Sunteți pe pagina 1din 23

SARCINA

pentru proiectarea transformatorului de putere

1. Puterea nominală Sn = 250 kVA


2. Tensiunea nominală de linie a înfăşurării
 de joasă tensiune (primară) U1n = 0,4 kV
 de înaltă tensiune (secundară) U2n = 10 kV
3. Numărul de faze m=3
4. Frecvenţa nominală f = 50 Hz
5. Schema şi grupa de conexiune Y/Y-0
6. Procedeul de răcire ulei
7. Regimul de lucru continuu
8. Materialul înfăşurării cupru, aluminiu
9. Modul de instalare extern
10. Pierderile nominale în scurtcircuit Psc = 4500 W
11. Tensiunea nominală în scurtcircuit Usc = 5 %
12. Pierderile la mers în gol P0 = 740 W
13. Curentul de mers în gol i0 = 2 %

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 1


CUPRINS

1. Calculul mărimilor electrice şi precizarea dimensiunilor de bază ale


transformatorului......................................................................................................3
1.1.Calculul mărimilor electrice de baza şi alegerea distanţelor izolatoare............3
1.2.Precizarea dimensiunilor de bază ale transformatorului....................................5
2. Calculul înfăşurărilor...............................................................................................6
2.1.Calculul înfăşurării de joasă tensiune................................................................6
2.2.Calculul înfăşurării de înaltă tensiune...............................................................7
3. Calculul parametrilor de scurtcircuit.....................................................................10
4. Calculul tensiunii de scurtcircuit...........................................................................11
5. Calculul forţelor mecanice la scurtcircuit..............................................................12
6. Calculul sistemului magnetic.................................................................................13
7. Calculul pierderilor în transformator la mers in gol..............................................14
8. Calculul curentului de mers în gol.........................................................................15
9. Calculul termic.......................................................................................................16
9.1.Calculul termic al înfăşurărilor de joasă şi înaltă tensiune..............................16
9.2.Calculul termic al cuvei...................................................................................16
10. Depăşirea temperaturii înfăşurărilor şi a uleiului..................................................19
11. Determinarea masei materialelor constructive şi a uleiului transformatorului...20
ÎNCHEIERE................................................................................................................22
BIBLIOGRAFIE.........................................................................................................23

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 2


1. Calculul mărimilor electrice şi precizarea dimensiunilor de bază ale
transformatorului

1.1. Calculul mărimilor electrice de baza şi alegerea distanţelor izolatoare


1.1.1. Puterea unei faze şi a unei coloane
S 250
S f  S    83,333 KVA
c 3
unde c – numărul de coloane; c = 3.
1.1.2. Curenţii de linie nominali ai înfăşurărilor.
S  10 3 250  10 3
Î.T. I 2L    14,434 A
3 U 2 3  10  10 3
S  10 3 250  10 3
J.T. I 1L    360,84 A
3 U1 3  0,4  10 3
Curenţii de fază ai înfăşurării (schema de conexiune Y/Y) sunt egali cu curenţii
de linie.
I f IL
1.1.3. Tensiunea de faza a înfăşurărilor Î.T. şi J.T. şi a conexiunii.
U 2 10  103
Uf2    5774V
3 3
U1 0,4  103
U f1    230,94 V
3 3
Tensiunea de încercare a înfăşurărilor (conform tab. 4.1[1]) pentru înfăşurarea
de Î.T. Uinc. = 35 kV
J.T. Uinc. = 5 kV
1.1.4. Distanţele izolatoare se aleg conform (tab. 4.4 şi 4.5 [1])
Distanţa izolatoare de la înfăşurarea de joasă şi înaltă tensiune până la jug:
l0 = 20 mm
Distanţa izolatoare dintre coloană şi înfăşurarea de tensiune joasă:
a01 = 4 mm
Distanţa izolatoare dintre înfăşurarea de joasă tensiune şi înfăşurarea de înaltă
tensiune: a12 = 9 mm
Distanţa izolatoare dintre bobine:
a22 = 10 mm
1.1.5. Componenta activă a tensiunii de scurtcircuit
Psc 4500
Ua    1,8 %
10  S 10  250
1.1.6. Componenta reactivă a tensiunii de scurtcircuit
U r  U 2 s.c  U a2  5 2  1,8 2  4,665 %
1.1.7. Valoarea inducţiei magnetice în coloană:
Bc = 1,36 T

1.1.8. Factorul de umplere cu oţel electrotehnic a ariei cercului:


k c  k kp  k z  0,91  0,97  0,883
unde: Kcr = 0,91 este coeficientul de umplere a cercului (vezi tab. 2.5[1].)
Kz = 0,97 – coeficientul de umplere a oţelului (vezi tab. 2.3.)
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 3


Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 4


1.2. Precizarea dimensiunilor de bază ale transformatorului

După graficele preventive cu considerarea cerinţelor economice şi tehnice s-a


ales mărimea optimă a coeficientului  = 1,48

1.2.1. Diametrul coloanei


S1    a r  k r 83,333 1,48  0,0328  0,95
d n  0,507  4  0,507  4  0,166 m .
f U r %  Bc  k c
2 2
50  4,665 1,36 2  0,8832
unde: kr = 0,95
a1  a 2
a123   k 10 3  4 S1 10 3  0,0238 m
3
a  a2
a r  a12  1  0,0328 m
3
Acceptăm diametrul standardizat dn = 0.17 m
1.2.2. Diametrul mediu al înfăşurării
d12  a  d n  1,36  0,17  0,231 m
unde a = 1,36 – (tab. 3.4)
1.2.3. Înălţimea înfăşurării
  d12 3,14  0,231
l1    0,49 m
n 1,48
1.2.4. Secţiunea activă a coloanei
 d2 3,14  0,17 2
 c  kc  0,883  0,02 m 2
4 4

1.2.5.Distanţa dintre axele coloanelor (pag. 124)


C  d12  a12  b  d n  a 22  0,231  0,009  0,44  0,17  0,01  0,325 m
unde b = 0,44 – (tab. 3.5).
1.2.6. Tensiunea de spiră
U sp1  4,44  f  Bc   c  4,44  50 1,36  0,02  6,049 V
1.2.7. Înălţimea coloanei
lc  l1  2  l 0  0,49  2  0,02  0,53 m

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 5


2. Calculul înfăşurărilor

2.1. Calculul înfăşurării de joasă tensiune (J.T.)


Secţiunea spirei (prealabil)
I c1 360,84
Pentru înfăşurarea de tensiune joasă  1    108,11 mm2
J 1 3,338  10 6
unde I c  I 1nf  360,84 A
Psc  U sp1 4500  6,049
J 1  0,746  k D   10 4  0,746  0,95  10 4  3,338  10 6 A/m2
S  d 12 250  0,231
(conform pag. 307);
k D  0,95 – coeficient care exprimă pierderile auxiliare în înfăşurări (tab. 3.6).

Conform datelor obţinute I, , S, U alegem din tab. 5.8 tipul înfăşurărilor:


 înfăşurarea de tensiune joasă: cilindrică, în trei straturi din conductor cu
secţiunea dreptunghiulară din Cu;

2.1.1. Numărul de spire în înfăşurarea fazei


U 1nf 230,94
W1    38spire Alegem W1  42 spire
U sp1 6,049
2.1.2. Precizarea tensiunii de spiră
U 1nf 230,94
U sp    5,5 V
W1 42
2.1.3. Precizarea inducţiei în coloană (pag. 265)
U sp 5,5
Bc    1,24 T
4,44  f   c 4,44  50  0,02
2.1.4. Numărul de straturi
W1 42
Wstr1    14 Alegem n str1  3
nstr 1 3
2.1.5. Înălţimea preventivă a spirei :
l1 0,490
hsp 1    0,033 m
Wstr 1  1 14  1
2.1.6. Conform mărimilor orientative obţinute alegem dimensiunile secţiunii
conductorului (tab. 5.2).
a1  b1 3,75  14,5
 Б nsp1   2 cu secţiunea spirei  1''  54,0 mm 2
a1  b1 4,25  15,0
Secţiunea totală a spirei –  1   1  n sp1  54,0  2  108,0  10
6
m2
2.1.7. Densitatea curentului:
I 1nf 360,84 A
J1   5
 3,34  10 6 2
1 108,0  10 m
2.1.8. Înălţimea înfăşurării
l1  hsp1  Wstr1  1  1,03  0,026  0,03  14  1  1,03  0,026  0,489 m

unde: hsp1  2  b1 10  2 15 10  0,03m


3 3

2.1.9. Dimensiunea radială a înfăşurării

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 6


 
a1r  nstr1  a1  a11 10 3   3  4,25  4 10 3  0,0168 m
'

unde: a11  4 mm – lăţimea canalului


2.1.10. Diametrul interior al înfăşurării
D1/  d n  2  a01  0,17  2  0,004  0,178 m
a01 = 4 mm (conform tab. 4.4)
2.1.11. Diametrul exterior al înfăşurării
D1//  D1/  2  a1r  0,178  2  0,0168  0,212 m
2.1.12. Diametrul medie
D1/  D1// 0,178  0,212
D1med    0,195 m
2 2
2.1.13. Suprafaţa totală de răcire a înfăşurării
 
 racire1  c  k z    D1'  D1''  l1  3  0,75  3,14   0,178  0,212   0,49  2,695 m 2
unde kz = 0,75; c=3
2.1.14. Densitatea fluxului termic (pag. 313).
Pbaza1  k aux1 1988  1,01 W
q1    745,3 2
 racire1 2,695 m
2.1.15. Pierderile de bază se determină astfel

