Sunteți pe pagina 1din 4

Raporturi logice între termeni

(modele de exerciții)

1. Stabiliți raportul logic ce se stabilește între următoarele perechi de termeni:

girafă – elefant = contrarietate

pătrat – figură geometrică = ordonare

elev promovat – elev nepromovat = contradictie

chinez – elev = incrucisare

2. Indicați care afirmații sunt adevarate și care false:

- între termenii vară și toamnă se stabilește un raport de identitate F

- termenii felină și animal vertebrat sunt în raport logic de ordonare A

- raporturile de opoziție sunt cele în care extensiunile a doi termeni nu au elemente


comune A

- raportul de încrucișare între doi termeni este un raport de concordanță A

3. Arătați varianta corectă pentru enunțurile de mai jos, ținând cont de faptul că
este corectă o singură variantă de răspuns:

1. Raportul de contradicție se stabilește între termenii:

a. copil-elev; b. zăpadă-omăt; c. legal-ilegal; d. nuvelă-roman

2. Între termenii Paris și Londra se stabilește un raport logic de:

a. ordonare; b. identitate; c. contrarietate; d. contradicție

3. Termenii în raport logic de identitate sunt:

a. pisică – pisică neagră; b. steag – drapel; c. corect-incorect; d. stilou-creion

4. Între termenii animal și tigru se stabilește un raport logic de:

a. concordanță; b. opoziție; c. contrarietate; d. contradicție


4. Fie termenii A,B și C, astfel încât termenul A se află în raport de încrucișare cu
termenul B, iar termenul C este subordonat termenului B dar opus (contrarietate)
lui A.

Cerințe:

1. Reprezentați, prin metoda diagramelor logice, pe o diagramă comună,


raporturile logice ce se stabilesc între cei trei termeni.

A B

2. Stabiliți pe baza raporturilor logice existente între termenii A,B și C care dintre
următoarele propoziții sunt adevărate și care false:

a. Unii A sunt B A

b. Toți C sunt B A

c. Unii C nu sunt A A

d. Niciun B nu este A F

5. Fie termenii A,B,D și C, astfel încât termenul A este subordonat termenului C, iar
termenul B este încrucișat atât cu A cât și cu C. Termenul D este gen
(supraordonat) pentru A, B și C.

Cerințe:
1. Reprezentați, prin metoda diagramelor logice, pe o diagramă comună,
raporturile logice ce se stabilesc între cei trei termeni.

D
C
B
A

2. Stabiliți pe baza raporturilor logice existente între termenii A,B și C care dintre
următoarele propoziții sunt adevărate și care false:

a. Unii C sunt B A

b. Toți A sunt D A

c. Unii C nu sunt A A

d. Niciun D nu este B F

Fie următoarea definiție:

Pictura este simfonia culorilor

Cerințe:

a. Menționați o regulă de corectitudine a definirii pe care o încalcă definiția dată


Regula claritatii si preciziei
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii și construți o definiție care să o
încalce folosind ca definit teremenul pictura
Regula adecvarii definitorului la intensiunea definitului
Pictura =df forma de arta

S-ar putea să vă placă și