minute, daca nu
sunteti amandoi jos si imbracati, o sa urc si o sa-i smulg inima lui
Foxmoor cu mainile mele. Isi intoarse brusc privirea spre Simon.
Ai inteles?
-A m inteles, murm ura Simon, chiar daca degetele lui se incorda- incorda-
ra pe talia ei.
Ceilalti erau la jumatatea drumului spre usa, cand Marcus se
opri.
- Esti..
E sti.... in stare s a cobori?
c obori? o intreba el pe Louisa. Lacheul nu mi-a
spu s cat de grav ai fost fos t ranita sau m acar cum s-a intamplat..
intamplat....
- M-am
M-am impiedicat
impiedicat,, spuse
spu se ea inainte
inainte ca Simon s a po ata raspunde.
Iesind din trasura, la docuri. M-am impiedicat si m-am lovit la cap. cap.
Am lesinat pentru pen tru o vreme, dar acum ma sim s imtt cu adevarat bine.
bine.
Ea o privi
privi lung pe Regina,
R egina, implorand-o d in ochi sa nu o dea de gol. gol.
Regina incuviinta vag din cap. Din fericire, celelalte doamne erau
deja pe
pe coridor si nu auzisera. Louisa se baz a pe Regina Regina sa le faca si
pe ele sa taca.
Mai ales ca Marcus privea sceptic. El il privi pe Simon.

145
---------- - Sabrina Jeffrie s--------- —
Sabrina Jeffries

-A sa s-a intamplat, Foxmoor? S-a impiedicat impiedicat??


Louisa
Lou isa isi tinu rasuflarea. Doamne, daca el o trad a acum... acum...
-Da.
Degetele lui Simon se afu ndara nda ra dureros in tal ia ei.
ei.
Marcus sovai. Apoi, un zambet slab, aproape dispretuitor, ii
inflori pe buze.
- Banuiesc
Ban uiesc ca nu prea mai con teaza. De acum inainte, sora mea si
activitatile ei o sa fie in grija ta, nu a mea. Iar eu o sa ma distrez de
minune privind cum iti da batai de cap.
De indata ce fratele ei pleca, Louisa se duse sa faca intocmai.
Se apropie de Simon, cu vocea tremurand tremuran d de manie.
- Cum ai indraznit? Ai planuitplanu it sa fii
fii singur cu mine, iar apoi...
apoi...
-Tu ai fost cea care a propus intelegerea. N-am planuit sa fim
singuri, pen tru numele lui Dumnezeu.
Dumnezeu.
Sa-1 ia naiba ca avea dreptate. Clocotind, ea azvarli cuverturile si
isi aranja camasuta, apoi se indrepta spre dulap ca sa ia o rochie de
seara. Nu avea sa reuseasca
reu seasca sa -si imbrace corsetul si rochia in timpul
scu rt pe care li-
li-1 daduse
dad use fratele ei blestema
bleste mat.t.
- Foarte bine, dar ai planuit sa fim gasiti impreuna. Ea isi trase
rochia de seara. Ar fi trebuit sa-mi spui ca Marcus era in drum spre
casa. N-ar fi trebuit sa m a Iasi sa fac intelegerea aia.
-A m sustinut ca nu era un lucru intelept. intelept. Ai
Ai ales sa m a ignor
ignori.
i.
Era adevarat... fusese neglijenta, iar el contase pe asta. Pentru
ca Simon, mai mult decat oricine, stia ca firea ei impulsiva era
pitita dincolo de aparente, asteptand sa rabufneasca intr-o ase-
menea situatie.
- Haide,
Haide, Louisa, o sa fie fie casato ria cu mine at at de groaznica?
Nota
No ta de mandrie ranita din vocea lui lui o nelinisti si mai mult.
- Nu am cum sa spun, nu-i nu-i asa?
as a? Din
Din mom ent ce abiaabi a te cunos
cunosc.
c.
A sta era problema. Sa se marite cu acel Simon care care urease copii
copiiii
bolnavi in faetonul lui ar fi fost fo st mult
m ult mai groaznic.
Dar si Simon care o manipulase intentionat pentru a o compro-
mite... acel Simon o facea sa s a se ingrijoreze, chiar daca el avea remus-
cari pen tru stratagem
strata gemeleele lui.
lui.
- Imi pare rau,
rau, scumpo. Iarta-ma. Apropiindu-se din spate de ea, ea,
diavolul impielitat ii cuprinse mijlocul cu bratul. Ma cunosteai des-
tul de bine cat sa-ti doresti sa te casatoresti cu mine inainte... Ce
s-a schimbat?
-Tot
-T otul
ul,, sop
soptiti ea. Tu,
Tu, eu,
eu, planurile
planurile mele.
mele.

146
----------- Pentru iuhirea unui cfuce ------------

Ea nu voia ca Simon s a se s e implice


implice in afacerile ei.ei. Iar daca el fuses
fu sesee
incapatanat
incapa tanat de protector inainte,
inainte, nu voia sasi imagineze cum urma
sa fie de indat a ce se casatoreau.
casatoreau .
 Singura
Singura schimbare
schimbare importanta
im portanta este ca acum suntem chiar chiar mai
potriviti. 0 trase ina poi si o lipi de de trupul lui
lui.. Apartinem unul altuia.
Stii asta.
Vocea lui dureros de tandra o lua prin surprindere. Insa indraz
nea ea sa creada
creada asa ceva?
ceva?
 Ma iubesti
iubesti,, Simon?
El incremeni, apoi riposta cu:
T u m a iubes
ubestti?
Ea facu o grimasa.
 Bineinteles
Bineinteles ca nu.nu.
Era adevarat. Trebuia sa fie adevarat. Pentru ca, daca ea indraz
nea vreodata sa1 iubeasca, el avea sa foloseasca fara scrupule acel
detaliu im potriva ei. ei.
 Atunci,
Atunci, nu vad nici o problema, spuse spu se el glacial.
glacial.
 Deci o sa fie
fie o casatorie
casa torie de convenienta,
convenienta, nui asa? asa ? intreba ea cu
rasuflarea intretaiata.
 Categoric nu.nu. Trase greoi aer in piept. Vreau o casatorie ade
varata, Louisa. Cu siguranta este destula afectiune intre noi pentru
asta. Imi placi. Iar daca ai putea sati inabusi mandria suficient de
mult, ai recunoaste ca si tu ma plac placi.
i.
T e doresc, murmur
mu rmuraa ea.ea. Nu
N u este acelasi lucru
lucru..
E st e aproape suficient pentru mine. mine. O mangaie pe obraz. obraz. Daca
nu esti tentata de perspectiva unei casatorii amiabile cu un barbat
care te doreste si care o sa se poarte frum os cu tine, atunci ia in con-
siderate acest lucru. Impreuna, am putea face multe lucruri bune
pentru lume.
 Vrei
Vrei sa spui ca tu ai pu tea face multe lucruri bune pentru p entru lume.
Eliberanduse,
Eliberanduse, ea se into arse cu fata fa ta spre el. Iar eu as putea
pu tea sa fiu so
so
tia perfecta
perfe cta de ochii
ochii lumii, care nu face niciod ata probleme,
probleme, care
care nu
se implica inin cauze controve rsate, deci deci poti deveni primministru.
El se incrunta.
 Nu team min tit niciodata
nici odata privind ambitiile mele. mele. Dar ele nu
trebuie sa te retina
re tina de la a te implica in diferite organ izatii caritabile.
caritabile.
Cand nu te ocupi de copiii nostri.
C... copii?
La naiba cu el! Ea uitase de copii. El sar fi asteptat la copiii din
pa rtea
rte a ei  copiii
copiii lui.
lui. Cu sang e si doctori.
doctori.....

147
----------—Sabrina Jeffries — ------- -

 D a , copiii
copiii.. O privi atent. Am nevoie nevoie de un mostenitor. Sigur
stii asta.
Dandusi seama de cat de aproape fusese sasi dezvaluie fricile,
spuse repede:
Bineinte
Bin einteles.
les. Apoi,
Apoi, se incrunta. Si o sa te astep ti sa las totu l deo deo
parte ca sa ii cresc, banuiesc.
 N u totul. El parea ingrijorat. Regina are copii copii si face
face opere de
de
caritate. Intradevar, este de asteptat ca o sotie de primministru sa
faca asem enea lucruri.
lucruri.
Atata timp cat ea alege cauzele la moda, corect? Societatea
Doamnelor din Londra ar fi una dintre aceste organizatii caritabile
pe care mi sar permite s a o sustin, la fel cum face sora ta?
Cand el murmur
mur muraa o xnjuratur
xnjuraturaa si intoarse
into arse privirea, ea incuviinta
incuviinta
din cap.
 Ma gandeam eu.
Pentru o clip
clipa,
a, ea se gandi ca insa si casator
casa toria ia putea sa fie o parte
din planul adversarilor ei. Ca Simon o comp romisese rom isese tocmai ca sa se
insoare cu ea si sai controleze activitatile.
activitatile. D ar nu avea nici un sens;
cu siguran
sigu ranta,
ta, Sidmouth
Sidm outh nu n u 1
1ar fi rugat
rug at pe Simon
Simo n sa s a faca ceva iesit din
comun. Si, chiar daca ar fi facuto, sigur Simon nar fi fost de acord.
Nu atunci cand se putea insura cu o femeie mai putin problematica
si mai utila pe ntru cariera lui. lui.
Din nefericire, acel lucru nu o facea sa s a se sim
s im ta mai
m ai bine.
bine. El inca o
tinea prizoniera. Sau? Ea isi puse pu se mainile in in sold.
 Ei bine,
bine, atunci, astea
as tea sunt
sun t conditiile
conditiile mele pen tru casatoria
casa toria noas
no as
tra. Trebuie sa mi se permita sa continui cu Societatea Doamnelor
din Londra si toate activitatile caritabile
caritabile  sau politice  pe care le
presupune aceasta activitate.
El isi indrepta b rusc privirea spre ea. ea.
 La naiba, nu esti in pozitia sa negociez
negociezi! i!
 Si ma placi in pozitia asta,a sta, nui
nui asa? Prinsa intre ciocan si nico nico
vala. Numai ca, de asta data, ai cam sarit calul. Pentru ca, daca tre-
buie sa renunt oricum la la Societatea
Soc ietatea Doamnelor
Doam nelor din din Londra, prefer sa
imi asum riscul de a fi ruinata, nu casatorita. Cand incruntarea lui
deveni fioroasa, ea sovai, dar d ar nu vedea o alta cale prin care care sa salveze
situatia. Daca nu esti de acord sa continui cu grupul meu, atunci iti
multumesc pentru oferta, dar nu m a pot m arita cu tine tine..
 Pe
Pe naiba nu poti. Furia sapa sap a linii
linii adanci in fru ntea nte a lui.
lui. Daca ii
spun lui Draker ce ce sa intam
inta m plat azi, el o sati interzica oricum sa mai
faci parte
par te din
din grupul
grupu l ala.
ala.

148
---------- - Tentru iufiirea unui cfuce —------- -

 Si eu o sa stiu ca esti un mincinos si un pung as. Pentru ca ca ai


 jura
 ju ratt pe onoa
on oare
reaa ta ca, daca
da ca te
t e las
la s sa faci
fac i ce vrei cu trup
tr upul
ul meu,
me u, o sati
sa ti
tii gura.
Cu o injuratura,
injuratura, el isi trecu degetele prin par, fi o mica parte pa rte din
ea jubila.
jubila. II prinsese acum in capcana. capcana. 0 fi fostfo st Simon
Simo n un intrigant,
dar, cand isi dadea cuvantul, nu si1 incalca.
 Fratele tau o sa te fa ca sa s a te mariti
ma riti cu mine. Daca nu nu o face el,el, o
va face sora mea.
 Nimeni nu ma obliga sa fac nimic, niciodata. Nici tu, nici sora
ta, nici fratele
fratele meu.
meu. Cu siguran ta tiai tiai dat sea m a de asta.
 Deci
Deci ar trebui sa te las sa faci cum vrei, vrei, sa
s a cochetezi
cochetezi cu Newgate
riscanduti viata, riscand v iata iat a oricarui copil
copil pe care il porti...
 Nu as face niciodata asta , spuse sp use ea.
ea. Nu le
le permitem noilor noas
tre membre sa m earga la inchisoare
inchisoare daca sun t insarcinate
insarcinate si cu sigu-
ranta nu as ignora regula.
A sta il surprinse.
Te ai abtine de la activitatile
activitatile taletale daca ai fi insarcinata?
Bineinteles.
Din fericir
fericire,
e, ea nu
n u intentio
inte ntiona na sa
s a aiba
a iba copiii prea
pre a curand. Acum
Acum,, ca
stia cum sa previna
previna acest lucrulucru,, urma sa se asigure cai cai naste a mos
tenitorul
tenitor ul cand decidea ea, nu el. Desigur, Desigur, dupa
d upa cativa ani de casato
rie, dupa ce Societatea Doamnelor din Londra reusea sasi impuna
cererile
cererile pentru
pen tru reforma
reform a inchisoril
inchisorilor, or, ea avea sa se si m ta in siguranta
sigura nta
cat sa aiba copiii. Trebuia sai dea lui Simon un mostenitor; nu ar fi
corect fata de el sa faca altfel.
altfel.
Dar numai dupa ce obtinea totul. totul. Si dupa ce isi invingea frica. Ea
arunca
arun ca o privire
privire fugara spre ceasul de bronz de d e pe polita.
T im pu l aproape sa scurs. Ceo Ceo sa fie? Casa toria cu mine mine inin con
con
ditiile mele? Sau compromiterea mea?
 Stii al naibii
naibii de bine ca nu o sa la s sa s a fii comprom isa, spuse
el taios.
taios .
Ea schita
sch ita spre el un za mb et glacial
glacial..
Atunci,
Atun ci, neam
neam inteles.
inteles.
El sovai, dar stia ca fusese infrant. Aruncandui o ocheada,
replica:
D a , neam
neam intel
inteles.
es.
Legandusi
Legandu si panglica de la mantie, ea pas i spre usa, usa , dar
d ar el o prinse
de bra t si o trase aproape, sa o averti avertizeze:
zeze:
 Sa nu crezi
crezi ca o sa m a convingi atat at at de usor, Ioana d ’Arc’Arc.. Cobori
vocea la un murmur seducator. Acum, stiu exact cum sa te ispitesc,

149
cum sa te fac sa implori. Iar daca singura cale de-a te tine in frau in
casnicie este sa te stapanesc in dormitor, o sa fiu fericit sa accept
aceasta sarcina.
sarcina.
Cu toate ca sim ti un fior
fior de incantare la gandu l de a fi
fi stapan
stap anita
ita de
el,
el, ea ii intalni
intaln i privirea cu hotarare .
- Uiti, domnule, ca si eu stiu sa te fac s a implori. Isi trecu
trecu repede
mana in jos, peste pantalonii lui, incantata ca simpla atingere a
degetelor ei il facu sa se intareas ca. Cu un zambet,
zam bet, il mangaie pe ste
tesatura aspra. Asadar, o sa vedem cine se preda primul. Pariez ca
nu eu.
Lasand
Lasandu-1u-1 sa injure si incercand sa -si controleze
con troleze excitatia, e a iesi
iute din camera. Directive de lupta erau stabilite. Si, in ciuda fricilor
ei pen tru viitor si a n elinistii legate de cum avea sa decu rga casnicia
lor, Louisa astepta cu nerabdare lupta.

