Sunteți pe pagina 1din 8

Planificare anuală si pe unitati

Clasa a IV-a
Avizat, director Avizat, șef catedră
Școala Gimnazială, sat.Strejnicu
Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : a IV-a
Nr.ore/sapatamană: 2
Manual: Fairyland 4, Ed. Express Publishing

PLANIFICARE ANUALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA A IV-A
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Semestrul I

Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Obs


crt. învăţare Ore
Revision 2 S1

14.09-18.09

1. Starter Unit Initial Test 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 2 S2
Revision articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
Numbers 1-100 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 21.09-25.09
familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
conțin informații uzuale
3.3 Identificarea datelor cerute pe un formular simplu
(nume,prenume, data nașterii, adresa)

2. MODULE 1 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 4 S3-4
Unit 1 Countries articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
1a Hello!
Appearance 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 28.09-02.10
1b The Mirror!
Character detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
1c Supergran!
Family members articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 05.10-09.10
Abilities 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Structures: familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
The verb “to be” 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
The verb “have got” 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
Possessive adjectives conțin informații uzuale
The verb “can”
Project:
Write about your super family
3. Unit 2 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 3 S5-6
2a Chores Household activities articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
2b Waterland Sports 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 12.10-16.10
2c A Actions detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
Wonderfultime Structures: articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii)
Present continous 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei
Prepositions of movement interacțiuni
Project: 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
Write a description of a picture 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
4. Troll Tales 1 Revision units 1-2 conțin informații uzuale 1 S6
Go Green! 4.1 Completarea unui chestionar cu detalii personale
Our World (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni) 19.10-23.10
Checkpoint 1
(units 1-2)
5. MODULE 2 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple Vacanta S7=26oct-
Unit 3 Buildings articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile 4 S7-S9 01noi-
3a În town! Directions 1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de orientare, în VACANȚĂ
3b A new Clothes vederea atingerii unui oboectiv S8=02.11-
scarf Prices 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 06.11
3c The Green The Green Cross Code detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
Cross Code Structures: articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) S9=09.11-
Prepositions of place 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 13.11
Plurals familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Imperative 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
Project: 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
Write about your neighbourhood conțin informații uzuale

6. Unit 4 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 3 S10-S11
4a A spacetrip Jobs articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
4b XL in Daily routines 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 16.11-20.11
concert Free-time activities detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
School subjects articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 23.11-27.11
4c A happy Structures: 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
person! Present simple familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Adverbs of frequency 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei
Prepositions of time interacțiuni
Project: 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
Write about your daily routine and 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
favourite subject conțin informații uzuale

7. Troll Tales 2 Revision units 3-4 1 S11


Go Green!
Our World
Checkpoint 2 23.11-27.11

8. MODULE 3 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 4 S12-13
Unit 5 Country code articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
5a The Rules 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 31.11-04.12
Country Code Illnesses detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
5b Yes, doctor! Advice articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 07.12-11.12
5c Stayhealthy! Structures: 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Must/ Mustn’t familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Should/ Shouldn’t 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
Object pronouns 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
Project: conțin informații uzuale
Give advice
9. Unit 6 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 3 S14-15
6a Yumville Food articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
6b Mealtime Containers 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de S14
6c On the Structures: detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
shelves Much/ Many/ A lot of articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 14.12-18.12
Some/ Any 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 21.12-22.12
Containers familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Prepositions of place 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei Vacanta de
Project: interacțiuni Vacanta iarna=23.12
Write a note 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care -10.01
conțin informații uzuale S15

