Sunteți pe pagina 1din 235

Pagina 1

GNOZA ORIGINALĂ EGIPȚIANĂ

ȘI APELUL SĂU ÎN PREZENTUL ETERN

RĂSPÂNDI ȘI EXPLICAȚI DIN NOU

IN CONFORMITATE

TABELUL ESMERALDA ȘI CORPUS HERMETICUM

DIN

HERMES TRISMEGISTOS

de

J. VAN RIJCKENBORGH

*
AL DOILEA VOLUM

2002

ROZEKRUIS PERS - HAARLEM - OLANDA

1
Pagina 2

Tradus din olandeză

Titlu original:
OERGNOSTIC EGIPTIC
ÎN HAAR ROEP ÎN HET
EEUWIGE A

Școala Internațională a Rosicrucianului


De aur
Lectorium Rosicrucianum
Sediu
Bakenessergracht 11 - 15 - Haarlem
- Olanda

ISBN
Copyright 1983 Rozekruis Pers,
Haarlem, Olanda

Pagina 3

COPERTA DIN SPATE

GNOZA ORIGINALĂ EGIPȚIANĂ II


„L-am chemat pe fiul meu din Egipt”

Cu acest al doilea volum al Gnozei egiptene originale și al chemării sale în prezentul etern,

a lui J. van Rijckenborgh, Școala spirituală a rozacrucianului de aur, care funcționează sub

numele Lectorium Rosicrucianum, se adresează din nou tuturor celor din zilele noastre

au încă urechi de auzit, cei care caută profund cuvântul viu care extinde

eliberând lumină în întunericul actual și care oferă o soluție pentru dezvoltarea

conștientizare.

Scopul său nu se regăsește în multiplicitatea diferitelor învățături care provin

autorităților externe, căci ea nu se poate dezvălui decât în adâncul inimii

uman. În el este latentă puterea originală a omului, nucleul care, dacă este

trezit vă poate oferi capacitatea de a recunoaște cuvântul viu al adevărului

și primiți-l. Doar așa poți parcurge calea eliberatoare care te ridică deasupra fricii,

întuneric și moarte.

Orice căutător care dorește să aprofundeze învățătura lui Hermes Trismegistos,

veți recunoaște în această chemare a Gnozei egiptene originale vocea Patriei Universale.

Pagina 4

ISBN
4

Pagina 5

INDEX

Cuvânt înainte................................................. ................

Cartea a treia: Cel mai mare rău pentru om este că nu


care nu-L cunoaște pe Dumnezeu
Text................................................. ......................

Cartea a IV-a: Discursuri ale lui Hermes în cinstea lui


Dumnezeu
Text................................................. ......................

III Lumânare, pentru că nu știi ziua sau ora .............


Ora declarației ..........................................
Un avertisment secular ..............................................
Starea sângelui ............................................. ....
Vocația personalității ordinii de
de urgență................................................. ..........
Inima de șapte ori ............................................... .....
Capul de șapte ori ............................................... ......
Du-te în întâmpinarea soțului ............................................
IV Închisoarea de sânge ..........................................
Epistola către Romani, 7 ...........................................

Narcoza ignoranței .........................................


Cui se adresează Hermes? .........................................

Pagina 6

Cultura personală întipărită pe sânge ........................

Plăceri nelegiuite ................................................ ...

V Karma-Nemesis și calea eliberării ........


Datoria fundamentală a corpului studențesc: să moară fiecare
zi................................................. ........................
Esența păcatului .............................................. ...

Endura ................................................ .................


Grădina zeilor ............................................. ...
Karma-Nemesis ............................................... ..........

Căderea omului .............................................. ......


Calea eliberării ............................................

VI Realizarea planului lui Dumnezeu ......................................


Suferința umanității .....................................
Ce cere Gnoza ............................................. .......
Suferință în ego .............................................. .................
Născut în Betleem și triumf pe Golgota .........................
Căsătoria Mielului ............................................. ......
Consecințele schimbării fundamentale .........................

VII Strigătul inimii Gnozei universale .................


Nevoia de schimbare .............................................. ..
Calea Gnozei universale ....................................
Apelul lansat către lume și sarcina asumată de
Umanitatea ................................................ ...................
Apariția Fiului Omului deasupra norilor din
cer................................................. ...............................
Noul regat gnostic .............................................. ....

6
Pagina 7

Cartea a cincea a VIII-a: Extras dintr-un discurs al lui Hermes către Tat
Text................................................. ..............................

IX Legea originală a misterelor gnostice .......................


Cum să respectați această lege de mai jos ................................
Adevărata Evlavie ................................................ ........
Nevoia unei construcții eficiente ..........................
Fermitate și perseverență neclintite ........................
Angajament fără rezerve sau pretexte .............................
Intră în cercul eternității .................................

X Imitația lui Hristos .............................................. ......


Adevărata masonerie ..........................................
A fi în lume fără a fi a lumii ...............................
Posibilitatea eliberării astăzi .....................
Eliberează-te pentru a sluji omenirii ...............................
Negativitatea religiilor naturale ...........................
Inflamat de spiritul lui Dumnezeu, a murit în Isus
Doamne, renăscut de Duh
Sfânt................................................. ...............................

XI Drumul de la Betleem la Golgota ........................................


Procesul învierii sufletului ............................
Epopeea arestării, umilinței,
calea crucii, a morții și a victoriei
Iisus................................................. ...............................
Endura: nu lupta ............................................ .. .......
Lasă-l pe Isus Hristos să-și facă lucrarea în tine ....................

XII Natura dublă a omului ......................................


Alegerea inevitabilă ............................................... .......
Fii perfect ................................................ ....................
Dublul suflet uman .............................................. .......
Realizarea lui Dumnezeu în om ...............................

Pagina 8

Trezirea sufletului-spirit ..........................................


Durere și suferință............................................... ..........
Tripla alianță a manifestării
universal................................................. .........................

XIII Cartea a șasea: Dialogul universal al lui Hermes și Asclepius


(sau Aesculapius)
Text................................................. ..............................

XIV Animația universală: natura și scopul ei


Gândire ermetică ...............................................
Natura duală a forțelor
opus ................................................. ..........................
Cel creat și necreatul ............................................. ....
Dumnezeu și divinul .............................................. .................
Fiul care este în inima Tatălui are
dezvăluit................................................. ..........................
Restabilirea uniunii cu sursa de
viaţă................................................. .................................

XV Planul divin este inatacabil .............................................


Mișcare și mișcare contrară ...................................
Maria, substanța virgină originală ..................................
Realizarea planului divin .........................................
Oriunde este spiritul Domnului, acolo este
Libertate................................................. ...........................
Efectele mișcării contrare sunt întotdeauna de sine
distruge ................................................. .........................
Doar ceea ce emană din spiritul Domnului este
etern................................................. ..............................
Timpul de Est! ............................................... .........................
Moartea: o consecință logică ................................
Singurul mod: mișcarea ............................................

Pagina 9

XVI Ultima moarte a sinelui: predarea sinelui în mod liber


răsfățat ................................................. ........................
Orientarea capului și a inimii .......................
Donația ființei la marș în
circulaţie................................................. .....................
Pericolele mișcării contrare în
Şcoală................................................. ............................
Deschiderea celor șapte sigilii ..........................................
Nevoia urgentă de examinare internă ...........................

XVII Misterul Sfântului Graal ........................................... ...


Închiderea celor șapte sigilii ............................................ ...
Isus și Mângâietorul .............................................. ........
Cele șapte raze ale Duhului Sepărat ...............................
Frăția Sfântului Graal ........................................
Viața absolută ............................................... ................
Nevoia unei dorințe sincere ........................................
Scopul purtătorului de imagini ......................................
Intră în pacea Domnului tău ........................................... ...

XVIII Noile posibilități eliberatoare ...............................


Dispersia frăției umane a
origine................................................. ..............................
Tragedia singurătății .............................................. ...
Iadul mișcării contra ...
Gnoza, vindecătorul, Domnul Iubirii .......................
Manifestarea Fiului ............................................. ...

XIX Cartea a șaptea: Discursul lui Hermes către Tat asupra


crater și unitate ............................................... .............
Text................................................. ...............................

XX Premiul pentru carieră ............................................. .. ......


La început era cuvântul ..........................................

Pagina 10

Activitatea mentală a omului ......................................


Logosul, Cuvântul ............................................. ............
Inteligență și spirit .............................................
Confuzia limbilor .............................................. ....
Unirea cu spiritul este premiul
Carieră................................................. .............................
Trandafirul inimii, puterea latentă a
trezi................................................. ..........................
De ce sunt eu în această viață? ........................................... .
Nașterea Fiului ............................................. .......

XXI Craterul, vasul sacru ........................................... ....


Prima epistolă a lui Ioan, 5 ............................................ ..
Spiritul, apa și sângele .........................................
Sfântul Graal, veriga lipsă ...................................
Tripla alianță a luminii: Graal, Catari și
Rozicrucieni ................................................. ......................
Cele două feluri de botez ............................................. .
Imitație religioasă naturală ..........................................
Simbolism și magie ............................................... .........
Magia gnostică ................................................ ............
Magia
religiosbisericilor și a comunităților
...........................
Activitatea eonilor ............................................. ....
Semnul distinctiv al adevăratului corp studențesc .....................................

XXII Primește Sfântul Graal ............................................. ..........


Semnul Fiului Omului ..........................................
Cine este Poimandres? .............................................. ......
Planul Logos ............................................... ..............
Învinge moartea .............................................. .. ...........
Adevărata geneză umană ..........................................
Cunoașterea omului-Poimandres ........................
Isis-Osiris, suflet-spirit ........................................... .......

10

Pagina 11

Transmutație și transfigurare .....................................


Cupa divină ............................................... ..................
Consecințele Sfântului Graal ..................................
Eliberare și slujire, glorie și
suferinţă................................................. .....................

XXIII Calea și sacrificiul ............................................ ......


Cea mai dificilă sarcină de pe drum ........................................
Nevoia de predare a sinelui .....................................
Dumnezeu sau Mamona ............................................... ..................
Patru obstacole ................................................ ............

XXIV Revenirea la unitate ............................................. .. ........


Un început cu totul nou .......................................
Rolul personalității de ordine
de urgență................................................. ......................

XXV Unitatea (I) ............................................. .......................


Cum să învingi moartea? ............................................. ...
Mistificări privind moartea .........................
Al patrulea mister ............................................... .............

XXVI Unitatea (II) ............................................ .......................


Chipul lui Dumnezeu te va ghida ..........................................
Schimbătorul și imuabilul ...........................................
Unitate și număr ............................................. .. ......
Unitate și act concret .............................................. ......
Poimandresele trupului viu ......................................
Victoria asupra morții ..............................................

XXVII Vindeți tot ce aveți și


urmați-mă ................................................
Frăția Sfântului ...........................
Graal ........................................
Celulele vii ale corpului viu ..................................

unsprezece

Pagina 12

Doamne, iată-mă ............................................. ...............


Unitatea de grup și predarea sinelui ................................
Râul de șapte ori ............................................... ...................
Actul care duce la realizarea .....................................

XXVIII Secretul misterelor gnostice ................................


Comportament care accelerează procesul de
mântuire ................................................. .........................
Totul sau nimic............................................... ......................
Arma calomniei, defăimării și
revizuire................................................. ..............................
Ce este Corpul viu? ............................................ .....
Ce se află în spatele tuturor acestor lucruri? .........................................
Mărturie fericită a realizării gnostice ..........................
Locuirea Duhului Sfânt ..........................................
Remiterea de terenuri .............................................. .. ........

XXIX Rusaliile eliberării divine ..............................


Focurile tânărului Gnoză ...........................................
Creșterea câmpului de lumină ..................................
Recoltare ............................................. ...
Responsabilitatea fiecărui elev .................................

XXX Cartea a opta: Hermes către fiul său Tat: Dumnezeul invizibil se
s-a manifestat ................................................ .................
Text................................................. ...............................

XXXI Barca cerească și echipajul ei ......................................


Un cadou incomparabil ............................................... .......
Antrenamentul intelectual nu îl face pe om
superior................................................. ...........................
Procesul de a deveni conștient gnostic .....................
Ministerul Reconcilierii ....................................
Predarea sinelui ............................................. ............

12
Pagina 13

Barca cerească ............................................... ................

XXXII Eternitatea în timp ............................................ .. ...


Nu există obstacole între om și Dumnezeu ......................
Iluzia lumii dialectice .......................................
Rugăciunea adevărată ............................................... .......
Responsabilitatea muncitorului gnostic .....................

XXXIII Cântarea de laudă a lui Hermes ......................................

XXXIV Înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu ................


Cele șapte raze ale celui de-al șaptelea Duh ...............................
Creierul copilului mic ............................................
Omul dialectic nu are gând
autonom................................................. ........................
Contemplarea nemanifestaților ..........................
Noul gând ............................................... .......
Unirea cu divinitatea ............................................. .. .
Iluzia memoriei .............................................. ...
Mărturia vie a omului preoțesc
Gnostic ................................................. ...........................

XXXV Cheia purificării .............................................. ..


Nevoia de conștiință sufletească ...............................
Filiația Divină și Maturitatea ......................................
Lupta dintre suflet și trup ...................................
Alegerea ineluctabilă ............................................... .....
Rolul principal al cerebelului ......................................
Metoda de eliberare ................................................ .............
Cheia purificării .............................................. .
Efectul armonios al studenților gnostici ....................

13

Pagina 14

XXXVI Cartea a IX-a: Că nimic din ceea ce există nu se pierde


cu adevărat, dar din greșeală schimbările au fost
numește moarte și anihilare .............................................
Text................................................. ...............................
XXXVII Renașterea sufletului ............................................ ....
Irealitatea morții ............................................... ......
Interpretarea teologică și interpretarea
materialism istoric ................................................ .....
Incident în procesul de dizolvare ..............................
Ce este transfigurarea? ............................................. .
Sinucidere: un impas .............................................. ......
Eliberarea cere nașterea în
natură................................................. ........................
Care este nașterea sufletului? .....................................
Omul terestru este doar un
corp................................................. .............................
Sigiliul adevăratului rozacrucian ......................................

XXXVIII Renașterea de către suflet ............................................ .


Salvează-i sufletul ............................................... ..................
Scaunul vieții .............................................. .............
Inima, cel mai important organ din corp
uman................................................. ...........................
Cele șapte camere ale inimii .......................................
Funcția sternului ............................................. . .....
Omul de natură obișnuită ...............................
Acuzarea inimii ............................................. ...
Vocea sufletului ............................................. . ..................

XXXIX Sfântă Mamă-Pământ .............................................. ........


Barbatul perfect............................................... ...........
Calea sufletului încrucișat: de la Betleem la
Golgota................................................. ...........................

14

Pagina 15

Primul Dumnezeu și al doilea Dumnezeu ....................................


Sfânta Mamă-Pământ ............................................. ........
Vocația spiritului pământului .................................
și vocația noastră ............................................... ............
Hristos, spiritul planetar al pământului ..............................
Diferite curente ale vieții .............................................. ...

XL Nimic nu ne poate separa de dragostea lui Iisus Hristos, a noastră


Domnule................................................. ...............................
Realizările științei naturale divine ............................
Metabolism atomic ................................................ ..
Nu întoarce răul .............................................. ..........
Procesul nemuririi este în voi
mâini ................................................. ..............................
Formarea unei lumi ............................................. .
Atomul și cele șapte forțe de viață .................................
Viitoarea distrugere a câmpului nostru de
viaţă................................................. .................................
Lucrarea mântuirii unei Școli
Spiritual................................................. .........................

XLI Restabilirea echilibrului perfect ......................


Două întrebări importante .............................................
Lucifer și Elohim .............................................. ..........
Ordinea universului este inatacabilă .................................
Forțele gemene ale naturii: focul și
rece................................................. ..................................
Trebuie să învăț să stăpânim focul din
viaţă................................................. .................................
Păstrarea legilor fundamentale ale ordinii
Divin................................................. .............................

Glosar................................................. ..........................

cincisprezece

Pagina 16
Mama originală

16

Pagina 17

CUVÂNT ÎNAINTE

Omule care ești tu De unde vi? Unde te duci?

De la începutul apariției omului în domeniul


viața dialectică ∗ , misteriosul sfinx ridică aceste profunde
îi întrebi pe toți călătorii care rătăcesc prin deșertul vieții
terestru urmând calea nesfârșită și înșelătoare. The
Răspunsul la aceste întrebări determină în mod crucial
conștiință, orientare și conduită în viață.

Omenirea, lipsită de adevărate cunoștințe vii și


cunoștințe directe care provin din singura sursă a ființei și
a singurului scop adevărat al existenței noastre, este condamnat la
pier în mod constant în întuneric, suferință și moarte,
datorită orbirii, iluziei și imposturii sale.

Pentru a arăta calea cunoașterii eliberatoare către


mulțime căutând cu disperare o ieșire, în dureros și
criză amenințătoare care însoțește sfârșitul actualei zile cosmice,
Gnoza ridică din nou vocea și face ca
începe apelul. Anunță din nou, din realitatea vie
originea divină, originea nobilă și vocația sublimă a omului și indică,
care încă mai au urechi de auzit, vechea cale a mântuirii
care a fost, de asemenea, deschis, în timpul nostru, pentru toți
bărbați de bunăvoință.

Cine, mișcat în adâncul inimii lor de


confuzie creată de sine în care lumea și
umanitatea, ei recunosc intern nevoia unui imediat

Vezi glosar.
17

Pagina 18

schimbare fundamentală la care se simt chemați, cu care vor percepe


bucurie și recunoștință lumina radiantă a cărării care duce spre
adevărul și viața în înțelepciunea profundă a Gnozei egiptene
Original, precum și absolutitatea cerinței sale.

Frăția Tânără Gnostică își desfășoară munca pentru ei în


această lume și vă oferă această publicație, astfel încât să puteți
apropiați-vă cât mai mult de spiritul studenților gnostici
și experimentați o prevestire a harului acestei căi.

Fie ca un număr tot mai mare de bărbați să înțeleagă


chemarea Gnozei atâta timp cât este posibil, ca să pot
răspunde pozitiv pentru mântuirea lor eternă și a tuturor
umanitate!

Jan van Rijckenborgh

18

Pagina 19
Mama originală

19

Pagina 20

Mama originală

Mama lumii, sau Mama originală, așezată sub forma de


stea cu cinci colțuri în mijlocul constelațiilor siderale
existent, întâmpină focul Tatălui, focul de șapte ori al spiritului.

Datorită schimbului armonios dintre cap și inima


Mama originală, lumina astrală radiază peste cap și inimă
acoperindu-le și provocând un izvor de apă să răsară din sânul lor
Trăiască, pârâul care curge veșnic.

În acest fel, prin sămânța Tatălui, Mama naște a


descendenți, Fiul, o realitate vie. Planul de creare a
Tatăl se manifestă prin forța Mamei.

La început a fost Cuvântul,


Cuvântul era Dumnezeu,
iar Dumnezeu a fost Cuvântul.
Lumina strălucește în întuneric.

douăzeci

Pagina 21

Eu

A treia carte
Cel mai mare rău al oamenilor
este că ei nu Îl cunosc pe Dumnezeu

1. Unde fugi, oh, bărbați, amețiți de a avea


intoxicat cu cuvinte goale de Gnoză, cu cuvinte
de ignoranță totală, pe care nu o mai poți suporta și voma?

2. Oprește-te, treci sobru: privește din nou cu ochii


inima! Și dacă nu toți puteți, cel puțin aceia dintre voi
capabil. Căci flagelul ignoranței acoperă întregul
Pământ, doboară sufletul care este prizonierul trupului și
împiedică intrarea în portul mântuirii.

3. Nu vă lăsați purtați de violența curentului, ci


că cei care pot ajunge în portul mântuirii,
folosiți contracurentul pentru a-l introduce.

Patru. Căutați pe Cel care vă va conduce de mână și vă va îndruma spre


porțile Gnozei, unde strălucește lumina clară în care
nu există întuneric; unde nimeni nu este beat decât toți
Sunt lucizi și ridică privirea inimii către El
cine vrea să fie cunoscut.

5. Dar să știți bine: nimeni nu-i poate auzi vocea și nici nu-l poate pronunța
numele, nici ochii cărnii nu pot
contempla-l. Doar sufletul-spirit este capabil să o facă.

douăzeci și unu

Pagina 22

6. Prin urmare, rupeți mai întâi hainele pe care le purtați:


țesut de ignoranță, cauză de nenorociri, lanțuri de
corupție, închisoare mohorâtă, moarte vie, cadavru
înzestrat cu simțuri, mormânt pe care îl duci cu tine,
jefuitor care trăiește în tine, că pentru ce
Ama îți arată ura și pentru ceea ce urăște te invidiază.

7. O astfel de rochie ostilă care te învăluie și te sufocă, te atrage


în jos spre el, astfel încât, nemaiavăzând, să nu poți
contemplă frumusețea adevărului și binele conținut în
și astfel nu-i urăști răutatea și nici nu-i descoperi trucurile și
ticăloșie.

8. Căci el îți amorțește simțurile, închizându-te


o supraabundență de materie și care te umple cu delicii
impie, astfel încât să nu poți auzi ceea ce trebuie să auzi atât de mult și
nu vezi ce trebuie să vezi atât de mult.
22

Pagina 23

II

Cartea a patra

Discursul lui Hermes în cinstea lui Dumnezeu

1. Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu și natura divină sunt


măreția întregului.

2. Dumnezeu este începutul, ideea originală, capacitatea de a


creșterea și substanța tuturor lucrurilor; înțelepciunea
pentru manifestarea tuturor.

3. Puterea lui Dumnezeu este cauza, nașterea și creșterea;


forță activă, moarte și reînnoire.

Patru. În abis, în apă și în întuneric era un întuneric fără margini


respirație creativă activă; toate acestea erau în haos
prin puterea lui Dumnezeu.

5. Și când lumina sfântă a fost eliberată, elementele


Elementele primordiale au fost desprinse de substanța umedă,
densificat, și toți zeii împreună au separat
aspecte ale naturii se maturizează germinal.

6. Din indeterminate și fără formă, s-au despărțit și au ridicat


elemente ușoare, în timp ce elementele grele sunt

2. 3
Pagina 24

depus pe nisipul umed în așa fel încât întregul


a fost diferențiat în părțile sale compozite prin acțiunea
foc, comandat de suflarea creației și păstrat
într-o mișcare necontenită.

7. Universul s-a manifestat în șapte cercuri și zei


Au arătat sub formă de stele cu toate constelațiile lor.
Natura în toate aspectele ei, cu ajutorul
zeii prezenți în ea, au format o ordine organică și
înconjurând cercul ei era învăluit cu un nor astral la
că respirația divină a imprimat o mișcare orbitală.

8. Fiecare zeu, cu propriile sale forțe, a produs ceea ce avea


fost încredințat: astfel s-au format patrupedele,
reptile, animale acvatice și animale înaripate, germenul
tot felul de semințe, iarbă și germeni de tot
infloreste. Și sămânța renașterii a fost închisă
lor.

9. Zeii au conceput și generațiile


bărbați, astfel încât să poată cunoaște lucrările
Dumnezeu și ar putea da mărturie despre activitatea lui
natură;

10. și că se înmulțesc, că domină fără limită totul


ce este sub cer și că ei învață să cunoască
lucruri bune; și în acest fel au crescut în timp ce plecau
multiplicându-se.

11. Zeii au creat toate sufletele, care au fost însămânțate


în carne după destinul ei, prin dispoziția zeilor
în cercuri, astfel încât să ajungă să cunoască
cu precizie bolta cerească, cursul zeilor din
cerul, lucrările divine și activitatea naturii;

24

Pagina 25

12. astfel încât să învețe să cunoască adevăratul bine și cel


putere divină care păstrează roata
destin;

13. și învățați astfel să deosebiți binele de rău și să dobândiți


arta sublimă a realizării unor opere bune.

14 La început, calea ta este să câștigi experiențe și


fii conștient că destinul tău depinde de marș
circulară a zeilor. În cele din urmă, se eliberează și lasă să intre
Pământul mari monumente care evocă sublimul
lucrări pe care le-au realizat ca fiind eliberate.
cincisprezece
Tot ceea ce, în decursul timpului, patează
și se întunecă, ca nașterea creaturilor din carne
prevăzut cu suflet, generația după felul animalului
tânăr, cele mai multe lucrări omenești, toate acestea fac
scădere, va fi regenerată de Destin, prin intermediul
reînnoirea zeilor și ciclurile naturii
când ajung la numărul perfect.
16 Divinul este întregul cosmic contopit până la atingerea
unitate, reînnoită prin natură care este și ea
ancorată în atotputernicia lui Dumnezeu.

25

Pagina 26

III

Lumânare, pentru că nu știi nici ziua, nici ora


Din nou atragem atenția cititorului nostru asupra
străveche învățătură universală la care
scrierile lui Hermes Trismegistos care sunt încă pentru noi
dispoziţie. Primele două cărți ale lui Hermes au servit ca
pe baza analizei noastre anterioare a Gnozei egiptene originale.
Ne continuăm reflecția cu cărțile a treia și a patra.
Nu ne vom distra încercând să știm dacă textele care
am ales cu adevărat formarea cărții a treia și a patra
a scrierilor originale. Există nenumărate publicații de
Scrierile ermetice au apărut în diferite limbi
secolelor, fără a putea vorbi despre o ordine definită. Fără
Cu toate acestea, cercetătorii recunosc în unanimitate că au făcut-o
trebuie să fi existat sute, chiar mii de scrieri ermetice, aproape
toate pierdute în decursul secolelor. Cele câteva cărți
care au rămas au fost clasificate în moduri diferite în conformitate cu
înțelegerea oricui a făcut-o. Din acest motiv, avem
am decis să ne urmăm propria intuiție.

Acum, vă plasăm înaintea unei mici scrieri, a unui scurt discurs de


Hermes, care se intitulează: Cel mai mare rău al oamenilor este acela
nu-L cunosc pe Dumnezeu și atunci vom pătrunde în
Discursul lui Hermes în cinstea lui Dumnezeu.
Pe măsură ce citiți aceste două cărți de Hermes, s-ar putea să le găsiți foarte mult
și-a cunoscut conținutul, de vreme ce în timpul studenților săi a fost
confruntat în mod repetat cu aceste texte. Dar acesta nu este un motiv
pentru a le pune deoparte. Deși ați înțeles fără îndoială

26

Pagina 27

din punct de vedere intelectual, aceste probleme vă revin, cum ar fi


un apel reînnoit, sub impulsul unui design puternic,
căci timpul pentru ea a început: a sosit timpul pentru
afirmație.
Începutul discursului lui Hermes nu este special
măgulitor:

Unde fugi, oh, bărbați, amețiți de a avea


intoxicat cu cuvinte goale de Gnoză, cu cuvinte de total
ignoranță, pe care nu o mai poți suporta și voma? Stop
devine sobru: privește din nou cu ochii inimii! Dacă nu
voi toți puteți, cel puțin aceia dintre voi care sunt capabili. Ei bine, flagelul
Ignoranța acoperă întregul Pământ, dă jos sufletul care este închis
a trupului și îl împiedică să intre în portul mântuirii.

În Școala spirituală am vorbit pe larg în ultima vreme


ani ai noului câmp astral, al noului regat gnostic care a fost
pregătit pentru sarcina ta. Toți cei care s-au alăturat Tânărului
Fraternitatea gnostică în calitate de studenți este foarte directă
legat de el.
Acum li se dă un avertisment, tocmai din cauza
o situație
vechi atât de specială
avertisment în care
universal care se
deaflă
mii ca
de studenți;
ani A
vine spre ei. Ei bine, înțelepciunea despre care putem depune mărturie
are peste 400.000 de ani. Este un avertisment destinat tuturor
grup care se află în aceeași situație excepțională, a
avertisment adresat fiecărei tinere fraternități gnostice. Nucleul
Acest avertisment este că răul nu permite și nu poate
permite elevului să ajungă în portul mântuirii. Astfel încât,
dacă aspiri cu adevărat să participi la viața interioară a
Gnoza, poți fi sigur că va fi o luptă
preveni-o. Și, deși, ca student, perseverez cu adevărat, nu
va evita lupta.

27

Pagina 28

De fapt, această luptă este o dovadă tangibilă a faptului că


candidatul a intrat în prima fază formală a dezvoltării
conștiință nouă. Gândiți-vă, în acest sens, la tentațiile lui
Isus Domnul în deșert, la începutul lucrării sale.

Flagelul ignoranței acoperă întregul pământ.

Ceea ce este numit aici " flagelul " este elixirul vital al dialecticii,
elixir vital al contranaturii; atmosfera naturii
dialectică în care trăiește toată creația.
Nu vom examina modul în care acest elixir vital al
împotriva naturii, această suflare de moarte, cum aceasta
flagel al ignoranței. Cititorul interesat va găsi informații
pe această temă în literatura noastră. Să ne limităm, pentru
moment, la faptul că există flagelul contranaturii,
elixir vital al dialecticii.
Ca ființe născute din natură, suntem scufundați, astfel
Cu alte cuvinte, într-o sferă vitală care este fatală pentru manifestarea
mântuirea. Respirăm în sfera vitală a morții și, datorită
nașterea noastră în natură, suntem complet uniți
cu ea, atât de unită încât această unire poate fi considerată absolută. Fiecare
unul dintre noi trebuie să aplice într-un mod foarte personal ce
tocmai l-am expus și îl vedem ca pe o chestiune foarte specială. Acea
nimeni nu se gândește la ceilalți, dar fiecare își direcționează atenția,
în primul rând, față de el însuși.
Natura și starea sângelui determină unitatea noastră
cu elixirul morții. În el se manifestă tot trecutul
microcosmic. Nu numai toți predecesorii din
microcosmosul este exprimat în sângele nostru, dar și
sunt implicați factori ereditari și, prin urmare,
predecesorii din microcosmosul părinților noștri. Toate acestea
vocile vorbesc în sângele nostru și toate actele sau neglijența
acești strămoși
starea nenumărați
noastră de exercită
sânge. În acest o influență
fel, atragem accentuată
forțe, eteri asupra

28

Pagina 29

și alte influențe identice cu sângele nostru care îl hrănesc, din moment ce el


Like atrage like.
În plus, trebuie să luăm în considerare organele producătoare de sânge
a corpului, de exemplu, măduva osoasă. Astfel de organe sunt
constituit din celule și aceste celule de nenumărați atomi; și
știți că fiecare atom este o lume pentru sine. Prin urmare,
dacă fluxul nostru sanguin este un râu al morții și acesta este cazul,
și face parte din contranatură, care este și cazul,
atunci esența acesteia rezidă în toată ființa noastră. Nu numai în
sângele nostru, dar în toată ființa noastră, „chiar și în oasele noastre”
spune Biblia. Da, chiar și în fiecare fibră, în fiecare celulă a noastră
corp. Acest lucru este de nerefuzat, nimeni nu scapă de el și trebuie să-l avem
considera.
Personalitatea noastră, care aparține ordinii de urgență, este
chemat să se consacre complet omului originar. Pe
microcosmosul nostru este un vestigiu al acelui om
original, pe care filozofia rozacrucianului modern îl numește atom
original, Hristos atom sau trandafir al inimii.
Această personalitate a ordinului de urgență are sarcina
se consacră complet ființei originale prezente în
microcosmos, întrucât numai prin transfigurare,
unirea cu ființa originală care ne locuiește, putem
intră în portul mântuirii. Pentru a îndeplini această misiune
atribuite de Dumnezeu, avem două organe în personalitatea noastră
curent cu care putem asigura începutul și realizarea
al acestei călătorii de întoarcere, și anume, sanctuarul inimii și cel al
cap, despre care vrem să vorbim în continuare.
Atât capul, cât și inima au o foarte
particular, clar diferențiat de restul
personalitate. Structurile atomice ale sanctuarelor din
inima și capul sunt diferite de cele ale celorlalte organe.
De la naștere, procesele metabolice ale capului și
inima, cel puțin în mare parte și pe cât posibil, este
păstrate strict separate de restul

29
Pagina 30

conservarea corpului, astfel încât vocația omului


naturale au spațiu și posibilități pentru
îndeplinirea misiunii sale: să se ridice spre ființa originală,
să se predea, să se ofere total omului originar, lui
om divin prezent în microcosmos.
În acest proces, inima de șapte ori este scaunul, tronul lui Isis,
Mama Vieții, locul în care locuiește atomul original și în
care va accesa și lumina de șapte ori, lumina celor șapte raze, lumina
lumina Duhului Sfânt. Din acest motiv, inima este comparabilă cu
portalul luminii din Betleem.
În gnoza chineză, capul de șapte ori este numit „orașul
jad ”și, în Evanghelie,„ Ierusalim ”. În Apocalipsă se insistă
în nevoia de a face din Ierusalim noul Ierusalim, orașul
a lui Dumnezeu. În acel oraș se află inima cerească, camera
purpuriu, camera tronului lui Dumnezeu din noi. Din inima lui Isis,
din inima Maicii Vieții, acest zeu din noi trebuie să fie
eliberat pentru a-și lua locul cuvenit pe tronul său de
camera mov.
Dacă devii conștient din interior ce trebuie să faci
a face sau a nu face, pentru a îndeplini această vocație atribuită de Dumnezeu,
atunci apare adversarul, flagelul ignoranței. Atât de rău ,
Hermes spune că acoperă întregul Pământ . Acest adversar va încerca să
maxim pentru a vă împiedica să intrați în portul mântuirii.
Prin urmare, nu există niciun motiv pentru a vă răsfăța cu misticismul; la care se adauga
Ei bine, el ar trebui să întreprindă această muncă asupra sa cu hotărâre,
cu toată luciditatea, cu o viziune interioară clară; bine revelația
mântuirii gnostice este destinată și se adresează fiecăruia dintre
noi, în viață, foarte personal. Dacă înțelegem acest lucru
sună și vrem să răspundem pozitiv, trebuie să lucrăm
cu perseverență în viața noastră personală pentru cea mai lungă perioadă de timp
posibil. Dacă faceți acest lucru, veți avea dreptul să lucrați pentru mântuirea lui
alții și spun:

30

Pagina 31

Unde fugi, oh, bărbați, amețiți de a avea


intoxicat cu cuvinte goale de Gnoză, cu cuvinte de total
ignoranță, pe care nu o mai poți suporta și voma?

Beția, întunecarea simțurilor, este o


anomalie a centrului conștiinței. Omenirea este menținută
în mod constant în această stare de conștiință ascunsă de
flux de sânge obișnuit care, în ritmul bătăilor inimii
inima, este condus spre orașul jadului, al altarului
cap. Această ofuscare permanentă provoacă în cele din urmă o
degenerare care afectează diferitele funcții vitale ale
personalitate și ajunge să le distrugă.
Atâta timp cât organismul de ordine de urgență nu atinge acest grad
a degenerării fundamentale, care elimină definitiv toate
receptivitate la lumina eliberatoare, există posibilitatea ca.
momentan dispărea tulburarea conștiinței
cauzată și menținută de circulația sângelui; de exemplu,
ca urmare a unei experiențe foarte puternice care produce
o agitație. În acel interval de timp, inima și capul
Ele pot fi folosite pentru a-ți îndeplini vocația.
Într-o astfel de situație, Hermes spune: Nu purta cuvintele lui
ignoranță, vomită-i. În acea stare sobră, cu ochii lui
inima ei dublă, inima lui Isis și inima lui Poimandres,
puteți vedea clar ce trebuie să faceți.
Forța ușoară a Gnozei, elixirul vital al mântuirii,
pătrunde constant elevul și acționează neîncetat în al său
sistem. Cu toate acestea, această forță ușoară este întotdeauna coruptă de
flagelul ignoranței. Când, de exemplu, participați la un
conferință pentru câteva zile într-unul din locurile noastre
gnostici, este încărcat cu această forță a luminii care va vibra în timpul
ceva timp în sângele său, în ființa sa, deși foarte rapid și
cu ușurință, fără să-ți dai seama, te vei regăsi din nou absorbit
de răul ignoranței și ancorat pe pământ.

31

Pagina 32

Acesta este modul în care forța luminii se pierde din cauza flagelului
ignoranță și ți se poate întâmpla și se va întâmpla ca lampa vieții tale
nu are ulei pur chiar atunci când este nevoie.
Cu siguranță, nu este de neconceput ca în viitor să rezoneze de fiecare dată
mai mult în viața ei apelul: „Du-te să-l cunoști pe soț!” Atunci
Trebuie să arăți că porți rochia de mireasă. Despre,
reflectă la parabola fecioarelor înțelepte și a fecioarelor
prostesc. Înțelepții aveau suficient ulei pentru lămpile lor,
în timp ce nebunii, în momentul psihologic, îi lipseau.
Acest lucru este valabil pentru toată lumea. Cei care doresc să intre în camera de
Cununile sunt binevenite, li se spune: „ Vela, din moment ce nu
nu știi nici ziua, nici ora ».
32

Pagina 33

IV

Lanțuri de sânge

În Epistola către Romani, capitolul 7, citim:


«Știm, de fapt, că legea este spirituală; dar sunt carnal,
vândut păcatului. Și nu înțeleg ce fac; Nu fac nimic din
ce vreau, dar ce urăsc. Da, ei bine, fac ceea ce nu fac
Vreau, recunosc că legea este bună. Dar atunci nu mai sunt eu
cine o face, dar păcatul care locuiește în mine. Ei bine, nu știu
există în mine, adică în trupul meu, un lucru bun: am voință, dar
nu puterea de a face bine. Pentru că nu fac binele pe care îl vreau,
dar răul pe care nu-l vreau. Și dacă fac ceea ce nu vreau, nu mai sunt eu
cel pe care îl fac, dar păcatul care locuiește în mine.
Deci, găsesc această lege în mine: când vreau să fac bine,
răul este legat de mine. Pentru că mă bucur de legea lui Dumnezeu,
după omul interior; dar văd o altă lege în membrele mele, aceea
luptă împotriva legii înțelegerii mele și asta mă leagă de lege
a păcatului, care este în membrele mele. Vai de mine! Care
mă va elibera de acest corp de moarte? Slavă Domnului că se întâmplă asta
prin Iisus Hristos Domnul nostru ".
Vrem să aprofundăm faptul că cine nu a renăscut
conform sufletului, care nu a fost capabil să ridice forța luminii din
Gnoză către inima cerească, adică către spațiul deschis din spatele
osul frontal, este în permanență în confuzie și, pentru
Prin urmare, într-o stare de ebrietate în ceea ce privește starea sa de
conștiința și starea ta de viață.
Hermes numește substanța narcotică care provoacă toate acestea
flagel al ignoranței. Acest flagel acoperă întregul Pământ și

33

Pagina 34

corup orice posibilitate de dezvoltare sufletească în corp.


Substanța narcotică este astfel atmosferică. După cum am spus, știu
găsit în sângele nostru, chiar și în fiecare atom al nostru
personalitate, cu excepția organelor capului și inimii,
mai puțin în acele părți care nu sunt încă complet
supusă naturii morții.
Flagelul ignoranței încearcă, de asemenea, să deconecteze capul și
inima chemării lor înalte și supune-i. Dar dacă nu încă
este cazul tău, dacă mulțumită seriozității studenților tăi încă nu ai
depășit punctul fatal, va atinge flagelul ignoranței
doar întunecă ușor părțile vitale ale inimii și ale
capul pentru a preveni, pentru a neutraliza cu adevărat o activitate
pozitiv în sens eliberator. Astfel, omul ajunge la o
poziție forțată, așa cum Pablo o descrie într-un mod șocant în
Epistola către Romani, capitolul 7: În virtutea luminii care mă atinge,
Mă îndrept spre acea lumină și vreau să fac bine, dar forța asta
apare în membrele mele, în sângele meu, mă domină și, în
În consecință, greșesc.
Este clar că Gnoza Universală a lui Hermes nu i-ar spune
„Devino sobru” pentru un om fundamental și structural
dominat de acel flagel, pentru că bietul nenorocit nu mai poate
fi. Hermes îi avertizează pe bărbații neclintiți: întoarceți-vă
sobru: Și dacă nu toți puteți, cel puțin cei dintre voi care sunt capabili! Acea
fiecare observă înainte ca uimirea lui să se afundă în el
o stare de anomalie definită și ireparabilă!

Va fi evident că, în marea perioadă de schimbare a cursului,


Acest apel trebuie repetat energic: Oprește-te!
sobru: uită-te din nou cu ochii inimii tale! Vomit
vor ieși cuvintele de ignoranță cu care te-ai îmbătat
a acestei situații! Și dacă nu toți puteți, cel puțin aceia dintre voi
capabil! Nu așteptați pe alții. Efectuați noul act eliberator
spontan!
3. 4

Pagina 35

Este posibil ca anumiți studenți să creadă că aceste cuvinte frumoase și


această datorie magnifică îi privește doar pe cei care sunt încă
găsit în afara școlii gnostice a misterelor. Acesta este al lui
raționament: „Aceste cuvinte nu ni se adresează, deoarece
că am reacționat deja la chemarea Gnozei și ne-am format
parte a școlii misterelor.
Mi-aș dori să fie adevărat că toate acestea nu le-au preocupat! La lansare
acest apel, Hermes nu se adresează mulțimii și nici nu se adresează
Pavel se adresează oamenilor în general în Epistola sa către
Romani. Nu, cei doi se adresează unui grup ales. Titlu
grupului respectiv, Hermes spune insistent: Și dacă nu toți puteți , în
la fel de mult ca un grup, cel puțin cei dintre voi care sunt capabili.
Adresarea la mulțime așa ar fi complet absurdă; Nu
ar înțelege și, mai presus de toate, ar face-o furioasă. Imaginează-ți asta
s-ar adresa astfel tipului de om occidental care se consideră pe sine
superior, obișnuit de la naștere până la pregătirea intelectuală și
mistic, complet concentrat pe manipularea
materie, care se chinui febril zi și noapte în domeniul social,
economic și politic; imaginați-vă că îi spuneți unui bărbat despre asta
tastați: „Sunteți ofensat, deveniți sobri, convertiți!” O astfel de chemare
adresată mulțimii nu ar avea sens în Occident,
unde sunt cuvântul „Dumnezeu” și numele „Iisus Hristos”
rostit de nenumărate ori în fiecare secundă, în mai multe
activități mistice.
Din acest motiv, cei care încearcă serios să se elibereze de domeniu
a naturii morții, suferă intervenția intensă a
flagel al ignoranței. Cu toate acestea, cei care rămân în
natura inconștientă de ofuscare și involuntar
purtate de violența curentului, sunt atât de autentice și
cât mai autentice: sunt complet atașate de
natură.

Când, datorită orientării gnostice, încercați să vă retrageți


la flagelul ignoranței care este prezent în sângele său,

35

Pagina 36
dezlănțuie un mare pericol. Această tensiune creează un mare pericol
în viața ta, pentru că dacă nu reacționezi foarte radical cu
Cu privire la sine, el va rămâne într-o stare de anomalie. Și într-un
ori ca ale noastre, va deveni chiar mai anormal decât
om natural mediu. Omul natural, după cum s-a spus,
complet pierdut în iluzia naturii, pentru că este
atașat de acesta. Dar este, de asemenea, posibil ca tu, încă crezând că ești
un gnostic, pierde-te în acea iluzie a naturii. Pentru aceasta
motiv, repetăm: «Fii treaz, foarte treaz, examinează-te
profund".
În sistemul inimii și al capului circulă sângele său, râul
moarte care umbrește și cuprinde toate părțile vitale ale
inima și orașul jadului, astfel încât să nu facă binele
Aș vrea să fac asta în virtutea punctului culminant al Gnozei, ci mai degrabă
el face adesea contrariul și practică răul. Astfel corupe corpul
și, deși noul câmp astral se extinde peste tărâm
Gnostic, portul mântuirii este încă departe de tine. Din
în această formă, suferă continuu flagelul ignoranței. Este
reținut neîncetat, aproape întotdeauna de grupa sa de sânge, de sângele său
care îl narcotizează și îl ofensează, deși nu este conștient de asta sau
faceți-l în mod deliberat, nici măcar pentru că este extrem de rău. In acest
se află toată dificultatea.

În virtutea nașterii sale naturale, el trăiește într-o țară dușmană și, prin urmare
ego-ul său se ocupă de conservarea acestuia. Peste tot
găsim ura, disputa, discordia și individualismul exacerbat.
Sângele său este perfect adaptat acestei stări de lucruri: a lui
Conștiința naturală trebuie să se conformeze acesteia. Din cauza grupei sale sanguine,
tip ereditar al familiei sale, el cunoaște și adoptă anumite criterii.
Găsiți acest lucru bun, atât de rău, cât de pozitiv, că
negativ; are criterii precise ale acțiunilor corecte sau
incorect; prin urmare, are anumite opinii asupra
multe lucruri și, în consecință, îi place și nu-i place.

36

Pagina 37

Dar se întâmplă ca conceptul său de bine și rău, de ce


pozitiv și negativ, ceea ce este corect sau greșit, lor
Principiile personale diferă total de cele ale altora. Nu toate acestea
este mai mult decât un fel de cultură privată. Fiecare trăiește și acționează
sunt de acord cu aceasta și, din acest motiv, intră în conflict.
Cu toate acestea, ați găsit școala și aspirați la o nouă
starea vieții, starea sufletului viu; a ajuns să știe acest lucru
viața atât de diferită prin intermediul doctrinei lui Hermes, prin
Învățătură gnostică, pentru viața Marelui. Lumina Gnozei,
cine vrea să te conducă în portul mântuirii, vine la tine,
te pătrunde.
Dar te afli în realitatea vieții. În ea bărbații
Îi vorbesc și el îi vede acționând, le observă acțiunile, aspectul. Cand
o persoană nu-i place, focul nelegiuit se înfurie cu furie în al său
interior. Modul său de a vorbi și de a acționa, acțiunile și gesturile sale,
chiar și simpla lor prezență, se opun grupei lor de sânge, intră
conflict cu cultura sa privată, cu cultura sa de sânge.
Imediat conștiința lui este înnorată. Grupa de sânge este exprimată
Cu toată puterea lui. Antipatia pe care o stârnește celălalt în tine
lasă biciul ignoranței să fiarbă în sângele tău. Te apucă
în cele mai adânci adâncituri ale ființei tale și tu, în consecință, rezistă
și luptați cu cealaltă persoană cu cuvinte, gânduri sau
acte. Să vă spunem că atunci deveniți un animal-om
primitiv.
În acea ofuscare, în acea stare de ebrietate, el nu poate acționa
in caz contrar. În acel moment, este un animal lipsit de rațiune și dacă
nu l-ai înțeles încă, îl descoperi în rezultate, pentru că
în acest fel creează irevocabil discordie. Nu există pace
în tine sau în jurul tău. Furtuna care îi stăpânește sângele
uneori ridică valuri foarte mari cu efecte dezastruoase. Într-o
moment dat nu mai înțelege nimic și, adresându-se unui al treilea
persoana spune: „De ce reacționezi așa, dacă intențiile mele ar fi fost
bun!" Da, conform propriilor criterii și culturii de sânge,
avea intenții bune, dar modul său de a acționa vine din al său

37

Pagina 38

interior, fiind comparabil cu cel al unui prădător care se aruncă


ronțăind peste pradă și, în timp ce dă din coadă, o împinge
dinți ascuțiți în gât.
Astfel, prin flagelul ignoranței, el îl experimentează continuu pe al său
ofuscare, intoxicația sa, într-o stare de pură nebunie, de mare
prostie; deși în același timp, și asta adăugăm fără ezitare,
poartă pe față semnul filiației divine. Chiar dacă în
străluciți filiația divină, negați lumina. Pentru aceasta
motiv, Hermes Trismegistos mustră cu cuvinte dure:

Sfâșiați mai întâi hainele pe care le purtați: țesute de ignoranță,


cauza calamităților.

Dacă nu, corpul vostru studențesc nu are niciun sens. Dacă nu se schimbă
grupa sa de sânge, el va rămâne omul care a fost întotdeauna:

Lanțuri de corupție, închisoare mohorâtă, moarte vie,


cadavru înzestrat cu simțuri, mormânt pe care îl duci cu tine,
jefuitor care trăiește în tine, că din cauza a ceea ce te iubește
își arată ura și pentru ceea ce urăște te invidiază.
Iată ce trebuie anihilat! Hermes îl imploră să vadă
clar capcanele pe care ti le pregătește flagelul ignoranței:

O astfel de rochie ostilă care te cuprinde și te sufocă, te atrage spre


El astfel încât, nemaiavăzând, să nu poți contempla frumusețea
adevărul și binele conținut în el și astfel nu urăști răutatea sau
le descoperi trucurile și ticăloșile. Căci el îți amorțește
simțurile, încadrându-ne într-o supraabundență de materie și
umplându-vă cu desfătări nelegiuite, astfel încât să nu puteți auzi ce
trebuie să auzi și să nu vezi ce trebuie să vezi atât de mult.

38

Pagina 39

Acesta este un limbaj clar! Din acest motiv, să nu înțelegem greșit:


în același mod în care există un zeu în tine, în microcosmosul tău,
Există și rău în tine, iar pentru acest rău tăgăduiești zeul care
se află prizonier în microcosmosul său. Acceptați-l, chiar dacă nu este
frumos nici măcar nu mă gândesc la asta. Acceptați faptul că
Flagelul pe care îl suferă vine din interior și nu din exterior.
Înțelegeți că fără cooperarea dvs., nimeni nu vă poate face rău. The
răul care se manifestă în tine și răul pe care ți-l face o altă persoană,
sunt în totală concordanță cu forțele răului care trăiesc
tu.
Răul este în toată lumea; este propriu personalității. Poti tu
stăpânește și te va stăpâni. Și, din păcate, atâta timp cât acționează cu al său
hemocultura îți va oferi satisfacție. Dacă nu acționează foarte mult asupra ta
drastic și radical, rămâne în aceeași situație ca și
îl trage și îl ține în fundal. Râul vieții trebuie să curgă către
prin orașul de jad, prin sanctuarul capului, spre
că puterea simțurilor devine receptivă la lumină, la materie
risipi și disprețurile nelegiuite dispar.
Hermes nu se referă aici la viața licențioasă sau la desfrânare
sexual. El nu ridică această întrebare într-un discurs atât de profund
Am râs. În limba olandeză veche, cuvântul „delicatese” are două
sensuri, ca în Psalmul 36: „Bea din torentul tău
plăceri ", și în altă parte:" Dumnezeu are plăcerile Lui în noi ".
În acest caz, deliciile nelegiuite se referă în mod specific la ambele
propriile acțiuni și gânduri emanate din grupa sanguină
precum și plăcerea și satisfacția care se obțin de la ei. Cine știe
predarea tipului său și cultura sa de sânge sunt senzoriale
prizonier, face răul crezând că face bine și este mulțumit
din ea. Aceasta este intoxicația fatală a plăcerilor nelegiuite. Nu știu
poate reproșa lui Hermes Trismegistos că nu a spus-o cu
claritate.
Dacă înțelegeți profund că flagelul ignoranței este
inerent stării de ființă a naturii și poartă cu sine

39

Pagina 40

ofuscarea conștiinței care caracterizează viața dialectică,


atunci te vei întreba: cum pot scăpa de această stare?

40
Pagina 41

Karma-Nemesis
și calea eliberării

Cum ne putem elibera de ghearele grupei sanguine și


ofensarea corespunzătoare a conștiinței? Hermes răspunde în
acești termeni:

Nu vă lăsați purtați de violența curentului, ci


cine poate ajunge în portul mântuirii, folosește
în amonte pentru a intra în el. Căutați pe Cel care vă va conduce
mână în mână și te îndrumă spre porțile Gnozei, unde strălucește
lumina limpede în care nu există întuneric; unde nimeni nu este beat, dar
că toată lumea este lucidă și privește din inimă
Cel care vrea să fie cunoscut.
Dar să știți bine: nimeni nu-i poate auzi vocea și nici nu-l poate pronunța
nume și nici ochii cărnii nu-l pot privi. Singur
sufletul-spirit este capabil să o facă. Prin urmare, rupeți mai întâi
veșmintele pe care le porți: țesute din ignoranță, cauza
nenorociri, lanțuri de corupție, închisoare mohorâtă.

Deci, ar trebui să căutăm un profesor, un profesor, un adept, care


ia-ne ca student conform formulei utilizate în mod obișnuit
peste tot în această natură? Ar trebui să urmăm formule care
implică legături personale? Ar trebui să căutăm pe cineva căruia
putem continua de parcă ar fi o autoritate?
Nu! Este vorba despre Cel pe care nu-l putem vedea decât cu sufletul.
spirit, cel a cărui voce nu poate fi percepută prin simțul
auzit și al cărui nume nu poate fi pronunțat. Este cel care nu

41

Pagina 42

poate fi contemplat cu simțul vederii și nici nu este


dezvăluit prin orice metodă a sferei reflectante. Este cel care
Îl numim pe Poimandres, alter ego-ul său, celălalt, spiritul. Acel ghid,
imposibil de găsit în planul orizontal al dialecticii, este
trebuie să cauți. Vrea să te țină de mână. Tu poti doar
simți, contemplă într-un mod cu totul special că celălalt, prin
suflet-spirit, unitatea conștiinței spiritului și a inimii
purificat de Gnoză.
Când îți deschizi inima către lumina luminilor, trandafirul inimii tale
se desfășoară, iar culoarea și parfumul său îl reconfortează. Dacă urmați acest lucru
lumină, în conformitate cu natura și scopul său și, prin urmare
reușește să-l introducă ─prin toate obstacolele─ în sistem
circulator în ciuda fluxului sanguin obscur, atunci,
După cum am explicat deja în detaliu, miezul luminii va putea
se așează în inima cerească, în cavitatea din spatele
OS frontal. Apoi vă puteți pregăti în modul corect
această „casă superioară”, această cameră purpurie a orașului jad. Si in
ea, Poimandres, ridicată din somnul său de moarte, o va ocupa pe a lui
așezați-vă pe tron și sărbătoriți sacramentul cu voi.
În realitate, sărbătorirea cinei are sens doar atunci când
se poate face în camera superioară. Poimandres, zeul din tine,
te va conduce apoi la porțile Gnozei, la porțile
a Capului de Aur, din care radiază lumina clară în care nu
întunericul domnește; unde nimeni nu este beat, unde sunt toți
perfect sobru.

Dacă vrei să treci prin aceste uși, dacă vrei să eliberezi regatul din tine,
mai întâi va trebui să rupi rochia ignoranței, rochia de
negarea cotidiană. Aceasta este sarcina fundamentală a fiecărui elev
a Școlii Spirituale. Prin urmare, dacă vrei cu adevărat
primește-l, rulează-l în fiecare zi. Trebuie să-și neutralizeze propriul tip
sângele, propria sa cultură de sânge și, prin urmare, a lui
individualism dialectic, din care toate

42

Pagina 43

caracter și toate actele și inhibițiile sale, astfel încât să schimbe ziua


în ziua.

Datorită comportamentului său obișnuit de zi cu zi, datorită faptelor sale de rutină care sunt
explică din grupa ta de sânge, îl neagă pe zeul din tine
interior. Nu ne referim la comportamente excepționale, la lucruri
deosebit de rău, dar pentru comportamentul său obișnuit
în fiecare zi, ceea ce se explică prin caracterul său, natura lui, a lui
Grupa de sange. Comportamentul este forța nucleară a păcatului,
cauza celor mai monstruoși, spune Hermes. Și când, în
Școala rozacruciană din Áurea, v-am vorbit despre endura,
neutralizarea ego-ului naturii, a transfigurării
dizolvarea în cealaltă, nu este o învățătură manifestă,
evident, a oricărui mijloc de a atinge obiectivul; nu tot
aceasta are un sens extrem de profund care implică ființa ta
sânge. Nu puteți refuza, printr-o decizie a
voința, răul negării care vine de la grupa ta de sânge
spunând: „Nu o voi mai face”. Nu, acest lucru necesită o luptă aprinsă
deoarece grupa sa de sânge este total legată de universul dialectic.
Flagelul ignoranței, răul negării, este atmosferic;
de aceea, este unită ființei și legilor universului dialectic.
Dacă doriți să înțelegeți bine acest lucru, puteți primi sfaturi de la
a patra carte a tezaurului ermetic.

Am citit acolo cu mult timp în urmă, înainte de zorii creației, spațiul


imens al celui de-al șaptelea plan cosmic, așa-numita «grădină a
zeii, 'era un întuneric infinit, în sensul necreatului,
de haos sau, după cum spune Biblia, „prăpastia”.
În aceste întuneric, exista doar apa vieții, substanța rădăcină,
Abraxas, care înseamnă: proprietățile spațiului. În ziua de
creație, lumina sacră a apărut din întuneric, proprietăți
a substanței primordiale au fost eliberate și forțele multiple
naturale numite de Hermes „zei” sau „conducători” sunt
separat de natura întunericului. În domeniul spațiului

43

Pagina 44

fără a se forma, șapte forțe au devenit perceptibile și sensibile, șapte


emanații, cele șapte raze ale celor șapte ori ale spiritului
manifestare universală, datorită căreia este Dumnezeu, Logosul
unit cu creația și creatura sa.
Este evident că, sub influența razelor luminii de șapte ori
în multiplicitatea și varietatea sa nelimitată de forme, toată creația
s-a desfășurat purtând o rochie somptuoasă de culori și forme,
în timp ce universul, ordonat de suflarea creatorului, era
menținută în mișcare de curentul circular al
radiații spirituale divine. Forțele planetare,
spiritele planetare și sistemele lor create de propria lor putere ce
care le fusese încredințată. Deci, de exemplu, în
planeta s-au dezvoltat diferitele regate naturale.
Oricât de diferite ar fi formele, sămânța renașterii
a fost îngropat în toate lucrurile. În acea viață care s-a desfășurat prin
pretutindeni, generate de radiațiile universale ale spiritului
părăsind marea grădină a zeilor, ar trebui să o trezească pe cea a
care într-o zi s-a născut, adică spiritul universal însuși.
În acest fel, din sânul eternității s-au născut entitățile
care în trecut erau numite, în adevăratul sens al
cuvânt, „bărbați”. În olandeză, este scris cuvântul „om”
„Mens” ∗ , care derivă din „Manas”. Manas înseamnă „gânditor”,
cunoscător al adevărului și înțelepciunii divine, cel care știe
întregul plan al lui Dumnezeu.
Aceste entități, acești oameni de la început, sunt
le-a încredințat să respecte legile divine în vastul univers
al celui de-al șaptelea plan cosmic, că vor executa lucrările divine; acea
transformă cunoașterea planului divin în realitate, cu
ajuta din ceea ce creațiile zeilor naturali,
rectorii, îi fuseseră puse la dispoziție. În grădina zeilor
totul a fost pus la dispoziția bărbaților. Le-a fost dat
multiplicați prin împărțirea spiritului, ceea ce înseamnă, ca zeu

În engleză „man”, în germană „Mensch”.

