Sunteți pe pagina 1din 10

TEOLOGIE PASTORALĂ

ANUL I

Ora 1 2 3 4 5 6 7 8
L 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
U 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
N 10-11 Liturgică biserică Lb. Fr. Vasilescu 8 IBU 6
I 11-12 Liturgică biserică Lb. Fr. 6 Muzică 8
12-13 Muzică 10 Liturgică biserică IBU 8 Lb. Fr. 9
13-14 Lb. Eng. Popescu 6 Muzică 11 Liturgică biserică Lb. Fr. Vasilescu 8 IBU 9
14-15 Liturgică biserică Greacă 9
15-16 Liturgică biserică C. Rogobete
16-17 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 conf. dr. Victoriţa Trif
18-19 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – seminar, Amf. D. Stăniloae
19-20 asist. dr. Ancuța Duminică
M 8-9 MUZICĂ BISERICEASCĂ – curs, Amf. I. G. Coman; pr. conf. dr. Stelian Ionașcu
A 9-10 ISTORIA ŞI SPIRITUALITATEA BIZANŢULUI – curs, Amf. I. G. Coman; lect. dr. Adrian Carabă
R 10-11 ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – curs, Amf. I. G. Coman
Ţ 11-12 pr. prof. dr. Ioan Moldoveanu
I
12-13 STUDIUL NOULUI TESTAMENT – curs, Amf. I. G. Coman
13-14 pr. prof. dr. Constantin Preda
14-15 Latină 10
15-16 O. Gordon
16-17
17-18
18-19
19-20
M 8-9 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – curs, Amf. I. G. Coman
I 9-10 lect. dr. Sebastian Nazâru
E 10-11 SPIRITUALITATE ORTODOXĂ ASCETICĂ ȘI MISTICĂ – curs, Amf. I. G. Coman; pr. conf. dr. Gheorghe Holbea
R 11-12 PATROLOGIE – curs, Amf. I. G. Coman; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu
C
12-13 STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT – curs, Amf. I. G. Coman
U
13-14 protos. conf. dr. Justinian Cârstoiu
R
I 14-15
15-16
16-17
17-18
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
J 8-9 Muzică 10
O 9-10 Muzică 11 Patrologie 10 Bizanţ 9 IBU 8 IBOR 6 NT 4 VT 3
I 10-11 IBU 11 IBOR 10 NT 9 VT 8 Muzică 6 Patrologie 3 Bizanţ 2
11-12 Bizanţ 11 IBU 10 IBOR 9 NT 8 VT 6 Muzică 4 Patrologie 2
12-13 Patrologie 11 Bizanţ 10 IBU 9 IBOR 8 NT 6 VT 4 Muzică 2
13-14
14-15 Patrologie 9 Bizanţ 8 IBU 6 IBOR 4 NT 3 VT 2
15-16 VT 11 Patrologie 8 Bizanţ 6 IBOR 3 NT 2
16-17 NT 11 VT 10 Patrologie 6 Bizanţ 4 IBOR 2
17-18 IBOR 11 NT 10 VT 8 Patrologie 4 Bizanţ 3
18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman
19-20 pr. conf. dr. Stelian Ionaşcu, pr. lect. dr. Zaharia Matei, pr. asist. dr. Nicolae Giolu, pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
V 8-9 Greacă 8 Greacă 4 Lb. Eng. Băncilă 3
I 9-10 O. Gordon C. Rogobete Lb. Eng. Băncilă 2
N 10-11 Latină 11 Greacă 10 Lb. Eng. Băncilă 9 Latină 8 Latină 3
E 11-12 C. Georgescu C. Rogobete Lb. Fr. 9 O. Gordon Lb. Eng. Băncilă 6 I. Bughirică
R 12-13
Greacă 9 Lb. Fr. 8 Latină 6 Lb. Eng. Băncilă 4 Greacă 3 Latină 2
I
13-14 Lb. Fr. 11 O. Gordon Lb. Eng. Băncilă 8 C. Georgescu C. Rogobete I. Bughirică
14-15 Lb. Fr. 10 Latină 9 Greacă 6 Latină 4 Liturgică biserică
15-16 Lb. Eng. Băncilă 10 O. Gordon C. Georgescu I. Bughirică Liturgică biserică
16-17 Greacă 11
17-18 C. Georgescu
18-19
19-20

