Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. _____________________________ S.R.L.

Luat la cunoştinţă,

ADMINISTRATOR

RAPORT DE CONTROL INTERN DE PREVENIRE – TRIMESTRIAL


data controlului __________

Nr. Tematica de control Măsura Termen de


Constatări Responsabil
crt. (ce s-a verificat) dispusă realizare
1.

2.

3.

Întocmit

Cadru tehnic PSI


PSI – SU 2010