44

Pagina 45

care emană de la Dumnezeu, ca spirit care ia naștere din spirit. Astfel, toate
universul celui de-al șaptelea plan cosmic era plin de măreție.
În natură există o lege generală care unește întregul vast
univers, care grupează într-o singură putere numeroasele creații,
forțe, mișcări și fenomene. Această lege naturală este o forță
cheie imens de puternică. La această forță originală, la această lege
fundamental al creației, este cunoscut în mitologie ca
„Nemesis”. Aceasta înseamnă că această forță originală este și rămâne
inalterabil, inviolabil. Din acest motiv, gândirea greacă
descrisă ca zeița răzbunătoare a dreptății, care urmărește
fiecare abatere și fiecare crimă.
Această forță originală a universului este, de asemenea, numită
„Karma”, care, ca principiu, este absolută și inalterabilă.
Din acest motiv, în Învățătura Universală se spune că „Karma-
Nemesis, „așa cum se numește”, creează popoare și suflete ale ființelor
muritori. Dar odată creați, ei sunt cei care fac
Karma-Nemesis o furie care pedepsește sau un înger care recompensează.
Înțelept este, într-adevăr, cel care onorează Nemesis.
Această forță originală a universului, ca Logos al
Natura, în intransigența sa neclintită, are grijă absolută
securitatea marelui plan al lui Dumnezeu. Spiritul divin proiectează un plan
în abis; forța spiritului trezește forțele
natură, universul se pune în mișcare și se manifestă. ȘI
Apoi apare organul controlului, Nemesis, gardianul
Planul lui Dumnezeu. O forță neîncetată, din care nu emană niciuna
înțelepciunea, nici bună, nici rea, nimic pozitiv sau negativ. O forță care
păstrează numai voința Logosului, în ciuda tuturor
influențe care deviază și contrazic. Toate lucrurile luate în considerare, ce
minune atât de uimitor! Planul divin stă veșnic
ferm, este inatacabil și se va împlini.
Totuși, în același timp, ce pericol imens se află
blocat! Când încălcăm legea Nemesis și el ne corectează,
ea intervine ca răzbunătoare, ca destin. Sub aceasta din urmă
recursul este modul în care îl cunoaștem cel mai bine în viața dialectică:

Patru cinci

Pagina 46

doom, soarta orb. Din acest motiv, este reprezentat ca


o zeiță legată la ochi.
Poate că acum înțelegeți ce s-a întâmplat în trecutul îndepărtat.
O parte a umanității a abandonat înțelepciunea spiritului și
a început să experimenteze în mod arbitrar. A apărut Nemesis
imediat pentru a îndrepta: Dumnezeu nu poate lăsa lucrarea să piară
din mâinile tale. Legea naturală rectificatoare a acționat; deci focul impie
s-a luminat în vastul univers. Focul destinului a răspuns
încălcarea legii. În acel moment crucial, bărbatul era
separat de spirit. Într-o astfel de stare, de om, de Manas, de
gânditor, a rămas doar numele. Lipsit de înțelepciune, a slujit
diferiții zei ai naturii.
Fiecare dintre acești zei, adică fiecare dintre aceste forțe
nativi planetari, își îndeplinesc propria misiune creatoare fără
pot face altceva. Deoarece forțele planetare slujesc
umanitate, vă puteți imagina acea umanitate degenerată
provoacă continuu dezechilibre în relațiile planetare
care sunt corectate de soartă, de Nemesis. În acest fel
lumile pier prin foc; Acesta este modul în care impietatea invocă mai mult
impietate și forțe nenaturale. Astfel, în viață, omul
găsit într-o atmosferă de rău, în atmosfera de
răul ignoranței: ignoranța despre starea umană
original. În consecință, fiecare microcosmos posedă în ființa sa auditivă
un cont care nu este stabilit cu destinul, cu Nemesis, care va avea
să plătească fiecare bănuț. Și când omul termină
plătește această factură, în cursul destinului tău prin natură
de moarte, de cele mai multe ori vă contractați imediat
datorii noi. Cât de bine știm cu toții Karma-Nemesis!
Cum scăpăm de circuitul condamnaților? Nemesis nr
ne ajută. Nu a făcut-o niciodată, nu poate. Doar corectează. știu
hai, dar fără ură.
Cu toate acestea, există o cale de eliberare. Școala spirituală
Astăzi are fiecare ocazie pentru a vorbi despre asta. În acest sens nu
predică, nu are scopuri edificatoare, nu prezintă niciunul

46
Pagina 47

doctrină. Nu, te avertizează continuu că dacă vrei să te eliberezi


din circuitul său fatal, el trebuie să meargă cu adevărat pe calea
eliberare. Trebuie să începi prin a rupe rochia de pe flagelul
ignoranță, prin neutralizarea grupei de sânge.
Acesta este punctul crucial.
Calea universală a eliberării i se arată din nou. Urmareste-l!
Pentru început, rupeți rochia negării zilnice pe care o purtați
Stand de piață. Dacă o faci, ești pe cale să faci pace cu Nemesis,
zeița răzbunătoare a dreptății.

47

Pagina 48

A VĂZUT

Realizarea planului lui Dumnezeu


Să stăm încă o dată în fața lui Nemesis, zeița dreptății
răzbunător; zeița, legea naturii, la care în
lume pe care obișnuiam să o numim destin; zeița cu care
noi, ca și semenii noștri, avem încă un
cont de decontat. Relația sumelor datorate, ale căror
plata ne este necesară permanent, ajunge la noi fără încetare și menține
o sferă activă în sângele nostru, în toată viața noastră: fatalitate,
amenințare, suferință și mizerie, slăbiciune, boală și
moarte. În ciuda acestui fapt, Nemesis, zeița legat la ochi, nu a făcut-
nu are nici o plăcere sadică să ne hărțuiască, ci ne corectează
în mod impersonal și o vom continua până când ne vom întoarce la
calea adevăratei umanități.
Dacă reflectezi la toate acestea, probabil îți poți imagina
ce suferință inexprimabilă este suportată pe această planetă, ce
mizeria se răspândește pe tot pământul, ceea ce mizeria umple totul
regnurile naturii. Da, toată planeta pe care
în care locuim și suferă insuportabil de focul Nemesis
continua sa arzi!
Acum este momentul potrivit pentru a vă arăta inconfundabilul
orientarea Gnozei Universale printre toate orientările
cunoscut în această lume. În general, întrebăm: „Ce este
tu? Care este religia ta? ce te interesează? Ce este al tau
hobby-uri? Ești atras de filozofie sau de ocultism? " Vorbim așa, nu-i așa?
e adevărat? Și o facem pentru că suntem sub flagelul
ignoranță, deoarece vehiculele personalității și stării de
ființele sunt complet cristalizate. Pentru că a noastră

48

Pagina 49

individualitatea nu mai posedă nici cea mai mică aparență, nu mai este nici măcar
umbra splendorii adevăratului om original. Pentru aceasta
rațiune, în mijlocul celor mai umane dureri și suferințe
atroce, vom încerca să se ascundă în spatele acestui hobby.
Cu toate acestea, trebuie să înțelegem asta pentru a satisface
Nemesis cere, pentru a fi în pace cu ea, există doar una
cale, o metodă: metoda, calea Gnozei Universale.
Nu există altă soluție! Gnoza nu numai că vă cere să sărbătoriți un
închinare determinată sau așezați-vă într-un templu cu aer
Am râs; nici să fii membru fidel al unui grup, să te rogi sau să observi
recomandări și exerciții. Gnoza nu cere
numai interesul tău, dar îți întreabă întreaga ființă, dorește
mergi pe drum sau nu. Totul sau nimic!
Dar mai este posibil să devii în pace cu Nemesis, cu
legea originală a naturii universale? Degenerează
generalul nu a avansat atât de departe încât să-l împiedice
reintegrare?
Văzut obiectiv, dacă ar fi așa, viața ta ar fi
extrem de tragic și dramatic. Spunem „obiectiv”
pentru că nu te-ai mai simți, nu ai mai experimenta tragicul sau
dramatic. Aș lua viața așa cum este, așa cum fac mulți
a bărbaților. Ca toți ceilalți, aș urma legea conservării, legea care
îl obligă să se apere dinte și unghii. Aș considera și aș accepta
Dominația lui Nemesis ca dovadă, cu argumentul:
"Asta e viața!".
Dacă acesta ar fi cazul tău, Gnoza nu ar avea nimic de spus, niciodată
Nu aș avea nimic să-i spun. Ei bine, nu mai puteai ieși din tine
ofuscare, nu mai putea fi lucidă. Gnoza ar trebui să aștepte
moartea sa, spre dizolvarea totală a personalității sale în
microcosmos. Și când, când va veni momentul, microcosmosul
era din nou în posesia unei alte personalități, el va repeta
Încerc să ating această personalitate. Dar cât ar fi
înainte ca acest lucru să se întâmple din nou! De aceea Hermes spune asta
cel puțin cei care sunt încă instruiți reacționează.

49

Pagina 50

O școală spirituală gnostică îi adună, fundamental, pe cei care


„Ei suferă în ego - ul“ * , așa cum a fost deja exprimată la un moment dat. de-a lungul
ce precede am spus lucruri care ar putea fi rănite. The
Întrebarea este să știm dacă l-am rănit până la punctul de a-l face să „sufere în
ego ". Mulți trăiesc suferințe chinuitoare, dar mai multe
puternic că orice durere geme ego-ul, sinele dialectic, care încearcă
prin orice mijloace fugi de nesuferit. Și când școala
spune adevăruri care dăunează ființei naturale, pentru a duce la
student la înțelegerea eliberatoare, poate că unii își vor întări sinele
împotriva indicațiilor Gnozei, încercând astfel să scape de
durere.
Când spunem că mulți „suferă în ego”, ne referim
Care sunt plini de durere și lipsiți de perspectivă, în toate
aspecte ale sinelui și ale conștiinței, chiar și în starea dialectică
cel mai inalt. Acest tip de om experimentează într-o asemenea măsură
dezvoltarea lucrurilor dialectice ca o tragedie, ca o
drama, ca absolut inumană, care se răzvrătește și caută o
Ieșire. S-ar putea să nu știți nimic despre un inamic de corecție, dar
concepe intuitiv că orientarea generală a vieții este
absolut greșit.
Apoi, pe măsură ce suferă din ce în ce mai mult în ego, începe să caute
Merg și, când îl găsește, nu se mai îndoiește, îl urmează direct,
complet, acceptând toate consecințele. Experimentează asta
calea este soluția, singura posibilitate, întoarcerea fericită la
Tata.
Dacă acesta este cazul, vor avea loc ultimele cuvinte ale cărții a patra
îngrijorare:

La început, calea ta este să câștigi experiențe și să ai


conștientizarea faptului că destinul lor depinde de marșul circular al
zei. În cele din urmă, se eliberează și pleacă mari

Vezi Tao Te King, Devenirea conștientă universală, de C. Van Dijk,


Amsterdam 1934.

cincizeci

Pagina 51

monumente care evocă lucrările sublime pe care le-au făcut ca.


eliberată.
Tot ceea ce, în timp, pete și
se întunecă, precum nașterea creaturilor din carne înzestrate cu
suflet, generație în felul tânărului animal, majoritatea
lucrările umane, toate acestea care scad ∗ , vor fi regenerate
pentru Destin, prin reînnoirea zeilor și a
cicluri ale naturii când ajung la numărul perfect.
Divinul este întregul cosmic contopit până ajunge la unitate,
reînnoit prin natură care este, de asemenea, ancorat în
atotputernicia lui Dumnezeu.

Să încercăm să analizăm aceste cuvinte astfel încât, după ce a trebuit


expune toate acele situații grave și fapte tulburătoare, poate
obțineți un punct de sprijin și o vedere clară a căii pe care
Young Gnosis merge cu elevii săi.
Trebuie să înțelegeți că nu este vorba despre dobândirea de experiență și
înțelepciunea în sensul obișnuit al cuvântului. Sanctuarul din
capul și sanctuarul inimii sunt chiar locul unei vieți
special, foarte ciudat. Este o viață care poate încă somnorează,
dar aceasta este totuși prezentă. Inima lui de șapte ori, în timp ce
Ce mamă a lui Isis poate să manifeste această viață, să trăiască această viață, să intre
in viata asta. Iar când intră în această viață, inima lui cerească în
capul altarului, camera purpurie a orașului de jad,
poți participa la singura înțelepciune care este absolută.
Puteți întreprinde imediat acea naștere a Betleemului și
obține acea victorie din Golgota, dacă ești de acord să rupi
imediat rochia ignoranței, rochia de
negare, ființa sa sanguină, obiceiul culturii sale sanguine, după
care se refugiază de parcă ar fi fost zidurile unei cetăți.
Tot caracterul său, tot felul său de a gândi și de a acționa, esența lui

În plus, acesta este opusul în creștere, creșterea pe care Dumnezeu a ridicat tocmai
ca sarcină a omului: „Crește și înmulțește” (Vezi volumul I, prima carte,
versetul 47; iar în acest volum, a patra carte, versetul 10).

51
Pagina 52

născuți din materie, trebuie sacrificați. Aceasta este cauza


flagel, lanțuri de corupție, închisoare mohorâtă, moarte
cadavrul viu, cadavrul înzestrat cu simțuri, mormântul
tu peste tot. Trebuie să neutralizați radical,
începând imediat, toate consecințele lor
conflictele cu Nemesis, provenind de la tine sau de la cei care
precedat în microcosmos.
Noua dimineață te întâmpină. S-a făcut noul regat gnostic
realitate și se manifestă într-o experiență puternică care crește
continuu. Doriți să participați la el? Vrei să aparții
ea? Puteți face acest lucru dacă aveți o stare de a fi complet
nou. O poți face când ai deschis ușile larg
a vieții care încă mai doarme în tine.
Din acest motiv, am pus în fața conștiinței voastre, cu toate
la drept vorbind, aceste cuvinte. Este vorba despre pregătirea la timp
pentru ca nunțile să fie sărbătorite, nunțile Mielului, nunțile
alchimice ale Tatălui și fratelui nostru Cristián Rosacruz. Deschide
inima de șapte ori în lumina Gnozei. Încercați, cât mai repede
posibil, ca această lumină să circule în tine printr-o atenție constantă și
orientat. Trăiește într-un mod nou cu toți semenii tăi. Pentru
Procedând astfel, circulând lumina, Poimandres, eliberat, va crește
din mormântul său și ia-i locul pe tronul inimii cerești.
Din acel moment, spiritul, zeul din tine, va lua frâiele
din viața lor.
Mai presus de toate, înțelegeți că nu vă susținem, că
nu vrem să vă prezentăm încă o dată noțiunile noastre
de predare, dar este vorba de înțelegerea și păstrarea
conștient această știință în tine: Că timpul
împlinirea, timpul recoltării acestei perioade. Daca vrei
mergeți pe calea Gnozei, trebuie să restabiliți armonia
între tine și nemesis, între tine și legea originală a naturii
din grădina zeilor. Aceasta este singura modalitate de a sparge cercul
a marșului eonilor, a zeilor naturii; the
mișcare circulară în care este închis. Eonii din

52

Pagina 53
natura rămâne, va exista în eternitate și va continua
îndeplinindu-și sarcina. Cu toate acestea, dacă reușești să fii în armonie cu
legea originală, eonii naturii, toate aceste forțe care
te va înconjura, te apasă și te ține prizonier, va fi
lipsită de influența lor pernicioasă și de marele conflict
depus împotriva ta.
Reînnoirea timpurilor nu are loc doar în timp
hotărât, urmând cursul celor șapte raze din lume,
dar poate fi produs în mod direct, în fiecare moment, pentru fiecare
om care caută și găsește cu adevărat singura cale,
o înțelepciune unică și trăiește în armonie cu Nemesis. Uită-te la
consecințele pe care aceasta le aduce!

Filosofia ermetică vă permite să vedeți lucrurile în perspectivă


consecințe care apar atunci când un grup în creștere de
bărbații, cu voi printre ei, merg pe calea eliberării și
restaurare. Când intri în lumea stării sufletești
viu este eliberat direct de la roata de naștere și
moarte. Sufletul nu va mai fi legat de carnea naturii
dialectică, astfel încât atunci când mulți sunt eliberați de pe roată
al vieții și al morții, nașterile sufletelor vor fi reduse
întrupată, precum și menținerea naturală a rasei umane
și toate activitățile inerente.
Pământul, o planetă întunecată datorită caracteristicilor sale dialectice,
se va depopula progresiv. Din moment ce natura tinde
mereu pentru a satisface nevoile creaturilor sale, la început
din această perioadă, de îndată ce numărul perfect de
cicluri ale naturii , planeta va intra într-o perioadă de odihnă,
o perioadă de restabilire, de echilibru cu Logosul. Toate
materia grosieră va dispărea împreună cu tot ce este necesar prin
imperativ natural.
Dacă parcurgeți calea, dacă o urmați în grup, această dezvoltare va fi
va grăbi. Soarta va reînnoi eonii naturali și mișcarea
Natura circulară a naturii își va relua cursul, dar într-un mod diferit.

53

Pagina 54

Planeta noastră mamă se va trezi regenerată din această perioadă de


odihna și dispariția celor vechi. Întregul Pământ va ajunge de la
nou echilibru cu legea originală, cu Nemesis, zeița
dreptatea divină.
Astfel, pe planeta noastră întunecată, în locuitorii ei întunecați, planul
a lui Dumnezeu se va împlini în consecință. Pământul va fi din nou
Țara Sfântă, un loc de muncă divin, în sensul absolut, al
că Biblia spune: „Pământul întreg va fi umplut cu
măreția lui Dumnezeu.
Nașterile și lucrările divine pe Pământ vor fi
restaurată
întruchipateîn în
sensul
sens absolut aldar
dialectic, termenului. Nusufletelor
entități ale vor mai fivii
suflete
care va moșteni și poseda întregul Pământ pentru a consacra acest lucru
la locul de muncă complet pentru misiunea ta și folosește-l pentru tine
sarcină.
Tot ceea ce, în decursul timpului, a patat și
arunca umbre, orice a cauzat conflict misiunii
divin, va deveni ceva nou și, prin Soartă, de către
reînnoirea zeilor și mișcarea circulară a
natura, va fi din nou în echilibru cu Logosul.

Divinul este întregul cosmic contopit până ajunge la unitate,


reînnoit prin natură care este, de asemenea, ancorat în
atotputernicia lui Dumnezeu.

54

Pagina 55

VII

Strigătul inimii Gnozei


universal

Din cele discutate până acum, este clar de ce, conform expresiei
Biblic, bucuria domnește în cer atunci când un păcătos este convertit.
Căci atunci când omenirea căzută preia căile străvechi ale
mântuire și căutați din nou viața și înțelepciunea; cand
omenirea găsește această viață și această înțelepciune, natura
dialectica nu mai are un motiv să fie! După o perioadă de
odihnă și restaurare a cosmosului terestru, această natură
dispare complet, astfel încât întregul al șaptelea
Planul cosmic poate fi numit din nou, în întregime,
Grădina zeilor. Pentru aceasta, Gnoza este calea, adevărul și
viaţă.
Să încercăm să concepem în profunzime sensul imens al
valorile cu care ne confruntă filosofia hermetică. The
calea Gnozei nu înseamnă doar propria eliberare,
dar, în același timp, cel al lumii și al umanității. Pentru aceasta
Din acest motiv, să luăm în considerare cuvintele lui Pavel în Epistola sa către
Romani, Capitolul 8: „Pentru creație așteaptă cu nerăbdare
așteptați manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Căci creația este
supus sterilității ... Căci știm că acum întreaga creație
geme și simte dureri de muncă ».

Toată creația este complet și total dependentă de tine și


noi: aceasta este o axiomă. Toți, fiecare
individual și colectiv, ținem în mâinile noastre

55

Pagina 56

destinul lumii și al umanității. Din acest motiv, și noi


îndrăznim să vorbim despre noul regat gnostic, întrucât nu numai
ne considerăm propria eliberare, dar suntem foarte
conștient și experiență că Gnoza este aici pentru
lume și umanitate.
Prin urmare, trebuie să fim profund conștienți de imens
semnificația Gnozei și relația acesteia cu aceasta și înțelegeți
că apelul nostru nu vi se cere să coopereze în nici un fel
zi. Chemarea noastră îți transmite strigătul inimii întregului
creație, strigătul inimii de a colabora activ în
manifestarea fiilor lui Dumnezeu. Este evident că dacă acest apel
găsește un ecou în tine, trebuie să începi să acționezi asupra ta
la fel. Căci cum aș putea ajuta un bărbat căzut să se întoarcă
copil al lui Dumnezeu dacă tu însuți te lupți încă în canalizările din
dialectică?

Vrem să vă atragem atenția asupra versetului al șaisprezecelea al


a patra carte a lui Hermes, unde se spune că divinul se manifestă
când universul cosmic, contopit în unitate, este reînnoit de către
natură. Învățătura universală, limbajul sacru al tuturor
ori, vorbește în mai multe moduri despre această activitate specială, despre
procesul de unificare, care este impusă în mod periodic cu forța.
Se realizează printr-o schimbare a atmosferei, prin apariția luminii
lui Hristos în atmosferă: «apariția Fiului Omului în
nori din cer.
Noul câmp astral care se extinde peste noul regat
Gnostic, care se manifestă în frații și surorile care sunt
în armonie totală cu vibrațiile sale, este un simptom al venirii
reînnoirea naturii; în urma căreia,
natura nouă poate exista din nou în divinitate. Noul
Împărăția gnostică este zorii care preced gloria viitoare.
Trebuie să luăm în considerare evenimentele din ultimii ani,
evenimente din viața Școlii Spirituale, sub aceasta
perspectivă. Ne referim, de exemplu, la construcții și

56

Pagina 57

consacrarea noilor centre de forță ale Tinerilor Frății


Gnostic.
Cu ajutorul Lanțului Gnostic Universal, care se manifestă
în noul câmp astral, îl poți aduce la bun sfârșit pe cel mare
proces de eliberare, de transmutare a muritorului și a impiei în
nemuritor și divin, pentru împlinirea adevăratei misiuni a
viața sa în slujba lui Dumnezeu, a lumii și a umanității. Pentru
atinge acest scop cel mai important lucru este să rupi
rochia ea poartă, rochia de ignoranță, rochie de
negare. Îndrăznește să o faci cu lumina Gnozei și deschide-te
pe scară largă cele șapte camere ale inimii. Așezați toporul în
comportamentului, puneți-l pe grupa de sânge și începeți astăzi
la fel. Dacă ați început deja, faceți tot posibilul și perseverați în această sarcină
cu forțe reînnoite, pentru că toți studenții săi se bazează pe asta.
Conducem sabia în propria noastră natură să rip
rochie de ignoranță, pentru a rupe rochia de negare.

57
Pagina 58

VIII

Cartea a cincea

Fragment dintr-un discurs al lui Hermes către Tat


1. Fac această expoziție, fiul meu, în primul rând pentru dragostea de
oameni și consacrare respectuoasă către Dumnezeu. Nu e milă
mai adevărat decât luând în considerare esențialul și
martor recunoștință față de El, care este autorul ei, care niciodată nu
Voi înceta să fac.

2. Dar dacă nimic aici nu este real sau adevărat, părinte, ce este acolo
ce să faci atunci pentru a trăi cum trebuie?

3. Trăiește în slujba lui Dumnezeu, fiul meu! Care


cu adevărat evlavios va iubi înțelepciunea de mai sus
totul, pentru că fără dragoste pentru înțelepciune este imposibil de realizat
evlavie supremă. Cine a dobândit discernământ
despre esența întregului și a înțeles cum, pentru
care și pentru a căror beneficii totul este unit pe Pământ,
mulțumește lui Dumnezeu, Demiurgului, Arhitectul lumii,
care, ca cel mai bun Părinte, îți prezintă favoruri și te protejează
fidel.

Patru. Mărturisindu-ți recunoștința, vei fi cuvios; și pentru mila lui


vei ști unde este adevărul și ce este; și, datorită acestui lucru
discernământ, înclinația voastră spre evlavie nu va eșua
creștere.

58

Pagina 59

5. Fiul meu, sufletul, chiar dacă este în trup, niciodată


coboară spre ceea ce este opusul său atunci când luminează
povara datoriilor lor de a pune mâna pe binele cu adevărat și
Adevărat.
6. Când sufletul l-a întâlnit pe Cel care la chemat
existența, este plină de dragoste imensă, uită de tot răul
și nu mai poate fi separat de bine.

7. Acesta trebuie să fie, fiul meu, scopul pietății. Dacă te întorci


în această stare, dacă trăiești în modul corect și mori
binecuvântat, sufletul tău va ști cu toată certitudinea spre
unde ar trebui să vă direcționați zborul.

8. Acesta este, fiul meu, singura cale către adevăr, că


predecesorii noștri, de asemenea, a vizitat și în care
au primit binele.

9. Calea sublimă și frecventată, dar dificilă și dificilă pentru el


suflet în timp ce se află în trup.

10. Mai întâi sufletul trebuie să lupte împotriva sa, să provoace


o divizare profundă și acordă uneia dintre părți
victoria asupra ei insine. Literal, apare un conflict
între o parte și celelalte două: prima trateaza
în timp ce scape de sub celelalte două încercare
atrage-o. Consecința este o luptă în care
forțe între partea care vrea să scape și celelalte două
care insistă să o păstreze.

11. Nu este același lucru că câștigă unul sau ceilalți doi. Ei bine, un
parte aspiră intens spre bine în timp ce celelalte
locuiesc în planurile pierzaniei.

59

Pagina 60

12. Se suspină pentru libertate; ceilalți se aruncă asupra


brațele robiei.

13. Când sunt amândoi doborâți, sunt blocați.


ele însele, inactive și izolate, abandonate de
prevalează. Dar, în cazul în care celălalt este împușcat în jos, ea este luat prizonier
de ceilalți doi, este dezbrăcată de tot și pedepsită cu
viață pe care o duce aici.

14. Uite, fiul meu, acesta este ghidul către calea care duce la
libertate: trebuie să renunți la corp înainte să moară și
triumfa asupra vieții scufundate în luptă; si odata
a obținut această victorie, trebuie să reveniți în vârf.
***

15. Și acum, fiul meu, voi rezuma esențialul din


propoziții scurte: veți înțelege ce voi spune dacă
îți amintești ce ai auzit deja.

16. Tot ceea ce există este în mișcare; numai neființa este


încă.

17. Fiecare corp este supus schimbării, dar nu orice corp


tinde să se dizolve.

18. Nu orice creatură este muritoare, nu orice creatură este nemuritoare.

19. Ceea ce tinde să se descompună este perisabil; ce


rămâne neschimbat este etern.

20. Ceea ce se naște iar și iar, pier mereu; dar ce știu


s-a format odată pentru totdeauna, nu este niciodată anihilat sau
se transformă în altceva.

60

Pagina 61

21. Primul este Dumnezeu, al doilea este Cosmosul și al treilea este Omul.

22. Cosmosul este pentru Om, Omul pentru Dumnezeu.

23. Partea sufletului care percepe prin simțuri este


muritor, dar partea sufletului care răspunde rațiunii este
nemuritor.

24. Toată realitatea manifestă este nemuritoare; toată realitatea


manifestat se schimbă și el.

25. Fiecare ființă este dublă: nimic din ceea ce este nu este odihnit.

26. Nu toate lucrurile sunt animate de un suflet; dar acolo este


un suflet care animă toată ființa.

27. Tot ceea ce tinde să sufere, capătă experiențe;


tot ce dobândește experiențe suferă.

28. Fiecare fiind supus durerii este, de asemenea, supusă bucurie,


și anume, fiecare creatură muritoare; nu orice ființă care știe
bucuria cunoaște în mod necesar durerea, și anume, toate
creatură nemuritoare.
29. Nu orice corp este supus bolii; Tot corpul
cine este supus bolii este, de asemenea, supus
dizolvare.

30. Duhul este în Dumnezeu, rațiunea este în om, rațiunea


este în spirit, spiritul este insensibil la suferință.

31. Nu există adevăr în trupul muritor; nu există nicio minciună în


corpul nemuritor.

61

Pagina 62

32. Tot ceea ce se naște poate fi schimbat, dar nu totul


care se naște este perisabil.

33. Nu este nimic bun pe Pământ; nu este nimic în neregulă cu ea


cer.

34. Dumnezeu este bun; omul este rău.

35. Binele operează liber, acțiunile rele sunt forțate.

36. Zeii folosesc fapte bune pentru scopuri bune.

37. Pentru bună dreptate sublimă; ordine este legea.

38. Legea divină este timpul; legea umană este rea.

39. Timpul este rotația lumii; timpul este


distrugător al omului.

40. În cer totul este imuabil; pe Pământ totul este variabil.

41. În cer nimic nu este supus sau subordonat; pe pamant


nimic nu este gratuit.

42. În cer nu există nici o ignoranță, pe Pământ nu există nici o


cunoştinţe.

43. Terestru nu participă la celest.

44. Tot ce este în cer este mai presus de toate


defăimare și dezonoare; totul de pe pământ
condamnabil.
62

Pagina 63

45. Divinul nu este muritor; ceea ce este muritor nu este divin.

46. Ceea ce este semănat nu germinează întotdeauna; ce germinează


a fost semănat întotdeauna.

47. Pentru corpul perisabil există două perioade de timp: de la


concepție până la naștere și de la naștere până la moarte.
Pentru corpul nepieritor există o singură dată
care începe de la creație.

48. Corpurile dizolvabile se depășesc și se diminuează.

49. Materia perisabilă oscilează între două contrarii:


formarea și distrugerea. Materia nepieritoare își dă seama
schimbarea în sine sau în ceea ce este similar cu ea.

50. Pentru om, nașterea este începutul morții


iar moartea începutul nașterii.

51. Ceea ce se naște moare și el; ceea ce moare are și el


născut.

52. Dintre lucrurile esențiale, unele sunt în corp, altele


în lumea ideilor și altele în lumea forțelor.
Corpul este, de asemenea, în lumea ideilor, dar
ideea și forța sunt, de asemenea, în corp.

53. Divinul nu participă la perisabil și muritorul nu


participă la divin.

54. Muritorul nu intră într-un corp nemuritor; dar nemuritorul


da poate intra în muritor.

63
Pagina 64

55. Forțele divine care se manifestă nu sunt îndreptate spre


înalt dar scăzut.

56. Nimic din ceea ce se întâmplă pe Pământ nu este util oamenilor.


treburile cerului, dar treburile cerului sunt dintre cele mai mari
importanță pentru ceea ce aparține vieții terestre.

57. Raiul este locuința în care cei care poartă


corpuri nepieritoare; Pământul este șederea
corpuri perisabile.

58. Ființa terestră este lipsită de rațiune, cerul este


seamănă cu rațiunea divină.

59. Armoniile cerești sunt fundamentul cerului, legile


terestre se impun pe Pământ.

60. Cerul este primul element, Pământ ultima.

61. Providența este ordinea divină; Destin, serverul


al Providenței.

62. Șansa este o mișcare oarbă și dezordonată; fotografia


iluzorie a unei forțe, o înfățișare înșelătoare.

63. Ce este Dumnezeu? Binele imuabil și inflexibil. Ce este


om? Un rău care răsucește pe sine.

64. Dacă păstrați aceste propoziții în minte, nu veți avea


dificultate în abordarea explicațiilor pe care vi le-am dat
detaliat; deoarece aceste propoziții sunt rezumatul acestora.

65. Evitați să vorbiți și să discutați acest lucru cu mulțimea; Nu


pentru că vreau să-i refuz comorile, dar pentru că

64

Pagina 65

Mi s-ar părea hilar. Like atrage like; dar


nu preferă niciodată ceea ce este diferit de el. Cuvintele care
V-am spus că atrag doar un număr mic de ascultători,
poate nici măcar un număr atât de mic. Aceste cuvinte au,
printre altele, această particularitate: ei incita chiar mai rău
către cei răi. Din acest motiv este necesar să fim atenți
cu mulțimea, pentru că nu înțelege forța
eliberator și nici măreția cuvântului.
66. Ce vrei să spui, părinte?

67. Aceasta, fiul meu: Viața animală a oamenilor este


înclinat în mare măsură spre rău. Poartă răul înnăscut și, pentru
că, îi face plăcere.

68. Nu ar fi mai rău dacă această ființă animală ar ști asta într-un
începutul lumii a fost creat, că toate lucrurile se întâmplă
conform prevederilor Providenței și că, în cele din urmă, este
Destinul corespunzător ∗ cel care domină totul? pentru că
Aș disprețui universul pentru că a fost creat în acest fel și
ar scuza cauzele în destinația alocată, în așa fel
că nu va înceta niciodată să se comporte rău.

69. Trebuie să fii vigilent pentru ca, în ignoranța ta,


care se teme de ceea ce nu poate înțelege din interior,
provocați cât mai puține daune.

Karma-Nemesis

65

Pagina 66

IX

Legea originală
a misterelor gnostice
Începutul celei de a cincea carte a lui Hermes Trismegistos este un
mărturie a iubirii adevărate pentru Dumnezeu și pentru întreaga omenire, ca
axioma, ca o formulă de viață cu adevărat eliberatoare. Din această
rezultă că binecunoscuta relatare evanghelică pe care o găsim în
Biblia și care se referă la textul de mai sus este, fără îndoială,
etanș.
Cineva s-a apropiat de Isus și l-a întrebat: «Care este primul și cel
cea mai importantă dintre toate poruncile? " Iar Iisus a răspuns:
«Iubește-l
„În aceastape Dumnezeu
rezidă mai presus
toată legea de orice
și profeții”. și pe este
Aceasta aproapele
cheia tău ca pe tine însuți»
ușă care duce la viața eliberatoare. Deci este o axiomă
etanș. Vă plasăm acum înaintea acestei cereri irefutabile
studiați-l îndeaproape și, pe baza acestuia (pentru că asta contează),
examinează-te.

«Iubește-l pe Dumnezeu mai presus de orice și pe aproapele tău ca pe tine însuți»


Această lege originală a misterelor gnostice satisface? Poate
răspunde la această întrebare cu o plângere la fel de veche ca lumea
dialectic. Această plângere o găsim în al doilea verset al nostru
text:

Dar dacă nimic aici nu este real sau adevărat, părinte, ce este de făcut
Deci să trăiești în modul corect?

66

Pagina 67

Într-adevăr, cum ar putea omul să aplice perfect această lege


original fiind lumea așa cum este? Și în ceea ce privește
natura ordinii noastre dialectice mondiale, nu trebuie să fie
hai să-l descriem! Am făcut-o deja de multe ori. Zilele care
Noi trăim astăzi sunt umbrite de atât de mulți nori
amenințând că acest lucru este suficient pentru a justifica plângerea lor, pentru
o cunoști bine, face parte din ființa ei. O știm cu toții
prin experiență.
Când un om decide să urmeze cu fidelitate instrucțiunile din
legea gnostică originală, descoperă rapid obstacole puternice
pentru împlinirea sa. Când ne gândim, de exemplu, la dragoste
el însuși, în dragoste pentru sinele care ne guvernează continuu; la
Urăsc că este consecința acestei conservări a sinelui; în aceste
criterii de viață atât de diferite, față de care majoritatea
bărbaților nu le place; când ne gândim la multiplicitatea
diferite orientări care te umple de angoasă, atunci este bine
adevărat că aplicarea spontană a unei iubiri perfecte pentru aproapele
întâmpină numeroase îndoieli și obstacole de netrecut.
Ce se poate face acum pentru a obține un echilibru cu legea
gnostic original și obține cheia vieții eliberatoare?
Hermes spune că noi, care trăim într-o lume
fenomenal, trebuie să ajungem la fundul acestora
aparențe. Abia atunci ne vom înțelege aproapele și
te putem ajuta mai bine. Trebuie să încerc să pătrund în avion
ascuns de lucrurile la care omul este chemat și ales. Trebuie sa
cunoașteți cum a căzut omul și cum s-a scufundat în stat și
conduita actuală a vieții. Când ai această înțelepciune, nu o
cunoștințe intelectuale, dar o înțelepciune interioară de primă mână,
ca o calitate care pătrunde în fiecare ființă, care nu mai poate pierde
și nu-l mai părăsi niciodată, atunci îl va iubi cu adevărat pe al său
vecin, adică întregii omeniri și, în același timp,
vei concepe nobilimea celei mai profunde ființe a ta.

67

Pagina 68

Dar pentru a pătrunde chiar și această înțelepciune, această posesie


interior, așa cum spune Hermes, este necesar să devii cuvios, să duci
o viață consacrată slujirii lui Dumnezeu:

Cine este cu adevărat evlavios va iubi înțelepciunea de mai sus


din toate, pentru că fără dragoste pentru înțelepciune este imposibil de realizat
evlavie supremă.

În primul rând, ar trebui să ne întrebăm cum este evlavia


cale, ca mijloc de a atinge înțelepciunea, ca metodă de a
se ridică la Gnoza Originală.
Se pare că ar putea răspunde simplu și să spună: „Știu
foarte bine ce este evlavia ». Și, fără alte gânduri, ar fi tentat
continuați cu studiul următoarelor aspecte ale filozofiei
ermetic.
Cu toate acestea, știi ce este cu adevărat o viață evlavioasă?
Dacă o cunoști atât de bine și aplici aceste cunoștințe în viața ta, lasă-ne
întrebați despre rezultate. Ei bine, așa cum spune Hermes,
te-ai regăsi în înțelepciunea absolută, în conștiință
mercurial, întrucât a fi evlavios este cheia care deschide ușa
înţelepciune.
Și când vorbești despre viața evlavioasă, nu te gândești la ce
înțeleasă în mod obișnuit prin „viață religioasă”? Din secole
am băut din considerațiile lirice ale misticilor despre
pietate. Apoi evocăm, prin asociere, viața în celule
însoțit de mortificări și alte penitențe, sau de viață
devotat oamenilor care respectă conștiincios respectarea lor
îndatoririle religioase.
Omenirea are milioane din acești oameni și întotdeauna
a fost așa. Dar unde este înțelepciunea, înțelepciunea eliberatoare
Ce trebuie să apară în mod necesar dintr-o viață evlavioasă?

Cine a dobândit o perspectivă asupra esenței întregului și


am înțeles cum, de cine și în folosul căruia este totul

68
Pagina 69

uniți pe Pământ, vor mulțumi lui Dumnezeu, Demiurgului, Arhitectului


din lume, cărora le place cel mai bun Părinte îi dăruiește cu favoruri și
protejează fidel. Mărturisindu-ți recunoștința, vei fi cuvios; iar pentru a lui
evlavia va ști unde este adevărul și ce este; și, datorită acestui lucru
discernământ, înclinația voastră către evlavie nu va înceta să crească.

Când vorbim despre studenți serioși, știm bine că majoritatea


dintre studenții tinerei Gnoza are seriozitatea necesară, din moment ce
când conducerea Școlii descoperă că un candidat nu
are calitățile cerute, te invită să o părăsești. Acum între
corpul obișnuit de studenți serioși al studenților Young Gnosis și
o „viață religioasă” într-o biserică sau altă comunitate religioasă, nu
nu e nicio diferenta. Este doar un punct de plecare, un început;
este așezarea primei pietre. Este regretabil că mulți sunt
rămâneți pe această primă piatră, rămâneți acolo sau stați pe ea
cu ideea total eronată că o anumită religiozitate sau a
studenții serioși din afară îi vor conduce spre eliberarea vieții sau
îți va aduce înțelepciune.
Oricine rămâne la anumite forme sau expresii
religios sau se identifică pe deplin cu un corp studențesc serios
fără alte îndoieli, inevitabil se cristalizează. Și din această cauză
cristalizarea, devine din ce în ce mai inaccesibilă luminii
eliberator.
Un corp de studenți serios fără mai mult, și este deseori conceput astfel,
conține un pericol grav deoarece, imediat ce a fost prima piatră
plasat, trebuie să înceapă o construcție. Construcția trebuie
să fie ridicat în spațiu și ceva care nu exista până atunci trebuie să fie
realizat. Odată ce construcția este finalizată, aceasta trebuie utilizată.
Din acest motiv, religiozitatea și devotamentul comune sunt
Complet diferit de evlavie. Să ne uităm la cuvânt
"pietate". Ea arată clar un rezultat și nu doar un stat
de a fi.

69

Pagina 70

Să ne uităm și la cuvântul „devotament”. Ea a intrat


limba noastră ∗ două semnificații diferite. În primul rând,
devotamentul este imediat asociat cu evlavia, cu o viață
pios; în al doilea rând, a fost folosit odată în sensul
valoare. Un om devotat era un om curajos, foarte curajos.
După cum ați văzut, a cincea carte a lui Hermes face parte dintr-un
dialog între Hermes și Tat sau Tatius. Noțiunea Tat sau Tatius, noi
duce la ideea de regalitate sau la chemarea la regalitate, prin urmare,
către adevărata devenire umană superioară. Tat i se spune că cheia
care oferă acces la devenirea omului adevărat rezidă în
devotament, adică în curajul de a cuceri evlavia.
Acesta este secretul corpului studențesc gnostic: a avea curajul să
perseverează în ciuda tuturor obstacolelor, în ciuda tuturor
factori contrari, indiferent de ce ar putea spune alții sau de ce
situații și dificultăți care se pot acumula în jurul tău. da
Nu are acel curaj, dacă este incapabil să persevereze, să avanseze astfel,
nu va ajunge niciodată la înțelepciune, nu va ajunge niciodată să iubească omenirea
conform legii originale a Gnozei.
„Iubește-L pe Dumnezeu mai presus de toate” înseamnă: perseverează în ciuda
din toate, chiar dacă nu se potrivește situației tale de copil
burghez. Atunci înțelepciunea, înțelepciunea care este de la Dumnezeu, este
se va manifesta în tine. Dacă afișați o astfel de valoare a formei
în consecință, valoarea convingerii, se poate spune că are
prin usa. Dacă folosiți cu adevărat forța puternică
de lumină a Gnozei cu sinceritate absolută și separă hotărât
toate dificultățile și toate obstacolele fără a le da importanță,
Apoi a trecut prin ușă. Deci înțelepciunea lui Dumnezeu
vine în tine. Această înțelepciune este legată de iubirea care este pentru toată lumea și
este în toată lumea. Gândiți-vă la primele două fluxuri de lumină
universal de șapte ori. Curentul imediat după
manifestarea plenitudinii divine este cea a iubirii universale.
Dacă ați înțeles acest lucru, să știți că ați primit cheia binelui
universal. Gnoza se apropie de tine și îți dă cheia

În olandeză, limba originală a scrierii.

70

Pagina 71

mister al vieții eliberatoare. Și dacă ați înțeles bine, veți ști asta
nimic nu te poate împiedica să mergi pe drum, măcar cât timp
perseverează, fără a te abate, dedicându-te unei vieți evlavioase. Dar da
nu doriți să utilizați această cheie, nu veți obține nimic; nu va fi realizat
mai mult decât un onest corp burghez de studenți ca doamnă aceasta sau
domnule care. Elevii tăi nu vor fi fost altceva decât un set, un
machiaj destinat să-și camufleze mizerabila existență dialectică.
Aceste probleme, dacă doriți să le numiți așa, sunt foarte
vechi. Citiți, de exemplu, în Epistola din Santiago, unde
subliniază expres în act, acel element al său
care le permite să intre în realizarea obiectivului.
ceiTotuși,
care arnu vă mai
putea confundați
fi înșelați încă o dată,
crezându-se deoarece
nu numai sunt numeroși
religioși
dar și cuvios. De exemplu, s-ar putea să ne spună: „A făcut
nu am arătat în toți acești ani cine suntem? Nu-i așa?
a fost fidel în toate punctele? Nu ne-am dat banii,
bunurile noastre, timpul nostru, energia noastră, sănătatea noastră și
harnicia noastră? " La aceasta trebuie să răspundem: «Pentru
magnific ca donația ta, ai căutat vreodată
angajament? Nu ai plecat niciodată pentru mai târziu,
lucruri conștiente, absolut necesare? Nu are
odată respins, din motive burgheze, vocea sa interioară
când am simțit: acolo trebuie să fii? "
Gnoza îți întreabă toată ființa! Gnoza nu ia în considerare
împrejurări burgheze. Nu poate și nu ar trebui. Ce milă a arătat
Când ai încetat să faci ceea ce ți se cerea? Prin urmare, ești
lucrurile sunt subliniate în special în Biblie. Auzi ce
Isus le spune ucenicilor săi (Matei 10, 37-39):

«Cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât Mine, nu este vrednic de el
Ale mele; cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât Mine, nu este demn de el
Ale mele; Cine nu își ia crucea și nu mă urmărește, nu este vrednic de Mine. Care
își păstrează viața, o va pierde și oricine își pierde viața de dragul Meu,
vor găsi"

71

Pagina 72

Și dacă preferați citate din literatura mondială, gândiți-vă la binecunoscutul


Fraza lui Ibsen: „Totul sau nimic”. Ai curajul să sari înăuntru? Ei bine, știu
aveți nevoie de curaj pentru aceasta: valoarea pietății și nu ipocrizia,
fără pretexte mic burgheze. Aceasta este ceea ce
Gnoza, acesta este fundamentul dialogului lui Hermes și Tat. Tat
Era un căutător pe care Hermes nu-l distra cu speculații
mistic. Hermes își așază sabia gurii exact pe
punct slab al omului care caută: este necesar ca inima
deschis spre lumina gnostică. Școala spirituală a tânărului gnoză
El prezintă neîncetat acest aspect elevilor săi.
Și acest lucru se poate face numai cu adevărată evlavie; cea a
că tocmai am vorbit; numai atunci îți poți deschide inima
radiații ale spiritului de șapte ori. Cu această indicație
a cincea carte a lui Hermes Trismegistos. Veți putea să vă satisfaceți
datoria către Nemesis conducând, mai presus de toate, o viață adevărată către
slujirea lui Dumnezeu. Dacă respingi un astfel de comportament, soarta
va continua să-l bântuie în ciuda presupușilor săi elevi
Am râs; și va continua să cadă din dificultate în dificultate. Cand tu
te-ai recuperat de la o lovitură din viața ta, a doua zi tu
apare o altă suferință; deci este în natură dialectică.
Dar
mila, dacă îți
lumina vadeschizi
pătrundeinima către
în tine lumina
și te Gnozei
vei regăsi în cu adevărat
înțelepciunea: pentru că fără înțelepciune nu este milă.
Dacă vrei să fii cu adevărat student al Școlii Gnostice,
apoi pătrunde, trecând granița, în cercul
eternitate. Și când veți trece de granița respectivă, veți avea dreptate
proprii „pe covor”. Apoi puteți uni triunghiul și
pătrat, către Duhul Sfânt Șapte.

72

Pagina 73

Imitația lui Hristos

Am spus că oricine trăiește un corp studențesc eficient și, prin urmare, practică
adevărată evlavie, care întâmpină duhul de șapte ori în sanctuar
a inimii și, umplut cu valoarea pietății, atrage
consecințe, crește zilnic în înțelepciune și har în timpul
transformarea profundă a nașterii sufletului.
În Școala spirituală există riscul ca aceasta să provină din
elevilor un anumit obicei când sigur
învățăturile. În mod firesc, învățăturile sunt reproduse, cu
respect și sinceritate, dar într-o astfel de stare de ființă ei experimentează și
trăiesc, cel mult, într-un mod religios. Și religiozitatea
dialectica nu poate fi niciodată eliberatoare.
O astfel de religiozitate este, în cel mai bun caz, un început, plasarea lui
prima piatră. El poartă întotdeauna cu el o separare a spațiului
temporală: separarea dintre omul religios și Logos, între
omul religios și scopul, între timp și eternitate, între
acum și după, între moarte și viață, între aici și cel
Acolo.
Cu toate acestea, adevărata evlavie crește direct prin
mai presus de orice separare. Într-adevăr, când practici această evlavie,
Când perseverează în corpul său studențesc, lucrează direct în
eliberarea de zeul său interior. Atrageți imediat ținta către dvs.
prezenţă. Eternitatea stării nepieritoare a sufletului viu
coboară în timp. Eliberarea îndepărtată devine imediată,
instantaneu. Moartea sinelui natural se transformă instantaneu în
viața omului-suflet. „Aici” al lumii dialectice este
transfigurează existențial în starea sufletească vie, în timp ce

73

Pagina 74

că moartea sa zilnică reprezintă o înviere zilnică, a


eveniment autentic de Paști.
A fi un om cuvios în sensul gnostic este total
în afară de a fi un om religios. Un om religios este un
om care recunoaște și acceptă o divinitate într-un fel sau altul,
la fel cum un cetățean recunoaște și acceptă un guvern. Cedează pentru
zeul său un anumit cult, îi mărturisește o recunoștință de
îți îndeplinește de bună voie îndatoririle față de el; dar altfel continuă
fiind legat de pământ, rămâne o ființă pământească. Sărbătoriți
zile desemnate de liturghie, onorează sărbătorile religioase,
îl pomenește pe Iisus Domnul în moartea și învierea sa, dar niciuna
chiar crede că el însuși trebuie să-l urmeze în moartea sa sau în aceea
poți participa la învierea sa. Cu toate acestea, acest lucru determină
tocmai realitatea sau eșecul adevăratului corp studențesc
Gnostic.

Filozofia ermetică încearcă să te conștientizeze profund


care, prin valoarea pietății, îi ține în mâini pe ale sale
mântuirea, propria sa fericire. Cine realizează acest lucru,
cine îl trăiește cu adevărat și îl aplică, este umplut cu un
recunoștință de nedescris față de arhitectul divin. Acesta este
principiul original al adevăratei masonerii de sine. Tot
omul are posibilitatea să ridice, pe singura piatră de temelie,
construirea nepieritoare a propriei tale mântuiri. Trebuie să se întoarcă
conștient că fiecare om, oricare ar fi al său
circumstanțe, aveți posibilitatea de a merge pe calea
Întoarcere. Toată lumea, fără excepție, are această abilitate.
Cu toate acestea, confirmarea teoretică a acestei posibilități nu are
în sine nimic eliberator și inutil. Trebuie să confirmați teoria
cu practica! Trebuie să dai viață posibilităților care sunt
oferit, pentru valoarea milostivirii. Și spunând asta, oprește-te
se plâng spunând că este dificil și complicat. Ei bine, nu este atât de dificil
nici, de fapt, nici atât de complicat. Dacă aș avea curaj, aș putea
confirmă prin experiență. Recunoștință, ce este

74
Pagina 75

consecință a experienței adevărului viu, ar crește


îndrumare evlavioasă, făcându-l mai pozitiv, mai dinamic și mai mult
neclintit.

Uneori cineva ne spune: „Dar la urma urmei, cine sunt eu?


Ce pot face? Eu sunt doar un ... ', exprimând astfel un
subiect oricine. Dacă vorbești așa, este pentru că tu ești totuși cel
a fost întotdeauna deși are toate posibilitățile pentru ale sale
eliberarea de la naștere. Auzi, acum, ce filozofie
Hermetic vrea să te facă să înțelegi:

Fiul meu, sufletul, chiar dacă este în trup, nu coboară niciodată spre
care este opusul său atunci când ușurează povara datoriilor tale către
înțelegeți ceea ce este cu adevărat bun și adevărat.

Când, prin milă, sufletul s-a născut în tine și în el


se dezvoltă în existența sa muritoare, apoi, ca o consecință, ea
deschide inima cerească și îi mărește înțelegerea și
cunoașterea directă a bunătății și adevărului.
Vine un moment, spune Hermes, când rezultatul evlaviei
Obțineți o asemenea acoperire și forță încât nu veți putea coborî mai departe
în sens invers.

Când sufletul l-a întâlnit pe Cel care la chemat


existență ─când îl întâlnește pe Poimandres în spațiu
deschisă - este plină de o dragoste imensă, uită de tot răul și nu mai
poate fi separat de bine.

Căci atunci când sufletul se întoarce astfel la origine și este înviat la origine, nu se întâmplă
poate face orice altceva decât dragostea, pentru că iubirea este esența
stare sufletească vie. În acest fel obiectivul
adevărat păcat.
Adevărata evlavie urmărește, prin nașterea
sufletul și consecințele sale, reînvie în natura morții

75

Pagina 76

fără a-i aparține deja. Este, atunci, sărbătoarea


adevăratul Paște, o veșnică sărbătoare interioară de Paști: a fi în
lume fără a fi din lume.
Această frază, „a fi în lume fără a fi din lume”, ia un
sens profund și actual. Aceasta nu înseamnă să fii vegetarian,
nu fumați, nu beți alcool și altele asemenea. Această frază nu are
simț exclusiv religios, dar vrea să te convingă
că, dacă vă folosiți posibilitățile, vi se va da
total liber, chiar dacă încă trăiesc în natura morții.
Și toate acestea ca o consecință a evlaviei.

Dacă ați atins obiectivul adevăratei evlavii, dacă vă întoarceți la


această stare, dacă trăiești în modul corect și mori
binecuvântat, sufletul tău va ști cu toată certitudinea unde ar trebui
direcționează-ți zborul. Acesta este, fiul meu, singura cale către adevăr,
că și predecesorii noștri au făcut turnee; și care au
călătorie prin istoria lumii, fără excepție
au primit bine .

Toți bărbații, fără excepție, au posibilitatea de a face mișcare


adevărata evlavie. Rezultatele obținute cu acest efort
sunt veșnic asigurați: Toți cei care au călătorit asta
felul în care au primit bine. Au uitat tot răul și nimic
te poate abate de la bine. Toate acestea se pot face într-unul singur
viață, în viața ta! Este eternitatea care se poate manifesta în
vreme.
Din acest motiv, trebuie să alungi toate speculațiile mistice. The
conversații mistice, comentarii despre scrierile sacre
au foarte puțină importanță. Petreceți fiecare secundă practicând
milă și vei experimenta că mila se manifestă în timp.
De ce trebuie să se manifeste învierea în timp? De
învierea precedă înălțarea? Pentru ca tu să știi
returnează un Tat, un om preoțesc, o chemare la preoția regală,

76

Pagina 77

cineva instruit pentru a îndeplini perfect munca iubirii


util.
«Iubește-L pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile și pe aproapele tău ca pe tine însuți
la fel". Dacă ai înviat în iubirea divină prin evlavie
și posedă dragostea arzătoare a stării sufletești vii, nu o va mai putea face
în afară de a servi omenirii. Atunci vei dori
ajută cu fervoare pe alții să meargă pe calea
eliberare, pe care tu însuți ai călătorit-o.
Și ce modalitate mai bună de a-i ajuta pe ceilalți decât prin a fi suflet
eliberat care mai are personalitatea nașterii
natural? Astfel el poate acționa printre cei care au căzut. De aceea
evlavia este o cale care te face să începi practic cu
nașterea lui Ioan, îl conduce la nașterea lui Isus, continuă
de dimineața de Crăciun până la dimineața învierii și
de dimineața învierii până la înălțare.
O spunem din nou insistent: această imitație a lui Hristos
este complet la îndemâna ta. Dacă nu, Școala
Spiritualitatea gnostică ar înceta să mai existe astăzi, deoarece în lume
există deja suficientă religiozitate și instituții religioase și nu
nevoie de mai mult. Prezența Gnozei, intervenția și puterea sa
sunt explicate prin faptul că o puteți face, pentru că
este în esență în situația de a realiza eternitatea în
vreme. Ce vede un om religios plin de respect și devotament
ca un eveniment în afara lui, pentru om
cu adevărat evlavios se poate întâmpla în propria ființă. Tu
poate întâmpina și începe această sarcină în existența ei și o poate încheia,
condiția ca el să vrea să fie un om evlavios și nu un om
religios.
Biserica adoptă experiențele Fiului lui Dumnezeu și repetă fără
încetează reprezentările tale; rezultatul este brutalizarea totală a
mulțimea, fără a lua în calcul banchetele și agitația care
însoțesc sărbătorile religioase. În cel mai bun caz, vor exista
cel puțin câțiva care, incapabili să uite drama

77

Pagina 78

Hristoase, vor veni să descopere că calea lui Hristos este o cale


că trebuie să se urmeze pe ei înșiși, în evlavie și datorită ei.
Oricine ia decizia de a-și înlocui dispoziția religioasă prin
o practică a evlaviei este imediat, conform aforismului lui
rozacrucienii clasici, „înflăcărați în duhul lui Dumnezeu”. In conformitate
învățătura sa, marele proces are loc simultan cu
declin din ființa-suflet născută din natură. Deci moare
a trai. După „pierirea în Isus Domnul” urmează a
trezirea, o renaștere totală în Duhul Sfânt și prin
Spirit Sfant.
Sperăm să înțelegeți cât de important este, pe baza
În Gnoza originală, vă putem spune toate acestea. Transmitem
acest mesaj de Paște acum că vremurile sunt coapte și că
noul regat gnostic te așteaptă, pentru ca tu să-ți dai seama în
starea de viață schimbarea necesară. Schimbarea religiozității în
pietate. Schimbarea corpului obișnuit de studenți într-un adevărat și
corp studențesc confesional esențial.
Când adoptă această practică, urmează, în cuvintele lui
Hermes, calea sublimă și bântuită , calea păcii
adânc, drumul de la Betleem la Golgota.
78

Pagina 79

XI

DRUMUL DE LA BETLEEM LA GOLGOTH

Calea păcii profunde, calea de la Betleem la Golgota este


deschis tuturor. Cuvintele lui Isus: «Fii al meu
imitatorii ', nu reprezintă în niciun fel o cerință
imposibil. Din acest motiv, Hermes Trismegistos spune: Calea
sublim și bântuit . Realist, însă, adaugă: dar dificil și
greu cu sufletul în timp ce ești în trup. Vrem să examinăm
aceste dificultăți.