Pbaza1  2,4  10 12  J 12  G1  2,4  10 12  3,34  10 6  2
 74,2  1988 W
2.1.16. Masa metalului înfăşurării (pag. 306).
G1  28  10 3  c  D1med  W1   1  28  10 3  3  0,195  42  108,0  10 5  74,2 kg
2.1.17. Masa metalului înfăşurării cu izolaţie
G1t  74,2  1,02  75,7 kg
2.1.18. Coeficientul de pierderi auxiliare
k aux1  1  0,095108  12  a1  n1  1  0,095108  0,7882   3,75 103   32  1,01
4 2 4

k r  2b1 10 3  m1 0,95  2 14,5 10 3 14


unde 1    0,788  ( pag.310)
l1 0,49
kr = 0,95 – coeficientul lui Rogovski
m  W str1  14 – numărul de conductori paraleli cu liniile inducţiei
n = nstr1 = 3 – numărul de conductori perpendiculari pe liniile inducţiei

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 7


2.2. Calculul înfăşurării de înaltă tensiune
Conform datelor obţinute I, , S, U alegem din tab. 5.8 tipul înfăşurărilor:
 înfăşurarea de tensiune înaltă: cilindrică multistratificată din conductor rotund
din Al.
Alegem schema de reglare prezentată în (fig. 6.6, a). Ramificaţiile de reglare
sînt conectate la comutator. Reglarea tensiunii fără excitaţie, are loc după
deconectarea transformatorului de la reţea şi sarcină, prin schimbarea poziţiei
mânerului comutatorului.
2.2.1. Numărul de spire corespunzătoare tensiunii nominale
U 2 nf 5774
W2 n  W1  42   1050 Acceptăm W2n = 1050 spire
U 1nf 230,94
2.2.2. Numărul de spire pe o treaptă reglabilă
U reg U 2 nl  0,025 10000  0,025
Wreg     26,25 spire Acceptăm Wreg =26 spire
3  U sp 3  U sp 3  5,5
2.2.3. Tensiunea de comutare
Alegem 5 trepte de reglare.
U reg  U 2 nl  0,025  10000  0,025  250 V

Valorile tensiunii se modifică cu 250V corespunzători prizelor indicate:


A
U 22  U 2  2  U  10000  2  250  10500 .........X1 X1
U 21  U 2  U  10000  250  10250 .........X2
X2
U 22  10000 .........X3
U 23  U 2  U  10000  250  9750 X3
.........X4
U 24  U 2  2  U  10000  2  250  9500 .........X5 X4
2.2.4. Fiecărei trepte îi corespunde tensiunea şi numărul de spire respectiv:
X5
10500 W22 = W2 + 2Wreg = 1050 + 2 ∙ 26 = 1102 spire
10250 W21 = W2 + Wreg = 1050 + 26 = 1076 spire
10000 W2 = W2n = 1050 spire
9750 W23 = W2  Wreg = 1050 – 26 = 1024 spire
9500 W24 = W2  2∙Wreg = 1050 – 2 ∙ 26 = 998 spire
2.2.5. Densitatea curentului în înfăşurare (prealabil)
Psc  U sp1 4500  6,05
J 2  0,463  k D   10 4  0,463  0,95  10 4  2,07  10 6
S  d 12 250  0,231
I 14,43
Pentru înfăşurarea de tensiune înaltă  2  J    6,968  10  6 m2
c1

2 2,07  10 6

unde I c  I 2 nf  14,43 A
Conform mărimilor orientative obţinute alegem dimensiunile secţiunii conductorului
d2 3,15
(tab. 5.1). AБ : nsp 2  '
 1 ;  '2'  7,795 mm 2
d2 3,65
  n sp 2   '2'  10  6  1  7,795  10  6  7,795  10  6 m 2
2
2.2.6. Densitatea curentului în înfăşurarea de ÎT
I 2 nf 14,43 A
J2   6
 1,85  10 6 2
2 7,795  10 m
2.2.7. Numărul de spire în stratul înfăşurării
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 8


l1  103  20 0,49  10 3  20
Wstr 2   1   1  123,9 spire; Aceeptam Wstr 2  123 spire unde:
n sp 2  d 2'  1,03 1  3,65  1,03
20mm – bordurile
2.2.8. Numărul de straturi în înfăşurare
W22 1102
n str 2    8,96 Acceptăm nst2 = 9
Wstr 2 123
2.2.9. Tensiunea de lucru a două straturi
U mstr  2  Wst 2  U sp  2  123  5,5  1353 V
Conform tensiunii de lucru a două straturi şi grosimea totală a hârtiei izolatoare
(tab. 4.7) între 2 straturi ale înfăşurării mstr = 3 · 0,12 = 0,36 mm. Pentru
îmbunătăţirea răcirii înfăşurării, bobinele sunt despărţite de un canal de răcire.
Numărul de straturi ale bobinei interioare trebuie să constituie 1/3 – 2/5 din numărul
total de straturi.
Acceptăm n.b = 2 – numărul de bobine

