Sunteți pe pagina 1din 7

Institulul

International
de
Management,
IMI-NOVA

Refera
t
Asigurarea de raspundere civila auto

Elaborat: Lungu
Ruslana

Verificat:
Caraganciu Galina
Asigurarea de raspundere civila auto este unul dintre cele mai
cunoscute si mai utilizate tipuri de asigurare in Republica Moldova. Mii de
persoane sufera anual vatamari corporale in accidente auto si alte sute de
persoane decedeaza in astfel de accidente. Decesul neasteptat al unui membru
al familiei, avarierea automobilului pot avea efecte financiare semnificative
asupra unui individ sau asupra unei familii.
Asigurarea de raspundere civila are ca obiect acoperirea prejudiciului
produs de asigurat unor terte persoane, in conditiile in care asiguratul este
raspunzator potrivit legii. Spre deosebire de asigurarile de bunuri, in cazul
producerii unui risc acoperit prin asigurarea de raspundere civila mai
intervine si o a treia persoana, respectiv tertul pagubit.
Asigurarea de raspundere civila auto este avantajoasa pentru toate partile
implicate in contractul de asigurare: permite persoanei pagubite sa primeasca
despagubirea cuvenita, asiguratorului sa incaseze primele de asigurare, iar
asiguratului sa-si protejeze patrimoniul, deoarece, prin cumpararea unei astfel
de asigurari, el nu mai poate fi urmarit pe cale juridica pentru prejudiciul
produs, decat in anumite exceptii.
Asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse de autovehicule,
numita si asigurarea de raspundere civila auto (RCA) reprezinta in momentul
de fata unul din putinele tipuri de asigurari a caror incheiere este obligatorie
in Republica Moldova. De-a lungul timpului, dupa anii 1990, asigurarea
obligatorie de raspundere civila auto a devenit una dintre cele mai importante
asigurari de raspundere civila in tara noastra. Acest lucru se datoreaza nu
numai faptului ca este o asigurare obligatorie, dar si faptului ca reprezinta o
protectie a populatiei in cazul celor mai frecvente accidente, si anume in
cazul accidentelor auto - iar pierderile financiare in urma lor sunt
substantiale, atat de bunuri, cat si de vieti omenesti.
Un progres aparte in ceea ce priveste reglementarea si supravegherea
pietei asigurarilor de raspundere civila a fost inregistrat odata cu adoptarea de
catre Parlament in anul 1993 a Legii "Cu privire la asigurari" si aprobarea de
catre Guvern a Hotararii nr. 956 din 28.12.1994 "Cu privire la asigurarea
obligatorie de raspundere civila a detinatorilor de autovehicule si vehicule
electrice urbane". Aceste actiuni au fost de o importanta vitala pentru
industria asigurarilor din Republica Moldova, deoarece anume Moldova a
fost unul din primele state din CSI care au implementat aceasta asigurare.
Astazi, reglementarea asigurarilor de raspundere civila auto se face in baza
Legii "Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube
produse de autovehicule", nr. 414-XI din 22 decembrie 2006 (in continuare
Legea 414).
Obiect al asigurarii obligatorii de raspundere civila auto il
constituie raspunderea civila a posesorului de autovehicul pentru orice
paguba sau vatamare corporala produsa prin accident de autovehicul in
limitele teritoriale de acoperire ale asigurarii.
Asigurarea RCA - criterii noi
Din multiplele criterii noi pe care le incorporeaza noua lege, vom descrie
cateva dintre ele, considerate mai semnificative:
1) Elementul novator primar al acestei reglementari este ca prin Asigurare
obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse prin autovehicul se
subintelege nu numai acoperirea pe baza politelor de raspundere civila auto
cu valabilitate in limitele teritoriului Moldovei (RCA interna, cum era pana la
Legea nr. 414), ci si acoperirea riscurilor asigurate pe baza politelor Carte
Verde, numita conform Legii 414 si cu valabilitate numai in afara teritoriului
tarii noastre.
2) De asemenea, conform Legii in vigoare, exigentele fata de asiguratorii
care pot practica asigurarea RCA sunt mai consistente si anume ca
asiguratorul trebuie sa dispuna de un reprezentat de despagubire in fiecare
municipiu din republica, cat si sa fie dotat cu tehnica computerizata si cu
programe adecvate pentru tinerea unor evidente exigente cu posibilitatea
transmiterii informatiilor catre autoritatile de supraveghere.
3) Potrivit aceleiasi legi, pentru prima data, prima de asigurare aferenta
asigurarii obligatorii de raspundere civila auto interna si externa se stabileste
si se actualizeaza cel putin o data pe an de catre Comisia Nationala a Pietei
Financiare (CNPF), dupa "Metodologia de calcul a primei de asigurare de
baza si a coeficientilor de rectificare", aprobata de Guvern prin Hotararea nr.
318 din 17 martie 2008. Conform actului normativ amintit, toate companiile
de asigurari autorizate sa practice asigurari RCA interne nu vor putea practica
tarife de prima diferite fata de cele notificate de CNPF. Astfel, goana dupa
cota de piata nu se va realiza prin reduceri de prime ci prin capacitatea de
vanzare a produsului.
4)     Prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de
bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi potrivit actelor
normative şi sistemul bonus-malus.
Utilizat pe scara larga in Europa si Statele Unite ale Americii, sistemul
bonus-malus presupune un sistem prin care prima de asigurare poate fi redusa
(bonus), daca in anul anterior asiguratul nu a avut daune, sau poate fi marita
(malus), daca asiguratul are daune inregistrate in perioada imediat anterioara.
In felul acesta se urmareste o incurajare a asiguratilor prudenti si o
descurajare a celor care, din diverse motive, inregistreaza cazuri de asigurare
cu provocarea daunelor. Prima de asigurare se plateste integral pentru toata
perioada de asigurare specificata in polita de asigurare. Astfel, nu vor fi
permise eliberarea de catre asigurator, pentru asigurarea RCA interna, a
politelor subanuale, decat in cazul utilizarii autovehiculelor in activitati
agricole sezoniere si a celor cu numere temporar inmatriculate.
Aceasta metodologie implica, in premiera pentru asigurarea RCA interna in
Republica Moldova, aplicarea principiului "selectiei adverse". Cu alte
cuvinte, fiecare persoana asigurata va plati prima de asigurare in dependenta
de riscurile la care este supus, fiind incorect sa platesti pentru ceva de care nu
beneficiezi. De exemplu, o persoana cu viza de resedinta in municipiul
Chisinau va achita o prima mai mare decat o persoana din municipiul Balti
sau dintr-un raion, situatie absolut corecta deoarece, conform estimarilor, in
timp ce dauna medie este aproape identica, frecventa daunelor in Chisinau
este de peste 3 ori mai mare comparativ cu celelalte localitati. Daca nu ar
exista o astfel de diferentiere (selectie adversa), atunci o persoana care
locuieste in raion ar achita o prima de asigurare pe nedrept sau altfel,
persoana din Chisinau va achita o prima de asigurare sub nivelul real,
comparativ cu riscul la care este supus.