CapititoCuC16 
D r a g a C h a r lo
l o t te
te ,

N u d a u c r e za
z a r e z v o n u r i lo
l o r d e sp
s p r e n u d i ta
t a t e a l u i Fo
F o xm
x m o o r,
r,
f i in
i n d c a e l n u m i se
s e p a r e u n t ip
i p n e g l ij
i j en
en t . D o m n i s o a r a N o r t h e s t e
a l t a p o v e s t e.
e . D u p a a t a t i a a n i d e f a p t e h un
u n e,
e, c a r e fe
fe m e i e a r p u t e a
r e z i s ta
t a l a p r o m i si
si u n e a d e p a s i u n e d i n p a r t e a u n u i b a r b a t a t a t d e
d e s a v a r s i t ca
c a d u c e l e?
e?
Varul tau,

Michael

Patru zile
zile mai tarziu, Simon privea cum noua nou a lui sotie socializa cu
invitatii lala m asa de la nunta
nu nta lor.
lor. Nu-i venea sa s a creada... Louisa era in
sfarsi
sfa rsitt a lui
lui.. Calatorise
C alatorise pan a in iad
iad si inapo
inapoii ca sa o aiba, d ar reusise,
pentru
pen tru numele lui Dumnezeu, si cu siguran sigu ranta
ta totu l avea sa fie
fie o trea-
trea-
ba usoara de acum inainte.
De parca ar fi simtit privirea lui insistenta, ea se uita in directia
lui si zambi, iar acel zambet vibra prin el asemenea unei coarde de
sitar abia ciupite. Ea stralucea in rochia de seara din satin, purtand
diamantele familiei Foxmoor la gat si flori de portocal raspandite

150
----------- - (Pentru iubirea unui cfuce ----------- -

in parul ei negru. Abia astepta sa o vada intinsa in dormitorul lui


purtan
pu rtan d doar acele
acele diamante
diama nte si zambetul
zam betul ei de Cleopatra.
Cleopatra.
Ceea ce simtea
simte a se citea probabil in privirea
privirea lui,
lui, pentru
pen tru ca zamb e-
tul ei deveni
deveni inflacarat,
inflacarat, si ea ridica dintro
dintro spranceana. Cand el el inalta
paharul de sampanie pen tru un toast m ut, ea se intoarse spre doam doam
na Harris razand melodios.
melo dios. Fiecare
Fiecare centimetru din el jubila.
jubila.
Meritasera toate... amendamentele draconice ale lui Draker la
contractul de casatorie si graba de a lua o licenta speciala. Chiar si
conditiile pe care i le puses
pu sesee Louisa in ziua in care o compromisese.
comprom isese.
Zambi gandinduse la episodul acela. Orice alta femeie ar fi sarit sa
se marite cu un duce bogat dupa ce el o compromisese asa cum o
facuse el. Dar nu si Louisa. Oh, nu. Ea obtinuse partea ei de placeri
trup esti cu indignarea vadita a unei femei tratate trata te nedrept.
O lasase
las ase sa se bucure de conditiil
conditiilee ei, pent
pe ntru
ru ca
c a avea prea putine
sanse sasi savureze triumful. Fiind de acord sa renunte la Societa
tea Doamnelor din din Londra
L ondra cand ramanea insarcinata, isi pecetlu pecetluise
ise
soarta
so arta.. El urma sai puna
pu na un copil in pantec in timp reco record.
rd.
Si avea sa se si bucure
bucure teribil in timp ce o facea.
Sora lui se apropie tacticos de el.
 Pari destul de multumit.
mu ltumit.
 La fel ca tine.
tine. Bau mult
m ult din sam pania
pan ia lui.
lui. Dumnezeu
Dumn ezeu stie ca tu ai
incercat de ani de de zile
zile sa m a faci sa ma
m a insor cu ea.
 O sa te po rti frum
frum os cu ea,ea, nui
nui asa?
 Sotul tau sa asigurat de asta  ea are acum destui bani cat
sasi construiasca propria tara. Iar partea de mostenire daca ra
mane vaduva...
 Nu vorbesc
vorbesc despre bani, dupa cum prea bine stii.
El se uita fix spre Louisa, care isi umplea farfuria cu friptura de
vita si muraturi.
 Nu
N u te nelinisti,
nelinisti, Regina. Mai degraba,
degraba, mias taiata ia un brat
bra t decat sa
o ranesc de bunavoie.
El facu o grimasa cand isi dadu seama de ceea ce spusese. Era
adevarat,
adevara t, dar
d ar ultimul lucru de carecare avea nevoie era ca ca sora lui  sau
noua lui sotie
sotie  sa stie asta. Profitasera
Profitasera suficient
suficient de pe urma obsesiei
lui.
lui. Se chinui
chinui sa zambeasca.
zamb easca.
Trebuie sati multumesc pentru eforturile depuse. Gradinile
mele nau aratat nici odata atat at at de incantator.
incantator.
Sora lui planificase
planificase o ceremonie simpla la biserica
biseric a si un pranz m o-
dest deosebit de gustos. Cei cativa invitati ai lor se ospatau cu supa
de testoasa si ghiveci de homar sub un baldachin ridicat in graba,
---------- - Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffri es---------- -

format din panze dungate. Un violonist si un harpist cantau ceva


potrivit pentru o nunta.
Doar o singura ciudatenie la aranjamentele de nunta li atrase
atentia.
-Care e treaba cu figurinele indiene de pe masa? intreba el. Au
fost ideea
ideea ta?
- Nu, ideea Louisei.
Lou isei. S-a gandit
g andit ca
c a ti-ar placea.
- Intele
Inteleg.g.
Se intreba daca sotia lui stia ca sculpturile din lemn reprezentau
dan satoare
sato are indiene din temple,
temple, denum ite devadasi,
devadas i, care aveau
aveau un ca-
ca-
racter senzual
senzu al evident.
evident. Trebuia sa li spuna
spun a mai tarziu, chiar
chiar si numai
ca sa o vada rosind. ii placea sa o faca faca sa roseasca.
- Louisa a mers pan a la Petticout
Petticout Lane ca sa le gaseasca, adauga
Regina.
El se incrunta.
-S p e r ca nu s-a
s-a dus singura
singura..
Partea aceea de oras era periculoasa.
- A mers cu un lacheu.
lacheu. Regina ii arunca
arunc a o privire.
privire. Dar chiar sper
ca esti constient de faptul ca Louisa este obisnuita sa umble prin
Londra dupa bunul ei plac.
- Stiu prea bine asta, spuse el scurt. scurt.
-Trebuie sa intelegi... a trecut printr-o perioada foarte grea in
acesti ultimi
ultimi sapte
sap te ani. Si asa este destul
d estul de rau ca a trebuit sa indure
indure
zvonurile despre Marcus si mama ei de indata ce si-a facut debutul
in societate, dar atunci tu si ea... ei bine, barfele au chinuit-o dupa
ce tu ai plecat in India. Am crezut pentru o vreme ca prietenia ei cu
printesa Charlotte ar fi de ajutor, apoi Charlotte a murit la nastere,
si asta
ast a a devastat-o.
devastat-o.
- Ea a fost acolo?
acolo?
- Sigur ca nu. nu. Ei nu permit
perm it doam nelor singure sa aiba aib a grija de
printesa. Ea ofta. Totusi,
Totusi, a sta a afectat-o
afectat-o pepe Lo uisa foarte mult. Cred
Cred
ca din
din acest
ac est motiv
m otiv se implica in activitatile
activitatile Societatii
Soc ietatii Doamnelor
Do amnelor din
Londra. Ii ofera un scop in viata.
El isi stra nse degetele pe pahar.
pahar.
- Ei
Ei bine, nu mai are nevoie sa faca fa ca asta.
ast a. Ma are pe mine.
mine. Viata
no astra
astr a impreuna. Si, Si, in curand,
curand, sper, copiii
copiii nostri.
- Da, dar nu o grabi.
grabi. Este o san sa uriasa
uria sa pentru ea, as a ca te rog sa
intelegi.
intelegi. Toate s-au inta mplat mp lat prea repede.
repede.
- Desigur.
Desigur.

152
-— ------------------------ (Pentru iuSirea unut cfuce
-----------------------------------

Macar atat putea sa faca pentru ea dupa felul felul in


in care
care o manipulase
ca sa o faca sa se m arite cu el. el. Chiar
Chiar daca nu regreta
regre ta absolut
abso lut deloc.
deloc.
- Dar chiar
chiar mi-as fi dorit sa fi astepta
aste pta t putin mai mult m ult ca sa va
casatoriti.
- Stii ca nu puteam risca sa apara barfe barfe.. Iar Louisa nu a vrut sa-si
rupa
ru pa din timpul acordat activitatilor ei ca sa organizeze o nunta nun ta mai
elaborate.
Dar nici el nu isi dorise sa-i ofere sansa de a se razgandi. Cu cat
devenea mai m ai curand sotia
soti a lui,
lui, cu atat
ata t era mai bine.
bine.
- Dar de ce nu plecati in luna de miere ? Ar fi fi mai bine pentru
pen tru
amandoi.
- 0 sa plecam
plecam cand parlamentul nu va m ai fi fi in
in sesiune. El zambi
zambi
usor. Asta d aca po pott sa o smulg pe Louisa de la Societatea Doamnelor
din Londra. N-ar fi trebuit sa-i propun acel proiect de Craciun. O sa
fiu norocos s a o iau doua zile, zile, deci nici
nici gan d de douado ua saptam ani.
- Ar trebui sa o duci la Brighton. Stii, ea iube ste marea.
- Chiar?
Chiar?
El nu stiuse. Intr-adevar, erau multe lucruri pe care care nu le stia des-
pre so tia lui.
lui.
- I i placea sa mear ga acolo cu regele
regele si prin tesa
tes a Charlotte. Regina
se incrunta. Si, ca tot to t a venit vorba despre M aiestatea Sa, sunt sun t chiar
chiar
uimita
uim ita de el.el. Nu pot sa cred ca nu a participat la nun ta sau m acar la la
m asa de dupa.
dupa. Louisa
L ouisa este foa rte afectata de absen ta lui lui,, iar eu nu o
pot condamna.
condamna.
Nici Simon nu puteapu tea.. Dar el avea o mica banu iala in privinta mo-
tivelor pentru
pentr u care
care nu venise regele.
regele. Una care punea o umbra asupra a supra
acestei zile.
Ea ofta.
- Cred
Cred ca din cauza ca neintelegerilor dintre voi, d ar sincer nu
inteleg asta. Daca
Daca eu,
eu, L ouisa si Draker suntem multumiti cu nunta,
nu vad de ce el el continua sa nu iti dea binecuvantarea.
-Maiestatea Sa este capricios, dupa cum bine stii, raspunse el
ambiguu, sovaind daca s a o minta pe so ra lui. lui.
Louisa nu fusese singura persoana fata de care gresise cu sapte
ani in urma. Sora lui il iertase, dar iertarea aproape facuse lucrurile
sa fie si mai crunte, pentru ca subliniase faptul ca se purtase ca un
magar cu ea.
-Totusi... Ea isi intoarse privirea spre Simon. Nu ai nimic de-a
face cu faptul ca el el nu este pr ezent aid , nu-i
nu-i asa?
as a?
- Sigur ca nu.
nu.

153
----------- Sabrina
Sabrin a Jeffries
Jeffries ----------- -

Daca ar fi fost dupa el, regele ar fi asteptat chiar acum in biroul


lui,
lui, ca sa-i inmaneze
inma neze dem
d emisia
isia lui Liverpool.
Liverpool. Simon
Sim on incercase sa-sa-1 vada
va da
pe George de cand Louisa acceptase casatoria, dar lacheii Maiestatii
Sale gasise ra mereu scuze cum ca acesta nu era disponibil disponibil..
Era singura
singura pata n eagra din toata afacerea. Simon se incrunta. incrunta. Nu
ar fi fost surprins daca regele incerca sa renege intelegerea lor.
Si
>
daca o facea?
Atunci
Atunci,, Simon avea sa meargame arga pe cai ocolite
ocolite.. In ciuda amenintarii
amen intarii
lui de a apela la presa, Simon nu avea niciodata sa o faca asa de ru-
sine pe Louisa. Dar cu siguranta existau alte cai de a-1 determina pe
rege sa-si respecte
respecte promisiunea, iar Simon avea sa le foloseasca daca
era nevoit.
Mai tarziu.
-Spune-mi ceva, surioara. Cat trebuie sa mai suport aceasta
masa inainte sa-i pot evacua fortat pe oaspetii nostri fara sa par
grosolan?
Ea rase.
- Rabdare, fratioare. N-am servit inca prajitura.
-Atunci, serveste-o, pentru numele lui Dumnezeu!
-Dupa ce ai asteptat atatia ani pentru noaptea nuntii. il tachina
ea, cred ca inca o ora n-o n-o sa te omoare.
- Inca o ora? morm ai el si o trimise la plimbare, plimbare, razand.
Ea haba r n-avea.
n-avea.
Din nefericire, trecura mai mult de doua ore inainte ca ei sa-si
ia ramas-bun de la ultimul invitat si chiar mai mult pana ce reusira
sa ii convinga pe D raker si pe Regina sa piece. piece. In momentul
momentu l plecarii
plecarii
lor, soarele care apunea stralucea deja peste pasunile inverzite de la
Green Park,
Park, vizavi dede resedin
rese dinta
ta Foxmoor. Dupa D upa ce inchise usa
u sa in spa-
tele
tele lor,
lor, Simon se intoarse
intoa rse spre Louisa, privind incruntat.
- Chiar cred
cred ca fratele tau avea
a vea de gand sa petreaca
petrea ca noapte a aici.
aici.
Ea rase.
- A vrut doar sa te tachi
tachinez
neze.e.
- Bine ca s-a potolit, sp use Simon, in timp ce o trase in bratele
lui.
lui. Pentru ca, ca, daca
d aca ar fi trebuit sas a astep
ast eptt inca o clipa
clipa ca sa te am doar
pentru mine, scumpo, 1-as fi azvarlit personal afara.
Duce
Ducele le o saruta - un saru t lung hotarat
hotara t care
care sa ii starneasca
starnea sca doar
pofta.
pofta . Nu avusesera
avu sesera nici o sans
sa ns a sa fie
fie singuri in ultimele
ultimele patru
pa tru zile,
zile,
si numai
num ai gustul
gu stul ei il innebuni.
innebuni.
- A venit tim pul sa ne retragem, sotia mea, murm ura el pe bu- bu-
zele ei.

154
Tentru iufairea unux auce

Cu un zambet
zamb et viclea
viclean,
n, ea se indepa
ind eparta
rta de el.
el.
- inca nu, Excelenta.
Excelenta. Trebuie
Trebuie sa-mi dai san sa sa m a pregatesc.
- Arati perfect preg atita pentru p entru mine
mine......
-Vreau sa ma schimb in camasa de noapte pe care am cumpa-
rat-o. Ochii ei stralucira, in timp ce se retrase spre scari. O sa-ti
placa. Este dintr-un
dintr-un materia
ma teriall diafan...
diafan...
- Daca nu este transparen t, nu ma intereseaza.
El o urmari fara mila. mila.
- Zece minute. Doar de atat am nevoie. Zambetul ei provocator
sovai. Te rog?
„Nu o grabi“, spu sese ses e Regina.
El ofta.
- Bin
Bine.
e. 0 sa merg s a m a asigur ca nimeni nu i-a i-a dat drumul lui
lui
Raji din biroul meu. meu.
- Multumesc, sp use ea, iar zambetulzambetu l ei straluci inca o data.
Lui ii sari inima in piept, in timp ce ea urea scarile, unduin-
du-si
du -si soldurile. „Prostule indragostit",
ind ragostit", interveni vocea bunicului
bunicului lui
lui
pentru prima data dupa zile intregi. Batranul avea dreptate. Tot ce
trebuia sa faca ea era sa s a surada si sa-si legene
legene solduril
soldurile,
e, iar el sarea
sa-i dea ei orice
orice isi dorea. Ei bine,bine, isi putea
put ea perm ite sa fie indulgent,
indulgent,
nu-i asa?
as a? El o convinsese sa s a se m arite cu el.
el. Acum, ea era ducesa lui si
nimic nu putea sa schimbe acest ac est lucru
lucru..
Ducesa
Duce sa lui.
lui. Ii placea
place a cum suna.
su na.
Zambind, el se indrepta spre biroul lui si gasi usa intredeschisa.
Se uita
u ita inauntru, dar animalul lui de de companie nu n u era acolo,
acolo, binein-
binein-
teles. Scrasnind
Scrasn ind din dinti, chema un lacheu. lacheu.
- Gaseste-1
Gaseste-1 pe Raji si inchid
inchide-1
e-1 in biroul meu,
m eu, da
da??
in timp
tim p ce lacheu
lacheull fugi sa-i indeplineasca dorinta,
do rinta, Simon isi scoa-
se din gand animalul de companie si se indrepta spre aripa de est.
Cateva dipe mai tarziu, intra in dormitorul sotiei sale, dupa ce ea
raspun
rasp unse se la ciocanitu
ciocanitull lui cu un gutural:
gutural:
-Intra.
Privelistea care i se dezvalui ii taie rasuflarea. Cu parul ei negru,
matasos coborand peste umeri, Louisa statea langa patul masiv cu
baldachin, invesm
inve smanta
antata
ta in cele
cele mai fine
fine tesaturi.
tesatur i. Ca un val splendid
peste pielea ei de portelan, tesaturile dezvaluiau la fel de multe pe
cat ascundeau, subliniind mugurii purpurii ai sfarcurilor si stralu-
cind
cind peste p ata intunecata a feminitati
fem initatiii ei
ei.
Cand madularul lui se trezi numaidecat, el inchise usa in urma
lui.
lui. Un zam bet trem ura pe buzele ei pline. pline.

