Sunteți pe pagina 1din 8

ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ ȘI DE CULTURĂ ROMANICĂ

PLANIFICARE ANUALĂ ŞI CALENDARISTICĂ


CLASA a VII-a
AN ŞCOLAR 2021-2022

Prof. Sabou Laura Claudia

Școala Gimnazială Santău


Profesor: Sabou Laura Claudia
Nr. de ore: 1ora/săpt. Avizat director:
Clasa: a VII a
Manualul: Elemente de limbă latină și de culturp romanică, Ed. Aramis
An școlar: 2021-2022

1
Școala Gimnazială Santău
Profesor: Sabou Laura Claudia
Nr. de ore: 1ora/săpt. Avizat director:
Clasa: a VII a
Manualul: Elemente de limbă latină și de culturp romanică, Ed. Aramis
An școlar: 2021-2022

PLANIFICARE ANUALĂ

Semestrul Unitatea de învăţare Ore Săptămâna Observaţii


I UNITATEA I:ELEMENTE DE LIMBĂ LATINĂ
1.Geneza limbilor
2.Alfabetul latin(relația dintre factorul istoric și cel lingvistic) 12 S1-12
3.Lexic:istoria cuvintelor,de la latină la limbile romanice
4.Elemente de flexiune în limba latină/română/limbile romanice
I Recapitulare semestrială 2 S 13-14

Total ore semestrul I 14

SEMESTRUL al II-lea
Al II-lea UNITATEA II:ELEMENTE DE CIVILIZAȚIE GRECO-ROMANĂ ȘI CULTURĂ
ROMANICĂ
1.Roma
2.Panteonul greco-roman-imagine a universului și a societății umane 18 S15-32 S 28
3.Viața publică-viața privată.Mentalități Școala Altfel
4.Arta greco-romanăși moștenirea ei europeană

UNITATEA III:VALORI GRECO-ROMANE PERENE


1.Modele de gândire și de raportare la lume,fundamentate etic și civic
2.Modele estetice în artă

Al II-lea Recapitulare finală 2 S 33- S 34


Total ore semestrul al II-lea 20
TOTAL ore/an 34
2
Școala Gimnazială Santău
Profesor: Sabou Laura Claudia
Nr. de ore: 1ora/săpt. Avizat director:
Clasa: a VII a
3
Manualul: Elemente de limbă latină și de culturp romanică, ed. Aramis
An școlar: 2021-2022

Planificare semestrială
SEMESTRUL I

UNITATEA DE TITLUL COMPETENŢE CONŢINUTURI FORME DE ORE SĂPTĂM OBS.


ÎNVĂȚARE LECȚIEI SPECIFICE ASOCIATE PREZENTARE ÂNA
1 2 3 4 5 6 7
Prezentarea manualului. Argumente Texte informative
UNITATEA I 1.1 pentru studierea limbii latine Hărţi
ELEMENTE DE 1.Geneza limbilor
Latina şi familia limbilor indo- Surse de
LIMBĂ LATINĂ
europene documentare
1.2 Latina şi familia limbilor romanice Proiecte S 1-S 3
Latina şi limba română(Familia 3
Romanica)
2.2 Aspecte specifice limbii latine.

Reguli de topică şi de traducere Povestiri


2.Alfabetul Limbă, cultură şi civilizaţie Texte cu imagini
latin(relația dintre
1.1 Cifrele romane Scheme şi tabele
Alfabetul latin Fişe de lectură / de
factorul istoric și
Diferența dintre moștenire și dicţionar
cel lingvistic) 1.2 împrumut Exerciţii
Aplicaţii pe text 3 S 4-S 6
Traducere
2.1

4
Vocabular international de origine Povestiri
1.1 greco-latina Texte autentice
3.Lexic:istoria
cuvintelor,de la
Cuvinte de origine latina in limbile scurte
latină la limbile neromanice Texte cu imagini
1.2
romanice Structura cuvântului. Scheme şi tabele
Fişe de lectură / de
2.1 dicţionar
Exerciţii 3 S 7-S 9
Aplicaţii pe text
2.2 Traducere

