Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul (a) ________________________ având calitatea de


_________________________ vă rog să-mi aprobaţi eliberarea a________ copii de pe sentinţa
civilă (decizia) nr.____________ pronunţată de Judecatoria/Tribunalul __________ în dosarul
nr._____ /_____ legalizate cu menţiunea definitivă şi irevocabilă .
Solicit, de asemenea, investirea cu formulă executorie a sentinţei civile ( deciziei civile )
nr._________________ .
S-a taxat cu_____________________ conform chitanţei CEC nr._____________ şi timbrul
judiciar de______________.

Data: Semnătura

DOMNULUI PREŞEDINTE AL JUDECATORIEI/TRIBUNALULUI