155
Sabrina
Sabrina Jeffries
Jeffries

-  Iti
place?
- Ai putea spune si asta,asta , scumpo. Scotandu-si haina, el se indre indrep-
p-
ta ho tarat sp re ea. Am Am de gand sa s a le sfasii cu dinti de pe tine.tine.
Ea zambi
zam bi larg.
larg.
-A m cumparat trei trei la fel.
fel.
- Bine.
Bine. In timp ce se apropia,
ap ropia, isi descheie vesta,ve sta, isi scoase
sc oase lavali
lavalie-
e-
ra,
ra, apoi le lasa sas a aterizeze pe podea. 0 sa le rup si pe acelea acelea..
-Au costat foarte mult, il tachina ea. Si le-am trecut in con-
tul tau.
El o prins
pr insee de mijloc si o lipi de el. el.
- Un motiv in plus ca sa fac ce vreau cu ele. ele.
Cand ea chicoti, el prinse intre dinti panglicile ca sa le dezlege.
Dar,
Dar, inainte sa continue, o m asa de blana urlatoare ateriza pe spa-
tele lui.
El injura cand Raji il trase de par de parca era posedat de un
demon.
- Dracia
Dracia dracu
dracului
lui,, nu iar! m arai el in in tim p ce dadea sa-si apuce
animalul de companie, apoi apo i il
il indep arta de el. el.
Cu Raji
Raji protestand
prote stand,, Simon il tinu la un brat bra t departare.
-Scuze, neastamparatule, dar asta este o batalie pe care o s-o
pierzi.
pierzi. Ea s-a maritat
ma ritat cu mine, nu cu tine, tine, si trebuie s a accepti asta.
Rasul Louisei ii invalui
invalui pe amandoi, iar el se uita in cruntat la ea. Nu
este deloc amuzant.
- Bineinteles ca este, ros ti ea printre hohote de ras. ras. imi apara
apa ra vir
vir--
tutea, micutul de el.
De parca ar ft incuviintat,
incuviintat, Raji scoase n iste sunete sune te si se zvarco
zvarcoli
li in
in
prinsoarea
prin soarea lui Simon.
- N-are decat sa o apere cat vrea... vrea... in alta part e a casei.
casei.
El se intoarse si se indrepta spre usa.
- Unde mergi? s triga ea dupa el. el.
- Sa-1 las in birou, ii raspunse el. L-as arunca in vestiar, dar vaie-
tele lui ne-ar innebuni.
Cand elel deschise usa, ea striga:
-Asteapta!
Apoi, se repezi sa-1 sarute pe Raji pe crestet. Micul impielitat se
opri din protestele lui atat at at cat sa
s a ridice
ridice privirea spre ea, cu ochi ochi plini
plini
de veneratie.
- Este in regula, scumpule, sop ti ea. ea.
Simon isi dadu
dad u ochii peste
pes te cap.
- Pentru numele
nu mele lui D umnezeu,
umneze u, nu-1 incuraja.

156
----------- - (Pentru iukirea unui (face -— ------- -

Sunetul rasului ei il urmari pe coridor. El cobori iute scara cu


anim alul lui de de companie
compa nie chiraind. Trecu
Trecu pe langa
lang a un lacheu, care
care
striga:
-Excelen
-Ex celen ta, trebuie
trebuie sa va
v a spun...
spun...
-M a i tarziu,
tarziu, marai el.
el. Maine.
Maine. Saptam ana viitoa
viitoare.
re.
Intrand grabit in birou, ii dadu drumul lui Raji, apoi incremeni.
insusi regele statea aplecat peste biroul lui, deschizand sertarele si
uitandu-se
uitand u-se inauntrul
inau ntrul lor
lor..
-C e naib
naiba.a...
..
-Foxmoor! Regele avu bunul-simt de a parea vinovat. Eu... am
inta rziat
rzia t la
la nunta, a sa ca m-am gandit sa s a tree pe aici si sa...
sa...
- Si sa-mi scotocesti
sc otocesti prin birou? Apoi,
Apoi, obse
o bserva
rva plicul care
care era aco-
aco-
lo. Este demisia lui Liverpool?
Liverpool?
George pali.
pali.
-N u ... chiar
chiar..

Capitolu[17 
D r a g u l m e u v ar
ar ,

T o a t e h un
u n e s i fr
f r u m o a s e c u p a s i u n e a , d a r e s t e m a i b in
i n e ca
ca u n
h a r h a t s a -i
- i o f e re
re u n ei
e i f eem
m e i d ra
r a g o st
s t e.
e . A m a v u t p a s i u n e - n u d u r ea
ea -
z a . S p r e h i n el
e l e L o u i s e i,
i, s p e r c a p a s i u n e a d u c e lu
lu i s a v i n a d in
in c e v a
m a i p r o f u n d d e c a t n e v o il
il e t ru
ru p u lu i s a u .
V e r is
is o a r a t a ,

Charlotte

Louisa inca chicotea in dormitorul ei cand zari canarul de lemn


al lui Raji sub masa de scris. Aparent, el se ascunsese acolo ca sa-i
spioneze. Sarmanul Raji. Ea ar fi trebui sa-i gaseasca o maimutica,
pentru ca afectiunea evidenta a lui Simon pentru neastamparat nu
era de ajuns.
Cu un oftat,
of tat, recupera jucaria, apoi se intreba
in treba ce sa faca cu ea.
ea. Nu
voia ca Raji sa s tea de unul singur. Era destul
destu l de rau ca fusese alun-
alun-
gat
ga t in birou peste noapte. Dupa ce ce isi
isi puse un halat, ea se grabi
grabi sa
iasa
ias a pe usa
us a dormitorului. Simo n trebuia sa fi coborat scarile in fuga,
caci nu era de vazut pe nicaieri. Dar ea fusese la resedinta Foxmoor 
Sabrina Jeffries
Jeffries

de multe ori cu Regina, in timp ce Simon fusese plecat, asa ca stia


exact
exac t unde se afla biroul.
biroul. Fredona
Fred ona o melodie, in timp ce cobori scari scari
le.
le. Ce gasculita
gascu lita prostu
pro stuta
ta era! in ciuda indoielilor
indoielilor initi
initiate
ate despre casa
toria cu Simon,
Simon, nu fuse se in stare sa nu zam beasca in ultime ultimelele patru
zile
zile.. Reactia lui
lui la vederea ei in camasa de noapte cu siguranta fu sese
de ajutor. Poate nu era chiar o greseala.
grese ala. Simon ii acceptase
accept ase conditiile,
asa ca ea nu trebuia sa se teama pentru Societatea Doamnelor din
Londra. Si isi avea bureteii ei  purta pu rta unul chiar in acel acel moment.
Proprietarul magazinului din Spitalfields spusese ca nu dadeau in
totdeaun
totde aunaa rezultate,
rezultate, dar era mai bine decat nimic, nimic, nui
nui asa?
Iar adevarul era ca ea chiar voia sa impar im partata patu l cu Simon. Cum Cum
putea sa nu, cand el nici macar nu se obosea sa ascunda cat de mult
o dorea? Felul in care o privise cu cateva minute in urma... Dumne
zeule, era deajuns sa transforme o puritana intro depravata, iar ea
nu era vreo purita
pu ritana.
na. Nici macar
ma car cu el.
el. Grabi pasii, neran erabda
bdatoare
toare sa
sa1
aiba pe so tul ei inapoi in dormitor. Dar, in in timp ce se apropia
a propia de biro-
ul lui Simon,
Simon, auzi voci.
voci. Simon si un servito r? Simon Sim on nu avea cum cum sa
primeasca
prim easca musafiri tocmai in noaptea noa ptea aceea, dintre toate noptile. noptile.
Apoi, recunoscu
recu noscu cealalta
ce alalta voce.
voce. Regele.
Regele. Tatal ei.
 Ju r, o sa vorbesc cu el la momentul
mome ntul potrivit, sp unea une a regele.
regele. Pro
Pro
mit ca o sa respe ct partepa rteaa mea de intelegere.
intelegere.
„Intelegere? Ce intelegere?"
 Si de asta te furisezi in biroul meu in noaptea noa ptea nuntii mele? ra ra
bufni Simon. Sigur ca nu. nu. Stiai
St iai ca o sa fiu ocupat in alta parte, as a ca
teai
teai strecurat a id ca sa furi intelegerea
intelegerea noastra. Atunci Atunci,, nas pu tea
sa o folosesc
folose sc impotriva t a cand teai gandi gand i maine sa s a anunti
anun ti ca ai anu
anu
lat targul nostru.
Sangele vui in urechile
urechile Louisei. Ce targ?tar g? Si
S i ce intelegere?
intelege re?
 N u 1a
1am anulat, pro testates ta regele.
regele. Doar ca ca aceasta casa torie sa
intamplat atat de repede, incat eu nu am avut timp sa aranjez...
 Ai spus
spu s deja
de ja asta,
asta , remarca Simon. Asculta aici aici,, nu vreau sa di s-
cut despre asta acum. Sotia mea ma asteapta. Dar, ca sa terminam
cu aiureala asta, ar trebui sa precizez ca nu sunt atat de prost incat
sa tin hartiile
h artiile alea blestem ate aici.
aici. Ele
Ele se afla in sig uranta
uran ta la avocatul
meu. As Asaa ca mica ta cautare
cau tare este zadarnica.
zad arnica.
 Nu o sa le folosesti, nuinui asa?
Regele
Regele parea panicat.
A r treb
trebui
ui..
 Dar trebuie
trebuie sami acorzi mai mult timp ca sa obtin demisia lui
Liverpool,
Liverpool, spu se regele
regele alarm at. Daca mergi la ziar ziar...
...

158
----------- - Tentru xufoirea unui cfuce -----------

- Nu merg la ziar, ziar, sp use Simon plictisit.


plictisit. Nu su nt prega
pr egatit
tit sa co-
co-
mit un suicid politic. Si ultimul lucru pe care il vreau este ca sotia
mea sa stie ca tatal ei mi-a oferit anumite stimulente ca sa ma ca-
satoresc cu ea.
Brusc, cerul se prabusi
prab usi peste ea.ea.
„Anumite stimulente."
Oh, desigur.
Simtind un gol in stomac, Louisa se ruga s a po ata ajunge inapoi inapoi
in dormitor fara sa vomite. Cum ar fi putut lua in co nsiderate nsid erate oricoricee
posibil scenariu care sa explice interesul lui Simon fata de ea, ex-
ceptand
ceptandu-1 u-1 pe cel
cel mai
ma i evident
eviden t - tatal
tat al ei si masinatiu
mas inatiunile
nile lui? Ea ar fi
putut
pu tut sa se lase impresion
impr esionata ata de „cearta“ dintre Simon si tatal tat al ei,
ei, dar
era ata
a tatt de evident o alta schema de-a de-a lor.
lor.
I se facu rau,
rau, si facu o pauza ca sa se sprijine
sp rijine cu mana
ma na de o masuta
ma suta
lipita de perete. Oh, nu, ce avea sa faca fa ca acum? Era prin sa intr-o
intr-o casa-
torie cu el. Pentru totdeauna.
Ce proasta fusese! Cum fusese posibil sa creada ca Simon se
schimbase,
schimb ase, ca el el ar tine cu adevara t la ea? Acesta
A cesta era Simon
Sim on cel real.
real.
Asa
As a lucra el intotdeauna.
intotdeaun a.
Se impletici
impletici inainte ca Raji sa iasa ia sa din birou si sa-si stran
s tranga
ga brate-
le in jurul piciorului
piciorului ei. Probabil ii ii simtise
sim tise mirosul.
Ea incerc
incercaa disperata sa scape de el, nevrand ca Simon sa stie ca ea
era acolo, dar el nu voia vo ia sa-i dea
d ea drumul.
-ince
-in cetea
teaza
za,, sopti
so pti ea.
ea. Du-te inapoi
inapoi!!
-Raji! Simon intra pe coridor dupa animalul lui de companie,
apoi se opri brusc. Oh, Dumnezeule, nu!
Usor Louisa se intoarse spre el, abia constienta de lacrimile care
ii intep
intepau au ochii
ochii.. Simtindu-se
Simtindu -se ca o actrita intr-ointr-o farsa
fa rsa ingrozitoare,
ingrozitoare, ea
inalta canarul de jucarie a lui Raji.
-M -am
-a m gandit ca poate Raji vrea.. vrea....
Ea urmari
urma ri cum ii cazu jucaria dintre degete si se rostogoli pe po-
dea. In timp ce Raji se repezi dupa ea, Simon d adu sa se apropie. apropie.
- Nu este ceea ce ce crezi
crezi.. Parea tulburat, chiar plin de remuscari. Eu
si tatal tau...
- N u fac
facee asta, sopti ea.ea. Nu invent
inventaa o gramada
gramad a de prostii
prostii pe carecare
stim amandoi
aman doi ca nu o sa le cred acum. acum.
- Ce este, Foxmoor?
Foxmoo r? Regele
Regele iesi greoi in coridor
coridor,, apoi pali cand o
vazu pe fiica
fiica lui.
lui. Ah..
Ah.... buna
bu na seara, draga mea.
Cu ochii
ochii in ochii lui Simon,
Simon , eae a vorbi cucu rasuflar
rasu flarea
ea intretaiat
intre taiata:a:
-----------  - Sabrina Jeffries -—
 -—--------

-T i-am simtit lipsa la nunta, Maiestate. Durerea Durerea ii ii ascuti vocea.


vocea.
N-ai vrut sa te asiguri ca ai obtinut ce-ai platit? Ea flutura inelul in
aer, fasia de aur parand ca o catusa. Ei bine, ai reusit. Sunt maritata
cu prietenul tau, si s i ai scapat
scapa t de mine
mine in sfarsit.
sfars it. Esti bucuros acum?
Obrajii durdulii
durdulii ai regelui
regelui se inrosira
inros ira in timp ce el el paru sa devina
constient
constien t de ceea ce auzise ea. ea.
- Lo uisa, am fa cut doa r ce ce am crezut ca era cel cel mai bine pen-
tru tine...
-Cel mai bine pentru mine! Lacrimi fierbinti i se prelinsera pe
obraji. Mi-ai cumparat un sot despre care stiai ca m-a dispretuit...
dintotdeauna.
Lacrimile curgeau nestapanite acum, si ea si le sterse, disperata
sa-si pastreze dem nitatea. nitatea.
-N u te-am
te-am dispretuit
dispretuit nicio
niciodata
data,, spuse Simon manios.
manios.
-Hai, scumpo, vezi? Nu este asa. Tatal ei veni spre ea. Stiam
ca Foxmoor voia sa se insoare cu tine. El avea nevoie de putina
incurajare...
-Taci putin, vrei? ii spuse Simon printre dinti tatalui ei. Ai facut
destul rau pentru o singura noapte.
- Dar vreau sa expli explic,c, la naiba, raspunse M aiestatea Sa.
-N u in seara asta, spuse Simon taios. taios.
- Oh, nu, spuse Louisa aprig, cuvantul „incurajare“ rasunand in
mintea ei. Vreau sa aud explicatia Maiestatii Sale. Vreau sa aud ce
lucru ingrozitor am facut si care sa-1 determine sa ma marite chiar
cu barbatul
barba tul care m-a trada tra datt odinioara.
Tatal ei miji ochii.
- Fii atenta aici aici,, nerecunoscatoa
nere cunoscatoare re mica!
mica! Te-am avertizat sa s a nu te
amesteci cu acei quakeri. Te-am implorat sa te gandesti la ce faci.
Dar ai fost atat de incapatanata, mai rau chiar decat fratele tau. Si
apoi, parlamentarii au inceput sa vina la mine, plangandu-se de
politica ta...
- Si ti-ai
ti-ai inchipuit
inchipuit ca Simon, Simon, dintre toti oamenii,
oam enii, o sa stie sa se
ocupe de mine?
Durerea ameninta sa distruga orice ramasite ale mandriei.
- La naiba, fetito, spuse spus e regele
regele taios, vorbeai despre sustinerea
unor candidatii pen tru cabinete. Si, pe deasupra, deasupra , radicali.
radicali.
Ea dipi, luata
lu ata brusc prin surprindere.
surprindere.
- Stiai despre Godwi Godwin? n?
- Godwin
Godwin!! interveni
interven i Simon. Charles Godwin? Proprietarul de la
L o n d o n M o n i t o r?
  El este candidatul tau?
(Pentru iumrea unui duce

Ea ii adresa
ad resa lui Simon
Simo n aceeasi
ac eeasi privire rec rece.e.
 Si ce daca este el? el?
Vezi? Regele ii arunca lui Simon o privire triumfatoare. Tiam
spus ca este o cauza pierduta. Nesabuita si necugetata, asa este ea.
Se lasa
las a manipu
m anipulate
late de radi
radicali..
cali....
 Destul!
D estul! Simon marai, in timp ce ce Louisa rama se amutita
am utita de groa
groa
za la auzul cuvintelor
cuvintelor tatalui ei. ei. Pleac
Pleaca,
a, naiba
naib a sa te ia!
Regele
Regele se in drepta cu regala indignare. indignare.
 Nu poti
p oti sami vorbest i asa, Foxmoor,Foxmoor, chiar daca teai insurat
insu rat cu
fiica mea.
Simon facu un pas spre el. el.
 Daca nu pleci imedi
im ediat..at....
B in e, o sa plec
plec.. Regele
Regele pufni. Dar aminteste
am intesteti ti ca ai promis...
 Iesi! zbiera Simon,
Simon, cu atat at at de furios,
furios, incat
in cat o sperie si pe Louisa.
Inainte s a te dau eu afara.
 Bine,
Bine, bine. Tatal ei ei trecu in graba pe langa ea. O sati fac o vizita
peste o zi sau doua.
 Minunat, m urmuraurmu ra Simon
Simo n in timp ce regele regele se departa. Acum,
ca miai distrus noaptea nuntii, intoarcete si vezi daca poti sami
strici si casnicia.
casnicia.
Ea cobori in graba scarile, avand nevoie sa fie singura, ca sasi
aline durerea. Dar ar fi trebuit sa stie ca Simon nar fi ingaduit
asa ceva.
El se grabi sa o ajunga din urma.
D ec i asta este? spuse el apasat, in timp timp ce se tinea
tinea la un pas in
urma ei. Nu o sa ma Iasi nici sati explic? O sa te duci sus si sa te
incui in camera ta, ca sa faci o lista cu nenumaratele mele ofense
impotriva ta.
 Cam asa cevaceva..
0 apuca de manaman a si o intoarse spre el. el.
 Pe naiba!
 A fost macar ceva ceva adevarat? ingrijorarea aparenta de pe chipu chipull
lui o rani cu atat mai mult. Presupusul interes fata de grupul meu,
afirmatiile
afirmatiile tale cum cum ca simt i afectiune
afectiune pentru
pen tru mine...
mine... p rostia aia des-
pre cum am fost fo st un microb in sangele tau... tau...
 Fiecare cuvant a fost fo st adevarat,
adev arat, spuse el ragusit.
ragu sit. Am incercat
incercat din
din
raspu teri sa nu te mint.
 Cu exceptia prom isiunii ca o sa ma Iasi sami continui activita
tile dupa
du pa ce ne casatorim.
 Si asta. Am jurat pe on oarea mea, si o sa m a tin de cuvant cuvant..