Mai întâi sufletul trebuie să lupte împotriva sa, să provoace a


divizare profundă și acordă uneia dintre părți victoria asupra
se. Literal, apare un conflict între o parte și un partid
alte două: primul încearcă să scape în timp ce de jos
ceilalți doi încearcă să o atragă. Consecința este o luptă
unde forțele sunt măsurate între partea care vrea să scape și
ceilalți doi care insistă să o rețină.
Nu este același lucru cu unul sau celelalte două victorii. Ei bine, o parte
aspiră intens la bine în timp ce ceilalți locuiesc în
avioane de soartă. Se suspină după libertate; ceilalți știu
aruncat în brațele sclaviei. Când amândoi sunt bătuți,
rămân închise în ele însele, inactive și izolate,
abandonat de cel care predomină. Dar dacă celălalt este abătut, este
luată prizonieră de ceilalți doi, este dezbrăcată de tot și
pedepsită cu viața pe care o duce aici.
79

Pagina 80

Uite, fiul meu, acesta este ghidul către calea care duce la
libertate: trebuie să renunți la corp înainte ca acesta să moară și să triumfe
despre viața cufundată în luptă; și odată ce acest lucru este atins
victorie, trebuie să revii în vârf.

Acest text ne plasează înaintea învierii efective a sufletului, a


eliberarea sufletului din câmpul nașterii naturale. Este o temă
greu, ceea ce face victoria și mai frumoasă. Această luptă
că fiecare candidat trebuie să se angajeze este descris în
Evanghelii precum arestarea lui Isus Domnul, a sa
interogatoriu în fața lui Irod, Pilat și Sanhedrin, lor
umilințe, calea crucii și moartea sa. În cele din urmă se întâmplă
marea victorie a celei de-a treia zile, sărbătoarea învierii. The
întreaga relatare a Evangheliei despre pasiunea lui Isus și a lui
învierea este descrisă, până la cele mai mici detalii,
în partea citată din a cincea carte ermetică. Drama lui Isus,
epopeea lui Isus, descrie clar nașterea sufletului și a acestuia
călătorie prin materie; eliberarea sa de materie și a lui
ascensiunea către lume a stării sufletului viu; unde te întorci
slujirea umanității pentru a-i ajuta pe cei care sunt încă
înlănțuit.
Dacă sunteți un student al Gnozei tinere, veți ști că sufletul aparține
tripla alianță a luminii, tripla alianță a ființei adevărate:
spirit, suflet și trup. Fiecare dintre aceste trei aspecte ale ființei
are propria sa funcție de perfecționare și armonizare a
colaborare între cei trei. Sufletul este intermediarul
mediator între spirit și corp. Polul său pozitiv este
orientat spre spirit, negativ spre corp. Și așa, prin
medierea sufletului, puterea spiritului curge în corp.
Să luăm, de exemplu, cazul studentului lui Young Gnosis care are
a decis să meargă pe calea evlaviei, a cărei consecință este
nașterea sufletului nou. Cu aceasta înțelegem că o radiație
forță ușoară de mare seninătate, o radiație de forță de
lumina care nu este din această lume, este capabilă să pătrundă în ființa noastră

80

Pagina 81
firesc pentru sanctuarul inimii și să-și ridice în el locuința. Aceasta este
nașterea sufletului nou. În momentul în care apare,
el dezvoltă o luptă interioară în creștere, o tensiune tot mai mare.

Mulți studenți ne spun adesea că trăiesc sub acest lucru


tensiune și că nu pot ieși din ea. Acest lucru este evident! Cand
o nouă radiație a stării sufletești vii pătrunde în sanctuarul
inima, sabia este despărțită în ființa sa. Ca urmare,
produce o tensiune crescândă care, în orice moment,
ajunge să fie de nesuportat și duce la o criză teribilă a cărei
ieșirea trebuie să fie eliberarea noii stări de suflet de către
Înviere.
Când se naște sufletul nou, corpul este influențat de un
o nouă forță a luminii. Dar, în același timp, sunt și activi
multe alte forțe din corp. Numeroase forțe naturale sunt
absorbit de sistemul de foc al șarpelui de câmp
dialectica înconjurătoare. Când noua forță luminoasă alege
locuiește în corp și intervine ca un nou început
intermediarul, în acel moment, ca să spunem așa, este închis
imediat. Această nouă forță este asediată de forțe
natural. Forțele naturale sunt mercenarii lui Irod, cei
trupele marelui preot al ființei noastre naturale, soldații din
Ponțiu Pilat.
Noul principiu sufletesc nu poate și nu trebuie să fie împotrivit, chiar dacă
era posibil. Se predă voluntar ca prizonier în
sistemul nostru. Sarcina ta este să te oferi voluntar în corp.
El trebuie să fie mediatorul pentru a salva întreaga ființă și a o propulsa
la transfigurare. Din acest motiv, Isus Domnul se lasă fermecat
voluntar cu cel mai mare calm.
Acesta este fundamentul pentru o posibilă transfigurare. Nimeni
poate face asta pentru tine. Unul dintre mari, care a trăit acum doi ani
mii de ani, nu poate face nimic pentru tine. Cel mult vă poate servi
De exemplu, dar tu trebuie să parcurgi acea cale.

81

Pagina 82

Acesta este motivul pentru care cuvintele rostite îți sună în urechi
prin Isus Domnul: „Fii imitatorii mei”.
Fără îndoială, acum are o idee mai bună despre lupta pe care trebuie să o susțină,
începând, noul element al sufletului înainte ca acesta să poată fi
activează marele decolteu și poate fi pronunțat pozitiv
„consumatul este”, „este terminat”. Ei bine, adevăratul lucru
pur, virginul trebuie să se unească în mod deliberat cu impurul,
păcatul, la natura dialectică. Trebuie să te lași aprins într-o iubire
perfect. Trebuie lăsat să scuipe, să bată și să biciuiască; nu poate și nu ar trebui
scapă de ea. Înainte de a începe acest proces dureros,
ființa sufletului nou al omului se poate ruga:
de la mine acest potir amar? Nu putea fi altfel? " Dar acolo este
pentru a scurge acea cupă pentru a atinge singurul obiectiv și pentru a dobândi
calitatea necesară.

Elementul sufletului nou are doi poli. Unul dintre acești poli
este îndreptată spre patrie, spre spirit, spre Tatăl, spre
Poimandres se apropie. Al doilea pol ar trebui să fie îndreptat spre
personalitate naturală pentru ca noua forță salvatoare,
nemuritorul, poate influența pe muritor. Din acest motiv, din
moment în care își sărbătorește adevăratul corp studențesc, apare lupta
interior.
A trebuit să așteptăm ani de zile înainte să vorbim cu el despre asta.
În dezvoltarea Gnozei tinere, a sosit timpul când
ca elevii adevărați să înțeleagă și să fie atenți
suficient de puternic intern pentru a rezista.
Imaginați-vă bine următoarele: două stări de a fi absolut
diferite sunt atașate una de cealaltă. În Gnosis, se încearcă unirea
celestul cu dialecticul, urmând exemplul tuturor
mari, care au spus: „Fii imitatorii mei”. Uniti-va unul cu celalalt, in
propriul sistem, două stări de a fi atât de diferite trezesc atât de mare
suferinţă. Unul dintre polii noului element al sufletului
refugiați-vă în spirit, în Poimandres. Al doilea pol este
silit să întâlnească natura morții. Între timp, pentru

82

Pagina 83

Pe de o parte, noul element al sufletului se străduiește spre bine,


în același timp suferă conflictul dintre ambele forțe naturale
fundamental: instinct și dor. Ce suferință! Pentru
partea, o dorință intensă de eliberare cu fiecare bătăi a inimii;
pe de altă parte, contactul cu forțele abjecției și
robie.
Așa este ridicată crucea! Solid plantat în pământ, în
terestru; celestul este îndreptat spre pământ și, în el, călătorește spre el
calea crucii, el trebuie să meargă calea crucii. Cuspidul
crucea este îndreptată spre celest și trandafirul sufletului este pironit în
inima crucii.
Simți, experimentezi durerea inevitabilă a sufletului cuie
crucea lui? Căci în această ofertă voluntară, verticala este flagelată și
chinuit fără încetare: spiritul nu mai poate, nu mai poate
suporta. Și când activitatea orizontală a sufletului forțează
încearcă să se ridice la verticală pentru un moment, este și el
imposibil. Apare apoi suferința unei arsuri,
arsură. Orizontala nu își poate abandona ființa
naturale și verticale nu se pot adapta la natura
moarte, deși trebuie să o facă în mod voluntar. Acest proces, acesta
calea crucii, rezumată după cum urmează în filozofia hermetică, este
ghidul care duce la libertate:

Trebuie să renunțați la corp înainte să moară și să triumfe asupra


viață cufundată în luptă; și odată ce această victorie este atinsă, trebuie
întoarce-te sus.

Acest ghid este crucea, crucea cu trandafirul roșu sânge, crucea


a ofrandei voluntare a lui însuși, crucea purificării.
Cuie pe această cruce, sufletul tânăr trebuie să lupte și să-și îndeplinească sarcina.
Prin urmare, nu vă mirați dacă, mergând pe calea
milă, există încă atâtea lupte în viața ta și tot trebuie să lupți
atât de mult cu el însuși. Ei bine, întâlnirea necesară între doi
adversarii total ireconciliabili provoacă o arsură severă

83

Pagina 84

interior, arderea crucii. Acest foc este inevitabil, trebuie


arde violent. Noua stare a sufletului, în primul rând,
trebuie să triumfe asupra vieții muritoare. Atunci Hermes spune: Trebuie
înțelegeți bine acest lucru și luptați cu ființa voastră interioară.
De exemplu, există bărbați care se angajează și se apucă de luptă
vital, care are loc neapărat pe drum, cu sinele, sinele
de auto-anihilare. Ele dau această luptă interioară foarte mult
personale, pleacă de la ideea eronată că toate relele, mizeriile
iar suferințele se datorează faptului că încă mai au un sine; la faptul de
că, într-un fel sau altul, natura lor inferioară îi joacă prost
trecut; pentru că sunt încă plini de rău și păcat. Dar asta
nu are nicio legătură cu ceea ce tocmai am spus. Vedea
clar situația:
Ca student, pe de o parte, și-a deschis sanctuarul inimii sale
la o nouă forță, forța celui de-al șaselea plan cosmic, forța lui
stare sufletească vie. Această forță te străpunge, te pătrunde
sânge și lichid nervos și intră în sanctuarul din
cap; îi umple întreaga ființă și face să se nască sufletul. Dar deasemenea
există o altă forță care este absorbită de sistemul vital al focului de
șarpele care își găsește și drumul în tine. Acestea sunt
două forțe, în esență diferite în natură, care
aprind un foc aprins. Din acest motiv sufletul său suferă, dar și
a ta. Nu credeți că sufletul îl provoacă, dar și eu nu.
Nu, suferința vine din întâlnirea acestor două forțe
în esență străini unul de celălalt, din doi total
diferite, a două forțe electromagnetice care se află în
ființa lui.
Ce să faci atunci? Traieste endura! Nu mă anunța
amestecați-vă în acest proces! Când simți tensiunea și suferința,
nu-l descărcați pe alții, experimentați-l ca fiind necesar
proces de purificare a sfântului rozicrucian. Când simte și trăiește
durerea din adâncul ființei sale, în acel moment puterea
lumina lucrează asupra ta cu toată puterea ei, cu cea mai mare
dinamism. Au fost întotdeauna bărbați, așa cum am spus mai înainte,

84

Pagina 85

care consideră lupta vitală pusă de drum, ca o


lupta de o fire foarte personală. Se corodează singuri, căci
pune-o așa, de parcă s-ar fi lipit de sine. Astfel, ele sunt complet plasate în
auto-anihilare. Dar sinele, precis, trebuie să rămână
marjă. Sinele nu trebuie să se preocupe de nimic, ci trebuie să devină
tăcut. Să acționeze lupta, focul purificării
cu furie!
Gândiți-vă la vechile practici monahale de mortificare și
mutilarea care a fost efectuată pentru a lupta împotriva cărnii. Fără
Cu toate acestea, lupta pentru calea crucii nu este o luptă împotriva
carne, dar o luptă între al șaselea și al șaptelea plan cosmic care
are loc în tine. În niciun caz nu poate exista o victorie
când iei aceste lucruri cu sinele și încerci să lupți cu sinele.
O anihilare a sinelui în acest fel este întotdeauna sinucidere.
Nimeni nu poate rezista. Prin urmare, spunem încă o dată cu
insistență: nu lupta ca o persoană disperată împotriva ta,
tocmai cu aceasta trezește tot felul de forțe care numai
cere să ai grijă de tine și astfel te așezi cu sinele în slujba unui
dintre cele două părți. Rezultatul este o risipă rapidă de energie
ducând la moarte.

Atunci ce să faci? Practică evlavia! Să fie acesta


centrul de greutate al vieții tale. Iar pentru sine, sinele născut din
natura, aceasta este endura. Retrase din lupta interioară a
două naturi, nu luați parte nici pentru una, nici pentru alta: părăsiți sufletul
nou îți îndeplinești sarcina voluntară, oferta ta în tine. La asta știu
misticii inițiați au făcut referire atunci când au spus: «Lasă-l pe Iisus Hristos
fă-ți treaba pe tine. '
Nici nu te forțezi, ca și când te-ai retrage într-un colț al ființei tale, să
observă cu sinele tău cum se întâmplă lucrurile. Nu, trebuie să vrei
rezistă din toată inima, trebuie să-ți călăuzești mai mult dorințele
adânc în el, uitându-se de sine și făcând asta cu
dragoste de ajutor. Când acționează astfel, noul element al sufletului
născut în tine începe calea crucii, calea crucii

85
Pagina 86

cu trandafiri: întâlnirea dintre cei doi ireconciliabili. Sufletul nr


căutați lupta, deoarece este doar dragoste. Eu nu pot lupta
pentru că vrei doar endura. Ceea ce a început este
întâlnire inevitabilă între două forțe magnetice ireconciliabile.
Prin această întâlnire se dezvoltă un vârtej în viața sa, o durere,
o luptă care se ridică la vârf, trebuind să experimenteze și
suportă arderea jertfei sale.
Cât timp va arde asta, această luptă, asta
suferință, nimeni nu știe. Cât timp se vor manifesta
toate consecințele acestui mod de cruce în ființa sa, nimeni
stie. Nu puteți forța acest proces, trebuie să îl acceptați voluntar și
fericit. Acest proces durează și arde, în totalitate în conformitate
cu tipul microcosmosului său, ființa sa, karma lui și
radiații de grație care acționează în el. Dar, la un moment dat,
când nici nu te aștepți, poate în mijlocul căldurii unui
chin, brusc, muritorul este învins și este posibil să se pronunțe
„consummatum est”.
Acceptați, așadar, calea crucii cu trandafiri într-o obiectivitate perfectă
și nu vă amestecați în sinele vostru. Cu siguranță, ora eliberării
a ajunge. Sufletul tău se va înălța și va sărbători dimineața ta
Înviere. Aceasta va fi prima nouă zi, trezirea în
Head of Gold, zorii noii dimineți, dimineața zilei
eternitate.

86

Pagina 87
XII

Om duplicitate

După ce ne-am stabilit calea, am putut să sărbătorim un


preludiu al dimineții noastre de înviere și, în plus, avem
am putut experimenta sprijinul și îndrumarea filozofiei hermetice.
Am perceput și am experimentat că toată drama lui Hristos poate
și trebuie conceput în noi, adică noi înșine
trebuie să mergem pe acest drum. Ființa umană dialectică poate
se ridică prin transfigurare în Celălalt, prin
pietate.
Milostivirea, înțelepciunea înaltă care curge din ea și suferința
purificarea este ghidul drumului. Dupa ce am avut
a verificat și a experimentat toate acestea din mâna celei de-a cincea cărți
al lui Hermes Trismegistos, textul ia o altă direcție din
al cincisprezecelea vers. Hermes îi cere lui Tat să revină la punctul
plecare pentru a clarifica pe scurt unele aspecte ale realității
universal. Potrivit lui Hermes, putem înțelege ce
ne va spune dacă ne amintim ceea ce am auzit deja.
Să ne întrebăm ce distinge orientarea religioasă -
orientarea naturală și ascunsă a Gnozei și a Școlii sale. The
omul religios natural pleacă de la ideea că după a lui
moartea va merge într-o regiune cerească unde va rămâne veșnic;
în timp ce ocultistul crede că ființa sa a sinelui dialectic este
susceptibil de evoluție infinită. Iată un punct,
extrem de important, de care trebuie să ținem cont și despre

87

Pagina 88

pentru care Gnoza a atras în mod constant atenția


mii de ani. Din acest motiv, se spune în versetul 17:

Fiecare corp este supus schimbării, dar nu fiecare corp tinde


la dizolvare.

Ceea ce înseamnă că nu toate corpurile sunt potrivite


să se ridice la o ordine superioară, dar numai unele.

Nu orice creatură este muritoare, nu orice creatură este nemuritoare. Ce


tinde să se descompună este perisabil; ce ramane
imuabil este etern. Ceea ce se naște iar și iar, pier mereu;
dar ceeașicenici
anihilat s-a nu
format odată
devine pentru totdeauna nu este niciodată
altceva.

Ce înseamnă învățătura hermetică prin aceasta?


Printre altele, fiecare manifestare a formei în cosmos
este întotdeauna supusă modificărilor. Dar, atenție, există două tipuri de
schimbare, trebuie să distingem două procese de schimbare. exista
entități care se manifestă într-o formă, se dezvoltă și devin
rafina continuu în sens evolutiv, avansând de la
putere la putere și de la măreție la măreție. Dar
există, de asemenea, entități care sunt complet supuse, în total
ființa sa, către cel perisabil. Tocmai de aceea trebuie să acceptăm legea
potrivit căruia „ nu orice creatură este muritoare, nu orice creatură este
nemuritor". Fiecare creatură poate și trebuie să aleagă între viață și
moarte! Noi, până acum, cu starea noastră de a fi,
putem alege în continuare. Putem alege între viață, viață
adevărat în sensul superior și moarte.
Cu toate acestea, viața, singura viață adevărată, nu ne vine de la sine
se. Există stări în care deja dezvoltarea vieții adevărate
este atât de avansat încât moartea nu-i mai poate afecta. Dar
Opusul este și cazul: stări a căror scufundare în
moartea este atât de avansată încât viața nu mai poate fi atinsă. The

88

Pagina 89

Young Gnosis și-a amintit întotdeauna și le-a repetat elevilor săi


fapt incontestabil că microcosmosul celor care ajung cel mai mult
acolo este golit în întregime.
Gnoza originală o confirmă cu o propoziție scurtă. The
omul dialectic se află într-o stare atât de biologică încât, în
în fiecare moment, într-o fracțiune de secundă, moartea poate
ajunge la el. Într-adevăr, acest corp muritor, atât de fragil, poate fi
distruse într-o clipă. Ce se naște iar și iar, mereu
piere.
În fața acestui tip de om se află un alt tip total
diferit, tipul de om stabil sau celest, care este imuabil și
etern: dar ceea ce s-a format odată pentru totdeauna ─ și asta în
cel mai înalt sens al cuvântului─ nu este niciodată anihilat sau
se transformă în altceva.
Pe scurt, ni se spune foarte explicit cât de necesar
este să practici imitația lui Hristos, ceea ce înseamnă a lua crucea
cu trandafiri pe umeri și mergi pe drum; astfel, prin
transfigurare, tipul de om al morții va deveni
un alt fel de om, omul vieții.
Această idee anunțată de Gnosis la toate vârstele este, de
cumva foarte desconcertant; de exemplu, prin faptul real
că există milioane de entități care sunt absorbite de tipul de
moartea și rămâneți
fundamentele în ea. Pe
manifestării de altă parte,
universale atunci
în fața când
ochilor plasăm
noștri, spre
știi: Doamne, cosmosul și omul, această idee este foarte mare,
puternic și irefutabil. Universul, cosmosul, este manifestarea
sub forma lui Dumnezeu, astfel încât creatura divină, prin aceasta
manifestare, devin ca Dumnezeu. La creatura divină
El este, de asemenea, îndemnat de cerința: «Faceți-vă perfecți, ca
Tatăl tău care este în cer este perfect.
Pentru a îndeplini această mare și magnifică vocație divină,
omul a primit un suflet dublu. Partea care percepe pentru
simțurile sunt mortale; cel care răspunde la rațiune este nemuritor. Sufletul
Sensorial este partea care reacționează la natură, sufletul adevărat

89

Pagina 90

natural care, de exemplu, reacționează la căldură și frig, lumină și


întuneric, la toate lucrurile, legile și situațiile care apar în
natură. Când este frig, încercați să purtați haine de protecție și
invers când este cald. Sufletul natural al omului este
adevărat suflet eonic. Experimentează în mod spontan toate
urcușuri și coborâșuri ale și în natură. Urmați toate drumurile din
natura și ascultați-o pentru a profita la maximum de ea,
să dea entității, a cărei mediator este, posibilitatea de a merge
către Dumnezeu în întregul cosmos și păstrează orientarea spre aceasta
singurul obiectiv.
Pentru a atinge acest scop este nevoie de al doilea suflet; care
răspunde la rațiune. Acest suflet rațional este cel care posedă înțelepciunea,
cel care este atins de Dumnezeu, de spirit, cel care este unit cu
spirit. Sufletul eonic sau sufletul natural trebuie să treacă prin întreg
condus de sufletul rațional sau sufletul-spirit. Spontaneitate
a sufletului natural, capacitatea de reacție a sufletului eonic trebuie să fie
dirijat inteligent de sufletul-spirit.
Dumnezeu este eternul, imuabilul. Dimpotrivă, cosmosul este
în continuă mișcare și schimbare, în funcție de natura și de natura sa
funcţie. În consecință, sufletul-spirit, ceea ce este de la Dumnezeu, este
imuabil și nemuritor, în timp ce sufletul natural - ca și
natura─ este schimbătoare și muritoare, se anihilează pe sine,
se adaptează la sine și continuă să se schimbe.
Prin urmare, atunci când vorbim de două tipuri umane și
Filozofia ermetică dorește să ne atragă atenția asupra acestui punct,
clarificăm că tipul uman care este supus schimbării
iar moartea posedă doar sufletul natural din care trăiește în întregime
și că, prin urmare, în acest tip uman este sufletul-spirit
latent. În consecință, întreaga existență a acestui om este
fără raţiune. El posedă, în toate privințele, semnul a ceea ce
irațional, al mutabilului, al muritorului. Genul acesta de om doar
el conduce o existență naturală și nu mai este „realizatorul lui Dumnezeu”. Fără
Cu toate acestea, Biblia ne învață că omul trăiește pentru a slăvi
Dumnezeu. Din acest motiv, Predica de pe munte, Matei 5, ne îndeamnă astfel:

90

Pagina 91

«Lasă lumina ta să strălucească înaintea oamenilor, ca să vadă


faptele voastre bune și slăviți pe Tatăl vostru care este în
Ceruri ".
În textul original pur ermetic, se spune „a efectua” în
în loc să „slăvească”. Traducătorii Bibliei nu au făcut-o
au înțeles asta. Natura lor religioasă le-a permis
înțelegeți că cineva l-ar putea slăvi pe Dumnezeu, arătați-i
recunoștință, dar nu au putut înțelege că cineva ar putea
realizează-L pe Dumnezeu; așa că au transformat aceasta într-o slăvire.
Și știm deja felul în care Bisericile concep acest lucru
glorificare.

Ce ar trebui să facă o creatură care este supusă naturii și,


în consecință până la moarte? Este evident: treziți sufletul
spirit latent, suflet rațional, îl activează înapoi la viață. Acest
sufletul nu a putut muri pentru că este nemuritor, dar a fost redus la a
inactivitate totală pentru că ego-ul corpului a vrut să urmeze doar
suflet natural, care a degenerat-o existențial și a condamnat-o la
suferințe nemăsurate.
Dar fiecare nenorocire este urmată de bucurie. Toate suferințele
implică dobândirea de experiență. Experiența este rodul
suferință și adesea durere chinuitoare. Această durere și asta
suferința, pe care o cunoașteți din experiență, sunt semnele distinctive
neechivoci ai nemuririi fundamentale originale. Ei bine, un
creatura pur animală, deși sensibilă la durere, nu știe
adevărata suferință. Durerea este întotdeauna o experiență a
corp care afectează doar temporar dispoziția interioară.
Oricine suferă se schimbă brusc, astfel încât un sălbatic
poate deveni, sub efectele durerii, o creatură docilă.
Boala însoțită de durere calmează și calmează
om agitat și supărat.
Cu toate acestea, suferința este întotdeauna asociată cu sufletul. The
Suferința este o plângere a sufletului. Se poate întâmpla ca un bărbat
suferiți și, în același timp, suferiți. Dar cine doar

91
Pagina 92

a simțit că durerea se va întoarce la vechea natură imediat ce


durerea dispare. Natura iese din nou la lumină.
Experimentarea cu adevărat a suferinței este înregistrată
profund și, în multe cazuri, poate fi o experiență
purificare. Fără îndoială, pentru omul de astăzi,
experiența durerii și a suferinței este singura metodă prin care
că sufletul natural este obligat să-și numească sora, sufletul-
spirit, să o trezească deja din mormântul strigoiilor
vă oferă direcția vieții dvs. în conformitate cu scopurile
mântuirea, astfel încât, prin transfigurare, să se arate
noua fiinta originala a nemuririi.
Când vă treziți sufletul-spirit și transferați
direcția vieții sale, nu mai are dubii dacă existența sa este sau nu,
supus la moarte. Deoarece, atunci, deții singura viață
Adevărat. Pietatea reînvie spiritul sufletesc și îl introduce,
prin purificare, în triplul legământ al manifestării
universal: Dumnezeu, Cosmosul și Omul adevărat. Sperăm și
Ne rugăm să puteți intra în curând în această triplă alianță.
«Fericiți cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui
cerurile.
În acest fel, acel om care a reînviat sufletul rațional,
sufletul-spirit găsește odihnă. Aceste cuvinte pot
să fie presupus ca o axiomă ermetică. Ascultă ce ne încerci
sugerează a cincea carte a lui Hermes în versetul 30:

Duhul este în Dumnezeu, rațiunea este în om, rațiunea este în


spiritul, spiritul este insensibil la suferință.

După cum am văzut, spiritul este Poimandres, spiritul însuși. The


duh, duhul este în Dumnezeu. Motivul, sufletul rațional este în
om; sufletul rațional este în starea de spirit. A spus cu alții
cuvinte: sufletul rațional al omului este simultan unit
cu spiritul, cu Poimandres, iar acesta la rândul său este în om și
Acesta aparține bărbatului. Acum Poimandres este mai presus de toate

92

Pagina 93

suferinţă. Prin urmare, când mergi pe drum, găsești


cu Poimandresul său, îl trezește și îl eliberează, apoi este crescut cu
el mai presus de orice suferință.
Examinează acum dacă simți durere și suferință în viața ta în
sens pe care tocmai l-am explicat. Mai ai nevoie
experimentați suferința și durerea care rezultă din aceasta? Dacă da,
încă nu poți învăța lecția în alt mod.
Ar fi prostesc și inuman să-i urezi cuiva durere și
suferinţă. Dar dacă ai înțeles înțelepciunea ermetică,
va fi întotdeauna recunoscător pentru experiența suferinței, pentru
lecțiile tale prețioase. Aprecierea ta provine din
suflet-spirit latent, sfinxul îngropat în nisipurile deșertului,
poate vorbi și acționa după tine și, în consecință, este încă
trăiește în adâncul ființei tale.
Din acest motiv, ar trebui să examinați întotdeauna dacă este vorba de durere sau suferință.
ce simți în cursul experiențelor tale. Știți că
Durerea este o reacție pur animală, spontană, fără motivare.
Dimpotrivă, suferința este reacția sufletului rațional
înlănțuit.
De unde știi dacă este durere sau suferință? The
Consecințele vă permit întotdeauna să o determinați. Simpla durere
trezește rezistență, opoziție, furie, ură, dorință de răzbunare. The
Reacția la durere este „un pumn încleștat”. Durerea întărește întotdeauna
dorința de a proteja sinele. Dimpotrivă, suferința
trezește dorința de viață eliberatoare. Suferința este întotdeauna
uniți iubirii și, de asemenea, și mai presus de toate, compasiunii. Pentru el
omul suferind învață să pronunțe aceste sublime
cuvinte: „Tată, iartă-i, căci ei nu știu ce fac”.
Prin suferință, mila se ridică în inima omului și
deschide, larg, ușa grădinii cerești de trandafiri, unde
sufletul rațional își alege sălașul și îl contemplă pe Poimandres. Tu
Dorim din toată inima această suferință mângâietoare.
În cele din urmă, suferința poate însoți și durerea
durerea fizică și fizică, ca atare, poate fi extrem de utilă

93

Pagina 94

pentru dezvoltarea omului. Cu toate acestea, nu vă opriți la


durere, dar de acum înainte abordează întotdeauna dificultățile tale
corporal din punctul de vedere al sufletului, din unghiul
suferinţă. Deci, al patrulea aspect al Școlii Spirituale
poate reprezenta și face multe pentru tine. Când a crescut
deci chiar spiritul, rațiunea superioară, se ridică deasupra tuturor
suferind și este eliberat de ea.
Când ați înțeles tot ce s-a spus în al cincilea
cartea lui Hermes, când toate acestea l-au atins intim de
în modul corect, va cunoaște fericirea divină din interior
și milă și va merge, în posesia iubirii adevărate, către singura
înţelepciune. Atunci putem continua să vorbim despre calea
bucuria sufletului eliberat în patria eternă. Atunci putem, în
forța în expansiune a binecuvântării, adâncirea în continuare în
Filozofia ermetică și plasează-te înaintea celei de-a șasea cărți a lui Hermes
Trismegistos.
94

Pagina 95

XIII

Cartea a șasea

Dialog universal
între Hermes și Asclepios

1. HERMES: Asclepios, face tot ce este în mișcare


nu se mișcă în ceva și pentru ceva? ASCLEPIOS: Cu toate
certitudine!

2. HERMES: Și nu este necesar ca acolo să fie mișcarea


are loc este mai mare decât lucrul în mișcare?
ASCLEPIOS: Fără îndoială.

3. HERMES: Lucrul care originează mișcarea nu este mai puternic?


că ce se mișcă? ASCLEPIOS: Este evident.

4. HERMES: Și în care are loc mișcarea,


Nu este neapărat opusul a ceea ce se mișcă?
ASCLEPIANI: Prin fire.
5. HERMES: Este acest univers mai mare decât oricare altul?
corp? ASCLEPIOS: Da, este adevărat.

6. HERMES: Și nu este complet umplut cu multe corpuri?


mare sau, mai degrabă, dintre toate corpurile care există?
ASCLEPIOS: Așa este.

95

Pagina 96

7. HERMES: Universul este deci un corp? ASCLEPIANI:


Da sigur.

8. HERMES: Și, de asemenea, este un corp în mișcare?


ASCLEPIOS: Fără îndoială

9. HERMES: De ce magnitudine trebuie să fie atunci spațiul


cel care mișcă universul? Și de ce natură va fi? Nu
trebuie să fie mult mai mare decât universul
permite mișcarea continuă fără a împiedica sau
Încetează? ASCLEPIANI: Spațiul trebuie să fie
extraordinar de mare, Trismegistos.

10. HERMES: Și de ce natură va fi? Nu este de natură?


opus, Asclepius? Incorporiul este de natura opusa
corporalul. ASCLEPIOS: Fără îndoială.

11. HERMES: Spațiul este, așadar, necorporal. Dar necorporala


are natura divină sau Dumnezeu însuși. Pentru divin nu vreau
spune ceea ce este creat, dar ceea ce este necreat. Dacă incorporeul este de
natura divină, este de aceeași natură cu esența
fundamental al creației; iar dacă este Dumnezeu, este una cu esența
fundamental. Pe de altă parte, acesta este modul în care
gând.

12. Dumnezeu este pentru noi cel mai înalt lucru față de ceea ce poate fi
gândire directă: pentru noi, dar nu pentru Dumnezeu. Atunci
cel care gândește, atinge obiectul gândului său în lumină
a viziunii interioare. Dumnezeu nu este pentru sine obiectul
reflecţie. De vreme ce El nu se distinge de esența
gândit, El se gândește la sine. Cu toate acestea, Dumnezeu este în regulă
diferit de noi: de aceea este obiectul nostru
gând.
96

Pagina 97

13. Dacă ne imaginăm spațiul universal, nu ne gândim la el


ca spațiu, dar ca Dumnezeu; iar dacă ne apare spațiul
ca Dumnezeu, nu mai există spațiu în sensul obișnuit al
Cuvânt, există o forță divină activă care cuprinde totul.

14. Tot ceea ce este în mișcare nu se mută în ceva care este


mobil, dar ceva imobil; iar forța motrice în sine este
nemișcată, deoarece ea nu poate face parte din mișcare
în sine provoacă.

15. ASCLEPIOS: Dar, Trismegistos, în ce fel ai făcut-o


corespund lucrurilor care sunt mișcate cu cauzele lor
circulaţie? Ei bine, ai spus că sferele se află într-o stare de
păcatul este mișcat de sfera fără păcat.

16. HERMES: Aici, Asclepios, nu este vorba despre același lucru


mișcare, dar a mișcărilor opuse! Ei bine, aceste sfere
Nu sunt deplasate în aceeași direcție, ci în direcții opuse.
Această opoziție oferă mișcării un punct fix de echilibru,
întrucât rezultanta mișcărilor în direcția opusă este
manifestată în acest moment printr-o imobilitate.

17. Sferele în stare de păcat sunt mișcate în direcție


opuse mișcării sferei fără păcat și acestea sunt
mișcat, în acea mișcare opusă, în jurul sferelor
care oferă rezistență în jurul unui punct de echilibru care
e reparat.

18. Uită-te la constelațiile Ursa Major și Minor, nr


se sting sau se îmbracă, dar se rotesc în jurul aceluiași punct:
Crezi că se mișcă sau sunt imobile?

97

Pagina 98
19. ASCLEPIOS: Sunt în mișcare, Trismegistos. HERMES: Și
Ce este acea mișcare, Asclepius? ASCLEPIANI: Se rotesc fără
încetează în jurul aceluiași punct central.

20. HERMES: Așa este. Rotația nu este altceva decât un


mișcare în jurul aceluiași punct central, subordonat
la acel punct central total imobil. Mișcare circulară
previne separarea, stabilizând astfel rotația. Acest
mod, contramiscarea încetează în punctul de echilibru
deoarece mișcarea care oferă rezistență în acel moment este
devine static.

21. Vă voi oferi un exemplu simplu a cărui acuratețe o puteți


verifică cu ochii tăi. Uită-te cum
creaturi muritoare, omul de exemplu: rezistență,
forța opusă a picioarelor și a mâinilor, produce în curent
de apă o stare de stabilitate astfel încât omul nu este
atras în jos.

22. ASCLEPIOS: Acest exemplu este foarte clar, Trismegistos.

23. HERMES: Toată mișcarea este produsă în ceva și prin ceva.


în sine imobil. Mișcarea universului și a tuturor
creaturile muritoare vii nu sunt determinate de cauze
externe corpului dar prin cauze interne care acționează din
din interior spre exterior printr-o forță conștientă rațională,
fie el suflet, spirit sau orice altă entitate necorporală.
Căci un corp material nu poate mișca niciun corp
animat sau neînsuflețit; nu-i poți mișca cu adevărat.

24 ASCLEPIOS: Ce vrei să spui cu asta, Trismegistos?


Nu sunt lemn, piatră și alte corpuri neînsuflețite
produce mișcare?

98

Pagina 99

25. HERMES: Bineînțeles că nu, Asclepius! Ei bine, nu este


propriul corp cel care provoacă mișcarea lucrurilor
neînsuflețit, dar ce este în interiorul acelui corp
este ceea ce mișcă ambele corpuri, atât corpul care
se deplasează ca cel care este strămutat. De aici și neînsuflețitul
nu poate mișca neînsuflețit. Deci, puteți vedea asta
o încărcătură grea îți poartă sufletul când ea singură trebuie să poarte două
corpuri. Este evident că ceea ce este în mișcare este mișcat
în ceva și pentru ceva.
26. ASCLEPIOS: Nu mișcarea are loc într-un spațiu?
gol, Trismegistos?

27. HERMES: Ascultă bine, Asclepios: Nimic cu adevărat


există este gol, nimic din ceea ce face parte din ființă
adevărul este gol, așa cum spune deja cuvântul „ființă”
să zicem, există. Într-adevăr, ceea ce există nu ar avea
realitate, nu ar exista, dacă nu ar fi complet umplut cu
realitate. Ceea ce este real, ceea ce există cu adevărat, niciodată
poate fi gol.

28 ASCLEPIOS: Deci, nu este nimic gol,


Trismegistos, nu un ulcior, nici o oală, nici o cuvă, nu
nimic altceva ca asta?

29. HERMES: Oprește-te, Asclepios, ce greșeală a ta! Cum


puteți considera lucrurile goale complet pline și
bătătorit!

30. ASCLEPIOS: Ce vrei să spui, Trismegistos?

31. HERMES: Aerul nu este un corp? Nu pătrunde asta


corpului tot ceea ce există și nu umple tot ce pătrunde?
Nu sunt toate corpurile compuse din patru

99

Pagina 100

elemente? Toate acele lucruri pe care le spui sunt goale


sunt plini de aer: și dacă sunt plini de aer, sunt și ei
dintre cele patru elemente. Astfel ajungem la concluzia opusă
la ceea ce ai spus: tot ceea ce spui este plin este golit
de aer, pentru că locul lor a fost luat de alții
corpuri care nu lasă loc aerului. Cu toate acestea, ceea ce tu
Spui că e gol, ar trebui să spui că este plin și nu gol
căci este de fapt plin de aer și respirație.

32. ASCLEPIOS: Nu am nimic de obiectat împotriva acestui Trismegistos, dar


Care este spațiul în care se mișcă universul? HERMES: Este
incorporeul, Asclepius. ASCLEPIOS: Și ce este
imaterial?

33. HERMES: Spiritul, totul închis în sine, liber de


corp întreg, care nu se abate sau suferă, care este intangibil și
imobil în sine, conținând totul și salvând totul,
că este eliberator și vindecător; din care radiațiile emană din
bine, al adevărului, al principiului original al spiritului și al
principiul original al sufletului.
34. ASCLEPIOS: Dar atunci ce este Dumnezeu?

35. HERMES: Nu este nimic din toate acestea, ci cauza lui


existența și tot ceea ce există, precum și orice creatură din
special. Căci nu a lăsat loc neființei; toate
care există vine în existența a ceea ce este și nu a ceea ce
nu este: pentru că prin neființă îi lipsește capacitatea de a deveni
în timp ce, pe de altă parte, ființa nu încetează să mai existe.

36. ASCLEPIOS: Ce este Dumnezeu în cele din urmă?

37. HERMES: Dumnezeu nu este motivul, ci fundamentul existențial


a rațiunii; Nu este respirația, ci fundamentul existențial al

100

Pagina 101

suflare; nu este lumină, ci fundamentul existențial al luminii.


Prin urmare, Dumnezeu ar trebui să fie onorat numindu-l „Bun” și
„Tată”, nume care îi aparțin numai Lui și nimănui altcuiva.
Pentru nici unul dintre așa-numiții zei, nici un om, nu
demonul nu poate fi, în niciun caz, bun. El singur este
bine și nimeni altcineva. Nicio altă ființă nu poate conține esența
a binelui, deoarece sunt trup și suflet și nu au loc în care
să locuiască bine. Căci binele conține esențialul tuturor
creaturi atât corporale cât și incorporale, ambele
perceptibile ca cele aparținând lumii din
Gândire abstractă. Acest lucru este bun, acesta este Dumnezeu.

38. Prin urmare, nu numiți niciodată altceva bun, pentru că


ar fi impie. Desemnați-l pe Dumnezeu numai ca bun, pentru
a-l numi altfel ar fi impie.

39. Fără îndoială, toată lumea folosește cuvântul „bun”, dar nu toți
ei înțeleg ce este. Prin urmare, nici ei nu Îl înțeleg pe Dumnezeu și,
În ignoranța lor, ei îi numesc pe zei și pe unii buni
bărbați, care nu pot fi niciodată și nici nu se pot întoarce: pentru
ei bine, este imuabilitatea absolută a lui Dumnezeu, inseparabilă de El
pentru că, în adevăr, este Dumnezeu însuși.

40. Toți zeii sunt respectați, ca ființe nemuritoare,


numindu-i zeu. Dar Dumnezeu este bun și nu ca semn al
respect, dar pentru propria esență! Pentru ființa lui Dumnezeu și a
ei bine sunt unul; împreună formează originea unică a tuturor
generații. Ei bine, el este cel care dă totul și nu ia nimic. ȘI,
în adevăr, Dumnezeu dă totul și nu ia nimic. Pentru că Dumnezeu este
bun și bun este Dumnezeu.
41. Celălalt nume al lui Dumnezeu este Tată, pentru că el este creatorul
Tot. Crearea este caracteristica Tatălui.

101

Pagina 102

42. Prin urmare, în viața celor a căror conștiință este bună


orientată, nașterea Fiului este o chestiune a celor mai mari
seriozitate, zel înflăcărat și devotament profund față de
Dumnezeu; în timp ce cea mai mare nenorocire și cel mai mare păcat este
muri fără această filiație și fii judecat de demoni mai târziu
de moarte.

43. Căci aceasta este pedeapsa lor: sufletul acelor oameni fără copii este
condamnat să ia un trup nici masculin, nici feminin, făcut
dezaprobat sub Soare. Bucură-te, Asclepius, dacă toată lumea posedă acest lucru
filiaţie; dar înconjoară cu compasiunea ta pe cei care au
nefericit să fii lipsit de asta, pentru că știi pedeapsa că
îi așteaptă.

44. Fie ca aceste cuvinte, Asclepios, să te conducă pe ele


natura și lățimea ei, la cunoașterea elementară a
esența Întregului.

102
Pagina 103

XIV

Esența și activitatea mișcării


universal

Am putut discuta cu dumneavoastră, în capitolele IX până la XII, despre


primele treizeci de versuri din a cincea carte a Corpusului
Hermeticum. Ne oprim în acest moment pentru că considerăm că,
După ce am examinat în această a cincea carte, cititorul va putea
determina fara dificultate semnificatia a ceea ce ramane din text.

Deci, să trecem acum la a șasea carte a lui Hermes Trismegistos,


Dialog universal între Hermes și Asclepios .
Asclepius, sau Aesculapius, a fost în antichitate zeul lui
medicină și, în sens mai larg, desemnează și pe cel care
ajutor, care vindecă. În acest discurs, Hermes instruiește un elev
că, după cum reiese din numele său, se știe că este chemat să călătorească pe
calea serviciului către Gnosis, pentru a coopera în
vindecând omenirea bolnavă, ridicând ceea ce a căzut și
refacerea a ceea ce este spart. În a șasea carte a lui Hermes, în interior
În acest context, Asclepios este profund inițiat în
esența mișcării și în cauza și activitatea
mișcare universală.
După cum probabil ați observat, filosofia ermetică începe de la
început foarte elementar. Pe această bază își desfășoară argumentul și
apoi continuă să urce la cel mai abstract. Cine folosește acest lucru
tastă și nu încetați niciodată să o utilizați, puteți urmări pas cu pas fiecare
gândit și înțelege-l perfect.

103

Pagina 104

Mulți oameni au obiceiul de a-și începe procesele


mental prin abstract, de necunoscut, pentru a încerca ulterior
coboară la beton. O astfel de metodă de gândire nu poate niciodată
să fie satisfăcător și, mai mult, duce întotdeauna la speculații
deja mistificări. În acest fel, omul în tendințe
Misticii afirmă adesea că un lucru se poate face și altul nu.
Motivul pentru care ar trebui făcut sau nu, în general, rămâne
nedeterminată și odată cu aceasta, există adesea o respingere sau o
acceptarea bazată pe această sau acea autoritate.
De exemplu, se spune: „Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. nu știu
nu poate pune la îndoială nici un titlu ". Dar nimeni nu știe exact de ce
că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Astfel se acceptă prin credință într-un
autoritate ceea ce respinge altul, în timp ce un al treilea rămâne
total indiferent la subiect. Această metodă de gândire nu
servește adevărul, dar generează confuzie, falsitate și un puternic
controversă. Metoda ermetică de gândire este singura
metodă sigură și corectă, deoarece te gândești din ce
cunoscut, din concret, pentru a ajunge la abstract. De aceea
Gnosis Original a aplicat întotdeauna această metodă. Toți bărbații
care tânjesc și caută eliberarea primesc această Gnoză pentru că
oferă cele mai bune rezultate.
Prin modul de gândire este posibil să recunoaștem dacă cineva este sau nu
un adevărat căutător al adevărului. Am găsit un exemplu bun
în persoana lui Benito de Spinoza. Este fără îndoială că a aplicat acest lucru
Metoda ermetică de gândire.

Să ne întoarcem acum la textul nostru și să încercăm să înțelegem ce


El spune la început că este simplitatea însăși: Tot ce este în
mișcare, este mișcată de ceva și în ceva. Ce stiu
mișcările sunt mai mari decât cele care se mișcă. Ce cauzează mișcarea
este mai puternic decât cel care se mișcă.

Luați-vă ca exemplu: corpul vostru are puterea


a muta; se mișcă într-un spațiu și printr-un spațiu și există o forță

104

Pagina 105

care efectuează mișcarea. În consecință, spațiul în care


își mișcă corpul este mai mare decât el și forța care îl pune înăuntru
mișcarea este mai puternică decât propriul corp. Orice
va admite logica tuturor acestor lucruri.
Și, așa cum arată versetul 4, ce este al lui
corpul și ceea ce îl mișcă, trebuie să fie de natură
complet opus. Acest lucru este valabil și din moment ce
corpul este o formă mai mult sau mai puțin cristalizată care posedă o
densitate, dar care se mișcă într-un subtil, lumină și
transparent. Forța care te mișcă răspunde la acestea
aceleași caracteristici. De aici și filosofia rozacrucianului de aur
spune că ordinea noastră mondială este mișcată de jocul
contrarii, că ordinea noastră mondială este dialectică. Din cate stiu
dedusă din a șasea carte a Corpus Hermeticum, aceeași idee a fost
transmis căutătorului de adevăr în urmă cu mii de ani. daca tu
Acum înțelegeți, putem face un alt pas.

HERMES: Este acest univers mai mare decât oricare altul?


corp?

ASCLEPIOS: Da, este adevărat.

HERMES: Și nu este complet umplut cu multe corpuri?


mare sau, mai degrabă, dintre toate corpurile care există?

ASCLEPIOS: Așa este.

HERMES: Prin urmare, universul este un corp. Și este un corp înăuntru


circulaţie. De ce magnitudine trebuie să fie atunci spațiul din
că universul se mișcă! Și de ce natură va fi? Nu este
Trebuie să fie mult mai mare decât universul
permiteți mișcarea continuă fără a vă împiedica sau opri?

105

Pagina 106

ASCLEPIANI: Spațiul trebuie să fie extraordinar de mare,


Trismegistos.

HERMES: Și de ce natură va fi? Nu este de natură?


opus, Asclepius? Incorporiul este de natura opusa celui
corporal.

ASCLEPIOS: Fără îndoială.

Astfel, toate corpurile care există împreună formează un corp


unic: universul. În interiorul fiecărui corp are un spațiu care
îl înconjoară și o forță care îi permite să se miște. Natura
spațiul și forța, pe de o parte, și cele ale corpului, pe de altă parte,
se opun. Prin urmare, putem concluziona că toate corpurile
care în esență formează un mare corp, un sistem, le posedă pe aceste două
naturi opuse. Și din moment ce toate corpurile sunt
se disting între ei, deși formează în esență un corp mare,
putem afirma că există miliarde de naturi
diferențiat și că, prin urmare, există o serie imensă de
opoziții care mișcă întregul univers. Astfel, se poate numi
manifestare universală către corpul în interiorul căruia se manifestă
aceste nenumărate naturi.
Cu toții avem un corp și ne mișcăm într-un spațiu, al nostru
câmpul
mișcări.de viață
Deși noi,individual, care este,
ca ființe umane, de asemenea, forța care
ne formăm
un singur sistem de viață și aparținem aceluiași corp
planetare, cu greu se poate susține că ne manifestăm
în același mod. Nu, natura noastră este foarte diferită
Da! O serie imensă de opoziții mișcă întregul univers. A) Da
pentru că, așa cum am spus, manifestarea universală poate fi numită
corp în interiorul căruia se manifestă nenumăratele naturi
uman.
Acest corp imens al manifestării universale, toate acestea
set de planuri cosmice, este mutat în mod egal în ceva și prin

106

Pagina 107

ceva. Urmând aceeași metodă de gândire trebuie


inevitabil ajung la această concluzie. Putem să facem
o idee despre spațiul imens în care și prin care
manifestare universală, un spațiu care, așa cum am spus, trebuie să fie
neaparat de natura opusa. De aici și a șasea carte a
Hermes concluzionează că acest spațiu, că totul
cuprinde, în care și prin care corpul
manifestare universală, este necorporală.
Putem examina și aborda într-o oarecare măsură acest lucru
natura opusă a universului. Pentru tot ce s-a spus, trebuie să scoatem
concluzia că materialul, în infinita sa diversitate, este
înconjurat și limitat de imaterial, necorporal. Corporul
Poate fi explicat doar prin incorporeu. Sau, în cuvinte de
Hermes, cel creat a apărut din necreat. Și Hermes spune asta
necreatul cuprinde totul, pătrunde totul, mișcă totul; este ce
divin, sau Dumnezeu.
Cu toate acestea, nu ar trebui să înțelegem că ce
înconjoară universul este un spațiu fără mai mult. În sistemul nostru
viață, distingem spațiul și corpurile, dar aceasta nenumărată
diversitatea a tot ceea ce este creat este înconjurată de ceva care nu mai poate
să fie desemnat ca spațiu, dar numai ca forță. De
De aceea, nu putem vorbi de spațiu infinit, la fel ca
astronomie modernă, dar trebuie să devenim conștienți că
propriul spațiu este înconjurat de forță. Această forță că totul
cuprinde este Dumnezeu. Această forță divină este imuabila
imposibil de cunoscut, intangibilul și, de asemenea, de neînțeles. S.U.A
putem, prin metoda ermetică de gândire,
determină natura lui Dumnezeu și putem vorbi despre El ca.
sursa din care provine totul. Dar nu ar trebui să ne angajăm niciodată
greșeala de a-L căuta pe Dumnezeu în spațiul corporal, pentru că cu toate
certitudinea nu există. Cel mult putem găsi în spațiu
corporal, pe diferite planuri cosmice, divinul, adică
activitatea forței divine. Dar Dumnezeu este câmpul de forță care
cuprinde marele spațiu.
107

Pagina 108

O activitate poate fi întotdeauna desemnată, determinată. A) Da


Ei bine, o activitate, oricare ar fi aceasta, este întotdeauna limitată. Prin urmare,
în cele din urmă trebuie să concluzionăm că tot ceea ce este în mișcare,
în sensul cel mai larg, nu se mișcă în ceva mobil, ci în ceva
încă; iar forța care generează mișcarea este imobilă
că nu poate face parte din mișcarea pe care o determină. Pentru
Prin urmare, așa cum o face rozacrucianul clasic, vorbim în
filozofia noastră „regat neschimbător”. Hermes o exprimă
clar în versetele 13 și 14:

Dacă ne imaginăm spațiul universal, nu ne gândim la el ca la


spațiu, dar ca Dumnezeu; iar dacă spațiul ne apare ca Dumnezeu, acum
nu există spațiu în sensul obișnuit al cuvântului, există forță
atotcuprinzător divin activ. Tot ce este în mișcare
Nu se mișcă în ceva mobil, ci în ceva imobil; și proprii
forța motrice este imobilă, deoarece nu poate face parte din
mișcare pe care ea însăși o provoacă.

În consecință, divinul poate fi situat în mișcare


universal al lucrurilor, dar Dumnezeu însuși este sursa forței lui
cel care curge imuabilitatea activității divine. Un student al
Gnoza, cu adevărat iluminată, se poate manifesta în ce
divin, dar el nu poate deveni niciodată Dumnezeu până când nu există
a ajuns la sfârșitul drumului lung înapoi, «sfârșitul bun» ∗ .
Prin urmare, din nou vedem că există un atelier, un spațiu de
corpuri și modul în care activitatea divină se poate manifesta în ea. Dar
Dumnezeu nu ar trebui niciodată și niciodată să numească această activitate. Ei bine, Doamne, știu
dilueaza în fața noastră în Necunoscutului, Necunoscutului că
cuprinde universul.
Astfel, prin intermediul acestei logici ermetice, știm în abstract
cine este Dumnezeu, ce este și unde este. Vă putem determina
esență și să-i descoperi activitatea, dar este imposibil să-l cunoști în a lui
realitate mai profundă până la atingerea filiației, binele

Vezi Volumul I, Prima carte, Poimandres, versetul 65.

108
Pagina 109

Sfârșit. Din acest motiv, în Biblie este scris: „Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu,
dar Fiul care este în inima Tatălui ne-a descoperit-o ».
Inima Tatălui este radiația iubirii, a doua rază a
Duhul de șapte ori emanat din sursă. Cine se trezește, în asta
iubirea, pentru o activitate divină este o creatură a lui Dumnezeu, un copil al
Dumnezeu. Aceasta înseamnă că a devenit o activitate a lui Dumnezeu. The
forțele divine sunt eliberate în el și un puternic
circulaţie. Oricine este în această activitate îl cunoaște pe Dumnezeu și
îl poate dezvălui, așa cum face Hermes Trismegistos în a șasea carte.
Cu toate acestea, apare o problemă pe care o exprimă Asclepios
imediat și din care versetul 15 și totul
care urmează. Am dori să încercăm să aprofundăm subiectul în
Capitolul următor.

Pentru a rezuma introducerea noastră la a șasea carte a lui Hermes,


observăm din nou că există o sursă de forță care înconjoară,
care cuprinde universul și care cuprinde toate planurile cosmice. The
a șasea carte a lui Hermes încearcă să ne convingă profund de acest lucru
în loc să ne ofere o expunere filosofică pătrunzătoare asupra
fie a lui Dumnezeu sau activitatea forței divine. Este vorba de a explica
student, Asclepios, care a devenit conștient de sublim
sarcină la care omul este chemat de Dumnezeu și pe care caută să-l asume,
în sacrificiu și predare, calea Gnozei, care trebuie să obțină
o unire cu această sursă.
Existența noastră nesemnificativă, fiind naturală
inconștient, despre Mama Pământ este cel mai ilogic lucru care poate
apar în manifestarea universală. Cine este unit cu
radiațiile de la sursa forței vor fi sfințite, adică vindecate.
Și prin miracolul harului vindecării sale, el va deveni, la rândul său,
va deveni un vindecător în slujba Gnozei, a
Asclepius matur.
Cea de-a șasea carte a lui Hermes, în primul rând, ne face o chemare
înțelegere profundă, către gândul nostru îndreptat spre
interior. El nu ne cere doar să îl ascultăm, ci să

109

Pagina 110

să însoțim cu gândul și să coborâm la al nostru


fie, într-un calm și o liniște senină, unde poate fi auzit și
a înțeles chemarea eternă a adevăratului destin al
om.
110

Pagina 111

XV

Planul divin este inatacabil

În urma comentariilor noastre, am întâlnit, împreună cu


Asclepius, cu o dificultate introdusă în mod deliberat în
dialogul dintre Hermes și Asclepius pentru ca acest punct
poate primi o clarificare corectă.
Am verificat, în versetul 14 din a șasea carte, că
mișcarea universală se scaldă în sânul imuabilului:

Tot ce este în mișcare nu se mișcă în ceva mobil,


dar în ceva imobil; iar forța motrice în sine este imobilă, deoarece nu
poate fi o parte a mișcării pe care o provoacă ea însăși.

Și Asclepios pune întrebarea:

Dar, în ce fel corespund lucrurile mișcate


cu cauzele mișcării sale? Ei bine, ai spus asta
Sferele în stare de păcat sunt mișcate de sfera fără păcat.

Iată răspunsul lui Hermes: Nu este vorba despre același lucru


mișcare, ci mișcări opuse, nu o mișcare
în același sens dar al unei contramiscări.
Acest răspuns este nedumeritor, deși în același timp foarte
consolând. Într-adevăr, ce înseamnă Hermes? Imaginați-vă
univers în starea sa virgină, complet gol, universul de dinainte
a creației, așa cum a fost definită la începutul Genezei. Est
Golul este doar aparent, ceea ce pare gol este o imensitate

111

Pagina 112

plin de substanță primordială, substanța cosmică fundamentală.


Această substanță fundamentală constituie adevărata natură a
origine, desemnată în gândirea egipteană antică drept „the
Mama ”,„ Isis ”. Când Gnosis vorbește despre Maria, se referă la aceasta
aceeași stare virginală a substanței originale.
Șapte raze, care provin din Tărâmul imuabil, acționează asupra
natura originală, șapte forțe emanate din câmpul spiritului
universal, care la rândul său emană de la Dumnezeu. Toți sunt din
natura de șapte ori. Aceste șapte ori șapte raze sunt determinate
reciproc, reprezintă viața absolută, iubirea absolută,
inteligență absolută, armonie absolută, înțelepciune absolută,
devotamentul absolut și actul de eliberare absolută. Este ușor de îndepărtat
concluzia că cele șapte raze se determină reciproc și că
fiecare conține celelalte șase, dacă se înțelege că un act
cu adevărat eliberator trebuie să conțină viață, iubire,
inteligență, armonie, înțelepciune și devotament.