2.2.10. Dimensiunea radială a înfăşurării


 
a2 r  d 2'  nstr 2   mstr  (nstr 2  2)  nc  a22
'
10 3 
  3,65  9  0,36  (9  2)  1  4 10 3
 0,0394 m
unde a22'  4 mm – lăţimea canalului.
nc = 1 – numărul de canale.
2.2.11. Diametrele interior, exterior şi medie ale înfăşurării de ÎT
D2/  D1//  2  a12  0,212  2  0,009  0,23 m
D2//  D2/  2  a 2 r  0,23  2  0,0394  0,308 m
D2'  D2// 0,23  0,308
D2 med    0,269 m
2 2
2.2.12. Suprafaţa de răcire a înfăşurării
 racire 2  c  nb  k z     D2'  D2''   l 2  3  2  0,8  3,14   0,23 0,308)  0,47  3,807 m 2
unde nb = 2, k z = 0,8 pentru înfăşurarea de tensiune înaltă cu două bobine,
iar l2 = l1 – 0.02 = 0.49 – 0.02 = 0.47 m

2.2.13. Densitatea fluxului termic pe suprafaţa înfăşurării ÎT


k aux 2  Pbaza 2 1,0083  2444 W
q2    647 2
 racire 2 3,807 m

2.2.14. Pierderile de bază în înfăşurarea de ÎTPbaz2  12,75  10 12  J 22  G2  12,75  10 12  1,852  106  2
 55,92  2444 W
2.2.15. Masa metalului înfăşurării de ÎT
G2  8,47 103  c  D2 med  W2   2  8,47 103  3  0,269 1050  7,795 10 6  55,92 kg
2.2.16. Masa metalului înfăşurării cu izolaţie
G2t  55,92  1,066  59,6 kg
2.2.17. Masa totală a înfăşurărilor
G  G1t  G2t  75,7  59,6  135,3 kg
2.2.18. Factorul pierderilor auxiliare de ÎT

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 9


4 2
  4
k aux2  1  0,017 10 8   22  d 2  n2  1  0,017 10 8  0,784 2  3,15  10 3 10 2  1,0083
d 2  m2 0,00315 12
unde   l2
 kr 
0,47
 0,95  0,784

kr = 0,95 – coeficientul Rogovski


m2  Wstr 2  123 – numărul de conductori paraleli liniilor fluxului magnetic.
n = nstr2 = 9 – numărul de conductori perpendiculari liniilor fluxului magnetic.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 10


3. Calculul parametrilor de scurtcircuit
3.1. Pierderile de bază în înfăşurarea de JT

Pbaza1  2,4 10 12  J 12  G1  2,4 10 12  3,341106  2
 74,2  1988 W
3.2. Pierderile de bază în înfăşurarea de ÎT
Pbaza 2  12,75 10 12  J 22  G2  12,75 10 12  1,852 10 6   55,92  2444 W
2

3.3. Lungimea ramificaţiilor [1] (pag. 315) pentru conexiunea stea


l ram1  7,5  l1  7,5  0,49  3,671m  ram1   1  108,0  10 6 m 2
l ram 2  7,5  l 2  3,521 m  ram 2   2  7,795  10 6 m 2
3.4. Masa ramificaţiilor de joasă tensiune
Gram.1  l ram1   ram.1    3,671108,0 10 6  8900  3,529 kg
3.5. Masa ramificaţiilor de înalta tensiune
Gram.2  l ram2   ram.2    3,521  7,795 10 6  2700  0,074 kg
3.6. Pierderile în ramificaţii de JT

Pram.1  2,4  10 12  J 12  Gram.1  2,4  10 12  3,341  106  2
 3,529  95,543 W
3.7. Pierderile în ramificaţii de IT
Pram.2  12,75 10 12  J 22  Gram.2  12,75 10 12  1,852 10 6   0,074  3,24 W
2

3.8. Pierderile în cuva transformatorului [1](pag. 318)


Pcuv  10  k  S  10  0,015  250  37,5 W
unde k = 0,015 – [1](tab. 7.1).
3.9. Pierderile totale de scurtcircuit
Psc  K aux1  Pbaz1  k aux 2  Pbaz 2  Pram.1  Pram.2  Pcuvă 
 1,011988  1,0083  2444  94,543  3,24  37,5  4609 W
Psc  Psc  0,05  Pbaza2  k aux2  4609  0,05  2444  1,0083  4486 W
 
  100  1 
P 4500 
Psc  100  1  scdat   0,316 % din sarcina dată, ceea ce corespunde
 Psc   4486 
STAS.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 11


4. Calculul tensiunii de scurtcircuit

4.1. Componenta activă


Psc 4486
Ua    1,794 %
10  S 10  250
4.2. Componenta reactivă
7,9  f  S1    arf  k rf 10 1 7,9  50  53,333 1,547  0,028  0,958 10 1
Ur    4,469 %
U sp2 5,5 2
  d 12 3,14  0,231
unde   l1

0,49
 1,547

a  a2r 0,0168  0,0394


a rf  a12  1r  0,009   0,028 m
3 3
k r  1    1  0,042  0,958
a  a1r  a 2 r 0,009  0,0168  0,0394
  12   0,042
  l1 3,14  0,49
4.3 .Tensiunea de scurtcircuit
U sc %  U a2  U r2  1,794 2  4,469 2  4,816 %

