Sunteți pe pagina 1din 80

c

³Activităţi în afara clasei la limba şi literatura română ´

PLANUL LUCRĂRII

Pag.

INTRODUCERE««««««««««««««««««««««««..1.
0.1.Rolul si sarcinile muncii in afara clasei........................................................3.
0.2. Particularităţile muncii în afara clasei si extraşcolare...............................3.
0.3.Cerinţele pedagogice ale muncii in afara clasei si extrascolare««««..4.
I. STUDIUL LIMBII SI LITERATURII IN AFARA CLASEI««««««.6.
1.1. Conţinutul şi formele studiului limbii şi literaturii în afara clasei
1.1.1. Lectura din afara claseic«««««««««««««««««««.10c
1.1.1.1.Conţinutul lecturii individuale în raport cu vârsta elevilor««««...11
1.1.1.2.Volumul lecturii din afara clasei«««««««««««««««...17
1.1.1.3.Modalitatea lecturii din afara clasei««««««««««««««.19
1.1.1.4.Îndrumarea lecturii din afara clasei.........................................................24
1.1.1.5.Evidenţa şi controlul lecturii din afara clasei...........................................31
1.1.1.6.Biblioteca şcolară........................................................................................35
1.2.Activităţi în afara clasei......................................................... ...........................39
1.2.1.Cercurile de elevi............................................................. ............................... 40
1.2.2.Îndrumarea colectivului de elevi privind recoltarea de materiale pentru
colecţii..................... ...................................................................................................49
1.2.3.Excursiile literare.............................................................................................51
1.2.4.Serile literare.....................................................................................................53
1.2.5.Concursurile literare........................................................................................55
1.2.6.Publicaţiile literare şcolare...............................................................................56
1.2.7.Consultaţiile şi meditaţiile................................................................................57
II.CONCLUZII........................................................ ...................................................59
III.ANEXE..................................................................................................................60
BIBLIOGRAFIE................................................................ ........................................70 c
c

c
c
INTRODUCERE

ð cc 
 c 
c c  c
 c

cccccc ! cc"!#cc cc


$!%&!c$!c c!c%ccc'cccc%c
"!#cc'cccc!c(' cc

c !cc!c$!ccc'c('c c!cc)cc
 ! ccc!ccccc!)cc#%c !c
% cc

c
!)c ccc cc%c$!cccc'cc'cc
%cc "cc !c!c !ccc&#c'c !c%cc
)cc ! c*!cc%c%cc##cc!c'c
%c c cc%c )ccc c$!c c!'!c
)&!c'ccc!'cc !c%c !+!c!c!$! c'c"!#c
ccc c %c!c #!c!c,c (c'cc
!c !cc"c'c$!c "c cc% cc

c c!c$!ccc'ccc('cc%cc
!c$!c c&!cc (c!c!%+%c'cc
c c-c#%c!cc!c"!c$!c%c
!"c$!cc%c cc'c !cc"c!cc c+c
 c$!c!)c c!%+%c'c!c!)c ccccc
#%c!cc% cc

c !+%c c!c%ccc#%c!cc
%c!cc )c!c !c%c'ccc$!c c!'c
!'!ccccc c'cc !cc!cc
#%cc%!c'cc!c"!#c!c%ccc!c
%c'c cc#c$!c cc$!%&!ccccc
$!!c!"c c cc

c c"ccc&!cc'cc%cc "c%c !c


!c %c"!#c!cc cc)c'c!%cc
$!!c'c !c!%ccc !cc$!c c
!c!%+%cc!ccc%c%c'c&cc
 !# cc%c'cc%c$!cc$!ccccc$!c
!c('c$!c%c#c cc)c$!c'c
!ccccc c!cc!c!%+%cc%"c
!c!c c

c %c!%c'c%c"!#c$!c'c#cc'c
$ !cc%c$!cc !cc$!%&!c'cc "c'cc
!'c%c$!ccc c cc%c ccc( c
!cc!c'c.c #!c)c!c /c

þc
c
c
(c'c%#c!cccc c %ccc
!c'ccc c'c$!ccc!c'c"!#c
$!cc'cc!'c%c(' c !c!c!c c
 cc'c))c !c c c

c !c!c$!cccc'cc'c ccc c'c$!c%c


'ccc ccc(ccc&!c" ccccc c
!!ccccc)ccc c cc$!%&!c%c$!c
ccc'c('cc"c"!cc!c'c'c%'c#c
!c!%c'c%cc c*!ccc"cc&!c'cc
(#c!'!c c'c !c)&!cc%c$!c cc
$!%&!cc$!cc cc

c c%ccc!c$!cccc'c('cc!c
 ,!c%c'cc#cc!c c !c$!ccc
c'cc'c%!ccc%!cc ,!cc #c'cc%&'c
!c'cc'c$!cc cc$!%&! c

c %c$!cccc'cc'c cc!c,c$!!c$!c
#cc$!cc-c

c /c"c#!ccc"!cc%c c'cc
!cc !cccc'! cc

c )/!c'c#%c!c'c$!!cc !cc
c'cc!c%c$!cc!ccc'c c0#%c
!cc'ccc%c !c$!ccc c
!c!c!c ccc!"c !ccc
c c!)cccc!%ccc'c c!c
$)"c'c&!c!'!c ccc c'c cc$!c
c ccccc"c'c'c!c('c!)c!c!c
c!c%cc'cccc$!c c!c c"&!cc
c cc!c "c%c'cc'c$!ccc&#c$!c
!c'c c !!c c$!cc%c!'c'cc
c 1c!%ccc$!,c'c %cc
!)cc#%c !c c'c"c#%ccc
'c! cc
c "!#c!ccc%c%c$!ccc'c cc$)!c
!c$!!'c$!c'c c$!c'c!c !cc% cc
c *!c!c'cccc"!#c%c$!ccc'c'c
!c#%c!%c%c!c'c !c c'cc$!c
$!cc!cc$!!cc'cc!c c (c
 !ccc%c$!cc%ccc"c#!cc
cc#%cc !cc'cc$!"cc!cc!c
!c'c!c%c cc
c /ccc!cc%!c!c$!cccc'cc'cc"c
'cc c%cc%c cc ccc!c'cc%c
 c*!&!c%c$!cccc)ccc!ccccc
$! !c!c!cccc$c%c,cc$!"cc c
!c'ccc!%!"cc cc cc'cccc! c !c

¢c
c
c
%cc )c c'c%c!c!c !c!c'c
&!c!'!c)&!c$!c'cc'c !c cc$!c c
c /c0ccc!c$!cccc'c('cc )c
!c$)"c'c !c #!c'c!!cc !c
)c!c!cc !c#%c!cccc !c
 c%cc!cccc !c!"!cccc!c
% c ccc$!c%cc%c'cc'cccc
c'c !c c
/c0cc$!!c)cc'c,c"!#cc c)cc
%c'c!c,cc "!#c c)c!c
$!!c ccc!#c!"c cccccc1c
$!+!cc c'c c2!c c!!c'c"c !c c
!%c'c%c!&!c$!+cc!c c,c'c
cc$cc !ccc#c!c c)c'c %!c$!c
cc c!c!c!"%c$!c!c cc
c!c$!cc$!cc!c!c'ccc !c!cc
!ccc%cccc!c$!cccc'cc'cc
c#c c'c!!ccc!ccc%!c%c$!cc
 c*!cc%c c$)!c!cc#!cccc!c
!c"ccc!c cc!cc$!&cccc #c%c
!c'cc+c $!c c% c!cccccc!c$!c
c(c!cccc c cc$! !cc'!c$!cc
c! c
%c$!ccc'c'c)cc #c'cc#%ccc
c ccc cc%c!cc!cc c!c
!cc!-c cc!%c!c cc"!#c
!c! !!c c
#cc!c !c!'c c'c!c
""cc%c$!cccc'c(' cc
c
c
c
 þ * 3
 345 cc 
c c  c
 cc 63 
 c

c
cccc c$!c,)c'c c!c$!ccc'c!c
('c!cc!cc%c'c$!cc c0)c
!cc%c'cccc&cc!!c'ccc&c'cc
cc"!#c'ccc#cc cc&%c c
c!c$!cccc'cc'ccc cc
)!+cc%c'cc cc
c * c%cc!c$!ccc'c('ccc c)#c
)c"c c!c'c$!!c c
c%!ccc
!c"c c%cc%cc'c c c!c$!!c
c'ccccc%c$!& 7c %c c'ccc
"!c,c%ccc!#ccc cccc%cc
 ,!c#%c$!!c'c !c c
!c'c"!#cc
)!c1)#cc"c c

c
!!cc%cc'ccccccc$!c!cc
cccc'cc% c cc c(!c c!c!c%cc

Kc
c
c
'!cc1!c c '!cc !c'c "c!ccc
!&!ccc!c !c'cc!c!cc' c!cc
c%cc c cc&!c!c cc )ccc
cc ccc$!c"&!+cc&cc&!cc c!c
!!cc%cccc )cc!c cc)c!c
cc( c%c!cccccc)##cc #c
!'!c c$!cc cc$!%&! c!cc#c!!c
!c$!cccc'cc'c)ccc"c&!cc!!cc'c
cc)##c ccc!'!c c'c !cc%c"!+c'c
&!!+ cc

c
c ccccc%c$!cc!c!cc
c'c'c!ccc cc c !cc"cc
c)cc$!%&!cc cc ccc"cccc%cc
%&!cccc#c!c'c c c !cccc cc
c cc%c)c!cc ccc c'c!c%c'c
 cc 
c

c c
c c cc c
c$c
 c c cc%cc!#c!c !c ! cc

c !ccc %'c%c'c%!c%c'c$!ccc
c'cc'cccccc c%cc#c
c%c!c'c"!#cc! c cccc
( #c cc!ccc c%c c"!cc
cc!c ccc$!cccc'cc' c*!c%cc'c !c
c cc"!#cc!c#c'c#c! !!c'c
!%c%cc$! !ccccc!ccc"cc
! !!c&c%c'c$!cc c
!c%c
 %c c$!c %"1c'c"!#c$!cc!c!c%c
!!&!+c!!cc#cc!c!%cc c1 c !c
%c!%c c'c !c cc!cc%ccc# cc

c
cc c!!cc%!cc)!c cc'c
 c"!c'c ! cc%c!%+%c'c'c("!c
)cc#c!cc'cc'c&c$!cccc&c'c$!c
%c!ccc'c(' cc

 ¢
 5 c* 0 22
c c 
c c  c
 cc
63 
 c

c 0!c!cc &!cc+c c !c!ccc


"!#c'c!c%c$!cccc'c('ccc()c
'c!c&cc c)cccc c
1cc!c(c "cc

-c
c
c
cc!cc$!cccccc'ccccc
c!c!c!%c ccc'cc!c!'c'c
 c!c!c ""c$!c"!#c%c$!cccc'c
c'c!ccccc cc!c ccc !c
!c-c

c /cc!c'cc%c$!ccc)cc)c!c c
ccc$!c&!c"cc%cc cc !c ! c
c'cc%c)%ccc'c %cc )cc
$!"cc% c*#c c)cc"cc
!cc%ccc'c%cc%c)c+c c c c$!c
"!#cc%c.)c(cc / c

c )/c !c!c ""cc"!#cc%c'cc


#c c%cc ,!c c!c'c!c c0&!c
!ccc!cc!c&!+c"c'c%c !!c
cc!c'cc c'c"&!+c!!!cc c%c
cccc%c cc c!cc%c$!c
%c,c% c c!c%c$!cc)cc)c!c
ccc!cc"!ccccc%!cc c)"c
!c c
c c!!c'c"ccc%c!cc
cc cc !c'c!c cc

c /c %c$!cccc'c('c)cc !c


cc%&c'c!%cc ccc!ccc!%cc
!'!cc%cc )cc#c'c 1 c c!c!c
!c"cc!cc$!!c'c !c!%cc
 ccc!c%& cc

c /c!cccc ,!c'cc$!"cc "c'c%c$!c


ccc'c('c)cc#%c!%c'c cc! !!c
c% c c%ccc%ccc&cccc&cc
'cc)!c+c !c c%c$!cccc!cc$!''c$!cccc
%c'c$!cc cc'cc c&!c%c'c!%c
%c$c$!%cc!ccc)c'+c)'!cc%#c$!c
% c!c!c!#c%c!cc!c !cc
 cc

c !!c%c$!cc&cc%c$!c'cc%c
!cc !c!ccc !cc%cc%c
 % c! !ccc%c!cc$!c)"c
c'c'cc$!cc %c'c!"c!c!! cc
c /c0'c!c!c!c%c !cc%ccc
 c%c cc!cccc!c$!! c c cc
c%c&cc !cc%c !c c,c!cc$!c
cc!cc'ccc!c(' cc

Vc
c
c
c !cc %!c#c)%c%c)c
c!c%c!cccc'cc'c$!c !c,c
c#%c !c% cc

c /cc$!cc!c!ccc%c$!cccc'c
('c !c$!cccccc!cc"!#c",c
!cc'c #c"!#c!c!c ""cc)cc
!c c c #c!c(ccccc
#c$!c%c$!cccc'c$!c!c(' c %#c'c
'cc$!& ccc%c!cc!c c0c
c!c !c"!#c'c!cc%c%!c!c!c
cc'c!c'c$!c)cc!c(' cc

c &!c"cc!c !c'c"!#cc%cc'c
%c c'cc $!c%ccc%& c0c cc
!c'c!cc%c$!cccc'c('ccc
 $!c%cc!cccc$!& c!cccc
ccc!"%-c$!&c$c%c$ c c%c+'c$! !c)"cc
!!cc$!%c'c c !+c c)c$c%c$! c c cc
c  cc

CAP. 2 STUDIUL LIMBII ŞI LITERATURII ÎN AFARA CLASEI

þ 
 5 3cc c30c 8cc3 3c c
 c
 c

èc
c
c
c%cc%c$!cccc'cc'ccc&cc
!!c&c'ccccc"!# cc

0!c !cc%cccc"!#c'c'c%c$!c
ccc'cc'c c%ccccc!c!c
'c$!ccc!% cc

*!c%ccc'c$!cccc$!cc'cc
$!"c"!#c!c!ccc !c!cc!cc%c
 ! c !c!c cc ccc c'c'c&c1c cc
c' c c c !c!ccc!c &!c!c
!'!c$!c&!c%c!!ccc%cc'c$!c"!#c
,cc c) c cc!c c-c %c!!c!c
c)c( #c$!c c%!c%cc
 cc!"ccc(c%#c'cc%ccc
%c cc cc cc ccc"!#c'c !c
% cc

cc!!c%c(c c%c !cc ccc


%c)cc$!1c'c1cc!c'c)c cc!c
'cc!c!c$!cc' cc

!cccccc)ccc)c!ccc
#c%c!c ,cc!c$!c%c!!&!c#%c
c$!'c!c%c$!c%cc!-cc cc
c !c!!c c!cc
%ccc
c)#cc"!#c'c'c!c$!cccc'c(' c

0cc!cc%)cc!cc!",#c!cc!cc
%c'c1c%c$!"c !ccc'cc%ccc!c
cc&cc !cc!%ccccc!c "c'c,c
"!# cc
0ccc!c!c%c #!c$!1c!c
%c'c!c c$!!"c c" cccc1c$!cc
!% cc

!cc!cc$!ccc$!!c$!ccc%c$cc(c'c
%#cc(cc!!c%c%c'c c c% cc

c!c( cc'c"!c!c'cc !c$!cc!c!c


'c%#c'c(c ccc c" ccc cc#-cc#c
( #c!"cccc!c#c'cc%#!c c!c
"c'c"!#cc%#c'c(ccc'ccc c
ccc!!c!'c)cc%c ""cc%cc
!c'cc%cc%cc%&!cc$! !c!c c'c
! c
ccc cc%#c'c(ccc$!c c&!c"c'c
$)"c!'!ccc(c'cc$!!c!!c%c c
% cc

´c
c
c
!ccccc!c #!cc!c
)c cc#%c!c!c!c!%+%c.!c
cc /cc$!cccc#cccc !c$)!c c
!c cc'ccc)c)!c "c(cc!!c (c&c
!c&c'ccc c
!c&!c"cc "c'c"!#cc!ccc
"cc)#c !c'c"c!c'c !c$!c
 c'c!c % c!cc#cc !ccccc
!#ccc!c !ccc!ccc!%c'c%c
c #%c'c!"%c c'cccc)c$)!c!c$!c
c c !#cc$!c #!c'cc,c%c 'cc
%cc!c'cc#%ccc ! c

c"!#cccc%cccc (c'c
cccc!c)c) c

!c"!#c'c'c!c!c%c !c c


&!"c!'c'c c!c!c"!cc!c!%c'c
"!#c'cc!c%c%c'cccc%c (c'c
!"!cc#c cc

* c%cc%ccc%c$!cccc'cc'c
cc"c'c !c!!cc$!cccc !c!c!cc
cc ! c
c!c"!#cc)c c)cc$!%&!c
$! &!cccc9+ c"!#ccccc c!c
'cc c$!!c!ccccc$!c!cc!c!c
c'c'cc!%cc "cc% c

 c)cc!ccc!c$!ccc'cc
ccc !c'cc!c!)!cc&!c
!'!ccc"!cc "c cc% c
!!c!c$!c
cc%#c c%&c c c!'!c'c!cc c
!cc'+c !cc.c( cc( %c#%c
 !cc!c !c c!!ccc
 / c!c'cccc'c$!c c c c&!"cc c)c
!!#c'ccc!ccc -cc!ccc cc


c !cc c'cc%cc%c$!c"cc
#%c"c !cc'cc !cccc c c
"!#cc))c ccc'!ccc$!c%cc!cc
cc.c( -c!c
!"+cccc %cc
!c'cc
c /c$!c!c)c %!c%ccc$!c!c
c!#c'cccc ccc c!ccc
%cccc!c !cc+cc c%cc)cc
cc cc