VT: lect. dr. Cristinel Iatan


NT: pr. asist. dr. Cosmin Pricop (gr.)
IBU: pr. asist. dr. Alexandru Barna (gr.); asist. dr. Eugen Maftei (gr.)
IBOR: pr. lect. dr. Petre Sperlea
Patrologie: asist. dr. Eugen Maftei (gr.)
Bizanţ: lect. dr. Adrian Carabă
Muzică bisericească: pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
Limba greacă: lect. dr. Constantin Georgescu (gr.); asist. dr. Cristina Rogobete (gr.); lect. dr. Octavian Gordon (gr.)
Limba latină: lect. dr. Constantin Georgescu (gr.); lect. dr. Octavian Gordon (gr.); lect. dr. Iuliana Bughirică (gr.)
Practică liturgică:
Limba engleză: lect. dr. Anca Popescu (gr.); lect. dr. Maria Băncilă (gr.)
Limba franceză:

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE PASTORALĂ
ANUL II

Ora 1 2 3 4 5 6 7 8
L 8-9 STUDIUL NOULUI TESTAMENT – curs, Amf. D. Stăniloae
U 9-10 pr. lect. dr. Marian Vild
N 10-11 ISTORIA ŞI SPIRITUALITATEA BIZANŢULUI – curs, Amf. D. Stăniloae; pr. prof. dr. Emanoil Băbuş
I 11-12 ARTĂ CREŞTINĂ – curs facultativ; Amf. D. Stăniloae; lect. dr. Ştefan Berechet
12-13 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – curs, Amf. D. Stăniloae
13-14 lect. dr. Sebastian Nazâru
14-15 Limba engleză 8
15-16 Eng. Popescu 6 lect. dr. Monica Oancă
16-17 Eng. Popescu 8
17-18 Eng. Popescu 9
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
M 8-9 TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ – curs, Amf. D. Stăniloae; conf. dr. Adrian Lemeni
A 9-10
R 10-11
Ţ 11-12
I
12-13
13-14 PATROLOGIE – curs, Amf. D. Stăniloae; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu
14-15 ARTĂ CREŞTINĂ – curs facultativ, Amf. D. Stăniloae
15-16 lect. dr. Ştefan Berechet
16-17 PEDAGOGIE – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 conf. dr. Victorița Trif
18-19 PEDAGOGIE – seminar, Amf. D. Stăniloae
19-20 conf. dr. Victorița Trif
M 8-9
I 9-10
E 10-11
R 11-12 SPIRITUALITATE ORTODOXĂ ASCETICĂ ȘI MISTICĂ – curs; Amf. D. Stăniloae; pr. conf. dr. Gheorghe Holbea
C
12-13 MUZICĂ BISERICEASCĂ – curs, Amf. D. Stăniloae; pr. lect. dr. Matei Zaharia
U
13-14
R
I 14-15 STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT – curs, Amf. D. Stăniloae
15-16 diac. conf. dr. Alexandru Mihăilă
16-17 ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMANE – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 pr. prof. dr. Mihai Săsăujan
18-19
19-20
J 8-9 Muzică avansați M6 Liturgică biserică IBOR M4 Eng. Oancă M3 Greacă M2
O 9-10 Greacă M6 Muzică avansați M5 Liturgică biserică Greacă M3 Eng. Oancă M2
I 10-11 Muzică av. M4 Liturgică biserică Latină M2 Latină M3 Greacă M6
11-12 Latină M6 Greacă M5 Greacă M4 Muzică avansați M3 Liturgică biserică Eng. Oancă M2
12-13 Latină M5 Lb. Franceză M4 Latină M3 Muzică încep. M2 Liturgică biserică Eng. Oancă M6
13-14 Latină M2 Lb. Franceză Greacă M3 Latină M6
14-15 Lb. Franceză Muzică încep. M3 Liturgică biserică
15-16 Liturgică biserică Patrologie M2 Lb. Franceză M3 Muzică înc. M6
16-17 Patrologie M3 Lb. Franceză M6
17-18 Patrologie M6
18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman
19-20 Pr. conf. dr. Stelian Ionaşcu, pr. lect. dr. Zaharia Matei, pr. asist. dr. Nicolae Giolu, pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
V 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
I 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
N 10-11 VT M6 NT M5 IBU M4 IBOR M3 Bizanț M2 Muzică av. AIGC
E 11-12 Muzică încep. M6 VT M5 NT M4 IBU M3 IBOR M2 Bizanț ADP
R 12-13 Patrologie M6 Muzică încep. M5 VT M4 NT M3 IBU M2 IBOR ADP Bizanț AIGC
I
13-14 Bizanț M6 Patrologie M5 Muzică încep. M4 VT M3 NT M2 IBU ADP IBOR AIGC
14-15
15-16 IBOR M6 Bizanț M5 Patrologie M4 Muzică încep. M3 VT M2 NT ADP IBU AIGC
16-17 IBU M6 IBOR M5 Bizanț M4 Patrologie M3 Muzică avansaţi M2 VT ADP NT AIGC
17-18 NT M6 IBU M5 Bizanț M3 Muzică av. ADP
18-19
19-20

