Sunteți pe pagina 1din 2

Numele și prenumele elevului: Data:

Clasa:

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


Anul școlar 2013-2014
Modulul: ELEMENTE DE PROIECTARE

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor se acordă 90 de puncte.


Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 20 minute.

Enunț Răspuns
1. Piața reprezintă locul în care se întâlnesc:
a) cumpărătorii și producătorii b) vânzătorii și producătorii
c) cumpărătorii și vânzătorii
2. Design-ul se referă la produsele:
a) proiectate corect b) utilizabile efectiv
c) realizate economic
3. Expresia bănească a utilității unui produse se numește:

a) preț b) cost c) valoare

4. Capacitatea unui produs de a-și îndeplini funcțiile pentru care a fost


proiectat, fără a se defecta, în condiții specificate, pentru o anumită perioadă
de timp se numește:

a) disponibilitate b) fiabilitate c) accesibilitate

5. Inițialele CE care se aplică de producător pe produs, înainte de introducerea


sa pe piață reprezintă marcajul european de:

a) calitate b) conformitate c) funcționalitate

6. Redundanța reprezintă o acțiune tehnică menită să îmbunătățească:


a) impactul asupra mediului b) design-ul
c) siguranța în funcționare
7. O metodă folosită pentru fundamentarea strategiei de piață a
producătorului este analiza SWOT. Litera S din acronimul SWOT semnifică:

a) puncte tari b) puncte slabe c) amenințări

8. Proiectarea unui produs impune consultarea unei biblioteci de:

a) desene tehnice b) standarde c) baze de date

9. Care dintre următoarele caracteristici de calitate ale unui produs este o


caracteristică socială?
a) impactul asupra mediului b) securitatea în exploatare
c) termenul de garanție
RĂSPUNSURI EVALUARE INIŢIALĂ

1. c; 2. b; 3. a; 4. b; 5. b; 6. c; 7. a; 8. c; 9. a