Sunteți pe pagina 1din 15

Avizat, director Avizat, șef catedră

Școala Gimnazială, sat.Strejnicu


Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : a III-a
Nr.ore/sapatamană: 2
Manual: Fairyland 2, Ed. Express Publishing

PLANIFICARE ANUALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


ANUL ŞCOLAR 2020-2021

SEMESTRUL I
Nr. Unitati de C.S. Continuturi Nr. Saptamana Observatii
Crt invatare ore
.
1. Revision 1.1 Identificarea 4 S 1-2
semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în
contexte familiar 13.09-17.09
1.3 Manifestarea 20.09-24.09
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

4.2. Redactarea unui mesaj


simplu către un coleg
2. MODULE 1 1.1 Receptarea de mesaje - the characters 2 S3
Unit 1 orale simple - the numbers (1-10)
1.3. Receptarea de mesaje - colours 27.09-01.10
1a. Hello! scrise simple - the verb “to be”
1b. The magic - write about yourself
forest 2.1. Cererea și oferirea de
1c. Colours informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2.Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor
3. Unit 2 1.1 Identificarea - school items 4 S4-5
2a. Time for semnificației globale a unui - commands
school! mesaj oral clar articulat în - a/an
2b. It’s a magic contexte familiar - this/that 04.10-08.10
pen! 1.2 Identificarea orei și a - plurals (-s) 11.10-15.10
2c. Let’s do it! cantității exprimate numeric - possessive case
Troll tales 1 (prețuri, numere) în cadrul - imperative
Go green! unui mesaj audiat articulat - write about your
Our world clar și rar school things
Checkpoint 1 1.3 Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

4. MODULE 2 1.1 Identificarea - family members 4 S6-8 S7=25.10-29.10


Unit 3 semnificației globale a - numbers (11-20) VACANȚĂ
3a My family! unui mesaj oral clar - jobs
3b Grandma’s articulat în contexte - the verb “to be” 18.10-22.10
S7-VACANȚĂ
here! familiar - write about a
3c It’s my job! 1.3 Manifestarea member of your 01.11- 05.11
disponibilității pentru family
receptarea de mesaje
orale simple adecvate
vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

5. Unit 4 1.1 Identificarea - toys 4 S9-10


4a At the toyshop! semnificației globale a unui - birthdays
4b Open it and see! mesaj oral clar articulat în - these/those
4c Happy contexte familiar - plurals (-es, -ies) 08.11-12.11
Birthday! 1.3 Manifestarea - write a birthday 15.11-19.11
Troll Tales 2 disponibilității pentru card
Go Green! receptarea de mesaje orale
Our World simple adecvate vârste
Checkpoint 2
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

4.1. Scrierea unei felicitări de


ziua cuiva sau pentru o
sărbătoare
6. MODULE 3 1.1 Identificarea - things in a house 4 S11-12
Unit 5 semnificației globale a unui - possessive
5a Hide! mesaj oral clar articulat în adjectives
5b Come out! contexte familiar - prepositions of 22.11-26.11
5c Where’s Alvin? 1.2 Identificarea orei și a place
cantității exprimate numeric - write about your 29.11-03.12
(prețuri, numere) în cadrul room
unui mesaj audiat articulat
clar și rar

2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

7. Unit 6 1.1 Identificarea - rooms 3 S13-14


6a In the old semnificației globale a unui - things in a house
house! mesaj oral clar articulat în - there is/there are 06.12-10.12
6b Where’s Missy? contexte familiar - write about your 13.12-11.12
6c Welcome! 1.3 Manifestarea house
Troll Tales 3 disponibilității pentru
Go Green! receptarea de mesaje orale
Our World simple adecvate vârste
Checkpoint 3
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

8. Our School 2.2. Participarea la 0,5 S14


interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme 13.12-11.12
familiar

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar

4.2. Redactarea unui mesaj


simplu către un coleg

9. Round-up 2.1. Cererea și oferirea de 0,5 S14


informații referitoare la
numere, la prețuri, la 13.12-11.12
exprimarea orei

10. Merry Christmas! 3.2. Identificarea 0,5 S15


semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar 20.12-22.12
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

11. Happy New Year! 1.1 Identificarea 0,5 S15


semnificației globale a
unui mesaj oral clar 20.12-22.12
articulat în contexte
familiar

2.1. Cererea și oferirea de


informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei

3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar

SEMESTRUL II

Fun Time 1.1 Identificarea 6 S1-3


Units1-6 semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în
contexte familiar 10.01-14.01
1.2 Identificarea orei și a 17.01-21.01
cantității exprimate numeric
(prețuri, numere) în cadrul 24.01-28.01
unui mesaj audiat articulat
clar și rar
1.3 Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârste

