Sunteți pe pagina 1din 3

BOALA REUMATISMALĂ A CORDULUI

Definiţie: Reumatismul articular acut reprezintă o inflamaţie acută ce afectează în


special copilul, determinat de o infecţie faringiană cu streptococul β-hemolitic de grup A.
Se produce o reacţie imună de tip încrucişat (unele antigene streptococice sunt
similare cu proteine tisulare normale), asfel încât anticorpii sunt îndreptaţi împotriva
unor componente tisulare normale.
Diagnosticul reumatismului articular acut se stabileşte prin prezenţa a 2 din 5
criterii clinice – cardita, afectarea articulară, coreea Sydenham, nodulii subcutanaţi,
eritemul marginat – şi prin evidenţierea unor antigene streptococice prin reacţia ASLO.
Cea mai importantă manifestare clinică a RAA este afectarea cardiacă – o
pancardită (afectarea celor 3 structuri ale cordului - pericard, miocard, endocard) – cel
mai frecvent leziunile fiind întâlnite la nivelul valvelor cardiace şi al miocardului. Poate
conduce la deces.

Miocardita reumatismală
Microscopic: - leziunea caracteristică este reprezentată de nodulii Aschoff,
observaţi în interstiţiul valvelor cardiace şi al miocardului, predominant perivascular.
Nodulii Aschoff trec prin 3 faze în evoluţia lor:
 Primele 4 săptămâni (faza precoce) – focare de necroză fibrinoidă eozinofilă, fin
granulară, omogenă, ce asociază un infiltrat inflamator cu neutrofile ce este
înlocuit cu un infiltrat inflamator cronic cu limfocite.
 Săptămânile 4-13: (faza proliferativă) - zonele de necroză fibrinoidă sunt
înconjurate de un infiltrat inflamator cu limfocite, plasmocite, histiocite de talie
mare numite celule Aschoff sau Anitschkow, cu citoplasma amfofilă, nucleu
rotund-ovalar, cu cromatina dispusă central sub formă de panglică. Aceste celule
Aschoff pot fi multinucleate. Acest aspect este specific pentru cardita
reumatismală.
 Lunile 3-4: nodulii Aschoffse transformă într-o cicatrice fibroasă, hialină.

Endocardita reumatismală

Macroscopic: vegetaţii mici, de 1-2 mm, friabile, situate la nivelul marginii libere a
endocardului valvular.
Microscopic: depozite de fibrinoid eozinofil, fin granular, la nivelul endocardului, care
treptat se transformă fibros în nişte formaţiuni rigide, greu detaşabile de endocard.
GLOMERULONEFRITA ACUTĂ POSTSTREPTOCOCICĂ

Definiţie: inflamaţie acută difuză a glomerulilor renali ce se dezvoltă la 1-4 săptămâni


după o infecţia faringiană cu tulpini nefritigene (tulpinile 1, 4, 12) de streptococ β-
hemolitic de grup A. Se produce o reacţie autoimună cu formarea unor complexe imune
antigen-anticorp ce se depun la nivel glomerular.
Clinic se manifestă prin sindrom nefritic, dar evoluţia este spre vindecare în cea
mai mare parte a cazurilor.

Macroscopic: rinichii sunt măriţi de volum; pe secţiune parenchimul renal este palid, cu
mici zone hemoragice la nivelul corticalei.

Microscopic: aspectul este acela al unei glomerulonefrite proliferative difuze:


- Glomerulii sunt măriţi de volum printr-o creştere (proliferare) a numărului de
celule de la nivel glomerular, creştere ce poate fi atât de accentuată încât să
obstrueze lumenul capilarelor glomerulare.
- Hipercelularitatea glomerulară se datorează:
 Creşterii numărului de celule epiteliale, endoteliale şi mezangiale;
 Infiltrării cu celule inflamatorii: PMN, limfocite, monocite, plasmocite.
- Creşterea celularităţii glomerulare este difuză, afectează toţi glomerulii şi toţi
lobulii dintr-un glomerul.
- Tubii renali pot prezenta leziuni distrofice şi pot prezenta în lumen material
proteic, hematii şi leucocite;
- Interstiţiul renal prezintă edem.
- În imunofluorescenţă se observă complexele imune sub forma unor depozite
granulare subepiteliale.

PIELONEFRITA MICOTICĂ

Definiţie: inflamaţie acută a tubulilor şi interstiţiului renal, determinată de fungi, cel mai
frecvent de Candida albicans. Afectarea renală se produce în cazul candidozelor
invazive cu Candida.

Macroscopic: microabcese gălbui la nivelul corticalei şi medularei.

Microscopic:
- Abcese ce conţin central pseudohifele (filamente neramificate, tubulare, dispuse
ca lanţuri) şi blastosporii de Candida, detritus necrotic şi infiltrat inflamator cu
PMN.
- Pseudohifele de Candida pot fi observate şi la nivelul tubilor şi capilarelor
glomerulare.
- Filamentele de Candida se pot evidenţia cu coloraţii specifice: PAS, coloraţii cu
argint etc.

ACTINOMICOZA CERVICO-FACIALĂ

Definiţie: inflamaţie cronică supurativă determinată de Actinomyces israelii, o bacterie


Gram pozitivă, anaerobă, comensală în cavitatea orală şi în amigdale. Infecţia se
produce la indivizi aparent sănătoşi, în condiţii de traumatism, devitalizare tisulară şi
anaerobioză.

Macroscopie: Leziunile cutanate rezultă din extensia supuraţiilor din mucoasa orală la
nivelul tegumentului feţei, cu formare de abcese cu tendinţă la fistulizare şi scurgeri
purulente.

Microscopie:
- Abces ce prezintă central detritus necrotic şi o colonie de bacterii sub formă de
filamente cu dispoziţie radiară;
- În periferia abcesului se observă ţesut de granulaţie, infiltrat inflamator cu
plasmocite şi histiocite şi fibroză.

BOALA CU INCLUZII CITOMEGALICE

Definiţie: infecţie cu citomegalovirus, un virus ce face parte din familia virusurilor


herpetice. Cca. 50-70% din adulţi prezintă anticorpi ce fixează virusul.

La adult, infecţia este frecvent asimptomatică, dar la nou-născut şi la copii pot exista
forme grave şi chiar fatale.

Microscopic:
- Prezenţa de celule mari, cu nuclei pleomorfi, prezentând incluzii virale
intranucleare ce pot ocupa jumătate din volumul nucleului, înconjurate de un
halou clar.
- În citoplasmă se pot observa de asemenea incluzii virale bazofile.
- Nu se remarcă un răspuns inflamator asociat acestor incluzii cu excepţia
cazurilor în care se produce necroză tisulară.
- Prezenţa incluziilor citomegalice a fost observată la nivelul mai multor organe
printre care: glande salivare, rinichi, ficat, pancreas, tiroidă, creier etc.

S-ar putea să vă placă și