Sunteți pe pagina 1din 46

APOPEI S. MIHAELA TEONA cas.

CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR


PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR


Teme de control obligatorii

Tema de control 1

1. Elaborati cate doua obiective operationale pentru fiecare element de


competenta din programa scolara pentru disciplina “Matematica” la clasa a
III-a si a IV-a.

ELEMENTE DE COMPETENTA OBIECTIVE OPERATIONALE


1. Identificarea unor relatii, regularitati, 1. Sa identifice vecinii unui numar
din mediul apropiat 2. Sa identifice principalele
componente ale unei plante
2. Utilizarea numerelor in calcule 1. Sa utilizeze scrierea numerica in
efectuarea calculelor simple
2. Sa foloseasca
3. Explorarea caracteristicilor 1. Sa identifice obiectele care au forma
geometrice ale unor obiecte localizate de cerc din clasa de elevi
in mediul apropiat 2. Sa recunoasca toate caracteristicile
geometrice ale obiectelor prezentate
4. Utilizarea unor etaloane 1. Sa utilizeze sistemul metric de
conventionale pentru masuri si estimari masurare a distantei dintre doua obiecte
2. Sa utilieze sistemul metric de
masurare a cantitatii de lichid dintr-un
vas
5. Rezolvarea de probleme in situatii 1. Sa compuna probleme folosind
familiare exemple din viata de zi cu zi
2. Sa rezolve probleme care au
aplicabilitate practica in viata de zi cu
zi

1
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

2. Realizati, la alegere, cate un proiect al unei unitati de invatare pentru


disciplina “Matematica si Explorarea Mediului” la clasa pregatitoare si la
clasa I.

CLASA PREGATITOARE
UNITATE DE INVATARE: Numerele naturale 1-5: recunoastere, formare, citire,
scriere (cu cifre)
DISCIPLINA: Matematica si Explorarea Mediului
NUMAR DE ORE:
Nr. Detalieri de Obiective Activitati de invatare Resurse Evaluare
Crt. continut de -instrumente-
referinta
1. Numarul si 1.1 -Adaugarea/extragerea de elemente dintr-o A. Resure materiale: -observarea
cifra 1 5.1 multime data, pentru a obtine multimi “cu videoproiector, CD, sistematica a
tot atatea elemente – multimi cu un jetoane, caiete de elevilor
element” lucru, caiete de
-grupare de obiecte, sortare si clasificare; matematica.
-scrierea cifrei 1 cu degetul in aer, pe B. Resurse
banca, apoi pe caiete, dupa model si pe procedurale:
linia punctate; explicatia,
demonstratia,
exercitiul, jocul
didactic.
C. Forme de
organizare:
individual, frontal
2. Numarul si 1.1 -Adaugarea/extragerea de elemente dintr-o A: videoproiector, -observarea
cifra 2 5.1 multime data, pentru a obtine multimi “cu CD, jetoane, caiete sistematica a
tot atatea elemente – multimi cu doua de lucru, caiete de elevilor
elemente” matematica.
-grupare de obiecte, sortare si clasificare; B: explicatia,
-clasificarea obiectelor dupa criteriile date; demonstratia,
-scrierea cifrei 2 cu degetul in aer, pe exercitiul, jocul
banca, apoi pe caiete, dupa model si pe didactic.
linia punctate; C: individual, frontal
-compunerea numarului 2 dupa toate
posibilitatile (1+1);
3. Numarul si 1.1 -Adaugarea/extragerea de elemente dintr-o A: videoproiector, -observarea
cifra 3 5.1 multime data, pentru a obtine multimi “cu CD, jetoane, caiete sistematica a
tot atatea elemente – multimi cu trei de lucru, caiete de elevilor
elemente” matematica.
-grupare de obiecte, sortare si clasificare; B: explicatia,

2
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

-clasificarea obiectelor dupa criteriile date; demonstratia,


-scrierea cifrei 3 cu degetul in aer, pe exercitiul, jocul
banca, apoi pe caiete, dupa model si pe didactic.
linia punctate; C: individual, frontal
-compunerea numarului 3 dupa toate
posibilitatile (1+1+1), (1+2), (2+1);
4. Numarul si 1.1 -Adaugarea/extragerea de elemente dintr-o A: videoproiector, -observarea
cifra 4 5.1 multime data, pentru a obtine multimi “cu CD, jetoane, caiete sistematica a
tot atatea elemente – multimi cu patru de lucru, caiete de elevilor
elemente” matematica.
-grupare de obiecte, sortare si clasificare; B: explicatia,
-clasificarea obiectelor dupa criteriile date; demonstratia,
-scrierea cifrei 4 cu degetul in aer, pe exercitiul, jocul
banca, apoi pe caiete, dupa model si pe didactic.
linia punctate; C: individual, frontal
-compunerea numarului 4 dupa toate
posibilitatile (1+1+1+1), (1+2+1), (2+2),
(3+1), (1+3);
5. Numarul si 1.1 -Adaugarea/extragerea de elemente dintr-o A: videoproiector, -observarea
cifra 5 5.1 multime data, pentru a obtine multimi “cu CD, jetoane, caiete sistematica a
tot atatea elemente – multimi cu cinci de lucru, caiete de elevilor
elemente” matematica.
-grupare de obiecte, sortare si clasificare; B: explicatia,
-clasificarea obiectelor dupa criteriile date; demonstratia,
-scrierea cifrei 5 cu degetul in aer, pe exercitiul, jocul
banca, apoi pe caiete, dupa model si pe didactic.
linia punctate; C: individual, frontal
-compunerea numarului 5 dupa toate
posibilitatile (1+1+1+1+1), (2+2+1),
(3+2), (3+1+1), (4+1), (1+4), etc.;
6. Recapitulare 1.1 -recunoastere cifrelor de la 1 la 5; A: videoproiector, -evaluare
5.1 -numararea crescator si descrescator de la fise de lucru, caiete formative
1 la 5 si de la 5 la 1; de matematica. -observarea
-citirea si scrierea numerelor de la 1 la 5; B: explicatia, sistematica a
-colorarea unor elemente in functie de demonstratia, elevilor
pozitia pe care o ocupa fata de un anumit exercitiul, jocul
reper intr-un desen; didactic.
-adaugarea/extragerea de elemente dntr-o C: individual, frontal
multime data, pentru a obtine multimi “cu
tot atatea elemente”

3
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

CLASA I
UNITATEA DE INVATARE: Adunarea si scaderea numerelor naturale de la 0 la 10
DISCIPLINA: Matematica si Explorarea Mediului
NUMAR DE ORE: 8

Nr. Detalieri de Obiective Activitati de invatare Resurse Evaluare


Crt continut de -instrumente-
. referinta
1. Adunari si 1.3. -exercitii de adunare si scadere cu A. Resurse -observarea
scaderi cu 2.7. numerele invatate, prin calcul mintal, materiale: manual, sistematica
numere natural folosind sprijin cu obiecte; plansa model, -proba scrisa
in concentrul 0- -exercitii de scriere a operatiei de adunare; jetoane, fise de lucru
10 -exercitii de scriere a operatiei de scadere; B. Resurse
-exercitii de compunere si descompunere a procedurale:
numerelor in sume sau diferente de conversatia,
numere; explicatia, exercitiul,
-exercitii de observare a legaturii dintre demonstratia
adunare si scadere, fara efectuarea probei C. Forme de
operatiei organizare: frontal,
-utilizarea limbajului matematic adecvat; individual, in
perechi, in echipa.
2. Adunari si 1.3 -exercitii de adunare si scadere cu A. manual, plansa -observarea
scaderi cu mai 4.1 numerele invatate prin calcul mintal, model, jetoane, fise sistematica
multi termeni folosind sprijin cu obiecte; de lucru, betisoare -fisa de lucru
-exercitii de adunare si scadere cu mai B. conversatia, -proba scrisa
multi termini; explicatia, exercitiul,
-exercitii de compunere si descompunere a demonstratia
numerelor in sume sau diferente de C. frontal,
numere; individual, in
-utilizarea limbajului mathematic adecvat. perechi, in echipa.
3. Probleme care 2.6 -exercitii de analiza a partilor componente A. manual, plansa -observarea
se rezolva prin 4.1 ale unei problem; model, jetoane, fise sistematica
adunare si -rezolvarea de problem cu obiecte sau de lucru, betisoare; -fisa de lucru
scadere desene si verificarea rezultatului prin B. conversatia, -proba scrisa
numarare; explicatia, exercitiul,
-exprimarea cu voce tare a etapelor de demonstratia;
calcul; C. frontal,
-rezolvarea de probleme in care numerele individual, in
sunt date de desene simple. perechi, in echipa.
4. Recapitulare 1.3 -exerctii de adunare si scadere prin A. manual, plansa -observarea
2.7 scrierea operatiei de adunare si scadere; model, jetoane, fise sistematica
4.1 -exercitii de comparare a rezultatelor de lucru, betisoare -fisa de lucru

4
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

obtinute in urma efectuarii calculelor; B. conversatia, -proba scrisa


-exercitii de adunare si scadere cu mai explicatia, exercitiul,
multi termini; demonstratia;
-exercitii de compunere si descompunere a C. frontal,
numerelor in sume sau diferente de individual, in
numere; perechi, in echipa.
-rezolvarea de problem in care numerele
sunt date de desene simple;
-utilizarea limbajului mathematic adecvat.
5. Evaluare 1.3 -exercitii de adunare si scadere cu 0 prin A. fise de lucru
2.7 calcul mintal folosind sprijin cu obiecte; B. exercitiul
-exercitii de scriere a operatiei; C. activitate
-exercitii de observare a legaturii dintre individuala
adunare si scadere, fara efectuarea probei
operatiei;
-rezolvarea de problem in care numerele
sunt date de desene simple;
-exercitii de adunare si scadere cu mai
multi termini.