VT: lect. dr. Cristinel Iatan


NT: pr. asist. dr. Cosmin Pricop
IBU: lect. dr. Sebastian Nazâru (gr.)
IBOR: pr. asist. dr. Alexandru Barna
Patrologie: asist. dr. Eugen Maftei (gr. ); pr. asist. dr. Alexandru Barna (gr.)
Bizanţ: lect. dr. Adrian Carabă
Muzică bisericeascăi: pr. asist. dr. Nicolae Giolu
Limba greacă: asist. dr. Cristina Rogobete (gr.); lect. dr. Iuliana Bughirică (gr.)
Limba latină: lect. dr. Constantin Georgescu (gr.); lect. dr. Octavian Gordon (gr.); lect. dr. Iuliana Bughirică (gr.)
Practică liturgică: arhim. asist. dr. Chiril Lovin
Limba engleză: lect. dr. Anca Popescu (gr.); lect. dr. Monica Oancă (gr.)
Limba franceză: (gr.)

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE PASTORALĂ
ANUL III

Ora 1 2 3 4 5 6 7
L 8-9 TEOLOGIE LITURGICĂ – curs, Amf. I. G. Coman
U 9-10 pr. lect. dr. Mihai Marian
N 10-11 TEOLOGIE DOGMATICĂ – curs, Amf. I. G. Coman
I 11-12 pr. prof. emerit Ştefan Buchiu
12-13 DREPT BISERICESC – curs, Amf. I. G. Coman
13-14 arhid. prof. dr. George Grigoriţă
14-15 TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ – curs, Amf. I. G. Coman; conf. dr. Adrian Lemeni
15-16
16-17
17-18
18-19 Instruire asistată pe calculator (IAC) – Amf. I. G. Coman
19-20 lect. dr. Iulia Lazăr
M 8-9 Morală 10 IR 9 Pastorală 8 Catehetică 6 Fundamentală 4 Misiologie
A 9-10 Misiologie 10 Morală 9 IR 8 Pastorală 6 Catehetică 4 Fundamentală 3
R 10-11 Dogmatică 10 Misiologie 9 Morală 8 IR 6 Pastorală 4 Catehetică 3
Ţ 11-12 Pastorală 10 Dogmatică 9 Catehetică 8 Morală 6 IR 4 Misiologie 3
I
12-13 Catehetică 10 Pastorală 9 Dogmatică 8 Misiologie 6 Morală 4 IR 3
13-14 Morală
14-15 Fundamentală 10 Catehetică 9 Dogmatică 6 Misiologie 4
15-16 IR 10 Fundamentală 9 Misiologie 8 Drept 6 Dogmatică 4 Morală 3
16-17 Drept 9 Fundamentală 8 Dogmatică 3
17-18 Drept 8 Fundamentală 6
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
M 8-9 Drept M4
I 9-10 Drept M5 Pastorală M6
E 10-11 Liturgică M5 Drept M6
R 11-12 Liturgică M6
C 12-13 Liturgică M5
U
13-14 Liturgică M5
R
I 14-15 Liturgică M5
15-16 Liturgică M2
16-17
17-18
18-19
19-20
J 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
O 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
I 10-11 ISTORIA ȘI FILOSOFIA RELIGIILOR – curs, Amf. D. Stăniloae; pr. asist. dr. Valentin Ilie
11-12 TEOLOGIE PASTORALĂ – curs, Amf. D. Stăniloae; PF prof. dr. DANIEL
12-13 CATEHETICĂ – curs, Amf. D. Stăniloae; pr. conf. dr. Vasile Crețu
13-14
14-15 TEOLOGIE MORALĂ – curs, Amf. D. Stăniloae
15-16 pr. prof. dr. Vasile Răducă
16-17 ISTORIA DOGMELOR – curs opţional, Amf. D. Popescu; pr. lect. dr. Aurel Mihai; RELAŢIA DINTRE TEOLOGIE ŞI ŞTIINŢĂ – curs opţional, Şcoala Doctorală; conf. dr. Adrian Lemeni
17-18 LITERATURA POST-PATRISTICĂ – curs opţional, Amf. D. Stăniloae; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu
18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman
19-20 pr. conf. dr. Stelian Ionaşcu, pr. lect. dr. Zaharia Matei, pr. asist. dr. Nicolae Giolu, pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
V 8-9
I 9-10
N
10-11 MISIOLOGIE ORTODOXĂ – curs, Amf. I. G. Coman
E
11-12 pr. prof. dr. David Pestroiu
R
I 12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Dogmatică: pr. conf. dr. Sorin Şelaru (gr.); pr. lect. dr. Mihai Burlacu (gr.)
Morală: pr. asist. dr. Georgian Păunoiu
Liturgică: pr. asist. dr. Silviu Tudose
Misiologie: pr. prof. dr. David Pestroiu
Drept: arhid. prof. dr. George Grigoriţă
Pastorală: pr. asist. dr. Silviu Tudose
Catehetică: pr. conf. dr. Vasile Creţu
IR: pr. asist. dr. Valentin Ilie (gr.); pr. asist. dr. Georgian Păunoiu (gr.)
Fundamentală: conf. dr. Adrian Lemeni

