Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

DATA: 29.03.2019
CLASA: a III-a
ŞCOALA Gimnazială Oboroceni
PROF. ÎNV. PRIMAR: Cozma Floranţa
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Împărţirea numerelor naturale 0 - 100
SUBIECTUL LECŢIEI: Recapitulare: Ne pregătim pentru test
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
SCOPUL LECŢIEI: Recapitularea şi sistematizarea cunoştinţelor şi exersarea deprinderilor dobândite de elevi cu privire la algoritmul înmulţirii
şi împărţirii numerelor naturale în concentrul 0-100, reactualizarea termenilor specifici limbajului matematic, exersarea gândirii prin calcul oral şi
scris şi rezolvarea unor probleme simple şi exerciţii prin intermediul jocului.
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.5 Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii;
5.1 Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple;
5.3 Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1-să opereze cu noţiunile matematice: produs, cât, factori, termeni, sumă, diferenţă etc.;
O2- să efectueze operaţii de înmulţire, împărţire, adunare şi scădere în concentrul 0-100;
O3- să descopere si sa respecte regulile jocului matematic;
O4- să efectueze corect si rapid exerciţiile de aflare a numărului necunoscut;
O5- să efectueze corect si rapid exerciţiile propuse, respectând ordinea operaţiilor;
O6- să rezolve probleme, respectând planul de rezolvare;
O7-să participe cu interes la activităţile didactice propuse;
O8- să colaboreze cu colegii în vederea rezolvării sarcinilor de lucru ;
O9- să participe activ la oră ,organizându-se pe grupe atunci când este cazul;
O10-să utilizeze corect materialele puse la dispoziţie.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: jocul didactic, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, observaţia, demonstraţia, problematizarea, ,,Ştiu/Vreau
să ştiu/Am învăţat”.
MIJLOACE DIDACTICE: mascota Scufiţa Roşie şi cartea cu povestea , cartonaşe cu înmulţiri şi împărţiri, puzzle cu o imagine din
povestea Scufiţa Roşie, coşuleţul cu plicurile cu indicii, polistiren, planşă cu problema şi fişe pentru elevi cu problema , jetoane cu produsele din
coş şi cu flori.
TIMP ALOCAT: 45 min.
FORME DE ORGANIZARE: frontală, pe perechi, individuală.
BIBLIOGRAFIE:
1.Dumitru Săvulescu , Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura ,,Gheorghe Alexandru”, Craiova, 2006;
2. Mirela Mihăescu, Ştefan Pacercă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe şi Otilia Brebenel –Matematică – Manual pentru clasa a III-a, Editura
Intuitext, Bucureşti, 2016.
Metode Forma
Etapele lecţiei Activitatea învăţătorului şi de Material Evaluare
procedee organizare didactic

I. Moment Asigur cadrul adecvat necesar conversaţia frontală


organizatoric desfăşurării orei de matematică şi pregătesc materialul
didactic.
II.Anunţarea ,, Azi vom rezolva exerciţii de înmulţire şi împărţire, ex. conversaţia frontală
temei de aflare a unui număr necunoscut, ex. cu ordinea
propusă operaţiilor şi o problemă, prin intermediul jocului.
recapitulării Scriu data şi titlul pe tablă.

III. Verificarea cantitativă şi calitativă a temei frontală caietele elevilor orală


Recapitularea Verific tema oral, frontal, apoi adun caietele pentru a
propriu-zisă verifica tema din punct de vedere calitativ şi cantitativ. conversaţia
1. Verificarea orală a cunoştinţelor exerciţiul individuală
Reactualizarea Se realizează prin întrebări:
cunoştinţelor ,, Cum se numesc numerele care se adună, rezultatul
adunării?”
,, Cum se numeşte numărul din care scădem, pe care îl
scădem, rezultatul scăderii?”
,, Cum se numesc numerele care se înmulţesc, rezultatul
înmulţirii?” problemati
,, Cum se numeşte numărul pe care îl împărţim, la care zarea
împărţim, rezultatul împărţirii?”
,, Ce înseamnă de atâtea ori mai mult sau mai mare, de
atâtea ori mai puţin sau mai mic, cu atât mai puţin sau mai
mic, cu atât mai mult sau mai mare?” frontală
,, Cum aflăm jumătatea unui număr, sfertul, o treime?”
Voi capta atenţia elevilor printr-o discuţie despre Cartea cu
povestea Scufiţei Roşii, prin prezentarea mascotei acesteia conversaţia Scufiţa Roşie şi
şi a cărţii cu povestea ei. mascota.
Cu cât vom rezolva mai repede şi mai corect, Sufiţa problemati
2. Captarea Roşie va fi mai aproape de casa bunicii prin descoperirea zarea
atenţiei de către noi a unor piese de puzzle.”