5
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

3. Realizati un proiect didactic cu subiectul “Predarea numarului si cifrei 5” la


clasa pregatitoare, in care sa fie prezente activitati differentiate cu copiii.

PROIECT DIDACTIC

CLASA PREGATITOARE
DISCIPLINA: Matematica si explorarea mediului
SUBIECTUL LECTIEI: Numarul si cifra 5
TIPUL LECTIEI: Predare-invatare
OBIECTIVE OPERATIONALE: La finalul lectiei, elevii vor fi capabili:
O1- Sa identifice cel putin 2 multimi cu cate 5 obiecte in mediul apropiat;
O2- Sa identifice corect numarul de obiecte din fiecare multime data;
O3- Sa scrie corect, pe caietul de matematica, cel putin 2 randuri cu cifra 5,
conform indicatiilor primate de la educatoare;
O4- Sa compuna si descompuna o multime cu 5 elemente;
O5- Sa rezolve corect fisa de munca independent, folosindu-se de cunostiintele noi
dobandite;
O6- Sa numere corect crescator si descrescator in concentrul 1-5.
STRATEGIE DIDACTICA:
METODE SI PROCEDEE: instruirea verbala, conversatia, explicatia,
demonstratia, observatia, exercitiul, aprecierea verbala;
MIJLOACE DE INVATAMANT: plansa model, caiet special, creioane colorate,
fise de lucru, fisa de colorat, jetoane cu obiecte;
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
DURATA: 50 minute
Nr. Etapele Ob. Continut stiintific Strategia didactica
Crt. lectiei Op. Metode si Mijloace de Forme de
procedee invatamant organizare
1. Moment Pregatesc materialele necesare desfasurarii Instruirea frontal
organizatoric lectiei verbala
Asigur ordinea si disciplina in sala de clasa
pentru buna desfasurare a lectiei.
2. Reactualizarea Se verifica calitativ si cantitativ tema conversatia frontal
cunostiintelor pentru acasa
Port o discutie cu elevii pe baza
urmatorului set de intrebari:
-Ce numar si cifra am invatat ora trecuta?

6
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

(Numarul si cifra 4)
-Numarati crescator pana la 4 (Un elev
numara: 1,2,3,4) exercitiul
-Care sunt vecinii lui 2? Dar vecinii lui 3?
(-Vecinii lui 2 sunt 1 si 3; Vecinii lui 3
sunt 2 si 4)

3. Enuntarea -Astazi la ora de matematica si explorarea conversatia frontal


temelor si a mediului vom invata “Numarul si cifra 5”.
obiectivelor Pana la finalul lectiei, veti fi capabili sa
lectiei formati multimi cu 5 elemente, sa numarati
crescator si descrescator in concentrul 1-5
si sa scrieti frumos si corect cifra 5.
4. Dirijarea Descopar pe table 2 multimi: o multime cu Observatia Frontal
invatarii 4 elemente si o multime cu 5 elemente. Le Exercitiul Jetoane cu
cer elevilor sa realizeze corespondenta obiecte
intre cele doua multimi.
-Ce ati descoperit dupa ce ati facut Conversatia
corespondenta intre multimi? (-Am
descoperit ca prima multime are mai putine
elemente decat cea de-a doua multime)
O1 Solicit elevilor sa gaseasca in sala de clasa
multimi cu cate 5 elemente. Observatia
Le cer elevilor sa deschida caietul special Caietul
la lectia cu numarul si cifra 5. special
Vom intuit impreuna imaginea din caietul
O2 special: -Cate albinute vedeti? (-5 Conversatia
albinute); dar fluturasi? (-3 fluturasi); - dar
buburuze? (-2 buburuze)
Prezint plansa cu cifra 5.
-Cu ce se aseamana cifra 5? (-Cu o secera)
Explic modelul de scriere a cifrei 5: o lini Explicatia
vertical de sus in jos, apoi, fara sa ridicam
stiloul, facem un semicerc spre stanga, iar,
la final, facem o linie orizontala de la
stanga la dreapta unita in partea de sus a frontal
liniei vertical pe care am facut-o intial.
Elevii simuleaza exercitii de scriere a cifrei Exercitiul
5 cu degetul in aer, apoi pe masa.
Se fac exercitii pentru incalzirea
musculaturii mici a mainilor.
Le cer elevilor sa deschida caietul de Caietul de
matematica si sa scrie pe pagina pe care matematica

7
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

este titlul lectiei de astazi, 2 randuri cu


O3 cifra 5, dupa model.
*Pentru elevii care au dificultati in
intelegerea scrierii cifrei 5, le dau un rand
in plus de scris cu cifra 5*
Trec pe la fiecare elev sa verific modul de
lucru si ofer sprijin si indicatii atunci cand
apar neintelegeri.
5. Fixarea O4 Dupa ce elevii termina de scris randurile Exercitiul Fisa de individual
cunostiintelor O5 date, primesc o fisa de lucru cu 6 exercitii. lucru
Elevii care au un ritm mai alert in
rezolvarea exercitiilor vor rezolva 5 din
cele 6 exercitii, iar elevii care se descurca
mai greu vor rezolva doar 3 exercitii,
exercitiile ramase constituind tema pentru
acasa.
Explic rezolvarea fiecarui exercitiu in parte explicatia Fisa de
Dupa ce elevii termina de rezolvat colorant
exercitiile date, vor primi o fisa cu cifra 5 Creioane
pe care vor trebui sa o coloreze dupa felul colorate
in care se simt in acest moment.
*Elevii cu dificultati in intelegere vor
rezolva doar exercitiile pe care le pot
rezolva singuri, oferindu-le ajutorul in
rezolvarea celorlalte exercitii.*
6. Asigurarea Se fac aprecieri verbale asupra activitatii Aprecierea Individual
retentiei si elevilor verbal
transferului -Ce am invatat astazi la ora de matematica
si explorarea mediului? (-Noi astazi am Conversatia
invatat numarul si cifra 5)
Numesc un copil care sa numere crescator frontal
O6 de la 1 la 5. Exercitiul
Numesc un elev care sa numere
descrescator de la 5 la 1.

8
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

Tema de control 2

1. Concepeti o secventa didactica ce ilustreaza traseul metodic al algoritmizarii


cu procedeul exercitiului (clasa pregatitoare, predarea-invatarea cifrei si
numarului 9).
2. Concepeti o secventa didactic ace ilustreaza traseul metodic al demonstratiei
cu procedeul conversatiei (clasa a IV-a, predarea-invatarea notiunii de fractie
ordinara).
3. Concepeti o secventa didactica ce ilustreaza traseul metodic al algoritmizarii
cu procedeul exercitiului (clasa a II-a, consolidarea operatiei de inmultire).
4. Concepeti o secventa didactic ace ilustreaza traseul metodic al problematizarii
cu procedeul explicatiei (clasa a III-a, consolidarea compunerii si rezolvarii de
probleme dupa un exercitiu dat).

9
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

Tema de control 3

1. Concepeti un proiect de lectie in care jocul didactic logico-matematic sa fie


forma de realizare a activitatii (Jocul “Spune-mi unde pot locui”, joc logico-
matematic de determinare a apartenentei unei piese la mai multe multimi, in
functie de proprietatea aleasa) ( clasa pregatitoare, consolidarea notiunilor
referitoare la caracteristicile principale ale pieselor geometrice : forma,
culoare, marime, grosime).