161
161
---------- - Sabrina
Sabrina Jeffries
Je ffries-----------

 Pana cand raman insarcinata. Ea avu o revelatie care o ingrozi.


Din cauza asta ai fost de acord cu conditiile mele, nui asa? Pentru
ca teai gandit
gand it ca o sa ram an insarcinata
insar cinata la scurt timp si apoi o sa ma
opresc oricum.
Valul de vina care ii traversa chipul fu raspunsul pe care il
astepta.
 Oh,
Oh, ar fi trebuit sa stiu..., so pti ea.
 Nu totul
totu l a fost ata
a tatt de calculat
calculat,, o intrerupse el. Nu vorbi de de par-
pa r-
ed tot ce este intre
in tre noi a fo st doar...
doar...
 Parte a intelegerii tale cu tatal tata l meu. Ei bine, a fost,fos t, nui asa?
Evident,
Evident, iai
iai promis ca o sa te insori
insor i cu mine
mine sis i o sa
s a pui capat muncii
muncii
mele daca el te face primministru. Atunci isi dadu seama. Pentru
asta ai luptat... o scrisoare de demisie pe care nu tia aduso de la
Lord Liverpool.
 Bine,
Bine, bine, da. Tatal tau a fost fo st de acord
acord sa m a faca primminis
primminis
tru daca
d aca ma in sor cu tine,tine, dar...
dar...
Asadar, tot ce ai spus a fost o minciuna... fiecare cuvant sau
sarut dulce.
 La naiba, nu! nu! O prinse
prins e de brate si o trase m ai aproape. Nu poti
sa crezi asta.
ast a. Stii ca te doresc. Din clipaclipa in
in care team vazut
vazu t din nou in in
acea noapte la sora mea, am stiut stiu t ca trebuia sa te am. Asa ca, ca, atunci
cand tatal tau a venit la mine, preocupat de activitatile tale, dispus
sami ofere cateva avantaje ca sa ma insor cu tine, recunosc, nu mi
sa parut
par ut nimic gre sit cu...
cu...
 A castiga tot cet cetii doreai  pe mine in in patul tau si pozitia
pozitia de
primministru.
 A fost mai mult decat atat, la naiba, naiba, spu se el cu och ochii scapara
scapara
tori. De indata ce tatal tau mia spus ce faceai, am fost la fel de in
grijorat ca el.el. Si pe buna
bun a dreptate,
drep tate, avand in vedere ce sa intamplat
la docuri.
 Nu pretinde
pretinde ca ai facut ast a pen tru cati cati pas a de mine,
mine, sopti ea. ea.
Teai folosit de incidentul de la docuri ca sa ma compromiti, sa ma
obligi
obligi sa m a marit
m arit cu tine
tine..
 Nu asta
as ta aveam de gand sa fac, fac, si tu stii as ta. Am chemat un doc- doc-
tor, pentru numele lui Dumnezeu.
„Nu o sa rise sa s a te vad murind."
Goni din minte amintirea. Simon se pricepea de minune sa pre
tinda cai
cai pasa.
pas a.
Ai intors totul in avantajul tau, asa cum faci de fiecare data.
Ai vrut sai dai tatalui meu ceea ce cerea... sa ma scoti din politica.
---- ------- - (Pentru xubirea unux duce ---------- -

Fu cuprinsa de disperare.
disperare. Ceea ce faceam era atat de groaznic incat sa
complotezi pe la spatele meu...
Barbatii vorbeau despre compromiterea reputatiei tale, ca sa
te impiedice sa te mai amesteci, Louisa, spuse el taios, asa ca sigur
cineva considera ca erai nesabuita.
nesa buita.
 Si tu? Ea se uita lung la el. Ai vazut inchisoarea, femeile, copiii.
Activitatile
Activitatile mele ti sau pa rut ru t nesabuite?
nesabu ite?
 Cand vorbesti despre sustinerea candidatilor radicali, da. Cand
ea dadu s a raspunda, el adau ga repede: repede: Nu o sa discutam despre po-
lit
litica
ical acum, candca nd esti prea s upara
up ara ta ca sa gandest
gan destii rational.
Bunavointa lui o infurie.
 Sunt perfect rationale, domnule. Destul incat sa stiu cand am
fost invinsa de un maestru. Se ridica demna. Tiai propus sa obtii
prea multe. Si ai fi fi reusit
reu sit daca
dac a nu as fi..
fi.... Un suspin
sus pin i se ridica in gat,
iar ea il suprima fara mila. Din nefericire, in cazul asta, se intampla
chiar sa am o opinie despre problema asta. Isi elibera bratul si se
dadu inapoi. Nu pot sa fac nimic sa ma smulg din mana ta. Chiar
daca ar fi fost posibil, un divort nu intra in discutie. Un scandal ar
distruge
distru ge eforturile mele de reform a la fel fel de sigur cum o sa faca si caca
sator
sat oriaia cu tine. Isi trase halatul
ha latul mai aproape de trup. Dar blestem ata
sa fiu daca o sa iti dau satisfactie.
Se intoarse si o porni spre scari.
 Ce naiba inseam na asta a sta?? intreba el in timp
timp ce se grabea sa tina
pasul
pas ul cu ea.ea.
 O sa
s a fiu sotia
soti a ta in public,
public, pen tru ca nu am de ales. Dar sa n u iti
treaca prin cap cap ca o sa imp art patu l cu tine vreodata.
vreodata.
El scoase o injuratura.
injuratura.
 Spui ast
a staa doar sas a te razbuni pe mine. Cand te calmezi, calmezi, o sati
dai seama...
 Ca am facut o greseala. Nu o sa mai fac alta. alta. Nu ma poti
po ti opri din
din
activitatile
activitatile melemele daca nu sun t insarcinata  asa ca o sa ma asigur ca
nu voi
vo i fi.
fi.
 Poftim? El pasipas i in fata ei pe scari, sai blocheze
blocheze trecerea.
trecerea. Nu poti
sa faci asta , naiba sa te ia! ia! Sunt
S unt sotul tau!
tau!
 Da, pentru ca am f os ostt destul
d estul de proa sta incat s a cred
cred ca te
teai
ai
schimbat. Dar esti acelasi Simon, Simon, si eu nam fost fos t de acord sa ma ma
rit cu acel Simon.
Furia si lumina lumanarii ii imprimara pe chip o expresie stranie.
Din nefericire, un singur Simon a semnat certificatul de casa
torie si a facut juramintele, asa ca esti casatorita cu acel Simon fie

163
Jeffries ---------- -
----------- Sabrina Jeffries

ca iti place, fie ca nu. O urma urm a cu pasipa si hotarati.


hot arati. Iar daca refuzi sa ono
rezi
rezi casato ria in orice
orice fel,
fel, atunci legatura ta cu Societatea Doamnelor D oamnelor
din Londra o sa se termineterm ine exact acum.
Fu straba
stra batuta
tuta de un fior rece rece..
D ar aipromis...
aipromis...
 T u a jurat in biserica
biserica sa fii sotia mea, m ea, sa m a onorezi
onorezi,, sa ma m a slu
slu
 jest
 je stii si s a mi te supuisu pui.. Dacati
Dac ati incalci
inca lci prom
pr omisisiu
iune
nea,
a, sun
su n t sigu
si gurr ca
diavolul se poate intoarce in mine.
Cum indraznea? Avea dreptul sa fie suparata dupa ce facuse el.
Totusi,
Totusi, sa o pedepse
ped epseasca
asca pen tru ceva ce ce facuse el?
Nu avea sa sa1 lase sa creada ca putea s a o imbrobodeasca.
 Nu poti sa m a opresti sa s a fac ce vreau.
vreau.
 Nu crez
crezi,i, nui asa ? El trecu
trecu inevitabil mai dep arte, obligandoobligando
sa coboare scarile. Daca nu erau ambitiile mele, noi doi eram deja
in luna de mieremiere.. Totusi, oricat de mult mias dori sa s tau in Londra Lon dra
chiar acum, daca aud ca ai incercat sa pa rticipi la reuniunile Societa Societa
tii Doamnelor din Lon dra, in inchisoare sau la cineva acasa, jur ca o
sa te due in brate in Italia sa u in Spania S pania sau
sa u in orice alt loc
loc pe conti-
nent. Si o sa stam acolo un an, an, daca doar asa p oti sati sa ti revii
revii in fir
fire.
Ea isi impinse barbi a inainte.
 Nai face
face asta... Plecarea
Plecarea dindin Anglia ar strica
str ica planurile tale de a
deveni
deveni primministru.
prim ministru.
 Nu ar strica m ai mult decat faptul ca am o sotie care care sustine ra
dica
dicalilii.
i. Asadar, cum ramane, Louisa? Louisa ? O casatorie ade varata, a sa cum
neam inteles?
Ea il privi cu furie.
 Dute dracului!
dracului!
El prim i com entariul
entari ul de parca 1a 1ar fi plesnit. Apoi, miji
m iji ochii.
ochii.
 Fara tine, nu. nu.
Si,
Si, inainte ca ea sa il po ata impiedica, el o tras e in bratele lui lui si o
saruta apasat. Cu temperamentul ei incandescent, ea deja ridicase
mainile sa1 sa1 indeparteze,
indep arteze, dar da r el o trase inapoi, tintuindo
tintuin do cu privirea.
As putea sa te fac sa imparti patul cu mine daca vreau. Este
dreptul meu.
Dami drumul, raspunse ea. Dar, dupa aceea, ai face mai bine
sa dormi cu un pumnal langa tine, tine, pen tru ca jur ca o sa te omor pen-
tru asta.
---------- - ‘Tentru iufiirea unui cfuce — ----- —

Eliberanduse
Eliberanduse din prinsoa
prin soarea
rea lui,
lui, ea trecu
trecu pe langa
lan ga el si urea scari
scari
le. Din fericire,
fericire, el nu veni du pa ea, pentr
pe ntru
u ca ii era oarecum tea ma ca
ea 1
1ar fi impins
imp ins in jos
jo s pe scari.
Cum indrazne
indr azneaa sa o am eninte?
eni nte?!! El gresise. El era cel
cel care
care ii promi
sese
ses e tatalu i ei,
ei, in secret, ca avea sai limiteze activitatile.
activitatile.
El mai
ma i spuse se si ca avea sa se tin a de promisiune
prom isiuneaa de aiai permite
sa continue cu Societatea D oamnelor din Londra, pan a cand isi obti obti
nea sustin erea de carecare avea nevoi
nevoie.e.
Oh, era doar scuza lui. In cele din urma, ar fi inventat alte mo-
tive ca sa o limiteze. Nu servea scopurilor lui sa o lase sa faca parte
din Societatea D oamnelor din Londra, Londra, si Simon facea
fac ea intotdea una ce
serve
ser veaa scopurilor lui.
lui.
Cum ochii o usturau din nou din cauza lacrimilor, intra in dor
mitor si tranti usa. Nu avea de gand sa mai iroseasc a lacrim lacrimii pe acel
acel
mizerabil. Nu!
Stergandusi lacrimile, ea incepu sa masoare podeaua cu pasi ho-
tarati. Nici nu avea sa il lase sa faca asa cum voia el. Nu degeaba
isi petrecuse ultimii cativa ani invatand femeile cum sasi imbrobo-
deasca sotii. Sai impuna activitatile ei? Fara satisfactie pentru ni
meni, ah? Ei bine, avea sa se ocupe ea de asta. In clipa in care avea
sa termine cu ducele de Foxmoor, el avea sa blesteme ziua in care
complotase s a se insoare
insoare cu ea.

CapititoCuC18
D r a g a C h a r lo
l o tt
t t e,
e,

C u si
s i g u r a n t a , F o x m o o r n u s - a r f i n s u r a t f a r a s a s i m t a c ev
ev a m a i
p r o f u n d p e n t r u e a ; n u c a n d e x i s t a n e n u m a r a t e f e m e i e li
l i g ib
ib i le
le la
la
i n d e m a n a . T o t u s i,
i, t r e b u i e s a r e c u n o s t i c a p a s i u n e a i s i a r e l o cu
cu l e i.
i.
N u - i d e a j u n s p e n t r u t o t , p o a t e , d a r c u s i g u r a n t a e s t e o ch
c h e s ti
ti u n e
grozava.
V arul tau,

Michael

La doua seri dupa zada rnicita noapte a nuntii, Simon intra in su
fragerie, apoi injura cand vazu scaunul
scaunu l gol
gol de la capatul mesei. Inca
imbufnata,
imbufn ata, nui
nui asa?

165
--------- —Safirin
Safirinaa Jeffri es--------- —
Je ffries

 Unde este sot s otia


ia m ea? il intreb
intrebaa el pe lache
lacheu.u.
 A cerut sa i se duca o tava in camera ei. ei. Am duso deja.
deja.
Asadar, el nu putea nici macar sa duca personal tava, in incerca
rea de a o vedea.
Dumnezeule mare, m are, gandea
gand ea iar ca un idiot zapacit. La asta as ta il red
redu
u
sese propria
p ropria sotie, naiba sa o ia! ia!
Si naiba
naib a sa
sa1 ia si pe rege cu toata
toat a familia
fa milia lui afurisita . Probabil
Probabil era
nebun de se am estecaseste casee iar cu ei. Louisa
Lou isa era instabila, tatal
tata l ei
ei era
era un
pros
pr ostt si fratele ei era cel
cel mult o pacoste. Trebuia sa se spele pe maini
de tot.
Dar nu putea.
putea . Era insurat
insu rat cu ea ea acum, sa
sa1 ajute
aju te Dumnezeu.
Dum nezeu.
Cu un geamat,
gea mat, se asez
as ezaa pe locul
locul lui obisnuit de la masa. Ultima lui lui
strategic nu functionase. Dupa ce ii trecusera toanele, se gandise ca
avea sai
sai dea sotiei lui timptimp sa se linisteasca, iar apoi poate reuseau
sa poarte o conversatie rezonabila.
Femeie afurisita si incapatanata! Cuvantul „rezonabil“ nu era in
vocabularul ei.
Bineinteles,
Bineinteles, ultimatum
ultima tumul ul lui
lui nu fusese
fuse se de ajutor. Dar sa s a fie
fie al nai
nai
bii daca anula
an ula ordinul. Ea E a nu avea sasa1 invart
inv artaa pe degete. Era capul fa fa
miliei
miliei,, pentru
pe ntru numele lui Dumnezeu, iar ea avea sa invete s a accepte
asta
as ta chiar daca ii lua o vesnici
vesnicie. e.
Scoase
Sco ase un oftat.
ofta t. Bine.
Bine. De parca el avea sa po ata rezistare zista o vesnicie
vesnicie
in acel purgatoriu. Nu putea sa manance, nu putea sa doarma. In
timpul zilei, era doar pe jumatate atent la ce se spunea in Camera
Lorzilor, si noaptea, cand cauta prin scrisorile bunicului, trebuia sa
le citeasca
citeasca pe m ajoritatea de doua ori. ori.
Si, oricum, ce naiba facea Louisa toata ziua? Nu se ducea sa se
plimbe... El an angaja
gajase
se un lacheu carecare sa o insote
ins oteasc
ascaa daca ar fi vrut. De
fiecar
fiecaree data cand era acasa, auzea prin camera alaturata si vedea ta ta
vile
vile lasate
las ate la usa.
usa . Aparent, ea manca
ma nca in sala de mese cand el participa
particip a
la sesiunile parlam entare. Lacheul puse pus e in fata
fa ta lui un bol cu ceva
ceva alb,
alb,
iar el se incorda la ace asta dovada m ai tangibila a prezentei ei ei.
 Cei
Cei asta
as ta?? marai
mara i el.
el.
S u p a de peste afumat, domnul domnule. e.
Facuta cu lapte, fara indoiala. Supele pe baza de lapte si sosu
rile ii intorceau stomacul pe dos, dintotdeauna. Bucatareasa lui nu
stia asta,
ast a, pentru
p entru ca fusese angajata
an gajata dupa intoarcerea
intoarcerea luilui Simon,
Simon, oda
ta cu ceilalti slujitori. Astfel ca toti acceptau orice le spunea Loui-
sa despre cei placea sau ii displacea lui. Si de unde aflase ea toate
aceste lucruri?
---- ------ - Tentru iubirea unui cfuce-----------

Ducele avea o idee.