 U   5 
U sc %  100  1  scdat   100  1    3,826 %
 U sc   4,816 

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 12


5. Calculul forţelor mecanice la scurtcircuit

5.1. Curentul de scurtcircuit stabilizat (pag. 328)


100  I 2 nf 100  14,434
I sc.s    300 A
U sc 5,5
5.2. Valoarea instantanee a curentului de scurtcircuit
isc.m  2  k max  I sc. s  1,85  300  554,5 A
Ur 4,469
Pentru valoarea U  1,794  2,491 din tabelul 7.3 [1] alegem – 2  k max  1,85
a

5.3. Forţa radială (pag. 333) [1]


Fr  0,628   isc .m  W22     k rf 10 6 
2

 0,628   554,5 1102  1,547  0,958 10 6  3,474 105 N


2

5.4. Forţa axială (pag. 341) [1]


Fr  a rf 3,474 10 5  0,028
Fax    1,025 10 4 N
2  l2 2  0,47
Fr 3,474 10 5
Fcompr    5,529 10 4 N
2  2  3,14
5.5. Tensiunea medie de comprimare în conductorii înfăşurării de JT (pag. 340) [1]
Fcompr  10 6 5,529  10 4  10 6
 comp.1    12,189 MPa
W1   1 42  108,0  10 5
5.6. Tensiunea medie de întindere a înfăşurării de ÎT (pag. 340) [1]
Fcompr  10 6 5,529  10 4  10 6
 comp.2    6,755 MPa
W2   2 1050  7,795  10 6
5.7. Tensiunea medie de comprimare pe suprafeţele de reper
Fax  10 6 1,025  10 4  10 6
 comp. sup r .    6,406 MPa
n  a  b 4  0,02  0,02
unde: n = 4; a = 0,02; b = 0,02
5.8. Temperatura înfăşurării peste tsc = 4 s după apariţia scurtcircuitului
670  t sc 670  4
Cu  2
 n  2
 90  212 C  250 C
 U sc   4,816 
12,5   6 
  t sc 12,5    4
 2J  10   3 ,341 
670  t sc 670  4
 Al  2
 n  2
 90  171 C  200 C
 U sc   4,816 
5,5   6 
  t sc
5,5    4
J
 2  10   1 ,852 
unde n = 90 C

6. Calculul sistemului magnetic


Sistemul magnetic trifazat este asamblat din tole de oţel laminat la rece, 3404
cu grosimea 0,35 mm. Coloanele sistemului magnetic sunt înfăşurate cu bande din
fibre de sticlă, jugurile sunt presate cu cele metalice.
Dimensiunile pachetelor se aleg pentru coloanele cu diametrul 0,14 m
Numărul de trepte în secţiunea coloanei este 4, în secţiunea jugului este 3.
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 13


6.1. Dimensiunile pachetelor în secţiunea coloanelor şi jugului
nr. pachete coloane jug (secţiunea transversală) mm
1 160  45 160  45
2 140  28 140  28
3 120  10 120  10
4 95  10 95  16
5 65  10
6.2. Aria figurii în trepte (tab. 8.7)
 fc  0,02085 m 2 – secţiunea totala a coloanei
 fj  0,02141 m 2 – secţiunea totala a jugului
'
Vcolt  0,002908 m 3 .
6.3. Secţiunea activă a coloanei
 c  k z   fc  0,97  0,02085  0,02022 m 2
6.4. Secţiunea activă a jugului
 j  k z   fj  0,97  0,02141  0,02077 m 2
6.5. Lungimea coloanei
lc  l  2  l0  0,49  2  0,02  0,53 m
6.7. Distanţa dintre axele coloanelor
C  D 2//  a22  0,308  0,01  0,318 m
6.8. Masa oţelului colţului sistemului magnetic
Gcolt  k z  Vcolt   ot  0,97  0,002908  7650  21,6 kg
6.9. Masa oţelului în jug
 
G j  G j  G j  202,2  43,2  245,4 kg

G j  2 c  1 C   j   ot  2(3  1)  0,318  0,02077  7650  202,2 kg

G j  2  Gcolt  2  21,6  43,2 kg
6.10. Masa oţelului în coloane
Gc  Gc'  Gc''  246  9,528  255,528 kg
Gc'  c   c  lc   ot  3  0,02022  0,53  7650  246 kg
Gc''  c ( c  a1 j   ot  10 3  Gcolt )  3(0,02022  0,160  7650  21,6)  9,528 kg
6.11. Masa totală a oţelului sistemului magnetic
Gotel  Gc  G j  255,528  245,4  500,928 kg

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 14


7. Calculul pierderilor în transformator la mers în gol

7.1. Inducţia în coloane


U sp 5,5
Bc    1,225 T
4,44  f   с 4,44  50  0,02022
7.2. Inducţia în jug
U sp 5,5
Bj    1,19 T
4,44  f   j 4,44  50  0,02077
7.3. Inducţia la îmbinările oblice
B
Bobl  c  1,225  0,866 T
2 2
7.4. Suprafaţa secţiunii oblice
П obl  2   с  2  0,02022  0,029 m 2
7.5. Pentru oţelul 3404, cu grosimea tolei 0,35 mm, alegem conform valorilor
inducţiei magnetice pierderile specifice (tab. 8.10) [1]