ÿc
c
c
!cc9+9c%c cccc ( c!c'c c
!!cccc c)cc c" cc) c

!!c!cc !cc!c!c ) cc


cc)cc !c$!cc cc%&!ccc( c
%c c!c'ccccc cc

!cc c !ccc!c!c&!cc%c ccc!c


 c'c c!!c!c&!cc!c!cc-+¢ðc) c cc!c
$!cc)'!c!ccccc9+c$!cc'c cc"!#c cc.cc
cc( /cc c'c.c /c%&!cc!ccc
ccc !c"! c

c !c!cc !cc.c/c$!cc$!c
!'!ccc$)!cc%c c c!cc!'c$!c'c
c c c)#c!c%c!cc 'c!cc'c'c
c,c!ccc !c$!c "c c
&c%c
 c%cc&ccc$!&cc ccc$!!ccc
c !c'ccc c0c( c !ccc c
!!c$!+c'ccc!ccc ccccc
!cc#c cc!ccc"!cc%c'1c cc

c *!cccccc. c!c/ccc$!c%c
c'cc )cc!c'cc&!c c!"!c!c !cc
%cc' c*"ccc)cc$!c!cc!c!c.c
c)c cc !ccc!ccc$)!ccc cc
!)ccc/c'c)cc %c!cc'cc'!c
.-ð:+c;c/ c!c%c!c cc c&c!cccc cc c
'!cc"c '!cc'cc)c)"c c %!c
%ccc"c !-c,!cc&!"ccc
.ccccc /cccc c( #cc
"c ccc"!cc cc

c
c!c!ccc ccc !c c %&!c
c!cc cc!c%c'c(cc!!c (c c
#%c% cc

c !c$!cc)cc)c!cc%cc %#c! !!c


%ccc !cc!c cc'ccc#%cccccc
!c'c c*!c!c ccc c)cc !c
"!#c%cc!c'c !cccc$!c!cc
c%cc%c$!cc'c!) c c$!!cccc
"'c&!c!ccc'cccc$!cc cc

c c!cc!!#c)!c'c!c!cc c


%cc!!#c #%c#c%cc$!%c'c !c
c'c "cc !c!c'c !c"c ! cc

ðc
c
c
c *c&!"c%ccccc'ccc$!cc%c
$! !c$!cccc'cc!c!% 0cc'c$!c%cc
ccc'c$!cc'c$!cc!c!%c c!ccc
c'ccc1cc)#c c!c"c%c!%cc
%c!cc cc$!ccc. #c!c
cc /ccc)c'c c*!c!c'c
!%c ccc'c c c!%cc%c'c
cc c'c$!!c cc

c !cccc$!cccccc!cc$!%c
c)ccc!c) cc c!!#c#%c
!cc'ccc%c"!+c'c&!!+c!'!c
&!+c"c !cc'c"c !c cc !ccc
cc$!c%c$!'c! !!cc!'!c$! c$!c!cc c
!c ""ccc cc%c cc!c
!cc!c c$!c1!ccc !ccccc
c'cccc c c'c!cc cc

c !%c'c cc( !c !cc!c c !cc


"cc$!c,ccc! c!ccc'cc+c$!%c'c
 cc%cc!c c!!c'c"c!cc ccc
%'c cc!!ccc!c)cc(ccc #c'cc
(cc %'cc"c)c c cc

c !ccc+c'cc9+c'c c$!cc9+9c c"!##c c


&!"ccccc!cc'c!cc$!c"cccc
cccc #!cc%c ccc c( #cc
ccc ccc!c))c !c cc c
)cc,c%cc

+'c$!'c1!cccccccccccc!cc
c !c$!c!!cccc #cc c %cccc%c
,cccc c!!c-cc""c1!c c0c
!c%ccc%c!ccc!c!!c!%c'c%c
)c!c,c c&'c'c"!cc´c!c+'c"c'c!"c
c % cc

c c!c!!#cc<*!c=c'c(c))c'c
!cc"!#cc cccc!c%c !cc
cccc%c'cc!!!c.cc)!cc$!&!cc!%c
!%)ccc / cc%ccc!cc )c%&!c
%!ccc#c'c!#&!ccc!c cc'c
c% cc

c !cc%cc(cc&!c"cc!c
c!cc'c cc'c%c cccc%c c
c!c"!#c%c$!cccc'c('cc)!c

c
c
c
1)#cc'c!c%ccc!c!%+% c !cc
cc ,!c c!cc(!c'cc c!c!%cc
)ccc%c!c$!+c&!cc'c"cc!c
'cc c!cccc#ccc$)!c$!cc%c
!!&!c!c!c&cccc% cc

c #c!c!%c$!c%cc$!!c'c
 !c%c)cccc c ! -cc!c 'c c
%c'cc!)cc#%ccc cc

c (c!c'ccc%c c&!"c%c$!ccccc
'c'cc !c%c$!c!c('c !c cc
!c'c!!cc%c!ccccc$!cccc'cc
ccc'ccc$ ! c

c (cc cc!c!c'c!-c/c!c"!c!c
%c c'cc%c%cc !ccc! c'cc)/c
!c ccc!c!cc cc!c"!#c c
cc% cc

c 0!c c"c!c c c ccc'c1!c


!c c)c c c c c'cc%ccc$!ccc
!%cc!c!!cc%c'c$!ccccc!c
!cc%c %c c

c 0!cc+cc" cc!c('c cc!cc'c


!"c !c c

%c'cc%c$!ccc(c ccc!!c
%c!) c!c c%#!c ccc'c!"c
&!cc)!c "c'c"!#c!)c$!ccccc% c
!!c%#!cc c%c)ccccc!c c
!!c c %ccc'#c$!"c c

c c!c$! !cc!c('c)ccc ccc


c!c'c$!cc'c$!ccc c!c('c cc
$!%c'c c!c ,!c$!!c$!c"!#c!c!%+
%c'ccc$!c#c!c!cc' c'ccc
!c!%c'c !c !c"!#c$!"c!c$!ccc
c'cc'c'cc)cc!c('c$c%!c$!c c&!c
$!%cc c'ccc"! c
!&!c!c ""c
c"!#cc%c"!c)#c$!cc c!cc!c
cc !c !cc cc!"c%c %cc %c
!&!cccc%c!c('ccccc'cc
'c$!c%c#cc'c !cc c cc

c c #cccc%c!c!c !cc cc


!c'c'c!&!ccc!%cc#%cc%cc'cc!c

þc
c
c
!c)%c)'c!)c ccc ccc$!c'c
c% c3c"!c$c%!c!ccc #cc!ccc
c cc!c$!cc%c'c$!cccc'cc'c
'cc cc%c'c)c $!c% cc

c !c!#c"!#c%c$!cccc'cc'c.c
!c!c'c!c/c)cc!cc c!c
c'cc%c %c(cc!!c #%c c#%c
% c !c,c!)cc%c'c$)!&!c$!+!cc!c
cc'c%!c%c$!cccc'cc'c!c
%c %c$!+!c !c!!ccc% cc

þc c!c"c

c 3c !ccc%c$!c'c!cc&c!cc)#c
c'!c %c&!cc !cc!%cc$!cc!c #c
c!%c+'c%&'c!'! c c)ccc)cc
$!%&!cc!c!c! c!c!cc #cc
!'ccc!ccc%c!!cc%cc!c
 #c'c%cc c*%c!ccc !cc%-c
 )ccc !c%c cc$!ccc'c
 !cc !cc!c'cccccc
c$!ccc'cc'c cc !c) cc

c *!ccc$!ccc'cc'cc$!"c$!c c&!c
c,c'ccccccc c!cc!c
'ccc!cc!%cccc !c c'c &!cc ccc
)c$!ccc,!ccc &!cc #cccc
!!c!ccc ,cc &!ccc cc

c ! &!ccc%&cccccc9+cc$!ccc"'c
#!c!cc%c,&!+cc#c ccc!'!c!c
c!c'c!!c+'c$)"c%)c'c+'c#%c
)cc( c0cccc9+9cc$!ccc
 !c!c!cc!c ccc'cc!ccc'!c
 #c !ccc&c cc)c&!c"!c
c&c'cc c)ccc c'c! c

c 0#%ccc%cc##c!c!c$!c ccc
cc'c !c!c"!#c'c %"1cc!c%c!(c'c
$!ccc'c$!cc' cc!cccc!c !c(cc
c!%+%cccc$!ccc c9)c !c
,c)cc$!%&!cc c!c)c&!cc
 cccc$!c' c

cc c)cc !c$!c c&!c!c!c


cccc"cc!'!c!c!c!c"!"c'c

¢c
c
c
+%ccc$!c"! c
ccc%c)"c%cc
!'cc#"%'c!cc$!cc c*!cc!c
!!cccc!ccc!!cc c c
"!#c'c$!cc c'cc %!cc!ccc
#c!c !c c)c#c)'!!cccc#%c
!c !cc'c cc!c !c)c)c cc)! cc

cc !c!c!cc%cc!c cc c


!c$!ccc cc!%c&!'c'c #cc c
 c "c'c! c!c"!cc'c$!"c(cc"'c
#!c+cc%c'c )ccc!c)c$!cc
c!cccc!cc ,cc c$!c c'c
c#%&!c cc cc%ccccc!c
!#c'cc ! c ccc "c'cc!c
cc%!c)c!c$!cc! c!&cc$!"'c
"!c !c!cc!c!c !c!#c!c!"c c
c. %c
#c*c / c

ccc!"!c&!cc%)ccc7c
cc"!c%c!cc)c$! cc c'c!!c
ccc' c!c&'c$!c#c cc)c!#c'cc!c
ccc$!c$!"c$!cccc$!cccc)"c
!!&!c$!'c)!c'cc cc

c!%c #c'c#%c!c !c)&!cc


 c cc$!'c !ccc( %c$)"'c%)c
%##c!c %c!c(c%c%c$!c"!c( cc'c
c )ccc!c$!)'!c!!c%)cc
!$!", cc

%!cc!ccc!ccccc c)c'c
!#c!c!cc 0ccc cccc
ccc !c$!c$!c'c!cc!%cc%c
!c!c c#c'c ccc c+cc+cc
"!c))c'c'c c
! c!cc !cc%cc
!%c%cc !c !c!)cc!c !cc
%ccc !c$!c%c !cc)'!!cc"!#c
!cc c) c*!c ""ccc!c& c !cccc
1"ccccc% cc

þ  c c
 c  
cc cc c


 c

!c$!!ccc$! c!c'ccc!c$!c&!c
 c !cc-cccc%c!c !c cc'c
%#! #c !c%cccc'c!ccc
c ccc %'c$!cc!cc c

Kc
c
c
c c !c c! cccc!'ccc !c"!c
c c!cc !c'c$!cc%c!c' c c !c$!c
'cc!cc+cccc)" c
c !c ccc c!"!cc$!"c cc

c !c!c'!cc$!ccc %'cc !c c


c"cc!c c!c ccc%ccccc
 cc"!c%c$!c"c !c)c'c c cc
c!c cc  c2,c$!c!cc
!c cc!c !c$)'c ccc'ccc#%c
"c !c!c !c c c'cc #!c c"c
( cc!c'c!c cc

c c !c c)cc#"%cc%c$!c#%c


cc !,c)ccc !c!%# cc

c 0!c !cc c!c1 cc!ccc)c


ccc'c%c #%ccc!"c !c!c c'!c
!c c !c c c' c c%ccc !,ccc
"!c$!c c!c c!cc$!cc !,c!c cc
!ccccc#"%cc !c'c$!!c'c %cc!cc
%c)%c'cc cc 1cc$!&cc!c cc c
')!c#c #!c$!c1 c c #cc !c cc
%c"cc% c#%ccc! cc'cc !c$!"c
-c!cc!!cc1)ccc$!c!c'c c
!c!c'cc! c c%c c!c'ccc !c c
!c'cccc$!c"!cc)c'c(c$!c!ccc
c #!cc )cc%ccc!cc)c'c
c 1c'cc%&cc cc !c cc!c
!!cc  c8c'c %c$!'#c c!c)!c'cc
!c c'c c c c !c c'c% c>"%c
!cc!cc !c!'cc%!c$!c"!c c$!c
c'c) c c cc!!cc&!cc!c$!c
c'c #cc!c cc!cc!'#cc cc
!c&!c)c&c c0!c %cc? c )c'c!cc)c
cc!c
!"c c!c"c!c%cc!c 'c'c%c
"ccc'c$!%!"c!cc ,c'c'!cc$ %#c
% c 'c #!c c$!#cccc cc$!&!"c
c'c c$ %c!!cc! ccc c
!c %c
c))c'cc'!"cc!c
!"c c!c c!c%cc
!c)!c'c'c1!cc!cc%c)!c.'!"c'cc/c'c
!c$!#cc%c!'ccc!c$!cc c
.))c'ccc/ c*!c!!c)c !c!c'cc !,c
!c#!&!c!c
!"c !c$!c!c!"!c!cc

)!c+cc!c!+!c'c!+%! c

-c
c
c
c)#cc !c cc$!c$!"c#cccc cc
!!cc%c#%&c!c( !cc% cc

c cc!ccc$!cc!%c!c$!c
! c!c'c'c !c% c2!cc$!c!c
c%cc$!c!'c!cc'c$!c ccc !cc
c !c%c ccc%&c'c!%cc!c
' c
c 'c$!cccccc'c)##c!c$!c
!cccc!!ccc)c"cc%c c cc
!!c'cc"!c c)!c cc c'cc
&! c!cc!ccc!ccc!"cc
!c !c)c%&!c)#c 1" c
'c )c
c'c!ccc)cc!"cccc cc%cc
c!&!+ccc ccc cc! cc

c cc9+9cc$!ccc !c cc!c


cc%c'c cccc!c!cc-c)c)c
1c!%c!c'cccc c ccccc
!cc !c c&!c'c!% cc cc%cc
cc$)'#ccc"ccc!c !c%&cc'c!c
c!c!cc c !c&cccc c

c !c'ccc$!ccc!!#c)!c'cc
cccc cc!#cc!c ccc$!c$!"c
$!cc!c#c$!!cc.!%c!c c cc /c$!cc!c
cccccc!c!" c0c!c!cc!cc!c
cc!#c$!cc&c!cc&%c cc !c+c c c%c
%c)ccc!%c'cc cc c0c( c!cc)c
c!ccc !c%cc!cc-+Vc #cc!c cc
1c%!c%cc!cccc c c'c>c

!c c!cc&cc !c !cc


!cc%c'c&cc cc%c cccc!ccc$!c
"c'c&cc&%c c'ccc%c)ccc!%cc
c #cc c)'c!cc "!c8)c ccccc
?c%!c c

c cc$!ccc!c ccccccc c!c


c!cc!cc!%cc#c'ccccc
!c c!ccc c cc!#c c?"c
3cc8 0%!c%cc!c!c c'c!%c
cc
 %c!c "!c2!cc? cc8#cccc 2"c
cc-c cc*c "c!c9!cc1@ c'c
%cc c ccc!c!c%cccc!ccc!cc
 cc !c!!cccccc'cc!ccc cc

Vc
c
c
c c!%cccc%!cc #c'cc##c
 ccc%cc !c ccc "c'cc
ccc&!ccc!%ccc!c cccc'c
)c$!cccc%!c$!c!ccc! ! cc

c
!!cc!%cc)'c$!c!cc!c cc

c cc!c !c c c cc !c!'c


!c%cc!%c'cc )cc!c!'ccc
c#c cc%-cc!%c!1c c)#cc1!cc
cc 1"cc c c
c$! !ccccc
!#-cc
c c3&!cc'ccc!'c%cc$!!c cc$!c
c!c'cc!c%#c!c!"1ccc c'cc! c
c)c!c"c c cc&!&!c!)cc%c!cc
ccc !cc#'c"!c !c+c %cc%c
 c2&!cc$!)c!cccc c !cc!#c'c
!ccc'c))cc"!"'c'c c.cc!c!c !c
)c !ccc%!c !c%cc !c / c

c ) c
 c$c cc%c'cc,c$!c!) ccc#c
)c.cc"!c/c!+!c!"c !cc%c.c
""c /c$ccc)c ) c0 %cc'!cc1!c
$)c$!c1!cc

!+!#ccc$c !#c.cc!c"c !c !cAc9!c


!cc'!+!c / cc

c c
 ccc$! c$!ccccc( !ccc'c
!cc$!1 cc"!cc)" c0ccccc
 ''c( !cc%cc%c'c!%cc )ccc$!"c
&!c !c!)ccc!!c.c!c$!!c ccc
cc!c c c!c!c c / c

c c0!c%cc ccc$!cccc #cc


)c'c$!ccc)'!cc( c0 cc%c
!c#!c!c),c&cc&ccc #c !#c c
 cc !c&c!!ccc !c c%c!!cc
 c! c
 c!cc!c)!ccc !cc #ccc % c
 cc %ccc)cc+cc)cc#c
!( %cc

.c)c&!c$!c!/cc c!c'c!!cc)c!c
!cc!c"+c(c'c !cc c% c0cc cc
c'c#%c"c !ccc!cc!ccc%cc!c
 c c

èc
c
c
c !c"!c"cc cc cc!c !cc!c
!c !c-c %'c)c"!7c %c!c%c
!c'cc!7c %c!c%c 7c %c!c%c!c!c
cc$!ccc%7ccc%!7ccc7c %c
'!+!7c)"ccc!c !c cc c

#c!c!%+%cc' cc!%cc!c,c
cccc c
!!ccc)!c!c!%+
%cc'c! c0cc!c,ccc%ccc
 c !!cccc!"!c$!c!cccc
! cc!%c !c!cc !cc%ccc
c"cc -cc

lc cc!)ccc cc%c&!c c c


!c$!cc !c)c'c! !!7c
lc cc!!c'c!%cc!)cc"c#!c
!cc! cc
!c&'c#%c!c%c !c )ccc%c
!c c!cc'ccc"c !cc)'!!c
ccc#c'c c%c%&c'c )ccc$!" cc

!c "c' c
!ccccc!%c
%#c c%&c cc'ccc$!%&! c c!c !cc
%ccccc!c "cc!%c c%c
c)"cc cccc)c"cc% cc
c c)"c !-c
+c'+!cc !cc c$!c cc!(cc
"c'c !cc9+67c!cc!ccc
 ccccc!c7c
+c c %#c$!c "cc9+6c !c!#c'cc!c
ccc!"c$!c7c
+c c %#c$!c "cc6+6c !c# c
c 3c cc !c$!c!cc$!cc!c"cccc!c
 c!c$!cc'c! cc
c c!%c)cc$!c ! cc!cc !c
%c! c%c$!cc'c! c!c'c %"1cc!c
c&cc!cc$!c#cc)"c",c !!cc ""c
!c!ccc!c1c c)!cc c!c "cc
!c c#c!c%c"!cc' cc
c 0!ccc%c cc!%c!c)!c"!#c'c$!cc
c$!ccc$!c!cc cc c )c ccccc
$!ccccc'c#%c"c !c c!c c!cc
'c%c$!& !c"c$!c!cc!%cccc
cc!%c!ccc!cccc! !#c c
cc$!"c cc c %c%!c !cc$!c"! c %c
c!cc'c !cc' cccc)cc!#cc
 c cc)c&!c$ !cc"!ccc c'c
c c c%!cc !c+c"c c%c cc!%cc
!c)cc ccc)"cccc cc!c,ccc)!c)c
 c0cc&c!cc!c&c'c,cc$!c