- Sora m ea a venit in in vizita azi,
azi, nu?
- Da, Excelenta. Cum de stiti?
-A m ghic
ghiciit.
Se indoia ca Louisa ii spusese surorii lui despre cearta lor, altfel
Draker ar fi batu t la u sa lui ca sa sa-1 stranga de gatga t pentru
pe ntru ca iiii rani-
rani-
se sentimentele. Afurisita lui sotie ceruse, fara indoiala, informatii
despre preferintele lui, sustinand ca voia sa fie o sotie buna. Ar fi
trebuit sa-si inchipuie ce punea la cale cand coniacul lui incepuse
sa aiba
aib a un gust
gus t atenuat, iar focul din din camera lui eraera adesea
ade sea lasat
lasa t sa se
stinga.
stinga . Dar noaptea trecuta, cand slujitorul
slujitorul ii spu sese
ses e ca fusese
fuse se ideea
sotiei lui sa i se arunce trabucurile
trabucurile pentru ca ea sa cumpere unele unele mai
bune, Simon isi dadu, in in sfarsit
sfa rsit,, seam
se am a de ceea
ceea ce
ce se petrecea.
petrecea.
Ea isi folosea tacticile de „razboi domestic" impotriva lui. Si ele
chiar functionau. Nu se simtise niciodata mai incomod in propria
casa. Afurisita femeie clevetitoare! „Femeile sunt precum caii“, rasu-
na in m intea lui vocea bunicului.
bunicului. „Lasa-le
„Lasa-le sa
s a gan deasca
dea sca si o sa te calc
calcee
in picioare. Trebuie sa fie tinute de capastru daca vrei sa-ti ofere o
calatorie
calat orie ca la carte."
carte."
- D a si ce bine
bine te-ai
te-ai priceput la asta batrane, spuse taios Simon. Simon.
Din cauza asta bunica strangea din dintii de fiecare data cand intrai
in incapere.
- Excelenta? spuse lacheul
lacheul..
-A... nimic. Ma gandeam la un discurs. Doamne, acum vorbea
singur. lata ce-i facuse Louisa. Simon dadu supa deoparte. Ia asta
de aici!
Lacheul se supuse fara comentarii, dar, cand aduse urmatorul
fel - o friptura de vita stricast ricata
ta de o cantitate zdravana de sos cu
smanta
sm anta na -, Simon
Simon isi pierdu cumpat
cumpatul. ul.
Destul cu prostia asta! Nu avea sa o lase sa scape de asta data.
Avusese destul timp sa-i treaca supararea
supar area provocata de complotul
complotul lui
cu tatal ei. Totul avea sa se termine chiar in clipa aceea. Ridican-
du-se, pleca din sala de mese si urea scarile. Era la jumatatea dru-
mului, cand o vazu pe camerista Louisei strecurandu-se din camera
ei cu hainele de care
care se schimbase.
schimba se. BineBine.. Louisa tocmai se schimbase
ca sa se culc
culce,
e, asa ca el urm a sa o surprinda
surprind a singura, cu usaus a descuiata.
Mai era un lucru
lucru caruia trebuia s a ii punapun a punct: s a o faca sa s a inceteze
inceteze
a-i
a-i incuia us a in nas.
El deschise usa, cu cateva mustrari de sot pe buze, dar toate i se
sterser
ster seraa din minte cand o zari.zari.

167
---------- - Sabrina Jeffries ---------- -
Sabri na Jeffries

Ea statea
sta tea langa
lan ga vatra, dar nu il vazu,
vazu, cad
c ad capul iiii era plecat,
plecat, si isi
peria
per ia parul cu miscari lungi si line line.. Lui i se taie r asuflarea la vederea
ei,
ei, cu suvitele
suvitele ca noaptea
noa ptea care pluteau sp re podea pode a si lumina flacarilor
care stralucea prin camasa ei de noapte stravezie si care ii sublinia
fiecare forma seducatoare. Parca in transa, el intra in camera si se
indrepta spre ea, dorindusi
dorindusi doar sa o cuprinda in in brate si sa o sarute
sarut e
pan a nu m ai ramanea nici nici urm a de incapatanare inauntrul ei. ei.
Apoi,
Apoi, un sunet
sun et il opri brusc. Plangea.
Plangea. Plangea in timp ce se piepta
na, suspinele cutremurandui silueta subtiratica. El se simti deodata
ca si cum ii implantase cineva lama unui pumnal in inima. incre
meni, suparat pe el pentru ca permitea ca lacrimile ei sa1 afecteze
si pentru ca isi dorea cu disperare sa o aline. Exact ce isi dorea ea,
nui asa? Sa1 ingenuncheze. Sa il sensibilizeze pana cand o lasa sa
faca tot ce voia...
voia... sa
s a su stina
stin a radic
radicali
alii,
i, sa ii distruga san sa de a deveni
primministru. La naiba, nu avea sai perm per m ita asa ceva.
Ramase pe loc inca o clipa, nesigur. Dar, in cele din urma, man
dria iesi triumfatoare,
triumfatoare, si el se intoarse
intoars e in birou,
birou, disperat sasi sc oata
din minte suspinele
susp inele ei amarate.
amarat e. DaDar,
r, ajungand
ajung and in birou, nu facu decat
sasi aduca aminte cum ara tase cand isi isi daduse seam a ca el el conspir
conspiraa
se cu tatal
tata l ei.
ei. O ranise groaznic. Nu doar o data, data , ci de
de doua ori. Chiar
putea sa o condamne pentru ca voia sa se razbune pe el?
Dupa o ora de de asem enea
ene a ganduri tulburatoare, se duse sa se culc culce,
e,
doar ca sa fie chinuit in continuare. Dar somnul era mai rau, pen-
tru ca o vedea in vise, purtandusi camasuta stravezie din noaptea
nuntii lor, cu un zambet plin de speranta tremurand pe buzele ei.
Cand se trezi in zorii zile zilei,
i, tare ca piatra si nelinistit,
nelin istit, ea inca dormea.
Si, la fel ca in ultimele doua dimineti, chiar daca pierdea vremea, el
sfarse a prin a fi nevoit sa piece la la palatul Westminster fara fara sa
s a auda
vreun zgomot din camera alaturata.
„Inca vreo cateva zile“, isi spuse el. „Dai timp.“
Dar la cite zile de acest fel mai putea sa faca fata, orele scurgan
duse
duse una dupa alta, o tortu ra lunga lunga si monoto na?
Nici sa fie la Westminster nui era de ajutor. Fara vreo chestiune
imp ortan ta pe agenda, lorzii erau erau foarte putin inte resati de treburile
treburile
parlamentare,
parlam entare, si discursurile erau plictisitoare.
plictisitoare. Pe la jumatate
jum atateaa dimi
dimi
netii, se gandea sa piece acasa, cand o voce sasai spre el de undeva
din apropiere:
 Ce naiba
naib a faci aici?
aici?
Se intoarse
intoa rse si1 vazu pe Lord L ord Trusbut
Trus but uitan duse alarm at la el. el.

168
----------- - Tentru iubirea unui duce -----------

- De ce n-as fi aici?aici?
-Ai spus ca te duci cu doamnele la Newgate. Am contat pe asta
cand am trimis-o pe pe s otia m ea cu a ta.ta.
Simon se u ita lung la la el.
el. Cu siguranta, Trusbu t se insela. Lo uisa
nu 1-1-ar fi sfidat ata t de fa tis. Nici
Nici dupa ce ce o amenintase
amen intase..
- Ele.
Ele...
.. au...
au... au plecat in dimineata ast a?
- Da, exact cum cum si-au planifi
planificat,
cat, sopti Trusbut. Sotia ta ne-a spus
in ziua de dinaintea nuntii ca vizita de azi la Newgate nu o sa fie
afectata
afec tata de casatoria vo astra, asa ca am dus-o pe Lilli Lillian
an la tine
tine acasa
a casa
acum o ora.
Doi barbati din apropiere se incruntara spre ei, asa ca Simon il
indemna pe Trusbut sa mearga impreuna cu el in hoi. Ajunsi acolo,
el rabufni:
- Esti sigur ca au plecat la inchisoare?
inchisoare?
Simon ii poruncise vizitiului ca ea sa nu piece nicaieri nicaieri fara permi-
siun ea lui.
lui. Trusbut
T rusbut il privi de parca isi pierduse mintile. mintile.
- Bineinteles.
Bineinteles. So Sotia
tia mea
m ea m-a intreba t daca da ca voiam sa vin cu ele ele,,
dar
da r i-am spus ca merg la club club.. Cand am zis ca vreau sa te va d pe tine, tine,
ea mi-a spus ca tu urma sa li te alaturi la Newgate, mergand direct
de aici.
aici. De astaast a a cerut sa
s a le due pe ea si s i pe Lillian
Lillian acasa la L ady Dra-
ker - ca tu sa s a nu Iasi
Iasi doua tra suri langa inchisoare.
inchisoare. AmAm fost bucuros
sa m a supun - era in drumul meu spre club club.. Si, in loc de asta
as ta,, te
ga sesc aici
aici..
-Da, spuse Simon ursuz. Aici, la parlament. In timp ce sotia lui
plecase valvartej sa faca exact cum o taia capul. Razboiul domestic
era una, dar sfidarea pe fa ta era inacceptabila.
inacceptabila. Nu N u era ata t de nesabu-
it incat s a recunoasca de fa ta cu Trusbut ca nu p utea sa-si control controlezeeze
sotia. Imi pare rau, batrane, spuse el incordat, am uitat complet de
Newgate. Si, cum am plecat inainte ca ducesa sa se trezeasca, n-a
avut ocazia sa-mi reaminteasca. El se indrepta spre usa. Plec acum
intr-acolo.
„Si imi iau sotia
s otia in primire, la naiba."
naiba."
-V in cu tine, spusespu se Trusbut. Vad ca oricum Peel Peel nu este aici
aici..
Cateva momente mai tarziu, se aflau in trasura lui Simon si se
indreptau tacuti spre Newgate. Slava cerului ca Trusbut nu era ge-
nul vorbaret, pentru ca Simon se indoia ca putea acum sa poarte
o conversatie civilizata. Cand ajunsera la inchisoare, un gardian ii
conduse prin mai multe coridoare umede, mohorate. Inaintara foar-
te meet, pentru a-i permite lui Lord Trusbut sa tina pasul, asa ca,

169
---------- - Sabrina Jeffries
Jeffries -----------

in momentu
mom entull in care care ajunser a la pavilionul
pavilionul femeilor,
femeilor, furia
fur ia lui
lui Simon
atinsese cote maxime.
Dar se domoli la privelistea care ii intampina cand gardianul ii
conduse inauntru. Mai mult de doua sute de femei stateau pe po
deaua de piatra in grupuri mici si ordonate si pictau sarguincioase
sculpturi dindin lemn.
lemn. Doamn
D oamnaa Fry,
Fry, doamna
doamn a Harris
Har ris si Regina se miscau
printre ele, sa le ajute. Cu toate ca femeile purtau haine modeste,
acestea
aceste a erau curate si ingrijite,
ingrijite, in cea mai
ma i mare par te adecvate.
adecvate.
Un hohot
ho hot de rasra s din colt le
le facu pe femeile care muncea
mu nceauu sa ridice
privirea, apoi za mbira cu ingad uinta spre coltul in in care mai multi coco
pii aplauda
apla udandnd la un spectacol
spe ctacol pe care el si Trusbut
Trusb ut nu il puteau
pute au vedea.
Spectacol care era, bineinteles, oferit de sotia lui Simon, impreuna
cu doam na Trusbut. Simon ii ii facu un semn lui Trusbut, si inaintara
incet in jurul multimii. In timp ce se apropiau de sotiile lor, Simon
putu sas a aud
a udaa trilul unei pasa ri care acoperea discu tia femeilo
femeilor.r. Apoi,
Apoi,
zari canarul doam nei TrusbutTrusb ut cocotat pe un scaun si, langa el, el, pe Raji
Raji
dansand cu veselia lui obisnuita. Lui Simon i se taie rasuflarea. Ar
fi trebuit sa fiefie supa rat ca Louisa aduse se animalul lui de compani companiee
acolo fara ca el sa stie, dar cum putea fi suparat cand copiii priveau
fermecati, chipurile lor mici fund animate de incantare? Lady Trus-
but fu prima care il observa. Cand il vazu pe sotul ei, zambi atat de
larg,
larg, incat anii se ste rsera
rser a de pe fata
fa ta ei imbatranita. Simon nu trebui
trebui
sa se uite la Trusbut ca sa stie ca si el el zambea  un zambet
zambe t normal
pentru un sot grijuliu.
El facu o grimasa.
grim asa.
Louisa nui vazuse inca, dar si ea zambea, in timp ce privea cum
se bucurau
bucura u copiii
copiii de poznele lui Raji si de canarul lui Lady Trusbut.
Intradevar, pe chipul ei era intiparita o expresie de placere pura,
care
care il facu sas a sim ta un nod
n od in gat.
Si, dintrodata, sfidarea ei nu mai conta atat de mult. Singurul
lucru care conta era sa descopere cum sa pastreze acea expresie pe
chipul ei.
Asadar, cand ea arunca o privire spre ei si zambetul i se stinse,
se blestema pentru complotul cu tatal ei. Daca ar fi curtato pur si
simplu ca un gentlem an adeva rat inainte de a se in sura cu ea, ea, ar m ai
fi fost acum instrainati?
in strainati? Era prea tarziu s a indrepte lucruril
lucrurile?
e?
Spera
Sper a ca nu. Pentru
Pen tru ca, in clipa
clipa aceea, ar fi mer s pe cioburi
cioburi de sti
sti
d a daca astfel a r fi fi facuto
facuto sa zam beasca din nou.nou.

170
—'Pentru iukirea unui duce

CapititoCuC19
D r a g u l m e u va
v a r,
r,

D u p a ce
c e l-
l- am
a m v a z u t p e F o x m o o r cu
cu m o p r iv
i v e a p e L o u i s a a z i la
la
i n c h is
is o ar
a r e , a m s p e r a n t a c a m a r i a j u l lo
l o r s - a r p u t e a d o v e d i i n tr
tr -o
-o
b u n a z i o d r a g o s t e p o t r i v i t a  - d a c a s e p o t a b t i n e d e l a d i s c u t i il
il e p o -
l it
it ic
ic e . L o u i s a i m i sp
s p u n e c a s o t u l e i n u e s t e d e lo
lo c m u l t u m i t d e f a p t u l
c a C h a r l e s G o dw
dw i n e s t e a l e g e r e a n o a s t r a d r e p t c a n d i d a t .
V e r i so
s o a r a t a in
in c a p a t a n a t a ,

Charlotte

Louisa isi intoarse privirea, panicata. Dumnezeule mare, Simon


era acolo.
acolo. Cum de aflase ? Lord Trusbut, desigur. Ar fi trebuit sa stie
ca avea sa fie prinsa. Ce crezuse? Sotul ei nu avea sa o ierte niciodata
pentru asta. Avea sa o duca pe sus pana in Italia, si acela avea sa fie
sfarsitu l sperantelor ei pentru Societatea Doamnelor din LondraLondra..
Dar ce altceva sa fi facut atunci cand Lady Trusbut aparuse cu
canarul, nerabdatoare sa mearga la Newgate? Sa-i fi spus ca Simon
ii interzisese? Nu putea distruge interesul crescand al acelei femei
pent
pe ntru
ru Societatea
Societ atea Doam nelor din Londra inainte chiar de a-i a-i da san-
sa s a se dezvolt
dezvolte.
e.
Lou isa ofta. Ce avea
avea sa faca el acum? Sa o scoata afara? Sa-i
Sa-i faca
morala in fata prietenelor ei? Sa-i ordone lui Raji sa danseze pe
capul ei?
- Raji,
Raji, spuse
s puse Simon, apoi
apo i adauga
adaug a o coman da in hindi.
hindi.
Maimuta facu o plecaciune draguta in fata copiilor, apoi ince-
pu sa marsaluiasca precum un soldat, salutand cu laba. Cand copiii
izbucnira in hohote de ras, ea isi intoarse privirea spre Simon. El
o urmarea, dar nu parea sup arat. Parea
Parea ca
ca un copilas care
care se uita la o
vitrina cu jucarii, la ceva ce nu putea avea. Fu una dintre cele mai
tulburatoare
tulburatoa re priviri,
priviri, care
care o bantui, distrug andu-i furia - care
care oricum
oricum
se destramase in cateva zile, de fiecare data cand il auzise umbland
prin dormitorul lui sau il vazuse cercetand hartiile in biroul lui, cu
lavaliera stram ba si chipul obosit.
Nici ca vreuna dintre acelea se compara cu ce-i facuse el, desigur.
Si totusi...