Bс = 1,225 T  pc = 0,959 W/kg; pcz = 587 W/m2

Bj = 1,193 T  pj = 0,935 W/kg; pjz = 550 W/m2


Bobl = 0,866 T  pzоbl = 300 W/m2

Alegem coeficienţii:
kp.u = 10,45 – (tab. 8.13) kp.j. = 1,0 – (pag. 379)
kp.r = 1,05 – (pag. 380) kp.p. =1,03 – (pag. 380)
kp.z = 1,0 – (pag. 379) kp.s. =1,01 – (pag. 380)

7.6. Calculul pierderilor de mers in gol

pc  p j

Pmg  k р.r .  k p. z .   p c  Gc  p j  G 1j  4  p j  Gcolt 
2
 k p.u .  Gcolt ) 

 4  p zobl   obl  1  p cz   c  2  p jz   j ]  k p. j .  k p. p  k p.s  1,05  1  (0,959  255,528 


0,959  0,935
 0,935  202,239  4  0,935  21,579   10,45  21,579)  4  300  0,029  1  587  0,02022 
2
 2  550  0,020768]  1  1,03  1,01  691 W

 Pmg .dat 
Pmg  100  1    100  1  740   7,068 %
 Pmg   691 
 

Raportul dintre valoarea pierderilor magnetice obţinute şi date corespunde limitelor


admisibile de standarde.

8. Calculul curentului de mers în gol

8.1. Conform tab. 8.17 [1] se determină puterile de magnetizare specifice


corespunzătoare inducţiei magnetice:
Bc =1,225 T qc = 1,258 VA/kg; qcz = 7160 VA/m2
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 15


Bj = 1,193 T qj = 1,232 VA/kg; qjz = 6700 VA/m2
Bоbl =0,866 T qzоbl = 800 VA/m2
Pentru sistemul magnetic ales şi tehnologia de fabricare conform 8.3 şi tabelele
8.12 şi 8.21 alegem coeficienţii:
kt.r. = 1,28 kt.j. = 1 kt.s. = 1,01 – (pag. 394)
kt.z. = 1 kt.p = 1,065 – (tab. 8.12)
kt.u.= 62,5 – (tab. 8.20) kt.pl. = 1,55 – (tab. 8.21)

8.2. Puterea de magnetizare a curentului de mers în gol


Qx   k t .r  k t . z   qc  Gc  q j  G /j  4  q j  Gcolt 


q c  qj 
 k t .u  k t . pl  Gcolt )  4  q zobl   obl  1  qcz   c 
2
 2  q jz   j ]  k t . j  k t . p  k t .s  1,28 1  1,258  255,529  1,232  202,239  4 1,232  21,579 
1,258  1,232
  62,5 1,55  21,579)  4  800  0,029  1  7160  0,02022 
2
 2  6700  0,020768]  1 1,065 1,01  4776 VA
8.3. Componenta activă a curentului de mers în gol
Pmg 691
i0 a %    0,276 %
10  S n 10  250
8.4. Curentul total de mers in gol
Qx 4776
i 0%    1,91 %
10  S n 10  250

8.5 . Componenta reactivă a curentului de mers în gol.


i 0. r  io2%  ioa
2
%  1,912  0,276 2  1,89 %

 i   2 
i0%  100  1  0%.dat   100  1    4,867 %
 i0   1,91 

8.6 Randamentul
 Psc  Pmg  4486  691
  1    100 0 0  1  
  100%  97,97 %
 S  10 3  Psc  Pmg   250  10 3
 4486  691 
 

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 16


9. Calculul termic

9.1. Calculul termic al înfăşurărilor de joasă şi înaltă tensiune


9.1.1. Căderea de temperatură în interiorul înfăşurării de joasă tensiune
q1   1  10 3 745,324  0,225  10 3
 in1    1,096 C ;
iz 0,17
din tab. 9.1;
iz  0,17W / m 0 C
1 =0,225 mm; 2 =0,275 mm – grosimea izolaţiei pe o parte a înfăşurării.
9.1.2. Căderea de temperatură în interiorul înfăşurării de înaltă tensiune
q 2   2  10 3 647  0,275  10 3
 in 2    0,952 C ;
iz 0,17
9.1.3. Căderea de temperatură la nivelul suprafeţei înfăşurării de joasă tensiune
 sup r1  k   q10, 6  0,285  745,324 0.6  15,075 0C
k = 0,285.
9.1.4. Căderea de temperatură la nivelul suprafeţei înfăşurării de înaltă tensiune
 sup r 2  k   q 20, 6  0,285  647 0.6  13,854 0C
9.1.5. Depăşirea medie a temperaturii înfăşurării de tensiune joasă în raport cu
temperatura uleiului
 med 1   in1   sup r1  1,096  15,075  16,171 0C
9.1.6. Depăşirea medie a temperaturii înfăşurării de tensiune înaltă în raport cu
temperatura uleiului
 med 2   in 2   sup r 2  0,952  13,854  14,806 0C