´c
c
c
)cc!ccc c!%+%cc'c!cc
cc%&cc c%cc !cc!% cc
c !ccc%cc'c'cc c ccc!%cc
!c%c'c cc !,c#cc,c ccc!#c
1"cc"!ccc)cccc! c!c c$!c
)ccc%!cccc&!c$!cAc9!c'c$!c c
$!& ccccc!c c!cc$!cc!#ccc
c$!'c!c1 )#c c0c!c!ccc ccc
)c'!+!c)"c!c)cc'c1ccc
'!c #!c$!+cc)c'c") cc
c *!cc c!c%cc !cc$!cccc c
cccc'c#%c"c !ccc!ccc!c !c
c!c!cccc$!c"!cc!c$!c%ccc'c'c$!c
c' c0ccc !c!#cc!ccc%cc
c!&!cc'cccccc! c*!c!'c
!ccc%c!c!cc cccc1c
c!c1!cccc !cc%c$!c cc
c c)!ccc$! c!ccc$!c!c1!c!%c
 (%c cccc,c$!c)cc"!c'cc c
cc%c!c!cccc c"cc)c c
*!cc1!cc'c!'cc!%c"!cc!'!c
c'c !c% cc
c #"$ c
c
c c
c c c % c c&
cc '(c
þc c c c  c c)
 (c
*c cc
)cc'
(c
+c c cc c,
c c (c
-c c 
. c % c cc c c (c
/c c  cc0 (c
1c c c c cc0 (c
 (c2&
c c c c c c 0(3c
4c c c )c&
c 0
(c
5c , c c )c,
 c c c c (c
6c7
c c c  )c'' c) c c c'' (c
c c& c8
0 0c'' c c(c
þc c c )(c
*c c c %cc cc )(c
lc  c c c c
c (c
lc Ñ c c0(c
lc  
c  cc c c)
 % 
 (c
+c,
c )c')
 )cc c
c&
c c c c (c
c
*!c%ccc1!c)cc !c'c !-c
lc cc c
)cc'
(c
lc c
cc
 
(c
lc c c&
 
 c
c  c
 c
)(c
lc cc c
c  c
 (c
lc c c cc cc(c
lc c c  c )(c
lc , c c  )c,
 c
 c c 
c c c8
 (c

ÿc
c
c
0!c !ccc%c'c!c$!c cc cc$'c c
cc c(c c !c%cc'cc$!cc%c'+
cc !ccc!% cc
!cc !cc$!ccccc!ccc
c !c%!cc%c cc!cccccccc
&'c!c' cc
! &!cc!cc9+9c!cc$!ccc)cc!c
c'cc!!ccccccc !c!cc
" cc ccccccc%c!c%cc
ccc ccccc!c'c cc !cc c
c$!"c!'!cc cc!c!cc c !c&c$!cc
 c cc!c !c!c)c%ccc!ccc
)cc*c ccc2cc !!cc*'@!c c0ccc
ccc+cc!c"!c!c!c! c9 cc %!c
%ccc%c!cc!"cc!c c'ccc cc
%cc c. c  ) c / c0c!ccc c!c
 cc#"%c%c c.
 c cc":; cc 3B!c
<

c cc c c# 8 
ccc"Cc /c
c 0"cc!cccccc%c!c c'c c
c)c!ccc&%c!!ccc'ccc$!c
!cc cc!c)cc%c!ccc)cc
2 (!c 0!ccc!!c cc!c c!cc
 c!cccc9 !cc %!ccc%c!c%cc
cc c !&!cc cc'c cc
cc'cc!cccc$!ccc!cc c
'cc!c cc!cc !cc
!%ccccc$! c!c'c'cc!c%c$!c cc
c c!ccc$!!ccc!%cc!c"#ccc !ccc
c c!cc$!cccc%cccc!&!+c
cc!c cc "c'c'cc c!'!c
%c$!c!cc!cc'ccc!% c!c c
c!cc c!c%ccc c&!"c!c"!c
!c!c!c!%c!cc cccc)ccccc)#c
! c!c!cc( -c ccc %!c
%Ñc
 c cc!c" c*!c!'c!c"cc!c.c !c

!/c$!c%ccc%c ccc c=c


 cc
%! c
&!cc#cc!c c cc cc%c
!c%cc!c cc!ccc cc!-c
,
 c '
8 c> c,
 c c c c8c !c c
)'!cccccc!c$!ccc&'c!c'cc c
c%c%c)cccc !c%ccc cc
"c!ccc$!cc'cc$!ccc"c
)cc$!c'c!c !!cc%c'!cc !c
ccc#c%cc c'c!c !cc%cc!'!ccc
"c%cccc!c c!c !cc$!ccccc
%ccccc'cc)cccc'ccc$!c cc
c "!#cc!%c cc'c cc$!c!cc!c
"c'cc )cccc c c!c
c c!ccc!+!c !cc%cc.c'c$!c c
&!c!c !cc%c/ccc!c c)#c!c$!c
%! c
c!cc)ccc$ !ccccc#c

þðc
c
c
cccc!c!c" cc!cc! ccc
%#c!c'c"ccc #!c%c$!c
"c cc !cc'cc!%c#%c$!c!c
 cc cccc!c c!c ccc!cc cc
c cccc9+c &!ccc9+c!%cc!%c !c
c$!cc(cc!c!c !c!!c !c"!cc cc
ccc#c "!!cc!!ccccc)&!cc c
c cc6+6cc!%c !ccc cc!#c
cc#c cc&!ccc !c cc
 #c"!c cc!cc c'ccc$!"c
!'c!c c!cccc!c+c"cc
cc c!cc!%cc( c!!c(c
 cc!c cc
c )!c$!cc'!ccc!%cc!cc
cccccc cc"c'c!c c
!ccccc c!cccc$!c!cc!##c
!c%c )ccc!c!%+%cc'c'cc
!ccc "c' c
c
c

þ  þ c  c
 c c c 
c

c *!cc !ccc'cc!c!cc)ccc
%ccc'c&cc c$!!cc!%ccc!c%&c$!c!c
)"c'c#! c)c%cc!%ccc )c
cc#%ccccccc!c'ccc%cc% c*!ccc
!ccc!c'c&%c ! c!! cc

c c!c!c'ccc!% c!cc)'!c
!cc ''c!ccc%c%cc c
cccc !cc!cccccc!c%cc c
$!' c

c c$!&cc!c&cccc&!%c'ccccc
$!c' c cc$!& cccc%c !ccc cc
!&!"cc)c c$!%7c%&!cc!c"!#c'cc
"#c$!cccc #!c !cc!c,cc c
)#c%c$!c!c#c c c!cc cc

c !ccc&!c !cccc !c !c c


!#cc!c1c!c&!c!cccc!cccc
c c!#c$!cc!%c!c%c cc!c
7cc1cc!"c)c 'ccc%c+'cc
c c
!cc$!c c&!c c!!c'c c
!!cc")c c*ccc!c c!c%c
c!!c !!cc!!ccc!c'cc( !c c

!cc'c!$!",cccc)#%c'c c(%cc


ccccc cc )c%ccc"&!c !cc$!''c

þc
c
c
c c$!cc$! cc%!c!!cc1c%c$!cc
$!cc$! #c c%ccc)%c!&!+c ! c

c !cc!!c c)#ccc!%cc !'cccc


c !c !!ccc%c c$!c!c#cccc!c c
c!!cc $!cc%ccc$!cc c cc
!cc !c("!c("c$!c cc!c "cc !c c
c"!#cc$!cc!%c&!cc"#c!c c
$!c c c

c 9c!c'c%c(ccc!% 5!&!ccc
ccccc!c$!c ccccc!c%c!c
'c%c(ccc!%c cc%"1cc c cc

c 9c!cc!ccccc!c<c)"=c
ccc!c "c' c c!cc$!'ccc
)"cc!ccc !c,c$!c!cc cc%c !c
cc!%cc )cc'cc%#ccc cc%& c
cc"!#cc cc%c'c!c %!cc
c1c#c%c!ccc!%c c c
 $!c% cc

c 9c(cc)'c c)#cc!cc$!!c$!c
!ccc'cc%&c%c%cc '!c'c!%c%c
! cc

c cc!%c)c!%c!cc )ccc
! c !c$!'c$!'ccc!c "c'c! c!cc
!c#c!cc!%#cc cc!%c'ccc
c)c c c)!c$!c!c#cc!%!"c ccc c
&!ccc!c)ccc c$!cc cccc )cc
!cc!cc+c!c'c+c'cccc c!c
 ccc!ccc !c)!c%ccc$!c
!c'cccc#!!c !ccc !cc!!c%c
%)c&c"!c c&ccccc c
 )!!c'cc c!cc#7c%c%!c!!ccc
 c!ccccc!!c!c$'c)#c!ccc
!!c cc!c$!ccc&!c !c cc( !c !c
!c!!cc!c !c ccc)#c'c&!c!cc,c
c c cc

þ   
c
 c c c 
c

c "ccc1!ccccc )ccc
!% c
ccc%c&ccc'ccc+c!ccc
 cc cc!c'cc"!#ccc!cc c

þþc
c
c
)%cc c!c#%c!c !cc'cc ccc
cc !ccc c$!c"cccc'c$!ccc

 +#cc!c!ccc!c'c$!c&'c)!cc
!%c!c!%+%cc' cc

c !ccccc cc c cc


 c0cc$!cc%c!cccc !cc
!!c!%+%ccc c c
cc$!c&!c!c
%c cc#c,!"cc ccc!c c!c%c
c!c!c!cc!ccccc!#c !cc
 cc c+c !cc+cc!",#cc c
ccc!%c'ccc!+'cccc !c!c
c cc!c'cc$!!ccc c 'c!c$!c"!ccc
%c$!cccc!c!c!!cc c !c!c!c
)c)c)c#&!c )c&cccc&!ccc
"&!c c$!"c'c cc cc#cc!c%c
$!cc!c!"!ccc#c "c"c# c
!c!cccc$!"ccccc!c!+c
 )c !cc !+!c"!cc!+c$! c !c!cc c
(ccc c)%c$!"c'c$!"c !c
ccccc%c!c$!ccc cc!c%!c< )=cc
&# cc

c c%!c'ccccc(cc cc
c!c'cc cc c cc+cc&#cc
!c cc cc +c)c(c$!c!cc !cc!c
ccc!c$!c)'!!cc% c9#&!c$!c!cc!c!c
cc'c cc!c!cc c!c )c ccc
%#c!c c&!c cccc!)c'c#cc'cc
 c'c cc#c$!cc$!c! c!c cc'c
 c cc

c
c)ccccc cc!cc"ccc
!%c)ccc !c ! c'c!c!#ccc$!c
cc!%c !#c cc$!%&!c cccc% c cc
!cccc)cc!c%c ccc!% c
!c!c$! cc!c !c("c c$! c$!c c%c
ccc!%ccc+c ccc)"c'c c
$ % c3'c!c!cc!c%c!c cc c
cc c! c!c#cccccccc
cc'ccc +#ccc cc

c !cc)"cc!%cc#c c#%c
!c'c !ccc#c!c !c$!c!cc c)cc
% cccccc!cc,ccccc!%!c#!c

þ¢c
c
c
ccc&cc$!cc$! cc c c0!c%cc
c$!!cc ccccc")c'c c)c
!! c
!c$!c'c !c&!ccc#c$!c!c c"&!c
c!c!!c c!c'c&!c cc%c,!"cc&'c
cc!c ccc!'!cc( !cc'c! c0cc
ccccc!c c)ccc¢ð+Kðcc "!c ccc
&!+cc&!cc%)cccccccc c

c %c!c<c)!=c ccc !c !c)!c


%&cccc %cc%c!! ccc !#c$!cc$!c
cc!cc!c 'cc$!"c%c%c'c cccc'+c
$!#c !, c ccc cc$!!c$!c c&!ccc !c
!"!c%c !,c c c !c!cc !c
 !c!cc'c)c!c!c$!cc%c'c
cc!,c !c)!!c!c c 1"cccc
%cc!ccc'c"cc%cc!)c% c

c !c%cc$ ccc%ccc!!cc)"c&c$!c%c
)'! ccc$!& cc(!ccc$!cc%c c
 !cc c cc$!!c!c!ccc%c#"%c!c!cc
!%c!c !cc!c$!cc%cc'cc"&!ccc
 ccc'c c c"&!ccc c!c cc"!c
$!!cc!c$!cccc!c!cc !c!c
!'c&%c )cc)#-c c)ccc!#cc!c
,c cc"!cccc!cc$!'7ccc%ccc
$!c c&!c$!c cccc"!c%c'c%7cc%c'c
#"%'cc !c! cc cc'c c7ccc c
c !cccc%c"!c,cc'cccc,c
c$!cc)c c$!c'c cccc#cc
!%cc!c!c!)c%cc'c cccc$!"c
!ccc'ccc c%c c
cc%!c"&!c !c
!)cc'c!!c%cccc!cc%c)c
c #cc !c,cc%cc!%c%&cc!c
!,c!ccc'cc"cc#ccc%c
#"% cc

c (c$!cc!%cc!c)%ccc! c'c c


c!cc!cc )cc+c#cc)c&c !ccc
c&c'c !cc!%c$!' c*!ccc!ccc
#cc c&%c!c$!c c&!c!cc%cc$!"cc
' c*!cccc!c%c"!c$!+cc'ccccc
%c"!cc!c,cc c !cccc$!c
ccc$!cc cc

c 0#%c )ccc$!"cc cc$! ccccc


#c,c!c%! %c)c)'!cccccc!!c!c

þKc
c
c
!ccccccc%!c ccc!c+c$!&!c$!!c'ccc
!$!"&!+c)ccc c cccc!c&cc! cc
c$!cc #cc c!cccc!c'c
!c%&!c( c$!+!c!c !c!c c c$!c
#c!cc! ccccc)'!!ccc c
%)ccc%c'c%cc&!cc%!c!$!c!c
cc%cc)cccccc!&!c!!c$!cc
)c'c"!ccc%&c&!c+c c)cc!c'c c

&!c!c!!c!c!!c'!cc1!c!c c
%!c!! cc( cc$!c!c#ccc!c
c!%c )cc!c'cc)c% cc

c
c1cc%&c,c)cc$!"c cc&!c'c!c
c c c#"%7cc)ccc )cc c!c$!c c'c c
c1% c!c$!c c!c cc%cc!!cc
!%!c""%)!cc( cc !c!c c$!c'c
!'cc9 c !cc&!cc( c*%!c!%c$!c!c
0! *!cc%#c!cc!!c cc!cc%c!c
!c!c$!ccc,cc%c c 'c&!ccc c
)c!'c c'ccc$!ccc'c!cc
! !)c !c$!"c,cc c"!c'cc!c c

!cc'cc!ccc'!cc!c !c
$ c!c!!c!cc! c!%c$!ccc
)cc !ccc'c'c!c!ccc cc c*!c
!%)c c$!cccc,ccc'cc%c$!cc
&!+c cc3c &!#cccc3!ccc
cc1cc
 0+cc c%c !c!c"cc!c""c
)"c#cc c !c$!"c'c c%c!cc cc

c cc!cccc!c'cc !, *!c !c!!c


!c'c cc!ccc ccc%&c,cc!c'c
c%&cccc!",c!ccc!cc! ccc
 !c!cc c!c'c!c c!c%cc c
 cc(cc!!cc cc!c c!c
cc
1c!+c!!cc %cc%!c'c!#!c'c!c
$!"#c)cc1c cc$!c!c!c%!c
 c'c,c c%cc+c!cc!"c'c'c!c
1! c c)!ccc,ccc!c%cc$!c!c c
cc!c'cc!c!c!!cc c c
!,+cc!c +#c!+c!c!c$!& ccc!c
!cc!c)cc"cccc!cc!c%&!c
 c !cc'cc!c' c %ccc cc%#c
 c cc !,c!c cc!%#c%)c #!cc
"c!cc!c!c$!c !,c c!cc c$!c !c
!c'c!c !&!c!c" c!c %!ccc c$!c

þ-c
c
c
c!"! c!c&'ccc)'!cc$!"ccc ccc
%c !c !,c c!c !c!!c'c #c)c%cc
!c$!"c c!c%c!c  cc

c !cc!!c%c)cc$!"c,c !c$!c c cc


c+ cc$! #c$!ccc! cc cc'c cc
&!cc!c!c"c c#"%c'c!cc"#c
!cc!!cc!%!"c !cc c c"cc!c
!c( c! c'c c!!c!cc!c%!ccc! ccc
c$!c#ccc!ccc!%c!%c)cc
!ccc' c!c %!c$!"c!c&!c!cc!cc$!c
%!c$!"c,c!cccccc$!cc
!!ccþ¢c "cÿKKc&!cc%c!c !cc%cc!c c
!cc #cc)!ccc cc !+c!c
( !c)&!c c$!c cc

c 0c( c!%#c cc c+c,c)!c'ccccc


$!cc cc )c!c!c!c< =cc %c!c
%cc%&c,c%c$!"cc"cc!c%c$!"cc!c"cc
 c"ccc'c!!c!c %cc"!c c%c
c c)! c
cc%!c cccc c!cc
&!cc #c!c )cc%c !c$!cc$!1c&!cc
c!c"cc$!& c'cc1'c!c!ccc
cc )c c'cccc#cc+c$!c ccc
cc+c%cc$!c!'!c+cc)cc!c$!cc$!c$!c
)'!!cc% cc

c
!!cc!% c*)ccc$!"cccc
ccc! c'c c!c)%c!!ccc
!% cc)cc#c$!c'c c c'c)'!!c
%cc+'c! !c c!cc"&!c"c'ccc$!c
$!!ccc)!c c!cc ! c
!'!c%!cc
 #c'cc !c&!ccc)#c( !c ! c#!c!c
( !cc%c$! c$!cccc'c( !cc%ccc
c!c&!c$!c&!cccc # ccc!c !cc
cc !ccc!'!c!ccc'cc!!c
c cc!cccc )cc'c"&!c$!ccc
c%!c!!!c%"c'c c0 %c!c"!#cc
c!%c$ cc$ #c c'c!)cc!c
c$!c!%!"c'c! c c!cccc !cc!"ccc
!!c$!+c,cc "!ccc'cccc(c !c!c
c$!c!)cccc!c!cc'c! cc
!c%cc )c!c$!cc$!cc!cc c !c
c%cc c !cc ccc!c!cc%c
c'c!c$!cc$!cc c!c!c!c!cc
 c$!c#c!'c !c!)ccc%cc% c

