Sunteți pe pagina 1din 3

EXECU IONAL CIVIL

CURS I

E ec area sili -
-un alt titlu executoriu constrânge cu ajutorul organelor competente ale statului pe debitorul
, , .

A
executoriu (ex. ,
).

Cartea a V-a, art. 622-914 NCPC: dreptul comun în materie


N :L 544/2004, OG 2/2001, C. proc. fisc., Legea 85/2014

Carac eris icile e ec rii sili e

1. Pres p ne e erci i l for ei coerci i e a s a l i. =


a) C ,
, i numai cu concursul organelor statului.
b) A ,
asupra bunurilor aflate pe teritoriul României, conform legii române, inclusiv prin aducerea la îndeplinire a
.
c) E
R , DIP , DUE
cazul titlurilor din alte state membre UE.

2. N poa e p r a nicioda as pra persoanei debi or l i, ci n mai as pra b n rilor sale. =


a) I -l
/ , .
b) E ( ).

Modali ile prin care se face e ec area sili

1. E ec are direc =
debitorului înscrise în titlul executoriu.
Forme:
a) ;
b) ;
c) exec ;
d) / .

E . , .

2. E ec are indirec =
( ) ,
e.

1
Forme:
a) ;
b) poprirea;
c) ;
d) .

Par icipan ii la e ec area sili art. 644 NCPC

Condi iile pen r a de eni par e

1. E is en a nei crean e cer e, lichide i e igibile


2. E is en a n i i l e ec ori prin care aceas crean es e cons a a
3. Justificarea unui interes

4. Cali a ea proces al = creditor titularul crean ei din titlu, debitorul


urm rit i cel inut de obliga ie
Legitimar , .
T : / ( . 645 (2) NCPC), / , /
universal/ cu titlu particular.

În cazul persoanei fizice, transmiterea legal ,


, ,
( . ,
, ).
C ,
sau pot porni o executare împotriva debitorului.
În , ,
- , .
Pentru a continua sau a începe executarea, este n ,
( . 1136 NCC).
,
, ,
( . 687, 688, 689 NCPC).

În cazul persoanei juridice, transmiterea legal se face prin reorganizare (fuziune, divizare, transformare),
astfel încâ .

Transmiterea con en ional , ,


preluarea de datorie cu credi .

R
.A , l de
(OG 52/2016 ),
obiectul de activitate recuperarea , .

Al i par icipan i:

C ( art. 1560 NCC)


P ( minorilor,
, art. 92 NCPC)

2
N imunitate de executare . 631 NCPC: ,
R ,
diplomatic . Aceasta este expresia principiului curtoaziei inte , de
DIP.

P , :
(OG 22/2002),
ex , , 6 (
executare).

5. Capaci a ea proces al = ( . 56 . NCPC)