Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învățare: Populația, așezările omenești și organizarea administrativ-teritorială a

României
Clasa a VIII-a
Timp alocat: 6 ore
Ce am intenționat?
1. Utilizarea limbajului specific în explicarea unor elemente, fenomene şi structuri
geografice;
2. Explicarea fenomenelor şi proceselor geografice utilizând reprezentări grafice şi
cartografice;
3. Realizarea unui demers investigativ;
4. Compararea unor sisteme şi structuri spaţiale după un algoritm dat;
Ce am obținut?
1. Elevii s-au familiarizat cu citirea și interpretarea unor reprezentări grafice ale unor
indicatori demografici;
2. Pe parcursul orelor elevii au manifestat un interes deosebit pentru identificarea cauzelor
și efectelor dinamicii naturale și migratorie a populației României;
3. Metoda lucrului cu harta a facilitat înțelegerea organizării administrativ-teritoriale a
României și distribuția teritorială a unor indicatori demografici.
Ce reacții au avut elevii?
Din modul în care elevii au participat la activitățile propuse reiese că aceștia au avut reacții
pozitive, că s-au implicat activ în rezolvarea sarcinilor de lucru.

Ce feedback am oferit elevilor?


Pe parcursul derulării activităților am oferit elevilor feedback prompt, la fiecare etapă, iar la
sfârșitul orei am apreciat faptul că aceștia au fost motivați să rezolve sarcinile de lucru.

Ce aș fi putut face mai bine?


Pentru unii elevi, cred că ar fi fost mai bine să fi pregătit fișe de lucru diferențiate.

Ce îmi propun pentru data viitoare?


Pentru data următoare îmi propun să analizăm date demografice din localitatea elevilor.