þVc
c
c
c 0cc!!cccc!!ccc.cc
c!cc c!c!c !,c ! c!c"/c'cc
 c !cccc$!c#cc cc!c&!c$!c&!cc
c cc%c$!ccccc!% c!#c!c
+c%!c !c"#cc c !c%c!+!cc +ccc
c&!cc!#c.!c !,c'c,cc %cc
!!/c c'c%c!ccccc!# c"c
!ccc!cc'ccc!cccc##c$!c
cc'c !cccc !c'c$!cc("!c$!c!#c'c
)c$!c"c'c!ccc#%c cc cc

c ccccccc cc!%c !c


ccc'cccccccc c* ccccc
c#c c$! &!ccc!c"!c"ccc c
!#c$!c c!c"!c!ccc %ccc!c c
)c$'c #c%c'c c c$!"c!!ccc'cc c
 c,c !cc%c!c!c! !) c*!cc%c
!c)'!ccc$!cc!c !!c%c%!!cc c
!c ,c !c &!c!c'c!!c cc !cc
!!ccc'cc"!ccc cc c !c'cc
$!"c"!c"cc c
! cc)"c !c
$!"c"&!cc ! cc!c#%c$!c c
! c!cc
#c c'c cccc!c#cc& cc#c c
c!c c
! cc!ccc,cc 1!!c'c"!'c
c$!cccc !c !c( !cc!c$!c!c"c
c c
cc!ccc! cc!c'c!cc
c)ccc#c% c3#c#c ! ccc
"!cc#%cc ! c'ccc c% c c
!cc1ccc%&ccc!%cc(c%c$!cccc
#c c$!c"! c
! c!!cc cc)c
!!7c#cc#c$!cccc cc!!cc
ccc$!c$!"c+c#cc$!c!c c

c !&c%c)cc'ccc!c#c'ccc!c ccc


)c c!ccc'c c&!ccc)'!c'ccc!c
!cc cc#cc!cc'c!!c!c% c
( &!c%cc%&c,ccc!c#ccc!cc'cc
)cc!c#cccc!c#c&cc%ccc
 !cc!c ! c #cc c)cccc!c
c c c)!#c!c!%c"c'c%cc
c#!ccc)%c'c ! c
c c#!cc!!c
'ccc'c!%)c!ccc )c c! c
c c#!c!)cc"c#!c%ccc! c
c ccc ccc! c!!c cc

þèc
c
c
c *!c c!c#cc!c cc c!ccc
!c-cc!c!c+"ccc)c c
ccc'cc!ccc%cc c
 &!c)!c!c c
!ccc ccc
"c)c%c!cc6+6 cc%c9c&!c
2#cc
! !ccc!c$!c)'!!cc% c
 !cccc !c!c!cccccc#c!c
( cc$!!c %ccc c cc#c!c !cc
cc'cc)'!c c%ccc!#c!"c$!c "!cc
c c #!c$!cc"!#+c$!+ccc+c!c!c c
c c!c !ccccc,-c

c c )c!cc!cc!c cc


cc. &!c)!c!/cc!cc "!c
 c
cc
c 8 c c
c'c c ) c

c ccccþ c)cc"!c!cc)cc!cccc!c
c%!c$!c "!c ) c

c ccc¢ c!#c!cc!%c !cc'c c


)cc!cc!c #! c

c
c
!#c c !c ) c

þ   
c
 c c c 
c

c 3cc+c c &!cc%'c!%ccc"!#c c


$!c%!c'c!cc!cc cc$!c!cc
ccc!c'c'c c
)c!c'c'cc
!!#c!c,ccc!%cc %"1c'cc
c c!c!cc$!c%!c'c!cc ! c$cc
ccc'c))c' cc

c c$! cc$!c!cc c!"1c!cc


c!cc!%cc% cc c%)cc$!&ccc$!c
!%c'cc!c% c

c !c c#c$!c!cc!cc!%c'cc!c
"c'c c)'c !cccc'c&c)cc
c%c$!+c ccccc!cc'c!c$!cc
c )ccc c!ccc%c!c'ccc)"c
c!c!c!c%)cc ccccccc!c
c)"ccccc'cccc c!c$!c cc

þ´c
c
c
c !ccc#c c( c%cc)ccccc
cc)cccc$!cc!ccc#c+'c
!!#c c cc c*)ccc!c !c
c!cc c#c$!+ccc c!c%c'c!%cc
c%+c!&!cc!c%cc'+cc !!c$!c!c
 c

c !ccc$!c"!c'c !!cc%##c!c'c
cc!%c$!c!cc!cc!c!%+%c
c)c'cc'c%cc!%ccc$!c&!c'c
#!c"ccccc!cc!%c.cccc / c
!c))"cc )c'cc %cc!cc
'cccc+c#cc+c!"c'c%c$!cc!c c
!c$!ccc##c$!c#! c

c !c"!c'c#!cDc!%cc%+ccc
( c %cc!'!cc$!c!c %c c))c c$c
!c!ccc$ccc %ccccc c cc
$!cccccc&!cc!c$!c cc$!c
ccccc!c!%!"c'ccc! c

c )c$!ccc!cc!c !c!cccc


c1c !c!c )ccc$!cccc"&!c!c
c 7c'c+cc!!ccc!!c!c c c
!)c c! !cccccc'cc
 cccc%c( %cc!c c!#c$!cc
!#c c%ccc !c$!ccc!c !c
cc !ccc cc'cccc cc'c
c c &!c !c!!c'c"c !!c$!c!cc
cc !ccc&cc+c c)c#%c!c!c$!c c
!cc#cc$!'c ,!cccc$! c

*ccc'cc$!ccc!% c!c)c'cc
ccc'cc$!ccc)c c ! cc
!c!!c%c'ccc!ccc c'c
 c%ccc$! cc

c !c+c$!cccc$!cccc+c !c!%)c
!%cc%c'c !c!ccc!c%cc
 c*!cc%c!c"cc c<(c=cc)!cc%ccc
!%!'cc!c!c!c!cccc'cc)!ccc c
!c!ccccc !c!#c ccc$!''cccc!c!%)c
 ccc c !c!%)c c%cc$!& !!cc
"!# cc

c c !cc#%c!cc ccc!c)cc


c!c!#c$!ccc c "cc'!cccccc9+

þÿc
c
c
9ccc<0c=c.cc!ccccc$!c
))/c c'cc%#c$!+c$! !c " c*!cc!+
ccc'!ccc-c

!c
c

lc
c #!c!c."!cccccccc
 / c
lc
cc)#ccc.!c!!cc!c!cc%c$!"/ c
lc !c$!ccc$!!c c
c
!cc
c

lc
cccc. "c!c !c / c
lc 0ccc!ccc<)!cc= c
lc ccc'c !c c
lc "c!c!cc'cc!c " c
c

3 "c
c

lc c "c. c'c c!c/ c


lc <
=!c%!ccc c
lc
c."'ccc)%c$!cc'c c$!c "/ c
lc *"!c'cc!ccc. !!c c!c!c'c
 / c
lc <8!cc =c'c c
c

"cc
c

lc c"c.!ccc c$!cc #/ c


lc 0ccccc ccc)'cc" cc
c

0#c
c

lc c"!cc#c. #c'c)cc c$!c)c


'c))cc cc !c/ c
lc
c$!c) c!c!c'c%!cc c
c

0 ccc1c$!c cc%c%&!cc%c)c1c c


cc !c c c(c'c!c$!ccc$!cc
c!c cc cc!c$!"&!c c!ccc
!!c$!c cc

¢ðc
c
c
!c%c#%c ccccc c"!#c!%)c"cc
cc%c!cc c !ccc'cccc!c
c%c!c cc!c$!c,c!ccc$!cc%ccc
1cccccc cc!!c+ccc ccc
c'cc cc$!cc"cc!c+c$!cc&!ccc
c'c$!cc!c cc!c!cc!ccc,!"c !cc'c
!!c"!cc!#c %!c"'cc$!ccc'c!c
c#ccc c$!c% c0ccc%c!ccc
.cc!cc ccc!cc /cc'c
"c !cc!c ,c'cc!c+c"c'cc
cc!% cc

!ccc)#ccc!%ccc$!c"!c !cc
cc'c cc!c!c %cc!!c'cc
%cc!%c.!c( cc/c'c!c c$!+c
ccc% c!c c$!c !cc)c c&%c
! c! cc

cc9+9c!cc< !=cc c$!c!cc


 !c'cc ccc!c !cc%cc!)cc
cc!c'cc cccc'ccc% c cc
c!ccc$!cc!c cc$!& ccccc
!cc" #c cc ccc"!. /c!c$!c
%c$!c!c$!cc c ccc c
cccc
cc!c)"c%!c&c!c!c" cc)!# c
&!c
c!cc!c!c c'cc)!c!c!ccc
$ 'c% c &!c ! cccc'c!c#c
c!ccc$!c c!"cc)%c
 !-c$!&ccc"!#c'&!+c$!+c!c!c
 !+c

#c'c!%ccccc!cc!%ccc
c c!c !c7c$!ccc&!c"c!c%c
!ccc!!c !c#%c cccc'c !c
c% c!c( cc" cc !ccc9+-cc

c
*c*3cc c
c

 3!+cc %c

þ 3 * +c!c)c %'cc

K Ec'c *!%@+cc#!c

- 9 ?"+c2%1c

¢c
c
c
c

cc9+6c$!c!c!cc cccc )c


!!#c$!'c)!c'cc c*!cc c!c!c
$!cc$)!&!cc ccc!"c+ c!c%c
cc!cc-c cc!#c$!ccccc
!"c!cc cc$!ccc7c cc#7c c!c
c "ccc !7c c cc cc!ccc
$!cc)"c' c 'c$!&c)c"cc( cc
ccc c c$!c)ccc cccc

"c'c$!c&'c!c!ccc c
"c.c cc
cc / c!ccc!c ccccc! !)c
cc$!%&!cc)!# c c!c cc ccc!c
c!%c!c$!c$!c"c%"cc"!cc c cc
c!c c7cc!-c 
"+c<3=cc. !ccc6+/-c

 
 2 c
c

 =cc =c

þ c<c! c!=c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccc¢c = =c

ccc c c c ccccccccc +c<


"=c

!c%cc+cccc c!c!"cc
 c'cc c cccc !cccc$!!cc91c
c21c$!!cc)! cccc6+ccc!!c"!c
c!"-c

 8 c
c

 ==c

þ =!=c

¢ =*c &!#=c
+c% 
1!!cDc<%c)!=c
c


> c* 3 
c
c

 c<!!=c

þ c< c!"=c

¢þc
c
c
¢ ='c 1=c

lc ?c!+c<
#c*=c
c

c
c

c* 3 
c
c

 =c! cc"c$!&c! cc#)=c

þ =8=c
¢ =!cc$!c!=c

K =*cc*=c

+c0c!+c<*)c!c$!c cc
c*= c

c !c!#c &!c!c!"c c c'c cc$!cc


cc)cc c c!cc cc
$!%&! cc

c !cc ccccc!c!c c !cc"c


c!"cc%c!c. c)!/ccccc !cc
%!c!#cc#c$!ccc!c cc$!!c$!c!!'!c
c#cccc )c c!c ccc c
!cc&'c!c'ccc!%c !ccc
%c%&!cc )cccc$!c%!cc)!c c!ccc
c+c%c cc c!!c$!c!c$ ,cc cc
!cc cc c!cc#c%c!c%#c c c cc#c+
ccc c)! cc$! c!c'c)'!!ccc
!ccc$!cc%cccc!c#c
$! !c!'!cc!c c!c'c!cc #c
%!cccccc!c"c!cccc!%c%c
c%c$!ccc%cc c!c$!cc cc

c !cc!c !ccc!cc !c$cc


 #cc !c%c cc"c%# c !c!cc
!%!c!!c !!c$!cc!cc#&!+
c$!c&!c"cc)) c

c *ccc &!c'cccc #cc !c


!c( #cc%!c"!#c c)#c!ccc'cc)c
c!c)%cc c
cc"!#c cc!cc.c( c
<8'ccc'cc#c$!c=/c!c+c.cc( c

¢¢c
c
c
< %ccc 
"=cc<!c&!c$!ccc#)c
!=/ cc!%c+c%ccc!cc( #c$!cc c
(%cc!+c!ccc!cc.c( c<
c&!=c
<
cc!%=cc<8)c !c=c!c c !c
c/ c!ccc( !cccc cc!c'cc
%!c !!cc<c!c=c%c%&c'c c
%c c'c!c!%+%cc' cc

!c %!c)%cc!c$!c"!c-c#%c!c
!c!ccc7cc!ccc7c!ccc
!!ccc ccc'c7c "cc ,!c!cc
c%c!cc7c!c c )ccc cc


&%c ! cc"!#c)c!c'c c!&c( #cc
c!c.c"cc$cccc"!#/ c!ccc&!cc
( cc #!c#c!c ccc%!c"c
)c ccc"!# c
 #c'c!c"!cc!c( #c
%#c$!c!cccc)%cc!cc c!cc
 c!c !cc%cc. cc c"!c'c c c!"/cc
$!c! c!c&'ccc cc c$!c%cc%cc
%+c c1c!c"c"c1c +cc #c
c"!cc( # c*c$!c!cc "c!c!c c
cc( #c #cc)!ccc%cc$!ccc$!+
c%c!ccc"ccc c &!c ! c
!cc"!#cc!c( #cccc##c!c!cc!cc
cc!cc'c!cc$!c% c*!cc%!ccc
!#cc!cc "cc(!cc)c+c c"!#c
c( cc( #cccFÿðèc$!cc!= cc!c( #c
 !-c
c
+c ccc!'c'c$!c"!ccc%ccc
c!'c!cÿðè-c
 
"cÿðè+c!c %c &!+!c!c
91cÿðèc
*
!cF>cc=7cF* =c
c.0 !"1c'c3 /cÿðèc'cc1cc!c c
0
cAcc #c
%!c!c#ccccÿðèc!c!"c
+c!cc$!ccc c"c.$!c))c'cc'c$!c))c
!G/cc c( !c%c!c cÿðè+ÿþc1cc ccc
"!c cc!cÿðè7c
9c&!c.c #cc91cc cccc*c8,c / c
c.c cc 0
c!c$!!cc!ccc$!c"cc
 !c&!"ccc /c
!c.)"c$!c!ccc)/c

!%)cc.c)cF c !!=c 


"+c0c3c /c
c
+c c!cc! !-c
%c)!cc

#c*cÿðèc

¢Kc
c
c
>1c!c0c
3c "1#cÿðèc.*,/c
c
+c c%cÿðèc$!cc 7c c -c
!c1!c
 8!c

!c8)c c
+>c'c ccc'c%c!c ccc-ðccè-ccc!c
ccc!cÿðè cc
c cc$!ccccc !c%c, ccc
c cc c %ccc%c"!cc!!c!c
 c ccc!c !cc&!!+cc#cccc
c % c0c!ccc cccc #!c!c!c c
 %c"c!cc#c c!c cc cc!c
$!c"cc c!ccccc #!cc%&c%cc
 !!c!#cc !c%cccccc%c!c
c%c c
c !cc))c'ccc c"!#c!ccc!cc
c cc!cc cc%#cc)cc( #ccc cc
c 2#cc cc'c c#%cc)c !!c !cc
c!%c )&!c!#c"1cc!!&!c!cc
%!!c ccc1!cc c
c 3c'c!"c c!)cc#%c"c !cc !c
 #!c!c ccc %c !c%c'c !c!#c!c c
c!c !c%&c c*!!c",cc c%cc$!cc%c
c!c$!cc !c c &!+ccc'c!c
cc&!c$!c!cc'cc #ccccccc
 cc
%c cc!!c !c$!cc#%c!c !cc
cc.c1c !c!ccc/c !c!c+c
!cc,cc #cc c!&!ccc)c
(c$!cc!ccccccc!cc
 cDc"!#c$!cc"ccc!c c+c!c!c
"ccc!% c
c *c&!"cc'c c#c'ccc$ccc!ccc
!c$!c c!cccc!c"! cc'c%#!c c
 ,!c$!ccc!c ccc!c&!c !ccc
%#!c%c c "c'ccccc#cc%c
)'!!c.c1c)!/ccccc%#!c!c!%cc-c
cF3cc!c. !c c'c !c/=cF*!c!c=c
F !c=cFc=cFcc!=cF cc=c!,c
+#c c!cc'c$!c!"c%c"c#c c$!+c
!c! c !,c!c c cc+ccc! c!cc#c
 c c&!c!c !ccc #!cc!# c
0c cccc$!!cccc%#!c! !cc c!cc c!+c
c )c !c c"ccccc$!c'+c!c
%cc ,ccc!!c"!c !c cccccc
c#ccc !,c !c! c c0 !ccc c
!ccc!!c)c%c$!c%ccc!c !ccc
!c#%c cccc !cc!ccccc
cc'ccc c%# cc

¢-c
c
c
c c)c cc ccccc!%c
 #c *c'c%!c cc%ccc
#c)c$! !c$!ccc c'c$!c&cc%c#c.c
c%ccc"#cc c /c'c!#c$!c!c.c!c'c
$!cccc/c!c!c!c c!c!c)cc'c
,ccc$!!cc%c c%cc % c0!cc !cc%c
%!cc'c!c!%!ccc!ccc!c,c
!ccc'cc$!cc c!ccc!c1c
%!c!"%cccc c%cc #% cc
c *!cc!c!c%c cc%c$!c$! !c!cc
c!%c c ccc!c" cc%cc)'!!cc
cc c*!c%c!cc+ccc !!cc)+c c
c'c c'cc%c$!cccc ! c3)cc!cc
$!cc!cccc!cc!c !cc !c%ccc%c
&cc!cc !cc +cc!c cc)cc
#%c'c cc#c c0,c!c !cccc
!cc"cc!c c ,!ccccc'c
$!cc!%c!c!c' cc
c c cc$! *!cc c!!ccc
ccc#ccc!c c&%c! c!c c
&!c!c!c c$!c!c"ccc'ccc+c c
c'cc+c cc!c!cc! c0cc"!#c
,ccc'cc cc$!c#c!%!cc !c
c"!#cc%!cc'ccccc!%c)c
$)!cc!'c$!!c !cc!%c'c )c
c%c$!c cc!'ccc$!ccc'c!c
 c "c!c cccc.(#&!c c!c !c
c%)"/cc'ccc c!c!ccccc
cc!cc%cc!cc$!"cc%ccc cc
c !ccc&!cc)!%!c c!cccc%c
&!cc#cc!c!c"c,ccc#ccc
!% c (!c!c!ccc#)+c$!c))c'ccc
'.!/+c c(!c$!c))ccc!cc
cc!c! !) c&!c c%c+'c c!cc !c
+'cc ccc))c !c!c cc'c!c$!cc
%c ccc! c !cccc#c
c)cc !cc!c !c1#!ccc
!c cc$!%&! cc
c !c&'c"cccc"!ccc)c!c !c
cc"cc%cc1cc c %"1cc
!ccc)"c"!cccccc!%c cc
c c !c!c cc
!c !cc!c!c)cc c$!ccc(c!c!c
c!cc!c!c!c'c$!cc cc
cc!)cc!c"ccc!cc c
c
c
þ  

cc  c
 c c c 
c


c cc%!c'ccc%#c ccc!c
%!cc cc$!c!ccc!c cc

¢Vc
c
c
*ccc%!ccc!cc c!c%!c
'c ccc c%cc!c'cc$!c c"!#cc
$!c!cc!ccc ccc c cc,cc$!"c
'c!'cc%c%c'cc!cc$! !c!c !c
.%!c'cc"!c'ccc&!c+c!c!c!c!cc!c
!cc%c!/ c