PROIECT DIDACTIC

CLASA PREGATITOARE
DISCIPLINA: Matematica si explorarea mediului
SUBIECTUL LECTIEI: Proprietati ale formelor geometrice: forma, culoare,
marime, grosime
TIPUL LECTIEI: Consolidare
OBIECTIVE OPERATIONALE: La finalul lectiei, elevii vor fi capabili:
O1- Sa numeasca formele geometrice din trusa Dienes;
O2- Sa numeasca ce culori au piesele din trusa Dienes;
O3- Sa numeasca ce grosimi au piesele din trusa Dienes;
O4- Sa numeasca ce marimi au piesele din trusa Dienes;
O5- Sa separe piesele de joc dupa criteriul formei;
O6- Sa separe piesele de joc dupa criteriul marimii;
O7- Sa separe piesele de joc dupa criteriul culorii;
O8- Sa separe piesele de joc dupa criteriul grosimii;
O9- Sa manifeste interes pentru joc
TITLUL JOCULUI: “Spune-mi unde pot locui”
REGULILE JOCULUI: In functie de criteriul dat de catre cadrul didactic, fiecare
copil trebuie, pe rand, sa separe piesele geometrice din trusa Dienes si sa le aseze
in locul special amenajat pentru fiecare criteriu de sortare, verbalizand alegerea
facuta.
ELEMENTE DE JOC: miscarea, manuirea materialului didactic, aplauzele.
STRATEGIE DIDACTICA:
METODE SI PROCEDEE: instruirea verbala, conversatia, explicatia,
demonstratia, observatia, jocul didactic, expunerea, munca independenta,
aprecierea verbala;

10
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

MIJLOACE DE INVATAMANT: trusa Dienes, foi cu denumirile casutelor (“Casa


patratelor”, “Casa cercurilor”, “Casa dreptunghiurilor”, “Casa triunghiurilor”,
“Casa formelor rosii”, “Casa formelor galbene”, “Casa formelor albastre”, “Casa
formelor subtiri”, “Casa formelor groase”, “Casa formelor mici”, “Casa formelor
mari”), cosulete, povestire, cutie;
FORME DE ORGANIZARE: frontal
DURATA: 50 minute

Nr. Etapele Ob. Continut stiintific Strategia didactica


Crt. lectiei Op. Metode si Mijloace Forme de
procedee de organizare
invatamant
1. Moment Pregatesc materialele necesare Instruirea frontal
organizatoric desfasurarii lectiei verbala
Asigur ordinea si disciplina in sala
de clasa pentru buna desfasurare a
lectiei.
2. Desfasurarea -Copii, de dimineata, in timp ce Expunerea Povestire Frontal
activitatii veneam la scoala, mi s-a intamplat
a) Introducerea ceva foarte ciudat. Mergeam pe
in joc drum si, deodata, aud niste plansete
dintr-o gradina. “Ajutor! Sa ne
ajute cineva!” se auzeau plansetele. Cutie
M-am dus sa vad ce s-a intamplat
si cine plange. Cand ajung la sursa Trusa
plansetelor, mare mi-a fost mirarea Dienes
cand am vazut o cutie cu foarte
multe forme geometrice, zgribulite
si infrigurate, plangand de zor.
“-Ce s-a intamplat? De ce plangeti?
Cred ca va este tare frig…” le-am
spus pieselor
“-Da, ne este foarte frig, sa stii. Dar
noi plangem pentru ca suntem
singure! Danut ne-a primit cadou
de ziua lui si nu i-a placut de noi,
asa ca azi, de cum s-a trezit, ne-a
aruncat aici si a plecat la scoala!”,
au spus piesele geometrice
suspinand.
“-Foarte urat din partea baietelului.

11
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

Dar aveti noroc! Eu tocmai ma


duceam la scoala si o sa va duc la
niste copilasi care sigur se vor
bucura sa va aiba sis a se joace cu
voi!”, le-am spus zambind Frontal
pieselor.”
Conversatia
-Ce spuneti, copii, de o asa
intamplare? A procedat bine
Danut? (-Nu!)
-Voi ati fi bucurosi sa va jucati cu
piesele geometrice pe care le-a
primit Danut? (-Da!)
b) Prezentarea -Atunci astazi, la ora de
jocului matematica si explorarea mediului
ne vom juca cu piesele pe care le- Frontal
am gasit de dimineata si le vom Conversatia
face o bucurie: le vom aseza in
casute special pentru fiecare
caracteristica e care o au, astfel
incat sa nu mai fie triste si sa simta
ca, in sfarsit, au ajuns unde trebuie.
Vom juca un joc intitulat “Spune-
mi unde pot locui”.
-Asa cum am spus mai devreme,
scopul jocului este acela de a aseza
fiecare forma gemetrica in casuta
potrivita, dupa criterial de
clasificare pe care il voi alege eu.
c) Reactualizare Voi purta o scurta conversatie cu Frontal
a elevii pentru reactualizarea
continuturilor O1 cunostiintelor pe baza urmatorului
dobandite set de intrebari:
anterior -Copii, ce forme geometrice Conversatia
cunoasteti voi? (-Patrat, triunghi,
O2 dreptunghi si cerc).
-Dar culori? Stiu ca sunteti niste
copii foarte isteti, asa ca nu va voi
cere sa imi spuneti toate culorile pe
care le stiti, ci doar pe cele primare.
Care sunt culorile primare? (-Rosu,
galben si albastru)
O4 Chem langa mine un elev.

12
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

-Cum este elevul x fata de mine?


(-Este mic)
-Si asta inseamna ca eu sunt…?
(-Mare!)
Scot din trusa Dienes doua piese de
O3 grosimi diferite.
-Copii, ce este diferit la aceste
piese (-Grosimea! Una este groasa,
iar cealalta este subtire).
Explic regulile jocului si modul de Explicatia
d) Prezentarea realizare a acestuia: Frontal
continutului si -Fiecare din voi va veni, va alege o
dirijarea piesa din cutie si o va duce la
invatarii casuta potrivita criteriului de
clasificare pe care il voi alege la
inceput (forma, culoare, marime
sau grosime) Trusa
-De exemplu: (iau un triunghi Demonstrati Dienes
galben, mic si subtire din cutie) a
Dupa criteriul formei, vom aseza
piesa la “Casuta triunghiurilor”;
dupa criteriul culorii, vom aseza Cosulete
piesa la “Casuta formelor galbene”;
dupa criteriul marimii, vom aseza
piesa la “Casuta formelor mici”;
dupa criteriul grosimii, vom aseza Foi cu
piesa la “Casuta formelor subtiri”. denumirile
Voi realiza un joc demonstrativ, casutelor
alegand criteriul formei si asezand Observatia
2-3 piese la casuta potrivita.
Se vor realiza apoi 4-5 jocuri de
proba sau pana cand sunt sigura ca
regulile au fost intelese de catre toti
elevii.
Se va juca jocul pana cand fiecare
O5 elev va veni in fata si va aseza o
e) Executarea piesa la casuta potrivita si pana Frontal
jocului O6 cand se va trece prin fiecare Jocul
propriu-zis criteriu de clasificare. didactic
O7 Elevul numit sa vina la joc va
spune toate cele 4 caracteristici ale
O8 formei alese, apoi isi va verbaliza
actiunea dupa modelul “Conform

13
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

O9 criteriului dat, aceasta piesa trebuie Munca


sa locuiasca la casuta … deoarece independenta
este …”
Fiecare raspuns corect va fi
aplaudat. Voi oferi sprijin copiilor
atunci cand intalnesc dificultati si ii
voi incuraja pe elevi sa se
corecteze unii pe altii.
Dupa ce au iesit toti elevii de 1-2
ori, ii voi rug ape acestia sa inchida
f) Complicarea ochii, in timp ce eu voi lua piese
jocului aleator din cutie si le voi aseza in frontal
toate casutele, astfel incat piesele Jocul
sa fie foarte amestecate si asezate didactic
in casuta gresita.
Ii voi chema pe elevi, pe rand, sa ia
cate un cosulet sis a sorteze corect
piesele geometrice, dupa fiecare
criteriu in parte.

3. Realizarea feed- -Cum se numeste jocul pe care l-


back-ului si am jucat astazi? (-“Spune-mi unde
incheierea activitatii pot locui”)
-Ce forme geometrice au avut
piesele noastre? (-Patrat, triunghi, Conversatia
dreptunghi si cerc)
-Dar culori? (-Rosu, galben si
albastru)
-Dar marimi? (-Mici si mari) frontal
-Si grosimi? (-Groase si subtiri)
-Credeti ca piesele sunt fericite
acum? (-Da!)
Se fac aprecieri verbale asupra
activitatii generale a copiilor, Aprecierea
precum si asupra verbala
comportamentului si raspunsurilor
elevilor

14
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

Tema de control 4

1. Elaborati o proba de evaluare predictive pentru o unitate de invtare la


alegere pentru clasa a IV-a. Precizati baremul de notare. Simulati
aplicarea lui si precizati Solutia pedagogica aleasa in urma analizei
rezultatelor obtinute.