Când aceste șapte raze, emanate din imuabil, din


inalterabil, inviolabil, pătrunde în natura originală,
Mama universală, Isis, generează o mișcare, o activitate.
Este întotdeauna aceeași mișcare; natura originară dă
mărturie prin lucrările lor despre ceea ce este conținut în divinitate.
Emanând din incognoscibil, cele șapte raze, prin activitatea lor și
deci natura originală se manifestă, ele arată intenția
divin în natura originară. Divinul este astfel transmis și
manifestată în spațiul naturii prin acest unic
mișcare, co-mișcare.
Și dacă ne gândim că tot ce se manifestă emană din cei șapte
raze divine care se determină reciproc, vom ști prin
deducție logică că tot ceea ce este creat trebuie să poarte imaginea,
esența, miezul divinului, pe care îl conține tot ceea ce este creat
o intenție divină, dar această intenție divină este realizabilă doar
prin co-mișcare. Când o entitate reușește să se deplaseze conform

112

Pagina 113

plan divin, care acționează în ea prin cele șapte raze ale sale, acest plan este
performează în ea și pentru ea.
Într-adevăr, concluzia căreia i-a adus filosofia
Hermes, filosofia egipteană, este grozavă. Cine merge conform
mișcarea divină și perseverența, el va efectua în sine și singur
planul divin în sine. Prin urmare, există în toată creația un
mișcare concordantă perfectă, o co-mișcare, care conduce
la divinitatea absolută. Dar, în același timp, există și
posibilitatea de a urma o mișcare discordantă, o
circulaţie. Ei bine, posibilitatea de a ajunge la divinitatea cu care este
creatură supradotată, conține în sine prezența unei libertăți
absolut. Aceasta rezultă din caracteristica celor șapte raze de către
care se determină reciproc. Cunoscuta frază biblică
„Oriunde este spiritul Domnului, există libertate”, dă
mărturie despre aceasta.
Din acest motiv vedem că apar în manifestarea universală doi
principii active: co-mișcare și contra-mișcare. The
libertatea de a participa efectiv la devenirea divină, pentru a
în mod eficient, fundamental și structural se transformă în copii ai
Dumnezeu; și libertatea de a se opune și de a se arunca astfel în abis
a corupției dialectice. Vedem și cunoaștem natura
dialectică, dar vedem și cunoaștem și realitatea vieții
în Dumnezeu, realitatea consecințelor mișcării în
același sens. De asemenea, vedem și cunoaștem grupul
intermediar, care se eliberează de contramiscare și de
consecințe și crește în co-mișcare. Primul
Consecința acestui fapt este transfigurarea, care înseamnă:
restabilirea consecințelor pe care contra-
circulaţie.
Natura originală este astfel câmpul închis al dezvoltării
în divinitate. Ce se ascunde în spate, ce se întâmplă dacă
dezvoltarea este încununată de succes și atinge sfârșitul bun, este o
întrebare la care nu ar trebui să răspundem pentru că depășește total
concepțiile noastre.

113
Pagina 114

Învățătura universală ne spune că, la un moment dat, organismul


omul a fost chemat să devină asemenea lui Dumnezeu; să se ridice din ea
creat celor necreați. Sau, conform expresiei vechiului
Înțelepciunea chineză, a trece de la ființă la neființă, adică a pătrunde chiar
nelimitatul, chiar și ceea ce este imposibil de descris în cuvinte.
Dar să revenim la mișcare în direcția opusă,
circulaţie. Știm și consecințele contra-
mișcare: cristalizare. Cu toate acestea, în el există un mare
consolare, și anume existența morții. Libertatea noastră are
a generat contramiscarea și dacă un om își ia libertatea
a mișca, a acționa, declanșează întotdeauna o serie de
consecințe. O anumită acțiune poartă
consecințe corespunzătoare. Consecința, atunci, a contra-
mișcarea este moarte. Contra-mișcarea are întotdeauna
ca urmare a propriei anulări.
Nu este acest lucru admirabil, nu este reconfortant? Contra-
mișcare, refuzând să colaboreze la realizarea planului divin
care este baza existenței noastre, nu poate dura pentru totdeauna. Nu
poate controla manifestarea universală și merge până la
imaterial, chiar și imuabilul pentru a deveni astfel stabil. Căt de teribil
ar fi aceasta!
Într-adevăr, ceea ce nu este inclus în starea divină, care
nu provine din starea divină, care nu marchează în curent
divin, este atât de lipsit de putere și atât de concentrat asupra
pietrificare care la un moment dat se termină în pierzare,
ceea ce arată că nu a fost cu adevărat nimic, că
fenomen s-a autodistrugut.
Doar ceea ce iese din spiritul Domnului este etern. Care
urmează mișcarea discordantă, care rămâne prizonierul
contramiscare, se sfărâmă continuu și moare până la
că el înțelege, în virtutea principiului divin conținut în toate
creat, că contramiscarea nu este adevărata mișcare și
de aceea, nu are ieșire și de aceea sunt anulate și
efectele lor se sfărâmă; că singura ieșire este

114

Pagina 115
numai
completînarmonios
mișcareacu concordantă, în asociație
cele șapte raze universale. asa este
cum se poate deveni, într-un sens dublu, un Asclepius.
A înțeles deja cititorul că contramiscarea,
lupta perpetuă împotriva lui și a mediului său, nu este
mișcare și, prin urmare, rămâneți prizonierul tensiunilor
în nenorocire? Dacă da, nu este un mare confort să știi asta,
orice ai face, într-o bună zi vei ajunge la înțelegerea interioară
calea de experiențe și că, prin urmare, mai devreme sau mai târziu,
va intra fiecare creatură în templul reînnoirii?
Oriunde este spiritul Domnului, există libertate. De
Prin urmare, nu-l putem presiona pentru că ar merge împotriva
principiul libertății, ar fi anti-divin. Cu toate acestea, îndemnat și
purificat de cunoașterea experienței personale și prin
morți multiple, o să te ridici într-o zi la singura mântuire,
până la destinația ta divină.
În această școală nu-l putem presiona, pentru că unde
spirit al Domnului, există libertate. Drumul și consecințele sale
vă sunt prezentate în mod constant și vom continua să procedăm astfel
nota buna. Mai mult, ne-am dori să fim întotdeauna lumina care luminează
Învățătura universală, pe calea nemuritoare, splendidă, divină,
dar acest lucru este imposibil, deoarece timpul este scurt. Școala din
tânăra Gnoză nu este doar o entitate didactică; dar
de asemenea, și mai presus de toate, formează un Corp viu. Și acest Corp Viu
progresează neîncetat; invocă din ce în ce mai mult cele șapte ori șapte raze
de lumină divină pentru a arde ca un foc puternic
deasupra sanctuarului.
Prin urmare, în radiația acestui foc, nu putem decât să repetăm:
„Calea este una sau alta, urmează-o”. Într-adevăr, dacă vrei
însoțește-ne ─și ai libertatea deplină de a face acest lucru─, atunci
Trebuie să o faceți fără rezerve, acceptând toate consecințele.
Dacă vă folosiți libertatea de a ține mâinile și picioarele la pământ, în
mai bine stai pe uscat, dar dacă vrei să avansezi cu Corpul viu
Școală, atunci a sosit timpul. Sunteți reclamat și

115

Pagina 116

prezentați toate aceste lucruri pentru a vă oferi înțelegere și a


autocunoaștere profundă. În curând va trebui să determinați ce
care se mișcă în tine în funcție de destinul tău divin și de ceea ce intră
împotriva.
Acum, dacă sunteți un căutător, vă puteți întreba de ce, în
practică, moartea lovește tot ceea ce este în
circulaţie. Răspunsul este la fel de simplu ca Hermes
Asclepius:

Sferele într-o stare de păcat sunt deplasate în direcția opusă celei


mișcării sferei fără
mișcare opusă, păcat
în jurul și ele sunt
sferelor caremișcate,
oferă în aceea
rezistență în jurul unui punct de echilibru fix. The
rotația nu este altceva decât o mișcare în jurul unui
același punct central, subordonat acestui punct central în totalitate
încă. Mișcarea circulară previne separarea, stabilizarea
deci rotația. În acest fel, contramiscarea încetează în
punct de echilibru deoarece mișcarea care oferă rezistență în
acel punct devine static.

Hermes înseamnă prin aceasta că atunci când folosim greșit


libertatea noastră, acționăm împotriva intențiilor lui Dumnezeu, care
guvernează mișcarea universală în imuabil și
atunci rezistenta trezita de aceasta contramiscare ajunge
să fie atât de grozav încât rezultatele acțiunii noastre antidivine
ei capitulează și se distrug.

Prin contramiscare trezim o rezistență a cărei


vibrațiile cresc necontenit până în momentul în care este ființa noastră
arde și este distrus. Deci nu divinitatea este cea care provoacă
rezistență, dar suntem. Prin urmare, nu este rezonabil
nefericiți de dificultățile vieții, din moment ce noi înșine
noi suntem autorii, deși pare adesea că vina este a

116

Pagina 117

restul. Divinitatea nu luptă împotriva ta, nu te pedepsește sau te judecă


în sens burghez. O faci singur. Fii prin
trecutul microcosmic sau viața dvs. actuală, invocați
opoziții și, la un moment dat, este abătut. Dacă acesta este cazul tău,
atunci nu trăiești, ci te așezi într-o situație de
mortificare permanentă pe care, din greșeală, o ia pe viață.
Să aspirăm și să lucrăm persistent pentru a ne transforma
viața într-o mișcare în conformitate cu cele șapte forțe emanate din
Logos și să primim harul lor. Ei bine, singura viață pe care o cunosc doar
se dezvoltă din acea mișcare a coardei.
117

Pagina 118

XVI

Ultima moarte a sinelui:


oferirea voluntară de sine

Vă așezăm încă o dată înainte de marea bifurcație a vieții, înainte


punctul în care ambele căi converg, calea de
mișcarea și calea contramiscării.
Cei care fac parte din tânăra Gnoză ca studenți ai
școala spirituală, sunt pe deplin conștienți de faptul că
dezvoltarea Școlii, ca grup, ca Corp
Eu trăiesc, ca un tânăr Gnoza unit cu precedentele
lanț universal, poartă cu sine o influență foarte dinamică și
pozitiv al celor șapte raze ale Duhului Șapte. Drumul spre
co-mișcarea cu radiația lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt,
în ceea ce privește colectivul nostru, a devenit
extraordinar de puternic. Prin urmare, asupra noastră a fost
a ținut un ospăț de Rusalii și este în sfârșit
consumat.
Cu toate acestea, atâta timp cât continuăm în contramiscare,
toate acestea provoacă o rezistență mare și intensă în noi. Acest
rezistența nu vine la noi din afară, dar suntem
cei care o cauzează în noi înșine. Datorită noastră
comportament, datorat stării noastre de a fi, noi înșine
dezvoltăm o rezistență din ce în ce mai puternică, luând ca
în consecință
care, o moarte
în cel mai continuă.
scurt timp posibil,Toate
devinacestea sunt transmise
un adevărat către
vindecător,
un Asclepius. Pentru aceasta, spune versetul 44 din textul nostru, este
necesare unele cunoștințe elementare ale esenței Întregului.

118

Pagina 119

Sunteți o celulă a corpului viu al tânărului Gnozei. Acesta are


a dezvoltat o astfel de stare de ființă încât experimentează o magnifică
har, a primit sarcini grozave și pe el au fost și sunt
a revărsat forțe mari. Sunt sarcini care nu pot fi decât
să vă realizați și forțe la care nu puteți reacționa decât
cu pozitivism, prin intermediul unei co-mișcări perfecte cu
șapte raze care vin de la divinitate, care vin la noi
din Tărâmul imuabil.
Ești tânăra Gnoză! De asemenea, sunteți o celulă a și în
Corp. Și acum că întregul Corp al Gnozei este mișcat de
arderea acestei mișcări pozitive, ar deveni foarte periculoasă
pentru ca tu să păstrezi o mișcare contrară. Uită-te bine, deci
ei bine că nu o pot uita niciodată. V-am spus că a
călătoria în contramiscare stârnește o rezistență, deoarece
orice mișcare este în cele din urmă înconjurată de Împărăția lui Dumnezeu.
Această rezistență pune capăt, la un moment dat, a
rezultatul contramiscării.

Tu, condus de sine, condus de natura morții și


datorită stării sale naturale, este adesea angajată în dezvoltare
ceva. De îndată ce se pare că visul său poate fi realizat,
lucrurile se îndreaptă spre opus și urmăriți moartea.
Ceea ce credeai că construiești este distrus. Est
procesul vă arată că, cu orientarea voastră naturală, v-ați mutat
cerc și astfel ajunge întotdeauna din nou în același punct, unde trebuie
incepe din nou.
Dacă rămâne în contramiscare, fiind binevenit la ea
timpul ca o celulă a unei școli gnostice, adică într-un sistem
care parcurge calea mișcării concordante într-o foarte
dinamic, consecința nu va mai fi o mână de mână
gol, dar un incident se va desfășura în viața sufletului tău, a
ardere care se deteriorează și o distruge. De aceea a existat întotdeauna
a declarat și a fost avertizat în toate scrierile sacre pe care
păcatele comise împotriva Duhului Sfânt sunt grave

119
Pagina 120

consecințe. Acestea afectează serios starea de spirit și înțelegerea,


căci dăunează sanctuarului inimii și sanctuarului capului.
Ești o ființă animată mișcată de o anumită forță
imaterial. La aceasta reacționează atât starea ta de spirit, cât și starea ta
înţelegere. Capul și inima lui sunt împinse de el
asta te încurajează. Dacă animația dvs. este în contramiscare,
consecința este întotdeauna, din nou și din nou, moarte, distrugere
a rezultatului contramiscării. Animația ar trebui să facă acest lucru
descoperire în fiecare moment, până când iau în cele din urmă
decizia de a muri ultima moarte: moartea ofertei de sine
voluntar, durabil, oferit de sine la mișcare în comun, la spirit
a lui Dumnezeu și a celor șapte raze ale sale, către planul de bază ca fundament
a devenirii noastre. Cine o face, în lipsa perfectă de mine,
dezvoltă cu certitudine absolută, după cum știm, un nou
starea sufletească, pe măsură ce trece la o nouă motivație, deschide o
spațiu către o nouă propulsie. Așa se naște sufletul nou, așa este
dezvoltă o nouă înțelegere și, din aceasta, o co-
mișcare de neclintit cu Logosul și o transfigurare
perfect.
Cu toate acestea, imaginați-vă pentru o clipă că intrați într-un corp
Gnostic cu un suflet încă nu renăscut cu înțelegerea sa
conștient, într - o Școală spirituală care există în mod clar în
șapte raze. Apoi este întâmpinat cu ființa sa născută din natură
într-un câmp de radiații de un fel foarte special, un câmp de
radiații pe care nu le-am experimentat niciodată și se găsesc
confruntată cu o mișcare total nouă. Să presupunem că pentru a
moment care își menține existența născut din natură în acest
nouă mișcare pe care sunt vărsate cele șapte raze. Ce
nu este în planurile sale de a efectua Endura, ultima moartea a sinelui,
dorind, simțind, gândind și acționând exact la fel
decât înainte. El continuă să-și păstreze ferm și de neclintit sinele său, al său
natura obișnuită, caracterul său, tipul său, în timp ce se află
un câmp de radiații în care mare
noi forțe.

120

Pagina 121

Vă întrebăm: rezistența pe care v-ați generat-o,


Unde va afecta în primă instanță? În consecința lor
erori, așa cum este normal în lumea dialecticii? Sau în
cauza menținută în mod conștient a greșelilor tale? Raspunsul este
evident. În cauza erorilor lor: în sufletul natural și în
înţelegere! Se simte ca ars, în acea arsură după suflet
iar înțelegerea devine denaturată. Pas într-un mare
anomalie. Consecința finală este o coborâre până la punctul de
plecare lemurian. Cât de mulți deranjat mental acestea sunt acolo
lumea! Câți iresponsabili sunt deja! Printre ei, mulți,
nenumărați, erau înzestrați cu mari forțe spirituale.
De aceea este evident că Școala spirituală vorbește acum despre un
mare criză. Această criză se datorează faptului că, față de toți
noi ca membri ai Corpului viu, este vorba despre
de rupere a celor șapte sigilii, dintre care se menționează, de asemenea, făcută în
Cartea Apocalipsei.
Ca școală spirituală, suntem într-o apocalipsă, într-un
manifestare înflăcărată. Și cu toată certitudinea pentru noi,
Deschiderea acestor șapte sigilii nu implică neapărat pentru
noi vărsarea celor șapte plăgi, a celor șapte necazuri, a
șapte mari procese dureroase și distrugerea înșeptit, care
ar include ordinul de urgență de șapte ori. Dimpotrivă, într-un
Școala de inițiere gnostică este despre a te vindeca, a te face
un Asclepius. Dar pentru aceasta este necesar ca, de acum înainte,
unul dintre cei din co-mișcare se întoarce și pentru ultima
moartea, pentru o durată, oprește imediat și definitiv
contramiscare.
Suntem clar conștienți că acum ne plasăm pe dvs.
sufletul o supraîncărcare de dificultăți. L-aș asculta cu bucurie pe cel care
i-am spune lucruri diferite. Dar toate acestea sunt spuse ca
cunoașterea elementară a esenței Întregului. Acesta este modul în care
servicii mai mari. De aceea, Hermes Trismegistos spune în versetul 25:
Poți vedea ce greutate poartă sufletul tău când ea singură
trebuie să poarte două corpuri.

121

Pagina 122

Suntem cu toții în mijlocul unei răsturnări. Și acum tu


întrebăm: Cum explici frământările tale în acest moment?
Ești foarte agitat în viața ta, foarte ocupat, ești
continuu ocupat. Dar în ce? Aflați ce este așa
ocupat. Explicați într-un mod perfect obiectiv că
agitația sa care îl poartă atât de mult și care atât de mult îi apasă sufletul, al lui
suflet natural.
Este co-mișcarea sau contramușcarea? Nu se întâmplă asta
ori în care există o luptă continuă în contramiscare, spre
evitați ca dificultățile care apar în corp să nu arunce totul
a pierde? Nu se întâmplă asta, deși este atât de ocupat și de acumulat
atât de obosit, nimic nu progresează și chiar și rezistența este
crește în așa fel încât, din când în când, să ajungă
dintr-o dată un moment de liniște, ceea ce înseamnă moarte
în unele dintre formele sale aparente ca epuizare,
disperare sau boală? Nu este adevărat că ești întotdeauna
luându-i măsurătorile, dirijându-și tactica, determinând-o pe a lui
conduita de urmat? Cu toate acestea, totul scapă de sub control, totul
duce la un nimic inert. Și întreabă mereu din nou
din nou: "Dar unde este vina?" De ce duce toate acestea
durere, durere, oboseală și lipsă de perspectivă? De ce nu
să conduci altceva mai bine? Nu mi-am depus toate eforturile pentru ca
merge bine?"
Ei bine, asta pentru că rămâne în contramiscare și
de aceea în luptă, în agitația dintre contrari. Și noi
vă vorbim în detaliu despre necesitatea consecventă și despre
dovezi logice ale co-mișcării eliberatoare, astfel încât să se decidă
să efectueze un act de brevet în conformitate cu această mișcare comună,
ca marea întorsătură din viața fiecărei ființe umane. Imediat
soarta se va îndepărta de tine și va ajunge astfel să folosească
controlat și eficient al timpului și al forțelor tale.
Co-mișcarea, noul comportament al adevăratului
student al tânărului Gnosis, oferă o vibrație egală în
atât de mult încât un grup, un mare calm interior, precum și liniștea,

122

Pagina 123

dispariția tuturor tensiunilor și eliberarea din


închisoarea și frenezia modernismului modern.
Să ne așezăm atunci, complet deschiși, în fața harului
co-mișcare, în fața mântuirii nespus de puternice a
șapte raze ale Duhului Șapte, înaintea coborârii directe și actuale
a eternității în timp, înainte de revărsarea Duhului
Sfânt, înainte de faptul că a avut loc o nouă Rusalii
în Gnoza tânără. Ridicați-vă în această nouă comunitate a
mântuirea.
123

Pagina 124

XVII

Misterul Sfântului Graal

I-am explicat că de îndată ce cele șapte raze care provin din


Regatul imuabil afectează natura originală, a
circulaţie. Această mișcare este ceea ce numim co-
circulaţie. Natura originală, cu tot ceea ce apare din ea,
arată ce conține divinitatea în sine. Un corp viu
Gnosticul care urmează în mod sistematic cursul dezvoltării sale atrage,
la un moment dat, emană un nou câmp astral
direct de la natura originală, de la Maica Isis. LA
atunci acest câmp se extinde peste acea parte a lumii
unde corpul viu respectiv este activ în principal.
Când s-a format astfel un nou regat gnostic și
a stabilit focarele de care are nevoie, se dezvoltă în Corp
Trăiesc o nouă mișcare, care crește în forță din oră în oră,
pentru că toate acestea merg mână în mână cu ruperea celor șapte sigilii. Sunt
rupte cele șapte pecete ale procesului adevărat care dezlănțuie viața
și, prin urmare, al adevăratei dezvoltări umane. Asta e cand
cele șapte raze ale divinității se manifestă direct; si
Gnoza, în calitate de mediator, se retrage înaintea plenitudinii
Spirit Sfant.
După cum puteți citi în Evanghelia după Ioan, Hristos îi spune lui
discipoli, grupului său: «Este bine pentru voi că plec,
căci dacă nu m-aș duce, Mângâietorul nu ar veni la tine, dar dacă eu
Iti voi trimite. Și când va veni Mângâietorul, mai
Voi fi trimis de la Tatăl, adică de la Duhul adevărului
partea aceea a Tatălui, El vă va mărturisi despre mine ".
124

Pagina 125

Astfel, este de înțeles că atunci când Gnosis, în timp ce


intermediar, se retrage înainte de plinătatea revărsării
Duhul Sfânt, apare o situație total nouă. Toate
implicați în această activitate intră inevitabil într-un
un comportament nou și într-o nouă nevoie vitală.
În Matei 24, pe care vă sfătuim să-l recitiți, se reflectă o situație
ca cea în care trăim acum. Autorul Evangheliei din
Matei chiar adaugă: «Această generație nu va trece înainte
toate aceste lucruri se întâmplă ".
În jurul acestui citat, mulți s-au făcut de râs spunând: «Câți
au trecut generații de când era creștină a început fără
că toate acestea s-au întâmplat! » Cu toate acestea, evenimentele
anunțate în Matei 24 sunt legate de dezvoltarea
Gnoza și vicisitudinile ei. Și în același mod ca Gnoza din
acele vremuri trebuie să fi experimentat și să fi experimentat deja
intens toate aceste lucruri, și în zilele noastre suntem
plasate înaintea acelorași dezvoltări.
În Sfânta Scriptură se menționează și ruptura
dintre cele șapte sigilii în sens negativ pentru lume și
umanitate. Dar nu vom lua în considerare o astfel de ruptură acum,
care este expus și în cartea Apocalipsei.
În același context, s-ar putea pune întrebarea: „Ce
Înseamnă că cele șapte sigilii sunt închise? Se referă la un
situație de neutralizare temporară în planurile naturii
original, al caracterului absolut al Duhului Sevenfold. Pe parcursul
Timp de șapte sute de ani influența
direct de la Duhul Septuplu datorită unei astfel de neutralizări
care a avut loc peste această parte a lumii. Acum radiațiile
a Duhului Septuplu crește din nou în raport cu lumea.
Și această creștere și activitate se manifestă deja în Gnoza Tânără,
deoarece veți înțelege că neutralizarea menționată mai sus, într-un
moment dat de dezvoltare gnostică, ajunge să fie anulat de
completă, așa cum se întâmplă deja în tânăra gnoză.

125

Pagina 126
Vezi de exemplu drama Hristică. Hristos vine și alege asus
ucenici; Sau spus cu cuvintele noastre: El întemeiază un grup. Lor
precede calea trandafirilor, făcându-i cunoscuți atât de mult
Merg ca cerințele drumului și trăiesc toate acestea înainte
lor. Grupul devine o comunitate, un Corp
Locuiesc, într-o Ekklesia. În acel moment, Isus Domnul se retrage
rolul său de mediator. „Este bine să mă duc”, a spus El, „bine
după Mine va veni Mângâietorul ". Și apoi Isus merge înainte de
grup către noul câmp al vieții. Retragerea lui Isus Domnul
ca mediator, într-o oarecare măsură, nu este altceva decât o apariție:
Gnoza precede grupul în noul domeniu al vieții și iată-l
vor găsi din nou.
Odată Gnoză, ca mediator sau factor al
, a fost retrasă, radiația completă a
Spirit Sfant. Și imediat are loc revărsarea sa.
Prin urmare, nu trebuie considerat nimic ciudat și nici
spectaculos decât grupul Gnozei tinere, care aparține
lanț gnostic universal, stă în fața porților
aceeași experiență. Așa cum sa întâmplat cu toți predecesorii, la fel
se întâmplă și cu noi.
Și noi suntem la porțile unui stat
de viață complet nouă, o stare de viață în care se află
a inclus un nou mister: este misterul noii deveniri a
conștiința superioară, misterul divinizării. Să o repetăm una
Din nou, este o chestiune de logică perfectă după care noi, după
au primit unele cunoștințe elementare despre esența
Totul, ne putem spune reciproc: „Putem înțelege ce este
că Duhul Șapte ori vrea de la noi, ca să putem
pregătește-te în camera de sus ".

Cele șapte raze, am spus mai devreme, ne-au pus pe noi înainte
viața absolută, a doua după iubirea absolută, a treia
locul înaintea inteligenței absolute, locul al patrulea înaintea armoniei
absolută, a cincea până la înțelepciunea absolută, a șasea

126

Pagina 127

înainte de cea a devoțiunii absolute și, pe locul șapte, înainte de act


eliberator absolut. Deoarece aceste șapte raze sunt determinate
reciproc, este clar că sunt de șapte ori șapte, adică patruzeci și cinci
nouă aspecte sau raze, pe care fiecare candidat va trebui să le satisfacă
mister nou.
Cine intră în templul principal al Școlii rozicruciene
în Haarlem (Olanda) veți descoperi acest lucru despre locul de serviciu
arată această idee cu o stea cu cinci colțuri, steaua lui
Betleemul, simbolul sufletului renăscut, înconjurat de cele șapte ori
șapte raze care pleacă din Tărâmul imuabil și care propulsează
entitate care se străduiește să meargă spre divinitate. Prin urmare în
Haarlem, după ruperea celor șapte sigilii din care el
am vorbit, a fost pregătit un loc pentru templul Duhului
Santo, pentru sanctuarul Frăției Sfântului Graal.

Acum am vrea să arătăm ceva din cele patruzeci și nouă aspecte


al Sfântului Graal. Și în primul rând, cu privire la ceea ce se așteaptă
tu ca celulă a Corpului viu.
În primul rând, un adânc și mare
gravitate. Trebuie să posede mai mult înclinația spre moarte
important, moartea sinelui o suportă, ceea ce previne pericolul,
pe care am încercat-o înainte, să fim consumați de foc. Care
înlătură cauza principală în sine, este reînnoită
imediat după suflet. Iar cine reînnoiește sufletul, devine
receptiv chiar în acel moment înaintea Duhului Sfânt. Și asta este
care îi spune că trebuie să-și asume direcția vieții cu mare
integritate și puritate profundă.
Nu vei greși niciodată dacă te bazezi pe simplitate, puritate a
intenții și sinceritate absolută, chiar dacă nu aș putea
înțelegeți pe deplin plinătatea spiritului. Așa,
pe baza renașterii sufletului și cu spontaneitatea lui
un copil, sfințirea va crește în tine.
La un moment dat se găsește, cu sufletul său reînnoit, în
puritatea filiației sale, înaintea tronului sfintei lumini de șapte ori. Și

127

Pagina 128

îngenunchează în fața primei raze, cea a vieții absolute. Ce este viața


absolut? Este viața omului original, viața adevăratului
umanitate-suflet. Viața absolută este ceva grozav, ceva
minunat, ceva imens! Este chemarea sa absolută, care îl cuprinde
Tot! Te-ai născut în natura morții, cu un trup
a ordinului de urgență, să se ridice la absolut, pentru a
trezirea conștiinței care s-a maturizat pe calea
experiența contrariilor. Numai așa se poate
manifesta slava lui Dumnezeu.

Pentru aceasta trebuie să existe o dorință puternică în tine, un impuls


dominând să trăiască cu adevărat, căruia totul este subordonat
ce ai sau știi. Dacă cu dorul acela puternic se apropie de primul
rază a Duhului Septuplu pentru a atinge viața absolută, atunci
este pe o bază bună. În acel moment, a
radiații pozitive ale Duhului Sfânt. Apoi se alătură, deci
elementar, cu focul Rusaliilor. Și învață să suni cu el
numele „Tatălui” Duhului Șapte, în care și prin cine
Mântuirea Lui se va manifesta. Creați este caracteristica
Tată, spune Hermes.

Prin urmare, în viața celor a căror conștiință este bună


orientată, nașterea Fiului este o chestiune a celor mai mari
seriozitate, zel înflăcărat și devotament profund față de Dumnezeu;
în timp ce cea mai mare nenorocire și cel mai mare păcat este să mori fără
această filiație și să fie judecați de demoni după moarte.
Căci aceasta este pedeapsa lor: sufletul acelor oameni fără copii este
condamnat să ia un trup nici masculin, nici feminin, făcut
dezaprobat sub Soare. Bucură-te, Asclepius, dacă toată lumea posedă acest lucru
filiaţie; dar înconjoară cu compasiunea ta pe cei care au
nefericit să fii lipsit de asta, pentru că știi pedeapsa că
aşteptare.

128

Pagina 129

Gnoza egipteană originală îți arată aici scopul tău vital, al tău
destin prevăzut de Dumnezeu, cu o claritate foarte rafinată: a aduce la
nașterea Fiului, a Hristosului interior, a adevăratului om nemuritor
în tine.
Dacă negi și respingi această vocație, dacă continui pe calea
încăpățânare oarbă, apoi invocă prostește blestemul care
parte a Soarelui spiritual, a luminii universale. Deoarece în acest caz,
forța de radiație de șapte ori de la acest Soare va acționa negativ asupra
tu și te vei întoarce steril la cap și inimă pentru munca de
mântuirea, adică neadecvată acum și în viitor, atât în lor
aspecte masculine, creative, ca și în cele feminine,
demonstranți. Ulterior, va trebui să continuați alegerea
tot drumul pe întunericul și lungul nesfârșit drum al
regrete și tristețe.
Totuși, dacă printr-un dor puternic se apropie de viață
absolut, vei descoperi că ești binecuvântat într-o asemenea măsură încât
în tine o conștientizare a filiației, o experiență filială. Acest
Conștiința te leagă direct și pozitiv de activitatea care
acum încep celelalte șase raze ale Duhului Sfânt. The
șase flăcări!
În viața absolută există iubire. Cine intră prin porțile
prima rază, veți învăța pentru prima dată ce este iubirea. Este între
alte lucruri, o înțelegere autentică față de sufletul natural și față de
starea sa de a fi renăscut încă, o înțelegere a luptei
în care trăiesc bărbații. Tot cu privire la erorile care
comite în ignoranță. Și din dragoste, el va avea răbdare,
cât este necesar. Pentru că, după cum știți, cel puțin în
teorie, și citiți-o încă o dată în I Corinteni 13: dragostea posedă
capacitatea de a aștepta și de a acoperi cu umbra ei, dragostea cuprinde
Tot.

Nu înțelegi că un om care primește


De asemenea, trebuie să fie și Duhul Septuplu, un copil al plinătății
inteligenți?, unde sunt prezente adevărata înțelegere,

129

Pagina 130

dragostea adevărată și răbdarea infinită trebuie de asemenea găsite


calea, adică atât calea, cât și cunoștințele necesare
să realizeze viața și dragostea în valorile lor absolute? Și înțelegi cum
evident, cât de necesar este ca cele șapte raze să fie determinate
reciproc?
Exprimând toate acestea, nu confirmăm în același timp
că în acest mod de viață apare o armonie vitală absolută și a
mare și profundă pace interioară? Nu va vedea cineva așa ușile
de înțelepciune larg deschisă? Și nu va fi evident să
cineva de genul acesta, apreciați devotamentul față de tot ceea ce a fost creat? Nu va da,
toate acestea împreună, mărturie profundă a unui comportament de
acte eliberatoare?
Acest nou mister se deschide în fața ta. Este ca un șef al
Mă rog pe care arde focul Rusaliilor. Ce este asta
te împiedică să intri în el? Intră, așadar, în pacea Domnului tău.

130
Pagina 131

XVIII

Noile posibilități eliberatoare

Bun este cel care dă totul și nu ia nimic. Și, în adevăr, Dumnezeu dă


totul și nu luați nimic. Pentru că Dumnezeu este bun și bun este Dumnezeu.
Celălalt nume al lui Dumnezeu este Tată, pentru că el este creatorul tuturor
lucruri. Crearea este caracteristica Tatălui.

«O Duhul Sfânt Șapte ori, unit în tânăra Gnoză și având


urcat pe Golgota reînnoirii, ne apropiem de Tine cu tot
ființa noastră și ne plecăm cu smerenie în fața Ta, care ești
absolut"
Acesta este modul în care candidatul trebuie să abordeze din nou misterul
manifestat. Sperăm și ne rugăm să fie mulți care sunt
conștient de noile posibilități oferite
căutând omenirea. Cei care sunt coapte să se deschidă către lumină
din noua zi care acum se rupe în fața noastră, ei vor înțelege
obiectivul lucrării Tânărului Gnoză. Rugăciunea noastră fierbinte
este că încetezi orice contramiscare de acum înainte și că,
când te apropii de el, recunoaște-l cu mult timp în avans.
Umanitatea, ca unitate, ca fraternitate
original, este spulberat; și vedem nenumăratele fragmente
a acelei unități rupte în individualismul exacerbat. Toate acestea
individualitățile se mișcă într-un spațiu și sunt mișcate de un
putere. Dar și spațiul și forța sunt individualizate.
Dacă ești și tu, atunci ești în mijlocul
nenumărați alții ca ego, ca ființă individualizată,
tare ca piatra, inaccesibilă și tăiată de toți ceilalți.

131

Pagina 132

Apoi devine singur și, în mai multe moduri,


prizonier. Toți singurii
forțe în spațiile și prizonierii
lor. După suntsunt
cum știți, toate mișcați de ei
mișcare.
Cu toate acestea, este mișcarea contranaturii. Și chiar dacă
trăiesc foarte aproape unul de altul, nu se înțeleg. Nu sunt acceptate
nici ei nu ar putea, până nu vor căuta Gnoza și
găsi.
Gnoza este Asclepiusul care s-a născut, vindecătorul, Domnul
Iubire. Gnoza ne caută în singurătatea și încarcerarea noastră și
dezvăluie calea. Cine vrea să călătorească pe drum trebuie să o facă
eliberați-vă de iadul contramiscării și treziți noul
starea sufletului, prin pierderea ultimei morți,
moartea oferirii de sine Gnozei, Domnului Iubirii.
de atunci înainte, intrați în noul mister, misterul Duhului
Sfânt, taina devenirii divine, taina celei
manifestarea Fiului.
Această devenire se deschide în fața noastră în tânăra Gnoză. Este despre
o devenire în care sunt oferite tot ceea ce, în sensul
menționat mai sus, este bun și în care nu este luat nimic. E o
devenind în care Tatăl universului își are originea în el
Fiule, în noi.
Singura mântuire veșnică se deschide în fața noastră. Vino mai aproape
către majestatea sa. Ridică-te acum în această viață minunată, deasupra
a tuturor luptelor funciare între frați.

132

Pagina 133

XIX

A șaptea carte

Discursul lui Hermes către Tat cu privire la


crater și unitate
1. Hermes: Luați în considerare demiurgul, deoarece el a creat toate
lumea, nu cu mâinile lui, ci prin Cuvânt, ca
realitatea prezentă și imuabilă, în calitate de creator al tuturor
lucrurile, singurul, care a creat tot ceea ce există
după voia ta.

2. Acesta este cu adevărat corpul tău, intangibil, invizibil,


nemăsurat și indivizibil, cu care nu se poate compara
nici un alt corp. El nu este nici foc, nici apă, nici aer, nici
respirație, dar acestea și toate lucrurile există prin el și
vin de la el.

3. Deoarece este bun, nu a vrut să dedice această ofertă numai pentru sine
însuși sau ornamentează Pământul pentru el însuși, ci mai degrabă ca
bijuteria acestui corp divin l-a făcut pe om să coboare,
creatură muritoare a unei ființe nemuritoare. Și la fel ca Pământul
își întrece creaturile pentru viața veșnică, omule
depășește creaturile terestre pentru inteligență și
spirit.

133

Pagina 134

Patru. Omul a văzut lucrările lui Dumnezeu, care l-au umplut


entuziasm și prin ele a învățat să-l cunoască pe Creator. Din
această formă, Tat, Dumnezeu i-a înzestrat pe toți oamenii
inteligență, dar nu spirit! Și asta nu pentru niciunul
invidie, căci invidia nu vine de sus, ci
sunt născuți aici jos în sufletul celor care nu au
spirit.

5. TAT: De ce, Tatăl meu, Dumnezeu nu a dat duhul?


tuturor oamenilor?

6. HERMES: Doamne, fiul meu, a vrut unirea cu el


spiritul, la îndemâna tuturor sufletelor, a fost premiul
cursa.

7. TAT: Și cum ai făcut-o?

8. HERMES: A doborât un crater mare, plin de


forțele spiritului și a trimis un mesager să anunțe
inimile oamenilor: Sumergios în acest crater,
Voi, suflete care o puteți face, voi care așteptați
cu credință și încredere ridicați-vă la Cel ce a făcut
coborâți acest vas, voi care știți de ce aveți
fost creat.

9. Cei care au auzit acest îndemn au fost purificați și


s-au cufundat în forțele spiritului, au participat la
Gnoza, cunoașterea vie a lui Dumnezeu, și, la primirea
spirit, au devenit oameni perfecti.

10. Cei care nu au acordat nicio atenție avertismentului


trimis, s-au oprit la frontierele inteligenței,
căci nu au primit forțele spiritului și nu au știut
pentru ce sau de cine fuseseră creați.

134

Pagina 135

11. Percepțiile acestor bărbați, obligați să aibă încredere


simțurile lor, seamănă cu cele ale animalelor lipsite de
inteligență. Și întrucât personajul său este un amestec de pasiuni
și furie, nu sunt uimiți de ceea ce merită
meditație și reflecție, răsfățați-vă cu dorințe și pasiuni
a trupului, crezând că omul s-a născut în acest scop.

12. Toți cei care au primit o parte din darurile lui Dumnezeu nu mai sunt
sunt oameni muritori, dar divini, așa cum este cazul tuturor
fructele sale. Și cu sufletul lor spirit care cuprind totul
există pe Pământ și în Rai, precum și pe
cer.

13. Toți cei care au înviat văzând binele,


învățați să vă gândiți să rămâneți aici pe Pământ
ca o nenorocire. Ei iau în considerare toate
lucruri corporale și necorporale și grăbește-te plin de
înflăcărare către Unicul și singur.

14. Oh Tat: manifestarea crescândă a sufletului-spirit,


formarea lucrurilor divine și contemplarea lui Dumnezeu,
sunt darurile craterului, vasul sacru.

15. TAT: O, părinte, și eu doresc să mă cufund în


crater!

16. HERMES: Dacă nu începeți să vă urâți corpul, fiul meu,


Nu vei putea iubi adevăratul tu. Cu toate acestea, dacă îți iubești
adevărat eu, vei poseda sufletul-spirit; și odată ce ai
sufletul-spirit, vei participa și la cunoaștere
în viaţă.
17. TAT: Ce înțelegi prin asta, Părinte?

135

Pagina 136

18. HERMES: Fiul meu, nu te poți lega de material și de


divin. Există două stări de a fi: corporal și necorporal,
muritorul și divinul și, după multă gândire, trebuie să alegeți
între cele două, deoarece nu este posibil să le legăm pe amândouă. Pe
cât ai făcut alegerea, arată-o făcând
diminuează ceea ce ai respins prin forța activă a
ce ai ales.

19. Căci alegerea celor mai buni nu se manifestă doar ca fiind cea mai bună
glorios pentru divinizarea omului care a făcut-o, dar
ceea ce o arată și în devotamentul și consacrarea sa către
Dumnezeu.

20. Dimpotrivă, alegerea celui mai rău duce la


pierderea omului și este, mai presus de toate, un păcat împotriva
Dumnezeu. Pe măsură ce anturajele își croiesc drum prin
mulțimea fără a putea face nimic altceva decât să deranjeze
alții în drum; la fel acei bărbați nu
dar să hoinăresc așa prin lume, târâți așa cum sunt
de dorințele corpului tău.

21. De aceea, O Tat, darurile care vin de la Dumnezeu au fost


pus la dispoziția noastră și întotdeauna vor fi.
Să avem grijă ca ceea ce vine de la noi să fie demn
ele și nu inferioare. Căci Dumnezeu nu este cauza noastră
răul, dar noi înșine care îl preferăm binelui.

22. Uite, fiul meu, câte trupuri, coruri de demoni, voaluri


a materiei și a stelelor pe care trebuie să le traversăm în
ascensiune laborioasă la Unicul și singur! Binele nu este, nici
mult mai puțin, un loc ușor de atins. Bine este
nelimitat și nu are scop; în ceea ce privește el însuși,
De asemenea, nu are început, deși ni se pare

136
Pagina 137

care începe în Gnosis, cunoașterea universală a


Dumnezeu.

23. Gnoza nu este, deci, începutul binelui, ci ne dă


oferă începutul cunoașterii binelui care este noi
necesar pentru a învăța.

24. Deci, să începem și să ne grăbim să călătorim prin


tot ce ne așteaptă; pentru că este foarte greu de abandonat
ce ne este familiar și ce posedăm pentru a ne întoarce la ce
vechi și primul. Ceea ce este vizibil dă bucurie, în timp ce
că invizibilul trezește îndoială și necredință. La ochi
obișnuit, răul este cunoscut și manifestat; pentru el
Dimpotrivă, binele este invizibil. Binele nu are nici cifră, nici
formă, este imuabilă, similară cu ea însăși, diferită de
toate celelalte. Prin urmare, este necorporal și invizibil pentru
om corporal.

25. Ca tot ceea ce rămâne similar cu el însuși, el


imuabil este mult superior celui mutabil; iar mutabilul este
deficitară față de imuabil.

26. Unitatea, una și indivizibilă, originea și rădăcina tuturor


lucrurile sunt, ca atare, prezente în orice. Nu lipsește nimic
origine. Originea, punctul de plecare al tuturor, își ia sursa
numai pe sine.

27. Numărul unu conține, ca origine, toate celelalte


numere în ea, fără ca ea însăși să fie conținută în niciunul.

28. Tot ceea ce a fost născut este imperfect, divizibil,


crește și scade. Perfecțiunea nu este deloc nimic
acest.

137

Pagina 138

29. Ceea ce poate crește își dobândește creșterea prin


Unitate. Și de îndată ce nu mai oferă spațiu pentru unitate,
cedează propriei sale slăbiciuni.

30. Deci, oh Tat, în măsura posibilului, am


a pus în fața voastră, ca exemplu, chipul lui Dumnezeu. Daca ea
absoarbe-ți atenția interioară și dacă perseverezi în tine
contemplare cu ochii inimii, crede-mă, fiul meu,
că vei găsi drumul spre cer. Chiar mai mult: propriul
chipul lui Dumnezeu te va conduce pe cale. Această imagine, da
ne întoarcem spre ea, ea are
particularitatea deținerii prizonierilor pentru toți cei care au
s-a întors spre el și, la fel cum magnetul atrage fierul, tot așa
o atrage.

138

Pagina 139

XX

Premiul cursei

A șaptea carte a Corpus Hermeticum este destinată omului


că, având complet blocat în natura dialectică,
a devenit perfect conștient de lipsa de perspectivă
și disperarea acestei existențe, deși are totuși
suficientă forță interioară pentru a căuta sincer și
perseverență o soluție, o cale de ieșire. În a șaptea carte, aceasta
omul este desemnat Tat, adică cineva chemat la regalitate, la
adevărată devenire umană superioară. Potirul i se oferă
divin, cupa, Sfântul Graal. Dacă ești dispus să bei din asta
cupa, vei găsi soluția pe care ți-o transmite inima ta și o rezolvă
marea lui problemă existențială.
Dacă dvs., cititorul, vă puteți identifica suficient cu acest lucru
om și se găsește în aceeași situație pe plan intern,
Cartea a șaptea hermetică are multe de spus. Ei bine, chiar dacă a fost
exprimată în cuvinte cu mii de ani în urmă, cartea menționată mai sus
transmite un adevăr etern care este extrem de important
pentru noi toți și că poate acționa într-un mod foarte eliberator.
Să încercăm să înțelegem acest adevăr și să credem că a șaptea carte
nu oferă doar o explicație despre Sfântul Graal, ci și cu a lui
conținutul, prin apelul său, dorește să elibereze forța
Sfântul Graal, forța celei de-a șaptea raze a Duhului Șapte.

Iată Demiurgul, care nu a creat lumea cu mâinile sale


dar prin Cuvânt, ca realitate prezentă și mereu

139

Pagina 140

imuabil, ca creator al tuturor lucrurilor, Unicul și singurul, care


a conceput totul după voia sa.

În Evanghelia după Ioan citim: «La început a fost Cuvântul și


Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Nu ar trebui
imaginați-vă acest Cuvânt ca pe o activitate a laringelui, parcă
a fost un cuvânt care se vorbește. Trebuie să respectați acest Cuvânt
precum Logosul însuși, Logosul care este în afara tuturor și care,
înfășurându-l, îl susține.
Pentru noi, ca ființe create, Cuvântul este cel mai esențial
a Divinității. Este activitatea creativă puternică care face parte din
Tata. Trebuie să vedem această activitate creativă ca expresie
direct și realizator al puterii gândirii divine.
Noi, ca ființe create, gândim ceva. Din idee,
Din obiectul gândului nostru, ajungem deseori la act.
Cu toate acestea, forța de idee a lui Dumnezeu este directă
creator, realizator și, prin urmare, actul împlinirii. De
Asta se spune în Psalmul 33: „El vorbește și se întâmplă. De îndată ce
comandă, există deja ». Din acest motiv citim că Dumnezeu, Demiurgul,
El nu a creat lumea cu mâinile sale, ci cu Cuvântul.
Nu are nimic de-a face cu activitatea noastră mentală umană,
cu activitatea creierului nostru, deoarece se referă la ceva
complet diferit. Când verificăm acest punct, nu suntem
diminuând activitatea noastră mentală. Am primit-o pe a noastră
capacitatea mentală, astfel încât să putem înțelege ceva și, îndrumați
astfel, ne putem
fii extrem comporta rațional.
de recunoscător. Din
Omul este acest motiv,
o ființă trebuie
ale cărei piese
sunt grupate într-un set, dar încă nu li se alătură
complet în modul corect, deoarece îi lipsește elementul
esenţial.
Știm că există o activitate emoțională, în general
urmată de o activitate mentală, apoi de o activitate
de voință. Prin limbaj exprimăm ceea ce vine
sentimentele noastre, activitatea noastră mentală și

140

Pagina 141

Voi. Rezultatul său este comportamentul. Activitățile menționate la


Uneori funcționează bine, dar prea des creează
cele mai regretabile consecințe. Cu toate acestea, atunci când toate
Aceste aspecte, toate aceste proprietăți, emană din Cuvânt, din
Logosul, acționează întotdeauna direct într-o unitate armonioasă și
manifestă un rezultat perfect. Logosul este o ființă nelimitată care
nu poate fi comparat în nici un fel cu ființa umană.

Acesta (Cuvântul creativ) este cu adevărat corpul tău,


intangibil, invizibil, nemăsurat și indivizibil, care nu poate
comparați cu niciun alt corp. El nu este nici foc, nici apă și nici
aer, nici respirație, dar acestea și toate lucrurile există prin el și
vin de la el. Deoarece este bun, nu a vrut să dedice această ofertă
numai el însuși sau ornamentează Pământul pentru el însuși, dar
ca o bijuterie a acestui corp divin, l-a doborât pe om,
creatură muritoare a unei ființe nemuritoare. Și la fel cum Pământul depășește
creaturile sale pentru viața veșnică, omul le întrece
creaturi terestre prin inteligență și spirit.

Păstrați-l pe acesta din urmă: omul a primit inteligență și


spirit. Inteligența de a învăța să-ți realizezi starea
căzut și astfel încât, sub influența luminii Gnozei, să învețe
să înțeleagă vocația lor primită de la Dumnezeu; și spiritul sau
Poimandres, pentru a-l ridica de la starea animală la starea
cu adevărat uman, către adevărata filiație divină. Noi trebuie sa
opriți-vă în fața acestor două aspecte umane prin excelență. The
omul, spune Hermes, a văzut lucrările lui Dumnezeu, care l-au umplut
de entuziasm și prin ele a învățat să-l cunoască pe Creator.
Veți ști că omenirea de la originea sa este surprinsă și plină
de religiozitate înaintea acestei lumi. Martor continuu
de ea în tot ceea ce este exprimat și scris despre lume. LA
De-a lungul secolelor, una după alta, toate filozofiile încearcă
explica acest mister surprinzator. Experiențele care încearcă
dând sens vieții sunt numărate în mii.
141

Pagina 142

Pe de o parte, vedem că recunoștința, bucuria,


satisfacția vieții în fața naturii. Gândește-te la personaj
a operelor scriitorului Félix Timmermans căruia îi place să mănânce
și bea, și odată cu el se simte complet fericit. Pe de altă parte,
În timpul nostru, găsim limbajul dezamăgirii, al
disperarea și cea a protestului. De exemplu, la verificarea
existența morții și o mare diversitate de calamități
care flagelează omenirea. Aceasta este, prin urmare, surpriza dinaintea
stare mizerabilă în care viața pare a fi.
Din această cauză există, în al treilea rând, limbajul
compromis, limbajul evitării lumii, ca
zical celebru: "Odată cu moartea, totul este fix", sau limba limbii
cultivarea personalității cu deviza sa: „Cine cultivă, se îmbunătățește”.
În al patrulea rând, cunoaștem și limba
conversații inutile și fade. Această multiplicitate, această confuzie
limbile, pe care le cunoaștem atât de bine, arată activitate mentală
total întunecat. De ce este imens, nociv și
confuzie disperată a inteligenței? Răspunsul lui Hermes
Merge astfel: Dumnezeu a înzestrat pe toți oamenii cu inteligență, dar nu cu
spirit.
Prin urmare, nu toți bărbații au Poimandres,
spirit. Cei care nu au spirit, nu își lasă uimirea. Pentru a
surpriza i se întâmplă altei și așa persistă confuzia în
om al aluatului. Ce altceva poate face un om lipsit
de Poimandres dar să fii uimit fără să înțelegi?
S-ar putea pune întrebarea: și de ce să nu acordăm spiritul,
Poimandres, pentru majoritatea bărbaților? De ce nu ai primit
toți oamenii spiritul? Nimănui nu i se refuză Poimandres!
Este exprimat clar în expresia:

Dumnezeu, fiul meu, a dorit unirea cu spiritul la îndemână


din toate sufletele, a fost premiul cursei.

142

Pagina 143
Cunoaștem legenda paradisului lui Dumnezeu. Premiul
suflete, Poimandres, spiritul sfințitor era ca un copac
a vieții, în mijlocul creației originale pure, în centrul
paradisul lui Dumnezeu.
Înțelegeți bine situația. Purtătorul scânteii spirituale,
omul cu trandafirul inimii, reprezintă ca atare filiația
potențial divin, trezirea unipolară spre vârful
capacitate latentă care stă latentă în om.
Când posesorul trandafirului - muritor după natura sa și
nemuritor conform vocației sale - se regăsește în viață,
întreabă uimit: «De ce sunt în mijlocul vieții? Pentru
Că sunt aici? " Această reacție de uimire este urmată de o altă de
venerație, pentru că înainte de această întrebare atomul original, trandafirul
inima, reacționează imediat. Radiația trece prin întreg
fie, vocea îți vorbește.
Astfel, răspunsul se ridică la conștiință: «Sunteți aici, în
viață muritoare, pentru a deveni conștient de chemarea voastră înaltă
acordat de Dumnezeu, chemarea nemuririi și pentru
consacrați-vă total ca un trandafir al sufletului acestei înalte vocații,
adică dedică-te premiului pentru carieră, care este premiul pentru
suflete, adică Poimandres ».
Negativul care este închis în sămânța noastră divină,
semințe de boabe Iisus, trandafirul inimii, atomul inimii,
apoi primește elementul pozitiv. Izbucnește înăuntru; the
principiul „Maria sau Isis” primește apoi principiul „Spirit
Sfânt sau Osiris ”, și așa se naște Fiul Divinității.

Cine, continuă Hermes, nu a acordat nicio atenție


avertisment trimis, s - au oprit la granițele
inteligență, deoarece nu au primit forțele spiritului și
știau de ce sau de cine fuseseră creați. The
percepțiile asupra acestor bărbați, forțați să aibă încredere în simțurile lor,
seamănă cu cele ale animalelor neinteligente. Si cum
caracterul lor este un amestec de pasiuni și furie, nu sunt surprinși

143

Pagina 144

se confruntă cu ceea ce merită meditație și reflecție


dorințele și pasiunile trupului, crezând că omul s-a născut
În acest scop.

Ca o consecință a acesteia apar pierderea, asomarea,


confuzie, cristalizare și scufundare în nisipurile
deşert. Cu toate acestea, supremul dar spiritual spiritual care minte
așteptați scufundat. Tot în noi! Și așa rămâne până
vrem să ne consacrăm, într-un mod clar și pozitiv, la
înalta noastră chemare. Pentru a face acest lucru, în primul rând, trebuie
ridicați și sortați. Pentru că noi, la început, aparțineam
care a rămas uimit și nu găsise
nici un ghid care să se consacre vocației sale. Odată cu trecerea
secole și anii care au trecut în viața noastră, a noastră
microcosmosul au acumulat multe cristalizări. Pentru aceasta
motiv pentru care există atât de multe de schimbat și de anulat în microcosmosul nostru.
Prin urmare, cel mai important lucru pentru noi este să obținem
renașterea sufletului.
Gnoza tânără îi plasează pe elevii ei, ca bărbați
născut din această natură și încărcat cu reziduurile trecutului, înainte
misiunea de a scăpa de acest obuz, de a se elibera de acest lucru
închisoare, și astfel ajunge la noua stare sufletească. Cand
ajungem la starea sufletească perfectă, la fel și noi
vom primi premiul sufletelor perfecte. Sufletul
paradisul originar devine demn de a primi spiritul, supremul
dar divin, Poimandres, Sfântul Graal, care în cartea a șaptea
Hermes este numit craterul. Vrem să vă vorbim despre ea acum

144

Pagina 145

XXI

Vasul sacru

Ca introducere, cităm prima Epistolă a lui Ioan, capitolul


5: «Și cine este biruitorul lumii, decât cel care crede că Isus
este Fiul lui Dumnezeu? Acesta este cel care a venit prin apă și sânge:
Iisus Hristos. Nu numai în apă, ci și în apă și în sânge. Si
Duhul este martorul, pentru că spiritul este adevărul.
Căci sunt trei care depun mărturie în cer: Tatăl, Cuvântul și
Sfantul Duh; iar aceste trei sunt una. Și sunt trei care dau
martor pe Pământ: spiritul, apa și sângele; iar aceste trei
sunt una ».
Și adăugăm și versetele 6 și 8 din a șaptea carte a
Hermes:

Dumnezeu, fiul meu, a dorit unirea cu spiritul la îndemână


din toate sufletele, a fost premiul cursei. El a facut
coboară un mare crater, umplut cu forțe ale spiritului și trimis
un mesager care să anunțe inimile oamenilor: Sumergios
În acest crater, voi sufletele care o puteți face, voi cei care
speri cu credință și încredere să te ridici la Cel ce a făcut
coborâți acest vas, voi care știți pentru ce ați fost
creată.

În antichitate, un crater era un vas în formă de cupă care


era folosit pentru a amesteca apa si vinul. Când ești în Sagradas
Scripturile menționează amestecul de apă și vin sau de
apă și sânge, aceste relatări se referă aproape întotdeauna la ofrandă

145

Pagina 146

sinele total de către cei care sunt în slujba celor mari


munca de eliberare. Apa sau pâinea este atunci simbolul
sfintele forțe eterice; iar vinul, sau sângele, simbolul
forțe astrale sacre care sunt eliberate prin ofensă în slujire
a eliberării umanității. Gândiți-vă, de exemplu, la poveste
a nunții din Canaan sau în episodul morții pe cruce
în timpul căruia un soldat a străpuns cu sulița latura
Iisuse, de unde a ieșit sânge și apă.
Când Gnoza ermetică își amintește că Dumnezeu a vrut
unirea cu spiritul, la îndemâna tuturor sufletelor, era
premiul cursei și menționează craterul celest destinat destinului
apă și vin, pe care Dumnezeu le-a coborât plin de forțe din
spirit astfel încât cei care se cufundă în el să fie
purificat și întors la gloria de altădată, lucrarea lui
Părtășia Sfântului Graal în toată slava sa.
Premiul cursei, recompensa sufletelor, este
scufundare, purificare, botez în craterul de apă, de
vin și duh: Sfântul Graal. Acest premiu este accesibil tuturor,
nimeni nu este privat de ea și nici nu poate fi negat. Cu toate acestea, este doar
dezvăluie omul al cărui suflet purificat a devenit demn de el. The
sufletul purificat și total demn, sufletul renăscut, creează astfel
stare vibratorie la capela capului și la ora șapte
cavități cerebrale care permit radiațiile Spiritului
Șapte ori poate influența pozitiv ființa umană și
stabiliți o uniune cu principiul spiritual latent în el, cu
inima a crescut. Acum puteți înțelege de ce în total
Timpurile vorbeau despre un potir, despre un graal, adică despre un
castron, un lighean, un vas, din care curge apa vie. O dată
a devenit total demn, sufletul însetat își potolește setea în asta
ceașcă de apă vie, apa vie a Noului Testament.

Căutarea Sfântului Graal este profund ancorată în


om, ceea ce explică nenumăratele legende despre Graal,
Regele Arthur și masa rotundă. Pentru omul născut din

146

Pagina 147

natura, Graalul este veriga lipsă. În această lumină,


Frăția Sfântului Graal apare mai clar: pentru
Graalul este împlinire. Rozicrucianul aduce cunoștințele despre
cale. Frăția Catarilor, Frăția celor Puri,
reunește grupul în unitate, astfel încât calea să poată fi parcursă.
Dar încununarea drumului este Graalul. Prin urmare, în
fraternitatea precedentă, ultima inițiere în grota din Betleem
era legat de această sărbătoare a încoronării. Candidatul nu
a băut simbolic, dar a băut de fapt din ceașcă
al Noului Testament. Astfel a fost unit cu Graalul, cu Poimandresul său.
Din cele de mai sus, veți înțelege că tripla alianță a luminii este
o treime în care trebuie să colaboreze Graalul, catarii și rozicrucienii.
A fost întotdeauna așa, de la originea lumii, să anunț
toate sufletele care sunt gata să primească Evanghelia lui
eliberare și ajută-i pe parcurs. Prin urmare, în versetele 8 și
9 din textul nostru pot fi citite:

A dărâmat un mare crater, plin de forțe ale spiritului


și a trimis un mesager pentru a anunța inimile oamenilor:
Scufundați-vă în acest crater, suflete care o puteți face,
voi, care sperați cu credință și încredere, vă ridicați la Cel care
a coborât acest vas, tu care știi de ce ai
fost creat. Cei care au auzit acest îndemn au fost purificați
și s-au cufundat în forțele spiritului, au participat la
Gnoza, cunoașterea vie a lui Dumnezeu și, la primirea spiritului,
au devenit bărbați desăvârșiți.

