Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAȚIONAL ” I. L.

CARAGIALE” PLOIEȘTI
Clasa a IX-a

Fisa de lucru

I.Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare:
1. Culoarea turnesolului într-o soluţie cu pH=10 este ......(rosie/albastră);
2. Soluţia de NaOH care conţine 10-4mol/L sodă caustică dizolvată are ........( pH < 7/ pH = 10);
3. Valoarea pH-ului unei soluţii, care are concentraţia ionilor hidroniu 1M,este …. (1/ 0);
4. Soluţia care are pH=3 prezintă caracter ………………. (acid/ bazic).
5. Soluţia care conţine 0,001 moli de ioni HO- într-un litru de soluţie are pH-ul egal cu (3/11);

15 puncte

II. 1. Calculaţi între ce valori variază pH-ul solului dintr-o zonă poluată, când concentraţia ionilor
hidroniu din sol variază între limitele 10-5mol/ L şi 10-3mol/ L.

2. Calculaţi pH-ul unei soluţii care conţine 2g NaOH în 500 mL soluţie.


10 puncte
III. Scrieţi echilibrele de ionizare ale următoarelor substanţe:H3PO4,HCl.
Stabiliţi substanţele care au caracter amfoter.
15 puncte
IV. Indicaţi culoarea fenolftaleinei într-o soluţie:
a. care conţine acid clorhidric dizolvat;
b. care prezintă pH=9.

10 puncte
V. Scrie: a) bazele conjugate ale acizilor HClO4, H3PO4
b) acizii conjugați ai bazelor NH3, S2-, PO43-
15 puncte
VI. Identificați caracterul acido-bazic al fiecărei soluții și scrieți în spațiul liber unul dintre cuvintele: acidă,
neutră, bazică.
a) soluție care are [H3O+]= 0,0001 mol/L ...............
b) soluție care are pH = 7 ...............
- -11
c) soluție care are [HO ]= 10 mol/L ...............
d) soluție care are pH= 10 ................
e) soluție care are [H3O+]= 10-5 mol/L ...............
10 puncte
Notă:Se acordă 20 puncte din oficiu
COLEGIUL NAȚIONAL ” I. L. CARAGIALE” PLOIEȘTI
Clasa a IX-a

TEST- Nr.2

I.Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile
următoare:
1. Concentraţia molarǎ a unei soluţii de NaOH cu pH=12 este egală cu .........( 12 mol/L/0,01 mol/ L;
2. Concentraţia molarăa unei soluţii de HCl cu pH = 3 este egală cu .........(3 mol/L /0,001 mol/L)
3. Soluţia care conţine 0,01 moli de ioni HO- într-un litru de soluţie are pH-ul egal cu (2/12);
4. Valoarea pOH-ului soluţiilor bazice este mai ……. decât 7 (mare/ micǎ).
5. Fenolftaleina, în mediu bazic se coloreazǎ în .......... . (roșu/albastru).
15 puncte

II. 1. Calculaţi pH-ul unei soluţii ştiind căaceasta conţine 0,365 g HCl în 100 mL de soluţie.

2. Determinaţi pH-ul unei soluţii care conţine 0,05 moli ioni H3O+ în 500 mL de soluţie.

15 puncte

III. Scrieţi echilibrele de ionizare ale următoarelor substanţe:H2S, H2CO3.


Stabiliţi substanţele care au caracter amfoter.
15 puncte
IV. Scrie:
a) acizii conjugați ai bazelor SO32-, HS-, HPO42-
b) bazele conjugate ale acizilor H2SO4, NH4+

15 puncte
V. Indicaţi culoarea turnesolului într-o soluţie:
a. care conţine hidroxid de sodiu dizolvat;
b. care prezintă pH=4.

10 puncte

VI.Identificați caracterul acido-bazic al fiecărei soluții și scrieți în spațiul liber unul dintre cuvintele: acidă,
neutră, bazică.

a) soluție care are [H3O+]= 10-3 mol/L ...............


b) soluție care are [HO-]= 10-12 mol/L ...............
c) soluție care are pH= 2,5 ................
+
d) soluție care are [H3O ]= 0,01 mol/L ...............
e) soluție care are pH = 1 .................
10 puncte
Notă:Se acordă 20 puncte din oficiu