Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Școala Postliceală Sanitară.....

Deva Avizat,
Profilul: Medical Director: prof. ..........
Domeniul: Sănătate și asistență pedagogică
Calificarea profesională: A.M.G
Modulul: M2 Comunicare Profesională
Nr de ore/an: 60
Nr. ore /săptămână: din care: T: 2 LT: -; ÎC:2
Anul de studiu: 1
Profesor: D. V. FEIER Avizat Şef Arie
S.P.P. aprobat prin aprobat prin anexa 1 a O.M.E.T.C. Prof. .........................
2713/29.11.2007
Plan de învăţământ aprobat prin anexa 2 a O.M.E.T.C.
2713/29.11.2007
Programă școlară aprobată prin anexa 3 a O.M.E.T.C.
2713/29.11.2007
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PT SEM. 1
AL ANULUI ŞCOLAR 2016-2017
Nr. Competenţa Criteriile de Conţinuturile tematice Nr. ore Nr. Săptă- Valoare
crt. performanță alocate ore mâna credit /modul
T. alocat din SPP
e
Î. C.
0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2.1. Elaborează 2.1.1 Stabilirea 1. Scopul comunicării: primirea şi 2 2 S1*) 1
strategii pentru o scopului comunicării transmiterea informațiilor, întreținerea unor
comunicare 2.1.2 Identificarea discuții, prezentarea unor informații.
eficientă surselor de informații
2.1.3 Selectarea 2 S2
2. Surse de informații: informații interne şi 2
metodelor de
comunicare adecvate externe, buletine informative, manuale,
2.1.4 Identificarea seminarii, rapoarte, procese verbale,
metodelor de publicații de specialitate, internet, discuții,
verificare a eficienței statistici, documentație specifică, mass-
comunicării media.

Toate cifrele din tabelul planificarii calendaristice se regăsesc Standardul de Pregătire Profesională, nivel 5, Anexa 1 la OMETC nr. 2713/29.11.2007
Săptămâna 22 (27.02.2017-03.03.2017) este dedicată activităţilor din Săptămâna „Să ştii mai multe să fii mai bun!”
3. Metode de comunicare adecvate: scrise, 2 2 S3
verbale, audio, informatizate.
2
4. Metode de verificare a eficienței 2 S4
comunicării: obținerea feedback-ului,
documentații întocmite corect.
2.2. Aplică tehnici 2.2.1. Argumentarea 1. Strategii de ascultare în funcție de situație, 2 2 S5
de comunicare orală unui punct de vedere ocazie, subiectul în cauză, vorbitor, metode de
2.2.2. Facilitarea unei ascultare.
comunicări eficiente
2. Susținere: în situații formale sau informale în
2 2 S6
funcție de numărul de vorbitori, prin modulația
vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului,
prin structură, prin comunicare non verbală,
prin articulare.

3. Argumentare prin idei clare, relevante, 2 2 S7


concise, persuasive, adaptate contextului şi
interlocutorului.

4. Facilitarea comunicării eficiente prin: 2 2 S8


acceptarea de opinii diferite, încurajarea
discuției, asigurarea posibilității de exprimare,
oferirea feed back-ului, stimularea creativității,
încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea
comunicării la nivelul de înțelegere al
auditorului, folosirea unui
suport specific.

2.3.Realizează un 2.3.1.Selectarea 1. Informații selectate în funcție de 2 2 S9


Raport formal informațiilor necesare complexitatea temei, publicul țintă, relevanță.
temei propuse
2.3.2.Organizarea 2. Conținutul şi structura raportului în funcție 4 4 S10-S11
conținutului şi de: tipul informației, succesiunea logică,
structurii raportului suportul ( grafica, standardul de prezentare,
2

Toate cifrele din tabelul planificarii calendaristice se regăsesc Standardul de Pregătire Profesională, nivel 5, Anexa 1 la OMETC nr. 2713/29.11.2007
Săptămâna 22 (27.02.2017-03.03.2017) este dedicată activităţilor din Săptămâna „Să ştii mai multe să fii mai bun!”
2.3.3.Elaborarea unui formatul) 4 4 S12-S13
raport formal 3. Raport formal elaborat: document coerent,
bine structurat, adecvat scopului propus.

Recapitulare 2 2 S14
Test de evaluare finală 2 2 S15
TOTAL ORE 30 30 15

NOTĂ*): S1(12-16 IX); S2(19-23IX); S3(26-30IX); S4(3-7X); S5(10-14X); S6(17-21X); S7(34-28X); S8(31X-4XI);
S9(7-11XI); S10(14-18XI); S11(21-25XI); S12(28XI-2XII); S13(5-9XII); S14(12-16XII); S15(19-23XII); S16(9-13I); S17(16-20I);
S18(23-27I); S19(30I-3II); S20(13-17II); S21(20-24II); S22 ȘCOALA ALTFEL (27II-3III), cu stagii de pregătire practică
(învățământ clinic) în perioada S16-S21 (09.01.2017 - 24.02.2017).

15.09.2016 Prof.............

Toate cifrele din tabelul planificarii calendaristice se regăsesc Standardul de Pregătire Profesională, nivel 5, Anexa 1 la OMETC nr. 2713/29.11.2007
Săptămâna 22 (27.02.2017-03.03.2017) este dedicată activităţilor din Săptămâna „Să ştii mai multe să fii mai bun!”