Astfel, este un dublu botez: Mai întâi scufundarea,


purificarea, renașterea sufletului și, în al doilea rând, Graalul. The
Biblia vorbește în detaliu despre aceste lucruri, ceea ce mărturisește acest lucru
Cartea sacră își datorează mult din conținutul său Corpus Hermeticum .
Biblia face distincția între botezul convertirii, al schimbării,
și botezul Duhului Sfânt. Acest lucru provoacă o mare confuzie în

147
Pagina 1

umanitate care este încă înconjurată de nedumerire, ca deja


am mai vorbit.
În biserici și comunități religioase, botezul a fost
transformat într-un act pur simbolic. Știm practica
a botezului copiilor și adulților, uneori cu sutele. Si el
botezul Duhului Sfânt a fost imitat simbolic în
Sacrament O imitație pur simbolică nu are
sens. Numai arta este chemată să exprime, cu simboluri și
în felul său, ceea ce spun Sfintele Scripturi. A) Da
omul se poate simți profund atins și atins
a ființei sale printr-o expresie artistică inspirată de adevărul viu.
Respingerea noastră față de simbolismul actual, lipsit de sens, nu
se extinde, desigur, la obiceiurile simbolice ale
străvechi, întemeiat pe o profundă cunoaștere interioară. De
De exemplu, fraternitatea precedentă nu a putut utiliza încă
tipografie pentru a transmite mesajul dvs. publicului. De aceea au împărtășit
o serie întreagă de învățături spirituale culese într-o limbă
și în ritualuri simbolice astfel încât căutătorul, prin forța
ascultă-i, vezi-i și înțelege sensul lor, a ajuns să dobândească un adânc
înțelegând și reacționând pozitiv. Când este imitat, fără
cunoaștere interioară, acte simbolice prin tradiție religioasă, a
inconștient și fără forță, devin dăunători.
Distingem între actul simbolic și actul magic
Gnostic. Simbolismul viu și magia gnostică seamănă
mult, dar totuși, nu au aceleași efecte. Noi mergem spre
încearcă să descrii actul gnostic magic.

Imaginați-vă că ajungeți la Școala spirituală ca elev și vedeți


confruntat, după cum am explicat, cu cererea
convertire, de schimbare, pentru că Duhul Sepărat universal
nu poate face nimic pentru tine până când starea ta sufletească nu este
total pur și merită. Acest botez al convertirii este
o convertire interioară despre care va depune mărturie prin starea sa de
fii în cursul vieții tale. În lumea dialectică investim

148
Pagina 2

lucruri. Când avem grijă de aspectul exterior, când ne îmbrăcăm


Ei bine, și ne îmbrăcăm cu circumstanțele, credem că suntem
bărbați civilizați. Veți înțelege cât de absurd este acest lucru. Astfel încât
realitatea acestei schimbări este demonstrată în viața ta
conversia interioară esențială.
Dacă accepți pe deplin consecințele corpului studențesc, poți
se întâmplă ca prin actul gnostic-magic al fraților și
surorile care îi vin în ajutor, în templu sau în afara lui, el
radiațiile gnostice ale sufletului sunt transmise și rămân
în tine, ceea ce te va ajuta să depășești anumite obstacole și
dificultăți.
Dacă elevul, cu ajutorul Școlii, este pe deplin
pregătit pentru botezul Sfântului Graal, se aplică, pentru
Desigur, aceeași lege: numai meritul îți permite să progresezi. Mai
De asemenea, se întâmplă că, deși ați intrat în această stare de
maturitatea sufletului, rămân unele obstacole ale ordinii
pur fizic, biologic; De exemplu, atunci când un organ al
secreția internă nu reacționează sau nu reacționează suficient, pentru
cauza unei slăbiciuni organice ereditare sau unele
tulburări organice naturale, atunci dificultatea poate fi
neutralizat printr-o procedură gnostic-magică. Cu toate acestea,
întrucât în decursul secolelor au loc schimbări
constante în corpul rasial, obstacolele nu sunt niciodată aceleași
și tulburările și dificultățile inerente secreției
interne de acum șapte sute de ani, nu erau aceleași care există
azi. În consecință, ajutorul gnostic-magic trebuie adaptat la
schimbă fără a cădea vreodată în vechile căi, dar
căutând modalități noi și eficiente. Prin urmare, în astfel de cazuri, un act
aparent simplu poate avea consecințe imense.
Nu pierdeți din vedere însă că aici ne referim la acte
Gnostic- acte magice și nu numai magice. Bisericile
Protestanții și alte comunități religioase au redus actul
gnostic-magic la un act simbolic complet exteriorizat

149

Pagina 3

și-a pierdut toată puterea. În cel mai bun caz, joacă un rol etic
și cultural.
Dar cazul este diferit pentru multe alte biserici și
comunități ale căror ritualuri și acte simbolice sunt pătrunse
de adevărată magie. Desigur, această magie este complet
dedicat eonilor bisericii sau eonilor grupului. Fericire
Magia, aplicată pentru un anumit timp, influențează întotdeauna
structurile corpului și personalității, poartă cu el o
modificarea secreției interne, starea generală a sângelui și
din focul șarpelui; de fapt, din fiecare atom.
Prin urmare, când o ființă umană s-a predat de ani de zile
la anumite magii, atât recepționarea, cât și transmiterea, poartă și vor purta
în el semnul acestei magii și va suferi consecințele în fiecare
a atomilor săi. Aceste consecințe nu sunt niciodată scutite sau numai
după mulți, mulți ani. Este clar că Școala
veți lua întotdeauna în considerare această circumstanță. Toate frățiile
precedentele au făcut acest lucru și au fost mult mai radicale în felul lor
să acționeze ca Tânără Frăție Gnostică. Cu toate acestea, de asemenea
ar trebui să țină cont de toate acestea, cu atât mai mult cu cât este
alcătuit dintr-un grup foarte eterogen.

De ce Young Gnosis trebuie să o ia în considerare? Răspunsul


este clar: pentru că eonii naturii, în dorința lor de a
să-și protejeze existența, trebuie și fac tot posibilul
pentru a opri dezvoltarea unei Gnoze.
Gnoza are un singur scop: să te facă să bei din
cupă a Sfântului Graal și împiedicați această cupă să fie înlocuită de
influențele oricărui eon. Nu sunt acestea
influențe în Școala spirituală? Cum pot fi recunoscuți,
cum să le descoperim intențiile și ce ar trebui să facem
protejează munca?
Din punct de vedere dialectic, ți-am putea oferi multe
răspunsuri și referințe legate de acesta. Am putea explica
cum reacționăm de obicei în caz de nevoie. Cu toate acestea, cum

150

Pagina 4

la ce ar folosi această explicație? Te-ai uita la alți studenți cu


suspiciune și posibilitatea ca grupul
s-a dezintegrat și Școala a devenit un câmp al disputelor,
plin de oameni pro și contra, ceea ce ar dezlănțui a
critici violente și ar provoca tensiuni teribile. Exact
apoi, forțele eonilor care încearcă să oprească dezvoltarea
al Gnozei ar fi favorizat în mare măsură.
Pe de altă parte, neliniștea nu este utilă în niciun caz,
așa cum este exprimat în versetul 9 al textului Hermes:

Cei care au auzit acest îndemn au fost purificați și


s-au cufundat în forțele spiritului, au participat la Gnoză,
cunoașterea vie a lui Dumnezeu și, primind duhul,
au devenit bărbați desăvârșiți.
Aceasta este formula! Să nu vă împiedice nimic să vă păstrați orientarea
spre singurul scop, spre singura sarcină. Rămâneți orientat către
singurul scop, într-un mod total și de neclintit. Atâta timp cât nu este așa,
veți simți că sunteți împins necontenit să rătăciți prin tot felul de
drumuri și că, prin toate mijloacele, încearcă să-l grăbească în
neînțelegere, în confuzia, care domnește peste tot. Pentru aceasta
motiv, formula este: să nu te separe nimic de orientarea către
singurul scop, spre singura sarcină. Aceasta este cea mai bună protecție.
Soarele divin strălucește atât pe cei răi, cât și pe cei buni. Este
Este posibil ca băieții răi, în sensul dușmanilor muncii,
pătrunde, de asemenea, în incinta Școlii Spirituale sau deja
sunt înăuntru. Acest lucru nu este deloc dificil. Dar de atunci
toți, într-un fel sau altul, primesc puterea și lumina
Gnoza și experimentați efectele sale, rezultatele ne vor arăta
cine este și cine nu este rău, cine are și cine nu are
motiv ascuns. Nimeni să nu păstreze sugestiile sau
influențele adversarilor, oricare ar fi acestea.
Semănați angoasă, îngrijorare și teamă, provocați îngrijorare și

151

Pagina 5

panica, este o metodă cunoscută la care nu ar trebui să vă împrumutați. Dacă ești și


rămâneți orientat pozitiv, nimic nu vă poate dăuna.
Și când, mai târziu, accesați misterul Sfântului Graal și
participă la botezul de foc, vei recunoaște într-o clipire
de ochi către toți adversarii posibili, intern și extern;
chiar mai bine decât ei înșiși. Deci, în fiecare situație, veți ști
și va face ceea ce trebuie să facă.
152

Pagina 6

XXII

Primește Sfântul Graal

Cei care au auzit acest îndemn au fost purificați și


s-au cufundat în forțele spiritului, au participat la Gnoză,
cunoașterea vie a lui Dumnezeu și, primind duhul,
au devenit bărbați desăvârșiți.

Procesul de conversie, de schimbare, procesul primului


botezul îi este bine cunoscut. Școala a încercat adesea acest lucru
subiect și l-a explicat prin scrierile sale. Este primul mare
teme la elevii Școlii Spirituale.
Oricine efectuează această schimbare a forței luminoase a Gnozei,
în forța ușoară a lanțului gnostic universal, provoacă o
transmutarea în sistem a propriei sale personalități, a
transmutația celor cinci fluide ale sufletului. Fluidele sufletului
determina structura si natura atomilor care
ele constituie personalitatea. În această transmutație, sufletul devine
purifică-te și renaște. Această renaștere influențează și modifică, mai presus de toate,
sanctuarul capului și structura organelor sale. Pe
În consecință, ființa se deschide spre revărsarea Duhului Sfânt.
Evanghelia desemnează începutul acestui proces cu
expresia „primește semnul Fiului Omului”, la care se referă
schimbările care trebuie să aibă loc în sanctuarul capului prin
transmutarea, dacă vrem să participăm la revărsarea Duhului
Sfânt.
În acest fel, candidatul se pregătește pentru întâlnirea sa cu
Poimandres și astfel sufletul purificat primește premiul sufletelor

153

Pagina 7

perfect. Omul devine doar un om adevărat


când chiar deține Poimandres; abia atunci crește cu
deasupra stării animale. În acel moment este un Manas, adică
un gânditor în sensul conceput de Dumnezeu.

Ce este de fapt Poimandres, Duhul, Duhul Sfânt? știu


Puteți defini acest spirit când a fost dezvăluit? Daca este posibil.
Pentru aceasta, următoarele clarificări pot fi utile.
Șapte raze, șapte activități, șapte curenți imens de forță
care emană din Logos mută universul. Prin cuvântul univers
înțelegem substanța originală. Întregul spațiu universal
este plin de substanță originală. Cele șapte pâraie, cele șapte
raze sau, așa cum le numeau rozacrucienii clasici, cele șapte
Lorzii Destinului propulsează această substanță originală și toată viața
care se trezește în ea. Toate activitățile biologice ale
natura, inclusiv viața animală, se explică prin activitatea de
cele șapte raze.
Tot ce se întâmplă în universul dialectic, tot ce este
se mișcă și se dezvoltă, în orice mod și oriunde,
el este supus unui plan. Totul se trezește la viață și este anihilat din
din nou, totul se ridică și cade, inclusiv regatul uman care,
Cu excepția inteligenței, nu se distinge de regnul animal. Tot
el este supus unui plan. Acest plan este menit să se trezească în
toată viața biologică posibilitatea unei noi dezvoltări.
Când acest plan eșuează sau nu poate fi încă realizat, ce a fost
creat dispare la un moment dat pentru a fi trezit
din nou, mai târziu, din sânul eternității universale și astfel primiți
o nouă oportunitate.
Planul Logosului și al Duhului Său Separat are pentru obiectul său
treziți în noi toți o nouă posibilitate. Dacă nu știu asta
respectă, vom dispărea. În noi legea guvernează: «Praful ești și în
praf vei deveni ». Rămânem legați de roata vieții și
de moarte.

154
Pagina 8

Ritmul, periodicitatea zilelor și nopților cosmice,


refluxurile și fluxurile universului, toate acestea sunt reglementate și executate de
cele șapte raze ale Logosului. Cu siguranță cele șapte raze conduc
dezvoltarea creaturii. Când acest proces eșuează,
denaturarea creaturii: «Praful ești și te praf
vei converti. Omul animal, omul natural, este conceput
să se dezvolte, să reacționeze pozitiv la cele șapte raze și
atunci denaturarea, moartea, nu mai este necesară. eu am
iată premiul sufletelor perfecte: victoria asupra morții.
Răsplata victoriei pentru sufletele perfecte trebuie eliberată
de moarte.
Când sufletul este purificat și regenerat, el renaște și, așa cum
consecința acestei nașteri, efectuează transmutația
personalitate până la atingerea stării de om-suflet. Atunci
se află în fața celor șapte raze ale Logosului într-un complet
diferit. Când te încredințezi luminii gnostice și începi să călătorești
cale, apare în starea sa naturală, în corpul care posedă
în prezent o transformare atomică deosebit de importantă
în sanctuarele inimii și ale capului. Cu el, toate
sanctuarul capului este pregătit să primească în mod pozitiv
Duhul de șapte ori. Când sufletul se naște, cele șapte cursuri ale
Duhul de șapte ori coboară în cele șapte cavități ale creierului. The
sufletul perfect primește astfel cele șapte raze într-un total
diferit de omul natural obișnuit.

Prin urmare, este evident că atunci când razele Duhului Șapte


coboară, întâlnește-te în inimă cu atomul original,
roz. Trandafirul conține imaginea adevăratei geneze a
omule, principiul spiritual latent care doarme în noi.
Când razele Duhului Șapte ori se ating de omul din suflet
renăscut, trandafirul se trezește la viață. Imaginea care se află în
atomul original este o structură de linii de forță, imaginea
adevărată și ridicată devenire umană.

155

Pagina 9

Când intenționați să faceți un lucru sau altul, acest proiect crede în ceea ce privește
corpul astral o structură de linii de forță. Și când cineva
îl întreabă „spune-ne care este proiectul tău”, aruncă o privire
în interiorul acestei structuri de linii de forță și indică proiectul.
Urmați toate liniile și imaginea vi se prezintă. Ce se întâmplă
la fel cu atomul original, cu trandafirul. Acolo este depus
imagine a adevăratei deveniri umane și această imagine se trezește și
apare cu singura condiție ca, după ce sufletul s-a maturizat,
Duhul de șapte ori ne pătrunde, se revarsă în noi.
Când percepem această activitate în sanctuarul capului,
șapte raze ale Duhului Sepărat care acționează în cele șapte cavități
cerebrale, formează Poimandres. Și când reparăm mai multe
în special atenția noastră asupra sanctuarului inimii, ei
formează Spiritul, structura liniilor de forță ale adevăratului
devine om. Este imaginea noii ființe umane, a Duhului sau
Poimandresul spiritului creat. Imaginea omului-
Poimandres, această structură de linii de forță care este înainte
noi, care este în noi și care ne conduce, ne înalță
deasupra stării animale la lumea stării sufletești vii și
plasează microcosmosul într-o nouă realitate a vieții și sub o
lege noua. Astfel, cei care sunt botezați și purificați de
forțele Duhului ating starea de om perfect și
participă la Gnoza cunoașterii vii a lui Dumnezeu. Ei ajung
o nouă stare de conștiință în care cunoașterea este o
putere absoluta.
Cunoașterea dialectică este, de asemenea, consecința unei
facultate. În starea noastră dialectică animală, omul are
a puterii gândirii prin care accesează mai mult sau mai puțin la
cunoștințe, la o cunoaștere foarte mutilată și relativă. Fără
Cu toate acestea, cunoașterea absolută devine o facultate
când starea poimandrică predomină în noi. Nu am ajuns
la această cunoaștere printr-o pregătire intelectuală, dar
Cunoașterea este o parte esențială a ființei noastre. Iată cum
Hermes descrie evoluția opusă:

156

Pagina 10

Cei care nu au acordat nicio atenție avertismentului trimis,


s-au oprit la frontierele inteligenței, pentru că
a primit forțele spiritului și nu știa de ce sau de ce
care fusese creat. Percepțiile acestor bărbați,
forțați să aibă încredere în simțurile lor, seamănă cu cei din
animale lipsite de inteligență. Și din moment ce personajul său este un
amestec de pasiuni și furie, nu sunt uimiți de ce
merită meditație și reflecție, se complac în dorințe și pasiuni
a trupului, crezând că omul s-a născut în acest scop.
Toți cei care au primit o parte din darurile lui Dumnezeu nu mai sunt
oameni muritori, dar divini, așa cum se întâmplă cu toate roadele sale.
Și cu spiritul lor sufletesc cuprind tot ceea ce există pe Pământ și
în Rai și, de asemenea, deasupra Raiului. Toți cei care au
crescuți contemplând binele, ei învață să ia în considerare
rămânând aici pe Pământ ca o nenorocire. Considera
toate lucrurile corporale și necorporale sunt condamnabile și
se năpustesc plini de înflăcărare spre Cel Singur.

Când noua situație este stabilită de și de către Duh


Sfânt, iar candidatul este unit cu Poimandresul său, intră într-un stat
de viață complet nouă, deoarece „starea de conștiință este starea
de viață".
Când cele șapte raze ale Logosului ating în acest mod pozitiv,
șapte cavități cerebrale și le pătrund, odată ce
starea sufletească, Osiris se întâlnește cu Isis, adică cu spiritul
gaseste sufletul. Din această întâlnire ia naștere fiul plenitudinii
etern, noua stare de conștiință: o ființă în această lume fără
fii din lumea aceasta. Acest proces pe care vi l-am prezentat acum este
efectuate în corpul natural. Persoana în cauză este încă în
lume după corpul său natural, dar după starea sa de a fi
poimándrico, nu mai este al lumii.
Omul dialectic care nu și-a asigurat vehiculele și, pentru
În consecință, el posedă o personalitate care se împarte ușor,
găsește frecvent, în momentele cel puțin oportune, cele mai multe

157

Pagina 11

în sfera reflectantă decât în sfera materială a dialecticii.


Când contemplați viața sferei materiei, vi se pare
total ireal. Această situație apare și în timpul trecerii
de la starea de veghe la starea de vis.
Când bărbații care posedă aceste facultăți (aceste diviziuni
psihicului apar mai frecvent la femei)
auzi pentru prima dată despre calea gnostică, în care
se grăbesc cu sinele lor de natură, adesea comit mormântul
eroare în a crede că starea sa de a fi este starea poimandrică. Scoate
tot felul de concluzii și ajung să comită acte și comportamente
extrem de regretabil. Vei înțelege că acești oameni
Sunt într-o stare periculoasă și complicată de egocentricitate.
Am pus acest exemplu pentru a clarifica la ce vine
continuare.
Starea poimandrică conține multe dificultăți și este departe
să fie numit perfect, deoarece candidatul nu este de acord cu acest lucru
fază cu o personalitate transfigurată dar cu o personalitate
transmutat, o personalitate născută din natură care are
a suferit unele transformări. Transmutaţie
precede întotdeauna transfigurarea. În acel moment studentul nu
are încă noua personalitate, provenind din lumea sufletului
viu, al celui de-al șaselea plan cosmic. Această personalitate trebuie încă
manifest, formă. Are doar un suflet nou și rochia de
aur de nunta care invaluie vechea personalitate. Coborarea
a ființei spirituale a fost realizată, așa că mireasa merge să se întâlnească
a mirelui și a nunților alchimice ale Tatălui și fratelui nostru
Cristián Rosacruz, transfigurarea, poate începe.
Imaginați-vă această situație pentru o clipă. Spiritul și-a făcut
intrarea, Poimandres și sufletul s-au unit; omul-suflet, recent
născut, se simte eliberat. Conștiința ta cuprinde cele șapte raze și,
prin aceste șapte căi, are posibilitatea să se ridice în univers și
coboară acolo unde te îndreptă conștiința. Se știe nemuritor și
trăiește experiența acestei nemuriri. Cu curajul lui, cu al lui
suflet-spirit, înțelege și știe tot ce există pe Pământ,

158

Pagina 12

pe cer și deasupra cerului. Sondați planul grandios al


divinitate sublimă, pentru că cel eliberat citește acest plan în toate lucrurile.
Contemplează, atunci, binele, singurul bine, binele suveran.
Cu toate acestea, în această stare, se știe încă că este atașat la un
personalitate născută din natură; este încă în
natura morții, într-o astfel de confuzie umană și socială
imens, prostesc și desconcertant că pentru el este ca un cuib de
vipere. Deci, ia în considerare permanența sa în natura
moartea ca o nenorocire. Din acest motiv respingeți trista realitate
categoric și fundamental, așa cum nu mai făcusem până acum și
acționează în consecință pentru a te ridica spre unic. Tu
va înțelege că respingerea către corp și necorporal este
se referă la sfera materială și sfera reflexivă a dialecticii.
Splendoarea betelului naturii morții nu mai înseamnă
absolut nimic pentru sora sau fratele eliberat.
Sora sau fratele a primit Sfântul Graal în acest sens
situație în care, împreună cu marea măreție, apare, pe cale de
umbra, experiența teribilă a mizeriei; experimentează asta
de multe ori trebuie să trăiești într-un corp foarte slab. Graalul este astfel
revărsarea Duhului de șapte ori în sanctuarul capului și,
apoi atingerea de încurajare.
Graalul este o trezire în noua dimineață, dar în același timp
aruncă o privire într-o noapte neagră neînțeleasă. Acest lucru
ascunde un scop. În această stare de a nu fi încă din lume
fiind în lume - și cum! - fratele sau sora poate
să fie activ pe două avioane, el poate fi în slujba Logosului din
două planuri: în lumea sufletului viu, planurile Capului de
Aurul și, în același timp, și în natura morții. Și el sau ea
o face și o acceptă.
Sfântul Graal, potirul divin este, pe de o parte, eliberarea și, pe de o parte
alta, serviciu. Poate fi servit pentru că cineva este eliberat și altul este
eliberează servirea. Pe de o parte, experimentăm un nou
suferinţă; pe de altă parte, o splendoare imensă, o glorie sublimă.
Pe de o parte, rugăciunea: «Tată, dacă este posibil, îndepărtează acest lucru

159

Pagina 13

potir"; pe de altă parte, „voia ta se va face și nu a mea”. Potirul trebuie


grăbește-te până la ultima picătură.
Sfântul Graal trebuie să accepte calea crucii până în dimineața zilei
înviere și, după această dimineață de înviere, reveniți la
coboară voluntar, fără plângere. Libertate,
recompensa eliberatului, se naște întotdeauna din sacrificiu și de către
sacrificiu.

160
Pagina 14

XXIII

Calea și jertfa

În capitolul anterior am explicat cum, după botezul lui


foc, Sfântul Graal urma să fie acceptat și realizat prin ofrandă.
Într-adevăr, este un mod cu totul nou de a oferi, deoarece
este vorba despre marea ofrandă pe care omul eliberat o face din sine
la natura morții.
Tat strigă din inima lui: O, părinte, eu prea mult
scufundați-vă în crater! Acest dor de Tat este, fără îndoială, și el
lui ca student al Școlii Spirituale. Dar
ce a devenit student?
Răspunsul lui Hermes la întrebarea lui Tat este că calea
începe și se încheie cu o ofrandă. Oferta datorată de Tat
a face este acela al sinelui natural, sinele corpului:

Dacă nu începeți să vă urâți corpul, fiul meu, nu veți putea să vă iubiți


adevaratul eu. Cu toate acestea, dacă îți iubești adevăratul tău sine, vei poseda
Spirit sufletesc; și odată ce deții sufletul-spirit, vei participa
de asemenea, în cunoașterea vie.

Fără îndoială, acum începe să întrezărească ceva din drumul care urmează
tu. Calea începe cu ofranda celui inferior celui
superior și se încheie prin sacrificiul superiorului inferior. The
Prima jertfă este cea a sinelui dialectic, a doua este jertfa
Eu celeste. Ambele ofrande pot fi făcute numai din dragoste. The
ofrandă, despre care Școala Misterelor vorbește neîncetat cu ea

161

Pagina 15
elevilor, se poate face doar printr-o iubire
nemăsurată spre viața eliberatoare și prin înțelegere
că cheia pentru accesarea unei noi vieți este ascunsă într-una
la fel. Adică, viața nouă este răsplata unei stări de
suflet perfect.
Există mulți oameni care găsesc calea Gnozei
foarte interesant și demn de speranță, pentru că au observat
rezultate negative obținute pe drumuri de tot felul de către
cine a trecut, ceea ce nu a eliminat mizeria naturii
de moarte. Cu toate acestea, nici interesul, nici dorința nu le fac
avansați un singur pas pe calea eliberării, deoarece amândoi sunt
expresii ale sinelui natural, ale corpului care, aflându-se în suferință,
cauta o solutie. În centrul problemei se află tendința de a
cred că jertfa de sine, jertfa de sine, este cea mai mare dintre
nenorocirile, cea mai cumplită nenorocire și cel mai ciudat fapt. The
Citat biblic: „Cine își pierde viața pentru Mine, o va găsi”.
consideră ca cea mai ciudată frază spusă vreodată unui
fii născut din natură.
Elevii Școlii rozicruciene vorbesc frecvent
de oferire de sine și în conversațiile lor menționează lipsa și
pierirea sinelui. Cu toate acestea, acesta este cel mai greu lucru pentru el.
poți întreba un om născut din natură. Dacă vrei să faci tur
calea Gnozei, el este plasat imediat înaintea acestei sarcini,
cea mai grea. Numai dragostea face posibilă omul născut din
natura poate înțelege aceste cuvinte ciudate. Și, de atunci
că dragostea este gata de oferit, va avea loc când
dragostea este suficient de mare pentru a face orice sacrificiu.
Astfel, ofranda este evidentă, nici măcar nu poate fi evitată.
Deci jertfa pare ușoară și, mai mult, acționează
eliberator.
Orientarea sa este întotdeauna determinată de iubire. Acea
cine iubește, nu-l uită, nici ziua, nici noaptea. În acest fapt stă
explicație de ce mulți uită uneori complet
cele mai elementare reguli ale drumului. Îi uită în momente

162

Pagina 16

cel mai necesar, uneori în cele mai importante momente,


arătând astfel că încă nu au destulă dragoste pe drum.
Acesta este modul în care o abordare greșită a vieții furnizează
posibilitatea dezvoltării acelei iubiri. Astfel de elevi încearcă să-i urmeze
liniile directoare elementare ale Școlii cu sinele naturii.
Ascultă și citesc ceea ce le cere drumul și încearcă să răspundă
cu sinele natural.
Rezultatul este întotdeauna apariția unor mari tensiuni în
ființă proprie. Ceea ce a fost strămutat ridică tensiuni care cu
vremea, la fel ca furtunile, este descărcată. Cand
stresuri naturale, similare erupțiilor vulcanice,
arătați un egocentrism exacerbat, trebuie întotdeauna să căutați
cauză în care iubirea adevărată pentru el nu a fost încă trezită
cale. S-a încercat să parcurgeți calea cu sinele.
Dacă cineva încearcă să parcurgă calea cu sinele său natural și, la
în același timp, fiind un student serios, nu face o ofertă de sine,
ci o autorepresiune. Și auto-reprimarea, în timp util, o va face
Haide. Aceasta înseamnă că situațiile se întâmplă în viață
contradictoriu: la un moment dat totul pare să meargă bine, a
O clipă mai târziu, se dovedește a fi un dezastru. În această privință,
Hermes îi spune lui Tat, în versetul 18 al cărții a șaptea, că nu
va putea urmări lucrurile materiale și cele divine, corporal și
necorporal, muritor și nemuritor. Acum trebuie să alegeți între cele două
că nu este posibil să te legi de amândouă.
Când s-a făcut alegerea, trebuie să acceptați și toate
consecințe. Este complet imposibil să le alegeți pe ambele la
timp. De aceea, în Predica de pe munte se spune:
slujește lui Dumnezeu și Mamonei »Trebuie să alegem! Apoi: în c OW
ai făcut alegerea, arată-o diminuând ce
ai respins prin forța activă a ceea ce ai ales. Atunci
alegerea celor mai buni nu se manifestă doar ca fiind cea mai glorioasă prin
divinizarea omului care a făcut-o.

163

Pagina 17

Dar acum apare o problemă care, de-a lungul anilor, a apărut


au fost exprimate în mai multe moduri de mulți studenți:
De unde să știu dacă iubesc destul drumul? Cum știu că nu
Mă vei dezamăgi vreodată? Ce ar trebui să fac sau să plec
de făcut în acea situație? "
Răspunsul lui Hermes este: (alegerea celor mai buni) și ce
demonstrează în devoțiunea și consacrarea sa față de Dumnezeu. Cine oferă
spontan, într-o predare plină de iubire, față de Gnoză și de
mergi, vei vedea în fața ochilor tăi, într-o clipă, modul în care
trebuie să meargă pe drumul cel bun. Cine o ia în calcul va primi întotdeauna
solicită fără întrerupere și nu veți face greșeli sau nu veți da greș
orice.

Dimpotrivă, alegerea celui mai rău duce la căderea


om și este, mai presus de toate, un păcat împotriva lui Dumnezeu. La fel ca
Anturajele își croiesc drum prin mulțime fără să poată face altul
lucru care să-i deranjeze pe alții în drum; de asemenea, acelea
bărbații nu fac altceva decât să colindă lumea așa, târâți
precum sunt după dorințele corpului tău. Prin urmare, oh Tat, darurile
care vin de la Dumnezeu ne-au fost puse la dispoziție și
vor fi întotdeauna. Să ne îngrijim că ceea ce vine de la noi este
demn de ei și nu inferior. Căci Dumnezeu nu este cauza noastră
răul, dar noi înșine care îl preferăm binelui.

Ascultați sfatul lui Hermes:

Binele nu este în niciun caz un loc ușor de atins. Binele


este nelimitat și nu are sfârșit; în ceea ce privește el însuși
Are un început, deși ni se pare că începe în
Gnoza, cunoașterea universală a lui Dumnezeu. Gnoza, deci, nu este
începutul binelui, dar ea ne oferă începutul
cunoașterea binelui pe care trebuie să-l învățăm.
Deci, să începem și să ne grăbim să călătorim prin toate
ce ne așteaptă.

164

Pagina 18

De ce graba? Ei bine, este foarte greu să abandonezi ce


ne este familiar și ceea ce posedăm pentru a ne întoarce la vechi și
mai întâi . Nu există excepții de la aceasta, ca:

Ceea ce este vizibil aduce bucurie, în timp ce invizibilul se trezește


îndoială și necredință. Pentru ochiul obișnuit, răul este cunoscut și
manifesta; dimpotrivă, binele este invizibil. Binele nu are niciuna
figură sau formă, este imuabil, similar cu el însuși, diferit de
toate celelalte. Prin urmare, este necorporal și invizibil pentru om.
trupeşte. Ca tot ceea ce rămâne similar cu el însuși, el
imuabil este mult superior celui mutabil; iar mutabilul lipsește
cu privire la imuabil.

Dacă simți dragoste pentru Gnoză în inima ta, dragoste pentru cale,
Dacă ai trezit acea iubire, să începem, bine, și
Să ne grăbim să călătorim prin tot ce ne așteaptă.
Dacă acceptați acest sfat, ar trebui să acordați o atenție deosebită
sensul versetului douăzeci și al doilea:

Uite, fiul meu, câte trupuri, coruri de demoni, văluri de


materie și stele pe care trebuie să le traversăm în laborioasa noastră
înălțarea la Unicul și singur!

Hermes arată cu aceste câteva cuvinte calea


incomensurabil care se întinde în fața noastră în spatele nostru
convertirea definitivă în lumină. După standarde umane slabe,
în ceea ce privește ordinea spațiu-timp, această cale este aproape
infinit. Cu toate acestea, în lumina Gnozei, în conștiința
eternitate, există o ascensiune radiantă în realitatea vieții
eliberator: omul poimandric călătorește ascendent prin
toate stările de materie, manifestându-se în vehicule fiecare
mai subtil și în creștere, în această ascensiune a glorificării, la
de-a lungul cărării stelelor deasupra influențelor
Eonii care l-au ținut prizonier atât de mult timp,

165

Pagina 19

Într-o transfigurare neîntreruptă, într-o elevație continuă


în puritate divină, lumină și putere.
Lung, foarte lung, este drumul înapoi la unitate, întoarcerea
prin cele șapte planuri cosmice, către cea mai fierbinte sferă de căldură
elevat. Cu toate acestea, este o cale care merge de la putere la putere și de la
măreție în măreție; un mod de viață care
depășește cu adevărat toate suferințele; care este călătorit în
fericirea armoniei perfecte deja restabilită cu Tatăl
universal; în atitudinea totală și superioară de ajutor, în măsura în care
adevăratul fiu al lui Dumnezeu, care, conform vocației sale, împlinește
bucuros, liber, voința Tatălui universal, în
beneficiul întregii creații și pentru a glorifica numele
Creator.
Oricine recunoaște intern această imagine a căii
dezvoltarea umană, stabilită de Dumnezeu, ca o realitate care
se trezește la viață, își va da seama în viața sa, cu mare bucurie și
recunoștință, cuvântul eliberator al lui Hristos: Cine vrea
pierde viața ruinat de voința Gnozei,
el va găsi în și prin ascensiunea sa la unitatea vieții.
166

Pagina 20

XXIV

Revenirea la unitate

Cea de-a șaptea carte a Corpus Hermeticum v-a fost prezentată în


a șaptea lună a anului Jupiterian al Gnozei tinere ∗ . Astfel,
filozofia Gnozei Originale se manifestă în Corpul viu al
Școala rozacrucianului de aur, în ciuda faptului că este atât de tânără, care
are o mare semnificație. Proprietatea caracteristică a
imagine pe care i-am arătat-o, dintre care a șaptea
carte, constă în reținerea celor care o absorb în contemplarea lor
cu ochii inimii și, la fel cum magnetul atrage fierul, în
ridică-i până acolo.
Dacă ați primit cuvintele precedente cu o inimă deschisă spre
lumina gnostică, s-a unit încă o dată cu lucrarea mântuirii lui
Gnoza universală. Fără îndoială, își va face treaba în
tu, pentru o înviere sau pentru o cădere, în funcție de reacțiile tale
mai tarziu. Evident, scopul este să te unească, într-un fel
indisolubil, către marele scop al Gnozei.
Prin urmare, este convenabil ca, dacă sunteți cu adevărat un Tat,
intrați profund în toate acestea cu atenție și perseverați în
această contemplare cu ochii inimii. De când în inimă
Aici trebuie să înceapă Marea Lucrare, trebuie să trezească dragostea
pe parcurs, în ea coconul de
roz. Fără îndoială, oricine începe și perseverează astfel, va fi
Discursurile colectate în această lucrare au fost susținute în anul 1957
Jupiterian simbolizat prin numărul 3 (5 + 7 = 12; 1 + 2 = 3), ceea ce înseamnă
că în cursul acelui an, activitatea Duhului Sfânt Șapte ori ne-a apucat
lumea și umanitatea într-un mod mai puternic, pentru o înviere sau
pentru o cădere.

167
Pagina 21

condus de calea cerească. Dacă ești dispus să trăiești


cu adevărat din acest principiu unic, va răsări din
imediat la unitate, care este Dumnezeu. Acesta este un mare secret. Este
un mister pe care Hermes vrea să-l facă să înțeleagă, despre care
ne vom ocupa în capitolul următor: participă la unitatea lui Dumnezeu.
Cel puțin vrem să încercăm să vă oferim o schiță a acestuia. Pentru aceasta,
Lasă-te pătruns de sensul versetului douăzeci și șase:

Unitatea, una și indivizibilă, originea și rădăcina tuturor


lucrurile sunt, ca atare, prezente în toate.

Unitatea lui Dumnezeu este existența divină, manifestarea lui Dumnezeu


în Duhul Său Separat. Unitatea este omniprezentă. Nu există
loc în tot spațiul în care nu este prezent. Prin urmare, cine
urmărește răsplata sufletelor perfecte, de acord, fără niciunul
îndoială, către această unitate și devine parte a acesteia. Pentru candidat,
această unitate, această unire cu Logosul, este începutul
are un sfârșit.
Nu crezi că acesta este un început absolut nou,
diferit de toate celelalte? Te-ai născut, ai primit un trup
a ordinului de urgență, pentru a putea întreprinde acest lucru unic și
început puternic care este eternitatea. Nașterea lui naturală, a lui
forma ordinii de urgență, este explicată și de Duhul
Șapte ori, așa cum am menționat deja mai sus. Când intră
într-un moment dat, această formă se naște, când sosește această personalitate
a fi adult și matur conform obiectivelor planului, în ceea ce trăiește
această formă de ordine de urgență revine la unitatea divină
original.
Aceasta este temelia întregii tale vieți! Pentru aceasta ești în lume:
să ia, la momentul potrivit, inițiativa întoarcerii sale la
principiul original. Dacă nu reveniți la origine, nu lăsați loc în voi
unitate și piere din propria-i slăbiciune. Moartea este, atunci,
consecința alegerii tale proaste.

168

Pagina 22

Unitatea lui Dumnezeu este începutul tuturor și al tuturor. Cand


este suficient de matur, prin harul unității lui Dumnezeu,
va reveni în mod conștient la origine și acest început nu mai are
Sfârșit. Acest început nesfârșit, acest început al „firului Ariadnei” către
pe care îl poți înțelege, este punctul de plecare al alchimiei clasice
al rozicrucienilor.
măreție în mărețieContinuă
întrucât, cu o transfigurare
imperfect, intri care pleacă de la
în perfecțiunea ființei absolute, a unității absolute. Unul care,
sărac în duh, se cufundă în unitatea Duhului Șapte
va fi salvat. Calea care duce la ea, la fel ca noi
arătată, este iubirea și ofranda ei perfectă.
Cine, prin aceste două principii și ceea ce conțin ambele, se întoarce
spre unitatea lui Dumnezeu, el intră în eternitate și a biruit
moarte. Cine poate înțelege, înțelege.

169

Pagina 23

XXV

Unitatea (1)

Unitatea, una și indivizibilă, originea și rădăcina tuturor


lucrurile sunt, ca atare, prezente în toate. Nimic nu este lipsit de origine. The
originea, punctul de plecare al tuturor, își ia sursa doar în sine
la fel. Numărul unu conține, ca origine, pe toate celelalte
numere în ea, fără ca ea însăși să fie conținută în niciunul. Tot
ceea ce a fost născut este imperfect, divizibil, crește și
scade. Perfecțiunea nu este nimic din toate acestea. Ce
poate crește își dobândește creșterea de către unitate. Și imediat ce
nu oferă loc pentru unitate, cedează propriei sale slăbiciuni.
Deci, oh Tat, pe cât posibil, am plasat
în fața ta, ca exemplu, chipul lui Dumnezeu. Dacă ea te absoarbe
atenție interioară și dacă perseverezi în contemplarea ei cu ochii tăi
din inimă, crede-mă, fiul meu, că vei găsi calea spre cer.
Mai mult, chiar imaginea lui Dumnezeu te va conduce pe cale.
Această imagine, dacă ne întoarcem spre ea, are
particularitatea deținerii prizonierilor pe toți cei care au devenit
spre ea și, la fel cum magnetul atrage fierul, tot așa le atrage și ea
în sus.

Oricât de explicite ar fi putut fi fostele noastre anterioare


reflecții, trebuie să sapăm și mai adânc pentru a înțelege
complet mesajul eliberării, anunțul grandios al
Mântuirea lui Hermes Trismegistos. Atragem foarte deosebit
atenția dumneavoastră asupra celor cinci versete ale cărții a șaptea a lui Hermes

170

Pagina 24

pe care tocmai l-am citat, deoarece conțin misterul


victoria asupra morții.
Cum să învingi moartea? Această întrebare este cea mai mare
importanță pentru căutătorul sincer. Nimănui nu-i place asta
fantomă palidă cu care toți trebuie să ne confruntăm în cele din urmă.
Omul natural luptă până în ultima secundă, cu toate ale lui
împotriva tuturor mijloacelor posibile și imaginabile
deznodământ fatal. Există relativ puțini oameni care salută
moartea ca prieten; durerea, durerile și nenorocirile din
corpul trebuie să fie deosebit de mare pentru a-și dori sfârșitul
te întâmpină cu un zâmbet vesel.

Pentru omul animal, omul născut din natură,


moartea este o realitate, un fapt incontestabil și științific. Dar
să adăugăm că moartea pentru omul renăscut este numai
o iluzie, chiar și din punct de vedere științific. Pentru el
om nou, nu numai moartea este total exclusă, ci
este, de asemenea, o noțiune ștearsă din vocabular.
El știe că există o literatură abundentă de ordin metafizic sau
ascuns, precum și ceea ce numim religios. Această literatură
transmite omului-eu, omului născut din natura
orice clasă, un mesaj îmbrăcat în toate formele posibile
și de conceput: «Nu vă faceți griji. Moartea este doar o schimbare »
De câte ori ați citit deja acest lucru! «A muri înseamnă a te naște pe un alt plan al
existenţă. Puteți influența, de acum înainte, pe acel plan
și determinați-l în avans. Această influență se bazează pe
o teologie moralistă sau exerciții ezoterice; sau într-un
autosugestie psihologică cu care eul este transportat la
mediocritatea delicioasă a „eu sunt”.
Toate acestea stau pe o mistificare, pe un imens
minciună! Căci pentru omul-eu, omul născut din
natura, moartea este o moarte atât de totală încât nimic nu subzistă,
absolut nimic. Este o golire absolută a microcosmosului. De
Prin urmare, avem datoria să adresăm cititorului un avertisment serios: dacă

171

Pagina 25

primește cu ego-ul său ceea ce trebuie să-i spunem despre


Filozofie ermetică, dacă o înțelegi de parcă ar fi fost destinată pentru tine
Eu, toate astea voi fi o roată grea de moară în jurul gâtului său.
Această expoziție va fi o minciună formidabilă pentru dvs. și
spunem mai expres: nu suntem responsabili pentru așa ceva
înșelăciune față de tine pentru că în acest caz, în natură
moarte, moartea ar fi un eveniment și mai flagrant
decât este deja. Că poate înțelege în mod corect
simțul explicațiilor dirijate de o școală spirituală
Gnostic prin dialogul dintre Hermes și Tat.

Omul născut din natură este înzestrat cu același lucru


principii corporale decât orice alt animal. Ființa umană,
ca animal, acționează și trăiește după felul său. Animalul îl devorează
că reușește să prindă, fără respect pentru viața altora. Omul
naturalul nu face excepție; posedă, de asemenea, inteligența și
limbaj și este în măsură să se comporte ca proprietarul tuturor
celelalte animale.
Omul naturii este obligat să se adapteze la o lume
dușman care îl atacă și să se supună ceea ce este în mod obișnuit
numită cultură. Oricât de cultivat ar fi, oricât de mulți
titlurile pe care le adaugi la numele tău, din față sau din spate, trăiește-ți viața
între râsete sau lacrimi, cu sau fără bani, în timp ce te naști din
natura poartă și menține o existență animală.
În această stare de a fi Gnoza te cheamă. De ce? De asemenea,
pentru că ai capacitatea de a te ridica deasupra ta
stare animală. Această posibilitate este susținută de faptul că în
centrul microcosmosului înconjurător este un început
divin și imaterial, un principiu care coincide mai mult sau mai puțin cu
inima fizică.
Dacă doriți să descoperiți acel principiu, pe care îl numim de obicei „
roz "," atomul original "sau" atomul lui Hristos "; ca principiu
activ al ființei sale, el trebuie să-și consacre tot sinele său animal, tot sinele său
natural cu tot ceea ce este și posedă, în totală predare, adică

172

Pagina 26

consacrați-vă cu devotament absolut, cu interes profund și


o aspirație intensă, către centrul microcosmosului tău, către atom
Hristic. Abia atunci se naște adevăratul suflet nemuritor. Prin urmare
se transformă din om natural în om sufletesc.
Dacă atunci, plin de seriozitate, consecvent și perseverent,
călătorește pe calea omului-suflet, dacă omul natural se ridică la
statutul om-suflet într-un mod clar demonstrabil,
apoi, spune Hermes Trismegistos, acest om-suflet primește
Curaj: Poimandres, spiritul, principiul uman divin,
Sfântul Graal.
El știe că Școala spirituală gnostică, Corpul viu al
tânărul Gnosis vă propune să călătoriți pe tripla cale a Graalului, Catari
și Crucea cu trandafiri: de la nașterea naturală până la nașterea lui
suflet, de la nașterea sufletului până la creșterea sufletului și
creșterea sufletului până la nașterea spiritului. Să știți că
Școala spirituală Young Gnosis vrea doar să te ajute
mergi pe această cale triplă. Știe că ea este calificată să-i dea
acest ajutor și care, dacă doriți, vă va însoți prin toate
misterele acestei triple căi și vă vor fi alături până când veți ajunge la
viata eliberatoare.
Dar mai înțelegi că trebuie să existe un al patrulea mister?
După cum am spus, mai întâi există o cale care merge de la naștere
în natură la nașterea sufletului; în al doilea rând, o cale de
nașterea sufletului la creșterea sufletului, până la maturitatea acestuia; și
în al treilea rând, o cale de la creșterea sufletului până la nașterea lui
spirit. Trebuie să adăugăm calea dezvoltării din
nașterea spiritului la creșterea spiritului. Pana acum,
nu am putut niciodată să vorbim despre această a patra dezvoltare; avem doar
ar putea fi abordat superficial. Vorbeam despre conștiință
mercurial, omniprezență sau alte expresii similare, dar
acum suntem obligați să intrăm în acest al patrulea mister în ordine
vă oferă o imagine clară a întregului, astfel încât a treizecea
versetul cărții a șaptea ajunge să fie și pentru tine,
literalmente un fapt:

173
Pagina 27

Deci, oh Tat, pe cât posibil, am plasat


în fața ta, ca exemplu, chipul lui Dumnezeu. Dacă ea te absoarbe
atenție interioară și dacă perseverezi în contemplarea ei cu ochii tăi
din inimă, crede-mă, fiul meu, că vei găsi calea spre cer.
Mai mult, chiar imaginea lui Dumnezeu te va conduce pe cale.
Această imagine, dacă ne întoarcem spre ea, are
particularitatea deținerii prizonierilor pe toți cei care au devenit
spre ea și, la fel cum magnetul atrage fierul, tot așa le atrage și ea
în sus.

Dacă sunteți lucid și sincer cu voi înșivă, acest lucru va provoca cu siguranță
o obiecție. De exemplu, se va spune: «Cel mult, mă regăsesc
în procesul nașterii sufletului, așa că am făcut
Merg pe primul mister și sunt acum la ușa celui de-al doilea
mister. Ce rost are să primești imaginea camerei
mister când sunt încă atât de departe? "
Vă răspundem adresând următoarea întrebare: De ce
Hermes îi prezintă această imagine lui Tat, care se află în același fel
situatia ta? Să presupunem, pentru o clipă, că sufletul tău deja
s-a născut sau dacă acest lucru este pentru a înfrumuseța prea mult realitatea, asta
o anumită calitate a sufletului începe să se dezvăluie în tine și îți cere
Drepturi. Dacă nu, de ce vă îndreptați către Școala spirituală
Gnostic și accept studenții săi?
Să presupunem că o anumită calitate a sufletului începe să strălucească
tu. Deoarece o radiație spirituală este direcționată exclusiv
sufletului și găsește o rezonanță în om exclusiv
conform calității sale de suflet, nu putem exclude faptul că spiritul lui
al patrulea mister îl poate atinge în cele mai bune momente ale sale, în
momente mai pure, precum cele pe care le-ați putea trăi în cursul
un serviciu în templu.
Dar, fără îndoială, obiecțiile lor nu s-au terminat încă. Ar putea
faceți această observație: «Tocmai ați explicat că spiritul
al patrulea mister este o stare foarte specială a sufletului care a sosit
la maturitate, pe care Poimandres îl dezvăluie doar sufletului adult.

174

Pagina 28

Deci, cum mă poate influența, chiar și pentru o clipă,


spirit în universalitatea sa, dar printr-un mesager care
vorbește-mi
să vă răsunațidespre spirit,
mesajul pentrusăcare
și, astfel, aș putea
vă faceți experimenta
o idee un» slab
la distanță?
Situația este foarte diferită pentru tine, student al Tânărului
Gnoza, deoarece spiritul locuiește în Corpul viu al școlii.
Nu ești o celulă vie a acestui Corp Viu? Pentru a lui
cel puțin, puteți fi o celulă de viață a acestui corp
În viaţă.
Gnoza tânără nu posedă o singură organizație, un singur corp al
natura, dar are și un suflet care animă trupul
scoala. Școala ca trup viu a ajuns la
stare sufletească adultă. În acest corp stă acum, în lumina
Logosul, Graalul deschis și în acest Graal al Corpului viu este
manifestă Poimandresele Școlii. Pentru acest fapt
minunat, spiritul divin îți vorbește și tu, partener,
celula vie a Corpului viu al școlii și se poate manifesta
clar pe tine; care are consecințe de neimaginat.
Spiritul celui de-al patrulea mister se deschide în fața voastră. Magia
Aplicăm această manifestare a spiritului cu toată conștiința
în timpul întâlnirilor noastre. Din acest motiv, deși încă nu locuiesc în
spirit, participi la infinitul har de a putea primi viață
a spiritului și a a fi atins. Și acest lucru are consecințe
de neimaginat.

175

Pagina 29

XXVI

Unitatea (II)

Am explicat că cei care încă nu trăiesc după spirit


pot primi, totuși,
a Tânărului Gnoză cacare
participanți
aspiră lalaaceastă
Corpulstare,
viu imensul har al
această viață a spiritului. De la trupul viu de șapte ori al
Școala a reușit să redescopere Poimandres în luna a șaptea a anului
Anul Jupiterian 1957.
Tu, fără îndoială, ești foarte conștient de faptul că ești student al Școlii
al rozacrucianului de aur. De asemenea, veți fi perfect conștienți de
modul în care elevii tăi te unesc la Școală. De asemenea, datorită
propria experiență și comportament, puteți determina după
el însuși, mai mult sau mai puțin, dacă este suficient de avansat în
prima cale: cea care merge de la nașterea naturală la
nașterea sufletului, astfel încât se poate vorbi deja despre un anumit
calitatea sufletului. Pe această bază ne-am străduit
prezintă-i o imagine a lui Dumnezeu în măsura în care a fost
posibil. Acum este vorba de examinarea acestei imagini. În versetul 30
din a șaptea carte, Hermes spune:

Deci, oh Tat, pe cât posibil, am plasat


în fața ta, ca exemplu, chipul lui Dumnezeu. Dacă ea te absoarbe
atenție interioară și dacă perseverezi în contemplarea ei cu ochii tăi
din inimă, crede-mă, fiul meu, că vei găsi calea spre cer.
Mai mult, chiar imaginea lui Dumnezeu te va conduce pe cale.
Această imagine, dacă ne întoarcem spre ea, are

176

Pagina 30

particularitatea deținerii prizonierilor pe toți cei care au devenit


spre ea și, la fel cum magnetul atrage fierul, tot așa le atrage și ea
în sus.

Prin urmare, pentru a o pune cât mai simplu posibil,


Situația este următoarea: corpul tău conștient de student te conduce spre
o anumită stare de ființă; în această stare se transmite o proiecție
a spiritului. Radiațiile spiritului cresc în forță în
Corpul viu, oră după oră, și îl ating fără să-l forțeze, fără să-l încalce;
ei se manifestă doar pentru tine.
Dacă ai ochiul inimii și al trandafirului, centrul tău
microcosmos, s-a deschis și a făcut unirea cu inima ta
fizic, veți putea contempla și înțelege imaginea care a fost
schițat. Dacă contemplați această imagine așa cum poate și ar trebui să fie
contemplat nu va fi niciodată separat de el. Vor fi uniți
magnetic la spirit.
Pentru a aprofunda subiectul, vă atragem atenția asupra
planetă. Ca ființe ale naturii, toți ne-am născut din ea,
despre el și în el. Această planetă este, în special, un câmp magnetic.
Acest câmp are șapte forțe, șapte raze care ne determină
starea de a fi, o domină
total prizonieri. și o direcționează.
Aceste șapte În acest
raze pământești fel nedirectă
ghidează, țin și
determină în totalitate viața noastră ca ființe născute din
natură. Într-adevăr, întreaga noastră ființă este explicată de ei. Al nostru
autocentrarea și tot ceea ce presupune se datorează faptului că
spectrul acestor șapte raze se schimbă constant. Toată dezvoltarea
natura religioasă, ocultă și umanitară, nu este și nu poate fi
nimic mai mult decât o modificare cauzată de combinația de
aceste șapte raze pământești, o variație pe o temă care nu
prezintă schimbări.
Va fi clar că nici moartea nu aduce nicio schimbare.
După moartea ființei naturale, ele nu mai există decât în
microcosmos rămășițele unei vieți terestre naturale, supuse
șapte raze terestre atâta timp cât supraviețuiesc în sfera reflectantă.

177

Pagina 31

Iată ce înseamnă sfârșitul versetului 24 al textului nostru și


versetul 25:

Binele nu are nici figură, nici formă, este imuabil, asemănător cu el însuși
la fel, diferit de toate celelalte. Prin urmare, este necorporal și invizibil
pentru omul corporal. Ca tot ce rămâne la fel
pentru sine, imuabilul este cu mult superior celui mutabil; si
mutabil este deficitar în raport cu imuabilul.

Cele șapte raze terestre sunt pe deplin armonizate cu


șapte conducători, cei șapte cosmocrátori ai celui de-al șaptelea plan cosmic și
deci cu natura dialectică, cu imperfecțiunea.

Nimic nu este lipsit de origine. Originea, punctul de plecare al tuturor, ia


sursa sa numai în sine.

Prin urmare, dacă originea sa este în natura dialectică, în


imperfecțiune - și acesta este cazul cu tot ceea ce există în acest sens
planeta - tot ceea ce s-a născut în această imperfecțiune este divizibil, este
adică poate fi născut, se poate înmulți și scădea. De
În consecință, poate suferi o anumită cultivare, deși curba de
dezvoltarea cade irevocabil după un eventual
ascensiune, pentru că ceea ce a fost născut trebuie să moară. Nu este
adevărată creștere și nici o evoluție absolută în natură
de moarte.
Nu poți decât să crești, să evoluezi, să progresezi din forță în forță și
de la măreție la măreție, când sunt uniți cu Duhul
Original de șapte ori. Prin urmare, ar trebui să salvați permanent
în tine un loc pentru unitate, trebuie să te întorci la unitatea divină.
Cel care nu se poate întoarce spre unitate, aleargă spre soarta sa
prin propria sa slăbiciune și rămâne atașat esenței
moarte. Cine vrea să învingă moartea, trebuie să se întoarcă la unitate
divin, pentru că numai în unitate este posibilă realizarea tuturor celorlalte

178

Pagina 32

procesele de dezvoltare. O mare cale de dezvoltare și


te așteaptă sublim, o progresie din forță în forță. Daca vrei
pentru ca această evoluție să fie a ta, trebuie să începi de la început; trebuie sa
întoarce-te la unitatea divină.

Toate numerele sunt conduse la o dezvoltare, începând de la


unitate, pornind de la originea și rădăcina tuturor lucrurilor. Numărul are
pentru omul ermetic un sens total diferit de ceea ce
are pentru omul dialectic.
Numărul unu reprezintă unitatea cu Duhul, cu Tatăl,
cu Absolutul, cu Logosul, cu Originalul. Oricare altul
unitate, orice alt început duce la moarte.
Când un om s-a întors la unitate, la unul și indivizibil,
este plasat înaintea numărului doi . Acest număr îl plasează pe oricine are
a fost unit cu unitatea într-o nouă relație cu substanța
original. Din acest motiv, Gnoza Hermetică numește numărul doi „
Mamă".
Numărul trei stabilește uniunea plină de dragoste între cel, cel
absolut și substanța originală, între Tată și Mamă, unirea
de la amândoi.
Numărul patru aduce totul conceput în manifestare.
Când entitatea care este unită cu Tatăl este unită cu substanța
original cosmic, ceva este generat. Întregul a fost
conceput este adus la existență.
Consecința acestui fapt este numărul cinci, noua conștiință,
Conștiința lui Mercur. Prin urmare, Mercur este întotdeauna
asociat cu numărul cinci.
Șase este numărul neprihănirii. Alături de noua forță a luminii
conștiința și prin ea, întreaga stare de a fi a candidatului
ajunge la justiție, în conformitate cu Logosul.
Prin urmare, numărul șapte este cel al sfințirii, care este urmat de
numărul opt care este cel al ascensiunii perfecte, intrarea în
viata eliberatoare. Este poarta antică a lui Saturn, care este întotdeauna

179
Pagina 33

atașat la numărul opt. În numărul nouă victoria


adevărată devenire divino-umană.
O dezvoltare neplăcută se alătură astfel acestor nouă numere.