%!c%c+cc%!c!%+cc!cc)c !c
cc"c! c c!cc cc#%ccccc
!cc)c !c!c'c !cc%c!c7cc'c
!c c$!+!c !c.#!cHc%/cc!c%c$!c !c!% c
c&!c'c&!cc)c !#c!c+%cc
c cc

$!+!cc!%!!c ccc%c'cc!c$!c c cc

c 0c( -c

c c 3!c !"1c c 8!c c


c8 c c

 )!c c 6c +c c +c c


!c
 6c c c +c

cc #cc"cc$!%!c cc%c


c$!c )cc cccc!cc$!c cc c$!& cc
%cc!#c!"ccc&!&!cc%ccccc
%c c %!c! c!c c$!c!cc!c
 cc$!ccc$!cc cccc'c$!c!!ccc
c cc)cc

+c c$!c!#c c*cc%c'c !c%c+c+cc


,!c c)c'c c!ccc,!"cc ccc!%c
ccc" cc

c %!cccc c!c c'c ! c!!c c


)%c %cc !c!c%cc cc$!"ccc
!ccc$!cc'ccc$!cc!c!cc
 c c !cc!c!ccc!ccccc cc !c
c!+c !c!%)c!%cc cc+cc1)cc!cc
%c$!c c
&!c c)'!'cc$!c'c!%c.c
"ccc!+!ccc$!"c/c1c !c%c!cc
)%c %cccc c!c c!ccc c!c
)"c$!ccc!ccc!cc$!'c!c,cc%!c'c
!c! cc

¢èc
c
c
c cccc%!ccc!cc% c*c)cc!c+
'c)'!c%ccccc!c ccccc'c c
! cc!c c cc "c !c !ccc!c c!c
!c cc ccccc!c cc !cc
%!c c!%!cc cccccc!cc
!c'cc!c!%c! cc

c %!c!cc%ccc$!c c&!c c c#%c


 c'c !cc!c"!#c )cccc%c
(#c$!c!c'c$!c!)c"!c ,c!ccc !c$!c
c ccc!c'cc$!c!c!c%!c !c$!c
!!cc!cccc!!c!c,cc&!cc
!c!%+%c+c%!cc! c

c !%c !c!'c !c%cc%!c!cc


)) c
)c!c c'c))c!)cc$!cc'c
c %"1cc% c cc!c !cccc
%!cc))ccc$!cc))c!c%!cc'c
ccc c8)c c!c'c'c c!c
%cccc$ c cc%cc!!c!cc
.c!ccc !ccc&c!c'/cc cc$!c
c!c%c'ccc cc

c +c c%)c'ccc!!c! c!cc )"c


ccc!)ccccc%cc$!c'c %"1c
c c)c%c$!c !c%cccc cc%c$!c
c!c ,!cc$!c cccc"!c! cc c!c
'c!c!c cc cc c %cc'cc !cc'c
 c!c$!cc'cc c!cc c,c !c
c c$'c cc cc+c!!#c$!c"cc
 cc

c 
 c c
!c$! !c!ccc!%cc
c$!cc !!+c$!c"cc)"c'c!c!c cc
$!%&!+c'c c$!cc ccc "c' cc

c
!c!ccc!%cc!c(ccccc!c
cccccc c c)c!c$!cccc!c
&!cc cc#ccccc!#c$!cc! &!ccc
!"c$!c cc!#cccc!cc!c c'cccc
)"%ccc$!cc cc
c
!c!cc!c'c !cc"cccc !cc
&!cc!!cccc c c&!cc !cc cc
!c!c%c!cc ccc cc

c !c&'c!c!cc#c'cc ,ccc
. !cc /ccc!cc%cc$!c"cc

¢´c
c
c
)c ccc&!cc c!cc$!cc c!c
ccc!c c'cc cc+c%cc$!c!)c
% cc

c !ccc cc!c!c%c!c!c
%c ! ccc)!#c!c)%cc" cc

c
!c ccccc$!cc ccc "c'c
'c)c c&%c! cc

c !c$!c c&!ccccc!cccc!cc"&!c
cc)'!cc%cc!'!c'c'cc c c%c
ccc.#%c!c !cc'cc cccc
ccc /c)c!c ! c0cccc
%c!!c$!cccc!c!%)c$!c$!cc%c
$'c( c)c'cc$!c!c cc !c c cc
 cc cccc!ccccccc$! c c
 c!ccc!c$!c c )c'c)"ccc"c
!#c c'c c! 0cc!c!"1c!c%c'c
c!c%cc'cc !cc!!c !c#%cc'c
!cc'cc'c !c cc c!'cc
 !c$!!c %c!%cc c,c c
cc)%cc"&!cc! cc cc'c%c c
c!c!c c

c
!cc#cc!c!c$!ccc!%cc'c$!cc
% c %!c c)c+'ccc$!&ccccc!cc
c cc+c!c'ccc!c+c !c !cc % c
0c1ccc c#c!ccc c'cc%c'c
cc!cc c*%cccc!cc c c
c)cc!cc c-cc%cc!c!cc
c!c'c !,c !7ccc c!c!!c cc
 c!7c !cc!c c'cc"c !c c7cc c
 c,cccc c'cc !,c$!&!7ccc$!c
!c"cc7cc c)cc,c$!c!c'c7cc
c c!c!c%c!cc !,cc'c"cc#cc
c7cc c+'c"!#c!c 7cc c +c!c
!cc%c%+cc cc'cc c*)cc!c
 #!cc1c"c!c)c c$!cc" c0 c!ccc
!c c )c%&c'c!%c%cc cc!ccc!c
)cc$!"c cc

c c!ccc !c$!cccc%cc cc


!#c$!cc'c$!c"!cc cc cc)c!c! c0c
( cc c'cc%ccc&!c !cc
!%c!'ccc c"!c$!c cc%c

¢ÿc
c
c
!c%ccc'cc!c c,cccc66+c
%cc cc!c!c cc<cc-ðcc!=c< !c
 c2"c (!c'c c8=cc!c217c<
&!c&!=c
c 7c<
1c$!c %!=cc9 !c cc%c !c!c
c c-cc

E"!!ccccccccccc#"c %!c$!c'c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc Ic!!c

 ccccccccccccccccccccccc'c'ccc$!c´Kðc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc %,ccccccccc

ccccccc

"##cccccccccccccccccccc#"c %!c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c!c !c

9 !cccccccccccccccccc'c$!c´KKc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c!c")&!c

 21cccccccccccccccccccccccccccc0!c%cc
" c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc !c)ccc$!c´þèc

c c

c
!cc$!ccccc!"!c$!ccccc
c'c$!cc c$!cc c %#cc "c' c!cc
c$!c'c!ccc$!ccc.&c!c c!/ccc!c
!cc!c c !&!c$!)c!ccc$!c%!c
)c !cc!!c'cccc cc'ccc"cc
%ccc$!+%c c % ccc!ccc$!ccc
c%cc)ccc+þc ccc!ccc #c!%cc
% c!cc!cccc$!c,c'c )ccc
'c!c!#cc.c)c !,c /c!&!+c c
!ccccc"!c$!c cc c%cc'c
cc c'c c"c c %cccccc
ccc cc !&!ccc!ccc!% c

Kðc
c
c
c ccccc$!ccc cc "c'c$!c!cccc
cc%cc#c c!c )c!!cc!!c'cc
! ccc c0c( c !cc!c
cc&
 c

cc
c*cc c !c%cc )-cc

lc c 
  c c c c
(c
lc c c?  c cc
cc&
 c
(c
lc c c
 c c cc c)c c c 
 c
c
0 8 c c
 (c
c !c&!cc !cccccccc cc
1!c#)cc c" c$!-c
c 38
 @c c 
 c c&
 c

c c )c8
c
 c c )c c c c c 0 c0 c c c
 c

c
cc
c c  c c

c '3 @c


 0c
c 
. c c0 
 @c
 
c
 c 
c8 c 
. c Ac
 0c c)c

8cc
c. c ccc cc c

c %c c%cccc$!cccc cc'c !cc


c c!ccc%!cc$!"ccc c#c'cc
,c!c)cc !c c!c#!ccc!c !c
cc%cc c!c%c!c%c!c c!c c
c%cc%c c)%cc&'c!c'c!c.ccc
!c/cccc'c&cccc !ccc c$'c
%c cccc !cc%cc%cc c

c 3)cc cc$!ccc9+c!c,ccccc!c
%ccccð+Kc%c!c$!ccc9+c!"cþðcc%c!c
!&!+ccc$!!c ccccc cccc
cc$!ccc!ccc¢ðcc%c c!c!%c cc$!c
%!cc% c

cc!ccc!c cc!ccc!c!"c
 cc!c ccc!c$!+cc)'!cc!#c c

!c)cc"!#c$!&cc !cc c! c0c


c ccc!%ccc

+c+c$!c%c%cc+c&ccc!ccc!c+c
cc!c!%c )cc! c0cc$! &!c1c!ccc!c
!cc$)!c$!ccccc$!c%ccc"c
'cc !c%ccccc)!ccc ccc.c
1c/cc$!c$!c$!+!ccc c0c( c+c c" c !c
'cc c'cc* %c'c!'cc2 'c.c!c'c
 c!c
,$cc %/cccc cc,+c$!cc#+c c!#c
%c !c %!c%c ! cc

Kc
c
c
c c)!cc+cc cc c c!c$!+c!cc
cc"c$!cc !c%c! c0!cc !cc%c !ccccc
'c$!c!c)!cc!!c!c c)%ccc ccc
!ccc !&!cc !c"cccccc
!cccc

!+!c!c' c3'c%c!c)c%#c'c c!c!c


 c !cc&!ccc c'ccc !cc cc
cc$! c cc c$!& cc c" c !c!c$!c
'ccc)c!cc c.'cc'c ccc( / c!c
#ccc!c!c!cc!c !cc c+c
cc!# c0c( c!cc!c ccc"!#c'c
0)"cccc3
'%c'c*cK- cc* c!c.ccc9+/c c
!ccc!c$!ccccc<0)"c!'=7cc$!c
!#cc c%)c c%cc"c'c%cc
 , cc

þ  c 
c  c

c 
c 
 c
c
c cc 
 c c 
c 
cc

 
c  cc c 
 c

c c'c)c))c' c8)c'cc!c(c
cc%c!%+%ccc'c$!c' cc'c!c
c!c(c$!cccc"!c !c"!#c'c!!c
))c'-cc

< þð c8)c'c!c !c%c!c,c !cc$!'cc


!'!c!c'cc !ccc)!cc c c!)cc
c%c'c$c !cc)c'cc c cc

*!ccc$! !ccc!c))c'c !cc


$!&!c%c'ccccc%c#cc ccc$!cc
ccc7c"!##c!%)c$!c"ccc7c!#c c
%c'ccc ccc!cc c'c!c$!c))7c
$ #cc!ccc%c'c#c!&!ccc !cc
$!%&!c'c "c' c=c

*c"'c$!c))c'cc!c !c "cc


!c'c"c !c "c!ccc'cc%c!c
c !c % c8)c'c c ,!c%c"c
$!%&!cc%c c!)cc!c !cc% cc
0!c !cc%cccc))cc$!c c&!c
cc)#ccc !cc!%cc%c'c!c!!cc
cc'c$!ccc% c*c))c$c cc'c
!c)"cc!%c.c%1c /c ccc%c$!c cc

Kþc
c
c
!c!cc))c'c$! !c)cc c
!c"ccc$!cc!ccc"!#c))c'c%c
))cc)!#c!c!%+%cc' cc

!ccc'c%c *c!c))c'c#c$!&c
!c !!c!ccc c3c!!c))c'cc
!!cc!c!%+%cc'ccc"!cc
%c "c'cc!cc cc!c !cc
c%cc!%c'cc )c%cc)!ccc
 ! c
"cc! !)c$!+c))c'c!c
-cc

 c !c ""c'ccc# cc
þ c
cccccc'!c'cc1!c"ccc'cc
c)cc$!%&! c
¢ c ! ccc'c""c!c% c
K c >c'c c
c

ccc$!cc%c"cccc c*!cc!c
'cc cc c!cc. c)c!cc "c
'c !c!#c!c /c)c!&cc(c$!c))c
'cc+cc(c$!c( c! c c'c%c!cc
c!c )ccc"cc!ccc$!cc
c'c cc)!c'cccc c*ccc c"c
c%cc!ccc !cc$!!cc c'c
$ cccc'ccccccc$!c&!c
 c*!ccc!ccc ccc!cc
"!#c-c c"c'ccc))"cc'#c'c
cccc$!cc"c'ccc))"cc"c
'cc'c !cc%!ccc$!!c!ccc'cc
$!ccc!%c!cc 7c c(!c!c"!c
c!!cc))c'cc!ccc%ccc&!c%c
 cc))cc'cc%ccc!)c !cc'cc
c!c!ccccc#%c !cccc
!cc% cc

)c!c c'c)) c"!c !c"!#c'c
!!c))c'c(#c))c' !cc'c
c!-c

<+c"!##c%c))c"&!c!!c !!c'cc
cc$!ccc)cc!c'7c

lc 'cc,cc!c))7c
lc cc )c!c'cc'c%c!c c
!%+%c!c'c c!ccc !c c'c

c!&!c$!cc ccc'c"!7cc
lc #c!c!c "c'cc %ccc!ccc
c%c'c$ !cc c"!c"ccc$!cc
7c

K¢c
c
c
lc ,c%ccc!c$!c'cc"cc
!c !ccc'c%c7c
lc "!##c%cc #cc7c
lc !c%!cccc%c'c!#c!ccc c
%!c))ccc%c'ccc7c
lc c c!cc!c)cc'c"!##c %c
ccc !c$!c))"cc!cc ccc
)#c c%cc ccc!c'cc%!c cc!"!c
*!ccGc=cc c
c

3cc%cc))c'cc!%c c&!"c "c


!c !#c'ccc!c!c ""cccc
!cc$!c'c&!cc!cccc c0cccc
!ccc$!",c'c'cc)c+c!c c))c$!c
)cc!cc!c ""c'cc1&!+cc cc
!c ""ccccc'ccc%cc!#c
 %c'c)) cc&!c)c$!c))c'c cc
 .c c"!/cc )c&c!c&c'c cc


!!c'cc)c!cc% c c$!&c c'c
$ c!ccc)c cc%#c cc%c
 c%#c )ccc' c
1cc))c!'c
!c "c'ccc#ccccc cc!c)c
cccc"!ccc cc!c!c$!c c
cc$'ccc)!cc cc&!cc))c ,!c
%ccc'cc$!ccc%c!!&!c$!cc
))c+'c$!cc!+c!c!cc cccccc!!cc
$!'ccc'c c!c %!cc!ccc
$!ccc!c))cccc'c,c c$!c
c c cc c'c$!c'c$!c!!cc!c'c'c$!c
)cc cc cc

c !c%c!ccc"cccc"!#cc
cc!c))cc c'c1c$!cc))-c
 #ccc !c%!c( #c cc!%)ccc
!!c !cccc$ ccc))c.cc
%c!c/c c

c !c&'c))c c!cc!cccc!c
!c !c$!cc ccc cc"cc%c
!c$!c!c!c ccc cc

8)cc *)cccc))c! !!c !cc


c!c"! c8)c cc!c! cc c "c'cc
cc$!cc)'!!c%cc%&cc'c,ccc
$ cccc))c!cc' c*c))ccc c

KKc
c
c
 #!ccc cc)c$!c))c'c c!cc#c
ccc!c!c!c)c(c!c))c!c c)#c!c
c cc c'cc c!cc!c!c%cc%c!+c
c!ccc c!c))c'c!c cc%c
c%c$!c",ccc"!#cccc"c)!c
$!!ccc$! ccc c cc&'c c&!cc
 !cc!ccccccc1)cc))c!c !c
c!c'cc c c%c'c c.cc"!/c$!#cc
cc%c c))c'cc))c cc#&!c c
&!cc! cc

c))c ccccccc!%c'!ccc
%c !cc ccccc$!&! c!ccc cc"ccc
c!c !cc cc))ccc'ccc$!c!c cc
c#%c!c !ccccc !ccc$!c)) c
3c!cc))ccc$c$!%c c%cc #cc$!c)!c
ccc!c'c !c$!cc c!c cc)c
&!c!c$!c!c-c

3c"c c
c 

c.
c c''  c&
c8
0 c)c&
0 c
'' c c c
 cc
'3"c 0 0 c c
@
 c c c 0 c 
. c
&
,
c cc

3"c&
 c c c
@c c c c
 c2B ' c
 CcB
c) c
 C3c0
c c  c
*cc)c&!c)cc'cc!'!#cc
!cc))c'c'c$!cc !cc%cc
!cc
$!c)cc))cc$!c!c !cc!cc)%c c
'ccc c 'cc%cc'c!c)!c$!c cc
*cc)c&!c)cc'cc!'!#cc
!cc))c'c'c$!cc !cc%cc
!cc
$!c)cc))cc$!c!c !cc!cc)%c c
'ccc c 'cc%cc'c!c$!c cc

?' c ccc) c!c c!cc c


!c"!# c!cc))c !c%!c&c
cc)c&!c&c'c"!cccccc&!c"c
cc%c'cc%c$!' c

*cc)c&!c!c c)c$!c!c%+
c'c !ccc !c !c!!c !c !c
c'c'!c$!cc'c !c"!#cc%cc))c
cccc))cccc))c!c cc

þ þ
39345c c  c
 c

K-c
c
c
c !c ,!ccc$!c'c'c$!c ,!cc!cc
%c !cccc%ccc%c$!cc c
0'ccc cc!-c

Èc !c)!c cc$!%&!ccc'c$!c7c
Èc c"!##c %c!c cccc%c$!c c
%&!+c $!c%7c
Èc c'c$!c%c!cc'c"!#c c ! c)c
!&!7c
Èc $!cc'c!!c%c)ccc!ccc%&c'cc
!c'cc cc c'cc )cc#c ccc
cccc!ccccccc "c7c
Èc c%cc %c'cc !ccc$! c!c!&!c$!c !c
c!cc' cc
c %c!ccc"cccccc cc
#! c*cc'c%ccc%c'cc c c
%!c )ccc' c#!c!c(cc!c
c ccc'c!c'c c'c cc

