Sunteți pe pagina 1din 7

Avizat, director Avizat, șef catedră

Școala Gimnazială, sat.Strejnicu


Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : a II-a
Nr.ore/sapatamana: 1
Manual: Fairyland 2, Ed. Express Publishing

PLANIFICARE ANUALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


ANUL ŞCOLAR 2020-2021
SEMESTRUL I
Nr Unitati de Competente specifice vizate Continuturi Nr. Saptamana Obs.
. invatare ore
crt

Revision 2 S1-S2

14.09-18.09
21.09-25.09)
1 My Letters 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care The English alphabet 1 S3
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
28.09-02.10
2 Hello, 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare Meeting the characters 1 S4
Magic personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
Friends! interlocutorulu Hello, I’m...
05.10-09.10
3 My 1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, Mummy, daddy, brother, sister. 4 S5-S8
Family dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul Bedroom, bathroom, living room,
imediat, în mesaje articulate clar şi rar kitchen, garden. S5=12.10-16.10
This is my mummy, Vicky.
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Where’s Alvin? S6=19.10-23.10
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece Is he in the kitchen? S7=26oct-
pentru copii în limba modernă respectivă S7=vacanta 01noi-
VACANȚĂ
S8=02.11-06.11
2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare
personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea
interlocutorulu
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
4 My 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ Robot, clock, computer, bike, TV, 4 S9-S12
birthday instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, lamp.
adresată cu atenţie de către interlocutor Square, circle, triangle, rectangle. 09.11-13.11
This is for you. 16.11-20.11
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi A clock. Thank you. 23.11-27.11
simple It’s a blue rectangle.

3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea


unor mesaje scrise simple şi scurte din universul
imediat

5 My body 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ Head, arm, tummy, leg, foot. 3 S13-16
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte Clap your hands, nod your head,
rar, adresată cu atenţie de către interlocutor stamp your feet, wave your arms. S13=07.12-11.12
What’s the matter?
2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare My arm hurts! S14=14.12-18.12
personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea Clap your hands! 21.12-22.12
interlocutorulu
Vacanta Vacanta de
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea iarna=23.1
unor mesaje scrise simple şi scurte din 2niversal S15=11.01.15.01
2-10.01
imediat
S16=18.01-22.01
8. Happy 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi 1 S14
New Year! simple
18.01-22.01
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

Semestrial 1 S17
Revision
25.01-29.01

SEMESTRUL II

Nr Unitati de Competente specifice vizate Continuturi Nr. Saptamana Obs.


crt invatare ore
.
I can sing! 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ Sing, dance, ride a bike, play football, 2 S1-S2
instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte draw.
rar, adresată cu atenţie de către interlocutor Piano, guitar, triangle, drum, 08.02-14.02
tambourine, recorder.
2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare I can dance! 15.02-19.02
personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea I can play the guitar!
interlocutorulu

2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi


simple referitoare la localizarea obiectelor din
universul imediat

4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei


în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
Fun Time 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi 2 S3-S4 S4-MARȚSOR
simple ACTIVITY
AND
22.02-26.02 MOTHER’S
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care DAY
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte 01.03-05.03

2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi


simple referitoare la localizarea obiectelor din
universul imediat

A 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ Butterfly, elephant, spider, bird, frog, 3 S5-S7
1 butterfly! instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte monkey.
rar, adresată cu atenţie de către interlocutor Numbers 11-20
A bird can’t swim! 08.03-12.03
1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, A bird has got two legs. 15.03-19.03
dreapta, aici, acolo) a unor obiecte din universul Three and seventeen is twenty.
imediat, în mesaje articulate clar şi rar 22.03-26.03

2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care


reproduce sau creează rime/ mesaje scurte

2 A sweet 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare Chocolate, jam, cake, lollipops, juice, 3 S8-S11
tooth personală (hobby-uri, adresa), cu sprijin din partea sweets, carrots, potatoes, peas,
02.04-
interlocutorulu tomatoes, pears, oranges. S8=29.03-01.03
11.04=Vaca
Do you like cake?
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor Yes, I do. Vacanta nta
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat Eat tomatoes. They are good for you. S9=Sc. Altfel S9-ȘCOALA
ALTFEL
S10=19.04-23.04
12.04-16.04
S11=26.04-29.04
Vacanta de
Vacanta primavara=
30.04-09.05
3 The 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor It’s hot. It’s cold. It’s sunny. It’s 2 S12-S13
weather mesaje scrise simple şi scurte din 5niversal imediat raining. It’s snowing.
Spring, summer, autumn, winter. 10.05-14.05
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei What’s the weather like today?
în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise It’s sunny. 17.05-21.05
Erlina’s favourite season is spring.
4 Looking 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care Boots, jacket, jeans, jumper, dress, hat, 2 S14-S15
good! reproduce sau creează rime/ mesaje scurte T-shirt, shorts, vest, socks, cap, shoes.
I’m wearing my jumper and jeans. 24.05-28.05
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei Daddy Bear’s shorts are big.
în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise Take off your shoes. 31.05-04.06

5 Fun time 2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi 2 S16-S17


and Final simple referitoare la localizarea obiectelor din
Revision universul imediat 07.06-11.06
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat 14.06-18.06

Competente generale Competente specifice


1. Receptarea de mesaje orale simple 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă
rostită clar şi foarte rar, adresată cu atenţie de către interlocutor
1.2 Recunoaşterea localizării elementare (stânga, dreapta, aici, acolo) a unor
obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme
şi a unor cântece pentru copii în limba modernă respectivă
2. Exprimarea orala in situatii de 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii scurte şi simple
comunicare uzuala 2.2 Formularea unor mesaje scurte de prezentare personală (hobby-uri, adresa),
cu sprijin din partea interlocutorulu
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/
mesaje scurte
2.4. Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la localizarea
obiectelor din universul imediat
3. Receptarea de mesaje scrise simple
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat

4. Redactarea de mesaje simple in


situatii de comunicare uzuala 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
Planificare anuală și pe unități
Clasa a II-a