171
171
----------- Sabrina Jeffries
Jeffries ------------

Trebuia sa admita ca tradarea de acum a lui Simon era foarte di-


ferita de cea din urma cu sapte ani. El chiar o luase de sotie. Avand
in vedere
vedere caca deja o comprom isese si ii distrusese reputatia, nu fuse se
nevoit sa mearga asa departe doar pentru pen tru a o indeparta de politipolitica.
ca.
Iar el spusese ca se insurase cu ea pentru ca o dorea. Trebuia sa fie
adevarat, altfel nu si-ar fi iesit din minti cand ea refuzase sa-1 pri-
measca
mea sca in patul ei. El s-ar fi fi dus valvartej sa-si gas eascaeasc a o aman ta. Ea
inghiti in sec. De unde stia s tia ca nu cautase ?
Oh,
Oh, n-ar fi trebuit s a spus punana asta.
a sta. In ciuda a ceea ce facuse, gand ul
ca Simon impa rtea patul cu o alta femeie o tulbura profund. profund.
Si era doar incep utul a ceea ce ar fi putut pu tut sa faca
fa ca el daca ar fi
fi vrut.
Un alt sot
so t ar fi incuiat-o
incuiat-o sau a r fi batut-o - aseme ase me nea lucruri se in-in-
tamplau, chiar si in casele cele mai distinse. Chiar ar fi putut sa-si
ceara drepturile conjugate prin forta. Avertizarea ei prapadita ca
avea sa-1
sa-1 omoare
omo are nu 1-a 1-arr fi ingrijo
ing rijorat
rat pe un adevara
ade varatt tiran. Simon
Simo n nu
era un tiran. Undev a in sufletul lui lui viclean
viclean si intrigan t, era un barbat
barb at
rezonabil
rezonabil - ea era sigura de asta.
Un barba t de care puteapu tea sa s a aiba grija. Problem a era: era: cum sa ajun-
ga la acel
acel barbat
bar bat?? Sa
S a renunte p ur si simplu?
simp lu? Sa-1 ierte pentru
pe ntru compor-
compor-
tamentul lui impardonabil?
impardonabil?
Trebuia sa faca ceva. El era sotul ei, fie ca-i placea, fie ca nu. Isi
dorea cu adevarat un mariaj distant, cum avusesera parintii ei?
Ea mai arunca o privire spre el, iar inima ii batu puternic vazand
dorinta de pe chipul lui, in timp ce se uita lung la ea. Cand privirile
lor se intalnira, Simon s puse ragusit:
- Raji,
Raji, inceteaza.
Dupa ce maim
m aimuta
uta se opri, el adauga
ada uga ceva in in hindi, si Raji se intoar-
se la ea. Ea cobori
cobori privirea
privirea si vazu m icuta creatura intinzand labuta
spre ea. N estiin d ce sa faca, ea o lua, lua, apoi
ap oi i se taie rasuflarea
rasu flarea cand Raji
Raji
ii saruta mana. In timp ce copiii tipau de incintare, ea isi intoarse
privirea
privire a spre
sp re Simon. OchiOchiii lui erau plini de o dorinta
do rinta clocotitoare,
clocotitoare, iar
inima ei incepu sa bata nebuneste.
- Excele
E xcelenta!
nta! rasuna
rasun a o voce
voce din spatele lui Simon, si Lord Trusbut
si Simon se intoarsera in directia ei.
Un gard ian cu un ochi ban da jat se a propie de ei, iar Simon zam-
bilarg.
-C ap itan e Qui
Quinn!
nn!
Capitanul Quinn stranse cu puterea m ana intinsa spre el.

172
——----- - Tentru xuhirea unux (face ---------- -

Am auzit ca sunteti aici, domnule. Mam gandit sa vin sa va


multumesc. Domnul Brown mia spus ca ati fost cel care ma reco-
m andat
an dat pentru
p entru acest post,
po st, in ciuda ochiul
ochiului
ui meu boln
bolnav
av..
Simon zambi.
zambi.
 De
De ce sa nu?n u? Ochiul
Ochiul tau bun este, poate, de doua ori mai ager
decat al unui barbat cu doi ochi ochi..
 Presupun
Presu pun ca estee ste m ai ager
a ger decat
dec at al acelui om pe care 1a 1amm inlo
inlo
cuit, spuse capitanul Quinn morocanos. Se pare ca ticalosul facuse
un obicei din asi feri privirea, in timp ce prizonierprizo nieriiii agres
ag resau
au femeile.
Lua bani de la barbatii
barba tii condamna
conda mnati ti pentru
pen tru asta,
ast a, desigur. Probabil
Probabil din
din
acest motiv a fost d at afara.
T e asigur
asigu r ca na fo st singurul
sing urul motiv pentru
pe ntru care
care domnul Treac
Treacle
le
a fo st concediat
concediat,, spuse
sp use Simon scurt.
Louisei i se taie rasuflarea.
rasuflarea. Brutus Tiranul
Tiranul fusese dat afara? Pro- Pro-
babil fusese
fu sese initiativa lui Simon... Altfel
Altfel,, cum ar fi aflat de inlocui
inlocuire?
re?
Capitanul Quinn avea, cu siguranta, constiinta. Asadar, in timp
ce ea se pregatise pentru nunta lor, lor, Simon imbunatatise situatia din
acea inchisoare.
inchisoare.
Ea simti
sim ti cum ii creste inima in piept. ProbabilProbabil o facuse pentru
pe ntru ea.
Dumnezeu stia ca nu avea vreun alt motiv. motiv.
 D e unde il il cunosti pe duce,
duce, capitane Quinn? intrebaintre ba Lord Trusbut.
Eu si Excelenta Sa am fost impreuna in batalia de la Kirkee,
domnule. Nam vazut un barbat care sa lupte cu asa indarjire, fara
pic de pregatire militara. Excelenta
Excelenta Sa poate
poa te sa manu
m anuiasca
iasca o sabie cu
o precizie
precizie letala. Dar nu s abia ab ia lui a castigat in zi ua aceea, ci discursul
lui inaltator.
Simon parea mai stanjenit decat il vazuse ea vreodata. vreodata.
 Prostii,
Prostii, spuse
spu se el. Voi
Voi,, baietii, ati fo st cei care
care au schimbat
schimb at totul
luptanduv
luptan duvaa din greu.greu.
 Indienii
Indienii ar fi fi fugit daca nu iatiiati fi
fi tinut  si apoi vati alaturat
lor in lupta. Singurul guvernator general care a luptat langa ei a
fost Wellington, iar el era soldat de profesie. Capitanul Quinn ii
cuprinse pe toti cu privirea. Ducele a fost un erou, parand nebu
ne ste loviturile..
loviturile....
 Scuzama, nu miai cunoscut inca prietenii, prietenii, nui asa, domnule?
il intrerupse
intreru pse Simon, cu voce voce hotarata,
hotar ata, incordata.
In timp ce el ii prezenta pe sotii Trusbut, Louisa il privi gan
ditoare. De ce discutia despre India ii facea sa se simta incomod?
Documentele laudau faptele lui de la Kirkee. Era doar prea modest
sa o recunoasca?
recunoasca?

173
Safarin Jeffriess -
Safarinaa Jeffrie

Simon se intoarse spre Louisa.


- Iar aceasta, capitane Quinn Quinn,, este sotia mea.
-Excelenta, murmura capitanul Quinn, in timp ce isi facu
plecaciunea.
Ea fu nevoita sa reziste tentatiei de a rade. Fusese atat de mult
timp d omnisoara North, North, incat avea sa-i ia ceva timp pan a se obisnuia
ca era ducesa de Foxmoor.
-Sunt fericita sa cunosc prieteni de-ai sotului meu, domnule,
spuse ea, in timp ce ii intinse mana.
Chipul capitanului Quinn se lumina in fata acelei manifestari de
simpatie.
- Placerea
P lacerea este de partea
par tea mea,
m ea, milady.
milady. Prinzandu-i
Prin zandu-i mana,
ma na, el o scu-
scu-
tura mai puternic decat facuse cu Simon. Am spus intotdeauna ca
Excelenta Sa trebuia sa aiba o femeie extraordinary care il astepta
in Anglia,
Anglia, avand in vedere cum s-a pas tra t in India.
In timp ce obrajii ei se colorara, Simon spuse cu voce ragusita:
- Intr-adevar
Intr-adevar,, capitane. Ce om ar putea pu tea privi alta femeie cu o
doamna
doam na ca sotia mea in minte?
Cu o zi in urma, complimen
com plimentultul nu ar fifi insem nat
na t nimic. Dar azi...
azi...
Azi, ea spe ra cu disperare ca el vorbea serios.
Cand capitanul Quinn se intoarse la indatoririle lui, Louisa
aproape se astepta ca sotul ei sa se scuze pentru ca o indepartase.
Louisa
Lou isa iiii spuse ca putea
pu tea sa-i distreze pe copiii mai mici, mici, din mom ent
ce Lady Trusbut era nerabdatoare sa-i arate sotului ei pavilionul
si ce incercau doamnele sa realizeze. Louisa le chema pe cele mai in
va rsta
rs ta pent
pe ntruru o lectie de lectura, in timp
tim p ce Simon le ciopli
ciopli celor
celor mici
maimute
maimu te si pasari,
pas ari, cu Raji
Raji aseza
ase zatt pe umarul lui.
lui. Din cand in cand,
cand, ea
se uita ca sa sa-1 vada
vad a cum asculta cu interes sporovasp orovaiala
iala vreunui pusti
pus ti
de trei ani.
Era o aparitie atat de ciudata acolo in inchisoare, imbracat in
haina fina, verde-inchis, si pantaloni de culoarea pielii, cu lavaliera
legata impecabil si colturile gulerului scrobit lasandu-se din cauza
umezelii. Sotul ei, ducele, sa ajute la Newgate. Era greu de inteles.
Plecara
Plecara doua ore mai ma i tarziu. Regina fu de acord sa-i sa-i lase pe sotii
Trusbut
Trusb ut la Westminster, ca sa-si recupereze trasura. trasura . Astfel, Louisa si
Simon fura nevoiti sa urce singuri in trasura trasu ra lui,
lui, din mom ent ce Raji
Raji
se instala
in stala langa
la nga vizitiu.
vizitiu.
O tacere stanjenitoare se lasa de indata ce plecara. Era sansa lui
sa ii tina o predica, dar statea acolo, in fata ei, privind in noapte,
adancit
adanc it in ganduri. Ar fi trebuit sa il intrebe
intrebe ce avea de gand sa-i faca?

174
‘Pentru iubirea unui cfuce

Nu daca nu voia sa-i aduca aminte ca ea facuse ceea ce el el ii interzise-


se. Asa ca,
ca, in schimb, incerca
incerca sa discute bana litati:
- Capitanul Quinn pare de treaba. treaba. 0 imbunatatire
imbun atatire categories fata
de domnul Treacle.
-Da.
Ea isi impreuna
impreun a mainile in poala.
- Presupun
Presupun ca tu ai fo st cel cel care
care a facut ca Br utus sa fie concedi
concediat.at.
- L-am incurajat pe domnul Brown Brown in in sen sul asta.
ast a.
- Multumesc,
Multumesc, spuse ea. ea.
El o privi solemn, intens.
- Cu placere.
placere.
- Capitanul
C apitanul Quinn
Quinn o sa fie fie o imbunatatire
imbunat atire semnificativa.
El schita un zambet.
zam bet.
-A i spus asta deja.
deja.
Ea isi linse buzele nerv os.
- Pare
Pare sa te admire m ult. O sa-mi sa-mi spui ce s-a intamp
inta mplatlat la Kirkee...
Kirkee...
Pare o poveste palpitanta.
Chipul
Chipul lui se intuneca, si el isi intoarse
into arse capul pentru a privi afara afa ra
pe fereastra, o incruntare brazdandu-i fruntea. Ea spusese ceva ne-
potrivit.
potr ivit. Nu voia sa-1sa-1 supere.
super e. Nu voia sa m ai fie in conflict cu cu el.
el. Acel
Acel
Simon care
care ii
ii distra
d istrase
se pe
p e copii la xnchis
xnchisoar
oaree era un barbat
bar bat cu carecare ea
putea
put ea sa tra iasca - ata ta timp cat el inceta sa mai fie fie un tiran candcand
venea
vene a vorba despre activitatile ei.
- Simon,
Simon, stiu ca probabil esti foarte sup arat pe mine mine pentru ca... ca...
- Ma
M a sfidezi? Isi intoar se privirea spre ea. Sa te duci la inchisoare
far a stirea m ea? Sa-1 iei pe Raji intr-un loc unde el n-a n-a mai fo fost
st nici
nici--
oda ta fara mine?
mine?
Inima i se opri in piept
pie pt la auzul incordarii din vocea
vocea lui.
lui.
- Raji era bine, si tu stii asta. in plus, tu ai inceput asta cand ai
conspirat cu regele. Cu siguranta, iti dai seama ca a fost un lucru
deplorabil.
deplorabil. Cand el isi inclesta maxilarul, ea gemu. gem u. Dar nu asta as ta voiam
sa spun.
spun.
-Nu, sunt sigur ca nu asta, zise el cu amaraciune. Cred ca
voiai sa subliniezi inca o data cat de ingrozitor am fost casato-
rindu-ma cu tine si impartind cu tine numele meu, averea mea,
legaturile mele...
mele...
-Vreau satisfactie, rabufni ea. Cand el clipi, ea adauga cu voce
dulce:
dulce: A sta am vru t sa spun. Vreau satisfactie.
satisfac tie. Pentru amandoi.
—Sabrina
Sab rina Jeffries
Jeffries -

CapitofuC20
D r a g a C h a r lo
l o t te
te ,

U n b a r b a t s e p o a t e u i t a a f e c t u o s la
l a s o t i a l u i,
i, d a r a s t a n u
i n s e a m n a c a , a t u n c i c a n d s e v a c o n f r u n t a cu
cu d e c iz
iz ii
ii i m p o r t a n t e , e l
i i v a p e r m i t e s a - l i n f lu
lu e n t e z e . N u m i - a s p u rt
rt e p r e a m u l t a s p e r a n t a
i n tr
t r -o
- o p r iv
iv i r e t a n d r a , d r a g a m e a .
V a r u l t a u c e l d i r ec
ec t ,

Michael

Pentru
Pentru o secunda, L ouisa nu fu absolut sigura ca Simon intelesese intelesese
la ce se referea. Apoi,
Apoi, o privire
privire marc ata de o do rinta ap riga si salbati-
ca ii traversa trasaturile, iar ea ramase fara suflare. Inainte sa apuce
chiar sa se gandeasca,
gandea sca, el se intinse in trasura
trasur a si o trase in poala lui.
lui.
- Ce faci? izbucni
izbucni ea, arunc and o privire
privire spre fereastra.
- Imi asigur satisfactia, murmura
murm ura el el.
Apoi,
Apoi, isi apasa
apa sa gura p este a ei.
ei.
Ea uita de strazile aglomerate din afara trasurii. Uita de furia ei
si de masinatiunile lui si ale tatalui ei. Nu mai exista decat Simon,
ravasindu-i gura ca un pradator, cu mainile trecand posesive peste
corpul ei, cu rasuflarea fierbinte si grea pe chipul ei. El se opri ca sa
traga perdelele,
perdelele, dar, cand isi apleca din nou gura pes te a ei, ei, Louisa
L ouisa isi
apasa
ap asa un deget
dege t pe buzele lui.
lui. Cand o incruntare ii increti fruntea,
frunte a, ea
spuse in graba:
- Vreau sa m a asigur ca suntem de acor acord.
d. Amandoi vom fi satisfa-
satisfa-
cuti.
cuti. Ceea ce inseam
inse am na ca o sa m a Iasi sa particip la activitatile Socie-
Socie-
tatii Doamnelor din Londra.
Ochii
Ochii lui
lui licarira de un albastr
alb astru u inflacarat.
- O sa imparti
impa rti patul cu mine? Si nu o sa le mai spui sp ui slujitorilor
slujitorilor sa
imi pregateasca de mancare chestii pe care le detest? Si o sa-mi dai
inapoi trabucurile mele?
Ea scoase un ra set ezitant.
- Nu credeam ca ai observat.
observat .
-Bineinteles ca am observat. La fel cum am observat tavile
din afara camerei tale, absenta ta de la cina si locul rece si gol din
patul
patu l meu...
meu...