9.2. Calculul termic al cuvei

Alegem cuvă cu radiatoare suspendate cu ţevi drepte. Conform figurii 9.13. a, este
necesar de determinat următoarele dimensiuni şi distanţe minimale:
s1 – distanţa izolatoare de la capătul izolat al bornei a înfăşurării de tensiune înaltă
până la înfăşurarea propriu zisă; s1 = 33 mm (conform tabelului 4.11) [1].
s2 – distanţa de la capătul izolat al bornei a înfăşurării de tensiune înaltă până la
peretele cuvei; s2 = 25 mm (conform tabelului 4.11).
d1 = 20 mm – diametrul capătului bornei a înfăşurării de tensiune înaltă;
s3 – distanţa izolatoare de la capătul înfăşurării de tensiune joasă până la înfăşurarea
de tensiune înaltă; s3 = 15 mm (după tab. 4.12).
s4 – distanţa izolatoare de la capătul înfăşurării de tensiune joasă până la peretele
cuvei; s4 = 25 mm (conform tab. 4.12).
d2 – diametrul capătului izolat de la înfăşurarea de tensiune joasă,
d2 = 10 mm

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 17


9.2.1. Dimensiunile geometrice ale cuvei
9.2.1.1. Lăţimea minimă a cuvei

B  [ D2   s1  s 2  d1  s3  s 4  d 2  ] 10 3 
  308   33  25  20  15  25  10  10 3  0,436 m
9.2.1.2. Lungimea minimă a cuvei
A  2  C  B  2s5  2  0,318  0,436  2  0,05  1,173 m
s5  s3  d 2  s4  0,015  0,01  0,025  0,05 m
9.2.1.3. Înălţimea părţii active
H pa  lc  2  h j  n p.a 10 3  0,53  2  0,16  50 10 3  0,9 m
hj = 0,16 m
n = 30 mm – distanţa de la partea de jos a cuvei până la miezul magnetic.
9.2.1.4. Înălţimea până la capac de la partea activă: conform tab. 9.5 – Hjc = 0,18 m
9.2.1.5. Înălţimea totală a cuvei
H  H pa  H jc  0,9  0,18  1,08 m
Pentru a instala radiatoarele, înălţimea minimă a cuvei trebuie să fie H = 1,1m
(distanţa minimă de la talpa cuvei pînă la radiator trebuie să fie 170mm).
A

Hîc.
S2

S1

H
D2’’

Hp.a.
B

lc

S5
d2 S

S4 3
n

Fig. 11.1. Dimensiunile de bază ale cuvei

9.2.2. Depăşirea medie a temperaturii uleiului în raport cu aerul


 M . B  65   med 1  65  16,171  48,83 C
9.2.3. Depăşirea medie a temperaturii uleiului,
 b.v   М . В   mb  48,83  6  42,83 C
 MБ  6C

9.2.4. Depăşirea temperaturii uleiului in straturile superioare în raport cu valorile


temperaturii mediului înconjurător
 M . B. B.      M . B  1,2  48,83  58,595 C <60C
  =1,2
9.2.5. Pentru dimensiunile cuvei calculate determinăm suprafaţa de convecţie a
peretelui neted al cuvei
Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 18


S p.n  2   A  B   H  2  1,173  0,436  1,1  3,54 m 2
9.2.6. Suprafaţa de iradiere a cuvei
S i  S p.n.  k  3,54  3  10,62 m 2
unde k = 3 – pentru cuve cu radiatoare suspendate
9.2.7. Determinăm în prealabil suprafaţa necesară a convecţiei pentru valoarea dată
 b.v  48,83C
Psc  Pmg 4486  691
S c'   1,12  S i   1,12  10,62  7 m 2
2,5   1.25
б .B 2,5  48,831.25

9.2.8. Suprafaţa convecţiei capacului cuvei Sc.c


S c.c.  0,5   A  0,16   B  0,16  0,5  1,061  0,16    0,426  0,16  0,323 m 2
9.2.9. Suprafaţa de convecţie a radiatoarelor
S c.rad  S c'  S p.n  S c.c  7  3,54  0,397  3,144 m 2
9.2.10. Suprafaţa de convecţie a radiatoarelor raportată la suprafaţa peretelui neted
(conform tab. 9.9)
S c.rad  S c.t  k f  S k .k  0,746 1,26  0,15  1,09 m 2

unde Sc.t. = 0,746 – suprafaţa de convecţie a ţevilor (lungimea ţevilor A = 710 mm)
Sk.k = 0,15 – suprafaţa a două rânduri de ţevi
kf = 1,26 – pentru radiatoare conform fig. 9.16 (tab. 9.6)
9.2.11. Determinăm numărul necesar de radiatoare
S c.rad 3,07
n rad    2,88 Acceptăm nr = 3
S c.rad 1,09
Distanţa între ţevile radiatoarelor vecine lt.r.v. = 100 mm
9.2.12. Suprafaţa de convecţie a cuvei
S c  nrad  S c.rad  S p.n.  S c.c  3  1,09  3,54  0,397  7,13 m 2