TEST DE EVALUARE INITIALA

1) Completaţi,astfel încât relaţiile să fie adevărate:


28._34 > 28.834 35.983 > _4.893 _12.899 < 212.899
118.811 < 1_8.811 7_3.703 = 703.703
2) Aflaţi numărul :
a) de 2 ori mai mare decât 783 ~……………………………….
b) cu 9 mai mare decât 4.999 ~……………………………….
c) cu 7 mai mic decât 3.504 ~……………………………….
d) de 5 ori mai mic decât 140 ~………………………………..
e) cu 10 mai mare decat dublul lui 470 ~………………………………..
3) Aflaţi numărul necunoscut :
a : 2 = 57 436 : b = 4 c x 5 = 1.520
a =…………. b =…………… c =…………
4 x d = 104 5.800 - e = 499
d = …………. e =…………….
4) Rezolvaţi,respectând ordinea efectuării operaţiilor :
a) 1 x 2 + 3 x 4 : 2 + 6 + 7 + 8 + 9 =
b) 76 – ( 50 + 6 ) : ( 7 x 1 ) =

15
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....
5 ) Aflaţi câtul dintre b şi a , ştiind că : a = ( 81 – 57 ) : 8 + 10 – 72 : 9 şi
b = 7 x 6 x 0 + 10 + 4 x 10 + 0 : 9
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6) Completaţi tabelul :
Unitatea de De 10 ori De 1.000 De 100 ori De 1.000 De 10 ori De 100
masura mai mare ori mai mai mare ori mai mai mic ori mai
mare mic mic
Gramul
(g)
Metrul
(m)
Litrul
(l)

7) Pe un raft sunt 720 cărţi. Dintre acestea, 690 sunt cărţi de poveşti, iar restul,
în mod egal, cărţi de colorat şi cărţi cu ghicitori.
Câte cărţi de fiecare fel sunt?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

16
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

8) Lorena are 120 brăţări,iar Ştefania cu 48 mai puţine.Câte brăţări au cele două
fete în total?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………..
9) Mihaela plantează 42 panseluţe,Ana de 6 ori mai puţine decât Mihaela,iar
Georgiana de 4 ori mai multe decât Ana.Câte panseluţe au plantat în total Ana
şi Georgiana?
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
10) Grădina Mariei are formă de dreptunghi,având lungimea de 80 m, iar
lăţimea cât jumătate din lungime.Cât va măsura gardul acestei grădini?
Realizaţi figura!

BAREMUL DE NOTARE

1) 28.934 > 28.834 35.983 > 34.893 112.899 < 212.899


118.811 < 128.811 703.703 = 703.703
I1 – Rezolvarea corecta a unei relatii din 5 - 0,2 pct. (5 corecte = 1 pct.)
2) Aflaţi numărul :
a) de 2 ori mai mare decât 783 ~ 783 x 2 = 1566
b) cu 9 mai mare decât 4.999 ~ 4.999 + 9 = 5.008
c) cu 7 mai mic decât 3.504 ~ 3.504 – 7 = 3.497

17
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

d) de 5 ori mai mic decât 140 ~ 140 : 5 = 28


e) cu 10 mai mare decat dublul lui 470 ~ 470 x 2 = 940; 940 + 10 = 950
I2 – Scrierea intregii operatii si a raspunsului corect – 0.5 pct.
– Scrierea doar a raspunsului operatiei – 0,25 pct.
I3 – Rezolvarea corecta a unei cerinte din 5 – 0,1 pct. (5 corecte = 0,5 pct.)
3) Aflaţi numărul necunoscut :
a : 2 = 57 436 : b = 4 c x 5 = 1.520
a = 57 x 2 = 114 b = 436 : 4 = 109 c = 1.520 : 5 = 304
4 x d = 104 5.800 - e = 499
d = 104 : 4 = 26 e = 5.800 – 499 = 5.301
I4 – Scrierea intregii operatii si a raspunsului corect – 0,5 pct.
– Scrierea doar a raspunsului operatiei – 0,25 pct.
I5 – Rezolvarea corecta a unui exercitiu din 5 – 0,1 pct. (5 corecte = 0,5 pct.)
4) Rezolvaţi,respectând ordinea efectuării operaţiilor :
a) 1 x 2 + 3 x 4 : 2 + 6 + 7 + 8 + 9 =
b) 76 – ( 50 + 6 ) : ( 7 x 1 ) =
a) 1 x 2 + 3 x 4 : 2 + 6 + 7 + 8 + 9 = 2 + 12 : 2 + 13 + 8 + 9 = 2 + 6 + 21 + 9 = 8
+ 30 = 38
b) 76 – (50 + 6) : ( 7 x 1) = 76 – 56 : 7 = 76 – 8 = 68
I6 – Scrierea intregii operatii si a raspunsului corect – 0,5 pct.
– Scrierea doar a raspunsului operatiei – 0,25 pct.
I7 – Rezolvarea corecta a unui exercitiu din doua – 0,25 pct. (2 corecte = 0,5
pct.)
5 ) Aflaţi câtul dintre b şi a , ştiind că : a = ( 81 – 57 ) : 8 + 10 – 72 : 9 şi
b = 7 x 6 x 0 + 10 + 4 x 10 + 0 : 9

18
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

a = (81 – 57 ) : 8 + 10 – 72 : 9 = 24 : 8 + 10 – 8 = 3 + 10 – 8 = 13 – 8 = 5
b = 7 x 6 x 0 + 10 + 4 x 10 + 0 : 9 = 0 + 10 + 40 + 0 = 50
b : a = 50 : 5 = 10
I8 – Aflarea termenului a – 0,25 pct.
I9 – Aflarea termenului b – 0,25 pct.
I10 – Aflarea catului dintre cele doua numere – 0,5 pct.
6) Completaţi tabelul :
Unitate De 10 ori De 1.000 ori De 100 ori De 1.000 De 10 ori De 100 ori
a de mai mare mai mare mai mare ori mai mic mai mic mai mic
masura
Gramul Decagramul Kilogramul Hectogramu Miligramu Decigramu Centigramu
l l l l
(g) (dag) (kg)
(hg) (mg) (dg) (cg)
Metrul Decametrul Kilometrul Hectometrul Milimetrul Decimetrul Centimetrul
(dam)
(m) (km) (hm) (mm) (dm) (cm)
Litrul Decalitrul Kilolitrul Hectolitrul Mililitrul Decilitrul Centilitrul
(l) (dal) (kl) (hl) (ml) (dl) (cl)
I11 – Completarea corecta a unei casute din 18 – 0,05 pct (18 corecte = 0,9 pct.)
I12 – Scrierea denumirii si a prescurtarii unitatii de masura – 0,1 pct.
– Scrierea doar a denumirii sau doar a prescurtarii – 0.05 pct.
7) Pe un raft sunt 720 cărţi. Dintre acestea, 690 sunt cărţi de poveşti, iar restul, în
mod egal, cărţi de colorat şi cărţi cu ghicitori.
Câte cărţi de fiecare fel sunt?
Total carti = 720 carti (C)
Carti de povesti = 690 carti (CP)
Restul de carti = ? (R)
R = carti de colorant (CC) + carti cu ghicitori (CG), CC = CG

19
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

CC = ? ; CG = ?
REZOLVARE: C – CP = R => 720 – 690 = 30 => R = 30 carti
R = CC + CG => 30 = 2 x CC => CC = CG = 30 : 2 => CC = CG = 15 carti
PROBA: 15 + 15 + 690 = 720 carti sunt in total
I13 – Scrierea datelor problemei – 0,25 pct.
I14 – Afarea necunoscutelor – 0,5 pct.
I15 – Scrierea probei – 0,25 pct.
8) Lorena are 120 brăţări ,iar Ştefania cu 48 mai puţine.Câte brăţări au cele două
fete în total?
Lorena = 120 bratari (L)
Stefania = L – 48 bratari (S)
Bratari in total = ? (T)
REZOLVARE: S = 120 – 48 => S = 72 bratari are Stefanua
T = 120 + 72 => T = 192 bratari au cele doua fete in total
PROBA: 192 – 120 = 72 bratari are Stefania
72 + 48 = 120 bratari are Lorena
I16 – Scrierea datelor problemei – 0,25 pct.
I17 – Afarea necunoscutelor – 0,5 pct.
I18 – Scrierea probei – 0,25 pct.
9) Mihaela plantează 42 panseluţe, Ana de 6 ori mai puţine decât Mihaela, iar
Georgiana de 4 ori mai multe decât Ana. Câte panseluţe au plantat în total Ana şi
Georgiana?
Mihaela = 42 panselute (M)
Ana = M : 6 (A)
Georgiana = A x 4 (G)
A+G=?

