Sunteți pe pagina 1din 1

Câteva dintre etapele esențiale în elaborarea planificării calendaristice le reprezintă:

- stabilirea unităților de învățare;


- stabilirea succesiunii în care sunt parcurse unitățile de învățare;
- alocarea bugetului de timp pentru fiecare unitate de învățare.
Avantajele proiectării demersului didactic pe baza unităților de învățare sunt multiple și
reies din faptul că orientează și structurează întregul proces didactic. Menționăm câteva
dintre aceste avantaje:
- oferă o formă flexibilă de organizare a demersurilor didactice;
- dezvoltă gândirea strategică a profesorului;
- organizarea conținuturilor este tematică, supraordonată lecției, oferind astfel o imagine de
ansamblu asupra unei teme de studiu, dar și asupra fiecărei lecții;
- actul didactic este abordat într-o manieră holistică, coerentă şi generalizatoare;
- profesorul are o imagine coerentă asupra întregii programe școlare, legăturile între lecții
fiind mai clare;
- se depășește fragmentarea determinată de simpla succesiune a lecțiilor;
- se valorifică potențialul fiecărei lecții prin raportare la întreaga unitate de învățare;
- profesorul gestionează în mod flexibil, nerigid, timpul de studiu;
- profesorul are la dispoziție mai mult timp pentru o abordare diferențiată a învățării,
potrivit ritmului de învățare al elevilor.

În momentul trecerii la un curriculum bazat pe competențe în activitatea mea de proiectare nu


s-a schimbat nimic, pentru că nu am acordat importanță noii viziuni. Abia în ultimii ani am
înțeles schimbarea de perspectivă și de atunci pun accent pe formarea și dezvoltarea
competențelor la elevi, proces care are în vedere proiectarea și organizarea demersurilor
didactice la nivel strategic, pe unități de învățare.