2.1. Cererea și oferirea de


informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar

3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor
13. MODULE 4 1.1 Identificarea - parts of the body 4 S4-S5 S5-MARȚSOR
Unit 7 semnificației globale a unui - the verb “have got” ACTIVITY AND
7a It’s so cute! mesaj oral clar articulat în - plurals (irregular) 31.01-04.02 MOTHER’S DAY
7b We’re all wet! contexte familiar - write about your
7c I’m so sweet! 1.3 Manifestarea favourite 07.02-11.02
disponibilității pentru cartoon character
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar

14. Unit 8 1.1 Identificarea - activities 4 S6-S7


8a Talent Show! semnificației globale a unui - the verb “can”
8b Abracadabra! mesaj oral clar articulat în - write about what 14.02-18.02
8c Watch me go! contexte familiar you can
Troll Tales 4 1.3 Manifestarea do 21.02-25.02
Go Green! disponibilității pentru
Our World receptarea de mesaje orale
Checkpoint 4 simple adecvate vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

15. MODULE 5 1.1 Identificarea - clothes 4 S8-S9


Unit 9 semnificației globale a unui - weather
9a My new mesaj oral clar articulat în - present continuous 28.02-04.03
clothes! contexte familiar - write about your
9b A lovely day! 1.3 Manifestarea magic 07.03-11.03
9c Who’s wearing disponibilității pentru moments
…? receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

Unit 10 1.1 Identificarea - animals 4 S10-S11


16. 10a At the animal semnificației globale a unui - present continuous
park! mesaj oral clar articulat în - write a letter 24.03-18.03
10b Wild things! contexte familiar
10c Two funny 1.3 Manifestarea 21.03-25.03
rabbits! disponibilității pentru
Troll Tales 5 receptarea de mesaje orale
Go Green! simple adecvate vârste
Our World
Checkpoint 5 2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor
17. MODULE 6 1.1 Identificarea - food 4 S12-S13 S14- Scoala Altfel
Unit 11 semnificației globale a unui - time
11a Lunchtime! mesaj oral clar articulat în - present simple 28.03-01.04
11b Fairy cakes! contexte familiar - some/any S15, S16-Vacanta de
11c Listen to my 1.2 Identificarea orei și a - write about your 04.04-07.04 primavara
tummy! cantității exprimate numeric favourite
(prețuri, numere) în cadrul meal
unui mesaj audiat articulat
clar și rar
1.3 Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârste

2.1. Cererea și oferirea de


informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

18. Unit 12 1.1 Identificarea - daily routine 4 S17-S18


12a Alvin’s Day! semnificației globale a unui - Environment Day
12b Environment mesaj oral clar articulat în - days of the week 02.05-06.05
Day! contexte familiar - present simple
12c Another lovely 1.3 Manifestarea - prepositions of time 09.05-13.05
day! disponibilității pentru - write about your
Troll Tales 6 receptarea de mesaje orale favourite
Go Green! simple adecvate vârste day
Our World
Checkpoint 6 2.1. Cererea și oferirea de
informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj
3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la
prieteni, colegi, professor

19. Our school 2.2. Participarea la 1 S19


interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme 16.05-20.05
familiar
2.3. Descrierea simplă a unei
persoane/ unui personaj

3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
20. Round up 2.1. Cererea și oferirea de 1 S19
informații referitoare la
numere, la prețuri, la 16.05-20.05
exprimarea orei
21. Fun Time 1.1 Identificarea 6 S20-S22
semnificației globale a unui
mesaj oral clar articulat în 23.05-27.05
contexte familiar
1.2 Identificarea orei și a 30.05-03.05
cantității exprimate numeric 06.06-10.06
(prețuri, numere) în cadrul
unui mesaj audiat articulat
clar și rar
1.3 Manifestarea
disponibilității pentru
receptarea de mesaje orale
simple adecvate vârste

2.1. Cererea și oferirea de


informații referitoare la
numere, la prețuri, la
exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în contexte de
necesitate imediată/ pe teme
familiar

3.1. Recunoașterea
semnificației unor fraze
uzuale tipice pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale a unui
text simplu pe teme familiar
3.3. Descifrarea unor mesaje
simple familiare primite de la .
prieteni, colegi, professor
4.2. Redactarea unui mesaj si
Planificare anuală și pe unități
Clasa a III-a