20
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

REZOLVARE: A = M : 6 = 42 : 6 => A = 7 panselute a plantat Ana


G = A x 4 = 7 x 4 => G = 28 panselute a plantat georgiana
A + G = 7 + 28 = 35 panselute au plantat impreuna Ana si Georgiana
PROBA: 7 x 6 = 42 panselute a plantat Mihaela
28 : 4 = 7 panselute a plantat Ana
35 – 7 = 28 panselute a plantat Georgiana
I19 – Scrierea datelor problemei – 0,25 pct.
I20 – Afarea necunoscutelor – 0,5 pct.
I21 – Scrierea probei – 0,25 pct.
10) Grădina Mariei are formă de dreptunghi, având lungimea de 80 m, iar lăţimea
cât jumătate din lungime.Cât va măsura gardul acestei grădini?
Realizaţi figura!

Lungimea (L) = 80 m
Latimea (l ) = L : 2
Perimetrul (P) = ?
Rezolvare: l = L : 2 = 80 : 2 => l = 40 m
P = L + l = 80 + 40 => P = 120 m are gardul
PROBA: 120 – 80 = 40 m latime are gradina
I22 – Scrierea datelor problemei – 0,25 pct.
I23 – Afarea necunoscutelor – 0,4 pct.
I24 – Scrierea probei – 0,25 pct.
I25 – Realizarea figurii – 0,1 pct.

21
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

22
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU
Nr. Nume si Itemi / Exeercitiu Total
Crt prenum Ex. Ex. 2 Ex. 3 Ex. 4 Ex. 5 Ex. 6 Ex. 7 Ex. 8 Ex. 9 Ex. 10
. e 1
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I1 I2 I2 I2 I2 I2 I2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
1. A.B. 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,9 0,1 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,4 0,25 0,1 10
5 5
2. C.D. 0,6 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,9 0,1 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,4 0 0,1 8,3
5 5
3. E.F. 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0 0 0 0,75 0,1 0 0 0 0 0,5 0,25 0 0,5 0,25 0 0,4 0,25 0,1 5,2
5 5 5 5
4. G.H. 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,9 0,1 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,4 0,25 0,1 10
0 5 5
5. I.J. 1 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,9 0,05 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,4 0,25 0,1 9,2
5 5 5 0 5 5
6. L.M 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,9 0,1 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,4 0,25 0,1 10
0 5 5
7. N.O. 1 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,5 0,2 0,2 0,5 0,9 0,05 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,4 0,25 0,1 9,2
5 5 5 5 5
8. P.R 0,8 0,5 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0 0 0 0,65 0,05 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0 0 0 0,25 0,4 0 0,1 6,1
5
9. S.T. 0,6 0,5 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 0,2 0 0 0,4 0,05 0 0 0 0,25 0,5 0 0,25 0,5 0 0,25 0,4 0 0,1 5,8
5 5
10. U.V 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,2 0,5 0 0,2 0 0,5 0,1 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,4 0,25 0,1 7,1
5 5 5 5

FB – 9 - 10 puncte
B – 7 – 8 puncte
S – 4 – 6 puncte
I – 1 – 3 puncte
Conform tabelului, sunt 5 calificative FB, ceea ce reprezinta 50 % din totalul elevilor, 2 calificative B, ceea
ce reprezinta 20 % din totalul elevilor, 3 calificative S, ceea ce reprezinta 30% din totalul elevilor si nici un
calificativ I. De asemenea, putem spune ca gradul de reusita este de 80, 9 %, ceea ce inseamna reusita totala
si se impune trecerea la urmatoarea unitate de invatare.
23
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

24
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

2. Elaborati o proba de evaluare formative pentru invatarea fractiilor


ordinare. Precizati baremul de notare. Simulati aplicarea lui si precizati
solutia pedagogica aleasa in urma analizei rezultatelor obtinute.

PROBA DE EVALUARE FORMATIVA


FRACTIILE ORDINARE

1. Scrie fracţiile corespunzătoare:


- o treime - șase optimi
- o doime - patru pătrimi
- un sfert - o jumătate
- o zecime - un întreg
- doua treimi - trei sesimi
2. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:
1 2 3 4 5 6 7 4 7 34 6 23 18 9 1
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .
3 3 3 2 2 6 3 9 7 34 12 10 18 2 2

FRACTII SUBUNITARE FRACTII ECHIUNITARE FRACTII SUPRAUNITARE

3. Scrie o fracție egală cu fracția dată:


1 3 10 2 35
2
= ; 4
= ; 10
= ; 5
= ; 40
= .

4. Ordonează fracţiile:
1 3 9 2 6 8 4 7 5 11
a) crescător: 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 ;

9 9 9 9 9
b) descrescător: 2 , 5 , 8 , 4 , 6 ;

25
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

5. Reprezintă prin desen fracţiile:


5 1 2 6 4
a¿ ; b¿ ; c¿ ; d¿ ; e¿ .
7 2 8 9 5

6. Colorați din primul dreptunghi 5/9, din al doilea dreptunghi 4/8, din pătrat 7/16,
iar din cerc 4/4.

7. Efectuați calculele:
2 3 4 19 8 4 8 3
+ =¿
7 7
; + + =¿
32 32 32
; + (−
15 15 15 )
=

40 27 8 2 35 17 4
− − =¿
99 99 99 (
; 39 + 39 − 39 + 39 =¿ ) .

8. Comparati fractiile folosind semnele “<”, “>”, “=”:


15 13 32 8 8 33
a) 5 5 b) 8 8 c) 11 9 d) 7 7

9. Am citit trei sferturi dintr-o carte și mai am de citit 28 de pagini. Câte pagini are
cartea?
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………........

26
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

………………………………………………………………………………………
1 punct din oficiu
OBIECTIVELE EVALUARII
O1 – Sa scrie grafic fractiile date;
O2 – Sa identifice fractiile subunitare dintr-un sir de fractii dat;
O3 – Sa identifice fractiile echiunitare dintr-un sir de fractii dat;
O4 – Sa identifice fractiile supraunitare dintr-un sir de fractii dat;
O5 – Sa scrie fractii egale cu cele date;
O6 – Sa ordoneze crescator si descrescator fractiile date;
O7 – Sa reprezinte grafic fractiile date;
O8 – Sa efectueze calcule cu fractii;
O9 – Sa compare fractii folosind semnele grafice “<”, “>”, “=”.
O10 – Sa rezolve probleme cu fractii;
BAREMUL DE NOTARE
1. Scrie fracţiile corespunzătoare:
1 6
- o treime 3
- șase optimi 8
1 4
- o doime 2
- patru pătrimi 4
1 1
- un sfert 4
- o jumătate 2
1 1
- o zecime 10
- un întreg 1
2 3
- doua treimi 3
- trei sesimi 6

I1 – Scrierea corecta a unei fractii din 10 – 0,1 pct. (10 corecte – 1 pct.)

2. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:

27
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

1 2 3 4 5 6 7 4 7 34 6 23 18 9 1
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .
3 3 3 2 2 6 3 9 7 34 12 10 18 2 2

FRACTII SUBUNITARE FRACTII ECHIUNITARE FRACTII SUPRAUNITARE


1 2 4 6 1 3 6 7 34 18 4 5 7 23 9
, , , , , , , , , , , ,
3 3 9 12 2 3 6 7 34 18 2 2 3 10 2
I2 – Identificarea fractiilor subunitare din sir – 5 fractii x 0,08 pct. fiecare – 0,4 pct.
I3 – Identificarea fractiilor echiunitare din sir – 5 fractii x 0,04 pct. fiecare – 0,2 pct.
I4 – Identificarea fractiilor supraunitare din sir – 5 fractii x 0,08 pct. fiecare – 0,4 pct.
3. Scrie o fracție egală cu fracția dată:
1 3 10 2 35
2
= ; 4
= ; 10
= ; 5
= ; 40
= .

I5 – Scrierea corecta a unei fractii conform cerintei din 5 – 0,2 pct. (5 corecte – 1 pct.)
4. Ordonează fracţiile:
1 3 9 2 6 8 4 7 5
a) crescător: 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 ;

9 9 9 9 9
b) descrescător: 2 , 5 , 8 , 4 , 6 ;

I6 – Ordonarea crescatoare a fractiilor din sirul a) – 0,5 pct.


I7 – Ordonarea descrescatoare a fractiilor din sirul b) – 0,5 pct.
5. Reprezintă prin desen fracţiile:
5 1 2 6 4
a¿ ; b¿ ; c¿ ; d¿ ; e¿ .
7 2 8 9 5

I8 – Reprezentarea grafica corecta a unei fractii din 5 – 0,2 pct. (5 corecte – 1pct.)
6. Colorați din primul dreptunghi 5/9, din al doilea dreptunghi 4/8, din pătrat 7/16,
iar din cerc 4/4.

