Sunteți pe pagina 1din 5

Programă simplificată - valabilă pentru

anul școlar 2020-2021


După cum probabil ai auzit, în data de 5 februarie 2021, a fost publicată o nouă
programă pentru Bacalaureatul la limba și literatura română, anul 2021. Iată care sunt
conținuturile pe care nu trebuie să le mai studiezi în acest an:

 perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în


perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul) - profil real
 perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între
1960-1980, un roman scris după 1980; poezia în perioada postbelică; teatrul în
perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul) - profil uman
 autori canonici: Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, Marin Preda, Nichita
Stănescu, Marin Sorescu - valabil pentru ambele profiluri

Poezii de studiat:
1. Pașoptism

 Umbra lui Mircea la Cozia de Grigore Alexandrescu (comentariu, apartenența la


romantism, fișă de lectură)
 Malul Siretului de Vasile Alecsandri (comentariu, tema și viziunea despre lume,
argumentare pastel, apartenența la pașoptism, fișă de lectură)

2. Poezia romantică

 Luceafărul de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre


lume, figuri de stil, particularități ale textului poetic, condiția omului de geniu,
metamorfozele luceafărului, etc.)
 Floare albastră: poezie romantică de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat,
tema și viziunea despre lume, apartenența la romantism)

3. Prelungiri ale romantismului și clasicismului - doar pentru profilul uman

 Moartea lui Fulger de George Coșbuc (comentariu, eseu, baladă cultă, fișă de
lectură)
 Rugăciune de Octavian Goga (comentariu, tema și viziunea despre lume)
 De demult de Octavian Goga (comentariu, tema și viziunea despre lume)

4. Poezia simbolistă
 Plumb de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume,
particularitățile textului poetic, artă poetică, încadrare în simbolism, cromatica
bacoviană)
 Lacustră de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume,
elemente de compoziție, particularitățile textului poetic)

5. Poezia modernistă și expresionistă

 Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga (comentariu, tema și


viziunea despre lume, elemente de compoziție și limbaj, artă poetică filosofică
modernă, particularități ale textului poetic)

6. Poezia modernistă

 Flori de mucigai de Tudor Arghezi (comentariu, comentariu pe strofe, tema și


viziunea despre lume, text poetic modern, estetica urâtului, artă poetică)
 Testament  de Tudor Arghezi (comentariu, tema și viziunea despre lume, figuri
de stil, artă poetică modernă, încadrare în modernism, particularități ale textului
poetic modern)
 Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu (comentariu, rezumat, tema și
viziunea despre lume, particularități ale textului modernist, artă poetică)

7. Poezia avangardistă - doar pentru profilul uman

 Ora fântânilor de Ion Vinea

8. Poezia neomodernistă

 Leoaică tânără, iubirea... de Nichita Stănescu (comentariu, tema și viziunea


despre lume, elemente de compoziție, particularitățile poeziei neomoderniste și
ale textului poetic) - NU intră la Bacalaureatul din 2021

9. Poezia tradiționalistă

 Aci sosi de vremuri de Ion Pillat (tema și viziunea despre lume, comentariu pe
strofe, eseu, text poetic tradiționalist, fișă de lectură)
 În grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu (tema și viziunea despre lume,
comentariu, apartenența la tradiționalism)

