Sunteți pe pagina 1din 6

LIMBA NEOGREACĂ

NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Το ελληνικό αλφάβητο
Alfabetul grecesc

Limba neogreacă foloseşte un alfabet propriu, identic cu alfabetul folosit şi de greaca veche, compus
din 24 de majuscule şi 25 de minuscule, întrucât litera sigma se scrie în mod diferit în funcţie de locul pe care
îl are în cuvânt.

Litera Numele Litera de mână


Sunetul majusculă minusculă Exemplu
majusculă minusculă
literei

Α α άλφα a αγάπη
Β β βήτα v βιβλίο
Γ γ γάµα γ γάτα
Δ δ δέλτα δ δρόµος
Ε ε έψιλον e ελληνικά
Ζ ζ ζήτα z ζώο
Η η ήτα i ήλιος
Θ θ θήτα θ θέατρο
Ι ι γιώτα i ιστορία
Κ κ κάπα k καφές
Λ 
 λ λάµδα l λεµόνι
Μ 
 µ µι m µέλι
Ν 
 ν νι n νερό
Ξ 
 ξ ξι ks ξένος
Ο 
 ο όµικρον o όνοµα
Π π πι p πορτοκάλι
Ρ 
 ρ ρο r ρύζι
Σ 
 σ, ς σίγµα s σκύλος
Τ 
 τ ταυ t ταβέρνα
Υ υ ύψιλον i ύπνος
Φ 
 φ φι f φίλος
Χ χ χι h χαρτί
Ψ ψ ψι ps ψυχή
Ω ω ωµέγα o ώρα

1
REGULI DE PRONUNŢIE
Observații generale
1. Litera δ (δέλτα) redă sunetul [δ] şi se citeşte ca th englezesc din cuvintele mother, father, brother, this,
that, there etc., adică un z pronunţat cu limba între dinţi.
2. Litera θ (θήτα) sunetul [θ] şi se citeşte ca th englezesc din cuvintele thing, think, bath etc., adică un s
pronunţat cu limba între dinţi.
3. Litera γ (γάµα) notează un sunet continuu din gât, dar slab (spre deosebire de [g] puternic din limba
română).
4. A nu se confunda sunetele din greaca veche cu cele din neogreacă: 

β [vita] nu [beta] θ [thita] nu [teta]
γ [γama] nu [gama] υ [ipsilon] nu [üpsilon]
δ [δelta] nu [delta]
η [ita] nu [eta]
5. Secvenţe consonantice notate printr-o singură literă:
ks → ξ, ex. έξι
ps → ψ, ex. ψάρι

Există foarte puţine cuvinte în care scriem κσ în loc de ξ şi πσ în loc de ψ:


▫ cuvinte compuse din prepoziţia εκ + cuvânt care începe cu σ, ex. εκστρατεία
▫ cuvinte străine care se termină în ps, ex. τσιπς (< eng. chips)

VOCALE

Vocala [i] se poate nota în şase moduri:

η: µητέρα, αδελφή

printr-o singură literă din alfabet: ι: σπίτι, αγόρι

υ: ύπνος, βράδυ

ει: εικόνα, εκεί

printr-un grup de două litere: οι: οικονοµία, φίλοι

υι: υιοθεσία

ε: νερό, εδώ
Vocala [e] este redată prin:
αι: αίµα, παιδί

ο: όµορφος, φίλος
Vocala [o] este redată
prin două litere diferite:
ω: ώρα, γλώσσα

Vocala [u] este redată prin grupul ου: µουσείο, ουρανός, σαπούνι, ρουµανικά, Βουκουρέστι.

2
Vocale notate prin două litere
Grupul de Pronunţia Exemple
litere (sunetul)

αι e αίµα
ει i είµαι
οι i φίλοι
υι i υιοθεσία
ου u ουρανός

CONSOANE

1. b dacă se află la începutul cuvântului:


µπάνιο, µπαρ, µπάσκετ, µπίρα.
µπ se pronunţă (m)b în interiorul sau la finalul cuvântului:
Όλυµπος, εµπόριο, κοµπιούτερ.

2. d dacă se află la începutul cuvântului:


ντοµάτα, ντεκόρ, ντόµινο.
ντ se pronunţă (n)d în interiorul sau la finalul cuvântului:
κοντά, πέντε, πάντα.

3. g dacă se află la începutul cuvântului:


γκολ, γκρι, γκαράζ, γκαρσονιέρα.
γκ se pronunţă (n)g în interiorul sau la finalul cuvântului:
ανάγκη, εγκέφαλος.
▫ la începutul cuvântului se întâlneşte numai γκ- [g-].
▫ în interiorul cuvântului se poate întâlni, pe lângă -γκ- [ng], şi grupul -γγ- [ng]:
φεγγάρι, άγγελος, αγγλικά.