28
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

I9 – Colorarea corecta a spatiilor corespunzatoare instructiunilor date – 1 pct. (4


imagini x 0,25 pct. fiecare)
7. Efectuați calculele:
2 3 5 4 19 8 23 8 31 4 8 3 4 5 9
+ =¿
7 7 7
; + + =¿
32 32 32
+ =
32 32 32
; +( −
15 15 15
= ) + =
15 15 15
;

40 27 8 13 8 5 2 35 17 4 2 18 4 2 22 24
− − =¿
99 99 99
− = ; + − +
99 99 99 39 39 39 39
=¿ (
+ +
39 39 39
=¿ + = )
39 39 39
. ( )
I10 – Efectuarea corecta a unui exercitiu din 5 – 0,2 pct. (5 corecte – 1 pct.)
8. Comparati fractiile folosind semnele “<”, “>”, “=”:
15 13 3 2 8 8 3 3
a) 5 > 5 b) 8 > 8 c) 11 < 9 d) 7 = 7

I11 – Scrierea semnului grafic corespunzator la un exercitiu din 4 – 0,25 pct. (4


corecte – 1 pct.)
9. Am citit trei sferturi dintr-o carte și mai am de citit 28 de pagini. Câte pagini are
cartea?

4 3 4 3 1
Cartea are pagini . Am citit pagini=¿ mai am – = pagini , careinseamna 28 pagini .28 x 4=112 pagini are ca
4 4 4 4 4

I12 - Identificarea fractiilor din problema – 0, 25 pct.


I13 - Rezolvarea problemei si aflarea rezultatului final – 0,75 pct.

29
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU
Nr. Nume si Itemi / Obiective Total
Crt prenume O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10
. I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I1 I11 I12 I13
0
1. A.B. 1 0,4 0,2 0,4 0 0,5 0,5 1 1 1 0,5 0,2 0,75 8,5
5
2. C.D. 1 0,4 0,2 0,4 0, 0,5 0 1 1 0,8 1 0,2 0,75 8,5
2 5
3. E.F. 1 0,4 0,2 0,4 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,2 0,75 10
5
4. G.H. 1 0,2 0,2 0,1 0, 0 0 1 1 0,6 0,5 0 0 6,3
4 6 6
5. I.J. 1 0,4 0,2 0,4 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,2 0,75 10
5
6. L.M 1 0,4 0,2 0,4 0 0,5 0,5 1 1 1 0,75 0,2 0 8
5
7. N.O. 1 0,2 0,2 0,2 0, 0,5 0,5 1 1 0,6 1 0 0 8,68
4 4 4
8. P.R 0, 0,1 0,12 0,2 0, 0 0,5 1 1 0,4 0,5 0 0 5,92
8 6 4 2
9. S.T. 1 0,4 0,2 0,4 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,2 0,75 10
5
10. U.V 1 0,4 0,2 0,4 0, 0 0,5 1 1 0,4 0,5 0,2 0,75 8
6 5

FB – 9 - 10 puncte
B – 7 – 8 puncte
S – 4 – 6 puncte
I – 1 – 3 puncte
30
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU
Conform tabelului, sunt 3 calificative FB, ceea ce reprezinta 30 % din totalul elevilor, 5 calificative B, ceea
ce reprezinta 50 % din totalul elevilor, 2 calificative S, ceea ce reprezinta 20% din totalul elevilor si nici un
calificativ I. De asemenea, putem spune ca gradul de reusita este de 83,9 %, ceea ce inseamna reusita totala
si se impune trecerea la urmatoarea unitate de invatare.

31
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

3. Elaborari o proba de evaluare sumativa pentru invatarea ordinii efectuarii


operatiilor la sfarsitul clasei a II-a. Precizati baremul de notare. Simulati
aplicarea lui si precizati solutia pedagogica aleasa in urma analizei
rezultatelor obtinute.

EVALUARE SUMATIVA
ORDINEA EFECTUARII OPERATIILOR

1. Completati tabelele:
A 8 250 16 675 392 522 734 471 646 60
B 2 117 9 93 182 433 259 114 267 42
A+B
A-B

C 2 7 3 1 5 4 9 0 6 8
D 8 1 5 6 3 4 2 7 0 9
CxD

E 25 48 21 30 12 72 45 60 99 100
F 5 12 3 6 2 9 15 20 9 50
E:F

2. Calculeaza, respectand ordinea efectuarii operatiilor:

a) 154+35:5-6x3= b) 3x7+62-45:9=

32
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

c) (36+18):9 = d) 3x(40-39)=

e) 175-(35-27)x(81:9-5)= f) (68-47):7+48:8x9-8x0=

g) 650-280:(6+2x2)+174= h) 1x1+1-1x1:1x1+1=

i) 12:2+24:3+2x4x7-9x2:3= j) (5x5-14:2):(45:5-21:3)=

3. Afla termenul necunoscut:


 12+6:a-4x2+18+2:2=5x5

 65-b=(4x6+36:9):7+2x8:8

 (64:8+8):c=(28:4+7):7

 36:6xd=9x4-4x5+2

 e:3=53-36:4x5

33
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

 32:f=(36:6+42:7)-4x2

 g-(56+4x2-14:2)=24:8+32:8+36

 23-20:2+4x8+7x7-74+h=4x6

 (2x2+2-2:2x2)x(2x2-2:1)x i=8x8:8x10

 63:7+27:3-(48+8):(11-3)=j+9

4. Andreea avea 200 lei. Ea cumpara 2 carti care costa 16 lei bucata, 4 caiete
care costa 3 lei bucata, 2 cutii de creioane a 5 lei bucata si 10 coli de hartie
de impachetat a 2 lei coala.
Ce rest a primit Andreea?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
1 punct din oficiu
OBIECTIVELE EVALUARII
O1 – Sa realizeze adunari si scaderi simple intre 2 termeni in concentrul 0 - 1000;

34
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

O2 – Sa realizeze inmultiri simple intre doi termeni in concentrul 0 - 1000;


O3 – Sa realizeze impartiri simple intre doi termeni in concentrul 0 - 1000;
O4 – Sa realizeze calcule complexe cu mai multi termeni, respectand ordinea efectuarii
operatiilor;
O5 – Sa afle numarul necunoscut dintr-un calcul complex, respectand ordinea efectuarii
operatiilor si folosind tehnica mersului inapoi;
O6 – Sa identifice ecuatia din problema;
O7 – Sa rezolve probleme cu ecuatii complexe, in care trebuie sa se respecte ordinea
efectuarii operatiilor.
BAREMUL DE NOTARE

1. Completati tabelele:
A 8 250 16 675 392 522 734 471 646 60
B 2 117 9 93 182 433 259 114 267 42
A+B 10 367 25 768 574 955 993 585 913 102
A-B 6 133 7 582 210 89 475 357 379 18
I1 – Realizarea unei adunari corecte din 10 – 0,05 cpt. (10 corecte – 0,5 pct.)
I2 – Realizarea unei scaderi corecte din 10 – 0,05 pct. (10 corecte – 0,5 pct.)
C 2 7 3 1 5 4 9 0 6 8
D 8 1 5 6 3 4 2 7 0 9
CxD 16 7 15 6 15 16 18 0 0 72
I3 – Realizarea unei inmultiri corecte din 10 – 0,05 pct. (10 corecte – 0,5 pct.)
E 25 48 21 30 12 72 45 60 99 100
F 5 12 3 6 2 9 15 20 9 50
E:F 5 4 7 5 6 8 3 3 11 2
I4 – Realizarea unei impartiri corecte din 10 – 0,05 cpt. (10 corecte – 0,5 pct.)

