Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAȚIONAL ” I. L.

CARAGIALE” PLOIEȘTI
Clasa a IX-a

Fisa de activitate Nr. 2

I.Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile
următoare:
1. Concentraţia molarǎ a unei soluţii de NaOH cu pH=12 este egală cu .........( 12 mol/L/0,01 mol/ L;
2. Concentraţia molarăa unei soluţii de HCl cu pH = 3 este egală cu .........(3 mol/L /0,001 mol/L)
3. Soluţia care conţine 0,01 moli de ioni HO- într-un litru de soluţie are pH-ul egal cu (2/12);
4. Valoarea pOH-ului soluţiilor bazice este mai ……. decât 7 (mare/ micǎ).
5. Fenolftaleina, în mediu bazic se coloreazǎ în .......... . (roșu/albastru).

II. 1. Calculaţi pH-ul unei soluţii ştiind căaceasta conţine 0,365 g HCl în 100 mL de soluţie.

2. Determinaţi pH-ul unei soluţii care conţine 0,05 moli ioni H3O+ în 500 mL de soluţie.

III. Scrieţi echilibrele de ionizare ale următoarelor substanţe:H2S, H2CO3.


Stabiliţi substanţele care au caracter amfoter.
IV. Scrie:
a) acizii conjugați ai bazelor SO32-, HS-, HPO42-
b) bazele conjugate ale acizilor H2SO4, NH4+

V. Indicaţi culoarea turnesolului într-o soluţie:


a. care conţine hidroxid de sodiu dizolvat;
b. care prezintă pH=4.

VI.Identificați caracterul acido-bazic al fiecărei soluții și scrieți în spațiul liber unul dintre cuvintele: acidă,
neutră, bazică.

a) soluție care are [H3O+]= 10-3 mol/L ...............


b) soluție care are [HO-]= 10-12 mol/L ...............
c) soluție care are pH= 2,5 ................
d) soluție care are [H3O+]= 0,01 mol/L ...............
e) soluție care are pH = 1 .................