11.01.15.01

10. Troll Tales 3 Revision units 5-6 1 S15


Go Green!
Our World
Checkpoint 3 11.01.15.01
Round-up

11. Our School Revision and Evaluation 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 4 S16-17
Round-Up articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
Happy new 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 18.01-22.01
Year detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
Fun time articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 25.01-29.01
Evaluation 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei
interacțiuni
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
conțin informații uzuale
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii personale
(nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine/ despre alt
Semestrul II
Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observa
crt. învăţare ore ţii
12. Starter Unit Vocabulary: Revision 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, 2 S1
Habits familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Structures: Revision 4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine/ despre 08.02-14.02
alții
13. MODULE 4 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 4 S2-3
Unit 7 Abimals articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
7a Animal Habitats 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 15.02-19.02
elections Structures: detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
7b The Comparisons articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 22.02-26.02
newpresident Project: 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
7c Animal Write about your country familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
homes 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
conțin informații uzuale
14. Unit 8 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 3 S4-5 S4-
MARȚSOR
8a A little Feelings articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
ACTIVITY
green man Adjectives 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de S01.3-05.03 AND
8b Who was it Buildings detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple, MOTHER’
8c Just the Structures: articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 08.03-12.03 S DAY
other day Was/ Were 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Project: familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Write about what you were like as a 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
baby 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
15. Troll Tales 4 Revision units 7-8 conțin informații uzuale 1 S5
Go Green! 4.1 Completarea unui chestionar cu detalii personale
Our World (nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni) 08.03-12.03
Checkpoint 4

16. MODULE 5 Vocabulary 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 4 S6-7
Unit 9 Knights articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
9a Knights Castles 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de
and castles Kings detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
9b It kicked Queens articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 15.03-19.03
me! Structures: 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
9c A knight Present simple familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri 22.03-26.03
for a day! Present contonous 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei
Project: interacțiuni
Write what you did last weekend 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
conțin informații uzuale
17. Unit 10 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 3 S8-S10
10a Willow’s Verbs articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
story Jobs: 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de S8=29.03-01.03
10b I lovet his Famous people detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple, 02.04-
tree! Structures: articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) Vacanta 11.04=Vac
10c A better Present simple 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă, anta
place Project: familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri S9=Sc. Altfel
Write about a famous person 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei S9=SCOA
interacțiuni S10=19.04-23.04 LA
3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care ALTFEL
conțin informații uzuale
12.04-
16.04

18. Troll Tales 5 Revision units 9-10 1 S10


Go Green! 19.04-23.04
Our World
Checkpoint 5
19. MODULE 6 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 4 S11-12
Unit 11 Fairy animals articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile Vacanta
11a The fairy Months 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de S11=26.04-29.04 de
garden Ordinals detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple, primava
11b Helping Structures: articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) Vacanta
ra=30.04
Erlina Questions words 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
11c The Will (optional) familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri S12=10.05-14.05 -09.05
wishing well Project: 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
Write what life will be like in the future 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
conțin informații uzuale

20. Unit 12 Vocabulary: 1.1 Identificarea unor detalii din mesaje simple 3 S13-14
12a We’re Holidays articulate clar și rar în contexte cunoscute/previzibile
going to fly Things to tahe on holiday 1.3 Manifestarea interesului pentru înțelegerea de 17.05-21.05
12b Port fairy Holiday activities detalii dintr-o varietate de mesaje orale simple,
12c Fly away! Structures: articulate clar și rar (filme, cântece pentru copii) 24.05-28.05
Be going to 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Project: familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri
Write about your holiday plans 2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei
21. Troll Tales 6 Revision units 10-11 interacțiuni 1 S14
Go Green! 2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței 24.05-28.05
Our World 3.1 Identificarea unor detalii din texte simple care
Checkpoint 6 conțin informații uzuale
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii personale
(nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni)
22. Our School Final Revision and Evaluation 1.2. Urmărirea unor instrucțiuni simple de orientare, în 6 S15-17
Round-Up vederea atingerii unui oboectiv
Fun time 2.1 Cererea și oferirea de informații referitoare la casă,
Evaluation familie, adresă, persoane, hobby-uri, obiceiuri 31.05-04.06
2.2 Prezentarea unor activități în cadrul unei
interacțiuni 07.06-11.06
2.3 Descrierea unor obiecte, a locuinței
.1 Identificarea unor detalii din texte simple care 14.06-18.06
conțin informații uzuale
3.2 Identificarea unor elemente importante de repere a
unui eveniment pe un afiș (inclusive afiș digital) sau
pe un alt support
4.1 Completarea unui chestionar cu detalii personale
(nume, prenume, adresă, vârstă, pasiuni)
4.2 Redactarea de mesaje simple despre sine/ despre
alții