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE PASTORALĂ
ANUL IV

Ora 1 2 3 4 5 6
L 8-9 MISIOLOGIE ȘI ECUMENISM – curs, Amf. D. Popescu
U 9-10 pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan
N 10-11 TEOLOGIE MORALĂ – curs, Amf. D. Popescu
I 11-12 pr. prof. dr. Vasile Răducă
12-13 TEOLOGIE DOGMATICĂ – curs, Amf. D. Popescu
13-14 pr. conf. dr. Sorin Şelaru
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
M 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
A 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
R 10-11 OMILETICĂ – curs, Amf. D. Popescu
Ţ 11-12 pr. prof. dr. Nicuşor Beldiman
I
12-13 Drept M3
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
M 8-9 Misiologie 11 Morală 10 IR 9 Omiletică 6
I 9-10 Misiologie 10 Morală 9 IR 8 Omiletică 4
E 10-11 Dogmatică 11 Misiologie 9 Morală 8 IR 6
R 11-12 Dogmatică 10 Drept 9 Misiologie 8 Morală 6 IR 4
C
U 12-13 Dogmatică 9 Drept 8 Misiologie 6 Morală 4
R 13-14 Dogmatică 8 Drept 6 Misiologie 4
I 14-15
15-16 Omiletică 11 Drept 10 Dogmatică 6
16-17 Omiletică 10 Dogmatică 4
17-18 IR 11 Omiletică 9 Drept 4
18-19 Morală 11 IR 10 Omiletică 4
19-20
J 8-9 ISTORIA RELIGIILOR – curs, Amf. I. G. Coman
O 9-10 pr. asist. dr. Valentin Ilie
I 10-11 DREPT BISERICESC – curs, Amf. I. G. Coman
11-12 arhid. prof. dr. George Grigoriţă
12-13 TEOLOGIE PASTORALĂ – curs, Amf. I. G. Coman
13-14 PF prof. dr. DANIEL
14-15
15-16
16-17 TEOLOGIE LITURGICĂ – curs, Amf. I. G. Coman
17-18 diac. lect. dr. Nicolae Preda
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
V 8-9 Liturgică
I 9-10 Liturgică
N 10-11 Liturgică
E 11-12 Liturgică
R
12-13 Liturgică
I
13-14 Liturgică
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Dogmatică: pr. lect. dr. Mihai Burlacu


Morală: pr. asist. dr. Jean Nedelea
Liturgică: pr. lect. dr. Gheorghe Ispas
Misiologie: pr. conf. dr. Radu Mureşan
Drept: arhid. prof. dr. George Grigoriţă
Omiletică: pr. prof. dr. Nicușor Beldiman
IR: pr. asist. dr. Valentin Ilie