176
----------- - (Pentru iubirea unui duce ---- ----- —

Cuvintele spuse pe nerasuflate o sedusera la fel de eficient pre


cum saruturile pe care
care i le imprastia
impr astia acum pe obraji,
obraji, nas si frunte.
 Societatea Doamnelor din Londra,Londra, spuse
spu se ea printre
printre picatur
picaturi, i, cat
mai
ma i avea puterea de a vorbi.
vorbi. O sa ma Iasi sa...
 0 sa ma mai sfidezi
sfidezi?? riposta elel.
Sar putea. Ea se uita incruntata la el. Daca faci declaratii
neloiale.
 Raspuns
R aspuns gresit, morm ai el el.
Ea deschise deja gura ca sa ii dea replica in dipa cand simti cum
mainile lui ii descheiau nast urii de la spate.
spa te.
 Nu
N u putem
putem face ast a aid , pentru numele lui lui Dumnezeu
Dumnezeu!!
 Pe naiba nu putem! Era tulburator de priceput la a o dezbraca.
De data
dat a asta,
ast a, nu mai rise cu tine,
tine, scumpo. Vreau sa te fac a mea m ea ina
ina
inte sa apuci sa te razgandesti. Nu pot sa mai rezist inca o noapte
singur in patul meu, gandinduma
gand induma ca tu est i singura
singu ra in al tau.
tau.
Chiar daca vorbele lui o incantara, nu erau cele pe care voia sa
le auda.
 Dar nai
nai fost inca de acord sa...
 Daca vrei sa negociezi
negoc iezi conditiile,
conditiile, dami un imbold.
Dupa ce ii scoase m anusile, ii trase in jos rochia si corsetul dintro
singura miscare, ca sai dezvaluie sanii, apoi o scruta cu ochii lui la
comi, facandui sangele sa i se involbureze in vene.
in timp ce ea se inflacara sub adm iratia lui evidenta, el isi cobori
capul si ii cuprinse sanu l in gura, sug and a ta t de senzual, incat o facu
sa i se zvarcoleasca inin poala.
II devora pe primul, apoi
apo i pe celalalt, in timp ce ea isi ingropa
ingrop a mai-
ma i-
nile in parul lui des ca sa
sa1 traga
tra ga mai
m ai aproape.
apro ape.
Asta da, iubito, spuse el, oprinduse pentru o secunda ca sasi
treaca limba peste sfarcul ei, numesc eu satisfactie.
Satisfactie, da. Ticalosul seducator o facuse sa uite de satisfactie.
 Societatea Doamnelor
Doa mnelor din Londra,
Londra, Simon, sopti
sopt i ea,
ea, desi ii
ii fu
fu mai
greu sa vorbeasca
vorbe asca atunci
atun ci cand el isi strecura
strecur a mainile pe sub fustele ei.
0 sa ma Iasi
Iasi sa partici
particip?
p?
 Promiti
Promiti sa nu
n u m a mai
m ai sfidezi
sfidezi niciodata? ioio intoarse el.
el.
Depinde...
 Raspuns gresit dindin nou.
nou.
Ii gasi locul indurerat dintre coapse si il dezmierda pana cand ei
1 se taie rasuflar
rasuflarea.
ea.
Tu esti sotia mea. Nu o sa accept sa faci lucruri pe la spatele
meu. Este clar?
Sabrina Jeffries 

Da, dar...
Niciodata nu vreau sa mai aud vreun lord ca ma acuza ca nu
mam tinut
tin ut de cuvant pen tru ca sotia s otia mea 1 1a mintit.
Ea tresari. Probabil nu trebuia sai fi spus lui Lord Trusbut ca
sotul ei venea la inchisoare.
inchisoare. Dar de unde sa stie s tie ca el
el avea
avea sa se intal
intal
neasca mai
m ai apoi cu Simon?
 Neam inteles,
inteles, Louisa?
Isi trecu usor gura peste urechea ei, in timp ce aratatorul lui se
afunda brusc inauntrul ei.
Ea se zbatu
zb atu sa se elibere
elibereze, ze, dar miscarile
miscarile doar inrautatira s ituatia
atunci cand
cand degetul aluneca peste pe ste sexul ei intro
intro mangaie
mang aie mata
m atasoa
soasa,
sa,
atat
at at de erotica,
erotica, meat
m eat ea ramase
ra mase fara suflare.
suflare. Apoi,
Apoi, se freca de el el in in
in
cercarea
cercarea de a simti m ai mult. Rasuflarea R asuflarea lui Simon se inteti, in in timp
ce o indepa
ind epartarta din poala, ca sa po poata
ata ajunge mai bine la sanii ei ei.
N ea m inteles,
inteles, Louisa? repeta el, tragand uso r cu dinti dintiii de sfar
cul
cul ei.
ei. Nu m ai faci nimic pe la spat s patele
ele meu.
Cand el isi sublinie cererea cu o mangaiere innebunitoare peste
feminitatea ei, ei, Louisa
L ouisa sopti:
Da... oh, Doamne sfinte, da...
Apoi,
Apoi, devenind constien
co nstien ta de ceea ce ce o facuse sa spuna,
spuna , increme
increme
ni.
ni. Incerca sa o seduca
sedu ca sa s a fie de acord cu el. el. Si functiona.
Foarte bine, seductia era un joc de cuplu, nui asa? In timp ce ii
tachina
tach ina sfarcul
sfarcu l cu limba lui diabolica, ea ii scoase sco ase lavaliera
lavalie ra si o arunca
deoparte, apoi ii descheie vesta si camasa. El se retrase ca sa se dez
brace de ambele.
Ea clipi. Doamne, ce piept, cu muschi sculpturali, asa cum tre-
buia sa fie pieptul unui barbat. Se delecta cu privelistea aceea, din
mome
mo ment nt ce era prima
prim a data
da ta cand se uita la trupul gol al sotului ei. ei. Par
Par
blondinchis
blondinchis se intind ea de la ga t pana pan a in locul
locul inin care se extindea, ca
sa i se desene ze pe tot to t pieptul,
pieptul, invartinduse
invartindu se injured sfarcurilor,
sfarcurilor, apoi
subtiinduse intro linie subtire peste un abdomen plat si incordat,
inainte sa dispara
disp ara sub
su b pantaloni.
pantalon i. Care
Care se umflau
um flau viz vizibi
ibil.
l.
Si se umflau tot to t mai mult
m ult sub privirea ei ei.
 N u sta doar sa te uiti uiti,, scumpo, spu se el ragusit. Ati Atinge
ngema!
ma!
Cu o imbujorare, ea isi intoa rse privirea p rivirea spre chipul lui. lui.
Po... poftim?
 Puneti
Puneti mainile minunate pe mine. Isi rupse nastur na sturiiii de la pan-
pan -
taloni si izmene.
izmene. Oriunde.
Oriunde. Peste tot. Aid.
El ii apuca m anaan a si incerca sa o bage in izmenele lui, dar, amintin
dusi dede scopul ei,ei, Louisa
Lo uisa se opuse.
----------- (Pentru iufarea unui cfuce -----------

- Si unde este satisfa ctia mea, sotule? sotule?


Cu ochii scaparatori, isi mai strecura mana sub fustele ei, dar ea
il opri cu m ana ei.
- N u genul asta de satisfactie,
satisfactie, te rogrog.. Cum eu am acceptat
acceptat sa nu
plec nicaieri fara sa te anunt, ar trebui sa accepti sa nu-mi limitezi
activitatile pe care le am cu Societatea Doamnelor din Londra.
Cand o incruntare ii increti fruntea, ea isi strecura mana pe sub
izmenele lui ca sa-i mangaie coapsa. Coapsa goala si musculoasa. El
trase adanc aer in piept. piept.
Incantata sa aiba un asemenea efect asupra lui, isi apropie mai
tare mana de testiculele lui, ocolindu-le, atingandu-le in treacat...
tachinandu-le.
- Chiar mi-mi-ai
ai prom is a sta
st a atunci cand am decis sa ne casatorim.
Cu un geamat,
geama t, el inchise ochii
ochii..
-Da, dar... asta a fost inainte sa aflu ca incercai sa-ti atragi sim-
patia...
pa tia... radical
radicalilor
ilor..
- Dupa celecele spuse
spu se de tatal
ta tal meu, zise e a in vreme ce il mangaia man gaia
peste tot, mai putin pe madularul tare, stiai ca incerc. Ai spus ca de
asta
as ta te insori
ins ori cu mine. Ca sa m a opresti.
opresti.
El se zvarcoli
zvarcoli sub m ana ei. ei. Ea isi trecu un deg et peste
pes te excitatia lui,
lui,
dar, cand el ii ii impinse palm a, ea o retrase.
El deschise ochii si o privi scrutator.
- Ce vrei de la mine?
-intelegerea noastra initiala... ca nu o sa-mi limitezi activitatile
pe care le am cu Societa tea Doamnelor din Londra.
Ea ii mangaie madularul, si el gemu.
- Bine, la naiba cu tine! Trecand-o
Trecand-o de pe el pe banch eta, el inge-
nunche pe podea intre picioarele
picioarele ei,ei, apoi o trase m ai aproape. Poti sa
ai intelegerea noast ra initiala.
Ea zambi incan tata spre el. el.
- Multu
M ultumesc.
mesc. Asta
As ta este
est e to t ce voiam.
voiam.
- Dar cucu o singura
singu ra conditie.
conditie.
Cu ochii
ochii scaparatori, ii ridica fustele ca sa o dezgoleasca
dezgo leasca de la talie
in jos. Ea il apuca de umeri.
-Oh?
- De vreme ce, ce, daca iti perm it sa te in so sotes
testi
ti cu radi
radical
calii
ii,, se poate
poa te
sa-mi fie afectat viitorul in politica,
politica, trebuie sa ma Iasi sa va sfatuiesc
grupul
grupu l in in alegerea candidatului.
candidatului. imi esti d atoare m acar cu asta.
- S a sfatuiesti
sfatuiesti.. Nu sa intimi
intimidezdezi.
i.

179
---------- - Sabrina
Sabrin a Jeffries
Jeffries -— -------

- Sa sfatuiesc, repeta el, apoi apo i isi cobori


cobori capul
capul ca sa-i
sa-i prinda un san
in gura. Hai,
Hai, nevasta,
neva sta, eu sunt intelegator, si tu stii asta .
- Bine
Bine,, chiar daca, fara indoiala, o sa regret asta. ast a.
- O sa ma asigur s a nu. nu.
Atunci, un zambezam bett malitios
ma litios ii travers
trav ersaa chipul,
chipul, si el isi cobori izme-
nele
nele si pantalonii.
pantalo nii.
- Oh, Doamne, spuse ea, in timp ce i se dezvalui un madular de
dimensiuni uimitoare.
uimitoare.
Deci... ea dezmierdase acea fiara? Nu se simtise atat de mare.
Cum Dumnezeu putea o femeie cu mintea la cap „sa stea si sa lase
barbatul sa-si faca de cap" cand cand o asalta
asa lta cu asa ceva?
-H m m ... ar a r mai fifi un lucr
lucru.u...
..
-Negocierile s-au incheiat, spuse el taios, in timp ce-si pozitiona
madularul gros intre picioarele ei. Singurele cuvinte pe care vreau
sa le aud de la tine in urmatoarea ora sunt: „Da, Simon... mai mult,
Simon... te rog, Simon..."
-Te rog, Simon, sopti ea, in timp ce varful barbatiei lui ii atinse
usor
uso r feminitatea. Incearca
Incearca sa nu ma ucizi cu cu fiara aia a ta.
-F iara
ia ra ? Simon se opri ca sa se uite uite lung
lung la ea, apoi izbucn
izbucnii in
in ras.
Doamne, esti es ti virgina.
- Bineinteles! Ea se ridica. Sigu r n-ai n-ai crezut toate balivernele mele
din
din padure
padur e despre
d espre cum am fo f o st eu cu alti barbati.
- Bineinteles ca ca nu, se grabi el sa spuna.
spuna . Doar ca,ca, atunci cand sunt
cu tine, uit ca... Adica, esti atat de innebunitor de...
- Desfranata
Desfranata??
- De minunata.
minun ata. ii mangaie
mang aie usor
uso r cucu nasul
nasu l obrazul.
obrazul. M-am lasat
las at dus
de val
val si am uitat.
isi pozitiona membrul intre coapsele ei, o amintire fierbinte si
grea a ceea ce erau pe cale sa faca. Cand o mangaie intre picioare
cu el, trecandu-1 in sus si in jos peste buclele ei umede, ei i se taie
rasuflarea, sfas
sf asiat
iat a intre placerea pe care care i-o
i-o oferea si durerea pe care
o promitea.
- i n ultimii
ultimii sapte ani, continua el, el, noi doi
doi am facut de atat ori
dragoste
drago ste in visele
visele mele...
mele... Trebuie
Trebuie sa-misa-m i amintesc ca, de fapt, tu n u ai
facut-o cu adevarat.
- Chiar m-ai visat?vis at? Acum, o deschidea
desch idea cu degetele lui cald calde,
e, im-
prastiind p ropria ei lico licoare
are.. Nu spui asta a sta doar ca sa las ga rda jos?
- Doamne, nici n-ai idee, spuse el ragusit cand aluneca inaun-
trul ei.
‘Pentru iudirea unui cfuce

Ca sasi ia mintea de la intruziunea ciudata si destul de incomo


da, ea
e a intreba:
intreba:
 Ce anume...
anume... faceam in visele tale?
 Ma ispiteai
ispitea i cu parul, sanii
san ii si pantecul
pante cul tau. Iti frecai sfarcurile
sfarcurile de
pieptul
pieptu l meu...
meu...
A sa ? sopti ea si facu exact cum cum ii ii spusese.
spusese.
El scoase un raset aspru.
 Da, Cleopatra, exact e xact asa.
a sa. Ochii
Ochii lui stralucira. Si iti puneai
punea i maini
maini
le pe... fesele
fe sele mele.
mele. Incearca
In cearca si asta.
asta .
Chiar daca ea se imbujora, se supuse, dar, dar, cand merse un pas m ai
departe si stranse usor carnea ferma, el o patrunse. Din instinct, ea
se incorda cand il il simti a ta t de gros.
 Este in regula,
regula, te descurci de minune, spu se el ragusit. Mana Man a luilui
aluneca intre ei si gasi locul acela care care parea s a tanjea
ta njeasca
sca dupa atinge
atinge
rea lui.
lui. Cand o mangaie, ea se relaxa, relaxa, permitandui
permitan dui sa alunece
alunece si mai
adanc. Un geamat scapa printre buzele lui. Asa, scumpo, lasama sa
intru.
intru . Este chiar mai ma i bine decat in visele
visele mele.
mele.
 Nu este deloc
deloc cumcum am visa t, spuse ea e a sec.
sec.
 Cum ai visat?
El continua sa o dezmierde acolo unde se impreunau, ceea ce o
facu sa1
sa1 accepte mai u so sorr inauntru
inau ntrull ei.
ei.
Eu... nu stiu. Isi aminti ceea ce ii descrisese Regina candva. in
geri... harpe... ca atunci cand... imi faceai toate lucrurile alea cu gura
ta in dormitorul meu. Numai ca mai bine bine..
Dami o sansa, si o sa simti asta din nou. Dar, mai intai... Se
retrase
retra se ca sa se uite indurerat
indurera t la ea.
ea. Mi sa spu s ca, pentru
pentr u fecioare,
fecioare,
purgatoriul
purga toriul vine inain tea raiului.raiului.
Ea il privi sceptica.
 Purgatoriul?
P urgatoriul? Auzise diferite povesti pov esti despre durerea unei unei fecioa-
re. Aceleasi diferite pov esti est i pe care le
le auzise
auz ise despre
d espre nastere.
n astere. Si Dum
nezeu stias tia cat de serioase erau unele unele dintre ele ele.. Sau iadul?
 Tu sami spui.
spui. Fara
F ara sai mai dea timp sa s a se incordeze,
incordeze, el se apa sa
adanc inauntrul
inaun trul ei. ei. Durerea fu brusca, inten sa... si de scurta durata.
Trecu in doar cateva momente. mom ente. Apoi,
Apoi, ea se arcuiarcui in jurul lui
lui,, usu rata
ca nu fusese mai rau. rau.
El ii depuse un saru sa ru t pe frunte.
 Deci?
Deci?
Ea se zvarcol
zvarcolii usor, darda r nu mai sim tea decat deca t o durere
durere surda.
 Sigur purgatoriu,
purgatoriu, spusespu se ea.
ea.