35
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

2. Calculeaza, respectand ordinea efectuarii operatiilor:


a) 154+35:5-6x3= 154+7-18=161-18=143 b) 3x7+62-45:9=21+62-5=78
c) (36+18):9 = 54:9=6 d) 3x(40-39)=3x1=3
e) 175-(35-27)x(81:9-5)= 175-8x(9-5)=175-8x4= f) (68-47):7+48:8x9-8x0=21:7+6x9-
=175-32=143 0= 3+54-0=57
g) 650-280:(6+2x2)+174= 650-280:(6+4)+174= h) 1x1+1-1x1:1x1+1= 1+1-1+1=
=650-280:10+174=650-28+174=622+174=796 =2-1+1=1+1=2
i) 12:2+24:3+2x4x7-9x2:3= 6+8+8x7-18:3= j) (5x5-14:2):(45:5-21:3)= (25-7):(9
= 14+56-6=70-6=64 -7):(9-7)=18:2=9
I5 – Rezolvarea unui exercitiu din 10, respectand ordinea efectuarii operatiilor – 0,2 pct.
(10 corecte – 2 pct.)
3. Afla termenul necunoscut:
 209+50-9x3+a=100x2+50x4 => 209+50-27+a=200+200 => 259-27+a=400 =>
232+a=400 => a=400-232 => a=168
PROBA: 209+50-9x3+168=100x2+50x4 => 259-27+168=200+200 => 232+168=400
=> 400=400 (A)
 65-b=(4x6+36:9):7+2x8:8 => 65-b=(24+4):7+16:8 => 65-b=28:7+2 => 65-b=4+2
=> 65-b=6 => b=65-6 => b=59
PROBA: 65-59 = (4x6+36:9):7+2x8:8 => 6=(24+4):7+16:8 => 6=28:7+2 => 6=4+2 =>
6=6 (A)
 (64:8+8):c=(28:4+7):7 => (8+8):c=(7+7):7 => 16:c=14:7 => 16:c=2 => c=16:2
=> c=8
PROBA: (64:8+8):8=(28:4+7):7 => (8+8):8=(7+7):7 => 16:8=14:7 => 2=2 (A)
 36:6xd=9x4-4x5+2 => 6xd=36-20+2 => 6xd=16+2 =>6xd=18 => d=18:6 => d=3
PROBA: 36:6x3=9x4-4x5+2 => 6x3=36-20+2 => 18=16+2 => 18=18(A)
 e:3=53-36:4x5 => e:3=53-9x5 =>e:3=53-45 => e:3=8 => e=8x3 => e=24
PROBA: 24:3=53-36:4x5 => 8=53-9x5 => 8=53-45 => 8=8 (A)

36
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

 32:f=(36:6+42:7)-4x2 => 32:f=(6+6)-8 => 32:f=12-8 => 32:f=4 => f=32:4 => f=8
PROBA: 32:8=(36:6+42:7)-4x2 => 4=(6+6)-8 => 4=12-8 => 4=4 (A)
 g-(56+4x2-14:2)=24:8+32:8+36 => g-(56+8-7)=3+4+36 => g-(64-7)=12+36 => g-
57=48 => g=48+57 => g= 105
PROBA: 105-(56+4x2-14:2)=24:8+32:8+36 => 105-(56+8-7)=3+4+36 => 105-(64-
7)=12+36 => 105-57=48 => 105=48+57 => 105= 105 (A)
 23-20:2+4x8+7x7-74+h=4x6 => 23-10+32+49-74+h=24 => 13+32+49-74+h=24
=> 25+49-74+h=24 => 74-74+h=24 => 0+h=24 => h=24
PROBA: 23-20:2+4x8+7x7-74+24=4x6 => 23-10+32+49-74+24=24 => 13+32+49-
74+24=24 => 25+49-74+24=24 => 74-74+24=24 => 0+24=24 => 24=24 (A)
 (2x2+2-2:2x2)x(2x2-2:1)x i=8x8:8x10 => (4+2-1x2)x(4-2)x i =64:8x10 => (6-1)x
2x i=8x10 => 5x2x i=80 =>10x i=80 => i=80:10 => i=8
PROBA: (2x2+2-2:2x2)x(2x2-2:1)x 8=8x8:8x10 => (4+2-1x2)x(4-2)x 8 =64:8x10 =>
(6-1)x 2x 8=8x10 => 5x2x 8=80 =>10x 8=80 => 8=80:10 => 8=8 (A)
 63:7+27:3-(48+8):(11-3)=j+9 => 9+9-56:8=j+9 => 18-7=j+9 => 11=j+9 => 11-
9=j => j=2
PROBA: 63:7+27:3-(48+8):(11-3)=2+9 => 9+9-56:8=11 => 18-7=1 => 11=11 (A)
I6 – Aflarea unui termen necunoscut din 10 – 0,2 pct. (10 corecte – 2 pct.)
I7 – Efectuarea probei – 0,5 pct.
4. Andreea avea 200 lei. Ea cumpara 2 carti care costa 16 lei bucata, 4 caiete
care costa 3 lei bucata, 2 cutii de creioane a 5 lei bucata si 10 coli de hartie de impachetat
a 2 lei coala.
Ce rest a primit Andreea?
Ecuatia problemei : 200-2x16-4x3-2x5-10x2=r, unde r este retul pe care l-a primit
Andreea.
200-2x16-4x3-2x5-10x2=r => 200-32-12-10-20=r => 168-12-10-20=r => 156-10-20=r
=> 146-20=r => r=126
PROBA: 200-2x16-4x3-2x5-10x2=126 => 200-32-12-10-20=126 => 168-12-10-20=126
=> 156-10-20=126 => 146-20=126 => 126=126 (A)

37
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

I8 – Identificarea ecuatiei problemei – 0,5 pct.


I9 – Aflarea necunoscutei problemei – 1,5 pct.
I10 – Efectuarea probei – 0,5 pct.

Nr. Nume si Itemi / Obiective Total


Crt. prenume
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10
1. A.B. 0, 0,5 0,5 0,5 2 2 0,5 0, 1,5 0,5 10
5 5
2. C.D. 0, 0,5 0,4 0,4 1,8 2 0,5 0, 1,5 0,5 9,65
5 5 5
3. E.F. 0, 0,4 0,5 0,4 1,6 1, 0 0, 1,5 0 8,25
5 5 8 5
4. G.H. 0, 0,5 0,5 0,4 1,8 1, 0 0, 1,5 0 7,95
5 5 2 5
5. I.J. 0, 0,5 0,5 0,5 2 2 0,5 0, 1,5 0,5 10
5 5
6. L.M 0, 0,4 0,4 0,4 1,4 2 0,5 0, 1,5 0,5 9,15
5 5 5
7. N.O. 0, 0,5 0,5 0,5 2 2 0,5 0, 1,5 0,5 10
5 5
8. P.R 0, 0,3 0,3 0,3 1,8 1 0 0 0 0 5,35
5 5 5 5
9. S.T. 0, 0,3 0,3 0,4 1,6 1 0 0 0 0 5,15
5 5
10. U.V 0, 0,5 0,5 0,5 2 2 0,5 0, 1,5 0,5 10
5 5
FB – 9 - 10 puncte
B – 7 – 8 puncte

38
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

S – 4 – 6 puncte
I – 1 – 3 puncte
Conform tabelului, sunt 6 calificative FB, ceea ce reprezinta 60 % din totalul elevilor, 2
calificative B, ceea ce reprezinta 20 % din totalul elevilor, 2 calificative S, ceea ce
reprezinta 20% din totalul elevilor si nici un calificativ I. De asemenea, putem spune ca
gradul de reusita este de 85,5 %, ceea ce inseamna reusita totala si se impune trecerea la
urmatoarea unitate de invatare.

39
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

Tema de control 5
Concepeti o secventa didactica ce ilustreaza traseul metodic de predare a operatiei
de adunare in concentrul 0-31 la clasa pregatitoare.

Dirijarea invatarii:
1. Etapa concreta (perceptiva)
Organizez anumite obiecte din universal clasei pe mai multe multimi, cu numar
diferit de elemente (multime cu 2 masinute, multime cu 5 papusi, multime cu 6 planse,
multime cu 2 mere, multime cu 10 cuburi).
Rog cate un elev sa numere elementele din fiecare multime, apoi indrept atentia
tuturor asupra primei multimi, cea cu 2 masinute. Chem un elev in fata clasei pentru a
numara, din nou, elementele din multime. Adaug o alta masinuta la multime, apoi rog un
alt elev sa numere masinutele. Verbalizez actiunea pe care tocmai am facut-o: “La doua
masinute am mai adaugat o masinuta si acum avem 3 masinute” (gesticulez in timpul
vorbirii, aratand cu degetele, intai, cele doua masinute, apoi a treia masinuta si, la final,
cele 3 masinute).
Repet actiunea pentru fiecare grup de obiecte, adaugand 2 papusi la multimea cu
5 papusi, 3 planse la multimea cu 6 planse, 4 mere la multimea cu 2 mere si 5 cuburi la
multimea cu 10 cuburi).
Le explic copiilor ca ceea ce am facut acum se numeste in matematica operatia
de adunare, care poate fi inlocuita si cu termenii “adaugam”, “mai punem”, “ punem la un
loc”. Aceasta operatie are ca symbol mathematic semnul “+”, numerele pe care le
adunam se numesc “termini”, iar rezultatul adunarii se numeste “suma”.
Fac adunari cu elevii folosind betisoare colorate pana cand observ ca acestia au
deprins, in mare parte, cum se fac adunarile. Realizez adunarile cu betisoare in fata
intregii clase, chemand cate un elev in fata clasei, pana cand va iesi fiecare elev si va face
o adunare. Se va folosi in adunari un numar de betisoare corespunzator numerelor din
concentrul 0-31, fara a se face trecere peste ordin.
Le explic elevilor faptul ca termenii adunarii sunt comutativi, adica isi pot
schimba locul, rezultatul fiind acelasi (demonstrez cu ajutorul betisoarelor: 5 betisoare +
10 betisoare = 15 betisoare, la fel cum 10 betisoare + 5 betisoare = 15 betisoare).