*!c%c$!ccc cc)c'cc&!c
##cccc!c!c&cc%cc&c'ccc'c$!c
cc$!% c c%c!c!c!c!ccc"cc
%ccc(cc !cc%cc'cc cc!c!c
c)ccc #!c%c('-cccc%c
'c(cc c3ccc!ccc!cc
!c'cccc!cccc!)cc c'cc
!c'c !c%cc%c!c !cc'ccc
#%c !ccc)cc"! c %cc ,cc+'c
!c!'!c)&!c !ccc)c'cc&!c$!ccc
+'cc cc!c! !!c'c!c%cc+'c%c"c
!cc'c cc
c
c'!cc%c!c"!#c cc cc cc c
' c cc'c$!c%c$!c!cc!c'c c% c
0c"!#c!c'c%cc !ccccc
)c'cc&!c!c' c
c!c!cc cc%c
 !c$'c"c!c)cc!cc!%c)c!c%!c
'!c'cc !c cc!c cc

c !c c'!cccc!c c'c!!c%cc


!cc'c !cc!c$!cc!c!ccc%ccc
% c c c-cc

Èc '!ccccc c )ccc!cc
(c c7c
Èc !c7c
Èc c7cc
Èc '#c7c
Èc #!7c
Èc c#+7c

KVc
c
c
Èc c7c
Èc !c7c
Èc %#cc(c c
c

þþcccÑc

c
cccc%cc"!##c !cc !cc
%c%#c$!c!ccc!cc %c !c'c !c cc
c
cc%c!cc)c$!cc'c'c$!ccc
c%c"!#ccc c"ccc!c)cc
$!%&!c)c %"1c c !c % c<
cc%c
c !c$!c"!c !c"!#c'c!!c'ccc
"!+c!)cc"c&!c'c$!'c!cc!'!cc
)#c'!c c$!ccc#%c!c'ccc"c
!c)c %7cc"c#!c'!c'ccc%cc
c c'c !cc)#c!c$!c%c 7cc
#%c )ccc%7cc$!1"c%cc% =c

c
cc%c"cccc!-cccc( %c'c
c %c.cc9+c'c9+/c'cc.cc9+c &!ccc
6+c!%/ c %ccc c c"!c' c
*! cc"!#c'c!!c!ccc%c!ccc$!c
"!c ccc&% cc

c !&cc!cc c%cc!cccc%cc


!c)cccc !c!c"c !c!! c c)!c
 cccc)c!%c"c&c$!c!c!c"!#c&c
'c$!c)c!!cccc%c'cc !cc! c )c
$!''c$'c"c)cc!c$!c",ccc "c"!#cc
'!c!%c)c'c%!c cc$!c c
%)cc'!c c3)c%ccc c!c%c!c
c$!c c)c!&!c!%c)c"!ccc
!c'ccc!cccc% cc

c
cc"!##c cc cc cc c" ccc
c.c9+c'cc9+cc( / c0!cc cc c%ccc+'c
"c#!cc!'!c$!c!c)cccccc)!c
c$!%c'c!c ! cc

c !cccc!c c!c"!c'c!cc
c",c !!cccc%c $!c% cc

c
ccc( %c'cc %c c
c( %ccc
!cc "cc9+9c'cc!cc$!"c(c'cc!!c
"c'c 1"ccc c% c*ccc cc %cc
cc$!c( c)cc)"c'ccc#%c"&!c c
"!+c!c'c!cc c)c&!c$!c'c! c0c

Kèc
c
c
cccc( %c'cc %cc!c!c ,!cc'c
cc%c!c c

c !cc)'!cc( %c!#c$!ccc %cc


ccc%c%&!c c'c!!c c
!c)cc
 cc%ccc + %cc!ccc!c%c!c
 +#c(c c!cc#%c!c ! c ccc
c( %c c ! ccc#cc!cc!'!c
(c!ccc$!ccc!c$!"ccc!!c
"cc%ccc(c c'c"cc!!c(cc
(cc c% c0cc(ccc!ccccc
 c"c"!ccc.ccc!c c
!cc #cccc!!c /ccc$!c c$!"c
(c$!c$!"c'c$!c!!c$!cc c0cc%)cc(c
c)!ccccc'c"ccc(cc. #cc "c$!c
#/cc(cc!"c'cc 7c c cc c(ccc
!%c cc$!ccc# cc

c *%cc !c'cc!'c&!cc(c "c


!c'c$!c cc!c%!c( c c*%c!c)c$!%c
ccc!c!c)c"c ccc)c c %cc
"!#c$!cccc!c!c !cccc %.c'c
c !cc%c+c c"ccc)!c/ c %c!c
c cc!c&!c$!c&!c cc,cc"ccc %c!c
 c c0c( cc c"!#c %c$!c!-c'c c "c
cc)cc %cc%c'#c$!+c!c!7c!c c!c
.!c!c c!!c %c!c!c$! cc /cc!c, c
cc c"!cc c!c ccc!c cc cc

c
c+c !c%c!ccc9+c'cc9+c.%!c1c'c
!ccc9+/ c*cc$!)cccc !c cc
cccc %c'ccc"c!# c3ccc)'c
$!cc"cc !cc!%ccc#c%c'c
!%ccc ,!c$!c)!c c
&!ccccc"'c"cc
$!c!c!!cc( cc cccc$!c%7cc
c!cc( %cc'$!c!c#c cc
!%cc% cc

c
cc ,ccc%c,c1!c!c.
0+ Jcc
%#/c !cc"cc !c c+c c!"cc
!ccc % c!cc!c ccc!ccc$!cc
c! #c(ccc$!cccc!c c !cc
c ccc 1c%!c!c!c
!"c.*!"ccc)!c
 c
cc#c !c!c c /cc!ccc.?!c !c
0)%c!!/cc!c!!cccc! % c c

K´c
c
c
c)ccc%ccccc( ccccc
$!ccc!c%cc'ccc c,!"cc cc

c
ccc c c"c!'!c%c$!c!c'!c
cc'c#%c ccc! c!!c c
c
c!c'cc!c ,!c !cc cc$!%&!ccc
'c$!c cc

c c%c$!ccc!c% c %cc)#cc!c
+c c)#c!ccc #!+cc!c )cccc
"&!c!c "c' cc$!ccc%c$!"c)ccc
% c
cc ccccc !cc%c%cc "cc
c'ccc!c,c c0c"ccccc c!c
cc$!cc c3cc#cc!c%c&!c.þ+Kc)cc
cc)#ccc cc )/ c*c&!"c'c)c
c$'c "c!%!c$!cc c)#c!c))"c'c%!c c)#c
1cc!c !cc$!)c cc cc

c 3ccc)'ccc$! c!c'c$!+c'!cc
"!#cc!c$!ccc !c'cc$ cc! cc

c *c'c%c!%#c !c ccccc'cc


!c) c!c"!c!cc!ccccc!c$!+c
!(ccc!(c$!cc&!cccc )c!)c$!cc
cc!c#c$!)!ccc cc c3cc)#c
 !c#c!'!c c'c%cc!%c$!c
!#c! c0c( c%ccc'cc$!cc!cc'c c
%ccc )c c -c
c%1c'c!cc c!7c0!c
%cc
"c'ccc-ðcc!cc 217cc! c!c
!c'c1cc 
"7c0!c9cc8 0%!7cc
c )!7c*cc*c'c!cc$!c!cc
c*7c !"c
cc2
!7c c3cc cc!c$!+c!#c!c'cc
$!c%!cc-c<
 ccc'cc#c"!c$!c= cc !cc
!cccc c !c!c$!c))"cc!c c!cc
( -c
c9cc
#c*7c&'cc%c$!c8'c'c!c&!c
c %!7cc!cc "!c8)c cc

c !cccc!#cc cc$!c$!c !ccc!c


c cc!"c c+ccc!cc!% c!c#c
cc)cccc%cc+c c$!cc%c
%cc!c'c c!cc!#cc!c cc!ccc
!%ccc#%c ccc!%c cc$!"c'c
 cc!c"c'ccccc!ccc ccc
)c%c ccc!cc'!c%&!c$!cc!c
cc!%)c)c'c ccc$!ccc c8#c
cc#cccc!c+ccc!c" c&!+c$!cc

Kÿc
c
c
%c$'c( !c$!c c&!cc !cccccccc'c
cc,!cc!#c! cc #!cc#cc
!c$!cc c c cc! cc!#c!c cc'ccc
#)c$!cccc'c$!"c)c)c'ccc!)cc
c !ccc% cc

c !!c!c'cc %cc!c ccc%#cc


)ccccc!cc!c !ccc%#!c
.!ccc$!c c&!/ c0c"c$!cccc c
!c$!cc )c ! c!c$!c'cc!c!c c
<!#=cc c #!cc'c"cccc%c$!c!c
#%c )ccc c#ccc c$!c!c

.! ccc%!c"cIcc / c*c&!"cc"!c


!cc%c#c'c)'!!ccccc"c!c!c
!ccc%c!c c cc

c !c'!cccccccccccc c)c!#c
!cc #c"!c cc%ccc cc!cc c
!c!cccc&!c$!"c!c!!ccc cc

 ) c
c c c c ccÑ%c

c c!c!cc!c%c.c/ c c1c'!c
'c!!c!!c c

c !cc#-c

c 3c'!-c*cc#cc !,c$!c cc 1c


%!-c

-c c*!,c!cc+c cc#c


c c cccccþ *!,c!cc&"c+c cc#c

c c ccccc¢ *!,c!c!c+c cc#c

c!cc c#cc + # c

c 0 c'ccc"c!#cc!)c c
!!cc'!c% cc

c c&'c'!c ccccc$!ccc+c'cc
%c'!+ccc'cc!)cc c cc%c
(c!#ccc ! c
c
cccc!cc'cc#%c !c'c
!ccc%cc+c!#c$!c!c!cc c %c$!c
!c%##c c!c$!'c1!cc !cc
cc,c!cc%c! c*c!cc
!c)cccc$!'c !cccc!##c!"c
%ccc$!!cc%c!c !ccccc%c#cc

-ðc
c
c
c"cc"!cc( c!c!c%c !c!cc
%##c$!'c!c!!cccc!#c!cc%cc
c!'cc$!ccc cc)cc!c c
cc'c!#c$!c%ccc"!cc%c$!&!cc
cc!c%c cc

c 3c$!c%ccc!c'c %cc !cc


% c

c c!c%cc! cc%c cc!!cc'c


%ccc!%c(cc&!c"cc!cc
!!c!c!c !c-ccc#cc
!%ccc#%c!c !ccc'c'c
)cc$!"c'c cc c c c!ccc%c
$!ccc$!'c !cc)cc'c%!cccc
c c
c'c$!"c)#ccc'!cc)&!c
cc'c!c !cc%c!c c!c!c$!"ccc
 ccccccc !c,c c'c !c!"1cc
%ccc!'c!!ccc'cc!!c"c cc

c !#c!%cc+c )c!c$!ccc
!cc%+c)cccc!#c %!ccc'cc
cc.( !cc%c #c"c cc)%c
 c!c %!c !)c'c( %/c!cc
c'c!!c cc

c !cccc%c)c %cc)!%!cc cc


)%c cc#%c$!c%c("!cccc$!'' c &!c!c
%c cc c!!cc ccc("!c%cc
$! c!ccc ccc cc cc cccc
 #cc cccc%)cc #ccc #c%cc
!!cccc!c(c !c cc(% cc
( c$!c!c#cc cc !'ccccc!c
!cc#cc cc,c"&!c cc( cc
c !c%! c
cc!cccc cccc'cc
!'c #c%cc%c+cc #c &!c c'c!c
!c'c!c7c!cc !'cccc ccc,!"cc!!cc!% c
!c&'c%c!cccc+c!ccc!ccc
c c!c!cc7c<+c !c
"+c
!c cc!c "G
c$!cc'c$!ccc !cc!c !c
!c "cc c cc ccc" =c

c *c'c!c )c$!c"#cc ccccc'c


%!c$!c%ccc'cc$!c"!ccc cc
c c
!c!)cc!cc!c'cccc

-c
c
c
+cccc!)cc c'cc!c'c
 !c%cc%c!c'c !c !cc'cc$!c
"!ccc%c !ccc'c cc c)cc
#%c"!cc'cc!)ccc!cc$!c!c
c!c'c !)ccc!%c'c! !!c$!c!c$!c
!cc)c!ccc c$!c c'c% cc
!c%c$!cc+cc!!c !cccc
cc !-c c!ccc%c !c'c"!#c
 cc
*c&!"c "cc c !#c cc!c!cc
+c)ccc%cc!c'c !c cc

!c%c$!cc)cccc%c c)#cc!c'c !c


c$!c"!#c%cc)ccc!ccc c
!c$!!c'c ccc% c!"c%c$!cc
ccc! cc#cc c% cc

c+ccc c"!#c!-cccccc
c.c!c'/cc cc

 c
cc c!c!cc cc%&cc%c'c%!c
c!!cccc"!##c$!c%c-cccc( %c
c %c.c c9++cc9+/ccc +#cc!c
 c

 c"!cccccc !c!cc%c'c


%c"c !c c!cc cc'cc%c"cc
%-ccc %c!%)c( !c ccc
 #!ccc'#ccc#+c!c
ccc!#cc+%#!c%#!ccc
c%#!cc cc

c!c%c!!cc "'c cc"c cc


!c$!c!cc!c%c % cc
)c !c!c)cc%c)ccc'c$!c
!!cc "c'ccc$!"c !c c'c c
c!%cc% c

!"c%cc'c$!c#cccc"!#c'c'cc
c%c!'cc!c)c$!c !!cc!c!cc'c&%c
) c*cc!c!c) cc

þ
cc c cc c c'c%c!c !c
cc% c
cc&c$!c#cccc cc!#c
%cccccccc)cccc-c!#c &!c
c cccc!c$!c!c)c'cc !cc
ccccc c%+!%c !c$!"cc
!%ccc%cc'c1!ccc c

-þc
c
c
c)cccc c)#cc)%c!,cc !c c
 cc
cc)#c !c%c$!ccc'!ccc$!ccc!c
!c!cc#%c !c!c"+cc)c.c !c
!#ccccc#!c !c)c#)c c"!c!c )c
ccc( c!ccc' /ccc c.c+þc
/c #!c'ccc  c ccc%c!-c%#cc
!c%#cc)%cc!cc.c#cc( #/c
1)cc( !ccc! c
!c!cc##c c$!ccc c$!c c
'!ccc'ccc%c&c'c !cc!%c cc
cc)c! c
c
¢ c
c c'cc c!c!c$!cc! c
!c%c !ccc!c c!cc
!c$!c!cc!c c'c c"c#!c+c c
*cc"!#c$!cc%!c$!c!cc cc!!c%c
'ccc cc
9!cccc)'!cc'c c'ccc!c !c
#%c !c! %+!cc% c
!!c%c!c
$!c "c%c"!cc -ccc #c!,cc
 c cc
c!!cccc!c !c cc
9!cc+ccc"c c ccc#%c
 (cc !cc'cc! ccc% c %cc
c$!cccc cc)c c'cc #!cc!ccc
c$!c'c c'cc'c! cc !c!c1c8Jc
ccc'ccc$!cc %!c!c3c#%cc!#cc
c'c$!c)c&! ccc !c !cc1c8J-c<0"c
c!)c$!c!!ccc#%c'c$)"c!'!c
% c! c !c+c'c"!c+c"c#!c'c+ccc
c)% cc$!%ccc$!cc c!'!cc'c$!& c
!ccc c9#&!+c )ccccc!c'c !cc!#c'c
c c c$!c$!cc$!' c!ccc%!c!'!cc
ccc=cc$!cccc)cc!!c c!c
 ccc!%c$!!, c0c #c cc'c
c! cc$!&!'c$!cc)'!c$!c!%c,c c!c
$!+ccccccc cAc+cc'c cc c$!c
cc!!#cccc c!cc cc$!cc
<"=cc
.cc!/c'c<! =cc!c$!c !c c !cc
, c!c!c< =cc)#c !! c&!ccc )c
 c!c"ccc cc%&cc
!c!c'c! c
9!cc+cc cc!ccccc c cc!'c
c ccc!%c'cc c #!%c.cc/ c

!!c!c$!c "c "c ! c cc#%c


"-c
c
lc c!c.c"c!-c 1cc /7c
lc c!.-c*/c

-¢c
c
c
lc c)!.1@ /7c
lc ."c'cc!#-c
!c!c /7c
lc !.c!-c9 ?"/7c
lc -c.c-c2"c
"/7c
lc cc"c! !c.cc c)1!cc)/ c
3c$!c!!c%cc!"#c'c#cc )c
 ccc c-c"c,cc!"c!c
!# cc
c ccc$!+!c!cc!c -c( !cc
!cccc#cc!c"!cccc
(-c"c cc c
c 9!c #!c!c!$!cc&c cc%cc
c!c$!c!c'cc cc%&cc%cc!%c
"ccc !c cc
c !c!ccc!!c!!c%ccc
'c cccc$!&ccc'c !)ccc
%c'c"c#!c++c'c !)c! % c
!c%ccc)cc!ccccc c'c!cc
c!c!c!c c %+c!c%c,!"cc! #cc!c!%c
ccc!c!c$!c )c cc(cc'c
c c.c,cc"c!"c/c
c cc)#cc%c$!cccc'!cccc c
%c$!c!ccc-c
lc !c$!c )cc cc.c¢ð:/-c
lc #!c!c cc!c"cc!c c7c
lc #!c cc-cccc"#cc!"7c
lc %#!c7c
lc c%7c
+*#.cð:/c
lc !c$!c )c c c cc.c-ð:/-c
lc c.cc c!/7c
+
!#.c-+cð:/c
+!c !c%c'!cc c
c
cc !c !c!cccc )c$!ccc %'c
%c%cc% cc c !ccc #!cc!#ccc
+c'cc !cc!)ccccc%-c
"&!c"!c !c! cc
c *!ccccc%!ccc!cc"!#cc
 ccc)cc$)'#ccc!ccc
$!!c$!'ccc c !!c%c$!c "c!c
cc%cc!c!,cc$!c#c'c! c!c#c
 c ccc$!ccc!c !cc$!ccc$!c
! c!c ccc!)c$!cc)ccc
%c c +c)cc%cccc)c!cc
#!c'ccc#cc$!!c!c c#c!c c !c
$!!cc ccc!)cc$!cc%c !c
! %cc%cc!c!cc$!"c!,c%!c
%ccc c (c%c$!cc#c"!cc c
c c$!"cc)cc!cc%c%!c$!ccc' c
c%ccc'c%c !)c%cc$!c"!c$!cc

-Kc
c
c
cccc ccc (cc c
!)#cc!c cc ccccc c#cc
cc!ccc$!c' c
c *ccc$!c!cc#)c )#cc!%c!c
 cc$!cc%cc!!#cc! c#cc cc
!c !,c c % c*c cc-ccc
!cc!c!c ccc!ccc)cc$!cc!c
#%c$!c c )c !,c!c .ccc c!c'cc
cc!c$!ccc!c c/7cc cc cc
c, c#c!c cc)ccc c !c
$!c!c!cccc cc# c!c!c#c%c$!''c
cc!!c$!c#c! c0ccccc$!cc!c
#cc cc)c!cc' c
c
cc c"!#ccc c!c'c c c %!c$!c
!c#c'!cc"c !c cccc"!#c$!"c
%cc(%c$!c!c)c c*!c#c!c c
ccccc c&%c!-cc