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE DIDACTICĂ

TEOLOGIE DIDACTICĂ TEOLOGIE DIDACTICĂ


Ora
ANUL I ANUL II
L 8-9 Noul Testament 4 STUDIUL NOULUI TESTAMENT – Amf. D. Stăniloae
U 9-10 MUZICĂ BISERICEASCĂ – sala 4; pr. conf. dr. Stelian Ionaşcu pr. lect. dr. Marian Vild
N 10-11 Muzică – 4 TEOLOGIE DOGMATICĂ – Amf. I. G. Coman
I 11-12 Patrologie – 4 pr. prof. emerit Ştefan Buchiu
12-13 Limba Engleză: asist. dr. Maria Băncilă – sala 4 ISTORIA BISERCEASCĂ UNIVERSALĂ – Amf. D. Stăniloae
13-14 lect. dr. Sebastian Nazâru
14-15 Limba Franceză: prof. dr. Lucreţia Vasilescu – sala 4 TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ – Amf. D. Stăniloae; conf. dr. Adrian Lemeni
15-16
16-17 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 conf. dr. Victoriţa Trif
18-19 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – seminar, Amf. D. Stăniloae VECERNIE
19-20 asist. dr. Ancuța Duminică Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
M 8-9 TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ – Amf. D. Stăniloae; conf. dr. Adrian Lemeni
A 9-10
R 10-11 ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – Amf. D. Stăniloae
Ţ 11-12 pr. prof. dr. Ioan Moldoveanu
I
12-13 STUDIUL NOULUI TESTAMENT – Amf. D. Stăniloae MUZICĂ BISERICEASCĂ – Amf. D. Poepscu; pr. lect. dr. Zaharia Matei
13-14 pr. prof. dr. Constantin Preda PATROLOGIE – Amf. D. Stăniloae; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu
14-15 IBOR 11 Limba Engleză: asist. dr. Anca Popescu – sala M3
15-16 IBU 11
16-17 PEDAGOGIE – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 conf. dr. Victorița Trif
18-19 VECERNIE PEDAGOGIE – seminar, Amf. D. Stăniloae
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina conf. dr. Victorița Trif
M 8-9 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – Amf. I. G. Coman Lb. Franceză (seminar pe grupe): prof. dr. Lucreţia Vasilescu – sala 2
I 9-10 lect. dr. Sebastian Nazâru
E 10-11 ASCETICĂ ȘI MISTICĂ – Amf. I. G. Coman; pr. conf. dr. G. Holbea
R 11-12 PATROLOGIE – Amf. I. G. Coman; pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu ASCETICĂ ȘI MISTICĂ – Amf. I. G. Coman; pr. conf. dr. G. Holbea
C 12-13 STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT – Amf. I. G. Coman
U
13-14 protos. Conf. dr. Justinian Cârstoiu
R
I 14-15 VT AIGC STUDIUL VECHIULUI TESTAMENT – Amf. D. Stăniloae
15-16 diac. conf. dr. Alexandru Mihăilă
16-17 ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMANE – Amf. D. Stăniloae
17-18 pr. prof. dr. Mihai Săsăujan
18-19
19-20
J 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
O 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
I 10-11 ISTORIA RELIGIILOR – Amf. D. Stăniloae; pr. asist. dr. Valentin Ilie
11-12
12-13 TEOLOGIE LITURGICĂ – Amf. D. Popescu
13-14 pr. lect. dr. Marian Mihai
14-15 MORALĂ CREŞTINĂ – Amf. D. Stăniloae
15-16 pr. prof. dr. Vasile Răducă
16-17
1718
18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman
19-20 pr. conf. dr. Stelian Ionaşcu, pr. lect. dr. Zaharia Matei, pr. asist. dr. Nicolae Giolu, pr. asist. dr. Alexandru Dumitrescu
V 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
I 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
N 10-11 MISIOLOGIE ORTODOXĂ – Amf. I. G. Coman
E 11-12 pr. conf. dr. David Pestroiu
R 12-13
I
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE DIDACTICĂ
Ora
ANUL III
L 8-9 MISIOLOGIE ȘI ECUMENISM – curs, Amf. D. Popescu
U 9-10 pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan
N 10-11 TEOLOGIE MORALĂ ȘI BIOETICĂ – curs, Amf. D. Popescu
I 11-12 pr. prof. dr. Vasile Răducă
12-13 TEOLOGIE DOGMATICĂ ŞI SIMBOLICĂ – Amf. D. Popescu
13-14 pr. conf. dr. Sorin Şelaru
14-15 Teologie Dogmatică – Amf. D. Popescu
15-16
16-17
17-18
18-19 INSTRUIRE ASISTATĂ PE CALCULATOR – Amf. I. G. Coman
19-20 lect. dr. Iulia Lazăr
M 8-9
A 9-10
R 10-11
Ţ 11-12
I
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
M 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