3. Rezolvarea 1. Denumirea jocului:


unor exerciţii ,, Eu am...”
prin metoda Scopul jocului: consolidarea deprinderii de a efectua observaţia
jocului înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100. orală
didactic Sarcina didactică: să rezolve corect înmulţirile şi
împărţirile propuse.
* Exerciţii de Anexa 1
calcul mintal Descrierea jocului şi explicarea regulilor: explicaţia
Împart elevilor cartonaşele pe care sunt scrise diverse Cartonaşe cu
operaţii de înmulţire şi împărţire pe care ei trebuie să le înmulţiri şi
rezolve cât mai repede şi să predea ştafeta colegilor care au împărţiri
pe cartonaşe rezultatele obţinute de ei. Pentru a participa Pe grupe de
toţi elevii, câte trei elevi vor avea aceeaşi operaţie pe problemati câte trei elevi
cartonaş, iar cel care socoteşte primul corect va preda zarea
ştafeta.
Pe fiecare cartonaş se află şi o literă. După ce rezolvă
toate exerciţiile, acestea vor fi scrise la tablă şi în caiete Individuală
( două coloane a câte patru exerciţii fiecare), iar rezultatele Observaţia
vor fi aşezate în ordine crescătoare, formându-se astfel Plicul cu sistematică
cuvântul,, CRISTINA” indiciul nr. 1
Scot din coşuleţul Scufiţei Roşii plicul pe care scrie: exerciţiul Prima piesă de
INDICIUL 1: ,, Cristina, caută sub scaun!” puzzle
Polistiren, ace
Îi felicit pe elevi că s-au descurcat şi au găsit primul
indiciu. Scufiţa Roşie este fericită.
2. Denumirea jocului: Jetoane- imagini
,, Coşuleţul cu bunătăţi” cu produsele din
,,Scufiţa Roşie vrea să-i ducă bunicuţei multe bunătăţi. coşul Scufiţei
Ajut-o să umple coşuleţul cât mai repede, calculând corect jocul didactic
operaţiile!” Anexa 2
Scopul jocului: dezvoltarea deprinderii de a afla
factorul necunoscut dintr-o înmulţire, cunoscând produsul
* Exerciţii de şi celălalt factor şi de a afla deîmpărţitul când cunoaştem
aflare a împărţitorul şi câtul şi împărţitorul când cunoaştem
termenului deîmpărţitul şi câtul.
necunoscut Sarcina didactică: Să afle numerele necunoscute
folosind terminologia matematică, tabla înmulţirii şi a
împărţirii. conversaţia
Descrierea jocului şi explicarea regulilor:
Va numi patru elevi dintre cei care ridică mâna, pentru a
ieşi la tablă să scrie rezolvarea exerciţiilor propuse.
Jocul se desfăşoară individual, la tablă şi în caiete. Dacă
rezolvă corect au dreptul să caute pe catedră jetonul care
reprezintă un produs din coş şi are scris pe el rezultatul
corect al exerciţiului rezolvat. Jetoanele vor fi aşezate în
coş. explicaţia Plicul cu
Aşezând rezultatele exerciţiilor în ordine descrescătoare, indiciul nr. 2
vor obţine numele colegului care va deschide plicul cu A doua piesa de
INDICIUL 2 puzzle Scrisă
Acesta este ALEX . A doua piesă de puzzle se află în
manualul tău de matematică.
Îi felicită pe elevi că s-au descurcat şi au găsit al doilea
indiciu. Scufiţa Roşie este fericită! Indivi
duală
3. Denumirea jocului: problemati
,,Buchetul de flori” zarea
,,Trecând prin pădure, Scufiţa Roşie s-a hotărât să-i
culeagă bunicuţei nişte floricele .Să vedem câte a reuşit să
adune!” conversaţia
(Anexa 3) Scrisă
Scopul jocului: consolidarea deprinderii de calcul prin
* Exerciţii cu respectarea ordinii operaţiilor, pentru a obţine rezultatul
ordinea corect.
operaţiilor Sarcina didactică: Scriu exerciţiile propuse la tablă şi în
caiete şi le rezolvă respectând ordinea operaţiilor.
Descrierea jocului şi explicarea regulilor: jocul didactic
Va numi patru elevi pentru a ieşi la tablă să rezolve
exerciţiile. conversaţia
Jocul se desfăşoară individual, la tablă şi în caiete. Indivi Plicul cu
După ce rezolvă cele patru exerciţii, vor aduna rezultatele duală indiciul nr. 3
pentru a afla câte flori a cules Scufiţa Roşie. Cel care A treia piesa de
rezolvă adunarea va deschide plicul cu INDICIUL 3 ,,A explicaţia puzzle
treia piesă de puzzle se află în dulapul doamnei înv. exerciţiul Trei jetoane cu
flori pe care sunt scrisă
Împart elevilor câte o fişă care conţine o problemă şi un conversaţia scrise numere.
tabel. Le explic elevilor că vor rezolva problema prin
metoda ŞTIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT
Problema este scrisă şi pe o planşă, pe care o prezintă
elevilor.
Se va citi, analiza şi rezolva problema folosind metoda
„Ştiu/ Vreau să ştiu/Am învăţat ”. exerciţiul Indivi scrisă
În rubrica „Ştiu” vom trece datele problemei, în cea cu duală
„Vreau să ştiu” vom scrie întrebările propuse de elevi, iar
în ultima vom efectua calculele. Anexa 4 jocul didactic frontală Fişe pt. elevi şi
Numesc unul din elevii care au contribuit cel mai mult la o planşă cu
IV. Evaluare/ rezolvarea problemei pentru a deschide plicul cu Problemati Indivi problema
Feedback INDICIUL 4 ,, Ultima piesă de puzzle se află pe catedra de zarea duală
rezervă!” Îi felicit pe elevi că au ajutat-o pe Scufiţa Roşie
să ajungă în siguranţă la casa bunicii. Anexa 5 conversaţia
VI. Concluzii Fac aprecieri asupra modului în care au lucrat elevii şi le conversaţia frontală Fişele cu orală
şi aprecieri comunic să coloreze desenul de pe spatele fişei cu Indivi problema şi
problema. duală desenul

VII.Tema Le dau tema pentru acasă : să transcrie pe caiet problema Conversaţia frontală fişele
pentru acasă de pe fişă şi să o rezolve cu plan de rezolvare, apoi să explicaţia
aducă fişele pt. a fi puse la portofoliu şi exerciţiul 3, pagina
66 din manual.

S-ar putea să vă placă și