Structura cuvântului.Trasaturi Povestiri


1.1 definitorii ale flexiunii nominale si Texte autentice
4.Elemente de
verbale. scurte
flexiune în limba 1.2 Elemente de sintaxa. Texte cu imagini
latină/română/lim Limbă, cultură şi civilizaţie. Scheme şi tabele
bile romanice 2.1 Fişe de lectură / de
dicţionar
Exerciţii 3 S 10-S 12
2.2 Aplicaţii pe text
Traducere

5
Exerciții de recapitulare a Scheme şi tabele
noțiunilor însușite Fişe de lectură / de
Recapitulare 1.1 dicţionar
semestrială Exerciţii
1.2 Aplicaţii pe text
Traducere
2.1 2 S 13-14

2.2

SEMESTRUL AL II-LEA
UNITATEA TITLUL COMPETENŢE CONŢINUTURI FORME DE ORE SĂPTĂMÂ OBS.
DE ÎNVĂȚARE LECTIEI SPECIFICE ASOCIATE PREZENTARE NA
1.1 Procesul de romanizare Povestiri
UNITATEA II:
1.Roma Legenda întemeierii Romei Texte autentice
ELEMENTE DE 1.2 Puterea romană scurte
CIVILIZAȚIE Texte cu imagini
2.1
GRECO- Scheme şi tabele 2 S 18-S 19
2.2
Fişe de lectură / de
ROMANĂ ȘI
dicţionar
CULTURĂ Exerciţii
2.3
ROMANICĂ Aplicaţii pe text
Traducere

1.1 Panteonul greco-roman. Povestiri


2.Panteonul greco- Zeii și eroii(mituri Texte autentice
roman-imagine a
1.2 fundamentale). scurte
Formule și clișee Texte cu imagini
universului și a
2.1 internaționale . Scheme şi tabele
societății umane Fişe de lectură / de
2.2 dicţionar 3 S 20-S 22
Exerciţii
6
Aplicaţii pe text
Traducere
1.1 . Povestiri
3.Viața publică- Tipare sociale și politice Texte autentice
viața privată.
1.2 specifice societății scurte
romane(forme de organizare Scheme şi tabele
Mentalități.
2.1 comunitara,cetatean-stat) Fişe de lectură / de
Personalități romane. dicţionar
2.2 Exerciţii
Aplicaţii pe text
2.3 Traducere 3 S 23-S 25

1.1 Modele de gandire si Povestiri


4.Arta greco- raportare la Texte autentice
romană și
1.2 lume,fundamentate etic,civic scurte S28-
și stiintific. Texte cu imagini SC.
moștenirea ei
2.1 Scheme şi tabele 3 S 26-S 28 ALTF
europeană. Fişe de lectură / de EL
2.2 dicţionar
Exerciţii
Aplicaţii pe text
Traducere
1.1 Arta-cultul esteticului si al Povestiri
1.Modele de sensibilitatii. Texte autentice
UNITATEA III:
gândire și de
1.2 scurte 2 S 29-S 30
VALORI GRECO- Texte cu imagini
raportare la
2.1 Scheme şi tabele
ROMANE
lume,fundamen- Fişe de lectură / de
PERENE 2.2 dicţionar
tate etic și civi.
Exerciţii
Aplicaţii pe text
Traducere
1.1 Povestiri
Respectul pentru trecut Texte autentice
2.Modele estetice
1.2 Mari personalitati. scurte
în artă.
Texte cu imagini
7
2.1 Scheme şi tabele
Fişe de lectură / de 2 S31- S32
2.2 dicţionar
Exerciţii
2.3 Aplicaţii pe text
Traducere
Evaluare 1.1 Exerciții de recapitulare a Scheme şi tabele
Recapitulare 1.2 noțiunilor însușite Fişe de lectură / de
finală 2.1 dicţionar
2.2 Exerciţii 2 S 33-34
Aplicaţii pe text