I 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
E 10-11
R 11-12
C
12-13 Morală
U
13-14 Liturgică M5
R
I 14-15 Misiologie
15-16 Drept
16-17
17-18
18-19
19-20
J 8-9 ISTORIA ȘI FILOSOFIA RELIGIILOR – Amf. I. G. Coman
O 9-10 pr. asist. dr. Valentin Ilie
I
10-11 DREPT BISERICESC – curs, Amf. I. G. Coman
11-12 arhid. prof. dr. George Grigoriţă
12-13 CATEHETICĂ – curs, Amf. I. G. Coman; pr. conf. dr. Vasile Crețu
13-14
14-15
15-16
16-17 RELAŢIA DINTRE TEOLOGIE ŞI ŞTIINŢĂ – sediul CDCTFS
17-18 conf. dr. Adrian Lemeni
18-19 A N S A M B L U C O R A L – Amf. I. G. Coman; pr. conf. dr. S. Ionaşcu, pr. lect.
19-20 dr. Z. Matei, pr. asist. dr. N. Giolu, pr. asist. dr. A. Dumitrescu
V 8-9
I 9-10
N 10-11
E 11-12
R
12-13
I
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TEOLOGIE ASISTENŢĂ SOCIALĂ TEOLOGIE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Ora
ANUL I ANUL II
L 8-9
U 9-10
N 10-11 STUDIUL NOULUI TESTAMENT – sala DTIBF INTRODUCERE ÎN TEOLOGIA DOGMATICĂ – sala M6
I 11-12 lect. dr. Sabin Preda pr. conf. dr. Sorin Şelaru
12-13 Limba Engleză: asist. dr. Maria Băncilă – sala 4
13-14 Metode şi tehnici în asistenţa socială – 3
14-15 Limba Franceză: prof. dr. Lucreția Vasilescu – sala 4 METODE ȘI TEHNICI ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ – sala 3
15-16 pr. lect. dr. Tudor Gheorghe
16-17 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 conf. dr. Victoriţa Trif
18-19 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – seminar, Amf. D. Stăniloae VECERNIE
19-20 asist. dr. Ancuța Duminică Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
M 8-9 SFÂNTA LITURGHIE SFÂNTA LITURGHIE
A 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
R 10-11 ASISTENȚA SOCIALĂ BAZATĂ PE EVIDENȚE – sala 2
Ţ 11-12 lect. dr. Monica Alexandru
I
12-13 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – sala 2
13-14 lect. dr. Sebastian Nazâru
14-15
15-16 Asistenţa socială bazată pe evidenţe – 2
16-17 SOCIOLOGIA ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ (c. + s.) – sala 10 PEDAGOGIE – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 lect. dr. Laurenţiu Tănase conf. dr. Victorița Trif
18-19 PEDAGOGIE – seminar, Amf. D. Stăniloae
19-20 conf. dr. Victorița Trif
M 8-9
I 9-10
E 10-11 INTRODUCERI ÎN POLITICI SOCIALE – Amf. D. Popescu
R 11-12 lect. dr. Monica Alexandru
C 12-13 Introducere în politici sociale – Amf. D: Popescu
U
13-14 Informatică, statistică socială şi analiza datelor – Amf. D. Popescu
R
I 14-15 INFORMATICĂ, STATISTICĂ SOCIALĂ ŞI ANALIZA DATELOR
15-16 pr. lect. dr. Tudor Gheorghe – Amf. D: Popescu
16-17 VECHIUL TESTAMENT – AIGC ASISTENŢA SOCIALĂ A GRUPURILOR DE RISC – Amf. I. G. Coman
17-18 diac. conf. dr. Alexandru Mihăilă conf. dr. Mircea Botescu
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
J 8-9
O 9-10 Teorii clasice şi moderne în asistenţa socială – DTIBF
I 10-11 TEORII CLASICE ȘI MODERNE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ DOCTRINA SOCIALĂ A BISERICII – Amf. D. Popescu
11-12 lect. dr. Theodora Ene – DTIBF pr. lect. dr. Mihai Burlacu
12-13 INTRODUCERE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ – sala 3 MANAGEMENT DE CAZ – DTIBF
13-14 lect. dr. Andreea Preda lect. dr. Theodora Ene
14-15 Introducere în asistenţa socială – sala 11 Management de caz – DTIBF
15-16 PRACTICA DE SPECIALITATE
16-17 PRACTICA DE SPECIALITATE
17-18 lect. dr. Andreea Preda
18-19 A N S . C O R A L – Amf. Coman; pr. lect. dr. S. Ionaşcu, pr. lect. dr. Z. Matei, pr. A N S. C O R A L – Amf. Coman; pr. lect. dr. S. Ionaşcu, pr. lect. dr. Z. Matei, pr.
19-20 asist. dr. N. Giolu, pr. asist. dr. A. Dumitrescu asist. dr. N. Giolu, pr. asist. dr. A. Dumitrescu
V 8-9
I 9-10
N 10-11
E 11-12 Comportament și mediu social – Amf. D. Stăniloae
R
12-13 COMPORTAMENT ȘI MEDIU SOCIALĂ – Amf. D. Stăniloae
I
13-14 lect. dr. Andreea Preda
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19 PSIHOLOGIE ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ (c. + s.) – sala 2
19-20 lect. dr. Ionuţ Mavrichi