Observaţii:
▫ Sunetele notate prin µπ, ντ şi γκ/-γγ- se pronunţă precedate de o scurtă nazală (m/n) atunci când
se află în interiorul cuvântului. La iniţială de cuvânt se pronunţă b, d şi g.
▫ Uneori, nici în interiorul cuvântului nu se pronunţă nazala care precedă sunetele b, d şi g.

4. Grupul -γχ- se pronunţă [-nh-]: συγχαρητήρια, µε συγχωρείτε, άγχος, εγχειρίδιο.

5. Grupurile χε / χαι se pronunţă [hie]: χέρι, χαίρω πολύ.

6. Grupul format din γ + [i] se pronunţă [i] puternic (fără γ): Γιώργος, Γιάννης,
γιατρός, γιαγιά, γεια σας, γυαλιά.
3
7. Grupul τσ / τς se pronunţă ca [ţ] românesc în orice poziţie s-ar afla: τσιγάρο,
τσέπη, τσίρκο, µατς.

8. Grupul τζ se pronunţă [dz] (un sunet intermediar între d şi z) indiferent de


poziţia în cuvânt: τζατζίκι, τζάµι, τζιτζίκι.

9. Grupurile αυ şi ευ

Combinaţie Pronunţie Observaţii Exemple

af αυ + consoană surdă: αυτός, αυτοκίνητο


θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ, τς
αυ
av αυ + vocală / consoană sonoră: αύριο, σταυρός,
β, γ, δ, ζ, λ, µ, ν, ρ Αύγουστος
ef ευ + consoană surdă: ευτυχία, εύκολος,
θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ, τς ευχαριστώ
ευ
ev ευ + vocală / consoană sonoră: ευρώ, Ευρώπη,
β, γ, δ, ζ, λ, µ, ν, ρ Παρασκευή

Grupurile αυ şi ευ se citesc:
o [af] respectiv [ef] dacă sunt urmate de θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ, τς.
o [av] respectiv [ev] dacă sunt urmate de o vocală sau de β, γ, δ, ζ, λ, µ, ν, ρ.

Literele duble
Literele duble se citesc ca şi cum ar fi una singură, cu excepţia grupului γγ, citit
[ng], cum am văzut mai sus. 

ελληνικά παππούς τέσσερα Άννα
εκκλησία άµµος γλώσσα Γιάννης
κόκκινο Σάββατο θάλασσα

Accentul grafic

În greacă, toate cuvintele mai lungi de o silabă, poartă accent grafic.


Ελλάδα Έλληνας Ελληνίδα ελληνικά
Ρουµανία Ρουµάνος Ρουµάνα ρουµανικά
Dacă accentul stă pe o vocală care se notează printr-un grup, atunci accentul
grafic se va marca pe al doilea element.
µουσείο παππούς αίµα
Dacă accentul este notat pe primul element, atunci se va pronunța fiecare sunet:
ρολόι τσάι Μάιος


4
Exerciţii de lectură şi scriere

1. Citiţi următoarele litere:


Θ Ξ Η Π Υ Ω Λ Ψ Γ ξ λ υ ω ζ γ
ο ε τ η κ ξ χ θ µ φ α δ ψ π ν
2. Scrieţi litera (majusculă + minusculă):


γάµα έψιλον σίγµα ύψιλον ήτα ρο


ζήτα ωµέγα λάµδα φι γιώτα ταυ
δέλτα πι ψι βήτα κάπα άλφα
ξι όµικρον µι θήτα νι χι


3. Copiați următoarele cuvinte cu majuscule


ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΘΑΣΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

4. Copiați următoarele cuvinte cu litere mici


τηλέφωνο ξένος
κινητό ζωή
ήλιος πόρτα
ελληνικά µήλο
αγάπη πιλάφι

5. Scrieți cu majuscule următoarele cuvinte


Δευτέρα Πέµπτη
Τρίτη Παρασκευή
Τετάρτη Σάββατο

6. Scrieți cu litere mici următoarele cuvinte


ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΝΗΣΙ

5
5. Scrieţi pe harta Greciei numele din lista alăturată

Αθήνα
Βόλος
Γιάννενα
Δράµα
Έδεσσα
Ζάκυνθος
Ηράκλειο
Θεσσαλονίκη
Ιεράπετρα
Καβαλα
Λάρισα
Μυτιλήνη
Νάξος
Ξάνθη
Ολυµπία
Πάτρα
Ρόδος
Σπάρτη
Τρίπολη
Ύδρα
Φλώρινα
Χανιά
Ψαρά
Ωρωπός

S-ar putea să vă placă și