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 19


10. Depăşirea temperaturii înfăşurărilor şi a uleiului

10.1 Depăşirea medie a temperaturii cuvei în raport cu temperatura aerului


 k  Pmg  Psc    1,05 691  4486 
0 ,8 0 ,8

b.v       41,16 C
 2,8  S i  2,5  S c   2,8  10,62  2,5  7,21
k = 1,05
10.2 Depăşirea medie a temperaturii uleiului în apropierea pereţilor în raport cu
temperatura cuvei
 k  Pmg  Psc    k  Pmg  Psc  
0.6 0.6

 mb  0,165   k1  0,165  


 S c   S c.rad  S p.n  S c.c 
 1,05 691  4486 
0.6

 1  0,165   8,94 C
 3,07  3,54  0,397 
10.3 Depăşirea temperaturii uleiului în straturile superioare în raport cu temperatura
aerului
MBB     b.v  mb   1,2 41,16  8,94   60,12 С  60 C
unde  = 1,2 – pentru cuve cu radiatoare
MB   b.v   mb    41,16  8,94  50,1 С
10.4 Depăşirea temperaturii înfăşurărilor în raport cu temperatura aerului
pentru înfăşurarea de tensiune joasă
1   sup r1   in1   MB  15  1,1  50,1  66,2 C ≈ 65C
pentru înfăşurarea de tensiune înaltă
 2   sup r 2   in 2   MB  13,854  0,952  50,1  64,9 C < 65 C

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 20


11. Determinarea masei materialelor constructive şi a uleiului transformatorului

11.1. Determinăm volumul cuvei


Vc  A  B  H  1,173  0,436  1,1  0,563 m 3
11.2. Volumul părţii active
G p .a .  Gcablu  G ot  138,99  500,92  0,116 m 3
V p .a .   
 p .a  p .a 5500
Gcablu  G1t  G2t  Gram1  Gram2  75,79  59,61  3,52  0,07  138,99 kg
kg
 p.a  5500  6000 3
m
11.3. Volumul uleiului în cuvă
Vu .c  Vc  V p.a  0,563  0,116  0,447 m 3
11.4. Masa uleiului în cuvă
Gu .c.   u  Vu .c  900  0,447  401,773 kg
u = 900 kg/m – greutatea specifică a uleiului de transformator
3

11.5. Masa uleiului în radiatoare


Gu.r.t  nrad  Gu.r  3  8,5  25,5 kg
Gu.r. = 8,5 kg – masa uleiului într-un radiator (tab. 9.16)
11.6. Masa totală a uleiului
Gu  Gu .c  Gu .t .rad  401,773  25,5  427,273 kg
11.7. Masa părţii active, adică a sistemului magnetic cu înfăşurări şi cu capetele
bornelor
Gt . p.a.  1,2 G cablu  G ot   1,2138,99  500,92  767,89 kg
11.8. Determinarea masei cuvei
Gcuvă  S i   p   ot  10,62  5  10 3  7850  333,44 kg
unde p = 4 mm – grosimea pereţilor cuvei
11.9. Determinăm masa capacului
Gcapac  S c.c   capac   ot  0,397  4  10 3  7850  10,15 kg
11.10. Determinăm masa radiatoarelor
Grad  n rad  g ot .r .  3  12,9  38,7 kg
unde got.r. = 12,9 kg – masa unui radiator

Giz = 50 kg

11.12. Masa totală a transformatorului


Gtr  Gt . p.a  Gu  Gcuva  Gcapac  Gdilat  Giz 
 767,79  427,273  416,8  15,594  38,7  50  1627 kg

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 21


ÎNCHEIERE

Conform sarcinii s-a proiectat transformatorul de putere, cu puterea nominală


Sn = 250 kVA şi tensiunile nominale U2n/U1n = 10/0,4 kV cu înfăşurarea de tensiune
joasă din cupru și înfășurarea de tensiune înaltă din aluminiu.
S-a asamblat sistemul magnetic trifazat din tole de oţel laminat la rece 3404,
cu grosimea 0,35 mm.
Pierderile de mers în gol şi scurtcircuit obţinute se încadrează în limitele date
de STAS 11677-84 şi alcătuiesc:

Parametrii Valori date Valori obţinute


Psc 4500 W 4486 W
Usc 5,0 % 4,816 %
Img 2,0 % 1,91 %
Pmg 740 W 691 W

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 22


BIBLIOGRAFIE

1. Tihomirov P.M. Rasceot transformatora. Moscva. Energoatomizdat 1986.


2. Zabudskii E.I., Olhovschii V.G. Rasceot osnovnîh parametrov trehfaznovo
transformatora. Chişinău 1988.
3. Tudor Ambros Maşini electrice V1. Chişinău 1992.
4. Sapojnicov A.B. Construcţia transformatorov. Gosănergoizdat 1959.
5. Elena Nica Trasformatorul electric.Construcţie şi proiectare. U.T.T.
Timişoara 1991.
6. Ivanov-Smolenschii Electriceschie maşinî. Moscva 1980.
7. I.Cioc,C.Nica Proiectarea maşinilor electrice. Bucureşti 1991.

Coala

Mod Coala Nr. Document Semnatura Data 23

S-ar putea să vă placă și