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Ora
ANUL III
L 8-9
U 9-10
N 10-11 INTRODUCERE ÎN MISIOLOGIE – sala 2
I 11-12 pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19 INSTRUIRE ASISTATĂ PE CALCULATOR – Amf. I. G. Coman
19-20 lect. dr. Iulia Lazăr
M 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
A 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
R 10-11 TEOLOGIE FUNDAMENTALĂ (opţional 1) – CDCTFS
Ţ 11-12 conf. dr. Adrian Lemeni
I
12-13 ASISTENȚA SOCIALĂ A PERSOANELOR TRAFICATE – DTASPS
13-14 lect. dr. Monica Alexandru
14-15 Asistenţa socială a persoanelor traficate – DTASPS
15-16 Introducere în probaţiune – DTASPS
16-17
17-18
18-19
19-20
M 8-9 BUNĂSTAREA ŞI DEZVOLTAREA COPILULUI – sala M2
I 9-10 pr. lect. dr. Tudor Gheorghe
E 10-11 Bunăstarea şi dezvoltarea copilului – sala M2
R 11-12 Abuz și violență domestică – sala 3
C
12-13 ABUZ ȘI VIOLENȚĂ DOMESTICĂ – sala 3
U
13-14 conf. dr. Mircea Botescu
R
I 14-15 INTRODUCERE ÎN PROBAŢIUNE – sala 9
15-16 conf. dr. Mircea Botescu
16-17
17-18
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
J 8-9
O 9-10
I 10-11
11-12 PRACTICĂ DE SPECIALITATE
12-13 PRACTICĂ DE SPECIALITATE
13-14 pr. lect. dr. Tudor Gheorghe
14-15 TEOLOGIE MORALĂ – Amf. D. Stăniloae
15-16 pr. prof. dr. Vasile Răducă
16-17
17-18
18-19
19-20
V 8-9
I 9-10
N 10-11
E 11-12
R
12-13
I
13-14
14-15
15-16 Consiliere şi terapii familiale – DTIBF
16-17 CONSILIERE ŞI TERAPII FAMILIALE – DTIBF
17-18 diac. lect. dr. Ionuţ Mavrichi
18-19
19-20