Vă plasăm, încă o dată, înainte de nevoia de a vă întoarce


unitate originală, la originea și rădăcina tuturor numerelor. Dacă vrem
intrați în procesul de eliberare a vieții, trebuie să începeți cu
începeți să vă întoarceți la unitate; și nu într-un mod abstract, ci
foarte specific. Poate că ești foarte interesat de toate acestea pentru că
recunoașteți logica lor; Dar la ce i-ar folosi dacă rămânea în asta
punct? Mai presus de toate, important este actul! Nu conversațiile
dar faptele concrete.
Credința asistată de lumea dialectică este abstractă. The
Ateii adevărați sunt rare în această lume. În natură
dialectica, credința în Dumnezeu este intuiție metafizică sau
concluzie intelectuală că există un Logos. Cu toate acestea, ce
concret este confruntarea directă cu Poimandres.
Pentru tine, acum, cel mai important lucru este întâlnirea cu el
Poimandres of the Living Body, prezent datorită noului
posibilitate care s-a manifestat deja în Corpul viu al tânărului
Gnoză. Evident că va trebui să-l găsești pe al tău
Poimandres. Dar în acest moment nu este fezabil. Chiar și în
situație în care acum se știe că este plasat, întâlnirea cu
Poimandres despre care vorbește Școala nu ar avea niciun sens.
acest lucru nu este deloc despre asta în acest moment. Dacă puteți vedea, cu
ochii inimii tale, poza schițată pentru tine în a șaptea
Cartea Hermes, ea însăși te va conduce către obiectiv. Pentru
Prin urmare, nu este vorba de a ajunge la unitatea spiritului printr-un
eveniment care îl depășește cu mult, întrucât el nu a putut
menține acea uniune.
Ceea ce permite plinătatea corpului viu manifestat este că
ne propulsăm reciproc către o stare de ființă în care
uniunea este posibilă și rămânem în ea, astfel încât

180

Pagina 34
stabiliți un contact magnetic și că această atracție magnetică va
conduce spre țintă.
Hermes spune despre asta:

Această imagine, dacă ne întoarcem spre ea, are


particularitatea deținerii prizonierilor pe toți cei care au devenit
spre ea și, la fel cum magnetul atrage fierul, tot așa le atrage și ea
în sus.

Cu alte cuvinte, emană corpul viu al tânărului gnoză


o atracție magnetică de șapte ori, un impuls total magnetic
diferită de cea a naturii obișnuite. Cine poate intra
contactul cu această forță magnetică este pur și simplu condus
spre obiectiv în această nouă situație. De fapt, în Young Gnosis
nu mai trebuie să se oprească la celelalte procese de dezvoltare. Aceste
se vor dezvolta armonios din unitate. La început,
în cadrul noilor posibilități care s-au deschis în fața noastră,
este vorba despre revenirea la această unitate. Acesta este întregul sens al
a șaptea carte a lui Hermes.
Rămâne să ne explicăm modul în care studentul poate stabili acest lucru
Contact magnetic. Apoi, trebuie să specificăm cum puteți
să fie menținute și, mai târziu, care sunt consecințele și
rezultatele derivate din aceasta, deoarece actul trebuie să urmeze
înţelegere. Trebuie să parcurgem calea pe care o avem
vorbit pe larg, între ei și așa împreună, atâta timp cât
ce grup gnostic, să cucerească moartea. Aceasta va fi una dintre primele
rezultatele unirii magnetice stabilite cu spiritul
unificatoare și trăitoare: victorie concretă asupra morții. Acest
sarcina poate fi îndeplinită în prezent.

181

Pagina 35

XXVII

Vinde tot ce deții și urmărește-mă


Corpul viu posedă un câmp magnetic eliberator de șapte ori care
se distinge clar de cea de natură terestră obișnuită. Est
Câmpul magnetic de șapte ori s-a format de jos în sus. The
Școala spirituală actuală a trecut prin cele trei mistere și
Corpul viu a intrat acum în al patrulea mister, misterul
manifestarea spiritului.
Din acest motiv, Școala a atins faza Rusaliilor. Poziţie
că formăm o Frăție a rozicrucianului și o
Fraternitatea Catarilor, putem și vrem să trăim și să dăm
martor al unei Frății a Sfântului Graal, al unei Frății
a manifestării Duhului. Prin urmare, este, în primul rând,
înțelegeți cum ne vom alătura Corpului viu și
cum vom participa la plinătatea câmpului său de radiații
de șapte ori.
Dacă reflectăm la acest punct de bază, descoperim rapid
că mulți dintre noi vor trebui să facă în continuare unele schimbări
fundamental în comportamentul nostru. Mulți studenți sunt
cel puțin un Tat, adică bărbați care caută adevăratul
ușoară. Mulți au mai multe sau mai puține calități de suflet și simț
fără îndoială elevi ai Școlii. Ei merg la conferințe
participă la slujbele templului atunci când este posibil; participa
la locul de muncă într-un fel sau altul. De asemenea, fac sacrificii
materiale și să respecte cerințele elevilor. Fă toate astea
de când a intrat în Școală. Ce ar putea mai mult
Şcoală? Sunt oameni favorizați, comparabili cu tânărul bogat. De

182

Pagina 36

Iisus Domnul a fost atât de dur cu tânărul bogat? De ce


El a spus: „Vindeți tot ce aveți și urmați-mă”?
Răspunsul este că Isus Domnul a invitat-o să fie un adevărat
celula vie a Corpului viu din acea vreme; și exact asta este
că tânărul bogat nu voia. Am vrut să intru în Corpul viu,
Dar așa cum a fost! Cu toate calitățile sale practice, dar fără
angajează-te! Avea anumite rezerve. Ce natură erau?
Nu știm, dar faptul este suficient pentru noi.
Imaginați-vă că o parte din celulele corpului viu se menține
anumite rezerve față de alte celule sau față de ansamblu. Nu
crede că un astfel de corp s-ar îmbolnăvi și ar trebui să urmeze calea către care
efectuează astfel de rezervări? Când celulele unui organ din dumneavoastră
corpul nu-și mai îndeplinește funcțiile sau cu o parte
important dintre acestea, te îmbolnăvești; și în cele din urmă, dacă nu este găsit
nicio soluție, urmează moartea sigură.

Din acest motiv, spunem că suntem admiși cu toții ca studenți


în Corpul
suntem viu al ca
admise școlii spirituale,
celule dar
vii active totuși
ale nu corp.
acestui toate Dacă noi
admite pe toată lumea, fără alte întrebări, ca celule vii, Școala ar muri
Imediat. Pentru că într-adevăr, mulți studenți sunt încă plini
rezervă cu privire la Școală, Corpul viu, de către
motivează orice. În general, nu este nici voluntar, nici conștient,
Dar, de fapt, nu contează!
Nu vom aprofunda motivația pentru aceste rezervări; dar cu
În ceea ce privește această problemă, verificăm și afirmăm că este imposibil
că cei care nu-și mărturisesc necondiționat elevii
ele pot fi celule vii ale Corpului viu al tinerei gnoze. Lor
Se exclud, oricât de excelente ar fi calitățile lor.
Participarea la corpul viu al unei fraternități gnostice
cere un perfect: „Doamne, iată-mă”, așa cum sa întâmplat în toate
comunități gnostice, de la trecutul cel mai îndepărtat până la al nostru
zile, precum și în primele comunități creștine. Fără
fara rezervare! Cu toate acestea, omul cultivat al secolului al XX-lea,

183

Pagina 37

mai ales occidentalul, este plin de rezerve și aspiră mai ales la


Siguranță. Siguranță? Astfel încât?
Mulți studenți mențin, de asemenea, o distanță între
Școala și ei, poate fără a fi conștienți. Este vorba despre pronunțare
intern: «Doamne, iată-mă» și să-l arăt imediat
cu actul. Este vorba de a servi Școala și munca ei ca și cum
Va fi vorba despre propriul corp. Literal, acesta este cazul, pentru
care se abandonează de Corpul viu al Școlii de parcă ar fi fost al lui
propriul corp experimentează imediat harul Duhului
Șapte ori din corpul viu. Acesta este unul dintre motivele pentru care
Le-am spus că atâta timp cât păstrează orice rezervare,
Vă excludeți din harul Duhului Șapte
universal.
Unii se angajează în tot felul de obiecții conexe, pentru
De exemplu, cu unitatea grupului și realizarea acestuia. Cu toate acestea, dacă
consacrați total și fără rezerve Corpului viu,
ar experimenta dispariția progresivă a tuturor obiecțiilor sau
confuzie, aruncând toate rezervele, pentru fiecare celulă
cu adevărat viu încorporat în Corpul viu îl întărește
vitalitate, astfel încât tot ceea ce site-ul dvs. nu găsește este
respins.

Unitatea grupului, în sensul gnostic, nu înseamnă a accepta totul


ce se întâmplă în grupul de studenți, dar să declare personal
dispus să se ofere în totalitate Corpului viu și să-și asume
toate consecințele. În acest caz, grupul s-a format astfel
este
unulefectiv unit șiCeea
din Corpuri. puterea tuturor este
ce înseamnă puterea
că dacă fiecăruia
ar exista
momentan două sute de membri cu adevărat vii ai
Corpus Hermeticum al Școlii, fiecare dintre ei ar beneficia
în practica puterii colective a acestor două sute.
Fiecare celulă cu adevărat vie a Corpului viu stabilește o
unire directă cu câmpul magnetic al Școlii. Nu este o
dogmă, dar o cheie magică. Câmpul magnetic este un

184

Pagina 38

radiație de șapte ori, un râu de șapte ori în centrul căruia se află


tu; iar acest râu îl târăște și nu poate fi altfel, spre
poartă. Oricine se alătură acestui râu și navighează pe el, va avea grijă ca al său
barca nu se blochează și asta, rămânând în siguranță în mijlocul
actual, atinge scopul cu certitudine deplină.

Putem vorbi pe larg despre nașterea sufletului și să repetăm


modul în care ar trebui să aibă loc această naștere, modul în care întâlnirea cu
Poimandres este premiul cursei pentru toate sufletele
renăscut. Cu toate acestea, pentru a atinge marele obiectiv, pentru a avansa
cu adevărat în viața sa de student, pentru a obține rezultate
concret, este nevoie de ceva mai mult. Apoi, trebuie să performați
actul viu și strălucitor. Nu vei primi nimic cu conversațiile și
ipoteze; Este vorba despre actul care duce la realizarea, actul
în viaţă. Când sunteți dispus să efectuați acest act, Duhul Sfânt
Șapte ori din corpul viu se apropie de el, îl umple și îl conduce spre
scopul. Prin urmare, să avansezi cu adevărat în viața ta, să
să obținem rezultate concrete concrete în prezent,
trebuie să se îmbarce fără rezerve, în total abandon de el însuși, către
la bordul bărcii cerești, acum că valul crește din nou și asta
forțele dialecticii se revarsă pentru a trage
toată creația. Nu este nimic fanatic sau prost în acest sens.
Frățiile gnostice au venit întotdeauna și vor continua
venind, în decursul secolelor, în momente critice.
Ei îi cheamă și îi adună pe cei care vor să îi asculte și să le spună:
"A sosit timpul. Dacă doriți să acceptați consecințele,
mântuirea este pregătită pentru tine. Alătură-te și vino cu noi
spre viața eliberatoare ».
Veți înțelege că nu puteți sta cu un picior pe
natura dialectică și cu cealaltă în barca cerească, Corpul
În viaţă. Acest lucru nu este posibil în niciun fel.
Prin urmare, vă rugăm să luați decizia cât mai curând posibil. Ce
celulă vie, vă rugăm să vă consacrați trupului viu; că el
Corpul viu este trupul tău. Vă cerem să faceți tot posibilul
185

Pagina 39

astfel încât trupul mântuirii, unirea tuturor, să poată realiza


sarcina la care este chemat de Dumnezeu
Dacă doriți, soarele unei noi stări de viață va fi
va ridica pentru tine. Totul este pregătit pentru a te face să trăiești asta
zori.

186
Pagina 40

XXVIII

Secretul misterelor gnostice

La momentul abordării ultimei părți a expunerii noastre


În a șaptea carte a lui Hermes, ne găsim într-un
situație relativ dificilă, deoarece subiectul acestei cărți este
întoarce-te la unitatea divină și la victoria asupra morții. Această problemă
conține mari secrete; misterele magice ale naturii foarte
delicat, după cum am văzut deja. Dificultatea constă în
găsiți o modalitate de a rezolva această problemă, astfel încât să avem
certitudine că ne înțelegem și excludem totul
neinteles. Am putea evita cu ușurință această capcană dacă
luăm, de exemplu, materialul didactic pe care Școala
atât de abundent disponibil și extragem ceea ce este adecvat pentru un
explicație de genul acesta. Deci, ne-am putea limita la o singură expoziție
despre calea care se deschide acum în fața ta și consecințele sale:
nașterea sufletului, atingerea Duhului Sfânt, devenirea lui
corpul sufletului, rochia de mireasă aurie și procesele
transfiguristicile ulterioare. Rezultatul imediat al tuturor acestora este
o existență conștientă în noul câmp astral al Școlii.
O existență conștientă care nu mai poate fi întreruptă de
moartea și asta, de fapt, înseamnă o victorie perfectă asupra
moarte.
Cu toate acestea, acest marș spre victorie este deja descris în
literatura noastră și chiar dacă este un lucru minunat de luat din nou
această dezvoltare și o clarifică în toate fațetele ei, nu avem
Intenționez să fac acest lucru în acest comentariu al cărții a șaptea a
Hermes.

187

Pagina 41

Pentru moment, sarcina noastră este să vă indicăm o metodă, a


comportament, datorită căruia va dinamiza și accelera
extraordinare procesele de mântuire citate mai sus. Toate
că viziunea drumului îți oferă în perspectivă, poți
aplică-l în viața ta prezentă. V-am încredințat deja metoda
misterios spunându-i asta, pentru a da un real dinamism vieții sale și
obțineți rezultate concrete imediat, trebuie să vă angajați
predare totală în barca cerească, în arca Noului
constructie.
Problema cu care vă confruntați acum este următoarea: cum vă simțiți
Profit de posibilitățile și forțele pe care le conține Corpul
Locuiesc din Școala Misterelor? Soluția este: pentru una
predarea completă a lui însuși, fără nicio rezervă și de la
interior, Corpul viu, noua comunitate gnostică, noul
Ecclesia, către noua comunitate Hristos.
Dacă ați acceptat această formulă ca ipoteză de lucru și
aplicat experimental, nu veți obține niciun rezultat. The
cererea este oferta totală a lui însuși, cu tot ceea ce este, cu
tot ce deține, cu toată capacitatea sa. Nu doar ceva, nu doar unul
parte, chiar dacă este cea mai importantă, dar toate. Totul sau nimic; și
mai bine nimic decât doar ceva.
Puțini sunt cei care au făcut-o până acum și este vorba de a ști dacă
tu vei. A vorbi despre oferirea de sine Gnozei este
prea abstract pentru tine, om din secolul XX. Mai
a vorbi în toate sensurile despre expresia „oferirea de sine
la fel și Gnozei ”, dar ofranda sinelui către Corpul viu al
Școala misterelor este cererea interioară, cererea
conformitate!
Aceasta este invitația. Este doar o invitație adresată ție. De
Prin urmare, din punctul de vedere al sinelui tău natural, poți alege în continuare,
poate fi îndreptat într-o direcție sau alta. Cu toate acestea, dacă acceptați
invitație de a participa la plinătatea interioară a forțelor
Corp viu, atunci se va aplica cererea ofertei
total de sine.

188

Pagina 42

Sunt mulți care, până astăzi, au decis să nu accepte acest lucru


sau nu pot. Nu numai din cauza egoismului său,
dar și în mare măsură la frică și neîncredere. Din
că Școala există, adversarul, care o știe mult mai bine
că tu însuți, încearcă să semeni neîncredere în tine,
manipulând cu ardoare arma calomniei, defăimării și
revizuire. Așa că este împins să păstreze o anumită rezervă. Se va
îi șoptește la ureche: „Este adevărat tot ce se spune? Niciodata nu stiu
știe! " Poate că i se pare foarte de dispreț să fie calomniat și este
mult deasupra ei, din ea. Cu toate acestea, își menține
rezervare. Într-adevăr: „siguranța mai întâi”.
Nu vă gândiți acum că acesta este un cântec și că ne dorim
reclama; pentru că de la începutul muncii noastre, spectrul
calomnie, defăimare și amenințare critică pentru
Școala și lucrătorii săi. A fost întotdeauna așa și continuă să fie
pâine zilnică de dialectică pentru toți lucrătorii de la
Serviciul Gnosis. Nu, nu este deloc o plângere. Este despre
că percepe clar cadrul psihologic în care se află
prins, cauză de vârtejuri și turbulențe care te țin înapoi
prizonier. Înțelegeți acum, în lumina acestei analize, cum
Este delicat pentru noi să începem să vorbim despre jertfa sinelui,
fără rezerve, la Corpul viu al tânărului gnoză? Poate chiar
servesc drept calomnie pentru a acuza Școala și lucrătorii săi
de orice, oricât de stupide ar fi aceste acuzații.
Poți râde de calomnie; dar știi că calomnia asta uneori
strică și paralizează cea mai sublimă lucrare
făcut în slujba luminii? În curând va fi de douăzeci și cinci ani * că
ni s-a încredințat cea mai grea sarcină care a fost stabilită vreodată
pe umerii noștri. A trebuit să unificăm toate orientările
față de rozicrucianul din lume și fuzionează-le într-un singur corp,
pentru a câștiga lumea pentru Gnosis. La un moment dat
eram pe punctul de a o realiza. Și știi de ce a eșuat acest lucru
mare sarcină? Pentru valul de calomnie care s-a răspândit

Aceste cuvinte au fost rostite în 1957.

189

Pagina 43

literalmente peste tot în lume. Vechea metodă perfidă care


adversarul se aplică întotdeauna; mulți au auzit-o și mulți
erau victimele lui.

Am discernut suficient situația și am localizat-o


în proporțiile sale. Problemele conexe care apar în viață
personale, trebuie rezolvate prin auto-analiză și proprii
anchetă. Cel mai mult v-am transmis invitația noastră
posibil în mod sobru și am avut curajul să îl plasăm în
prezent prezent. I-am spus: „Dacă doriți, puteți intra în
arca, în Corpul viu al tânărului Gnoză; dacă o face, performanța
darul total al ființei sale, în condițiile stabilite, totul
forțele Corpului viu vor fi imediat ale voastre.
Dar ce este Corpul viu? Îl știți ca pe un gadget
organizat de șapte ori: cariera de tineret, opera lui
atrium; cele două aspecte ale Lectorium Rosicrucianum, și anume
grup de studenți pregătitori și cel de confesional; the
Școala Conștiinței Superioare; Ecclesia; iar pe locul șapte
este, după cum știți deja cel puțin prin nume,
Șef de aur. Știe, de asemenea, Direcția spirituală și altele
numeroși muncitori. Știe și literatura Școlii
și are unele cunoștințe despre diferitele activități care
se dezvoltă și la care participă. Pe scurt, toate acestea reprezintă
manifestarea materială a Corpului viu. Dacă ai fi în
nivel de simplă naștere naturală, această organizație vizibilă ar fi
tot ce ar exista pentru tine.
Este chiar asta pentru tine? Desigur că nu! Atunci,
pe lângă întâlnirea ta cu aspecte externe, ai
am experimentat uneori sau adesea că există altceva. Ceva care
este foarte greu de definit. Ceva care crește în mod constant pe mulți,
Multe întrebări. Uneori este o magie fermecătoare care emană
a întregului sau a unei forțe care deseori apasă sau a unei atingeri care
unii se cutremură în timp ce alții se clatină. Este o
activitate care provoacă această reflecție la mulți oameni din

190

Pagina 44

exterior: Cu ce energie fac acești oameni toate acestea? Postul și


extinderea dinamică a organizației noastre, în special în
anii cincizeci, le-a provocat și le face să se întrebe: «Ce
există în spatele tuturor acestor lucruri? »
Nu răspundeți imediat: „Gnoza”. Ei bine, în acest caz nu ar fi
mai mult decât o definiție superficială. Dacă știi intern că «există
ceva în spate ”, să ne întrebăm dacă ați profitat din plin
ce se ascunde în spatele tuturor acestor lucruri. Pe lângă persoanele de contact și
de interesul dvs. pentru aspectul material al Corpului viu, ce are
te-a făcut cu toate acele aspecte care stau în spatele asta
aspect material?
Chiar ai făcut ceva? Sau, ca nenumărate
oameni, s-a mulțumit să se întrebe pur și simplu: «Ce va fi
in spate?" «Poți să contactezi cu adevărat ceea ce este acolo
în spate ', la fel de mult ca și cu aspectul material al Corpului
În viaţă?" Daca este posibil! Mulțumesc oferirii sinelui, fără rezervare.
Deci, treceți de la credință la contemplare. Apoi este gata
realitate ceea ce mărturisește Ioan în prima sa Epistolă (1,4):
«Ce a fost de la început, ce am auzit, ce avem
văzut cu ochii noștri, ceea ce am văzut și al nostru
mâinile s-au atins, referitor la cuvântul vieții - pentru viață
s-a manifestat și am văzut-o și o atestăm și
Le vestim viața veșnică, că el a fost cu Tatăl și că noi
s-a manifestat - ceea ce am văzut și auzit, vă anunțăm
și vouă, pentru ca și voi să fiți în comuniune
cu noi. Căci comuniunea noastră este cu Tatăl și cu Fiul său
Iisuse Hristoase și noi scriem acest lucru pentru ca fericirea noastră să fie perfectă ».
După cum puteți vedea, aceasta este imaginea unei realități și are
proprietatea de a atrage și deține, pe măsură ce magnetul atrage fierul, primul
că o pot contempla.
Corpul viu, al cărui aspect material se manifestă, este
comparabil cu un reactor nuclear; este un gol în care acționează
forțe electromagnetice.
prezintă Acesteleforțe
ocazia. Când grupul poateseprimi,
manifestă când

191

Pagina 45

se manifestă prin el. Pe de o parte, ele se manifestă în


sfera materială; pe de altă parte, însă, nu au
scopul slujirii acestei sfere materiale. Radiații
forțe electromagnetice care sunt concentrate în Corpul viu al
Școala misterelor ia naștere dintr-o sferă vitală, dintr-un câmp al
viață care nu aparține naturii morții ci a
natura vieții originale. Duhul de șapte ori al vieții
actele originale în acest vid . Și cine se unește cu Duhul
Șapte ori, experimentați simultan toate valorile, toate
condiții, ale vieții originale.
Aceasta este unitatea originală, manifestată în anumite circumstanțe
în „salpetrul” corupt al naturii morții. Este
locuință Sancti Spiritus, despre care rozicrucienii depun mărturie
clasici în Fama Fraternitatis RC . Este corpul viu al cărui
Gnoza tânără vorbește: arca zilelor lui Noe; barca cerească
despre care vorbesc vechii egipteni.
Nu se poate ca o astfel de locuință să existe pur și simplu. Ei bine, deși
condițiile adecvate au fost întotdeauna prezente, trebuie
profitați de posibilități și lucrați cu ele. Said locuință
trebuie să fie construite la nesfârșit de jos în sus și să fie utilizate
conform scopului tău. Într-adevăr, numai așa va avea unitatea
originalul se poate manifesta în salpetrul corupt.
Arca modernă, actuala barcă cerească, este gata. Si acum
Este vorba de a ști dacă vrei să colaborezi, dacă vrei să te îmbarc; atunci
Numai așa va fi harul, toată puterea corăbiei cerești
al ei. La fel ca toate frățiile gnostice
precedentele au construit un gol al lui Shamballa, Tânăra Gnoză
a făcut o lucrare identică, a construit o locuință din
Spirit Sfant. Luați în considerare procesul alchimic: când are loc
un Tat, un om născut din natură, un căutător care, în
ofrandă absolută de sine, fără cea mai mică rezervă în
gândurile, voințele și actele, este încredințat unui vid al acestui lucru
genul, către un trup viu și spiritul
Șapte ori din acest nou regat îl străbate. Deci forța

192
Pagina 46

șapte ori pătrunde în focul său de șarpe ca fulgerul și


în cele două corzi ale simpaticului, situate la stânga și la dreapta
din coloana de foc a șarpelui se dezvoltă procese
nervos extraordinar. Eterii nervoși sunt reînnoiți în
o fracțiune de secundă. Dacă aveți în continuare rezerve cu privire la
Corpul viu, așa cum se întâmplă încă cu mulți dintre noi,
formează cristalizări în eteri nervoși și foarte
în special în cele două corzi ale simpaticului.
Cele două corzi sunt strâns legate de karma voastră
naștere naturală, la tot ceea ce pământesc îl înlănțuie. Cand
îndrăznește să ai încredere într-o ofertă totală de sine pentru Corpul viu,
toate aceste obstacole vor arde în cele două corzi ale
simpatic. Dar dacă joacă doar corpul studențesc, dacă pare doar să fie un
student, dacă nu ești sincer cu privire la lucrarea mântuirii,
va corupe eterii nervoși ai simpaticului și va provoca o
morți vii. Se va întoarce la antero-urile Fraternității Gnostice și
va fi împins deoparte, de atunci nu mai are niciun folos atâta timp cât
ce student ∗ .
Oricine are puterea și înțelepciunea de a decide asupra acestei ofrande
a sinelui total și necondiționat, va fi admis în golul Tânărului
Gnoza datorită influenței Duhului Șapte ori; pe
consecința va fi imediat scăzută din spiritul de șapte ori
de natură terestră și, prin urmare, în același moment, salvat
a Pământului, conform Apocalipsei. Omul acesta va găsi
direct și cu adevărat în viața prezentă și vie a Gnozei. The
transmutarea și transfigurarea, cu tot ce este atașat,
vor fi factori și procese complet secundare și prin urmare
minunate sunt, își vor da seama, în mod regulat,
în urma unui plan prestabilit.
Prin urmare, deși vă instruim despre o transformare și o
transfigurare care se desfășoară în timp, în primul rând

Citiți, în acest sens, fragmentul lui Anania și Sapphira comentat de Jan Van
Rijckenborgh, Omul nou , partea a doua, capitolul șase, Ediții din
Lectorium Rosicrucianum, Madrid, 1989.

193

Pagina 47

expunem o eliberare directă și actuală în viața ta prezentă. Nu


o eliberare în viitorul îndepărtat, dar o intrare în viață
eliberatoare, aici și acum, în viața ei prezentă, aruncându-se, cu toate
consecințele, la golul lui Shamballa, ceea ce pentru noi are
deveniti un Corp Viu. Astfel intră în locuința Sancti Spiritus, cu
pentru a contempla acolo, împreună cu toți frații și surorile,
Corpul viu al tatălui și fratelui nostru Cristián Rosacruz.

Acesta este secretul misterelor gnostice. Ce avem


văzut și am experimentat, ți-l anunțăm și noi.
Viața s-a manifestat în Corpul viu al tinerei gnoze.
Prin urmare, mergeți de la credință la contemplare pentru împlinirea
lege; va descoperi apoi ce este deasupra sau, mai degrabă, acest lucru
contemplarea își va extinde puterea asupra ta și, în același mod
felul în care magnetul atrage fierul, îl va ridica în sus
ea.

194

Pagina 48

XXIX

Rusaliile eliberării divine

În ultimii ani, aparatul material al


Young Gnosis a fost echipat pentru sarcina sa, cu discreție, în funcție de
a posibilităților. La golul lui Shamballa, la Capul de Aur al
școală, avea nevoie de un instrument bun, de un vehicul
adaptat la activitatea sa din sfera materială, pentru a
permiteți-i să se manifeste cât mai repede posibil și pe un
baza cat mai larga.
Focarele care răspund la o cerință minimă sunt: templul
de la sediul central din Haarlem, templul „Renova” din Bilthoven,
Ekklesia din „de Rozenhof” din Santpoort, templul din
„Noverosa” în Doornspijk, toate în Olanda și punctul central al
„Christian Rosenkreuz” din Calw, Germania. Toate aceste spoturi ∗
sunt legate între ele printr - o rețea de centre și locurile din
reședința studenților.
Imaginați-vă pentru o clipă că cinci sute sau o mie de studenți iau
decizia de a realiza ceea ce li s-a propus. Atunci
ar participa pe deplin la câmpul magnetic, la Duh
Șapte ori din corpul magnetic al tânărului Gnoză. Acest grup de
cinci sute sau o mie de oameni, cu spirit luminat, s-ar extinde
în tot regatul gnostic, menținând în același timp
unirea dintre toți frații și surorile și inima vie și
flăcări ale Corpului viu. Astfel, se poate imagina clar
viitor aspect material al regatului gnostic mondial.

După publicarea acestei lucrări, numărul focarelor a fost extins.

195

Pagina 49

Uită-te acum la această imagine în fața ta. Cu


Pentru ajutorul acestei imagini, examinați în detaliu ce s-ar întâmpla dacă toate
mulțimea de locuitori ai tânărului regat gnostic se va întoarce la
unitate originală pentru o predare completă și fără rezerve și va intra în
golul lui Shamballa, în Capul de Aur. Apoi, ca a
explozie nucleară de o intensitate similară cu lumina a mii de
soare, lumina de necunoscut s-ar dezvălui lumii întregi. A se gandi la
această imagine descrisă aici. Oriunde ai merge, vei rămâne înăuntru
contactul cu focusul central al Corpului viu, un contact viu și
vibrant. Forța intensă a Corpului viu te va însoți și
va fi făcut cunoscut în toate locurile regatului gnostic. Asa ca
Gnoza își va recolta recolta în curând.
Toate acestea sunt în mâinile tale. Nu mâine, ci azi. The
Rusaliile Eliberării divine nu vor cădea pur și simplu din cer.
Dacă așteptați acest lucru, veți aștepta mult timp. Trebuie să sărbătoriți acest lucru
Sărbătoare de Rusalii pentru tine! El trebuie și poate să o facă,
acceptând de acum înainte ocazia care se prezintă. Care
poate înțelege, înțelege.
196

Pagina 50

XXX

Cartea a opta

Hermes fiului său Tat: Dumnezeul invizibil


s-a manifestat
1. Din cele ce urmează, oh Tat, vei avea o explicație
detaliate astfel încât ochii tăi să se deschidă către
misterele lui Dumnezeu care este mai presus de orice nume.
Înțelegeți, prin contemplare interioară, cum cine
pare invizibil pentru muritorii obișnuiți, va deveni
pentru tine cel mai manifest.

2. Căci El nu ar fi cu adevărat dacă nu ar fi


invizibil. Deoarece tot ceea ce este vizibil a ajuns să fie,
s-a manifestat, la un moment dat.

3. Totuși, imperceptibilul este peste tot


eternitatea, nu are nevoie să se manifeste. Este etern și face
să se manifeste orice altceva.

4. El face ca totul să se manifeste, fără ca El să se manifeste


la fel. El creează, fără a fi creat El Însuși. Nereprezentat
în nici o formă perceptibilă, dar conferă totul
o formă perceptibilă.

197

Pagina 51

5. Căci numai ceea ce a fost creat are un


aspect vizibil. A te naște, a deveni, înseamnă a deveni
vizibil.

6. Singurul care nu s-a născut este astfel atât de invizibil


ca lipsit de aspect perceptibil; Dar cum
El modelează toate lucrurile, este vizibil în toate și în
totul, și mai ales cui vrea El să se dezvăluie.

7. De aceea, Tat, fiul meu, roagă-te în primul rând către


Doamne, Tatălui, Celui, Celui care nu este Cel,
dar originea Celui, care îți dă puterea
să contemplăm acel Dumnezeu cu o măreție atât de nespusă,
deși am făcut să strălucească doar una în conștiința ta
a razelor sale.

8. Numai conștiința sufletului vede invizibilul, de vreme ce


că ea însăși este invizibilă.

9. Dacă poți, oh Tat, Domnul se va descoperi în fața ochilor tăi


a sufletului tău-spirit, căci El se arată abundent în
tot universul.

10. Ești capabil să vezi conștiința sufletului tău,


ia-o cu mâinile și contemplă, cu mirare,
imagine a lui Dumnezeu? Ei bine, dacă ceea ce este în tine este
invizibil, cum ar putea fi Dumnezeu vizibil ochilor tăi
materiale?

11. Dacă vrei să-l vezi, atunci îndreaptă-ți reflecțiile


spre Soare, spre cursul Lunii, spre curs
regulat al stelelor.

198
Pagina 52

12. Cine menține această ordine? Pentru că totul este în ordine


este strict determinată de număr și de
poziţie.

13. Soarele, cel mai mare dintre zeii firmamentului,


căruia îi cedează toți zeii cerului
respect ca rege și domn al lor, nespus de mare,
mai mare decât pământul și marea, tolerează că stelele
cele mai mici se deplasează peste el. De
respect sau frică, cui, fiul meu?

14. Nu toate aceste stele se găsesc pe


firmament o cale similară și identică? Care are
a determinat natura și măreția cursului fiecăruia
unul din ei?

15. Uită-te la Carul Mare, care se învârte în jurul său


axa y deplasează întregul cer în rotația sa. LA
cine deține acest mecanism? Cine a stabilit limitele
Mare? Cine a dat pământului temelia sa?

16. El este, oh Tat, Creatorul și Domnul universului.


Fără loc, fără număr, fără măsură
exprimă ordinea cosmică, ele ar fi posibile fără El
ar fi creat. Orice ordine este rezultatul unui
activitate creativă. Absența sa este arătată acolo unde nu este
nu există nici ordine, nici măsură.

17. Nici acest lucru nu se întâmplă fără Domnul, fiul meu.


Deși esența ordinii este lipsită de dezordine,
tulburarea nu este mai puțin supusă Aceluia care
El nu și-a stabilit încă ordinea în ea.

199

Pagina 53
18. O, să ți se dea - așa cum este purtat cu aripi -
ridică-te în aer și astfel, între cer și pământ, contemplă
continent, vasta mișcare a mării,
curentul râurilor, libera circulatie a aerului,
violența focului, cursul stelelor,
viteza cerului și, în jurul tău,
mișcarea universului.

19. Ce mare har, fiule, acesta este


contemplare, când omul percepe toate acestea
înăuntrul lui ca în fulgere: cât de imuabil
este pus în mișcare și invizibilul s-a manifestat
prin lucrările și în lucrările pe care El le-a executat! Astfel de
ordinea creației și creația este lauda lui
Ordin.

20. Dacă vrei să-l percepi și pe Dumnezeu în creaturi


muritori și de creaturile muritoare care se află în
pământ și în adâncuri, reflectă, fiul meu,
pe drum omul se formează în pântece
a mamei sale; studiază cu atenție arta unui astfel de
antrenează și învață cine este meșterul acestui frumos și
imagine divină a omului.

21. Cine a modelat forma sferică a ochilor?


Cine a proiectat deschiderile pentru nări și
urechi? Cine a deschis gura? Care are
a pus rețeaua de mușchi și nervi și i-a fixat
in corp? Cine a urmărit canalele
vene? Cine a făcut oasele tari? Care are
carne de piele acoperită? Cine a separat
degete? Cine a nivelat tălpile picioarelor?
Cine a forat drumul prin toate acestea
corpul? Cine a plasat splina? Care are

200

Pagina 54

dată inimii forma piramidală? Care are


ficat mărit? Cine a făcut plămânii
poros? Cine a împrumutat concavitatea burticii?
Cine a scos la iveală părțile nobile și
ascunzând părțile jenante?

22. Vedeți ce artă și ce diversitate de metode au fost


folosit pentru un singur subiect, câte lucrări
profesorii adunați într-o singură lucrare; toate într-una
frumusețe extremă, de proporții perfecte și de mare
diversitate!

23. Cine a făcut toate acestea? Ce altă mamă, ce


un alt Tată, dar Dumnezeul invizibil, a modelat totul
conform voinței tale?

24. Nimeni nu pretinde că o statuie sau o pictură are


luat formă fără sculptor sau pictor; Și această creație
ar exista fără Creator? O, orbire supremă, oh
negarea totală a lui Dumnezeu, oh prăpastie a încăpățânării!

25. O Tat, fiul meu, nu pune niciodată întrebări pe Creator


lucrarea mâinilor sale. Mai bine și mai puternic decât pentru el
numele, Dumnezeu își exprimă măreția cu expresia:
Tatăl tuturor lucrurilor. El singur trebuie să fie
Tata. Da, acesta este într-adevăr modul său de manifestare.

26. Și dacă trebuie spus chiar mai îndrăzneț:


Natura sa este de a fertiliza și a genera toate
chestie. În același mod în care fără Creator nimic
poate apărea, astfel fiind Creatorul
eternitate, nu ar fi așa dacă nu aș crea etern în
cerul, în aer, pe pământ, în adâncuri, în

201

Pagina 55

toate părțile universului, în totalitatea tuturor,


în ceea ce este și în ceea ce nu este.

27. Nu există nimic în întregul univers care să nu fie El. El este


atât ceea ce este, cât și ce nu este. Pentru tot ce este,
El l-a manifestat și tot ceea ce nu este, îl menține
blocat în el.

28 El, Dumnezeu, este mai presus de toate numele. El,


invizibil, care este totuși cel mai manifest. Acea
care este contemplat de sufletul-spirit, dar care
poate fi percepută și de ochi. Aceasta
incorporeu, care are multe corpuri, care are toate
trupuri, pentru că nu există nimic care să nu fie El, pentru că este
Tot. Prin urmare, are și toate
nume, deoarece provin de la singurul Tată.
Prin urmare, nu are nume, din moment ce el este
Tatăl întregului.
29. Cine te-ar putea lăuda suficient și de
conform valorii tale? Unde să-mi îndrept ochii
sa te laud? În sus? Jos? Spre
inauntru sau afara? Nu există nici o cale
niciun loc, nici o creatură care este în afara Tău;
totul este în tine și totul vine de la tine. Tu dai
totul și nu primești nimic: pentru că deții totul și nu există
nimic din ceea ce nu-ți aparține.

30. Când îți voi cânta lauda? De vreme ce este imposibil


înțelege-ți timpul și timpul.

31. Și de ce să cânt lauda Ta? Deci tu ai


creată? Pentru ce nu ai creat? Pentru ce
ai dezvăluit, așa că te ascunzi?

202

Pagina 56

32. Și cu ce să-ți cânt lauda? De parcă ceva


a aparținut! De parcă ar fi avut ceva al lui! Ca
era cineva diferit de tine!

33. Căci Tu ești tot ce pot fi, Tu ești toți


Ce pot face, ești tot ce pot să spun Tu
Ești totul și nu este nimic în afara Tău

34. Ești chiar ceea ce nu există. Esti tot


a luat ființă și tot ce nu a venit
exista. Ești Duh, când este sufletul-spirit
care te contemplă. Tată, când modelezi întregul
univers. Doamne, când te descoperi ca o forță activă
universal. Binele, pentru că Tu ai creat totul
chestie.

35. Cea mai subtilă materie este aerul, cea mai subtilă dintre
aerul este sufletul, cel mai subtil al sufletului este spiritul,
mai subtil al spiritului este Dumnezeu.
203

Pagina 57

XXXI

Barca cerească și echipajul ei

Scopul cărții a opta a lui Hermes este de a oferi celor care


ei studiază o înțelegere fermă, imperturbabilă și ridicată a lui Dumnezeu.
O astfel de înțelegere trebuie calificată ca un dar incomparabil,
întrucât este baza adevăratei cunoștințe umane. Este
o stâncă în furtună, un sprijin în vicisitudinile vieții. LA
din singura înțelegere corectă a lui Dumnezeu se poate deduce
toate acestea, ceea ce va conduce în mod infailibil candidatul la realizare.
Prin urmare, trebuie introdus studentul misterelor gnostice
în această înțelegere a lui Dumnezeu, el trebuie inițiat în ea. Fără
Cu toate acestea, această inițiere trebuie să aibă o bază, o bază solidă
pentru a o explica. Din acest motiv, de la început, este stabilit
ca principiu că există doar înțelegere eliberatoare a lui Dumnezeu
când candidatul este capabil să aproximeze această înțelegere
cu ochii sufletului renăscut. Renașterea sufletului este baza
a cunoașterii lui Dumnezeu.
Este astfel imposibil ca înțelegerea ermetică a lui Dumnezeu să aibă
cel mai mic punct comun cu înțelegere intelectuală și
raţional. Acesta este argumentul la care ne opunem
pregătirea intelectuală dialectică și mitul pretinsului
superioritatea omului cu un intelect exercitat. De fapt, este
dimpotrivă.
Subliniind că nu putem considera omul ca superior
instruiți intelectual, în niciun caz nu vrem să spunem asta
ar trebui făcute rezerve cu privire la ceea ce numim om
inteligent. Vă dorim multă inteligență, înțelepciune și prudență
204

Pagina 58

în lupta ta prin această lume întunecată și dificilă. Dar dacă


consideră dezvoltarea inteligenței ca un mijloc pentru
eliberați umanitatea și doriți să instruiți inteligența pentru acest lucru
În cele din urmă, cu metodele bine-cunoscute ale lumii moderne, atunci
în loc de superioritate, creierul suferă o serie de severe
mutilări și devine impermeabil la atingerile luminii
eliberator, care constituie un mare pericol pentru om în
întrebare, pentru lume și umanitate.
De fapt, Duhul este baza cunoașterii, a înțelepciunii
care oferă eliberare. Pentru explicațiile noastre
precedente pe Corpus Hermeticum , știi ce
Înțelegem prin Duh. Sufletul renăscut a găsit
personal Poimandresul său, care s-a alăturat lui
Poimandres. Definim astfel procesul inițial de devenire
conștiința gnostică.
Plinătatea gnostică îl atinge pe elev în sanctuarul inimii și,
În consecință, trandafirul inimii, scânteia atomică a
spirit, se deschide. Apoi, studentul își poate călători drumul
dureros, calea lui rozicruciană. Este călătoria către vârful
craniu, desfășurarea de noi și diverse posibilități ale
capul altar de-a lungul traseului endura. Acest
În acest fel, se dezvoltă noua devenire a conștiinței. Sufletul așa
legat, astfel unit de spirit, care a înnobilat centrele
cap și inimă pentru a-i face demni de misiunea lor înaltă,
posedă ochii Duhului.
Luat în acest sens, dispoziția este un cuvânt care indică
total unirea, într-un sens nou, a funcțiilor
capul și inima. Această reanimare pură, ridicată și corectă,
deschide centrele creierului încă latente și le pregătește pentru
gândire și înțelegere pure. Prin urmare, a opta carte a
Hermes stă în planul omului-suflet eliberat și se trezește
Tat, studentul serios, în acel stat. Prin urmare, nu este un
apel la orientarea mentală obișnuită a omului născut din
natură.

205
Pagina 59

S-ar putea să vă întrebați acum: „Dacă această nouă și ridicată stare de


Curajul nu este al meu încă, ce mi-ar putea spune a opta carte?
Nu este o rațiune intelectuală obișnuită podul prin care Hermes
poți ajunge la mine? ».
La aceasta răspundem: Totul depinde de tine. Cuvântul
Gnoza originală se adresează studenților Gnozei tinere. The
Gnoza tânără are un Corp viu, moștenirea celor care
l-au precedat și structura liniilor de forță ale
revărsarea spiritului. Pentru că deja Corpul viu al tânărului gnoză
a putut sărbători unirea sufletului său cu spiritul. Student
are, ca om născut din natură, privilegiul
intra în uniune directă cu acest Corp viu și, printr-o ofrandă a
sinele perfect și fără rezerve, că sinele ei moare în fiecare zi. Acest
forma, studentul devine o celulă vie în Corpul viu,
pe care Pavel îl numește „ministerul împăcării”. Acest proces
Eliberarea este un proces de înălțare în care ceea ce este nou
exercită puterea absolută asupra omului și îl face drept. Sunt
numeroși studenți cărora li se prezintă aceste
posibilități în Corpul viu, dar foarte puțini care folosesc
dintre ei. Cei care nu folosesc aceste posibilități, nici legea care
activi, de fapt, rămân afară.
Afirmăm că este într-adevăr posibil ca esența celui de-al optulea
cartea funcționează asupra ta într-un mod eliberator, chiar dacă doar pentru un
adevărată consacrare pentru corpul de student viu al Tânărului Gnoză. Nu
o consacrare în abstract este suficientă, pentru că sunt milioane
cei care sunt interesați în acest fel de viitorul conștiinței
gnostic sau prin filozofie gnostică. Nu, secretul realizării
este să se consacre, din acest moment, direct, în
ofrandă totală de sine, Gnozei care se desfășoară. Și a
tu, Gnoza este Gnoza Tânără a Lectorium Rosicrucianum.
Dacă aveți această înțelegere și, prin urmare, o abordați,
va fi cu adevărat posibil să acționeze esența cărții a opta?
tu, chiar dacă nu ai ajuns încă la starea de eliberare a
suflet-spirit, de când Corpul viu a ajuns la el.

206

Pagina 60

Căci cui ar fi harul eliberării oferit de


Corpul viu, dar în cei care declară că aparțin complet
Corpul viu al grupului? Simplitatea acestui adevăr vorbește de la sine
în sine, cel puțin asta sperăm. Nu am fi profitat
prilejul de a dezvălui acest mare secret al mântuirii, dacă nu ar fi fost
necesar urgent pentru a obține o adevărată înțelegere a
Dumnezeu. Într-adevăr, câtă confuzie a provocat deja, în
cursul secolelor, pretinsa înțelegere a lui Dumnezeu,
a umanității dialectice! Și până unde va merge asta?
confuzie!

Din cele ce urmează, oh Tat, vei avea o explicație detaliată cu


astfel încât ochii tăi să se deschidă spre tainele lui Dumnezeu care este pe cale să o facă
deasupra fiecărui nume. Înțelegeți, prin contemplare
interior, cum cineva care pare invizibil pentru muritorii obișnuiți,
cel mai manifest se va întoarce la tine. Căci El nu ar fi cu adevărat
dacă nu ar fi invizibil. Deoarece tot ceea ce este vizibil a ajuns să fie,
s-a manifestat, la un moment dat. Imperceptibilul, fără
Cu toate acestea, este pentru eternitate, nu trebuie să se manifeste. Este
etern și face să se manifeste orice altceva. El face totul
manifestă, fără a se manifesta pe Sine. Creează, fără a fi creat El
la fel. Nu este afișat sub nicio formă perceptibilă, dar
dă totul o formă perceptibilă. Ei bine, doar ceea ce a fost
creat are un aspect perceptibil. A fi născut, a deveni, este
a deveni vizibil.
Singurul care nu s-a născut este astfel la fel de invizibil ca
lipsit de aspect perceptibil; dar pe măsură ce El modelează
toate lucrurile, este vizibil prin toate și în toate, și mai ales înainte
pe care vrea să se dezvăluie pe Sine. Prin urmare, Tat, fiul meu, roagă-te înăuntru
primul loc Domnului, Tatălui, Singurului, Aceluia care nu este cel
Unul, dar originea Celui, care îți oferă puterea de a contempla
acel Dumnezeu de o măreție atât de nespusă, deși a făcut să strălucească
în conștiința voastră doar una dintre razele sale. Numai conștientizarea
sufletul vede invizibilul, deoarece el este el însuși invizibil.

207

Pagina 61

Numai pentru ochii sufletului-spirit, pentru conștiința


suflet, ceea ce pentru alții, care încă
nu au acei ochi, este total ascuns. În adânc, nimic
este ascuns în manifestarea universului; nimic nu poate fi
ascuns. Misterele sunt invizibile pentru că bărbații nu au
ochi pentru a contempla clar ceea ce s-a manifestat. Toate
că Dumnezeu vrea să se manifeste din ființa sa, în și prin lucrările sale, este
perceptibil. Dacă a rămas profund ascuns, nu
ar exista. Reflectați bine asupra acestei idei, deoarece este eliberatoare și pune
sfârșit, hotărât, cu tot felul de iluzii și pericole.
În cele șapte planuri cosmice ale eternului și vastului univers,
Logosul etern s-a manifestat și nu încetează să-și manifeste tot ceea ce este
joacă. A se manifesta înseamnă a fi născut. Tot ce se manifestă poate fi
cunoscut, cercetat, experimentat. Prin urmare, atunci când studentul
îndeplinește legea dezvoltării sufletului-spirit, înțelege totul
care s-a manifestat în tot universul. Nu există
obstacol în fața lui.
Dacă înțelegi bine acest lucru, nu vei mai fi niciodată victima
exploatarea ticăloasă a misterelor atât de des practicate în
aceasta lume. Este exploatarea imperfecțiunii umane.
Începând cu această scriere, suntem conștienți că ar putea
spune-ne: «recomandările tale repetate despre o ofertă totală și
fără rezerve pentru Corpul viu al tânărului gnoză, nu ar fi așa?
o formă de exploatare a misterelor? » La aceasta răspundem:
Desigur că nu, deoarece oferta totală pentru Corpul viu este numai
perfectă și duce la obiectiv atunci când decizia este luată cu totul
independență și în deplină libertate. Orice ofrandă forțată
al sinelui este imoral.
Grupul de bază al Școlii Spirituale, care a explicat în
unitatea Corpului viu, nu o explodează, deoarece corpul viu este un
sferă a vieții activată de un grup și nu de un om. Pentru
Pentru a folosi o terminologie veche, este o barcă cerească care
pleacă într-o călătorie. Și dacă luați decizia de a merge cu această barcă la

208

Pagina 62

atinge scopul cu grupul și în grup, nu este Corpul viu


cine te exploatează, dar exact opusul: tu ești cel care
explodează Corpul viu! De fapt, îl folosești, încerci să ajungi
scopul cu ajutorul tău. Și cei care experimentează suferința
legea naturală lăsându-l să folosească barca cerească, cei care nu se opresc
să le furnizeze punctele slabe, pentru a asigura cursul bărcii, către
păstrați-l pe linia de plutire și, pentru aceasta, fac cele mai mari eforturi și
suferă pentru tine, cel puțin se pot aștepta să te comporti
ca un membru demn al echipajului.
Cea mai mare suferință care poate fi provocată navigatorilor din
barca cerească este că revelația nu are loc în modul în care
ar trebui dezvăluită, o situație atribuibilă comportamentelor
vremuri atât de unice ale elevilor diversi. Toată lumea unită la
Tânărul Gnosis ca student, poate primi din prima mână
dezvăluirea completă, cunoașterea exactă a ceea ce Corpul
Live face pentru el sau, cel puțin, poate face. Și dacă nu este cazul,
Dacă o astfel de revelație nu are loc, cauza este, fără îndoială, în
autoapărare excesivă din partea sa, într-o auto-centrare
excesiv sau prin faptul că studentul a intrat
Școala cu intenții ascunse. Este evident că acestea
comportamentele întârzie cursul bărcii și măresc
suferința navigatorilor. Și în același timp, în aceste cazuri,
Este o cerință rezonabilă și morală să examinăm dacă acești membri ai
echipajul trebuie păstrat. Într-adevăr, există pericolul
că un membru nevrednic nu numai că întârzie barca, dar exercită
influențe cumplite.

209

Pagina 63

XXXII

Eternitatea în timp
Cele șapte mari planuri cosmice, totalitatea spațiului care
cuprinde totul, ele sunt cele șapte câmpuri de manifestare a Logosului.
Tot ceea ce este prezent în spațiul universal ca viață,
mișcare și existență, este dezvăluit în principal celor care
ei posedă Duhul, sufletul născut din spirit. Misterele
șapte planuri cosmice nu sunt, așadar, reale. Misterul vine de la
lipsa de înțelegere, lipsa de înțelepciune, absența
de cunoaștere adevărată. Ochii Duhului, ai sufletului-spirit,
nu li se arată celor care suferă de această deficiență. Cu toate acestea,
Hermes continuă, există multe lucruri sub acoperire și
absolut imperceptibil, deoarece cele șapte planuri cosmice sunt
blocat în misterul divin și necunoscutul divin.
În consecință, există o divinitate revelată și una necunoscută,
invizibilul etern. Din această parte eternă invizibilă manifestarea
dintre cele șapte câmpuri de manifestare. din punctul de vedere
filosofic, în afară de imposibilitatea pe care aceasta o reprezintă, nu este
este necesar să cunoaștem invizibilul; pentru invizibil, necunoscut
își îndeplinește pe deplin planul în câmpul său de manifestare și iată-l
unde se dezvăluie.
Cu toate acestea, merită să ne întrebăm dacă nu este încă un mister
real, cel al marii și insondabilei divinități. Hermes răspunde
asta cu aceste cuvinte:

Imperceptibilul face ca totul să se manifeste, fără să-L manifeste


la fel. El creează, fără a fi creat El Însuși. Nu este afișat sub niciunul
o formă perceptibilă, dar dă totul unei forme perceptibile.

210

Pagina 64

Este astfel posibil să cunoaștem divinitatea imperceptibilă prin ea


creare. În acest fel nu mai există mistere, deoarece divinitatea
dezvăluie ce este, inclusiv caracterul ei imperceptibil.

Singurul care nu s-a născut este astfel la fel de invizibil pe cât este lipsit
perceptibil în aparență; dar pe măsură ce El modelează totul
lucrurile, este vizibil de toate și de toate, și mai ales în fața celor care
Vrea să se dezvăluie.

În acest fel verificăm, cu o fericire de nedescris, că


există obstacole fundamentale între Dumnezeu și om. Cand
Depășim aceste obstacole, traversăm manifestarea până la
ajunge la cei nemanifestați; Deci, să trecem prin timp până
eternitatea. Timpul se manifestă, eternitatea nu -
manifestat, de unde vine totul manifestat. Veșnicia
Prin urmare, este chiar principiul ființei, nucleul forței, cel mai mult
ridicat de creație. Timpul și eternitatea nu pot fi
despărțite în duh. Se determină reciproc, se împletesc
fiecare. În timp descoperim marșul constant spre
înainte de demonstrații, care se desfășoară de fiecare dată cu
măreție mai mare. Eternitatea este marele sol hrănitor,
suport, care performează. Puteți vorbi corect, cum ar fi
Profesor de Hartog, din „Eternitatea în timp”. Care
înțelegeți și simțiți că acest lucru intră imediat într-o pace profundă,
în pacea din Betleem, căci el a găsit unitate cu Dumnezeu și are
eliberat de moarte. Pentru esență, esența profundă a
schimbare, este eternitate.
Cât de mic și cât de simplu este, în raport cu toate acestea
lucrurile, lumea dialecticii și viața minusculă a omului
născut din natură! Sunt ca niște valuri la suprafața apei,
deformarea incidentală a realității, ca strigătul unui animal
în liniștea imensă. Cine rămâne în această micuță, cine
se îngropă în el, este cu adevărat prost. Cine ia valul

211
Pagina 65

în apă pentru esență și nu vede suprafața imensă este


cu siguranță foarte prost. Evident, acest tip de persoană are
a învățat să se teamă de moarte, îndepărtând valul. Moarte
care vine să-l smulgă pe omul căzut din iluzia lui, din nebunia lui.
Iluzia are proprietăți imense de cristalizare. Astfel încât
pornirea iluziei nu se poate face armonios. A sparge,
a transforma o cristalizare înseamnă a o pulveriza complet. De
astfel omul dialectic s-a temut întotdeauna de moarte. Timp
înseamnă, pentru omul născut din natură, să îmbătrânească, să piardă
vitalitatea ei, văd continuu moartea din ce în ce mai aproape, sapă
propriul mormânt. Din acest motiv, el încearcă să întârzie timpul, al său
timp, prelungeste-l, fugi de el. Tristă cursă împotriva declinului.
Dar pentru noul om, al cărui viitor ești chemat,
timpul este îndemnul spre glorificare, marșul armonios al
forță în forță și de la transformare la transformare, o călătorie
lângă râul eternității. Dacă înțelegeți acest lucru, veți fi complet
conform versetului al șaptelea al cărții a opta:

De aceea, Tat, fiul meu, roagă-te în primul rând Domnului, Tatălui,


Cel, Cel care nu este Cel, ci originea Celui, care
acordă puterea de a contempla acel Dumnezeu de o asemenea măreție
nespus, deși ți-a făcut conștiința să strălucească doar una
a razelor sale. Doar conștiința sufletului vede invizibilul, de vreme ce
că ea însăși este invizibilă.

Îți dai seama că faci parte din grup și participi pentru el


în Corpul viu, pe care i sa acordat să îl realizeze, dacă dorește
mare și sfântă lege, să experimentezi, să simți eternitatea în
timpul și timpul ca un marș etern înainte? Pentru
Acest lucru necesită să învățați să vă rugați. Adevărata rugăciune este
înălțarea sufletului în cele șapte raze ale Duhului Sepărat, în
șapte cursuri de eternitate care cuprind timpul, pătrund în el
și ghidați-l. Sufletul renăscut este o parte integrantă a acestor șapte
curenții eternității și, prin natura sa, vor căuta și sărbători

212

Pagina 66

unire din zi în zi și oră în oră. Sufletul renăscut este unul cu


divinitate. Pentru ea, rugăciunea înseamnă a trăi din spirit, prin el și prin el. ȘI
a te ruga înseamnă a te trezi, a provoca o revărsare de forță cu
pentru
Iată ca
unrevelația
exemplu dorită
simplu:sau dorită
casa dvs.să se conectată
este împlinească.
la rețea
dacă apăsați comutatorul, se aprinde lumina,
încălzirea pornește. Sufletul renăscut este legat de
Tatăl și cele șapte raze ale sale. Rugăciunea este actul, invocația pentru
trăiește, lucrează și acționează din această forță și în ea. Astfel încât,
cu un motiv întemeiat, se spune în Ioan, 14: «Adevărat, cu adevărat vă spun,
oricine crede în Mine va face și lucrările pe care le fac și toate acestea
cere în numele Meu, o voi face pentru ca Tatăl să fie slăvit în
Copil".
Toate acestea se referă la esența magiei gnostice
că marile pericole sunt asociate atunci când forțele în cauză
sunt invocate într-un mod impie. În acest sens, subliniem că, în
lumea dialectică, repetarea frecventă a propozițiilor, pentru
de exemplu, cele practicate de preoții omenirii născuți
naturii, face legea
natura morții, datorită uniunii strânse care se stabilește
cu eonii naturii.
Cu toate acestea, sufletul renăscut este din nou unit cu Tatăl și
obțineți tot ce aveți nevoie pentru întregul sistem
microcosmică căreia îi aparține. Pentru acest suflet, viața este una
rugăciune neîntreruptă și prin această rugăciune tot ceea ce este
de care ai putea avea nevoie pentru timp și eternitate. Prin urmare, este logic
care, atunci când este util sau necesar, își poate demonstra magia
turnând forțele pe care le-a primit și le elimină:
revărsare de forță pentru Școala spirituală, pentru Gnoză
sau pentru un copil al lui Dumnezeu în Școală.
Responsabilitatea spiritului sufletesc este mare. Trebuie să aibă un
mare inteligență pentru a determina dacă forța Duhului
Șapte ori trebuie sau nu trebuie invocat în mod mantramic. In acest sens
Trebuie să înțelegeți ce spune Juan, în vârstă de 20 de ani, când transmite

213

Pagina 67

cuvintele lui Isus Domnul către inițiatorii gnostici: «Celor care


iartă păcatele, vor fi iertate și cui
tu reții, vor fi reținute ».
Există numeroase cazuri și situații în care lucrătorul
cine a fost ales nu poate face uz de sfânta putere a
spirit. Dacă ar fi făcut-o, legea sfântă s-ar împlini fără îndoială:
„Păcatele sunt iertate”. Aceasta înseamnă că legăturile dintre
karma ființei auditive și a plexului sacral sunt rupte, deoarece pe aceasta
legea iertării păcatelor se odihnește. Deci păcatele
Sunt iertați, dar din moment ce lecția nu a fost învățată
indispensabil, imediat vor fi săvârșite aceleași păcate și
persoana în cauză va suferi atunci o mare suferință.
În plus,
greșit și lucrătorul preoț care
a iertat păcatele, el îșiava
intervenit într-un sistem
atrage propriul
aceasta karma respinsă și neacceptată, care te va face în mod logic
pierde uniunea cu câmpul spiritului. Niciunul dintre cei doi
părțile vor fi beneficiat de această intervenție eronată. Invers,
aceasta este o creștere a suferinței.
Muncitorul preoțesc, datorită magiei gnostice, de asemenea
poate interveni în sensul unei neutralizări sau a
sancţiune. Există numeroase cazuri în care este absolut necesar
Fă-o. Dacă lucrătorul preoțesc nu reușește să facă acest lucru, de exemplu, pentru
considerente umanitare sau din motive de relație personală,
mai întâi vei lăsa să se întâmple răul; în al doilea rând, păcatele lui
persoanele implicate vor fi agravate; în al treilea rând, Corpul viu al
Școala va fi deteriorată; în al patrulea rând, toți participanții la grup vor fi
înșelat și rezultatul va fi că, în al cincilea rând, el însuși va fi
sancționată ca fiind adevărata cauză a tuturor acestor rele. Pentru exercițiu
preoție rea, toată lucrarea unei școli spirituale
Gnostic își putea vedea ultima oră sosind.