40
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

2. Etapa semiconcreta
Pe masura ce elevii fac adunari cu betisoare, daca se constata faptul ca acestia au
inteles cum se realizeaza adunarile, se va renunta la betisoare si la alte obiecte concrete si
se va incerca rezolvarea adunarilor numarand doar cu privirea, intai cu glas tare, apoi in
gand. Desenez pe table mai multe scheme arbore de forma, pe
care le completez cu numere din concentrul 0-31, lasandu-i pe
elevi sa le adune si sa scrie suma acestora in casuta de jos. Chem,
pe rand, toti elevii la tabla, pana cand va face fiecare elev cate o
adunare. Sub fiecare schema arbore, ii voi ruga pe elevi sa scrie
operatia de adunare din schema pe care au completat-o in limbaj matematic (exemplu:

17 5

22

17 + 5 = 22
Ofer elevilor sprijin si explicatii suplimentare atunci cand acestia sunt in
dificultate. De asemenea, ii incurajez pe elevi sa se corecteze unii pe altii pentru a ma
asigura ca sunt atenti si la ce fac ceilalti colegi , astfel invatand si din greseli.
3. Etapa abstracta
Atunci cand observ faptul ca toti elevii reusesc sa efectueze adunari fara ajutorul
meu si fara sa se foloseasca de degete sau de betisoare (marea majoritate a elevilor),
propun spre rezolvare urmatoarea problema: “Ana are 10 bomboane. Vine mama ei si ii
mai da 7 bomboane. Cate bomboane are acum Ana?”
Pun mai multi elevi sa citeasca enuntul problemei pentru a ma asigura ca toata
lumea a inteles ce se cere in problema. Chem un elev la tabla care sa identifice operatia
pe care o vom folosi pentru rezolvarea problemei (operatia de adunare), precum si
termenii operatiei (10 si 7). Chem un alt elev care sa scrie operatia pe tabla in limbaj
matematic si sa afle rezultatul adunarii (10 + 7 = 17).
Propun spre rezolvare alte doua probleme de aceste gen, folosind numere din
concentrul 0-31. Se va respecta acelasi scenariu de rezolvare.
La final, ii rog pe elevi sa compuna ei insisi probleme, pastrand contextul initial,
schimband doar datele problemei.

41
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

Tema de control 6
Concepeti o secventa didactica ce ilustreaza traseul metodic de predare a operatiei
de inmultire in concentrul 0-100 la clasa a II-a.
Introduc notiunea de “inmultire”, spunandu-le elevilor ca aceasta este o adunare repetata
de termeni egali. Le explic acestora ca inmultirile se scriu sub forma “a x b = p”, unde
“a” si “b” se numesc factori, “x” este semnul operatiei de inmultire, care se citeste “ori”,
“inmultit cu”, iar “p” este rezultatul inmultirii, care se numeste produs.
Ofer elevilor un exemplu. “Mama a facut 5 prajituri. Pe fiecare prajitura a pus 3
bomboane. De cate bomboane are nevoie mama?” . Scriu operatia problemei pe tabla:
5 x 3 = 5 + 5 + 5 sau 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
de 3 ori de 5 ori

Pornind de la aceasta problema, le prezint elevilor cateva din


proprietatile inmultirii:
-este comutativa, asemenea adunarii ( 3 x 5 = 5 x 3 = 15);
-este asociativa , asemenea adunarii (intr-o inmultire cu mai multi factori, cum ar fi 1 x 2
x 3 = 6, factorii pot fi grupati folosind parantezele; inmultirile 1 x (2 x 3) si (1 x 2) x 3 au
acelasi produs, adica 6);
-daca unul din factori este 0, atunci produsul este 0;
-orice numar inmultit cu 1 da acel numar.
Pentru a putea realiza inmultiri in concentrul 0-100, mai intai se va invata inmultirea in
concentrul 0-10, punandu-se bazele tablei inmultirii. Inmultirile cu 0 si 1 au fost
prezentate la proprietati. De asemenea, se poate introduce si inmultirea cu 10, oricarui
numar inmultit cu 10 adaugandu-i-se un 0 la final (7 x 10 = 70; 18 x 10 = 180, etc.)
Astfel, prima tabla a inmultirii invatata va fi inmultirea cu 2. Pentru invatarea acesteia, se
va apela la definitia inmultirii (inmultirea fiind definita ca o adunare repetata), elevii
descoperind singuri produsele si scriind tabla inmultirii cu 2 pe tabla (de catre educator)
si in caiete (de catre elevi). Se vor face, apoi, exercitii de memorare a tablei inmultirii (de
genul: numararea din 2 in 2 de la 0 la 20; jocuri didactice) si exercitii de consolidare a
tablei inmultirii (prin fise de lucru, exercitii verbale si exercitii rezolvate la table).
Se vor invata, treptat, cele 7 table ale inmultirii ramase (inmultirea cu 3, cu 4, cu 5, cu 6,
cu 7, cu 8 si cu 9). Se vor urma pasii urmatori:

42
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

-se va repeat tabla inmultirii cu numerele pe care elevii le stiu deja, insistandu-se pe
inmultirile care au unul din factori numarul a carui table se urmareste a se invata (de
exemplu, la inmultirea cu 7, sunt deja cunoscute, din tablele inmultirii invatate anterior,
utilizand comutativitatea, toate produsele in care celalalt factor ete mai mic decat 7: 7x1,
7x2, …, 7x6);
-se va completa noua tabla a inmultirii cu produsele cunoscute, pana se va ajunge la
produsul n x n;
-se va completa tabla inmultirii cu celelalte produse, care se vor afla folosind definitia
inmultirii (adunare repetata de termini egali);
-se vor face exercitii de memorare a acesteia;
-se vor face exercitii de consolidare si se va aplica tabla inmultirii nou invatata in
exercitii si probleme.
Dupa ce s-au pus bazele tablei inmultirii de la 0 la 10, se va putea invata tabla inmultirii
in concentrul 0-100, urmand pasii:
-invatarea inmultirii unui numar cu un numar format numai dn zeci;
-invatarea proprietatii “distributivitatea inmultirii fata de adunare”;
-inmultirea unui numar cu un numar format din zeci si unitati, evidentiindu-se
proprietatea de distributivitate a inmultirii fata de adunare (fara a folosi terminologia);
-invatarea ordinii efectuarii operatiilor;
Invatarea inmultirii unui numar cu un numar format numai din zeci:
Efectuarea acestui tip de inmultire se bazeaza pe descompunerea numarului format
numai din zeci sub forma “n x 10”.
Luam exemplu inmultirea 2 x 30. Pentru a rezolva aceasta inmultire, se vor urma pasii:
-se va descompune 30 in 3 x 10
-se va inlocui, apoi, 30 cu 3 x 10 si se va rezolva inultirea: 2 x 30 = 2 x (3 x 10) = (2 x 3)
x 10 = 6 x 10 = 60.
Se vor rezolva exercitii si problem pentru consolidarea acestui tip de inmultire.

43
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

Invatarea proprietatii “distributivitatea inmultirii fata de adunare”:


Aceasta noua proprietate va fi introdusa fara a folosi terminologia specifica. Li se va
explica elevilor ca, atunci cand intr-o operatie avem si adunari, si inmultiri, se vor efectua
mai intai inmultirile si abia apoi se vor efectua adunarile. De exemplu, rezultatul
calculului 5 x 8 + 15 = 40 + 15 = 55.
Se vor rezolva exercitii si probleme care sa clarifice sis a consolideze aceasta proprietate.
Invatarea inmultirii unui numar cu un numar format din zeci si unitati:
La acest tip de inmultire se vor folosi cunostiintele dobandite anterior (proprietatea nou
invatata si ordinea efectuarii operatiilor).
Se va lua drept exemplu inmultirea 7 x 18. Pentru a rezolva aceasta inmultire, se vor
urma pasii:
-se descompune numarul format din zeci si unitati intr-o adunare, respective in adunarea
zecilor si a unitatilor (14 = 10 + 4)
-se va inmulti numarul dat cu adunarea rezultata din descompunerea numarului din 2
cifre, folosind cunostiintele invatate anterior : 7 x 18 = 7 x (10 + 4) = (7 x 10) + (7 x 4) =
70 + 28 = 98
Se vo r rezolva exercitii si probleme care sa clarifice si sa consolideze acest tip de
inmultire. Ofer sprijin si explicatii suplimentare atunci cand este nevoie.

44
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

45
APOPEI S. MIHAELA TEONA cas. CIUBAN DIDACTICA MATEMATICII IN INVATAMANTUL PRIMAR
PIPP, ID, ANUL 2, GRUPA 2 PROF. DR. GEANINA HAVARNEANU

46

S-ar putea să vă placă și