Sunteți pe pagina 1din 1

Disciplina Consiliere si dezvoltare personală are un important rol formativ în dezvoltarea

personalității elevilor de astăzi și a adulților de mâine, care au nevoie să exploreze realitatea din
perspectivă personală și să depășească diverse stări sau situații cu care se confruntă în evoluția
personală și școlară, valorificând și dezvoltând resursele și potențialul propriu. Consilierea și
dezvoltarea personală reprezintă un cadru formal care activează pregătirea pentru viață prin
dezvoltarea de comportamente și atitudini autonome.
Această disciplină îi ajută pe copii să își consolideze încrederea în sine, conștientizând că
sunt persoane unice și valoroase, să își descopere potențialul individual și creativ, să
interacționeze armonios cu ceilalți, să învețe cu eficacitate și să ia decizii în toate domeniile
vieții. Activitățile desfășurate pe parcursul lecțiilor îi provoacă pe elevi să exerseze din
perspective creative cine sunt, ce traseu de învățare și evoluție în carieră să aleagă, cum să
realizeze schimbări, cum să manifeste flexibilitate, cum să învețe mai bine și mai eficient, cum să
fie sănătoși și împliniți.
Misiunea acestei discipline este de a-i îndruma pe elevi să devină independenți, să
conștientizeze resursele interioare, calitățile, credințele, valorile și visele pe care le pot
transforma în realitate, să descopere soluții constructive la problemele cu care se confruntă.
Câteva metode/ tehnici eficiente în abordarea acestei discipline pot fi:
- jocul de rol, discuțiile libere sau dirijate, colaborarea;
- dezbateri în echipe;
- argumentarea unor opinii;
- problematizarea, în vederea formării deprinderii de a reflecta, de a trece prin filtrul
interior realitatea și a integra autentic în sistemul personal informații privind natura
umană, dezvoltarea și construirea ființei umane;
- documentarea utilizând mijloacele TIC, utilizarea resurselor online.