/c %c)c!c$!c )c c1!c,c cc


'c!c c.c"c !/7c
)/c )c(c!c c'cc #ccc !c%cc c
&!ccc!c ccc$!c 7c
/c c$!c!cc!)cc!'c&!cc$ ,c'cc#c
cc!c cc$!"c!c7c
/c 'cc#cc c!cc!c c !c
c *%cc!!c #!cc #ccc1#c'cc
 cc!c-c/ccc#ccc"c. #!cccc
c /cc!c c!c$!c#c )c,&!+cc c
'cccc!c'c 7c)/c!"c'c #c
cc #c!c.!!!cc$!ccc#/cc!!c
!%cc&!c!'c!!cc'cc#c !c
!cc #c !,cccc$!cc!cc$!c!c
7c/c#c'c cc&!c#%c%cc
c cc !,c'cc 7c/c!#c '!cc#%c
!c"cc$!& c,c+cc#ccc#)c
cc%c cc cc)c! c$!c c&!cc
cc$!c cccc)cc'c$!cccc
 c

c c&%c( ccc !c cc!c'-c

lc
!c!c%!%cc!cc2"c0cKcc
.*cc*cc
c*/7c

lc
#c2"%!+cc!Kcc
lc cc2"%!c!#c,Kc
. !"ccc2
!/7c

--c
c
c
c
cc%ccc)cc$!%&!c c"!#+cccc
ccc c!+c'!c!cc ccc$!c cc
!!cc!c%c !cc'cc!%c$!cc
 c*! cc"!#cc!c'!c!ccc%c!c
-c/c(c c!c c)ccc #cc!c
7cc

)/c!)c%cccc!c cccc!7c/c
!c%cc !ccc!c%c. c'c%/7c
/c$)!c!c%c%-ccc%c 7c/c"!#c
cc"7c/cc)cc%c!cc7cc
"7c"/cc cccc%c !cc
!c'cc c% !cc c#c c$!cc-c !+
!cc!cc!)ccc !7c !cc c
!cccc !cc c$!ccc7c !cc
" c c)c$!c%&!cc)#ccc cc)c
$!cccc!c)"cc!%. !'c1c"cc
c / c

c c1c'c!c'!c!cccccc3c &!#c
ccc3! cc

 c
%&!cc1c.c!c ccc!c%cccc/ c
þ c c%cc c-cc
/c ccc.)c !,c!c"c%c
%ccc c7cc c$!&!c / c
)/c c!cccc""c'cccc)"c.!c+c
cc1c$!c+1c!c'c #c""ccc
)cc'c!c$!cc +c$!c5cccc/ c
/c ccc#c.cc!'c!c%c ccc
%cc &!#cc!c%cc &!#cc$!c!%"ccc
)cc)cc &!#cc!c%c / c
/c cccc.c!cc!%"c
!+c$!)cc$!cc&!ccc$!%c c%c c
c / c
¢ c *cc"c."!c!cc$!&!c c!!cc c
'c#!/cc#c.#c cc"c / c
c c
c !c!c"!#cc c##c c'c%c
c!c)cc$!%&!c#c!c'c$!c%cc$!!c
 c#cc!%c&!c !c !c!cc%!c
#%c !cc!c! !!c)'!!ccc%c"!#c
!c c!c c c c!!c!c,c)cccc
 cc%c'cc cc !cc$!!c%c
c
c+c$)'&!cccc%ccc.c1ccc
cc%c!c%cc /+cc c"!#c$! &!c!c
cc9+c! c c!c!c'c !cc ccc%c
!ccc c(c'cccc!c c

-Vc
c
c

cc c!c c%!c)cccc%ccc


' cc
c Cercul de folclor %c!ccc'c%cc
 cccc-c"ccc c%#cc#ccc
 c!c cccccc!!cc cc
'c%c cc c

c c Cercul dramatic cccccc%c c%#c


c%c'cc!##c!c c%#!cccc%#!c c!cc
ccc(#c c "ccc #cc!,ccc
 ccc c %cc )cc$!c !#cc c
cc!c!!cc cc

ccc)ccc!ccc%c cccc c'c


$!'ccc c cc!cc"c+ccc
c%c%&!c c!c%c'c!c cc

c !ccccc c"!#c$!c)ccc!"c
1"c"c c
)cc c c%c!c'c"!c)c
cc !c !c!c%c c%cccc
)c'c$!"cccc c (ccc#%cc
"!cc!c'cc!cc" c!c"&!c'c c$!c cc
!cc c.$!%c cc 1"c"/ c

c )ccc c!c$!c !cc3c!c c cc


"c<3c'c'=.c$!cccc cc #!cc!c
c c)#ccc ccc"!#cc!/c c!c
!c!c%ccc cc

c Societăţile şiinţifice c%c!c!!ccc c)ccc'c


"!##c!c!c'!cc #!ccc)c)c
$!c c

þþþc7
 c c c c
c  c c c
 c
 c
 c Tipuri de colecţii. %ccc!cc cc!%+
%c'ccc%c)c$!c'c$!,c$!cc! cc

c!cc)c%cccc !c!%+%c
'cc!c!c1c)Kc

c Colecţiile care prin fondul lor oglindesc materiile de studiu, !cc


)ccc c c c !ccc( -c

lc "c!c%c'c%cc&!7c c c!c


c'c c c!c!cc7c
lc "cc!cc'c!ccc'c'!c! !c)!c
cc c%ccc cc%cc#c!c'cc
)c7c

-èc
c
c
lc " ,ccccc'cccccc!cc
cc! !cc!c%c'c#7c
lc ccc'c )c c!cc cc -c< #c!=c
<cc=c<%c=c c7c
lc )'c'c !ccc#cc #!c!c$!c"ccc
%c'c( !ccc ! cc
c cc c$!cc'!ccc-c!cc 'c
)c c

c *!c!c!ccc!cccc 'cc'cc
)cc!!cc$!cc!c$!c'c #! c'cc cc!c
c#c.cccc !c '/ccccc !cccc
#!c$!cc&cc"! c cc,cc 'ccc c
c)c%&!ccc!c!c)c!c!ccc
cc c

c 'ccc c#c'c!c)c ' c*cc#cc c


%cc-c<cc=c<c
c=c<cc&!c'c!=c c

c !cc ccc" &!c$!c)c&cc&c'c)c ' cc

c cc cccc)ccc)ccccc
ccc%c!'c!cccc c$!c!ccc
 'c$)c$!cc c c

c
c,c%c'c c!cc'ccc!cccc
c!ccc%c c' c!c'cc 'c
c#cc$! c'cccc"!#c!c%c#c'c c
cc.cc / c

c
c( #c'c#c'c #!cc%c'c!c$!c
!cc!c'ccc% c cc!c$!!cc%c'c
!)cc#%c cc!%cc !c cc !c$!c
%cc!'!c'c!c c #!&!c,c !cc
cc'c!c! c

b.Materiale vorbite şi cântate din folclor.c!cc'c$!"cc


%)c'c&!c"c$! cc"c !c #!%c
!c !cc"cc c

c cc ccc$!" c*!ccc!c(cc


$!'cc'cc(c!"c % *cc$!c'cc'cc
%!cc,cc!c$!"c cc!c#! c c'cc
##cc cc!c!1c$!)&!c c&!c !cc !cc
!cc!cc!c!c!c&!c'c$!cccc !c)%cc
&!ccc'#c!!c1c c

c c)!ccccþ+¢c$!"cc'cc'c!c c
cc(c !ccc%!c)c c !ccc! c

-´c
c
c
c 0c!c ccc%!c!cc$!cþ+¢c!cc
$! c!c'c"! c

c *!cc !c!ccccc!c$!"c
'cc&!cc!!cc c'c% c

c *!cc#cc"c cc#!cc"c"cc cc


!"cc%cc cc!c'c$!c cccc ccc'c
!cc)!c&!c#!c % c!cccc c)c)!$!c
cc (ccccc!c cc

c *c'c)c'c!cc##c ccccc&cc
(!cc!c7cc./cc!#c1ccccc
 c0cc!c'c$!"cc)cc cc cc

c ccc)!cc ccccc$!+cc#c
!cc !cc%c#"c!c cc!%c$!"c cc
c'cc!cc!c!cc )c.'#c!!c /c!ccc
c$!cc c

c !"c c%)cc c#c!cc!c c! c


0c(c cc!ccc)cc &!c&!cc)!cc
%!c' c*cc$!ccc c!c ,c!cc!cc
c$!"c$!c$!"7c ,ccc c cc c!c1)c!c
)c!c!cc c$!c$!"c1ccc c!c ,c
+cc)+c c!c!c$!c !!c%!c$!c!c
c'c$!cc c!c'ccc #c'cc$!"c!c
!c'c!!c$!c # cc"c %'cc!#c"c'cc
% cc

c c$!c'ccccc(c'c!"c!c !c
!c" cc

þþ*cD"cc

c (ccc"!##c$!cc$!cc+c!c'ccc
c$!c#ccc$!cccc!c c c*!c(c
cc cc)%c% c (c cc"c!,cc
%c!cc&!c!c#cc%"cc cc$!%&! c!c
c'cc!c$!+%c(cccc!c$!cc
c!c cc$!ccc!cc(cc$!1cc
c!c cccc!cc'c1c(cc!cc
!'!c! c c!cc c!c%c$!cccccc c
c)cc$!%&!+c cc

c
c(cc cc$!%&!c(cccc)c!cc
c!c#!cc%ccc!c'c$!c",ccc
)"c "c'c'c( c
cc'c!c c

-ÿc
c
c
%!ccccc cc c!c)%c!c( c
cc !ccc cc%c !cc%c%c!ccc$!c
ccccc+c! c cc+c!c$!+cc!c
ccc 5c$!"cc !c!cc !cc%ccc
-c
+#c!c 'c5c'c),cc
!"c!cc c
c!c'c+#c!c 'c0"%!cc91c*'cc

"c'c21c3&"%'cc!c&!cc
&%c c2 c
(!c)c<3)!=c* cc!cc2!'c c

c %c "c!c%c%c%c!cc%cc.c
( c!&!cc cc!c
!"c%cc1c$!cccc
?'c cc#!cc
c c"!c!c !/c%c
!'cc'c!c#"%ccc$!c cc.c* ccc
 )!c%cc"!c!c!c
ccc!cc c$!cc
 %c!ccc* / c

c (cccccc#%c cc)%cc%cc
cc'c!c !c ccccccc%c!!cc
"c'cc !cc!' cc

*c&!"cc&!c #c""c!c$!"c%cc c"!#c(c


c$!cccc!c!c c)cc.#!c)c
" c"c(!c$!ccc$!c / cc

c *!cc(cc$!'c!c !cc !-c 7c )c


cccc"c)%c(c'cc#ccc#)c$!cc
(7c!ccc c,cc! c'cc#c 7c
 #c%c c" c'c$ c!c'c !) c0c
cc"!#c!c cc "cc(c'c!c c
(c !c$!ccc'c% cc

c !c&'ccc)&!c !c(c!c%c$!cc%c
c%c c cc."c!c!c /ccc'c
cc%ccc"c!#c c*c)#cccc
"!##c!!c( #ccccc#c !cc
!%+c!cccc)!cc )c$!c%c"!cc cc' c
*!c!c!c !cc cc-cc

c )%c'c c( c
þ *"c(c."!#c'cc/ c

8 c c0c &!cc)%c( c
 c c'c!c c
) c ccc c
 c ,cc c
 c !cc!cc c c
 c c'c c c
ccccccccccccccccþ 9#c)%c( c

Vðc
c
c
 c 0c)% c
) c *)cc$!c cc+cc%#c
)% c
 c
!c c !cc c$!c c
(c !c&!c!c )c+c%#c !c
( cc
 c !cc'c$!& cc! cc
ccccccccccccccc¢ ! c


c 8!c!'!c'cc c
þ c !c%c c

c c%!cc)c(ccc )cccc$!c
"cccc(#c$!c!cc )c ccccc'c
$ , c #c!!ccc!c c'c !c
!ccc !ccc!c ,ccc c
c c$!cccccc"!cc c"c!c
c'cc c#%c!c)ccc cc!cc
#%cc! c !cc c (c$!c
 c)cc !c$!c
!cc"!#c%#c #ccc #cc&!cc

c8cc cc
c 9#c (cc(c!c c$!cccc
c#ccc c"!#cc&'cc &!ccccc
!c' c %c cc( !cc!ccccc%c
 c

(cc!c!c,cccc&!cc!'!c
c'cccc% cc

ccþþ+c"cc

c cc!ccc)#cc!cc ccc$!c
c' c"!#+c "c'c'c+ccc$!c!cc
c!c'ccc!!cc)c%c#!ccc
c$!!!#cc&'cc!c!c$!c c3c'c "cc
c%#c c c$ ,c c
ccc'c"!##ccc
c c!cc&'c!c'c!c!cc.%!c'c !c
 cc'/-c 8c !c 
"c2
')c %!c
 c cccc %ccc!%ccccc
$!&!ccccccc cc cc

c *)c#c!c%c'c("!c'ccc !c
c"!# c0ccccc "c!c!c c'c$!cc
c+c "c)#c %#c c!cc!c "cc
c !c!ccc#%cc)cc'cc cc
.c'cc%c#c%!cccc /c)!c'c
cc )cc$!cc'c c!ccc cc

Vc
c
c
c cc cc"!#cccc$!c)cccc!c
' c0c( cc!cccc!c!'cc
&!cc"!c$!ccc%c#c !c)c!ccc
cc""c'ccc cc

c ccc<0)"c#c!=c cc c"!#-c


"c'c #c c"!#c'cc cc

c *"c'c #ccc !cc%-cc

/c c"c%cc!c'cc ##c!7c


)/c !c)cccc""cc(c!c !cc1c0)"7c
/c c"!##cc( #ccc#c c)c"c
 c ccc%c!c!c0)"cc-c
<0)"ccc0)"cc#=c
/c c
c cc!c$!!cccc #c !+!c'c
$!ccc!!cc'c))" c0c( -cc
c

 c
L 0cc
 4c3 4c

VĂ CUNOAŞTEŢI REGIUNEA?


-c

 1c%!-c*%'c)"!c

þ 0!!-c0!c$ cc

¢
!c- c)"!c

K 3
'%-c"!#c0)"ccc

Vþc
c
c
- "!c8)-c*+!c cc c

V %!c21-c
&!ccc

A!c8-c0cc

c "Mc

/!!cc+c &!c'ccccc)ccc
!ccc$!ccc!!c )ccc#ccc
c$!cc'c cc ) c

/c ccc"!#c %ccc %#c!%c cc


c c

c ccc'c-cc

 c
%&!cc1cc!c c
) c c.%&!c!c !c!c%cccc!c0)"c'c
%ccc#/ c
 c 0 c
 c *"cc.c %c!cc( c0cccA!c8c
'c0)"cccc3
'%7cc!cc!c c0c
0!c#c c&!c'cc /c
 c c%&!cc$!1 c
c c

c 0c( c
 c ) c
c c  cc-c
 c
  c 0 c,
)cc!,#ccc%cc cc
c"cccc"!c!cc c!c%cc
 0c!c%ccc)c.$!c c" cc%c c/cc%c
c1+!c !cc c!ccc c' c

c *"c$! cc!cc  c#c c-c


c# cc

c !cc'ccc!c!!cccc$!cc%c
c#cc!cc)!c%c'c c!c cccc%cc
c! #cc"!cc # cc

c #ccc$!c cccc!c#-c&!c
!c cc c

þþ-c$ "cc

V¢c
c
c
c

c
!cccc!cc%c$!ccc.c$!cc
'/c ,!c cc$!%&!c&!c"c#!ccc
%cc!c c'c !c!cDc$!c c&!c !c
c!c! !!cc'c"!# cc
c !c!c'c!cc c)ccc%c!ccc
c)ccc!c"!#c'c!ccc%ccc!c
' c0c( c$!cc!ccc%c$!1!c c !c c
c c"!#c!c!ccc<
!!c#)M=c %ccc cc
!+cc"c!cc +c "c!cc))"c! cc
!cc #!c&ccc%cc !c&c!ccc$!)cc
#cccc!c!c c.!cc%c%cc&!c!cc
#cc!!c!c<cc)!=/ c 'c%c!c 'c&cc
$!)c!!cc !cc!cc c!)c)cc%##c!c
ccc c)&!cc%c$!c"ccc c
0ccc))"c)ccccc !ccc c'c
!c&c)c c,c!!c c&c'c)c c c
c( c'cc! cc!ccc c8)"c!c !c
!c!ccc!!cccc-c

c c

cccccccccc "!cA)!cc&c?'c

c cþ 1c1%cc!cc

c c¢ Ac@c ,cc'!"cc"&c

c cK cA!c !!c!@c

c !cc%ccccc c"!#c cc+c%#c


%ccc!c%-ccc)!cccc)!c %c
"1cc.c<
c !,cc GKc=c<!cc c c !,GK=c
 / * !cc!cc!c!c!c)c!c c0c'c$!c
ccc'c$!ccccc)c%cc !c
c$!c c!c!c&c%c%&c&cc"!c
#%c!c!c !c )c$!c!cc cc
!!ccc c%c#%c!c cc)'!!ccc
c'cccc cccc"cc'c cc

c
!c<)c=cc( cc!c)!c,cccc
!c$!c c"cc!c'cc c ccc cc!cc
#ccc c c'c)'!!ccc c3!c!c$!c !cc
!c cc)!c ccc!'c'ccc!%c c
 cc! !ccc!c'c!cc$!" c cc'c
c!cc)cc!c"!c c!c ! cc)cc
"c!ccc))"c)"c!c!c!cc ccc