214

Pagina 68

XXXIII

Cântec de laudă Hermes

Cine te-ar putea lăuda suficient și în concordanță cu al tău


valoare?
Unde îmi îndrept ochii ca să te laud?
În sus? Jos? Interior sau interior
Exterior?
Nu există niciun fel, nici un loc, nici o creatură care să fie
fii în afara Tău; totul este în tine și totul vine de la tine.
Dăi totul și nu primești nimic: pentru că deții totul și nu există
nimic din ceea ce nu-ți aparține.

Când îți voi cânta lauda?


Deoarece este imposibil să înțelegi timpul și timpul tău.

Și de ce să cânt lauda Ta?


Pentru ce ai creat? Pentru ce nu ai creat?
Pentru ceea ce ai dezvăluit, pentru ceea ce ții ascuns?

Și cu ce să-ți cânt lauda?


De parcă mi-ar aparține ceva! De parcă aș fi posedat ceva
proprii!
De parcă ar fi altcineva decât Tine!

Ei bine, tu ești tot ce pot să fiu


Ești tot ce pot face

215

Pagina 69

Ești tot ce pot să spun


Ești totul și nu este nimic în afara Tău

Ești chiar ceea ce nu există.


Ești tot ce a luat ființă și tot ce nu a fost
Revino-ti in fire.
Ești Duh, când sufletul-spirit este cel care
contempla.
Tată, când modelezi întregul univers.
Doamne, când Te descoperi ca o forță activă universală.
Binele, pentru că Tu ai creat toate lucrurile.

Cea mai subtilă materie este aerul,


cel mai subtil al aerului este sufletul,
cel mai subtil al sufletului este spiritul,
cel mai subtil al spiritului este Dumnezeu.

Acest cântec de laudă, care închide a opta carte a lui Hermes, este așa
extraordinar, atât de transcendental și diferă atât de mult de cântece
de laudă că este bine și necesar pentru tine
să aruncăm o privire mai atentă. Este înscris în sens
general al subiectului tratat în cartea a opta și, de fapt, esența sa
Este conștientizarea incapacității noastre de a lăuda pe Tatăl lui
univers corect și satisfăcător.
Am văzut că Dumnezeu este și transcendent și imanent,
ceea ce înseamnă că radiază pe toate planurile cosmice, că el
manifestat în tot și în toată lumea și că, în același timp, este în afara
manifestarea, în ceea ce nu poate fi cunoscut. Atunci este,
cunoscut și de necunoscut, timpul și eternitatea în același timp.
Cei care pătrund în Gnoză, pe baza acestei realități, adoră,
laudă și mulțumește divinității într-un complet
diferit .
Omul religios conform naturii devine un
reprezentare mai mult sau mai puțin maiestuoasă a divinității. Fie

216

Pagina 70

rudimentar sau cultivat, omul se îndreaptă spre un zeu care


ar trebui să existe undeva, în majoritatea cazurilor, pentru
deasupra lui.
Unde este dificultatea? Când reflectezi la ceva,
și în acest caz în Dumnezeu, cu respect, laudă și recunoștință,
aveți nevoie de un punct spre care să vă direcționați gândul. Care are
o anumită experiență de concentrare mentală știe ce să caute
automat acel punct. De exemplu, vă îndreptați către un templu.
Dar unde este un gnostic inițiat în
esența lucrurilor? El nu găsește niciun punct specific asupra
El trebuie să-și concentreze gândul asupra a ceea ce se referă la Dumnezeu, Tatăl.
Și dacă ar găsi, ar fi doar o parte, un minut detaliu al
revelația lui Dumnezeu. De aceea, Hermes spune: Unde să dirijeze
ochii mei să te laud? În sus? Jos? Către el
inauntru sau afara?
Deoarece transcendentul este la fel de imanent, nu poate fi
definește în orice mod dialectic. Nu cu timpul, nu cu
eternitate. Nu cu distanță, nu cu orientare. Nu
cale!
Mai mult, în acest cântec de laudă, apare întrebarea care exprimă
Hermes: De ce să-ți cânt lauda? Și cu ce? Este eu ceva
care există de la sine? Microcosmosul este ceva autonom?
Are microcosmosul, considerat în relația sa cu întregul, posedă
ceva care îți aparține? Nu este adevărat că microcosmosul,
personalitatea, starea sufletului nostru sunt doar părți minuscule,
aspecte minuscule ale manifestării lui Dumnezeu? Și ce este Dumnezeu
tot ceea ce sunt, tot ceea ce voi fi vreodată, tot ceea ce voi avea vreodată
posibilitatea sau capacitatea de a fi? Așa că ne scufundăm în ocean
a manifestării divine; în ceea ce depășește cu mult pe toate
laudă, tot respectul și toată recunoștința. Ei bine, nu-i așa?
manifestare divină oceanul plinătății veșnice, proprii
imensitate?
Cea mai subtilă parte a manifestării materiei este
atmosfera, aerul. Atmosfera, în subtilitatea ei cel mai puțin palpabilă, este

217
Pagina 71

substanța astrală pură. Din această substanță sufletul este constituit:


sufletul nemuritor pe care îl iubim. Însăși sfera sufletului
cuprinde multe grade de subtilitate.
În partea de sus, vibrațiile sale trec la cele ale Duhului Șapte ori și este
nașterea lui Poimandres cel care, în fuziunea sa cu sufletul,
naște Duhul, sufletul-spirit. Și face Duhul Șapte
nu este exprimat în bunătatea eternă și de necunoscut?
Prin urmare, deși vorbim despre un cântec de laudă al lui Hermes, despre
fapt nu este. Este pur și simplu expresia unei nedumeriri
adânc, scufundarea în ocean a manifestării lui Dumnezeu.
Ce putem ști, plin de respect mut și bucurie fără
numește, prin ochii sufletului-spirit, manifestarea
divin, în același mod în care Dumnezeu se cunoaște pe sine!

218

Pagina 72
XXXIV

Înțelepciunea lumii și
înțelepciunea lui Dumnezeu

Vă atragem din nou atenția asupra ultimei părți a


al șaptelea vers:

De aceea, Tat, fiul meu, roagă-te în primul rând Domnului ...


acordă puterea de a contempla acel Dumnezeu de o asemenea măreție
nespus, deși ți-a făcut conștiința să strălucească doar una
a razelor sale.

Numeroși traducători ai Corpus Hermeticum , neavând


cunoașterea suficientă a Gnozei, ei fac întotdeauna greșeala
citiți: «Fie să vi se acorde harul că o singură rază a lui Dumnezeu
vă poate lumina conștiința. Acest lucru poate fi adevărat în
Sens cert; dar nu au înțeles adevărata intenție a
Hermes. La început, fiecare candidat doar la misterele gnostice
este iluminat de una dintre cele șapte raze ale Duhului Șapte. Sunt
șapte raze și fiecare dintre ele este împărțită în șapte, în așa fel
care, în și prin fiecare rază principală, intervine și ea
celelalte șase în colaborare. Fiecare rază este, așadar, o
plenitudine.
Când toată umanitatea dialectică a prins viață
eliberatoare, vor exista șapte curse care vor colabora cu armonie totală și
Fiecare rasă va demonstra în mod clar, cu comportamentul său, una dintre
cele șapte tipuri principale. Și când vor fi aceste șapte curse
înțelege perfect, vor putea radia prin colaborarea lor

219

Pagina 73

toată plinătatea lui Dumnezeu. În viitorul apropiat, grupul s-a atașat de


Corpul viu va demonstra în mod egal munca comună și
posibilitățile acestor șapte tipuri de bărbați. Ulterior,
va fi chiar mai evident decât cele șapte corpuri ale celor șapte
diferite fraternități gnostice vor fi prezente în domeniul
lume.

Când o entitate în care se naște sufletul se alătură pentru prima


Odată cu spiritul, cu Poimandresul său, el va începe să activeze unul
din cele șase raze secundare ale razei tipul său. La asta te referi
Hermes cu fraza sa din al șaptelea verset. Chiar dacă sunt numai
activ în tine una dintre cele șase raze secundare de genul tău, trebuie
profitați de această situație pentru a înțelege esența lui Dumnezeu.
Pentru că această influență a Duhului Șapte, din ce în ce mai activ
în tine, atinge sanctuarul capului și mai ales cel
puterea gândirii. Și puterea gândirii, conștiința
a sufletului, vezi în invizibil, în ceea ce nu a fost încă pus
manifest, deoarece gândul precedă întotdeauna ce
manifestat.
Creierul care încă trăiește numai din sângele
nașterea, ca la un copil mic, nu este capabilă
fără activitate mentală. Activitatea mentală este posibilă numai
când radiația de bază de acest tip vine, din exterior, către
asigură această capacitate creierului.
Poate știți că altarul capului conține șapte
cavități: la om, una dintre ele este întotdeauna mai mult
deosebit de activ; fundamental este o influență
care are ca efect eliberarea eterului reflectant, eterul mental. Pe
natura dialectică trăim într-un anumit câmp astral
ale cărui influențe ating sanctuarul capului, transformându-se
mai întâi în eter mental care, la rândul său, activează funcțiile
cerebral.
Dar nu faceți greșeala de a crede că acest eter mental al
natura obișnuită permite creierului să contemple invizibilul,

220

Pagina 74

non-manifestat. Omul natural nu poate înțelege și nici


contempla ceea ce nu s-a manifestat, ceea ce nu este
direct conținute în sfera percepției simțurilor
comun; cel mult, îl puteți căuta. În starea ta de a fi
născut din natură, activitatea sa mentală, funcțiile sale
cerebrale nu sunt autonome; ca om dialectic, nu
poate gândi liber și independent.
Din acest motiv, omul dialectic este total dependent de al său
activitate mentală, din surse exterioare care intră în dumneavoastră
sferă. Acesta este ceva foarte negativ și, prin urmare, foarte
periculos și incomplet. Dacă gândurile tale trebuie să curgă din surse
afară, cum ar fi cărți, prelegeri susținute de oameni care
cândva a trebuit să o înveți din cărți, nu poți avea
certitudinea că ceea ce se transmite este corect. Chiar și a lui
conținutul este total greșit sau ipotetic. Nimeni nu va da
contează, cel puțin la început, deoarece experții se bucură
autoritate în materie de scris și predare și ei sunt cei care
îți hrănesc gândurile. Iar gândurile tale te vor îndruma
viața într-o direcție
prin influențe care nici
exterioare. Estemăcar
dresatnu
caeste determinată de ei ci
un animal
inteligent, pentru a folosi o expresie Hermes. Din moment ce eterul
mental fluctuează, omul poate fi victima instructorilor săi; este
tragedia tuturor noilor generații. Este instruit și
antrenează o generație și, la un moment dat, este naufragiat ca
toate generațiile precedente.
Pentru toate acestea, atâtea rele și atâtea dificultăți marchează cursul
de evenimente pentru generațiile viitoare; Pentru aceasta,
lumea noastră civilizată se află încă într-un stadiu experimental și
va fi până când vei atinge o fundătură și vei încerca să ieși din
el cu orice preț. Deci, să înțelegem al optulea verset
potrivit căruia doar inteligența eliberată, doar conștiința
sufletului, poate contempla pe cei nemanifestați. Cine deține ochii
a Duhului va putea manifesta ceea ce nu s-a manifestat încă.
De îndată ce gândul este eliberat în tine, prin el tu

221

Pagina 75

uniți vastul univers al lui Dumnezeu în care veți putea contempla totul
la ce vă îndreptați atenția. Inteligența ta poate
contemplă unmanifestul din momentul în care se naște
Poimandres, adică atunci când dezvoltarea care o precede a fost
pe deplin realizat, când nașterea lui
suflet. Atunci se deschide minunata floare de aur, ochiul sufletului
În sanctuarul capului și omul al cărui suflet se naște poate
priviți peste spațiul deschis. Apoi intră candidatul
în uniune cu noul câmp astral, din care a
nou eter mental.
Acum veți înțelege că încercăm întotdeauna să vă atragem atenția
spre Corpul viu al tinerei gnoze, pentru noua forță
astral este concentrat acolo; se manifestă noua sferă astrală pură
prin Corpul viu al actualei Școli Spirituale. De
asta, ne-ar plăcea atât de mult încât să vă dăruiți în totalitate Corpului viu
ofrandă; nu pentru noi, ci pentru tine, astfel încât să te afli într-o stare de
primiți harul acestui astral pur și perfect care va purta de fapt
noul eter mental către sanctuarul tău al capului. În același timp,
prima rază a spiritului va atinge creierul pentru a-l reînnoi, pentru a
transformă-l, pentru a trezi încă numeroasele puncte
adormit din capul tău. Așa este unirea cu
câmpul spiritului, cu divinitatea nemanifestată și cu
totalitatea universului manifestat al celor șapte planuri cosmice,
divinitate manifestată.
În acest fel, nașterea celor mult căutate
gând nou, pur, liber și autonom, de care nu depinde
nicio autoritate, care nu bea din nicio sursă dialectică și că
este
apoi instruit pentru
devine un a respinge
adevărat toate
slujitor contrafacerile.
al lui Omul
Dumnezeu. Intr-adevar,
în Gnoză a devenit stăpân pe sine.

În acest scop, să ne întoarcem la un punct referitor la inteligență,


nu trebuie confundat, în niciun caz, cu memoria.
Imaginați-vă că vă punem în mâini o traducere fidelă a tuturor

222

Pagina 76

Cărți Hermes cu comentarii cuprinzătoare elaborate până la


cel mai mic detaliu. Imaginați-vă că ați primit un astfel de cadou și asta
a avut o amintire fantastică. Tu care, în om
dialectic, o memorie exercitată - instruire pe care părinții
impuse copiilor lor de generații - se întinde ca un
stomac care primește multă mâncare. Există oameni care dobândesc
obiceiul de a mânca prea mult și provoacă o dilatare a acestuia
organ; atunci au nevoie de mult mai multă mâncare decât în mod normal
umple stomacul, fără beneficii pentru corp. Imagina
că păstrase în marea lui amintire traducerea completă a
Hermes și că ar putea cita, ori de câte ori dorea sau cerea, că
comoară ermetică păstrată în memoria sa. Înaintea lumii
aparițiile în care trăim ar fi un geniu ermetic și a
O persoană puțin adâncă l-ar putea lua pentru inițiatul lui Hermes.
Știți că întregul sistem educațional își propune să păstreze,
maximiza capacitatea de memorie. El îl înghesuie. Este el
obiectivul instituției de învățământ și al părinților. Un copil care nu are
lecția este cunoscută ar trebui să aștepte o mustrare. Tu realizezi
că aceasta este o mare greșeală? De fapt, cu o memorie foarte plină
nu știi nimic. El doar păcălește lumea și pe el însuși.
De fiecare dată când atrage din rezerva memoriei sale, organul
inteligența se comportă doar ca un robot.
Amintim aici una dintre cele mai mari mistificări ale culturii
dialectica care constă în a crede că antrenamentul și saturația
de memorie sunt echivalente cu dobândirea „înțelepciunii”. Poate fi
profesor, dar profesorul nu este un înțelept. Eliberați-vă, atâta timp cât
om care caută înțelepciunea eliberatoare, de această mistificare care
constă în a crede că antrenamentul și saturația
memoria te face un nou gânditor, liber și autonom, a
filozof prin harul lui Dumnezeu.
Această „înțelepciune” practicată în lume este și mai periculoasă
decât ignoranța: îi rănește pe cei extrem de fragili
organele cerebrale. Pe de altă parte, omul care este prins
datorită acestei forme de înțelepciune, el este prada unei iluzii, a unui puternic
223

Pagina 77

cristalizare. Dimpotrivă, ignoranța, în sensul


absența cultivării memoriei și consecințele acesteia
inevitabil, ajunge să-l conducă pe om la căutare. Pentru el
Ca întreg al stării tale fizice, a organismului tău, este mai bine să fii prost decât
ochii oamenilor care sunt înțelepți, așa cum o concep ei.
Copiii care scapă de acea cultivare exaltată a inteligenței, deja
Fie din motive sociale, fie pentru că nu pot urma trenul
viață, ei cunosc un destin fericit prin excelență: se sustrag de la
dans macabru.
În niciun caz nu intenționăm să promovăm ignoranța sau
sfătuiți-i să-și scoată copiii de la școală, dar ce
vrem să vă spunem că, din punctul de vedere al studenților,
fret dacă copiii tăi nu pot învăța și nu se încântă
prea mult dacă fac progrese în clasă.
Sperăm cu adevărat că puteți percepe unele dintre cele mari
secret al mântuirii gnostice, adică să i se dea
posibilitatea de a se elibera de orice autoritate și de a accesa astfel
propria înțelepciune divină, către Gnoza.
Aflați că această dezvoltare elimină totul
limitări, atunci, prin noua gândire, candidatul poate
intra în uniune cu fiecare obiect dorit. Acest obiect este atras, este
manifestat în cavitatea din spatele osului frontal, în
orasul de jad; acolo este studiat și analizat și funcțiile sale sunt
înțeleg profund. Candidatul este atașat de acesta. Ce-ar fi dacă
este util sau necesar, poți vorbi despre asta pentru a-l explica și a o face
a intelege.
Printre gnosticii luminați, memoria are o sarcină foarte importantă.
diferită, sarcina inițială pentru care a fost destinată. Prin urmare,
Insistăm să nu vă strângeți memoria copiilor. Dă-le, da
șansa de a găsi prima destinație este încă posibilă.
Memoria, pentru gnosticul luminat, este doar un organ al
reproducere. Când un obiect necesită atenție, memorie
se fixează în întregime asupra acelui obiect, stabilește uniunea cu acesta și
luminează înțelegerea.

224

Pagina 78
În concluzie, dorim să vă atragem atenția asupra unui alt punct al
expunerea noastră. Mulți bărbați care încă nu au făcut-o
a găsit calea renașterii sufletului și că,
În consecință, ei nu au înțeles încă esența lor
autoritate, ei găsesc uneori, în cursul căutării lor,
în situații disperate și deseori periculoase. Toată lumea putea
să fie împins în direcția corectă dacă nu ar fi fost
neagă un anumit ajutor. După cum știm, când un bărbat
efectuează o adevărată căutare interioară, este atins de lumină
elementar al Gnozei care caută întotdeauna ceea ce este pierdut. Pe
acea stare de a fi, spre care sunt conduse în mod constant milioane
de oameni, cineva se deschide la sfântul cuvânt gnostic și la
mărturii din trecut. Dar nu este nimic de câștigat din mărturii
din trecut dacă nu se concretizează în prezent. Ce interes
poate avea o fraternitate precedentă dacă nu apare în
prezent ca Young Gnosis? Numai când este în căutarea
confruntată cu o Gnoză în prezent, ea devine o mărturie
Trăiesc pentru el și pot găsi în ea un exemplu clar pentru el
viaţă.
Este bine cunoscut faptul că de-a lungul secolelor,
mărturii și relicve gnostice din trecut au fost
distruse, mutilate, furate sau depozitate în mod sistematic
secret. Din acest motiv, este necesar ca într-o zi să vedem cât de urgent
este să ne pregătim pentru adevărata libertate pe care o avem
vorbit. Prin această libertate, prin posesia ochiului sufletului, poți
devine, ca om preoțesc, un martor viu în
întregul regat gnostic; poate fi o mângâiere și o binecuvântare pentru
umanitatea care caută, în pierderea și suferința sa.
Literatura nu este cel mai important lucru de început, chiar dacă este
foarte util și necesar; nici organizarea elaborată nici măcar în cele mai multe
mici detalii, chiar dacă este esențial și ne străduim
stabiliți unul. Ceea ce este necesar pentru a începe este de a poseda ochiul
sufletul și noul gând luminat. Nimic nu o împiedică!

225

Pagina 79

În tânăra Gnoză avem nevoie de bărbați preoți și de tine


el va putea îndeplini această preoție gnostică numai dacă va abandona
total trandafirului de trandafiri, dacă este consacrat marelui și sfântului
munca, pentru o rezistență totală, făcând ceea ce mărturisește și nu
mulțumindu-se doar să vorbească despre asta.
226

Pagina 80

XXXV

Cheia purificării

În a opta carte a lui Hermes, începând cu versetul al nouălea,


jubilarea înflăcărată răsună în ceea ce este oferit pentru contemplare
a ochiului sufletului, când se dobândește conștiința sufletului. La
lume dialectică, există nenumărate lucruri pe care natura
moartea nu explică, deși ne oferă o imagine a
minunată manifestare divină. Aceste lucruri se văd
când Ochiul
funcții. Duhului,
În natura conștiința
dialectică, ceeasufletului, și-a
ce aparține înrecuperat-o
esență
manifestarea divină, rămâne prizonier, paralizat,
împietrit. În acest fel, funcția este falsificată, parțial sau
intru totul. Cu toate acestea, ființa divină se exprimă pe tot parcursul
natura manifestată, chiar și în sferele infernale.
Limba sacră din toate timpurile mărturisește
abundent din ea. Cu toate acestea, bărbații dialectici nu
nu au înțeles nimic. Au crezut și continuă să creadă că
natura în esența și viața ei, așa cum este percepută de noi
simțurile și conștiința dialectică, exprimă deja pe deplin
intenția divină. Și aceasta se referă atât la conflictul
contrar crudității și bestialității nespuse a
natură. Pentru omul pământesc, natura este totul, conform
design divin și, prin urmare, trebuie să-l imite.
Omul religios nu este singurul care participă la asta
profanarea lui Dumnezeu, întrucât omul științific face la fel.
Gândiți-vă doar la biologii care vă conduc cercetările!
peste viață la idolatrie! Cu toate acestea, intenția

227

Pagina 81

limbajul sacru și al Învățăturii Universale trebuie să ne spună întotdeauna


că principiul de acțiune fundamental este vizibil doar cu ochiul
Curaj, în ochii conștiinței sufletului. Poate atunci
distinge realitatea esențială și dezvăluie intenția ei, precum și
stabiliți sub ce aspect și în ce măsură contranatura
a generat confuzie. Acest lucru arată cât de util, cât de necesar
este de a poseda ochiul sufletului pentru a putea distinge esențialul de
accesorii. Și repetăm observația pe care am făcut-o deja intenționat
din a opta carte a lui Hermes: această carte se învârte exclusiv în jurul
omului al cărui suflet este eliberat.

Este bine să demitizăm, odată pentru totdeauna, problema problemei


geneza gnostică și vedeți clar că poate exista o singură cultură
adevărat atunci când sufletul renaște și își găsește Poimandresul.
Atunci omul s-a întors la originea a ceea ce este cu adevărat
uman și poate parcurge calea evoluției. După
nașterea sufletului, se desface personalitatea din microcosmos
din orice cristalizare și din orice moarte prin transfigurare și
intrați în desăvârșirea eternității divine. Pentru a putea participa
în această evoluție a culturii adevărate și continuă calea fără
ocoliri, este o necesitate absolută de a poseda conștiința sufletului. da
amintiți-vă ce am spus despre insuficiența inteligenței
dialectica, inutilitatea ei, chiar și pericolele memoriei
dialectică, va recunoaște nevoia de a dobândi acest nou sens
infailibil.
Astfel, putem pune întrebarea unui grup gnostic
ca cea a Gnozei tinere: «Din ce motiv are
încă ochiul sufletului pentru mulți dintre voi? De ce nu încă
S-a născut în tine acest ghid al vieții tale? »
Am spus deja că după nașterea sufletului și
Oferirea totală a sinelui către Corpul viu, moartea este cucerită. Acum
Afirmăm că nașterea sufletului este deja un fapt pentru mulți
elevi; că mulți au numeroase calități de suflet și

228

Pagina 82

că oferta totală și fără rezerve a sinelui către Corpul viu va


trăiește eternitatea în timp.
Cu toate acestea, această stare nu este încă starea dorită. The
statutul de fiu al lui Dumnezeu - subliniem aici cuvântul fiu - nu este
tot esențialul. Ei bine, acest fiu va deveni adult doar din cauza lui
trezirea ochiului sufletului, a conștiinței sufletului. De ce
apoi, în ciuda tuturor posibilităților lor, majoritatea
elevii nu pot saluta încă noua zi?
Motivul este că, până astăzi, puțin sau nu
atenție la marele conflict care există la omul dialectic mediu
între creier și cerebel. Cu alte cuvinte, nu este suficient
sau chiar nici o coordonare între procesele psihice și
fiziologice ale corpului. Există încă o luptă constantă între
psihic și fizic: între suflet și corp.
Omul dialectic obișnuit care este împietrit nu știe
acest conflict; căci în el psihicul, sufletul animalului și trupul
formează o unitate. Dar acest acord nu predomină în
natura elevului mediu al unei școli spirituale gnostice. Pentru
Dimpotrivă, în el există conflictul dintre psihicul pe de o parte și
corp pentru altul. Și această luptă este în continuă creștere, așa cum este
produce o reînnoire a sufletului.
Dacă ai făcut parte din Corpul viu de ceva timp
a Gnozei tinere, dacă a fost de câteva luni sau ani
orientat spre mântuirea Gnozei, atunci este sigur că
noul fluid al sufletului s-a diferențiat în tine sau cel puțin a făcut-o
a acționat asupra sângelui său. Din acel moment, a
conflict din ce în ce mai intens între sufletul și corpul său. Trebuie sa
fii deosebit de atent în acel moment; bine tot ce este
sănătos, normal, tot ceea ce este natural pentru noul tău psihic, pentru al tău
o nouă stare sufletească, este anormală pentru constituția ta fizică, pentru
corpul său născut din natură, mișcat de forțe naturale.
Cu alte cuvinte: fizicul se va opune apariției noului
Psihic; sufletului în devenire îi lipsește spațiul, nu poate fi
dezvolta. Și astfel, de fapt, trăiești două vieți: una psihică și

229

Pagina 83

alte fizici. Pe de o parte, viața sufletului atunci când, de exemplu, este


în templu, se adâncește în literatura Școlii sau vorbește despre
ea și munca ei; pe de altă parte, viața naturală a corpului.
Vedeți în el cum aceste două vieți sunt blocate și rănite
reciproc? Nu este logic ca dintr-o astfel de situație
disconfort în organism? Corpul nu este unul cu sufletul până când
El a intrat în faza transfigurării. Naturalul, fizicul,
trebuie să se adapteze sufletului.
Vă putem atrage atenția asupra aspectului salutar care
implică oferirea de sine, evocată atât de des? Pentru că când
este cu adevărat consacrat jertfei sale, sănătatea lui este
primul care beneficiază. Fără oferirea de sine, este evident că mergem
de la problemă la problemă.
Prin urmare, trebuie să faceți o alegere pozitivă și corectă. "Nu poate
slujește doi stăpâni în același timp ”, se spune în Predica de pe munte. SAU
decide să urmeze calea sufletului cu toate consecințele sale sau
declară în slujba corpului, ca tot ceea ce se naște
natură. Este una sau alta. Orice angajament este exclus.
Calea sufletului este, evident, calea infinitului. The
Calea corpului este calea finitului. Teoretic,
alegerea nu este dificilă. În mod spontan, alegi calea
suflet, dar în practică se întâmplă altceva! Ei bine, focul
conflict care se opune sufletului care se reînnoiește cu trupul născut din
natura provoacă adesea stresuri enorme; Asa ca
teoria este îndepărtată imediat de practică, chiar
complet uitat, când tensiunile duc la o criză.
Sigur știți deja această situație.
Toate nevoile fizice și șocurile sunt concentrate asupra
cerebelul. Acest lucru este direct conectat la inimă
ficatul, focul șarpelui și simpaticul, precum și cu
plexul sacru și karma: tot ce s-a acumulat de-a lungul secolelor
în ființa auditivă. Prin medulla oblongată, cerebelul se controlează
întregul organism fizic și pentru ca acest control să fie exercitat
în mod convenabil și secreția internă își îndeplinește

230
Pagina 84

hârtie. De exemplu, pineala și hipofiza au o funcție


dominantă în viața fizică. Astfel cerebelul guvernează întregul
organismului și, de asemenea, guvernat de creier
prin marile centre de voință și gândire.

Să ne întoarcem acum la sufletul în creștere. În conștiința ei,


sistemul senzorial, focul șarpelui, simpaticul, becul
coloanei vertebrale, inimii, ficatului, plexului sacral, ființei auditive,
secreția internă are un rol de jucat, un rol important;
ca să nu mai vorbim de sânge, lichid nervos și alte fluide. Tu
acum va înțelege clar de ce, la elev, noul psihic
în formare și corpul trebuie să fie opus iremediabil. Nu
poți evita acest conflict.
Deci, să ajungem la miezul problemei. Să presupunem că știu
se află în conflict, un conflict interior care explică al său
numeroase dezacorduri cu ceilalți. Poate s-a luptat cu
zeci de oameni; cauza este în tine, în intens
conflict între psihic și fizic. Și în majoritatea cazurilor
locul confruntării, câmpul de luptă, este sanctuarul
cap care supune în mod constant medulla oblongata la o mare
Presiune
Unii studenți se plâng de dureri ascuțite la ceafă
uneori se extind până la spate. Dacă consultă un medic, el
va începe prin prescrierea de masaje, analgezice sau chiar
injectabile. Diagnosticul său este întotdeauna: osteoartrita, artrita și
calcificarea vertebrelor cervicale.
Acest lucru este foarte posibil, deoarece procesul de calcificare
începe la om la trei luni. Dacă tu, student serios,
plângere de durere în medulla oblongata, motivul se află în conflict
între noul suflet în creștere care caută să se manifeste și al său
starea fizică. O soluție la acest conflict va trebui găsită fără
încercați, la fel ca mulți, să stabiliți un compromis între
natura și viața sufletului. Nu se poate. Dacă insiști
căutați un compromis, este mai bine să renunțați la școală

231

Pagina 85

Spiritual. Dacă țineți situația conflictuală, ochiul sufletului nu o va face


poate fi deschis; va trăi două vieți în opoziție constantă și corpul său
se va epuiza.
Studentul care descoperă acest lucru și surprinde tragicul, dramaticul
situație, uneori are tendința de a respinge impulsurile
corp și luptă împotriva naturii pe care ai vrea să o domine
cu forta. În acest fel își exprimă frica, angoasa, chiar
îndoiala ta. O astfel de tendință provoacă inevitabil o înrăutățire
conflictului; căci ceea ce este respins continuă să existe, este luat
la o tensiune mai mare și explozia amânată rezultă din toate
moduri.

Nu am vorbi despre aceste dificultăți dacă nu ar exista o metodă care


evita lupta dintre corp și psihic fără a încălca
natura, fără a trăi nefiresc. Gnoza universală
vorbește despre dezvoltarea sufletului prin purificare, purificare.
Oricine aplică această metodă contribuie la creșterea sufletului,
trezește ochiul sufletului și reușește să neutralizeze acest mare pericol.
Esențialul este că elevul este cu adevărat un căutător de
lumina, că aspirația sa către noua stare de viață domină în el. Atunci
această orientare este decisivă. Când aspiră puternic la
eliberând viața, această stare este cea a omului natural, cea a omului
fizic. S-ar putea spune că sufletul natural geme pentru dorința sa de a
eliberare. Perseverează în această stare, chiar și atunci când sufletul are
renăscut, este cheia purificării. Ei bine, când un bărbat
naturalul are această mare sete de eliberare, focarele vieții fizice
pe care le-am menționat și care sunt concentrate în cerebel,
provoacă, de asemenea, nevoie fizică.
Prin urmare, este necesar ca elevul să dobândească controlul asupra
funcțiile cerebelului; care nu este nici învinsă, nici dominată de
natura, care are putere asupra focarelor cerebelului, focare
a vieții fizice. Dacă va avea succes, cerebelul nu va mai cauza conflicte
cu structurile organice, cu funcțiile creierului unde
De exemplu, gândurile despre lucrurile spiritului sunt formate.

232

Pagina 86

În acest sens, cităm binecuvântarea binecunoscută:


„Fericiți cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu”. The
Procesul trebuie să înceapă cu purificarea inimii. The
purificarea inimii este cheia controlului funcțiilor
cerebel. Când ați obținut acel control prin purificarea
inima, Ida și Pingala, cei doi șerpi de pe scara din
Mercur, va depune mărturie despre armonia dobândită și corpul
va păstra sănătatea, pe cât posibil.
Tot ce trebuie să faceți este să vă uitați la cei care tocmai au găsit
Şcoală. L-au căutat ani și ani și trebuie să fi experimentat
toată realitatea bazării pe această lume. Cand
în curând au avut revelația Gnozei, s-au repezit spre
Școală cu strigăte de bucurie. Și vezi cât de mult s-a îmbunătățit sănătatea ta și
cu ce armonie, până acum necunoscută, are a sa
corp. Căci atunci când un om a căutat de mult
și în cele din urmă găsește, inima îi sare de recunoștință, se deschide către
Îmi amintesc și îmbrățișez Gnoza. În același timp, prin aceasta
dorul intens și purificarea inimii - care se întâmplă fără
controlat conștient - funcțiile cerebelului sunt
dominat spontan. Armonia acestui om, care
în primul rând aspiră și caută și că și-a găsit Dumnezeul, izbucnește în el
întregul organism și favorizează foarte mult sănătatea. Multe
Cei care au intrat în Școală în acest fel pot da acest lucru
mărturie: «Nu știu ce s-a întâmplat, dar am sentimentul
că s-a ridicat o mare greutate de la mine, pe care o susțin de atunci
cu ani în urmă.
Dacă se întemeiază pe această dorință autentică și pozitivă de lumină și
eliberând vieți, oferta tuturor naturii sale nu reprezintă niciuna
necaz. Este vorba doar de perseverență. Când parcurge acest drum
întreaga sa natură se ridică, prin necesitate interioară, sub impuls
dorința dominantă de eliberare și niciun organ fizic nu poate
provoacă conflict.

233

Pagina 87

Aceasta este cheia purificării întregului sistem natural,


după care sufletul din tine se poate naște și face călătoria
până în zorii învierii. De aceea se spune în
Fericiri: «Fericiți cei cu inima curată, căci
îl vor vedea pe Dumnezeu. Vor fi confruntați cu Poimandresul lor.
Vor intra cu ochiul sufletului, cu ochiul Duhului, cu sufletul -
spirit eliberat, în plinătatea manifestării divine. Lor
îl vor vedea pe Dumnezeu, îl vor cunoaște pe Dumnezeu, îl vor înțelege pe Dumnezeu, se vor uni
odată cu sinteza cărții a opta a lui Hermes Trismegistos.
2. 3. 4

Pagina 88

XXXVI

Cartea Nouă

Nimic atât de adevărat


există este pierdut; la schimbări
sunt numiți, din greșeală,
moarte și anihilare

1. H ERMES : Să vorbim acum, fiule, sufletul și trupul,


în ce mod este sufletul nemuritor și de ce natură este
forța care unește și dizolvă corpul
2. În niciuna dintre aceste lucruri nu este moartea. Moarte,
mortalitatea, nu este altceva decât o noțiune derivată din
cuvânt nemurire, fie prin ficțiune, fie pentru că are
a eliminat prima silabă și se vorbește despre mortalitate.

3. Moartea este anihilare, dar nimic din ceea ce există în


lumea este anihilată. Și din moment ce lumea este
al doilea Dumnezeu, adică o ființă nemuritoare, nici una a lui
părți pot muri: totul se formează în lume
o parte a lumii, și mai ales omul, fiind asigurată
Inteligența.
4. În primul rând este Dumnezeu: Eternul, Necreatul,
Creatorul tuturor lucrurilor. Al doilea Dumnezeu, lumea,
a fost creat după asemănarea Sa, întreținut și hrănit de
El, înzestrat cu nemurire pentru că cei care provin din

235

Pagina 89

Tatăl etern posedă viața veșnică ca făpturi


nemuritor.

5. Trebuie să deosebiți viața veșnică de Veșnic. Într-adevăr,


Eternul nu vine de la nicio altă ființă și dacă ar fi venit
a fi, ar fi de la el însuși. Nu a ajuns niciodată să fie
mai degrabă, se generează într-o devenire eternă. Astfel,
universul trăiește veșnic pentru Etern, dar Tatăl este
etern de la sine: lumea trăiește veșnic și este
mulțumiri divine Tatălui.

6. Tatăl a format corpul lumii cu toată materia


că și-a destinat-o. I-a dat o formă sferică,
a determinat proprietățile cu care l-a împodobit și
a conferit o materialitate eternă, din moment ce substanța
materialul era divin.

7. Mai mult, după ce Tatăl a extins


proprietățile speciei din sferă, le-a închis ca
într-o grotă, pentru a-și împodobi creația cu toate
proprietatile.

8. Eternitatea a învăluit întregul corp al lumii astfel încât


materia nu ar reveni la haosul care îi este propriu, în cazul respectiv
care ar dori să se detașeze de forța de coeziune a
corp.

9. Când materia nu a format niciun corp, fiul meu,


era dezordonat. Și păstrează încă o trăsătură de
ea în puterea sa de a crește și de a scădea la care om
numește moartea.

10. Această tulburare, această revenire la haos, apare doar între


creaturi terestre. Corpurile ființelor cerești

236
Pagina 90

ei păstrează ordinea pe care Tatăl le-a dat-o în origine; și asta


ordinea rămâne indestructibilă prin întoarcerea fiecăruia
unul dintre ei la starea de perfecțiune

11. Revenirea corpurilor terestre la starea lor anterioară


constă în dizolvarea forței de coeziune, forță
care revine la corpurile indestructibile, adică la
corpuri nemuritoare. Astfel există o pierdere
conștientizarea senzorială, dar nu distrugerea
corpuri.

12. A treia ființă vie este omul, creat după chipul


lume. Prin voia Tatălui este mai presus de
alte animale terestre, deoarece are inteligență.
Nu numai că este legat prin afinitate de al doilea Dumnezeu, ci
se apropie și de ființa primului Dumnezeu, prin
contemplarea interioară. Prin simțuri percepe
al doilea Dumnezeu ca ființă corporală, în timp ce
recunoaște primul Dumnezeu ca ființă necorporală, ca
spirit, ca bine, prin discernământ.

13. T AT : Nu este, deci, această ființă vie anihilată?

14. H ERMES : Fii, cuvintele tale să fie de fericire și bucurie


a mea și că înțelegi ce este Dumnezeu, ce este lumea,
ce este o ființă nemuritoare și la ce este supusă o ființă
dizolvare. Și uite: lumea născută din Dumnezeu este în
Dumnezeu; omul, născut din lume, este în lume; și
Dumnezeu, sursa universului, întâmpină toate lucrurile și
salvează-le.

237

Pagina 91
XXXVII

Renașterea sufletului

Acum vom reflecta asupra celei de-a noua cărți a lui Hermes, în
că se explică că nimic din ceea ce există cu adevărat nu se pierde.
Astfel, în ceea ce privește principiul fundamental, moartea este o
himeră care ar trebui înapoiată în țara fabulelor.
Să analizăm mai întâi problema sufletului și a trupului și să vorbim
a metabolismului corpului, a circulației atomilor și
forțelor. Să ne plasăm pe baza axiomei ermetice care
manifestă că sufletul este, în principiu și fundamental,
nemuritor și că starea sufletului este decisivă pentru natură și
starea corpului, precum și pentru rata metabolică a corpului și
a tuturor fenomenelor inerente. În esențialul
constituirea sufletului și a corpului, în colaborarea ideală și
perfect între suflet și trup, moartea nu se găsește. Moarte,
Hermes spune că este doar o ficțiune. Noțiunea de moarte și asta
ceea ce omul o asociază este o greșeală.
Citind acest lucru, se pare că visăm, deoarece această concluzie a
Învățătura ermetică este în contradicție cu realitatea care
știm și că trăim și că de atâtea ori am observat în
mediul nostru. Este, de asemenea, în contradicție cu mulți
lucruri pe care le găsim în Sfintele Scripturi și pe care le avem
despre care se crede că se regăsește în filosofia gnostică. Nu am vorbit despre
natura morții, de exemplu, și a dialecticii, adică a
„Ridică-te, strălucește și coboară”? Și nu cunoaștem fraza: «The

238

Pagina 92

salariul păcatului este moartea »? Nu este moartea un fenomen?


cunoscut în întregul nostru mediu?
Hermes nu se adresează omului în general aici, ci fiului său Tat;
adică pentru căutător ghidat și inițiat până la un anumit nivel, care
a descoperit principiul, adevărul sufletului, care a dezvăluit
minune sufletească și a înțeles despre ce este vorba. Și atunci când
Tat, la sfârșitul discursului lui Hermes, surprins de al său
explicații, ridică întrebarea: Este această ființă vie , omule, nu
apoi anihilat ? Hermes răspunde rapid: Fie
cuvintele sunt de fericire și bucurie, fiule, și că înțelegi ce
care este Dumnezeu.

Într-adevăr, întreaga nouă carte este o demonstrație aprinsă


împotriva ideii morții. Cu greu îl poți ghici pe Hermes
că un căutător serios, introdus în Gnosis, continuă
abordarea problemei din partea greșită, partea exterioară. da
vrea să dezvăluie aceste mistere trebuie plasate în locul sufletului și
examinează diversele probleme din acel punct de vedere. Care
El acționează așa. Înțelege fraza biblică: „Sufletul care păcătuiește trebuie
A muri".
Sufletul care păcătuiește este sufletul care trăiește și lucrează împotriva legilor
fundamentele divine. Un astfel de suflet este o cauză de tulburare în
metabolismul corpului și în propria sa rază de acțiune. Spus de
în caz contrar, conform terminologiei filozofiei ermetice, un astfel de suflet
este cauza perturbării procesului de dizolvare, adică a
transfigurare. Dar această tulburare nu are nicio legătură cu
moarte. Nu este altceva decât un incident care permite restabilirea
progresia eternității.
Cine dorește să înțeleagă corect acest lucru trebuie să facă acest lucru
eliminați două noțiuni total false despre moarte, aceea de
teologia și cea a materialismului istoric. Potrivit diferitelor
punct de vedere teologic, fenomenul obișnuit numit moartea este
o transformare în care procesul vieții continuă în cer
sau în țara de dincolo. Mai multe grupuri împărtășesc această opinie

239

Pagina 93

și o califică. Materialismul istoric spune că moartea este sfârșitul


absolut, arestarea totală și completă a existenței umane.
Dacă puteți abandona complet aceste două vizualizări,
veți percepe adevărul filozofiei gnostice. Hermes înseamnă asta
moartea este sfârșitul total al personalității care trăiește în eroare, care
este bolnav sau complet cristalizat. Ceea ce rămâne este un
microcosmos eliberat de această personalitate, în care se găsește
un nucleu central viu, aprins: trandafirul, sufletul adevărat. The
incident care are loc în procesul de dizolvare, care
permite sufletului să se elibereze din nou de înfășurarea sa împietrită, este
Ei bine, în adâncul pământului, o mare binecuvântare pentru ea. Sufletului îi poate plăcea asta
continuați-vă cu adevărat drumul către eternitate, cu
condiția ca acesta să înceapă din nou acolo unde
incident.
În acest scop, microcosmosul golit trebuie să-și caute
accelerând printr-o nouă personalitate și străduindu-se
trăiți conform legilor și forțelor divine pentru a începe
transfigurare. Este un metabolism armonios, care este
implanturi fără a provoca incidente; este o transformare continuă
în și de îmbrăcămintea sufletului, de tărie în tărie și de măreție în
măreție; este o dialectică ideală, care se împlinește în a șaptea
aspect al mantiei sufletului, în timp ce sufletul însuși, unit cu
Poimandresul său, există în mod autonom în al șaselea aspect al
manifestarea divină.
Considerată din punct de vedere filosofic, moartea este o
fără sens. Căci moartea , spune pe bună dreptate Hermes, este
anihilare , condamnare, în timp ce nimic nu există în
lumea este anihilată . În lumea celor patru elemente, focul,
apă, aer și pământ, forma care nu mai servește este descompusă și
așezat în loc în timp ce sufletul este eliberat de un puternic
cristalizare nedorită. Deci nu este vorba de anihilare.
Au existat întotdeauna oameni cu o viață dificilă sau dureroasă care
au apărat următoarea idee: «Să favorizăm eliberarea
suflet prin sinucidere. Dacă această manta pietrificată care

240

Pagina 94

înfășoară sufletul nu mai servește la nimic, să punem capăt, să terminăm


cu". Aceasta este o mare greșeală, deoarece sinuciderea nu poate anihila
personalitatea cristalizată. Într-adevăr, odată ce corpul este distrus
material, celelalte trei vehicule de personalitate, vehiculele
eteric, astral și mental, își continuă existența până la complot
energia termină vibrând. Și suferințele sinuciderii,
în această perioadă de timp, acestea sunt de nedescris. Pe de altă parte acolo
să înțelegem că cheia eliberării este întotdeauna prezentă,
există întotdeauna în ființa născută din natură. Da, atâta timp cât este
născut din natură, nu accesează acum eliberarea
devenind om-suflet, dacă nu deschizi ușile
misterele, microcosmosul va trebui să încerce data viitoare.
Calea eliberării se întinde de la naștere în
natura până la nașterea sufletului. La început, când
sufletul a trăit încă în lumea stării sufletești vii, spiritul
a fost exprimată în trup prin suflet. Acum trebuie
mergi în sens invers, înapoi: omul născut
natura trebuie să trezească sufletul la viață, să se pună pe sine
complet în slujba ei și, îndrumați de ea, aspiră la unire
cu spiritul, cu Poimandres, pentru a-l duce la bun sfârșit.
Cine nu parcurge această cale va fi forțat, în timp ce
microcosmos, pentru a repeta procesul nașterii terestre.

Știi ce înseamnă cu adevărat nașterea sufletului?


Mulți ani, scrierile noastre nu vorbesc despre nimic altceva;
dar poate unii au scăpat despre ce este vorba
cu adevărat. Ce suntem noi, bărbați născuți din
natură? Suntem doar trupuri! Sau, conform expresiei lui
Hermes, ființe animale. Nu putem aplica pur și simplu
realitatea nașterii adevăratului rozacrucian care este definită
în cuvintele: „Ex Deo nascimur”, suntem născuți din Dumnezeu.
Suntem noi oameni din această lume născuți din Dumnezeu? Nu,
ne-am născut din natură. Suntem produsul unui
procesul de întreținere a naturii. Prin urmare,

241

Pagina 95

avem un corp care în niciun caz nu poate fi comparat


cu trupul nașterii divine. Noi, cei care ne-am născut
ale naturii și că aparținem doar rasei umane actuale
avem un corp de urgență care este încărcat cu karma
a rudelor și strămoșilor noștri și cu propriul pachet.
Majoritatea umanității de astăzi, din pântece,
pune centrul său vital, principiul său vital, sufletul său, în slujba
corp de urgență. Când începutul focului nostru
starea vieții este consacrată naturii inferioare, omului
cauzează un nou incident în procesul de dizolvare. The
omul, sau altfel sufletul, face indisolubil ceea ce ar trebui să fie
dizolvat.
Ce înseamnă Hermes prin dizolvare? Cu aceasta el înțelege
proces ideal de metabolism în care forțele și materialele
epuizate sunt înlocuite armonios, continuu și într-un
echilibru perfect prin noi materiale și forțe. Rezultatul său este
întoarcerea mantiei sufletului nemuritor, o tinerețe eternă și
radiant, precum și o dedicație din ce în ce mai mare procesului de
transfigurare, progresând de la măreție la măreție.
Dar dacă, de la nașterea personalității, începutul
vitalul este consacrat naturii, procesul dizolvării este
împiedică și metabolismul este complet deranjat. Atunci
fenomenul de cristalizare se dezvoltă mai repede decât
înlocuirea materialelor.
Dar dacă sufletul nu păcătuiește, ci înțelege perfect
obiectiv al existenței sale și pus la slujba sa, primește sigiliul
al adevăratului rozacrucian. Se naște din Dumnezeu. Aceasta înseamnă că atrage
spre ea o mantie, o stare vehiculară care răspunde de fiecare dată
cel mai bine la începutul unei dizolvări armonioase. Ce are în el
născut din natură, îl ia ca „servitor al casei”, ca
baza de plecare. Cine nu are o casă locuibilă trebuie să fie
bucuros că am o casă în ruine pentru început. Poate că va fi
este posibil să efectuați transformările necesare și să le fixați la
gust. Corpul născut din natură oferă astfel o bază

242
Pagina 96

munca pentru suflet, este slujitorul casei, pentru a


realizează posibilități superioare. Și ceea ce este indisolubil se termină
a fi dizolvat. Apoi sufletul, divin prin natură și prin
vocație, progres către un bine superior.
Pentru toate acestea, repetăm adesea că nu există niciun motiv
să vă faceți griji cu privire la o nouă scufundare în natura dialectică
din această lume, dacă sufletul se naște și atrage spre ea
primele aspecte ale unei noi stări vehiculare de parcă ar avea
a sosit ora morții corpului terestru. Când sufletul
nou începe să se formeze progresăm în forță în
putere.
Renașterea sufletului înseamnă, în sensul său cel mai profund,
restaurarea vehiculelor originale ale sufletului, cu
acel om se ridică deasupra nașterii naturale. The
Elevii tinerei Gnoze trebuie mai întâi să se dedice
renașterea sufletului. Cu toate acestea, încoronarea acestui lucru
renașterea trebuie realizată de sufletul însuși. După
renașterea sufletului trebuie să vină renașterea sufletului.
Vom trece acum la această problemă.

243

Pagina 97
XXXVIII

Renașterea pentru suflet

După cum am spus, ne vom îndrepta atenția către


renaștere care trebuie realizată de suflet. Nu de
renașterea sufletului, dar renașterea sufletului. The
renașterea, renașterea sufletului, este doar o primă
start. Marea majoritate a elevilor Școlii spirituale
curentul a ajuns deja la acest punct. Cu toate acestea, la renaștere
a sufletului trebuie să urmeze o reorientare a sufletului către scopul său.
Oricine intră în Școala spirituală împins de un autentic
interes, introduceți ca motor de căutare. În viața obișnuită a ființei naturale
există pace și, prin aderarea ta, arăți că cauți
revigorarea sufletului său, chiar și atunci când se află deja într-una din fazele
renaştere. Ei bine, în momentul în care sufletul este
reînviat, trebuie îndreptat din nou spre singurul scop,
adevăratul scop al vieții.
De aceea, în Școală vorbim despre renaștere prin suflet. Este
un proces în care sufletul ia inițiativa, direcția tuturor
viață și izbucnește spre țintă. Vă atragem atenția asupra
acest proces pentru dizolvarea să înceapă fără incidente,
transfigurarea, metabolismul ideal, pe scurt, pentru a intra
în eternitate. Strigătul urgent de origine: „Salvează-ți sufletul!”
se îndreaptă spre tine. Ei bine, ce folos ar avea să ai toate
comori ale lumii dacă vă doare sufletul? Unde este fântâna
din viața lor? Unde este centrul vieții tale? In nucleu
a microcosmosului care coincide aproximativ cu inima. știu
poți spune că în inimă este sediul vieții. The

244

Pagina 98

conștiința inimii este astfel diferită de conștiința celuilalt


parti ale corpului. Conștiința capului, de exemplu, este
total diferit de conștiința inimii.

Din viața prenatală, de la formarea embrionului, există în


inima un punct minuscul în care viața începe să se manifeste
primul. Este punctul în care sufletul începe să se apropie
să fii în formare și să o atingi. În acest loc al inimii, în acesta
perioadă, viața se face cunoscută de la început. Acolo este sediul
al vieții, trandafirul inimii, centrul microcosmosului. ȘI
când un om moare, viața continuă până la ultima
moment în acel punct al inimii. Chiar și atunci când capul este
separat de restul corpului, acel punct al inimii rămâne cu
viață ore întregi.
Tot ce îți clocotește în cap, toate gândurile care se află acolo
Ele ridică furtuni, toate cunoștințele intelectuale care le au
acumulate sau alte valori, tot ceea ce, zi de zi, creează, presupune sau
stima, se referă doar la viața animală, la conștiința animalelor,
viață care animă fiecare atom al corpului tău.
În fiecare atom al corpului tău există viață, putere. Și sinteza
toți acești atomi alcătuiesc corpul tău, formează și constituie
conștiința animalului, conștiința corpului. Această conștiință nu
nu are nicio legătură cu viața care îți animă inima.
Problema constă în a ști dacă această viață a inimii tale este reală, da
cu adevărat activitatea sa este perfectă, dacă centrul
microcosmos, care corespunde inimii și se manifestă prin ea
inima, se poate desfășura cu adevărat și, prin urmare, poate trăi
cel mai înalt sens al termenului. Aceasta e problema. Nu este numai
o problemă psihologică, dar doar o problemă fizică, o
problema corpului.
Inima este cel mai important organ din corpul uman.
Inima noastră este cu adevărat organizată într-un fel
minunat. Constituția actualului corp uman este astfel încât
putem vorbi despre un ordin de urgență. Structura și

245

Pagina 99

reproducerea celulelor sanctuarului inimii este diferită


din cele ale altor părți ale corpului. Inima ocupă astfel corpul
o poziție excepțională. Se constituie pentru a putea coopera cu
sufletul, cu centrul microcosmosului.
Când tocmai s-a născut un copil, micul său corp nu este decât un factor
secundar. Ceea ce trăiește, ceea ce trăiește cu adevărat, este sufletul
inima. Celelalte fenomene vitale sunt o consecință a
că o rază a sufletului face corpul să respire. Corpul materiei
Tosca este deci primul plic al sufletului. Inima
corespunde sufletului, miezul microcosmosului și sufletului
manifestată în corpul nou-născut prin inimă.
Sufletul, trandafirul, are șapte ori în natură. Trandafirul are șapte
petale. În consecință, inima umană este alcătuită din
formă de șapte ori. Învățătura universală vorbește despre șapte cavități
a inimii: trei superiori și patru inferiori. Prin urmare,
poate compara sanctuarul inimii cu covorul magic al
construcție și vorbește despre triunghiul și pătratul: triunghiul lui
inima și inima pătrată.
Tot în sanctuarul capului omului găsim
șapte cavități. Vorbim despre șapte cavități cerebrale sau
„Candelabru cu șapte ramuri”. Aceste sfeșnice pot doar
încep cu adevărat munca lor, pot începe doar să se aprindă
complet în Gnoză, în lumina spiritului, când cei șapte
camerele inimii se dezvoltă în conformitate cu cele șapte
petale de trandafir. Manipularea inimii, așa cum se întâmplă
în prezent intervenția chirurgicală este o greșeală. Fara indoiala,
operațiile efectuate în sanctuarul inimii nu sunt
de dorit din punct de vedere spiritual.
În calitate de mediator între trandafirul de șapte ori și cele șapte cavicade ale
inima întâlnește sternul. Cuvântul „stern”
am observat, înseamnă „radiant”. Sternul este factorul
radiant în colaborarea dintre trandafir și inimă. Dacă toți cei șapte
petalele sufletului s-ar putea deschide perfect în inimă
de șapte ori, cele șapte lumini ale altarului principal se vor aprinde

246

Pagina 100

tot datorită acestui trandafir cu șapte petale. Cele șapte raze ale
Duhul de șapte ori s-ar manifesta în sanctuarul capului,
căci sanctuarul capului este predestinat să fie scaunul
spirit. În acest fel sunt aceste șapte aspecte ale spiritului
s-ar manifesta în cap, în colaborare cu sufletul, în același timp
timpul decât în corp. Spiritul, sufletul și trupul s-ar forma
apoi din nou o unitate perfectă.
Cu toate acestea, acest lucru nu este de fapt cazul! În sanctuarul din
capul ființei născute din natură, candelabrul cu șapte ramuri
nu se ridică înaintea lui Dumnezeu: Poimandresul de șapte ori nu locuiește acolo.
Faptul că omul natural trăiește dovedește că este un
creatură înzestrată cu suflet. Dar cele șapte raze ale sufletului nu pot intra
niciun caz nu se manifestă în sanctuarul inimii. Macar
trei petale ale trandafirului rămân închise: cele ale celor trei
camerele superioare ale inimii. În omul născut din
natura nu funcționează pozitiv. Dintre cele patru cavități
părți inferioare ale inimii, doar unele sunt parțial active. The
Consecința acestui fapt este că forța de șapte ori a sufletului nu poate
se manifestă în trup, nici măcar Duhul Șapte ori nu poate
se manifestă în sanctuarul inimii și, prin urmare, în candelabru
cu șapte brațe nu este activat.
La omul naturii, candelabrul cu șapte ramuri al
sanctuarul capului, cele șapte cavități cerebrale, se manifestă
o forță fluorescentă; dar este un foc astral eonic care arde,
deci viața este pur animală. Imaginați-vă următoarele: a
copilul se naște ca produs al tatălui și al mamei. Sufletul locuiește
în corp, dar nu se poate manifesta pe deplin în
șapte aspecte ale inimii. Copilul începe să crească. în afară de
corp material, dublul eteric apare progresiv; la care se adauga
Mai târziu, de-a lungul anilor, vehiculul astral se dezvoltă și, în cele din urmă, este
aprinde flacăra gândului. Dar nici această flacără, nici
vehicul astral, nici dublul eteric nu este în ton cu sufletul,
dar cu posibilitățile karmice ale omului născut din

247

Pagina 101

natură. Din acest motiv, el gândește, simte și dorește în felul în care


da. Acesta este motivul pentru care este. De aceea lumea este atât de nenorocită.
Puterea mentală a omului născut din natură nu
corespunde deloc sufletului adevărat. Tot ce știu
gândiți-vă și faceți-vă cu sanctuarul capului nu are nimic de-a face
cu sufletul. Ceva din suflet se exprimă din când în când în
sanctuarul capului, dar acele expresii slabe ale sufletului sunt
mai ales reprimat. În acest fel, orientarea și
conștiința sufletului este complet deviată și acest lucru deranjează
de asemenea, adevăratele funcții ale corpului, pentru corpul
copilul în creștere și celelalte vehicule în curs de dezvoltare se acordă
perfect cu starea de suflet tulburat.
Înțelegi acum de ce, pe măsură ce crești, karma se manifestă în
în întregime? De ce este vocea părinților și a strămoșilor încă
uniți cu pământul se impun în acest moment copilului în creștere?
Există prea puțină forță sufletească! Sufletul, care este de la Dumnezeu, nu
se poate manifesta. Acest lucru duce întotdeauna la o perturbare a
fenomen de dizolvare, o perturbare a procesului metabolic.
Manifestarea sufletului este deci imperfectă: sufletul păcătuiește. A) Da,
Pe măsură ce îmbătrânim, cristalizările se dezvoltă în acest scop
moartea, în dezintegrarea formei. Puteți verifica, de la
începeți să terminați, cât de inevitabil și logic este tot acest proces.

