Sunteți pe pagina 1din 5

DREP EXECUŢIONAL CIVIL

SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE

lect. univ. dr. Paul POP


Noțiuni generale

Noțiune
❖oprirea activităţii executorului judecătoresc, respectiv amânarea
declanşării acesteia atunci când fi dispusă înainte de a se începe
executarea

Feluri
❖de drept, în cazurile preăvzute de lege
❖acordată de instanța judecătorescă
❖acordată de creditor

2
Suspendarea acordată de creditor

❖ executarea se suspendă la cererea creditorului urmăritor de către


executorul judecătoresc

❖ termenul de perimare nu se suspendă

❖ nu suspendă curgerea termenului de prescripţie

3
Suspendarea acordată de instanța de judecată în
cadrul căilor de atac

❖ căile de atac suspensive de executare silită: apelul

❖ căile de atac nesuspensive de executare: recursul, contestația în


anualre și revizuirea

4
Suspendarea acordată de instanţă în cazul
exercitării contestaţiei la executare
Sedes materiae: art. 719 C.proc.civ.
Motivele de suspendare
❖legea nu prevede motivele de suspendare
❖măsură excepțională justificată de motive temeinice lăsate la aprecierea
instanței
❖depunerea obligatorie a cauţiunii prealabile – art. 719 alin. (2)
❖cazuri excepționale de suspendare obligatorie : art. 719 alin. (4)
Cererea de suspendare
❖odată cu contestaţia la executare sau prin cerere separată
❖se judecă de instanţa competentă să judece contestaţia la executare
❖se judecă cu citarea părților; încheiere numai cu apelul sau, după caz,
recursul în 5 zile de la pronunțare sau comunicare
Efectele suspendării
❖ până la soluţionarea de prima instanţă a contestaţiei la executare
❖efectele asupra actelor de executare – art. 701 alin. (3) și (4)
❖de la data încetării suspendării, de regulă, începe să curgă termenul de
5 perimare a executării silite