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE ARTĂ SACRĂ
ANUL I ANUL II
Ora
MODUL CONSERVARE - RESTAURARE MODUL PICTURĂ BISERICEASCĂ MODUL CONSERVARE - RESTAURARE MODUL PICTURĂ BISERICEASCĂ
L 8-9 SFÂNTA LITURGHIE SFÂNTA LITURGHIE
U 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
N 10-11 STUDIUL NOULUI TESTAMENT – sala Ene Branişte
I 11-12 lect. dr. Sabin Preda
12-13 Limba Engleză: asist. dr. Maria Băncilă – sala 4 Biologie şi etiopatogenie (c.)
13-14 lect. dr. Lucian Dogan
14-15 Limba Franceză: prof. dr. Lucreția Vasilescu – sala 4
15-16
16-17 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – curs, Amf. D. Stăniloae Fizică (c. + s.) – dr. ing. Octaviana Marincaş
17-18 conf. dr. Victoriţa Trif
18-19 PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI – seminar, sala Ene Braniște
19-20 asist. dr. Ancuța Duminică
M 8-9
A 9-10 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
R 10-11
Ţ 11-12 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
I
12-13 ISTORIA BISERICEASCĂ UNIVERSALĂ – sala 11 Biologie şi etiopatogenie (s.)
13-14 lect. dr. Sebastian Nazâru lect. dr. Lucian Dogan
14-15 ISTORIA ARTEI – sala 10
15-16 prof. dr. Mihaela Palade
16-17 PEDAGOGIE – curs, Amf. D. Stăniloae
17-18 conf. dr. Victorița Trif
18-19 PEDAGOGIE – seminar, Amf. D. Stăniloae
19-20 conf. dr. Victorița Trif
M 8-9
I 9-10 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
E 10-11
R 11-12 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
C
12-13 TEORIA RESTAURĂRII ANATOMIE ARTISTICĂ (c. + s.)
U
13-14 lect. dr. Lucian Dogan
R
I 14-15 Limba Franceză: prof. dr. Lucreția Vasilescu – sala 3 TIPOLOGIA ARTELOR – sala 9
15-16 lect. dr. Ileana Stănculescu
16-17 VECHIUL TESTAMENT – sala 10 SPIRITUALITATE ORTODOXĂ ASCETICĂ ŞI MISTICĂ –
17-18 diac. conf. dr. Alexandru Mihăilă pr. conf. dr. Gheorghe Holbea
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
J 8-9
O 9-10 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
I 10-11
11-12 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
12-13 Chimie – (c.) prof. dr. F. Oprea Anat. artistică – (c.) Atelier Biodeteriorare (c.) lect. dr. Lucian Dogan
13-14 Chimie – (s.) Anat. artistică – (s.) Atelier Biodeteriorare (s.) lect. dr. Lucian Dogan
14-15 Teoria restaurării (s.)
15-16 lect. dr. Lucian Dogan
16-17
17-18
18-19 Chimie (s.) – dr. ing. Octaviana Marincaş VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
V 8-9
I 9-10 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
N 10-11
E 11-12 ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER
R
12-13
I
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră
TEOLOGIE ARTĂ SACRĂ
Ora ANUL III
MODUL CONSERVARE - RESTAURARE MODUL PICTURĂ BISERICEASCĂ
L 8-9 SFÂNTA LITURGHIE
U 9-10 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina
N 10-11
I 11-12
12-13 BIODETERIORARE
13-14 lect. dr. Lucian Dogan
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19 Instruire asistată pe calculator (IAC) – Amf. I. G. Coman
19-20 lect. dr. Iulia Lazăr
M 8-9
A 9-10 ATELIER ATELIER
R 10-11
Ţ 11-12 ATELIER ATELIER
I
12-13
13-14
14-15 Documentaţie pentru restaurare (icoană)
15-16
16-17 Artă creştină (c.)
17-18 lect. dr. Ştefan Berechet
18-19 Artă creştină (s.)
19-20 lect. dr. Ştefan Berechet
M 8-9
I 9-10 ATELIER ATELIER
E 10-11
R 11-12 ATELIER ATELIER
C
12-13 Teologie Liturgică (c.) –
U
13-14 diac. lect. dr. Nicolae Preda
R
I 14-15 Teologie Liturgică (s.) –
15-16 diac. lect. dr. Nicolae Preda
16-17
17-18
18-19
19-20
J 8-9
O 9-10 ATELIER ATELIER
I 10-11
11-12 ATELIER ATELIER
12-13
13-14
14-15 MORALĂ CREȘTINĂ – Amf. D. Stăniloae
15-16 pr. prof. dr. Vasile Răducă
16-17 ESTETICĂ TEOLOGICĂ – DTSPAS
17-18 prof. dr. Mihaela Palade
18-19 ESTETICĂ TEOLOGICĂ – DTSPAS
19-20 prof. dr. Mihaela Palade
V 8-9
I 9-10 ATELIER ATELIER
N 10-11
E 11-12 ATELIER ATELIER
R
12-13
I
13-14 Desen proiectiv și perspectivă – Vasile, Atelier
14-15 Arta scrisului – Vasile, Atelier
15-16
16-17
17-18
18-19 VECERNIE
19-20 Practică liturgică obligatorie – Biserica Sfânta Ecaterina

Abrevieri:
ADS – Amfiteatrul Dumitru Stăniloae
AIGC – Amfiteatrul Ioan G. Coman
ADP – Amfiteatrul Dumitru Popescu
DTIBF – Departamentul de teologie istorică, biblică şi filologie
DTSPAS – Departamentul de teologie sistematică, practică şi artă sacră

S-ar putea să vă placă și