181
----------- Sabrina Jeffries
Jeffries ------------

- Slava Domnului! El o lipi tare tar e de corpul lui.


lui. Pentru
P entru ca, dupa
dup a sap-
te ani,
ani, sa ma fi oprit acum ar fi fo fost
st un iad pentru
pen tru mine.
El incepu sa se miste, si ei i se taie rasufiarea. Era... intrigant.
Destul de... inviorator. Apoi, el o penetra mai adanc, iar pulsul ei se
inteti. Doamne sfinte! Nu semana cu nimic din ce mai simtise, nici
macar cu ce experimentase noaptea in dormitor. Era ceva atat de...
uimitor sa fie impreun ata cu el asa.
Acum,
Acum, el o saruta,
saruta , limba li era calda si puternica, navalind in in gura
ei,
ei, asa cum navalea in corpului
corpului ei,
ei, si ea fu trav ersata
ersa ta de nenum arate
senzatii. Penetrarile
Penetrarile lui erau in contrapunct cu leganar ea trasurii, cu
sunetul
sunetu l copitelor...
copitelor... cu bataile
bata ile inimii ei.
ei. Cat de curand, ritmr itmul
ul salbatic
se inteti, crescu, o lua la fuga odata od ata cu ea...
- Ma vrei,
vrei, Louisa?
Lou isa?
Isi desparti el buzele de ale ei ca sa geama, amintindu-i de ziua
aceea
aceea din dormitor
dor mitorul ul ei cand
cand o facuse
facu se sas a implore.
implore.
-D a... Te vreau, Simon.
Simon.
Cu un geamat,
geam at, el inteti ritmul. Ea il prinse de fese ca sa se tina si
sa ii uneasca
une asca intr-un mod chiar mai intim. El continua sa o penetreze
pana cand capul incepu sa i se invarta, corpul i se inalta si nu mai
reusi
reusi sa ramana ancorata pe pamant...
- Da, scumpo, da, s trigatrig a el cand o patrunse
patr unse panp anaa la capat. Da!
Da!
Si, in clipa aceea, cerurile se deschisera, iar ingerii si harpele ii
invaluira
invaluira cu muzica lor, lor, amestecandu-se
am estecandu-se cu strigatele
strigate le ei.
Cu un strigat gutural, Simon o inunda cu esenta lui si o stranse
ata t de tare, incat L ouisa nu ma i stiu unde incepea el si unde se ter- ter-
mina ea. ea.
Pentru o cliclipa,
pa, se sim ti suspen
susp endadatata in aer,
aer, unita cu Simon inextri-
cabil pentru vesnicie, in timp ce samanta lui continua sa se reverse
inauntrul ei si inima ii batea nebuneste. Apoi, inima ei incepu sa se
linisteasca si rasufiarea sa se stabilizeze. Scartaitul trasurii ii stra-
punse gandurile, odata cu constientizarea faptului ca erau la cativa
metri distanta de un oras care forfotea de oameni care nu aveau ha-
bar ce faceau
face au ei doi.
Un pic stanjen ita, ea isi relaxa imbratisarea
imbratisarea..
Dar el nu terminase.
term inase.
- Esti sotia
so tia mea,
m ea, ii sop ti el infiorato
infiorator, r, continuand sa o tina in bra- bra-
te.
te. Esti
Es ti a mea, Louisa. Sotia
Sot ia mea. Spune-o!
Spune-o!
- Sotia ta, raspun se ea, cuvintcuvintele
ele parand mai im portante decat
oric
oricee juram
juram ant rostit
ro stit la nunta. Sunt a ta.

182
----------- Tentru iubirea unui cfuce -—--------  -

Expresia
Exp resia lui se imbuna,
imb una, si el isi ingropa fa ta in gatu l ei, ei, cu bratele
atat
at at de stranse
strans e in jurul ei, ei, incat Louisa
Lou isa abia daca mai pute a respira.
respira.
- Sa nu-mi mai refuzi niciodata niciod ata accesul
accesul inin patu l tau. Nu cred
cred ca as
mai putea indura asa ceva.
Ea ii mangaie parul, si durerea aspra din vocea lui ii topi inima.
Impreunarea
Impreun area lor lor era m ai mult
mu lt decat un simplu act senzual senzua l pentru el,
fap t ce o facu sa regrete
regrete ca fusese
fuses e atat
ata t de dura pana atunci.
atunci.
- Nu
N u o sa fie nevoie,
nevoie, sops optiti ea.
In plus, ziua aceea o facuse sa inteleaga ce rise isi asumase. Daca
unui barbat
bar bat i se refuza
refuz a o modalitate
mod alitate de a-si satis face fac e nevoile,
nevoile, era obl
obli-
i-
gat sa isi gaseasca eliberarea
eliberarea in in alta parte. Mai ales un b arbat ca duce-duce-
le de Foxmoor, care pu tea te a sa
s a aiba
aib a orice
orice femeie
feme ie isi dorea.
do rea. Gandul
G andul ca el
sa faca asa ceva
ceva cu cu alta femeie o innebuni pur s i simplu.
- O sa fii cu cu adevarat s otia ot ia mea de acum incolo,incolo, sp use el.
- Da. Ea sovai, dar trebuia sa fie sigura. Atata timp cat tu esti cu
adevarat sotul meu. meu.
El se retrase si o privi precaut.
- Ce vrei
vrei sa spui?
spu i?
- Nu o sa tolerez
tolerez o amanta,
am anta, Simon.
Simon. Nu su nt sigu ra nici nici ca as putea
pute a
sa tolerez sa te d u d intr-o casa de toleranta. toleranta.
Pe chipul lui se citi usurare, urmata de amuzament.
- Nu mi-ai sugerat
sugera t acum cateva zile zile sa fac exact ast a?
Ea se uita uratu rat la el.
el.
- I a vezi
vezi..
....
- Te tachinam
tachinam doar,doar, spuse
spu se el si apa sa un sarut sar ut usor pe nasul ei.
Crede-ma, ultimul loc in care o sa ma gasesti vreodata este o casa
de toleranta.
El o spuse
spus e cu o asem enea en ea convingere, ca ea il crezu.crezu.
- Si aman ta? Nu o sa-ti iei iei o amanta?
aman ta?
Amuzamentul lui lui se tran sform a in seriozitate.
seriozitate.
- Nici macar
macar daca m-ai alunga din patul tau p entru totdeauna.
Ea inghiti in sec, nefiind convinsa c onvinsa ca il credea.
credea.
- De ce nu?
Ochii lui incepura sa se inflacareze, in timp ce isi ridica mana ca
sa-i cuprinda
cuprind a sanul.
sanul.
- Pentru
Pentru ca se intam pla sa-mi placa doar un sin gur fel de de satisfac-
tie, scumpo. Ii sar uta ut a gatul. Oferita
O ferita de tintine.
e.
in timp
tim p ce ii cuprinse un sfarc intre degete, caldura spori din nou
inauntrul ei. Oh, chiar ca era fiica mamei ei. Iar acum, se bucura din
plin de asta.
---------- - Sabrina Jeffries
Jeffries ----------

 Vezi
Vezi cat de usor de satisfacu t sunt?
sun t? spu se el. imi dai satisfactie,
si poti s a faci ce vrei tu.
tu. Cel
Cel putin, pa na ramai
r amai insarcinata.
in sarcinata.
Ea incremeni.
incremeni. Bureteii
Bu reteii ei!
ei! Doamne
D oamne sfinte, uita
u itase
se cu totul
totu l de ei.
ei. Era
prea tarziu sa mai faca ceva acum, acum, dar nu trebuia s a mai
m ai uite
uite..
El ii dezmierda obrazul cu nasul.
 Banuiesc
B anuiesc ca nu o sa dureze mult pana pan a sa ram ai insarcinata. PenPen
tru ca, atunci cand un barbat
bar bat are ata t e multe ocazii dede satisfactie
satisfa ctie pe
cat intentionez eu de gand sa s a am, copiii
copiii apar inevitabil.
inevitabil.
Fiorii care
care o traversara fura tem perati de gandul
ga ndul ca ea isi dorea in
continuare sa foloseasca bureteii. Doar pentru o vreme. Sigur putea
sa fie iertata pen tru asta.
„Ar trebui sai spui despre buretei." Simon ar intelege.
Oare? Nici un alt barbat nu ar fi inteles. Si Simon era mai hota
rat decat majoritatea sa faca dupa cum il taia capul. Nu, inca nu pu-
tea sai spuna. Dar avea sa fie in in regula;
regula; erau casator
ca satoriti
iti de mai putin
de o saptamana. Ce mai insemnau cateva zile inainte sa inceapa sa
se gandeasca
gande asca la copii?
copii? Cu siguranta, reusea sasi depaseasca
depase asca frica,
frica, in
cele din urma.
Si daca nu reusea?
Avea sa treaca acel obstacol la momentul potrivit. Ceea ce spera
sa nu se intample prea curand.
curand.

Cateva ore
ore mai tarziu,
tarziu, Simon
Sim on statea
sta tea intins
in tins in dormitor, langa
langa sotia
sot ia
lui adormita, intrebanduse
intrebanduse daca avea sasi poata satisface vreodata
pofta de ea. Se bucurase de satisfactie de doua ori in dupaamiaza
aceea si deja tanjea sa o guste din nou.nou. Cobori privirea spre parul val val
voi al Louisei si spre umarul de deasu pra asternuturilor,
asternu turilor, care
care deveni
deveni
se auriu sub razele apusului de soare. Imediat, m adularul lui zvacni. zvacni.
Doamne, era un impielitat insistent. Dar sapte ani de celibat ar fi
transfor m at orice barbat
barb at intrun
intrun impielitat insistent.
Chiar si acum, isi dorea sai linga fiecar
fiecaree centime
c entimetru
tru de piele
piele fina,
ca de portelan, sasi cufunde limba in buricul ei, sai bea nectarul
dintre picioare inainte sa se ridice ca sasi ingroape madularul atat
de adanc inauntrul
inaun trul ei,
ei, meat...
El injura in barba. Madularul ii era acum dureros de tare. Si chiar
ar fi fost
fo st un impielitat
imp ielitat daca o lua din nou.
nou. De doua ori era mai mult
decat trebui
trebui sa suporte orice
orice fecioara
fecioara in prima ei noapte. L asanduse
inapoi pe perna, isi puse un bra t peste ochi.ochi. Trebuia sa doarma.
doarm a. Sigur
avusese parte de foarte putin somn in ultimele zile.

184
----------- -Pentru iufiirea unui duce ------------
Totusi,
Totusi, cum
cum sa doarma
doarm a cind
c ind o avea
avea pe Louisa langa el el, dupa ata tia
ani? Gemu. Acea obsesie facuta pentru sotia lui trebuia sa inceteze.
Era si asa destul de rau ca tanjea dupa ea in fiecare clipa in care era
treaz. Dar ea isi folosise corpul ademenitor ca sa obtina concesii
pe care
care nu el ar fi trebuit s a le accepte
accepte vreodata.
vreod ata. Nu putea permite
perm ite sa
se intample din nou. Trebuia sa o scoata scoa ta din politica,
politica, fara
fa ra sa o sfatu
sfa tu
iasca in privinta candidatilor. Daca nu era atent, avea sa1 convinga
sa sustin
su stin a vreun radical idiot care
care urma
urm a sai distruga
distr uga viitorul ca
ca pre-
mier.
mier. Dar ce putea
pu tea sa
s a faca
fa ca un barbat
bar bat atunci
a tunci cand sotia lui ispititoare
ispititoare
isi punea mainile acolo unde el si le dorise ani de zile? Mai ales cand
isi dorea
do rea sa le puna in continuare
continuare pe el?el?
„Pentru asta
as ta sunt
sun t amantele." Vocea
Vocea bunicului
bunicului ii rasuna in minte.
„Sa te satisfaca in pat, ca sati pastrezi judecata cand esti cu sotia
ta. O amanta nu are putere. Dar o sotie are puterea sa te distruga
daca o lasi.“
Poate
Poate ca buni
bunicul
cul avusese
avuse se dreptate,
dreptate, dar nu avea sa o tradeze vreo-
data
da ta pe Louisa. El avea sa o control
controleze
eze ramanand
raman and hotarat
hotara t in privinta
lucrurilor
lucrurilor care
care aveau impo
im portan
rtanta
ta si dandui libertatea
liberta tea in chestiunile
chestiunile
care nu contau
con tau la fel de mult.
mu lt. Pentru ca a trai ca bunicul lui lui nu era o
optiune. Devastarea pe care nemernicul batran o provocase tuturor
celor din jur facea lucrurile mai mult m ult decat
deca t clare.
clare.
Ceea ce ii reaminti... Arunca o privire langa el, dar sotia lui dor
mea profund. Putea fie sa ramana acolo si sa tanjeasca dupa ea,
fie sa faca ceva. in mod evident, nu avea sa adoarma. Se ridica din
pat, se imbraca si cobori in biroul lui. In clipa in care intra, Raji se
grabi
grab i sa i se alature.
 Buna ziua, impielitatule. Simon cobori bratul, pentru ca Raji
sa se urce. Imi pare rau ca team parasit, dar trebuie sa te obisnu
iesti cu asta. Ma tern ca sa terminat cu dormitul in patul meu. El
chicoti
chicoti.. Nu vreau sa m a lupt cu tine in in fiecare noapte ca sa ajung
ajun g la
sotia mea.
mea.
Raji murmura fericit, in timp ce Simon aprinse lumanarile din
biroul cufundat in intuneric si scoase ultima cutie de scrisori. Daca
nu gasea nimic nici acolo, nu mai stia sigur ce altceva sa faca. Avea
sa1 ajute pe Colin cat de mult putea, desigur, dar era foarte posibil
sa fie incapabil sai ofere ce isi dorea si ce merita cu adevarat. Chiar
daca Simon gasea dovada, tot mai trebuia sa1 convinga pe rege sa
il sustina pe Colin. Pana in clipa de fata, omul acela nu respectase
nici o alta parte din intelegerea lor. Maiestatea Sa nu obtinuse de
misia lui Liverpool. Se tot tanguia ca era mai bine sa astepte pana
Jeffries ■
Sabrina Jeffries

se terminau sesiunile parlamentare. Ignorandu-1 pe Raji, care ii


tot mirosea parul, probabil simtind parfumul de liliac al Louisei,
Simon scoase primul teanc de scrisori si incepu sa citeasca. Ajun-
sese deja la a zecea,
zecea, cand un sune t ce ce rasu na dinspre usa il facu sa
ridice privirea.
Louisa era acolo, purtand doar halatul, cu chipul luminat de un
zambet.
Pulsul lui se inteti numaidecat. „Usurel, omule. Nu o sa fie prega-
tita pentru tine atat de repede repede.“ .“
- N-am
N-am vrut sa s a te trezesc, explica
explica el
el cand ea continua sa ram ana
in pragul usii,
usii, ridicand dintr-o sprancean a.
- Presupu
P resupun n ca trebuie
trebuie sa m a obisnuiesc cu cu un so t care
care da fuga in
birou de fiecare
fiecare data
da ta cand
c and are ocazia.
-Aveam de ales intre asta si a face din nou dragoste cu tine, si
m-am gandit ca un sot respectuos nu ar trebui sa ii faca asa ceva so-
tiei lui proa
pr oasp
spat
at deflorate.
deflorate.
Ea traversa agale incaperea, zambetul devenindu-i atatator.
- Iti
Iti este atat de greu sa-mi sa-mi rezisti?
El o studie cu atentie.
- Greu? Categoric.
Categoric.
Inchise
Inchise usaus a in urma ei si se intinse spre cordonul de la halat. halat.
- Ei bine, atunci, poatepo ate ai nevoie sa fii alinat, scumpul
scump ul meu.
„Scumpul meu." Sotia lui ii spusese „scumpul meu“. Nu o mai fa-
cuse niciodata, si simplul sun et pe buzele ei il incanta. Mai ales cand
se indrepta
indre pta spre
sp re el cu seductie in ochi. ochi. Totusi, nu ajun se prea
pr ea depar-
te inainte ca Raji sa se urce pe birou si sa se arunce spre ea. Simon
scoase un ra set mah nit, in timp ce ma maimu
imuta ta lui
lui se ghemui dornica in in
bratele sotiei lui.
- in mod evident, Raji nu o sa ne permita sa facem asta. Se lasa
pe spate
sp ate in scaun. Si, Si, in orice
orice caz, ar trebui sa-ti acorzi timp ca sa-ti
revi
revii.i. Sau asa
a sa am auzit.
Acceptand afirm a firmatia
atia cu o ridicare din umeri, ea e a ocoli biroul si se
opri langa el, apoi cobori privirea spre scrisori.
- La ce lucrezi
lucrezi atat
ata t de sarguincios
sargu incios in fiecare
fiecare noap te?
El sovai,
sovai, dar
da r nu avea nici nici un motiv sa nu-inu-i spuna. Daca se se intam-
pla ceva,
ceva, si ea avea s a fie afectata.
- Frunzaresc vechea corespondents a bunicului Monteith, ca sa
vad daca g asesc
ase sc vreo referire
referire la Colin
Colin Hunt.
-C olin Hunt. N