Toată viața ta este determinată de calitatea sufletului tău. Statul


a sinelui său și a tot ceea ce poartă cu el, cum ar fi caracterul și tipul său, este
rezultatul, produsul sufletului său. Dacă sufletul tău este abandonat
de la naștere, dacă este prizonieră de atunci, ora șapte
camerele inimii nu se deschid și doar una mică
strălucire în cele patru cavități inferioare; această stare este
poți numi pe bună dreptate starea nașterii. Marea majoritate
dintre oameni rămân în această stare toată viața; sunt,
acționează și trăiesc exact așa cum au făcut încă din tinerețe.
Au îmbătrânit, au devenit independenți, își au locul lor
248

Pagina 102

în societate, dar natura, caracterul, tipul său au


a rămas exact la fel ca animalul mic din leagăn.
Vă puteți întreba: „De la starea nașterii mele,
starea sinelui meu, starea mea de conștiință, determină în mod direct
starea sufletului meu, de ce să lupt pentru a obține viață
eliberator? Ce fac în această școală? Nu este cazul meu
disperat? Sufletul meu nu se poate exprima în trupul meu.
Imbatranesc, imi fac gri, vad deja cum se apropie moartea,
dezintegrarea formei. Deci, să mâncăm, să bem și să ne distrăm.
Nu mai putem face nimic! Să scoatem tot ce este mai bun din ea și
să așteptăm sfârșitul ».
Dacă reacționezi astfel, vei experimenta ceea ce Biblia numește „
întărirea inimilor. Să recunoaștem că, în tine,
trei petale superioare ale trandafirului sunt încă închise și că,
restul de patru, doar unele sunt deschise, astfel încât în
aveți doar negativitatea sufletului, viața animală, un „eu respir,
Traiesc si atat. Pe de altă parte, din când în când, uneori,
zi de zi, inima lui îl acuză; că din când în când al tău
conștiința te îngrijorează; Fie ca inima ta să strige și să spună uneori
pentru sine, zdruncinat din interior: „Ce haos! Și ce fac
Eu acum? De dimineață până seara mă duc de aici în colo și pentru
ce? Care este sensul existenței mele?
Cum ai ajuns la aceste gânduri, la aceste cuvinte? pentru că
inima îl acuză. Prin „suferința ego-ului”, așa cum
exprimată odată ∗ . Uneori trebuie să treci prin durerea înjunghiată a
nenorocirea de a experimenta oroarea înstrăinării de Dumnezeu.
Așadar, urmați o cale foarte dificilă. La un moment dat
se învinovățește pe sine, mai târziu rebeli; uneori disperată, alteori plină
de ură, țipă, ridicând pumnii. Ei bine, el nu mai înțelege nimic și,
în cele mai rele momente, voința devine neputincioasă.

Nota traducătorului : Expresie colectată din cartea Te, devenirea conștiinței


universal, de C. van Dijk, despre comentariile către Tao Te King, de Lao Tzu.
Nederlandse Keurboekerij, Amsterdam, 1934.

249
Pagina 103

Știi ceva din toate astea? Ați experimentat această acuzație de


conștiința și inima, această imensă durere care doar uită
În timpul visului? Ați avut vreuna dintre aceste experiențe care
bântuit din tinerețe?
Dacă ați experimentat acest lucru, trebuie să fiți profund recunoscători.
Mulțumește lui Dumnezeu pentru mila Lui. Bucură-te la infinit, căci așa este
dovadă că inima ta nu este încă împietrită, nu este
încă împietrit. Fii foarte recunoscător dacă experimentezi asta, da
el încă îl experimentează, pentru că vocea sufletului încă îi vorbește. știu
poate spune că sufletul, miezul microcosmosului suspină, întreabă
ajuta in fiecare zi, ajuta, elibereaza-ma! Și radiația Duhului
Sevenfold face o cale prin stern către inimă; și
din inimă sunt atinse celelalte organe ale conștiinței.
În acest fel, glasul conștiinței, plângerea
a inimii, glasul sufletului.
Realizați modul admirabil în care
inima. Structura sa este astfel încât, deși sufletul nu poate
se manifestă în corp datorită nașterii sale în natură,
vocea sufletului, vocea trandafirului răsună până la ultima suflare. ȘI
continuați să auziți această voce, dacă nu vă întăriți
inima, dacă inima ta nu devine „grasă”, conform
expresie a psalmistului. De aici vine și chinul
remușcări și chinuri de conștiință! «Toate continuă
a inimii ”, observă doamna Blavatsky.
Dacă totuși poți percepe vocea de șapte ori a sufletului, vei auzi și tu
ce se află în spatele acestei voci: adică Gnoza care vrea
salvează-l. De-a lungul secolelor, milioane de oameni au avut
am auzit această voce care vorbește pentru a converti inimile
a bărbaților. Nenumărați sunt cei care, auzind această voce,
au păstrat în inimile lor, după cum mărturisește Biblia. Este scris:
„A păstrat toate acele lucruri în inima ei” și „Spiritul de
Domnul m-a trimis să-i vindec pe cei cărora le este frântă inima.
Atâta timp cât nu este întărit, puteți păstra
forțe și activități care vă vor salva, vă vor mișca inima sau

250

Pagina 104

convertiți-l și păstrați în el esența mântuirii, cu singura


condiție de a se alătura rândurilor celor care au inima frântă.
251

Pagina 105

XXXIX

Sfânta Mamă-Pământ

Să ne întoarcem acum la a noua carte a lui Hermes Trismegistos și


Să luăm în considerare al treilea verset:

Moartea este anihilarea, dar nimic din ceea ce există în lume


este anihilat. Și întrucât lumea este al doilea Dumnezeu, adică
o ființă nemuritoare și este exclus ca cea mai mică parte din aceasta
a fi nemuritor piere: totul în lume face parte din
lume și mai ales omul, fiind prevăzut cu rațiune.

Ce se poate întâmpla este un incident în dizolvare, în


proces continuu de metabolism. Dar toate acestea se referă doar la
îmbrăcat de suflet, format și întreținut de materiale și
forțelor lumii, și anume prin cele patru elemente: foc, aer,
Pământ și apă. Când o formă care provine din cele patru
elementele se dezintegrează, toate particulele lor se întorc la sursă
primordial al aspectelor sale planetare.
Lumea, planeta noastră, Mama-Pământ, este numită
aici al doilea Dumnezeu și, prin urmare, este calificat ca nemuritor. Acea
este de înțeles prin asta?
Omul perfect este, după cum știți, o unitate triplă: spiritul,
suflet și trup. Când sufletul se poate dezvolta cu adevărat din
formă de șapte ori, când trandafirul de șapte ori își poate desfășura petalele
în toată frumusețea sa și, prin urmare, atunci când inima de șapte ori are
și-a deschis pe deplin cavitățile către forțele trandafirului, către
șapte flăcări ale lui Isis, către cele șapte forțe ale Țării Sfinte, sufletul astfel
pregătit va executa renașterea. De îndată ce sufletul
poate transmite cu adevărat puterea sa de șapte ori inimii de șapte ori
al omului, se dezvoltă un proces de șapte ori în acel om.

252

Pagina 106

Apoi sufletul urmează o cale a crucii, care merge de la Betleem,


inima, spre Muntele Golgota, sanctuarul capului. Prin
inima, cele șapte cavități cerebrale sunt umplute cu prana
Universul Duhului Șapte.
Astfel se aprinde candelabrul cu șapte ramuri
găsește-te înaintea lui Dumnezeu. Furnizat cu prana universală a Logosului,
capătă un caracter deosebit pentru candidat. Acesta primește
spiritul care locuiește în el, Poimandresul de șapte ori. Atunci,
spiritul, sufletul și trupul, unite triplu, vor fi format o
Treime. În această treime, Poimandres provine de la primul Dumnezeu, de la
Spiritul universal, Logosul, în timp ce sufletul și trupul
veni de la al doilea Dumnezeu, lumea, venind de la sfânt
planeta de șapte ori, a Mamei Isis, Pământul divin.
Învățătura universală îl avertizează constant pe elev că
nu luați Pământul pe care îl cunoaște, pentru Pământul Original. Planeta
perfect este, ca și omul perfect, un spirit de șapte ori, un suflet
de șapte ori și are un corp de șapte ori. Pământul pe care îl cunoaștem, acela
este sub tutela abuzivă a umanității actuale, este un
parte a corpului de șapte ori al Pământului perfect. Din acest motiv, nu
ar trebui considerat ca expresia deplină și perfectă a spiritului
planetar. un mod prin care, atunci când ai o rană la deget,
nu poți spune că tot corpul tău este bolnav.
Astfel, așa cum am văzut deja, sufletul omului, trandafirul
inima este de șapte ori: perfectă și eternă, creată din sufletul
al doilea Dumnezeu, al sfântului Pământ perfect, al Maicii Isis. Prin urmare
Versetul trei spune: Totul în lume face parte din
lume și mai ales omul, fiind prevăzut cu rațiune .
Așa că înțelegem asta, din moment ce venim din
Pământ și am primit fiecare celulă a sistemului nostru planetar,
Pământul perfect este divinitatea pe care o reprezintă Logosul:

În adevăr, în primul rând există Dumnezeu:


Etern, Cel necreat, Creatorul tuturor lucrurilor. Al doilea
Dumnezeu, Lumea, a fost creat de El după asemănarea Sa, așa este

253

Pagina 107

întreținut și hrănit de El și înzestrat cu nemurirea, pus


că cei care au ieșit de la Tatăl veșnic posedă viața veșnică, în
atât de mult încât creaturile nemuritoare.

Prin urmare, pentru omul absolut, absolutul este


găsește, trebuie găsit, în câmpurile
Pământ absolut. Candidatul, care poate credea că va fi în curând
s-ar ridica la alte părți ale celui de-al șaptelea plan cosmic, unde ar avea
o viață mai bună decât aici, este condusă de filosofia ermetică către
sistem planetar din care a devenit și care îl susține.
Absolutul se găsește și trebuie găsit în
câmpurile Țării Sfinte universale. Aceasta este vocația sufletului.
Prin spirit, noi pornim de la Tatăl, la fel ca și duhul
încasările planetare de la Tatăl; după suflet și trup, suntem
întreținute de sufletul și corpul Pământului. Vocația de
Prin urmare, spiritul Pământului este și al nostru.
Vocația spiritului planetar este să conducă către
perfecțiunea față de diferitele curente ale vieții care se nasc în pântecele ei.
La fel cum Tatăl nu lasă să piară lucrările mâinilor sale, sufletul
a Pământului nu permite ca lucrările care i-au fost încredințate să piară. De
de aceea suntem asociați, în deplină unitate, cu toți
regate ale naturii într-un sens foarte larg. După suflet și
trupul vine de la Sfânta Mamă-Pământ.
S-ar putea să vă întrebați dacă această concluzie din Filosofia Hermetică nu este
ar da naștere unui sentiment de separare, în sensul
superioritate și ar incita să vorbească despre umanitatea Pământului în
opoziție față de umanitate pe alte planete. Dar înțelegeți bine asta
Pământul absolut formează la rândul său un sistem unic cu ceilalți
șase planete și că aceste șapte sunt incluse în cele șapte
corpul solar, care, la rândul său, este cuprins într-un mai mult
lat, etc., și că nu există nici cea mai mică separare.
Când ne trezim la cea mai înaltă chemare a noastră
cea mai înaltă triplicitate a noastră umană, toate creaturile
incluse în planul Logosului se manifestă în unitate

254

Pagina 108

perfect. Prin urmare, nu veți fi surprinși dacă în diferitele scrieri


filozofice, cele ale rozicrucienilor clasici de exemplu, Hristos este
desemnat ca spirit planetar al Pământului și că Biblia
ne-a confirmat întotdeauna acest lucru.

Dacă cercetezi Biblia pe această temă, fii conștient de acest fapt


că traducătorii, în realitate, nu au știut ce să facă cu
Cuvânt mondial ". Ei au înțeles acest cuvânt doar în
sensul „lumii dialectice într-o stare de păcat”, a aceluiași
formă care se vorbește despre „plăcerile lumii” și despre „a fi din aceasta
lume ”în sens peiorativ. Și când Iisus Domnul spune
insistent, în Evanghelia după Ioan: «Împărăția mea nu este din aceasta
lume ”, se referă la lumea corupției și nu la pământul sfânt
absolut.
Spiritul planetar al Pământului, gloriosul Hristos, vine de la
Atât de mult pentru a judeca lumea corupției. Într-adevăr, spiritul
Planetariul Pământului nu poate lăsa munca sa
mâinile și, prin urmare, forța sfântă a Pământului este îndreptată
în mod constant către ceea ce este căzut și corupt. De aici și
cuvintele lui Iisus Domnul: „Am biruit lumea”.
De aceea este adevărat că un aspect al Lumii absolute, adică
rochie aspră, în care se practică păcatul, în care
păcatul, va dispărea în procesul de schimbare: «Lumea
va dispărea și toată lăcomia sa ». Ce rămâne, ce
în cele din urmă răsare în eternitate, Ioan este Raiul și Pământul
El a văzut pe Patmos: «Am văzut un Cer nou și un Pământ nou și totul
străvechi dispăruse. Noul Cer-Pământ nu este altul
planeta, dar Țara Sfântă, care s-a dezvăluit înaintea viziunii sublime a
Juan, omul care își găsește Poimandres.
Astfel, cuvintele primei Epistole a lui Ioan sunt
corect: «Ceea ce am contemplat, vă mărturisim,
și vă anunțăm viața veșnică care este cu Tatăl și care are
a fost manifestat.

255
Pagina 109

În Învățătura Universală spiritele planetare sunt întotdeauna


numit marii fii ai lui Dumnezeu și, din acest motiv, Hermes vorbește
nu e de mirare că al doilea Dumnezeu. Auzim și despre
mari constructori. Platon vorbește despre dinastiile divine. The
Biblia menționează arhangheli. Din acest motiv, înțelegem
că la fel cum în relație cu umanitatea există regate
valuri naturale mai scăzute, există și valuri de viață mult mai mari.
Unele dintre aceste fluxuri de viață superioare sunt
arhangheli sau dinastii divine. Așa că am auzit și desemnarea
Hristos ca Arhanghel, ca marele călăuzitor divin al nostru
planetă.
Am vorbit deschis cu dvs. despre acest punct, după
l-am lăsat deoparte de mulți ani, pentru că am fost
conștient de marile pericole pe care le aduce. Intr-adevar,
în afară de arhangheli, există și alte tipuri de entități care se află în
multe aspecte pot fi calificate ca superioare
umanitate; entități care din multe puncte de vedere, sunt mai multe
a evoluat, dotat cu cunoștințe mai mari și care, cu toate acestea,
exercită practici care se abat de la planul Logosului. Gândește-te la asta
respect în spiritele eonilor, în ierarhiile eonilor
despre care vorbește Evanghelia gnostică a Pistis Sophia ; A se gandi la
toate aceste forțe care îi chinuiesc pe Pistis atât de violent
Sophia. Dacă nu rămânem strict orientați spre
renașterea sufletului și dacă, prin această renaștere, nu începem
pentru a deveni bărbați desăvârșiți, ne vom înșela fără îndoială
spiritele eonilor și acoliții lor din sfera reflectantă.
Prin urmare, următoarele cuvinte se adresează fiecărui candidat din
modul: „Fii credincios, dar nu avea încredere în nimeni, nu examina pe nimeni
duhul să știe dacă este de la Dumnezeu. Acest lucru este posibil numai dacă tu
el însuși îl posedă pe Poimandres și apoi parcurge calea către
Sfârșit.
După această explicație, cu siguranță veți putea
înțelegeți celelalte afirmații detaliate în a noua carte
Hermes.

256

Pagina 110
XL

Nimic nu ne poate separa de dragostea care


este în Isus Hristos Domnul nostru

Viața veșnică trebuie să se deosebească de cea veșnică. Intr-adevar,


Eternul nu a ieșit din nicio altă ființă și dacă ar fi avut
format, ar fi fost de la sine. Nu s-a format niciodată, dar
care se creează într-o devenire eternă. Deci universul
trăiește veșnic din Veșnic, dar Tatăl este veșnic
de la sine: lumea este deci divină și trăiește veșnic
mulțumesc Tatălui.
Dintre toate substanțele materiale destinate acesteia, Tatăl
a format corpul lumii; i-a dat o formă sferică,
a determinat calitățile cu care l-a împodobit și l-a dat
o materialitate eternă întrucât substanța materială era
divin.
Mai mult, după ce Tatăl a extins
calitățile speciilor din sferă, le îngrădeau ca în
o cavernă, pentru a-și împodobi creația cu toate
calități.

Așa rezonează al cincilea, al șaselea și al șaptelea verset din cartea a noua.


Când le citiți, mai ales nu vă gândiți la nicio legendă sacră.
Căci ei vorbesc literalmente despre realizarea unei științe mărețe
divin natural. Pentru a înțelege bine acest lucru, poate că va fi mai bine
folosiți un exemplu de zi cu zi.

257

Pagina 111

Așa cum radiația unui magnet atrage piloții de fier,


la fel și gândurile noastre, care sunt, de asemenea, puternice
Magnetice, ele atrag atomii substanței originale. De cand
cunoaște jocul și natura gândurilor noastre și
tonalitatea de bază a gândurilor noastre îi este familiară, este formată
și un spațiu este în permanență în jurul nostru
sferic, plin de mii de atomi care, reținuți de noi
gândurile, descrie cursul lor în acest spațiu. De îndată ce
gândurile noastre urmează un curs fundamental
diferit, ordinea acestor orbite atomice este evident
tulburat și înscoși
atomii sunt consecință schimbat.
din sferă. În noi seChiar și anumite
întâmplă, grupuri
atunci, în de
mică măsură, care apare aproape zilnic prin diferite
motivează în mare măsură, în universul dialectic.
Dar să presupunem că curentul de gânduri
rămâne similară cu el însuși și că, în conformitate cu aceasta,
se creează o ordine atomică stabilă în sistemul uman. Asa ca
continuitatea forței magnetice a gândurilor se va transforma
cursul atomilor într-o spirală orientată spre interior.
După cum am văzut deja, în acest proces există o cale spirală
orientate spre exterior, dar acum să examinăm
cale spirală orientată spre interior.
De asemenea, la o scară microcosmică, nu există doar un univers în
expansiune, dar și un univers contractant. Spirale
îndreptate spre interior devin din ce în ce mai mici, ale lor
cea mai scurtă cale, până în punctul în care atomii
se reped în focul corpului astral uman. Focul nostru
astral este de acord calitativ cu gândurile noastre. Printre
starea noastră mentală și starea noastră astrală există un echilibru
constant. Atomul substanței originale este deschis
în acest foc, bazat pe gândire, cu care
șapte forțe ale atomului.
Forțe proporționale cu calitatea stării tale astrale și a stării tale
starea mentală scapă din acest atom. Forțele scapă de el

258

Pagina 112

care corespund calității stărilor noastre astrale și


mental. Toate aceste forțe sunt apoi transformate în
eteri și introdus în sistemul material, corpul fizic. Sunt
Aceleași forțe afectează toate organele corpului într-o
determinat.
Dacă acoperă întregul proces, prezentat aici în formular
cât mai simplu posibil, veți înțelege unde sunt toate
fenomene vitale, toate urcușurile și coborâșurile stării tale
trupeşte. Și, prin urmare, toate tulburările din
dizolvarea, în marele schimb metabolic.
Când ai gânduri de iubire pură și absolută, când
respinge gândurile de iritare, ură, răzbunare,
răutate, critică, răutate și josnicie; când vă acordați
perfect starea sa mentală și, odată cu aceasta, starea sa astrală, cu
renașterea sufletului, începe să pună în practică Predica din
Muntele, unde citim: «Nu lupta împotriva răului. Cand
Cineva ți-a lovit obrazul drept, ți-a pus obrazul stâng pe el.
Iubește-ți dușmanii, fă bine celor care te urăsc și roagă-te pentru
cei care te persecută ».
Când,
Șapte ghidat astfel
ori, intrăm de radiația
în filiația pozitivă ade
divină, procesul Duhului
metabolismul atomic descris recent arată o mare
armonie și astfel intrăm în dizolvare a transfigurării. The
Rezultatul va fi o viață microcosmică lipsită de incidente. The
microcosmosul își va pierde caracterul dezordonat. Într-adevăr,
dezordine, dezorganizare, revenirea la haos și consecințele sale,
spune Hermes, ele apar doar printre creaturile terestre, numai
printre entitățile acestui strat instabil plin de incidente
unde trăiește omul născut din natură. De aceea se spune în
versetul 10:

Corpurile ființelor cerești păstrează ordinea pe care Tatăl


a dat de la început; iar această ordine rămâne indestructibilă
pentru revenirea fiecăruia dintre ei la starea de perfecțiune

259

Pagina 113

În acest fel, procesul nemuririi se regăsește în noi


propriile mâini. Nimic nu ne poate separa de dragostea care este înăuntru
Iisuse Hristoase Domnul nostru. Întotdeauna și în orice circumstanțe putem
fii victorios, doar prin respectarea legii fundamentale a
Misterele gnostice. Această lege fundamentală nu este dificil de realizat
înțelege și nici dificil de executat. Nu credeți pe cei care vă spun asta
Calea gnozei este foarte dificilă sau teribil de complicată.
Deloc deloc!

Mulțumită filozofiei ermetice, înainte să vedeți cum a


lume.
Spiritul divin al Tatălui proiectează un plan, prin
Logos, în oceanul infinit al substanței originale. Acest plan, acesta
gândirea divină, are un caracter marcat magnetic și
de aici formează o concentrare, o sferă de substanță originală,
în care atomii sunt transmutați în funcție de diferiți
ordinele și forțele acestui plan.
Fiecare atom din univers conține toate calitățile și forțele
forțe divine, cele șapte forțe ale vieții absolute care corespund
șapte aspecte ale Duhului Șapte. Ceea ce numim noi
"Radioactivitatea" este doar o scânteie de la una dintre cele șapte forțe ale
atom. Și când omul, prin fisiunea atomului, chiar și prin a
obiectiv care se spune pașnic, eliberează numai forțe atomice
pentru a obține energie și a face aparatul social să funcționeze, va fi
victima celorlalte forțe atomice pe care le-a eliberat în același timp
timp, dar nu l-ai folosit. Forțele eliberate sunt
se va acumula în atmosferă și va provoca un puternic incendiu acolo,
prin carepentru
distrusă câmpula nostru dialectic
unsprezecea al vieții va fi agitat și
oară.

Rezultatul proiecției Logosului în substanța originală este


o viață absolut divină. Este așa, și nu altfel, ca

260

Pagina 114

în al doilea rând, Dumnezeu a devenit Logosul. Pentru aceasta


misterul nu pare neverosimil, fii atent la cele ce urmează.
În toate timpurile au fost bărbați trimiși de Gnosis,
înflăcărat de dragostea lui Dumnezeu, oameni care cu mare
compasiunea interioară au fost îndreptate către cei care au rămas
prizonieri ai tulburării activităților lor mentale și astrale și
care încă nu-și condusese sufletul la dublă renaștere,
motiv pentru care erau încă prizonieri ai suferinței și
tristeţe.
Acești lucrători încep întotdeauna cu un plan, angajând
activitate mentală intensă. Apoi proiectează acest plan către
Exterior. Și, acționând, știu că nu pot renunța niciodată
acest plan, datorită legii naturale a forțelor mentale și astrale,
și consecințele sale, legea pe care Creatorul nu o poate lăsa
lucrarea mâinilor sale pier. Aici se împlinește și sfânta lege:
„Ceea ce este dedesubt este similar cu ceea ce este deasupra.”
Când un astfel de plan este conceput în sfera
un corp gnostic, atunci când un astfel de plan este construit din
forțe mentale ale Luminii Lumii, ale Lanțului Universal, care
este complet unit cu Logosul planetar, se poate
imaginați-vă cu ușurință ce se va întâmpla. În spațiul de câmp
de viață în care activează muncitorii, în domeniul celor care
încă trăind în dezordine, planul proiectat va genera o
un principiu puternic, o imagine mentală, care va atrage atomii,
pe măsură ce magnetul atrage piloții de fier.
În acest fel, o sferă de
natura atomică, deși încă invizibilă și neînsuflețită: a
domeniu de lucru foarte particular. Deci muncitorii pleacă
față de cei care caută, gem și suspină. Și spun:
„Fericiți cei care aspiră la spirit, căci ai lor sunt cei
Împărăția cerurilor ”. Îi conduc pe toți cei care caută
cu adevărat în câmpul mental, în sferă
natura mentală special pregătită, originală. Acestea acoperă
căutătorii cu forțe ale acestei sfere parcă dintr-o mantie ei

261
Pagina 115

tratate și armonizate cu câmpul mental gândurile și


aspirațiile celor adunați, prin discursuri,
ritualuri și rugăciuni, într-un mod gnostic-magic.
Când cei care se apropie intră în această sferă mentală,
când își deschid cu adevărat inimile, apare în viața lor, în
microcosmosul său, procesul mental și astral pe care tocmai îl avem
indică cu toate consecințele sale decisive și transfiguristice.
Acesta este modul în care progresul întregului proces poate fi reprezentat
locul într-o școală spirituală de bună-credință.

Am spus că creatorii misterelor sunt total


atașat la crearea lor. Prin urmare, este cu totul adevărat ceea ce Isus
Domnul le-a spus într-o zi ucenicilor săi: «Unde sunt eu, tu vei fi
și tu". El va înțelege clar, da, este capabil să înțeleagă
aceste cuvinte, cât de mari posibilități există într-un grup
ca al nostru. Unii, în calitate de trimiși, au început
opera Școlii spirituale moderne. De atunci,
mulți sunt cei care ni s-au alăturat, în conformitate
cu toată ființa ta astrală și mentală: ți-ai deschis inima către Școală.
Și în acest fel, procesul de inițiere a elevilor nu mai este
efectuat sau îndrumat de unii, dar de întregul grup, de un
un grup din ce în ce mai puternic, care nu numai că are
sfera mentală descrisă, dar a unui corp viu complet, a
creație care respiră. Nu este doar o organizație, ci o
realitatea vie. O realitate care se răspândește în întreaga lume,
o realitate ancorată în inima noului regat gnostic,
ca binecuvântare divină pentru mulți.

262

Pagina 116
XLI

Restabilirea
de echilibru perfect

Înțelegerea filozofiei Gnozei egiptene originale și a acesteia


apropiindu-se de el, îl pot elibera doar dacă posedă sufletul
renăscut. Chiar de la începutul reflecțiilor noastre asupra
lucrările lui Hermes Trismegistos le-am avertizat serios pe cititor
despre. Adevărații căutători, cei pe care cresc
noile forțe ale sufletului, nu numai că vor avea acest lucru
experiență, dar va fi simțit și bucuria că ei
produce.
Cu toate acestea, ar putea apărea în ele două întrebări care merită
răspuns, și anume: câmpul nostru natural, câmpul nostru de viață,
care face parte din Țara Sfântă, este o creație a lui Lucifer sau este
un ordin de urgență creat de Elohim? A creat Lucifer
om al naturii, omul care suntem sau am fost Elohim
cine ne-a creat pentru mântuirea noastră?
Răspunsul este că domeniul nostru de viață constituie și continuă
fiind o parte a singurului Pământ, acesta este atunci, împreună cu celălalt
straturi terestre, o creație a lui Elohim, Fiii lui Dumnezeu deja
citat și a fost format conform planului Logosului. Așa se face
creația și chiar domeniul nostru de viață pot fi calificate
perfect.
Poveștile spun că Lucifer a zădărnicit acest plan, astfel încât
numeroase suflete umane nu mai puteau și nu se mai puteau elibera de
dialectica, a alternanței forțelor gemene ale naturii
cu toate consecințele sale. Printre altele, aspectul și
dezvoltarea diferitelor procese discordante în stratul menționat anterior,
în domeniul nostru de viață.

263

Pagina 117

După cum am explicat deja, microcosmosul și sufletul care


găsite în centrul lor, s-au născut din Elohim, în timp ce
acea personalitate este fiica naturii, din care provine
natură. Totul este posibil cu această personalitate. Doar inima
a omului este capturat din viața prenatală de trandafir, de
suflet, așa cum am spus deja, să încerce din acel moment
fii cât mai deschis posibil sufletului și acordează-te la el.
Numai când omul își așează inima în centrul lui
viața, în cooperare cu sufletul, se poate vorbi despre un corp
aparținând ordinului de urgență.
Și acum să vorbim despre Lucifer, numit și Satana, pe care
este întotdeauna asociată cu noțiunea de căldură sau foc. Un foc
focul strălucește tot în universul dialectic. Gândi
în Soare, în exploziile soarelui, sistemelor solare sau altele
corpuri cerești, care pot fi observate cu lentile astronomice.
În stratul nostru terestru, atunci există un foc aprins
desemnat de Învățătura Universală ca Satana.
Din punct de vedere cosmic, Satan nu este deci acel înger sau
arhanghel căzut care se opune planului lui Dumnezeu. Ordinea universală a
Totul este inviolabil, ca testament spiritual al
rozicrucieni antici: "Dei Gloria Intacta", slava lui Dumnezeu, a sa
creația și creatura ei sunt inatacabile.
Pe lângă Satana, căldura, focul aprins, coexistă în acest sens
același univers, în același strat, frigul. Cercetare
curentul a descoperit temperaturi extrem de ridicate
lângă un frig de neconceput. Elementul de foc este întotdeauna
rece centrifugă și centripetă, în contracție. Din focul aprins
se naște universul în expansiune, din frigul intens în care se află universul
contracție. Frigul provoacă pietrificare, cristalizare.
Vedeți clar cele două forțe gemene ale câmpului nostru de
viață, căldură, foc, centrifugă, care explodează, care explodează; si
rece, centripet, care cristalizează, care densifică. Când aceste forțe
gemenii nu se echilibrează reciproc, acest lucru cauzează întotdeauna
suferință, nenorocire, durere, nenorocire și confuzie extraordinară.

264

Pagina 118

Acesta este cazul câmpului nostru de viață, al vieții noastre de


bărbați născuți din natură. În noi nu există
echilibru între foc și frig, între ceea ce este centrifugal și ceea ce este
care este centripet. Și aceasta este cauza tuturor dificultăților noastre.
Uneori ne răsfățăm cu activități pe care le cunoaștem din timp
că vor aprinde un puternic foc astral (În Învățătură
Universal, Lucifer este întotdeauna asociat cu focul astral). De o
mentalitate hotărâtă, aprindem un foc aprins, care
produce o activitate explozivă centrifugă. Dar in acelasi timp,
în consecință, prin reacție, provoacă suferințe cumplite.
Deci ne spunem nouă înșine sau altora că a noastră
inima se rupe de durere. Acesta este frigul. Nu înțelege frigul
cursul vieții, răceala comportamentului uman, în sens
la propriu, dar mai ales la figurat. Frigul este întotdeauna ceea ce
care provoacă o contracție, o cristalizare.
Cine învață să stăpânească focul, cine nu se predă
activitate explozivă, are forța opusă în puterea sa. The
echilibru între ceea ce este centrifugal și ceea ce este centripet, între
căldura și frigul, forțele gemene ale naturii, au ca
prin urmare armonie adevărată, metabolism ideal,
transfigurare. Dacă trăiești așa, așa cum am crescut în
explicațiile noastre anterioare, păcatul clasic al
Lucifer. Acesta este secretul magiei gnostice.

Am văzut că o Școală spirituală de bună credință se manifestă


ca un corp viu în armonie cu marile legi cosmice,
centrifugă și centripetă, în echilibru perfect. Când un
Comunitatea gnostică se conformează acesteia, plasându-se singura
baza corectă a adevăratei ordini divine cosmice, nu trebuie niciodată
teama de dispariție, moarte, prăbușirea Trupului
În viaţă. Corpurile vii ale fraternităților precedente trăiesc
totul nemișcat, în plină frumusețe și măreție. De aceea
versetul 10 afirmă, iar acest lucru este valabil atât pentru individ, cât și pentru
pentru grup:

265

Pagina 119

Corpurile ființelor cerești păstrează ordinea unică pe care


Tatăl v-a dat de la început; și această ordine rămâne
indestructibil prin revenirea fiecăruia dintre ei la starea de
perfecţiune.

Într-adevăr, echilibrul conferă corpului viu un metabolism


perfect armonios și rămâne veșnic tânăr.
Dar vedem constant în domeniul nostru de viață tot felul de
comunități și ordine care, chiar și atunci când au început bine,
arată, totuși, la un moment dat, semne ale
cristalizarea și, în consecință, descompunerea. Pe de o parte,
petrificare, implozie și, pe de altă parte, dezintegrare,
explozie. Cauza unei astfel de degenerări este întotdeauna legată de
fapt că, la un moment dat, grupurile în cauză nu mai sunt
se conformează legilor ordinii divine și, în consecință, esenței
nu poate fi păstrat în stare bună. Dacă legile ar fi respectate
fundamentele ordinii divine, esența nu s-ar pierde în
absolut.
Nu există niciodată nicio îndoială cu privire la rodul unei lucrări întreprinse în
Gnoză. Dacă legile interne sunt strict respectate, acest tip
munca are întotdeauna succes. Când școala tinerilor
Gnoza se confruntă cu o sarcină sau misiune necesară, nu
începe prin a cere să rezolve partea materială, dar în schimb ia
următoarea rezoluție: necesară, deci să începem! ȘI
atunci ... reușește.
În această privință, am dori să vă indicăm că Școala de
Young Gnosis, urmând exemplul frățiilor
precedentele, se conformează întotdeauna caracteristicii gnostice a
munca, fără a face niciodată un pas spre dreapta sau spre stânga. The
Aplicarea acestei reguli generale este simplă, dar riguroasă. Dacă asta sau cealaltă
elevul experimentează rigoarea Școlii, nu ar trebui să gândească asta
executăm, fără dragoste, pur și simplu un articol din lege
derivate din reguli sau dogme externe. Dimpotriva,

266

Pagina 120

încearcă să asigure marea dragoste în viață și în munca


Şcoală. Când suntem împreună, ca grup, ne adaptăm la
reguli de aur ale Gnozei, este total exclus ca orice
dușmanul primește daune la muncă.
Nimic rău nu ți se va întâmpla vreodată dacă, izolat sau în grup, vei continua
ferm calea renașterii sufletului și renașterea
pentru suflet. Într-adevăr, oricine merge pe calea sufletului domină
de asemenea, focul și frigul, mențin, de asemenea, un echilibru perfect
forțele gemene ale stratului dialectic al pământului. Tentațiile
Lucifer, Diavolul sau Satana îl preocupă puțin. Mai
sărbători încoronarea drum cu o victorie completă.
267

Pagina 121

268
Pagina 122

GLOSAR

Covor: „a fi pe covor”: expresie masonică


relativ la comportamentul interior al unui elev care cu
seriozitatea, dăruirea și perseverența încearcă să se realizeze
la fel și de cinci ori Gnoza universală.

Suflet-spirit: calea endurei, calea


corp de studenți într-o școală spirituală gnostică, are ca
urmărește să trezească adevăratul suflet nemuritor din starea sa
latență. Când acest suflet se trezește din visul său de
Moartea restabilește unirea cu Duhul universal, cu
Dumnezeu. Această unire restabilită între Duh și suflet,
între Dumnezeu și om, se demonstrează în înviere
plin de gloria Celuilalt, întoarcerea adevăratului om la
Casa Tatălui. Sufletul-spirit este sufletul care poate
sărbătorim această unire, unirea cu ceea ce Gnoza
Originalul egiptean numit „Poimandrés”. Este unitatea
Osiris (spirit) și Isis (suflet), al lui Isus Hristos, al Tatălui și
Fiului, nunta alchimică a lui Cristián Rosacruz,
căsătoria mirelui ceresc cu mireasa lui cerească.

Curaj: sanctuarul inimii omului dialectic, care


golit și complet purificat de orice influență a
natura, vibrează armonios și acționează în conformitate
cu scânteia atomică a spiritului.

Hristos atom: vezi Trandafirul inimii.

Atom-scânteie de spirit: vezi Trandafirul inimii.

Atom original: vezi Trandafirul inimii.

269

Pagina 123

Barca cerească: denumirea unui corp viu. Este arca


despre care vorbește Geneza, ansamblul forțelor
liberadoras, construite în colaborare cu lanțul
gnostic universal în slujba recoltei care urmează să fie
adunate și adunate în hambarele sigure ale noului câmp
de viață la sfârșitul unei zile cosmice.

Betleem, grota din: cel mai înalt templu de inițiere din


fostă confrerie catară din sudul Franței.

Capul de Aur: aspect al Corpului viu al Școlii de


cele șapte ori mistere, care aparține tărâmului
calități interioare; este, de asemenea, o denumire a domeniului
învierea, noul câmp al vieții.

Lanț gnostic universal: vezi Fraternitatea universală.

Casa superioară: (a) la nivel microcosmic este sanctuarul


cap. (b) Capul de Aur al Corpului viu gnostic.

Câmp astral, nou: vezi noul regat gnostic.

Câmp de respirație: este un câmp de forță învăluitor


în cadrul căruia este posibilă viața personalității. Este el
câmp de uniune între ființa sonoră și personalitatea, ființa
pe deplin în conformitate cu acest lucru, deoarece activitatea sa constă din
atrage și respinge substanțele și forțele necesare pentru
viață și pentru menținerea personalității.

Contranatură: câmpul nostru dialectic de existență


în care trăiește umanitatea separată de Dumnezeu, de spirit
din propria voință. Această viață izolată de ordinea cosmică
stabilit de Dumnezeu a dezvoltat furia, care

270

Pagina 124

caracterizează câmpul nostru de existență în toate


aspecte și pe care încercăm să le combatem cu
voință proprie. Această dezvoltare antidivină și, pentru
În consecință, nefiresc poate fi neutralizat doar
pentru ceea ce Biblia numește „împăcare cu Dumnezeu” prin
o consacrare consecventă și sigură cu aceasta
reconciliere. Liberul arbitru cu care
dezvoltarea antidivină este în acord cu liberul arbitru
necesar pentru a-l neutraliza. Cu alte cuvinte, de
restaurarea unirii cu Duhul prin
calea transmutației și transfigurării și a
întoarceți-vă că aceasta cuprinde ascultarea voluntară față de ordine
cosmic universal.
Cosmocrátores: vezi Rectorii.

Hristos înăuntru, vezi pe Celălalt.

Corpul viu: vezi Celestial Boat.

Demiurg: entitate spirituală care vine de la Dumnezeu Tatăl; the


Demiurgul creează lumea din substanța originală
care, la rândul său, este creat de Dumnezeu Tatăl. Este una cu
Cuvânt, cu sufletul lumii.

Demon: literalmente „forță naturală”. Dacă omul este


uniți-vă cu aceste forțe pentru a împlini voința Tatălui
în ascultarea liberă, acestea se manifestă ca fiind valoroase
ajutoare pe calea divinizării omului. Pe
altfel, omul le experimentează ca
activități inamice, cum ar fi forțele destinului unui
demon răzbunător. Eonii naturali invocați de
viața naturală oarbă a omului căzut sunt, de asemenea, desemnate
ca iadul, în acest din urmă caz în sens peiorativ.

271

Pagina 125

Dialectica: câmpul nostru actual de viață în ansamblu


se manifestă ca perechi de contrarii. Zi și noapte, lumină și
întuneric, bucurie și tristețe, tinerețe și bătrânețe, bine și rău, viață
iar moartea sunt indisolubil legate între ele. știu
se întâmplă reciproc și se generează reciproc. Datorită
această lege fundamentală tot ce aparține domeniului nostru
existența este supusă schimbării continue și
demolare, până la „creștere, strălucire și dispariție”. Al nostru
câmpul de existență este, datorită acestei legi, un loc al
limitare, durere, durere, ruptură, boală și moarte. De
Pe de altă parte, văzută dintr-un punct de vedere mai înalt, legea
dialectica este și legea harului divin, care prin ea
distrugerea și reînnoirea neîntreruptă îl împiedică pe om
unei cristalizări definitive și vă oferă, din nou și din nou,
o nouă posibilitate de manifestare și odată cu aceasta
ocazia de a recunoaște scopul existenței lor și
mergi pe drumul de întoarcere.

Endura: calea distrugerii sinelui, calea


moartea supremă prin predarea sinelui către Celălalt, către
om nemuritor, către Hristosul din noi. Este calea
om-Ioan, care „îndreaptă căile Domnului său”. Este
practica cuvintelor: „El - Celălalt celest - trebuie să crească și
Trebuie să scad ”, ceea ce înseamnă că trebuie să scad la
Fie ca Celălalt Celestial să trăiască în mine. Calea endurei este
calea clasică a tuturor timpurilor, în care omul
Căzut, prin purificarea înflăcărată a schimbării totale
viața, reînvie în adevărata sa esență nemuritoare și revine
către tată. Trecerea unui om prin lumea dialecticii
constă în a trăi pentru a muri. Rezistența este moartea
voluntar să trăiască: „Cine vrea să-și piardă viața pentru mine,
vor găsi".

272

Pagina 126

Învățătura universală: nu este nicio învățătură în


sensul obișnuit al cuvântului și nici nu poate fi localizat
în cărți. În sensul cel mai profund, este realitatea vie a
Doamne, al cărui conștiință a fost înnobilată
ea, conștiința ermetică sau poimandrică, învață să citească și
pentru a înțelege înțelepciunea Creatorului.

Eoni:
a) formațiuni monstruoase de forțe naturale impioase
care au apărut pe parcursul
vremuri pentru viață separate de Dumnezeu (în ceea ce privește
gânduri, voințe, sentimente și dorințe) ale
omenirea căzută. Se disting douăsprezece grupuri principale.
Sunt total scăpați de propriul control
umanitatea care i-a creat și ei o țin sub a lor
domeniu. Sunt forțele de autoconservare care
împinge omenirea să urmeze cărările
impietate, întărind astfel legăturile care o leagă de roată
a vieții dialectice.
b) cu numele de eoni se înțelege și ierarhia
dominantă a spațio-temporală, desemnată și ea
ca ierarhie dialectică sau „conducătorul lumii”.
Această ierarhie există din formarea forțelor
metafizica pe care umanitatea căzută o generează și este unită
cu așa-numiții eoni naturali menționați în secțiune
la). Prin această stăpânire luciferică asupra lumii
căzut dialectic, eonii abuzează de toate forțele
a naturii și umanității și să promoveze
continuitatea activității impioase, favorizându-le astfel
ținte sinistre. Cu prețul suferinței umane
înspăimântător, aceste entități au dobândit un anumit grad
eliberarea de roata dialecticii. A
libertate pe care o pot păstra doar la prețul
menține și crește nelimitat suferința în

273

Pagina 127

lume. (Cartea este recomandată cititorului: Omul


nou , prima parte, capitolul X, precum și
Demascarea , ambele scrise de Jan van
Rijckenborgh, Edițiile Lectorium Rosicrucianum,
Madrid, 1989 și 1984). Dă-ți seama că toată activitatea
de gânduri, sentimente, voințe și dorințe,
incluzând și așa-numitul bun, ele generează
eoni, adică forțe naturale impioase care domină
om și îl țin prizonier în plimbarea lui prin
natura morții.

Școala spirituală: Școala misterelor ierofanților


lui Hristos (vezi Frăția Universală).

Sfera materială / Sfera reflectorizantă: acestea sunt cele două jumătăți ale
ordinea naturii dialectice. Sfera materială este
planul în care trăim în aspectul nostru material. The
Sferă reflectantă este planul în care, printre altele,
dezvoltă procesul morții vechii personalități
și vivificarea unei noi personalități. Această sferă
cuprinde, pe lângă sferele infernale și focul
purgatoriul (sau sfera purificării), care în religie
natural și ocult este denumit în mod eronat ca „
cerul "și" viața veșnică ". Așa cum se întâmplă cu existența
în sfera materială, așa-numitele sfere cerești și
existența lor în ele sunt, de asemenea, supuse
limitări și temporalitate. Sfera reflectantă este
reședința temporară a morților, deși fără sens
că personalitatea decedată poate trăi din nou, pentru că nu
nu există nimic din personalitatea cvadruplă care să supraviețuiască
moarte. Cel mai profund nucleu al conștiinței, scânteia
dialectica, este singurul lucru care revine temporar la ființă
auditive pentru a forma baza conștiinței altuia

274
Pagina 128

personalitate, care va construi ființa sonoră cu


colaborarea forțelor care acționează la mamă.

Sferă reflexivă: vezi sfera materială.

Floare de aur, minunată: nașterea luminii lui Dumnezeu în


sanctuarul capului, în spațiul gol din spatele
os frontal, unde se află cele șapte cavități ale creierului
Ei sunt plini de lumina Gnozei, de prana vieții,
ca un trandafir cu șapte petale care permite candidatului
în noua devenire a conștiinței contemplă
nou domeniu al vieții.

Focos: locuri de muncă spirituală ale actualei Școli de


Misterele, Lectorium Rosicrucianum, unde
manifestă forțe luminoase concentrate ale
Gnoză.

Frăția Universală: ierarhia divină a Regatului


Imuabil. Constituie corpul universal al Domnului și are
plus multe alte confesiuni, precum biserica
invizibil al lui Hristos, lanțul universal gnostic, ierarhia
lui Hristos, Gnoza. În activitatea sa în favoarea umanității
căzută, această fraternitate apare printre altele ca Triple
Alianța Luminii, Frăția Shamballa, Școala din
Misterele ierofanților lui Hristos sau școala spirituală
ierofantă și prinde contur în Frăția Gnostică Tânără.

Focul Șarpelui, sistemul sistemului creier


coloana vertebrală, sediul focului sufletului sau focul conștiinței,
situat în canalul coloanei vertebrale.

Gnoză:

275

Pagina 129

a) suflarea lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu, a Logosului, izvorul tuturor


lucruri, care se manifestă ca spirit, lumină, forță
și înțelepciune.
b) Fraternitatea universală, ca purtător și manifestare
a câmpului de radiații hristice.
c) Cunoașterea vie care este de la Dumnezeu și care este în Dumnezeu,
și moștenirea celor care intră în starea de conștiință
poimandric prin renașterea sufletului, a
nașterea luminii lui Dumnezeu.

Gnoza originală a lui Hermes: expresie care indică faptul


că toată adevărata activitate gnostică din zilele noastre actuale
perioada umanității face parte din sursa Gnozei
Egiptean. Toată lucrarea gnostică a mântuirii este înrădăcinată în
cunoașterea originală că eliberarea omului este posibilă doar
prin învierea omului ermetic sau mercurial,
adevărat om divin, care trăiește din
Conștiința luminată de Dumnezeu. Toată lucrarea mântuirii
subliniază această temelie după cum mărturisește Evanghelia
indicați: „L-am chemat pe Fiul meu din Egipt”.

Isis : vezi sufletul-spirit.

Lipika : vezi a fi auditiv.

Microcosmos: omul ca o lume mică


scala, „minutus mundus”, este un sistem vital complex
sferic în care poți distinge de la interior la
exteriorul: personalitatea, câmpul de manifestare,
să fie auditiv și un câmp spiritual magnetic de șapte ori. The
omul adevărat este un microcosmos. Ce se înțelege
fiecare om din această lume nu este altceva decât personalitate
mutilat dintr-un microcosmos degenerat. Conștientizare
real este doar o conștiință a personalității. Pe

276

Pagina 130

În consecință, rezultă că el este doar conștient de domeniu


de existență căreia îi aparține.

Locuință Sancti Spiritus: câmpul învierii,


nou domeniu al vieții. A se vedea, de asemenea, capul de aur.

Natura morții: în câmpul nostru de existență


Legea actuală a schimbării și demolării continue guvernează.
Tot ceea ce apare aici pier deja din al său
primul moment. Ceea ce numim viața noastră este, așa
Prin urmare, o existență aparentă, existăm atunci într-un mare
iluzie. Durerea distrugerii care este atât de intensă
experimentăm, încearcă să ne trezești la fel de repede
posibil pentru noi să realizăm că domeniul vieții
destinată omului nu este lumea dialecticii, nu este
natura morții, dar este natura vieții,
câmpul original de viață adamic, desemnat în Biblie
ca „Împărăția Cerurilor”.

Ordinea de urgență, personalitatea: Ca urmare


de marea dramă cosmică cunoscută sub numele de „the
Căderea ”, o parte din valul vieții umane nu mai putea
rămâneți în câmpul original al vieții umane pierzând
unire cu spiritul, cu care a căzut sub stăpânirea lui
natura lipsită de rațiune și identificată cu aceasta. Pentru
oferă omenirii căzute șansa de a se elibera
această închisoare de iluzie, a fost izolată într-o rezervă în afară de
septenar cosmic, supus legii dialecticii, legii
de naștere continuă și demolare astfel încât, în
experiență dureroasă a fineții tuturor lucrurilor,
s-a întors conștient de originea sa înaltă și esența sa
nepieritoare și care devine conștient de a fi un fiu
pierdut, rupt lanțurile materiei,
claustrarea „cărnii și sângelui” și prin

277

Pagina 131

restaurarea unirii cu Tatăl, cu spiritul,


reveniți la domeniul de viață original al umanității. De
din acest motiv filozofia rozicruciană numește ordinul
apariția în câmpul nostru de existență și în corpul cu
cel pe care omul îl manifestă aici, corpul ordinii
de urgență. Studentul, pe drumul de întoarcere acasă
a Tatălui și cu ajutorul indispensabil al luminii gnostice,
a luminii iubirii lui Hristos, învățați să înlocuiți acest trup
a ordinului de urgență de către un vehicul nemuritor glorificat.
Acest proces de transfigurare este „renașterea apei și
de spirit ”al Evangheliei; este transformarea totală a ceea ce
impie și muritor, în sacru și nemuritor, din
apele originale, substanța originii, în forța
unire restabilită cu spirit.

Osiris: vezi sufletul-spirit.

Un altul: desemnarea adevăratului om nemuritor, care


provine de la Dumnezeu și „este perfect precum Tatăl este perfect”. The
unic obiectiv al prezenței noastre în domeniul
existența dialectică este trezirea înapoi la viață
acest singur Fiu născut, ființa Hristică din noi. Este, de asemenea
de aici și scopul întregului adevărat rozacrucianism gnostic.
Vezi și: trandafirul inimii.

Pistis Sophia:
a) numele unei Evanghelii gnostice din secolul al II-lea care are
a rămas intact, atribuit lui Valentine și anunță
calea mântuirii în Hristos, calea
transmutație și transfigurare, cu toate detaliile și
puritate șocantă;
b) indicație care desemnează și adevăratul elev care
perseverează până la realizare.

278

Pagina 132

Poimandres: Duhul dătător de viață care se manifestă atât în


om-suflet renăscut ca în el. Această manifestare
se întâmplă în două moduri. În primul rând: atunci când radiații nucleare
șapte ori mai mic al microcosmosului pătrunde în sanctuarul din
cap. Și în al doilea rând, odată lucrarea lui
sfințire care a generat ofranda sufletului muritor, de către
învierea omului ceresc glorificat și perfect, ființa
Interior Hristic, în afara mormântului naturii din
a atomului original, punctul central al Pământului
microcosmic. Prin urmare, această dezvoltare este completă
Hristocentric. Hristos după răstignirea sa (coborârea lui
lumina divină în personalitatea muritoare) coboară la
centrul Pământului să se ridice o dată din mormântul său
și-a desfășurat acolo lucrarea de mântuire.

Gnoză universală de cinci ori: denumire care cuprinde


cinci faze de dezvoltare în care și pentru care
manifestă drumul vieții la elev: 1) înțelegere
eliberator; 2) dorință dinamică de mântuire; 3) predarea de
pe mine; 4) comportament nou; 5) învierea în nou
domeniul vieții.

Rectori : numiți și cosmocrátori sau zei, sunt


cele șapte ființe naturale puternice, strâns unite
cu originea creației, păstrată de legi
structurile cosmice fundamentale și sferele lor de activitate. Împreună
formează Spiritul de șapte ori al manifestării universale
(vezi, de asemenea, volumul I din Gnoza egipteană originală, The
prima carte: Poimandres).
Regatul gnostic, nou: câmpul astral gnostic format din
pornind de la substanța astrală pură a originii, construită de
Fraternitatea tânără gnostică în colaborare cu lanțul
universal gnostic, al cărui ultim este veriga. Pentru a lui

279

Pagina 133

activitate în cele două lumi (ambele în domeniul


învierea celui de-al șaselea plan cosmic ca în
câmp de existență pe al șaptelea plan cosmic) și
în timp ce durează recolta, permite intrarea în
bărbat care caută mântuirea în Trupul viu al tinerei
Gnoza, câmpul învierii. Corpul viu se formează
astfel o punte temporară între ambele planuri cosmice. The
noul regat gnostic întruchipează toate forțele de care ai nevoie
elevul să treacă acest pod care duce la viață.

Trandafirul inimii: denumirea mistică a scânteii atomice


spiritului (numit și atom original sau atom Hristos),
care este situat aproximativ în vârful ventriculului
dreapta a inimii și coincide cu centrul matematic al
microcosmos. Este un vestigiu rudimentar al vieții divine
original. Trandafirul inimii sau „bobul de grâu auriu,
Isus ”, sau„ minunata bijuterie din lotus ”, este germenul unei
noul microcosmos, este sămânța divină pe care omul
căzute păstrează înăuntru, ca o promisiune de har,
până vine momentul în care își amintește originea și
fii umplut cu dorința de a te întoarce la Casa Tatălui. A) Da
se creează posibilitatea ca lumina Gnozei să trezească
buddă trandafir adormit și, datorită reacției pozitive și
îndrumare persistentă a elevilor, începeți procesul
regenerarea după planul divin de mântuire.

Rosa a la cruz, fixează: faza studenților în care


student, ghidat de o orientare pură și un adevărat
dor de mântuire, trăiește moartea zilnică a
om-mă, astfel încât omul adevărat poate resuscita în him-
Doamne, omul poimandric.

Roata nașterii și a morții: procesul întotdeauna


nașterea repetată, viața și moartea unei personalități,

280
Pagina 134

conform legii recurente a dialecticii și urmată de


reînviorare microcosmosului cu o personalitate diferită.

Saltpetru corupt: numele lui Jacob Boëhme pentru


materie murdară și impioasă, tipică acestei lumi.

Altarul inimii și altarul capului: capul


iar inimile omului sunt menite să slujească
"Ateliere" consacrate pentru activități divine în
om și cu omul care a restabilit unirea cu el
spiritul, legătura cu Poimandresul său. Corespunzător cu
această destinație sublimă și după o purificare fundamentală
și structural în calea endurei, a inimii și a
capul devine din nou o unitate minunată,
într-un sanctuar adevărat în slujba lui Dumnezeu și a lui
intervenție asupra lumii și umanității. cât despre
student devine conștient de destinația sa, este
îndemnat neîncetat și îndemnat să vă purifice viața
toate acele gânduri, volițiunile, dorințe și acte care
s-ar putea opune acestei vocații.

Fiind auditiv: firmamentul auditiv, ansamblul de centre


senzoriale, centre de forță și focare în care se află
a înregistrat toată karma omului. Ființa noastră terestră și
muritor este o proiecție a acestui firmament și este
pe deplin determinat de posibilitățile, limitările și
natură. Ființa sonoră este întruchiparea întregului pachet de
păcatele microcosmosului căzut. Este vorba despre cerul antic
(microcosmic) care trebuie să dispară și să fie înlocuit cu un
cer nou printr-o schimbare totală a vieții din mâna lui
Gnoza. Aceasta aduce cu sine un pământ nou,
învierea omului adevărat în care spiritul,
sufletul și trupul formează încă o dată o armonie și
nepieritoare, în conformitate cu planul divin.

281

Pagina 135
Simpatic: parte a sistemului nervos care nu se află sub
controlul voinței omului dialectic ci mai degrabă
funcționează automat; mai ales cele două șireturi
celulele nervoase situate în dreapta și în stânga
măduva spinării. Aceste două corzi se reunesc în partea de sus a
coloanei vertebrale, în pineală.

Unitatea grupului: unitatea efectivă a tuturor celor care sunt


primit în Corpul viu al tinerei fraternități
Gnostic și asta necesită însăși esența oricărei școli
Spiritual. Unitatea grupului nu este manifestarea exterioară
solidaritate bine intenționată, dar unitatea interioară a și
în viața sufletului în creștere în Gnoză, adică
demonstrează într-un nou comportament pozitiv care urmează
spiritul Predicii de pe munte.

282

S-ar putea să vă placă și