VKc
c
c
c)ccc%c$!cc!c c
!c +#c!c$!c
 !cc$!)cc$!c"ccc c
!!c'c
%!c cc!"!c<*!cc= c

c c cc!c<0c%=c cc%c.c


'!cc"!c! c#c / c
cc %c
 !+cc$!c$!c< #!!=cc$!c%&c+c$c
!cc$!c!!cc "c$!c'c!",7ccc%c
&!&!cc ccc< =c!ccc!c$!c "c%cc
 c
!c<0c%=c!c'c!c)ccc!%c
c'c#%c$!c%c!c !c c

c
!c !c%c)cc%c'cc !c
%c$!&c'c$'c !c$!c%c!'!c c'c !cc
! cc!#cc!c!c&'"c)c'c !c%cc c
%ccccc! c

c cþþ/?Ecc $c

c &!cc%1cc'c!c )c%c+ccc
,c'cccc%# c%c+'c!##c$!)c
%ccc&!ccccc%c%&!c
#c!c$!c%c'c#%&!cc'c"c%ccc'c$!c
c$!% cc
c !!c%c'cc c )c !c c'c

c c)#c c%cccc$!%&!c'ccc"!c


 % c!c'c c!c%cc%#c'c )cc!cc
c!c$!c!c' cc

c 3c%ccc!c$!cccccc
cccc%c cc# c c!cc%ccc
ccc)c!c.c"!c$!c%c c$!c #cc
c!c))"cc%)ccc / c
!)c%c!c
)cccc!cc) cc )cc!cc!cc
cc!ccc c!c+'c!c+'c,!c!cc'c
cc) c
ccc)cc !c! c'c%cc c
c+'c,!cc'c) cc!cc c
c+cc'+c)c!c%!c)&!cc$! c!c
c+'c,!c'cccc&c!c c)c$!cc%c
c!c c%ccc c*!c#cc c"!#c%#cc
c!c )cc!%)cccc c
cc
+cccc'+cc)c$!!c!cc!c !cc!!c$!cc
%c!!c'c%c&ccc% c

c !c"!c )c'c c c

þþ1$ "Ec c<Ec

V-c
c
c
c *!c%c'c$!ccc$!%c c c"!#c!c
'c cccc+c,c c%cc$!"cc)!c
!'!c cccc!c! !!cc,!"c !c!c
 !cc##c)%c c'c"!c %#c$!c " cc
$! c%c%cc$!%cc<c$!%=c'c c%c(c)c$!c'c
!c !!cc cc!c!!ccc c
 c3cc!c%cc!c#!ccc c

c
!ccccc%cc !cccc%cc
'c$!c$!c"cc!c ) c

c cc'c!c$!cc!%cc c" c
cc
ccc c%c%&!c!%c$!) ccc ""c
!"cccc!-ccc$!%c'ccc!! c

c c)c&!c$!c'c cc)c cc

!cc$!% c
!cccc$!%cc1cc%c
c!!cc%&c'c c"!#c c)#cc'c!cc
c !! c

c )cc$!cc!cccc$!%ccc$c
c!cc )c!cc !-cc cc!c!c
1!cc!% c

%c!cccc$!c c$!& !cc$!cc!c


cccc c
!c c%!ccc%c$!c ,!c
c!+c$!c!c %!c1!cc!c c)cc
!cccccc!cc!c1!c("c'c!c
c!ccc!c'c#cc$!c1%c
!ccc!%c1!c)c!c !c1!c!#c
" ccc !cc%c!cc c#cc !c
#cc%cc1!c!c! cc

%c!%c$!%c c1 c!ccc"!#cc$!%cc


c!c !cc !cc%c!!cc$!cc!'ccc
!cc c$! cc &!ccccc1!c$!% c
!c
c!)c$!cccc$!'ccc%ccc1! c0c!c
c!c1cccc!c c$!c"cc$!"cc!c
)ccc)c'ccc !c%c!%cc$!c1 cc

!c$!c )cc ccc!%cc%c !c%c


! !!c c)#c"ccc c!c!cc!c
cc$!ccc"!%c%c&!&!cc

+'cc! ccccc!cc"c!c&!c
!c )c!ccc!!)c !c!%cc "cc
% c "c$!c!cc( c'c!cc$!ccc

VVc
c
c
$!c!cc c!%cc% c!c!ccc%cc
"ccc "cc!'!cc cc"&!c'cc ccc
!c c"c$!c+cc$!"c !cc!cc+c" cc

c!c cccc !c%ccc!c


c'cccc c)cc cc !,c cc
!cc"!%c !c$!c%ccc$! 'c!c!c
%cc c c!cc%cc!%c!)cc c cc
c!cc !cccc #!c$!c&!cccc
'c!c! cccc$!%c.cc'c$!/c'cc
!! c

!cc!! c
!cc!!c!cccc
ccc%c c$!c"cc !c!cc
'c'c !c cc!cc+ c cc
!cccc!c%cc c c cccc
 !c ccc c$!cccccc!c!c
cc %#cc!c cc c
!ccc"!c!ccc'c
!ccc&c!%ccc!c%&c%cc!c c!+
cc" *c)ccc%cccc !cc%!!c
)ccc"c c !c !c'c!c)cccc" cc

!c$!cccc!!cccc!cc%c !c
)c!cc c$!c c'c%c !c#ccc
c$!c cc c'c!c1ccccc!c
c )cc!c! cc

Vèc
c
c
c

CAP.3 CONCLUZIILE GENERALE ALE LUCRĂRII

c !c!#ccc%c$!ccc)c "cc'c
#c'cc'ccc !cc%c !c *!cc
%c cc)c'cc&!c!#ccc$!c cc
cc !c!cc' cc

c *!c%c(c$!c c!%+%c%c'c
c!c$!c" cc)cc !cc!)cc%c
 c-c%c$!%c+'c!#c"!c!c$!c!c
 %7cc$'c#cc cc!%!"c&!+c$!'c
cc'c#%&!+'c!"!c !c c c

c 0"c'c%c!%c ccc'c%c$!ccc
!)c$!cccc#%c#!cc+'! c

9c%ccc+cc'c$!ccc
&!c!!c!%+%c ccc(c c%ccc
)cc$!%&! cc

c *cccc%c$cc )cc+'c!'cc
)!c%cccc cccccc+c$!"ccccc !c
$!!c!c'cc+cc !c%c !c% c

c !c"!cc%c'c$!ccc'cc'c$!c%c
!'cc)!c'cc c%c!cccc !c!!c
%cc c%!c1&c !cc%cc c
"!##c)!c'c!#c,cc!c!ccc c*c
ccc , !c!c !c c c'c !c%c

V´c
c
c
 cc!ccc%c$!ccc'cc'ccc!c !c
 c'c !c'ccc1c %c !c%cc% cc

c 0ccc!ccc$! c!c'ccc %#c$!c!c


cc%c$!cccc!%c'c'ccc$!+!cc
!c!"c$!c !c"!cc'cc!cc$! !c'ccc'c
cc"!#c% c !)c'c!cccc
c%cc!c!c c %c$!ccc !ccc
""c'cc&!c)c c!ccc!c$!"c' c0c
c!c%c c!c!c1cc!c!c ""c
!cc !c$!cc"!#c'c c#c)!c c'cc
cc c'c!%c!c cc( !c!'c$!cc! c

c cc%c$!ccc!cc%cc c%c
c'!ccc c0'c%cc!c"c !+!c c
!c'c!c !ccc c c%cc 
 c
 c)c
 c
$!c&!c"ccc'cc$!"c%cc c c
"!cc!!cc' c8!c"!#cc'cc
%c$!ccc'cc'c)cc!c,c!%+%c
 ! c

c c c c c c c c c c

Vÿc
c
c
c

6 c

Ñ"c c"c" c""ccÑcc$cc
BccECc"?c7 <c$!"$cF c
# ccc $cc"c%Ñc?=$Ñc

MICI POEŢI«

ccccccccccccccc# cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc! c

3+c)c$!c,c&c%#c c c 9!c!c"c

0c"cc'cc! cccccccccccccccccccccccccccccc*cc'c& c

c'c+!c"cc c c c+'!+c!c c


ccccc# c c c c
ccc'c c


c!cc'+ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c


c1cc!cc)!cccccccccccccccccccccccccccc0 +c!c

&!c!+!ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c%! c2c' c c

cccB)J cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc*!c +c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
1c'c"c' c

c Ñ Gc 
ccc9+c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 0!c!+!c"!cc

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc !c'cc%,c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c cc!c-c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ccccccccccccccccccccc ++ccc%Mc

ccccc
c ccÑ%c

èðc
c
c
"cc!ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc! c

"cc!Mc"cc!Mcccccccccccccccccccccccccc !"!!" +!'c

 !+c %cMcccccccccccccccccccccccccccccccc'!c!c%c

0c!c%Kccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc!c%cc c

!ccKcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc*c!cc%' cccccccccccccccccccccccccccccccccccc c


&c cc)cccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c


cc! c!!Kcccccccccccccccccccccccccc9!c"c%!c"cccccccccccccc c

c c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc ++!"1c!c'c ccccccc

c c %c2!!cccccccccccccccccccccccccc0c!cc!'c

cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 3c!cc c' c

c cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc c

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc cccccccccccccccccccc
!c8!c

!c

"cc!c

! ccc

+?c cc!' c

cc c'Mc

c c !c8c

MICI POVESTITORI

&!!c

èc
c
c
c

!+ccc%c&!c c!!cc!ccc'c c
)! cc

0cc&!!cc'#c c)c)! c c$)c


$!+c'c)cc# ccc%c'cc&!"c'+!cc!"cc
! c ccc!"cc!c c !c G!!-c&!!c !c
" c +c %c c!!c$!&!ccc$!cc cc c
c %ccc cc'cc!cc%#c#)!c 'cc
c c!+! c c% ccc'c c%c
,'ccc c!cccc$!# #cc!"c!c
)cc c c'c !ccc!cc!c1!c
!c+'ccccc!c c cc

0c%&!c! c##cc#)c !cc)!cc


!!c&!!c cc !cc&!+cc1c !cc
 c0")c$!cccc' cc)!Gc!c c
3cccc$!& c &!c$!c' cc % c#c
c#c &!c,%c"1cc c)cc c c
$'cc c!cccccc'c c)!c$!c' c
)cc !c&!! c3c' &!cc#+ c +c)c
c c0!c1ccc$! ccc'%cc cc

0!cc#c&!!c%!ccccc)!cc'+c
%ccccc$!& c!! c!c$cc !ccc'c
) cc

c c c c c !c ccc9+c

c c)!c

c% cc$'cc#cc c*&! c c'ccMc

0cc!c'c
cc'cc cc c)cc
%c'ccc c c$!c% ccc"cc c cc
"c$!c)c!c ) c
c+cc$!c&!c'cc%#ccc%ccc
 c!c+cc )cc"c!'c&cc &!c!c
cccc%cc c


&!c+c$!cc ccc )cc c+c cc

cccccccccccc+c !c c'c+cc&! c

èþc
c
c
0 c&%c c )c+c$!!'c+cc cccc
 cc#) cc


 ccc)'ccc%c ) c

c c c c c c c0!ccc9+c

MICI DRAMATURGI

9 c0 c 40cc

c
!c0!c

cc

 c c% c c! c


 c c 0 c)c c&
c8c'
 
c
c$
 c?)cHc' cþ66þc

*!,-c


 c!c))c c'c c!c)%Gc

ccc+c)'c!cc))cc'+c'c!c) c

 
c c  c&
%cc c
c
c
c c c cc%c
,
 c, c I! c c c c)c ' c c 
8 c
c,
 c
c
'' c c c %c 
c c c)c cG
c Ic


 -c8!c!%G
ccc&!Kc

-ccc!c cc c0cc$!&c)ccc!c' 0Ncc


c cc!'c,cccc% cc


 -c c!ccc+c ccc'c&!cc&!Kc

è¢c
c
c
-cc'cc+c"1!"c+c%ccc 'cccccc '&c
+ cc%!c %c'$c"ccc c% c+ccc&!ccc
cc cc


 -c8!c ! c
1c+c"1!"ccc !c c c c&#&cc&cc
ccc cc!"#c &!c c+c'c1'ccc c 'c
cGc

-c
c%!ccc!"#Kcc%cc'Kcc!cc !c)c+c%!#cc
!cc%c!cc%!cc c &!Ncc&!cc)"cc%c'cc
'G0+c%!c'$c Nccccc cc


 -cNc!cc! c0N!+c%!c%c+c$!cc cc
 c'$c!c)!ccc"%!G0ccccc 'c)!c+cc
N)!Gc

-c0!c+c"&!c)!Gcc$!#&c "c'$c$ccc1' c


 -c 'c'c+c"cGc

-c1c))Nc$c&!c#&cc N)c+c!G c++c!+


%c'$cccc!Gc


 -c8"cc+c c%Kc

-c +c c! c c"1!"cc1c&!c%ccc)c&!c'$c


 G0+c"cc'$c+cc&!c#N$c$!c'Gc

 c) )


 %c cc cc,
 c c8
Ic


 . c&
 /-cGcccc&!cc"!G cc !'Kc

-c0+c$!cc'$c"c%ccc cc+c#" cG$c cc


cc&!cc 'Gc


 -c?Mc cc!c'cc!cccc1!cc c1$ccGc

0N!'cc!+c1!cc!Gc

-cc)!c cc'$c+c "c1'Gc

 c c c 


c)&c,,
c&
c c c
cG ) c' cc
c

-c0!c!Nccc+c c))cccG9#cc%)c
)!cc !c c)G ccc&!c))Nc!cc!Gc

èKc
c
c
c


 . c c c
c)c'' c /-c2 c c!Gc

-c
+c!KMc


 -cGc$)+cc cc Gc

.
c& c&'I ,
c' c  ccc J)c cc c  c
G
c c c c%c)0c
c c 3c2cc G.$c /c

7
c c cc ' ) c
cc 0c 0 Ic

-c1cc)!cc+c%!c!cc Gc


 -c.
c 
 % /G2cc%!GccGc

-c
cGcc%!c)G cc,!cc KcG
+c#%cc
&!NKc


 -c.,0,
c) G c)c'
c c 'c& /c*&!NGc*&!Ncc

-
+ccc &!NcccGKMc


 -c*&!Nc1cG c+ccc)c'$cc+cc &!NGc

-c
cMc


 -c cc$cc+cc+c&c Nc)cG0N'c
+c)!cc+cc&cc"Gc

-cc.c' c)c%c
c&
c/-c
cMc

è-c
c
c
ÎNTÂLNIRE CU SCRIITOAREA STELA BRIE

<"cc$c

<!+c#c$!cc)cc$!&!+c c)ccc
8 c0&!c+c c c!%c c'cccc %'c
!c-c
 c c0 cc! c
c

>cc!+c+cc!cccc !c cc


&!c+c$!&!ccc !cc&! c

c8c+c%cc !cc,!"c cc!%ccc


!Gc=cc.21)!c /c

<
ccc&!c!c)cc!!c !c%&c
! c ccc$!&!ccc ccc$!&!ccc
c8c'cc +ccc!# =.c8"c !/c

<!&!c$!ccc%c ccc%c c"!c %' c cc


%cc%cc!c c&!c'c$!c!c cc"c1cc
cc % c c%c cc!c$!c"c %'c!c
)!$!cc"c !c !c'c#&!ccc"c'c !,c!"% c
0 cc&!c!c!!c c+c !c c!c
cc %c+ccc !ccc %c!c
$!!cc!'c1"c'!c c!'cG=cc.*c !/c

<cc!cc8cc+c$!!c'c c!c c


!%c) c !cc%!cc+c cc)c'ccc
cc)cc cc+c!c
c)c
c

!c#cc+ccccc =cc.9c!/c

< c$!&!ccc%c$!c!cc'cc$!%cc
!c cc'cc ccc%c$!c,c! =cc.c9c 1c/c

< ' cc!)cc#cc!c%c % c +c %c


 c ccccc !#c$!ccc)c'ccc$!&!'cc
)cc> c'ccc' c cc!! !c cc c
$!)cccc c!ccc$!) c=cc.c !c?)!/c

èVc
c
c
c

< cc !cc!c" !!ccccc


8c!cc c&!c'c) c !c+cc!c
cc%c+c!cc'c ccc'cccc!c'c
c !c) cc

+ccc!cc%!!c c<cc.%c /c

èèc
c
c
BIBLIOGRAFIE

 c
1%c cc0!Jc c2c3 cc !1c c c9 c 1%c cc c
þ cc0 c3!c0 c3%%c c-c*""ccc+c 0 * cÿVKc
¢ c
c2"c
1c-c< c c)c'cc&!=c 0 * cc
8'cÿVKc
K c0c%!'c%c*c0"'+9c3 c< c c)c'c
c&!c$!c"!#c'c=cc
%c c %!ccÿÿèc
- c
!!!c*!-c<c$!c'= cc'c ""c
8'cÿèèc
V c1c8Jc<3c#%cc!#c=c8'c 0 * cÿèð ¢c

c2!!c'c
c9-c<!cc !c"!#c
%ccc%=c c0c'c*""c8'cÿ´¢c
è
c c<0#%c( cc'ccc%cccc)c'c
c&!=c 0 * cÿ-´c
´ c0 c c<3!c'cc'=c
%c cc
&!cÿè¢c Kc
ÿ c*!c
!!!-c cc)c'cc$!c' c21c
+ %c'c c*cÿÿÿc
ð *c !+c)c'cc&!c$!c"!# ccc1c
c*cK-cþðð¢c
 c
c !c*"c'c !ccc9++cc9+c% cc
c

c8'c c
cÿÿÿc
þ c
c !c*"c'c !ccc6+c% cc c


c8'c c
cÿÿÿc
¢ c
c !c*"c'c !ccc6++cc6+c% cc
c

c8#c3 " c*cþððc
K 21c" c cc)c'c! cc
c

c
8'c c c*!cþððþc
- c21c"c !c c "cc)c'cc&! c
!%&!c c'c"!#c
c

c8'c c c*!c
þððþc
- c !"cccccccc'cc$!cc< c
&!)!=+c8#%c c*c3!%!c8'cþðð-c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

è´c
c
c
CUPRINS

CAP.1 Munca în afara clasei şi extraşcolarăGGGGGGGGGGGGG 


 c'c!c!c$!ccc

 þ *c!c$!ccc'c('GGGGGGGGG ¢c

 ¢
!c ""cc!c$!ccc'c('GGGGG Kc

CAP. 2 Studiul limbii şi literaturii în afara claseiGGGGGGGGGGG Vc

þ 
!!c'ccc)c'cc$!ccc

þc c!c"GGGGGGGGGGGGGGGG ðc

þ  c !"#"$c$%&#"'!!c!(!)!("*$%c+c'*,'#c&"c)-'.#*c%$%)!$'GGGGG c

þ  þ c $"/"$c$%&#"'!!c(!c*0*'*c&$*.%!GGGGGGGGGGGGGGG èc

þ  (*$!#*#%*c$%&#"'!!c(!c*0*'*c&$*.%!GGGGGGGGGGGGGG ÿc

þ  ('"/*'%*c$%&#"'!!c(!c*0*'*c&$*.%!GGGGGG GGGGGGG þKc

þ  
)!(% *c1!c&#'$"$c$%&#"'!!c(!c*0*'*c&$*.%!GGGGGGGGGG ¢c

þ  c!2$!#%&*c1&$*'3 c %$* !!$%c(!#'%c,'0%.'"$c(%c$!/2*c'/-3c1!c


2!2$!#%&*' c,'!4!"$c!2$!#%&!!c1&$*'%c+c'%*$!5*'%*c.*'&!!$'cc+c*0*'*c
&$*.%!GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ¢-c

þ þ %c$!ccGGGG GGGGGGGGGGGGGGGG ¢ÿc

þþc  c c cGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Kðc

þþþc7
 c c c c
c  c c c
 c
 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG c Kÿc
þþ*c c  GGG IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -c

þþ+c" c  GGIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -¢c

þþ-c
  c  III IIIIIIIIIIIIIIIIIIII --c

þþ/ '  c  c) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII -Vc

þþ1
  c)c  IIII IIIIIIIIIIIIIIIII -èc

CAP.3 Concluziile generale ale lucrării«««««.,««..GGGGGGGG -ÿc

6 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Vðc

BibliografieGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG èðc

èÿc
c
c
c
c

c c

´ðc
c