Texte narative:
 O scrisoare pierdută  de Ion  Luca Caragiale: comedie (comentariu, rezumat,
tema și viziunea despre lume, particularități de construcție a unui personaj,
relația dintre două personaje, modul în care se reflectă o temă, particularități ale
comicului de situație, caracterizarea personajelor: Ștefan Tipătescu, Zoe
Trahanache, Farfuridi, Ghiță Pristanda, Nae Cațavencu și Agamemnon
Dandanache, momentele și construcția subiectului, fișă de lectură, componente
de structură și limbaj, particularitățile textului dramatic)
 Moara cu noroc de Ioan Slavici: nuvelă psihologică, realistă (comentariu,
rezumat, momentele subiectului, tema și viziunea despre lume, particularități de
construcție a unui personaj, relația dintre două personaje, modul în care se
reflectă o temă, particularitățile unei nuvele, caracterizarea lui Ghiță,
caracterizarea lui Lică Sămădăul, perspectiva narativă, fișă de lectură)
 La țigănci de Mircea Eliade: nuvelă fantastică (comentariu, rezumat,
momentele subiectului, tema și viziunea despre lume, particularități de
construcție a unui personaj, relația dintre două personaje, modul în care se
reflectă o temă, particularitățile unei nuvele, caracterizarea lui Gavrilescu, nuvelă
fantastică, fișă de lectură)
 Baltagul de Mihail Sadoveanu: roman tradițional, obiectiv și
mitic (comentariu, rezumat, momentele subiectului, argumentare roman, tema și
viziunea despre lume, particularități de construcție a unui personaj, relația dintre
două personaje, particularități ale romanului realist interbelic, perspectiva
narativă, caracterizarea Vitoriei Lipan și a lui Nechifor Lipan, fișă de lectură)
 Ion de Liviu Rebreanu: roman realist-obiectiv, tradițional,
social (comentariu, rezumat, momentele subiectului, tema și viziunea despre
lume, particularități de construcție a unui personaj, modul în care se reflectă o
temă, particularități ale romanului interbelic, caracterizarea lui Ion, caracterizarea
Anei, Floricăi, Vasile Baciu, George Bulbuc sau Titu Herdelea)
 Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu :
roman modern, citadin, subiectiv, psihologic, roman al experienței,
(comentariu, tema și viziunea despre lume, particularitățile romanului,
caracterizarea lui Ștefan Gheorghidiu și a Elei, momentele subiectului, roman
aparținând perioadei interbelice, etc)
 Patul lui Procust de Camil Petrescu: roman modern, citadin (comentariu,
eseu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularitățile romanului, etc)
 Enigma Otiliei de George Călinescu: roman de tip balzacian,
bildungsroman, tradițional, citadin, obiectiv (comentariu, rezumat, tema și
viziunea despre lume, particularități de construcție a unui personaj, relația dintre
două personaje, momentele subiectului, perspectiva narativă, caracterizarea
personajului principal, condiția femeii, construcția personajelor realiste, trăsături
ale romanului, elemente de structură, compoziție și limbaj, etc)
 Maitreyi de Mircea Eliade: roman al experienței (comentariu, rezumat, tema și
viziunea despre lume, particularități de construcție a unui personaj, relația dintre
două personaje, modul în care se reflectă o temă, particularitățile unui roman al
experienței, momentele subiectului, secvențe reprezentative, caracterizarea lui
Allan, perspectiva narativă, etc)
 Moromeții de Marin Preda: roman tradițional, obiectiv, realist (tema și
viziunea despre lume, modul în care se reflectă o temă, particularitățile romanului
postbelic, caracterizare Ilie Moromete, Catrina sau Niculae Moromete,
momentele subiectului, condiția țăranului etc) - NU intră la Bacalaureatul din
2021
 Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda: roman total - de dragoste,
politic, social, psihologic (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume,
particularități de construcție a unui personaj, relația dintre două personaje, modul
în care se reflectă o temă, particularitățile textului narativ, roman total și realist,
fișă de lactură) - NU intră la Bacalaureatul din 2021
 Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă: basm (tema și viziunea despre lume,
particularitățile basmului cult, caracterizarea personajelor, demonstrație basm)
 Iona de Marin Sorescu: parabolă dramatică (particularități ale unei drame
postbelice, tema și viziunea despre lume, particularități ale textului dramatic,
construcția subiectului, etc) - NU intră la Bacalaureatul din 2021
 Jocul ielelor de Camil Petrescu: dramă interbelică (comentariu, rezumat,
tema și viziunea despre lume, particularități de construcție a unui personaj,
relația dintre două personaje, modul în care se reflectă o temă, particularitățile
textului dramatic) - doar pentru profilul uman
 Suflete tari de Camil Petrescu: dramă interbelică (comentariu, rezumat,
momentele subiectului, operă dramatică, caracterizarea lui Andrei Pietraru, fișă
de lectură) - doar pentru profilul uman
 Meșterul Manole de Lucian Blaga: dramă interbelică (comentariu, rezumat,
tema și viziunea despre lume, etc) - doar pentru profilul uman
 Alexandru Lăpușneanul  de Costache Negruzzi: nuvelă istorică aparținând
perioadei pașoptiste (comentariu, tema și viziunea despre lume, caracterizarea
personajului principal, particularitățile nuvelei)
 Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu: roman postmodern, scris după
1980 - doar pentru profilul uman - NU intră la Bacalaureatul din 2021
 Femeia în roșu de  Adriana Babeți, Mircea Mihăieș și Mircea Nedelciu:
roman postbelic, postmodernist, realist, scris după
1980 - doar pentru profilul uman - NU intră la Bacalaureatul din 2021

Pentru Bacalaureat este obligatoriu și studiul următoarelor perioade și curente literare:


fundamente ale culturii române (doar profil uman), perioada veche (doar profil
uman), umanismul, iluminismul, perioada pașoptistă, România, între Orient și Occident
(doar profil uman), criticismul junimist, romantismul, realismul, simbolismul, prelungiri
ale romantismului și clasicismului (doar profil
uman), modernismul, tradiționalismul, orientări avangardiste (doar profil uman).

Important! Chiar dacă Mircea Eliade, Ion Pillat, Costache Negruzzi și Vasile


Voiculescu nu se numără printre autorii canonici, operele acestora sunt incluse în
programa pentru examenul de Bacalaureat.

Conținuturi de studiat - Profil real


– trăsături ale curentelor culturale/literare reflectate în textele literare studiate sau în
texte la prima vedere

– curente culturale/literare în secolele XVII-XVIII: umanismul și iluminismul


– perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada pașoptistă; criticismul


junimist)

b. curente culturale/literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea


(romantismul, realismul, simbolismul) 

c. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic, tipuri de roman:


psihologic și al experienței; poezia interbelică, diversitate tematică, stilistică și de
viziune; curente culturale/literare în perioada interbelică: modernism, tradiționalism;
identitate culturală în context european)

d. perioada postbelică (romanul postbelic, poezia în perioada postbelică, teatrul în


perioada postbelică; curente culturale/literare: postmodernismul) - NU intră la
Bacalaureatul din 2021

Conținuturi de studiat - Profil uman


Nu uita! Programa pentru Limba și literatura română pentru examenul de Bacalaureat
prevede câteva mici diferențe între profilul uman și profilul real, iar acestea se
remarcă, în principal, la cel de-al treilea subiect. Mai exact, unele teme care sunt
considerate obligatorii pentru elevii de la profilul uman, nu sunt prevăzute pentru a fi
studiate și de elevii de la profilul real.

Așadar, conform programei, conținuturilor de la profilul real li se adaugă câteva


teme suplimentare pe care le vor studia elevii de la profilul uman, iar acestea sunt:

- fundamente ale culturii române (originile și evoluția limbii române)

- perioada veche (formarea conștiinței istorice)

- perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (România, între Occident și Orient)

b. curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea


(prelungiri ale romantismului și clasicismului)
d. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între
1960-1980, un roman scris după 1980) - NU intră la Bacalaureatul din 2021

- curente culturale/ literare românești în context european

Spor la învățat!