Sunteți pe pagina 1din 1

O analiză comparativă a modelului de proiectare al unei 

programe școlare pentru o disciplină


opțională cu actualul model de proiectare utilizat în învățământul gimnazial scoate în evidență
faptul că acestea au multe elemente de convergență, date de reperele comune de proiectare, dar și
elemente de divergență oferite de către nivelul scalar la care se realizează proiectarea.

Repere comune de proiectare:


- Nota de prezentare
- Competențe generale
- Competențe specifice
- Exemple de activități de învățare
- Conținuturi
- Sugestii metodologice

Elemente divergente:
- Existența unei bibliografii, obligatorie, la programa de optional;
- În cadrul disciplinelor opționale pot fi incluse competențe transversale;
- Competențele specifice ale opționalului sunt formulate după modelul celor din programa
școlară de geografie, dar vor fi diferite de acestea;
- Poate fi realizat un suport de curs pentru elevii care vor studia opționalul.