De asemenea, diferentierea se va efectua si dupa alte criterii, cum ar fi


capacitatea cilindrica a motorului, numarul de persoane care vor utiliza
mijlocul de transport, statutul juridic al utilizatorului autovehiculului
(persoana fizica si juridica), varsta si stagiul soferului.
Aceasta practica este specifica de aproape 40 de ani in tarile europene.
Termenul de acţiune a contractului de asigurare
 (1) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie
pe un termen de 12 luni, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin.(2)-(4).
Asiguratul menţine valabilitatea asigurării plătind primele de asigurare pentru
perioada de asigurare corespunzătoare termenului de acţiune a contractului.
    (2) Se permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade de
asigurare mai mici decît 12 luni pentru autovehicule speciale, echipate de
uzina producătoare sau reutilate legal cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări
sezoniere agricole, de deszăpezire sau alte lucrări similare.
    (3) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto externă
poate fi încheiat pentru perioade de asigurare mai mici de 12 luni, dar nu mai
mici de 15 zile.
    (4) Persoana care foloseşte pe teritoriul Republicii Moldova autovehicul
înmatriculat în străinătate, dar neasigurat, sau al cărui termen de asigurare
expiră în timpul aflării pe teritoriul Republicii Moldova încheie contract de
asigurare obligatorie de răspundere civilă auto la intrarea autovehiculului pe
teritoriul Republicii Moldova, la punctul de trecere a frontierei de stat, sau cel
tîrziu în ultima zi de valabilitate a documentului de asigurare, în oficiul
autorizat al asigurătorului. Contractul se încheie pe toată perioada aflării pe
teritoriul Republicii Moldova, dar pe un termen nu mai mic de 15 zile.
    (5) Răspunderea asigurătorului începe din momentul indicat în poliţa de
asigurare RCA  şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” şi încetează
la ora 24.00 a ultimei zile de valabilitate înscrise în poliţa de asigurare RCA 
şi/sau în certificatul de asigurare „Carte Verde” sau anterior acelei date, în
momentul radierii din circulaţie a autovehiculului.
Încetarea contractului de asigurare
    (1) Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încetează:
    a) în cazul radierii autovehiculului din registrul de stat;
    b) în cazul lichidării asiguratului persoană juridică sau al decesului
asiguratului persoană fizică;
    c) în cazul emiterii unei hotărîri judecătoreşti definitive privind încetarea
contractului;
    d) în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    (2) Contractul de asigurare nu încetează în cazul producerii riscului
asigurat şi al plăţii despăgubirii de asigurare.
    (3) La încetarea contractului de asigurare, asigurătorul restituie
asiguratului prima de asigurare pentru zilele de pînă la expirarea contractului,
fiind în drept să rețină din aceasta suma cheltuielilor sale,  dar nu mai mult de
20% din prima de asigurare calculată spre restituire. Prima de asigurare
calculată spre restituire reprezintă prima brută subscrisă de asigurător
aferentă perioadei neexpirate a contractului de asigurare și calculată
proporțional cu această perioadă.
    (4) Contractul de asigurare se consideră nul în cazurile stabilite de
legislaţia în vigoare. Acţiunea contractului nu se răsfrînge asupra accidentelor
de autovehicul produse de asigurat pînă la încheierea lui.
Limitele răspunderii asigurătorului
    (1) Despăgubirea de asigurare va fi stabilită şi achitată în limitele
răspunderii asigurătorului.
    (2) Limitele răspunderii asigurătorului sînt:
    a) 1 000 000 de lei – la avarierea sau distrugerea de bunuri, indiferent de
numărul persoanelor păgubite într-un accident;
    b) 1 000 000 de lei – pentru fiecare persoană păgubită în caz de vătămări
corporale sau deces, dar nu mai mult de 5 000 000 de lei, indiferent de
numărul persoanelor păgubite într-un accident;
    c) cuantumul maxim de despăgubire, stabilit prin actele normative ale
autorității de supraveghere – la avarierea sau distrugerea de bunuri, în cazul
aplicării procedurii de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul.
 Obligaţiile asiguratului
(1) La producerea accidentului de autovehicul, asiguratul sau utilizatorul de
autovehicul este obligat:
    a) să întreprindă toate acţiunile posibile pentru diminuarea pagubelor
produse;
    b) să notifice organele poliţiei sau alte organe de drept despre accidentul de
autovehicul (cu excepția accidentelor pasibile de documentarea prin
procedura de constatare amiabilă a accidentului de autovehicul) imediat după
producerea lui, cerînd întocmirea actelor referitor la cauzele şi circumstanţele
producerii accidentului, precum şi la consecinţele lui;
c) în 48 de ore din momentul producerii accidentului, să înştiinţeze
asigurătorul care a emis poliţa de asigurare RCA sau certificatul de asigurare
„Carte Verde”; participanţii la accident care deţin poliţe de asigurare RCA 
şi/sau certificate de asigurare „Carte Verde”, indiferent de rezultatele
constatării vinovatului, anunţă asigurătorii respectivi şi sînt obligaţi să nu
întreprindă de sine stătător măsuri de reparare a pagubelor;
    d) să notifice participanţii la accident, păgubitul sau apropiaţii lui despre
faptul că posedă poliţă de asigurare RCA şi/sau certificat de asigurare „Carte
Verde” şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare despre
asigurător;
    e) să prezinte, personal sau prin reprezentantul său legal, la sediul
asigurătorului ori al reprezentantului de despăgubiri, actul organelor și
instituțiilor competente cu privire la producerea accidentului rutier, permisul
de conducere valabil pentru categoria din care face parte autovehiculul
condus, certificatul de înmatriculare și raportul de inspecţie tehnică periodică
a autovehiculului cu care a provocat accidentul. Documentele menționate se
depun în copii certificate de către asigurat sau în original pentru efectuarea
copiilor de către asigurător;
    f) să asigure, la solicitarea asigurătorului, accesul la autovehiculul cu care
a provocat accidentul.
    (2) Nerespectarea de către asigurat sau de către utilizatorul autovehiculului
a prevederilor alin.(1) lit.b), b1) şi c) nu îl scuteşte pe asigurător de obligaţia
de a plăti despăgubirea, acesta fiind însă în drept să înainteze împotriva
asiguratului acţiune de regres privind cheltuielile suplimentare aferente
neîndeplinirii prevederilor menţionate.
Modul de stabilire a despăgubirilor
    (1) Despăgubirile se stabilesc în baza unui acord scris între persoana
păgubită sau reprezentantul ei legal şi asigurător ori, în cazul în care nu
s-a ajuns la nici o înţelegere, prin hotărîre judecătorească definitivă şi
irevocabilă.

S-ar putea să vă placă și